14.06.2019 Views

Cykling nr 2 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cykelfrämjandets medlemstidning

Nummer 2 – 2019

RÄTT

LUFTTRYCK I

DÄCKEN

CYKELAMBASSADÖRER SKA

FÖRÄNDRA VÄRLDEN

PROFILEN: FREDRIK GERTTEN

VÄRLDSMÄSTARCYKELN

Ut på tur med den

cyklande kocken


INNEHÅLL

32

MEDLEM

Rapport från kongressen i Hallsberg

UTBLICK

Vem blir Sveriges första Bicycle Mayor?

12

Cykla till Paris,

till glasskiosken

eller någon

annanstans?

Semester på köpet!

Missa inte Cykelturveckan i Kristianstad 5–10 augusti med fler

sevärdheter och besöksmål än någonsin. Flera eventområden och

massor av kringaktiviteter gör att Cykelturveckan passar oavsett

ålder eller kondition.

Boka dagsetapper eller hela veckan på www.cykelturveckan.se

där du även hittar fler erbjudanden.

Paket

• Boende 6 nätter i dubbelrum

• Frukost

• Startbevis till alla turerna under veckan

• 5 cykeldagar

2980:-

Tillval: Hotell i Kristianstad fr. + 1305:-

Hyrcykel: 7-vxl med fotbroms + 750:-

Priser är per person. Obs! Vi har ett begränsat antal rum,

så var ute i god tid!

10

PROFILEN

Fredrik Gertten cyklar överallt

IKONEN

En knallorange storsäljare

RESOR

Så lagar du bättre mat ute

28

18

Morfar var en historieberättare av

rang. Särskilt minns jag när han

berättade om när han tillsammans

med en kompis, strax innan andra

världskrigets utbrott, cyklade till

Frankrike. Framme i den franska

huvudstaden råkade de hamna mitt

i Triumfbågens intensiva trafikkarusell

och eftersom de inte hade erfarenhet

av något liknande drabbades

de av lätt panik. De fick cykla varv

på varv tills de slutligen förstod hur

de skulle ta sig ut. Lilla Lund, som

de bodde i, hade väl inte riktigt gett

övning i att hantera den här sortens

trafikintensitet.

Oavsett om du planerar att cykla

till Paris, till glasskiosken eller någon

helt annanstans vill vi passa på att

önska en fin cykelsommar. Kanske

kan ni låta er inspireras av cykelkocken

Henrik Orre, som vi har träffat,

och hans entusiasm över att laga

mat i det fria?

Tillbaka till morfar och kompisen.

I Paris skildes deras vägar åt. Morfar

cyklade norr ut medan kompisen

passade på att göra en liten avstickare

till Baltikum. I något av de baltiska

länderna kom han över en massa historiska

gamla dokument om Östersjöhandeln

som han fotade av. Hela

arkivet ska sedan ha brunnit upp i

kriget och kompisens dokument ska

ha hamnat på Göteborgs universitet.

Men det är en helt annan historia.

Bokning Nordic Travel, tel 0411-23 66 02, bokning@nordictravel.se

FANNY WESTIN,

CHEFREDAKTÖR

www.cykelturveckan.se

Cykling nummer 2, 2019 3


LEDARE

NYHETER

”Något Uppsala bland annat jobbar med är att göra

arbetsgivare och arbetsplatser mer cykelvänliga.

Det önskar vi att alla Sveriges kommuner gjorde.”

TIDNING

Cykling är Cykelfrämjandets

medlemstidning som kommer ut

fyra gånger per år. Vi skriver om

cykling och föreningen arbetar för

det cykelvänliga samhället.

redaktion@cykelframjandet.se

Chefredaktör: Fanny Westin,

chefredaktor@cykelframjandet.se

Ansvarig utgivare: Lars Strömgren

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin

Omslagsfoto: Patrik Engström

MEDLEMSKAP

Huvudmedlem 275 kronor

Familjemedlem 75 kronor

Ungdom & student 100 kronor

www.cykelframjandet.se

Att cykling ger många hälsofördelar är inget nytt under solen men en

ny utredning från Cykelfrämjandet sätter siffror på samhällsnyttan av

en ökad cykling i Stockholms län. 149 stockholmares liv kan räddas

per år – om det regionala cykelmålet uppnås till år 2030.

Ny utredning: Ökad cykling

innebär miljardvinster

ommaren är här och

cykeln rullar lätt utan

dubbdäck. Inom Cykelfrämjandet

har våren varit

intensiv. För tionde året i rad har vi

presenterat Kommunvelometern och

granskat hur kommunerna jobbar för

att öka cyklingen och göra den säkrare

och mer attraktiv. Årets vinnare

blev Uppsala som belönats för sina

intensifierade satsningar. Det innebär

dock inte att Uppsala är färdiga

med sitt arbete – tillsammans med

Cykelfrämjandets lokala krets följer

vi upp och granskar det fortsatta

arbetet för att göra Uppsala till en

ännu bättre cykelstad. Något Uppsala

bland annat jobbar med är att

göra arbetsgivare och arbetsplatser

mer cykelvänliga. Det önskar vi att

alla Sveriges kommuner gjorde. Vi

har därför inlett ett samarbete med

Stockholms stad, som har tagit fram

ett koncept för ”cykelvänlig arbetsplats”.

På sikt ska projektet kunna

övergå i Cykelfrämjandets regi och

spridas över hela landet.

Att fler kommuner och arbetsgivare

vill att fler ska cykla är inte konstigt.

Det är nämligen väldigt lönsamt.

Med hjälp av verktyget HEAT (Health

Economic Assessment Tool) har vi

räknat på vad det skulle innebära om

exempelvis cykelmålet för Region

Stockholm, om 20 procents reseandel

år 2030, uppnås. Att nå målet värderas

till drygt sex miljarder kronor per år

tack vare den minskning av antalet för

tidiga dödsfall som det skulle innebära.

Men cykling är inte bara hälsosamt.

Det är också roligt, inte minst

på semestern. Jag tror att det som

lockar många till att cykelturista är

friheten och möjligheten att finna

det stora i det lilla. Att kunna uppleva

äventyr utan att det måste bli så

dyrt och att ta sig fram i sin egen takt,

stanna till när du vill och låta nyfikenheten

styra.

Här vill jag slå ett slag för Cykelturveckan

– Cykelfrämjandets årliga

evenemang – som i år utgår från Kristianstad

i nordöstra Skåne. Upptäck

och upplev friheten och storslagen

natur med familjen, gamla vänner

eller nyfunna bekantskaper. Vi ses

på Cykelturveckan 5–10 augusti i

Kristianstad!

RIKSORDFÖRANDE

LARS STRÖMGREN

KANSLI

Cykelfrämjandet

Box 3, 101 20 Stockholm

(Celsiusgatan 8)

08-16 00 17

Nås säkrast dagtid vardagar.

info@cykelframjandet.se

ANNONSER

Svenska Huvudmedia KB

08-55 66 77 50

svenska.huvudmedia@telia.com

TRYCK

Trydells tryckeri

ISSN 0280-3038

Tidningen är miljömärkt och

distributionen klimatekonomisk.

Cykling går även att läsa online.

Inte mer än omkring sju procent av alla resor inom

Stockholms län görs i dag med cykel. Enligt den

regionala cykelplanen för Stockholms län ska

denna siffra år 2030 vara uppe i 20 procent. Nu

visar en ny utredning från Cykelfrämjandet vad

detta skulle innebära för samhällsekonomin. Att

nå målet till 2030 värderas till drygt 6 miljarder

kronor per år, från det att målet är uppnått, tack

vare en reducering av antalet för tidiga dödsfall.

Men detta kommer inte ske av sig självt utan kräver

att cyklingen får ökade resurser, mer yta och bättre

framkomlighet.

– Vi har länge vetat att det är lönsamt att investera

i cykling, säger Cykelfrämjandets ordförande

Lars Strömgren. Detta visar svart på vitt att samhället

har allt att vinna på att fler cyklar men det

kräver att politiker investerar i cykelinfrastruktur.

Men också att man underlättar skattereglerna

och gör det möjligt för exempelvis arbetsgivare

att ge sina anställda förmånscyklar som de kan

betala med sitt friskvårdsbidrag. En ökad andel

cyklister skulle innebära miljardvinster utifrån ett

folkhälso perspektiv.

I utredningen har även Region Stockholms

BOSTÄDER FÖR CYKELENTUSIASTER

– NY TREND?

Välutrustade cykelverkstäder, tillgång till cykelpool, krokar att

hänga upp cykeln i på balkongen och lyxiga loungeavdelningar

att slappa i efter cykelturen… För att sticka ut i mängden på en

alltmer ansträngd bostadsmarknad satsar nu en rad byggbolag

på bostäder med extra komfort för cykelburna kunder. Obos

Kärnhem bygger cykelvänliga bostäder i Örebro och i Årstadal

i Stockholm uppförs nu ett nytt cykelvänligt bostadskvarter

under namnet Vélo.

cykelkansli medverkat. Det regionala cykelkansliet

är sedan årsskiftet en permanent funktion inom

Region Stockholm och arbetar för att öka möjligheterna

för fler stockholmare att ta cykeln i stället

för andra färdmedel.

utifrån den regionala cykelplanen uppskattas

kostnaderna för att bygga ut cykelvägnätet för

att möjliggöra målet om 20 procents cykelandel

år 2030 till 2,3 miljarder kronor. Denna siffra kan

ställas mot den samhällsekonomiska vinsten på 6,2

miljarder per år om cykelmålet uppnås.

Beräkningen gäller för ett nuläge av folkhälsovinsterna

i Stockholms län och ett framtida scenario

för de potentiella folkhälsovinsterna under år

2030, om regionen når cykelmålet. Värt att notera

är att de positiva effekterna från en ökad cykling är

beräknad på årsbasis och kan därmed multipliceras

över flera år, vilket innebär att ovan nämnda siffror

kan multipliceras för varje år.

Undersökningen är baserad på Världshälsoorganisationens

(WHO) hälsokonsekvensverktyg

Health Economic Assessment Tool, HEAT. Utredningen

baseras på stockholmare mellan 20 och 64 år.

Siffror i korthet för

Stockholms län – nu

och 2030

förutsatt att målet om en

cykelandel på 20 procent

uppnås

Cykelandel av alla

resor

2019: 7 procent

2030: 20 procent

För tidiga dödsfall

som kan undvikas

tack vare cykling

2019: 53

2030: 149

Samhällsekonomiska

vinster av cyklingen

2019: 2,2 miljarder

2030: 6,2 miljarder

4

Cykling nummer 2, 2019 Cykling nummer 2, 2019 5


NYHETER

NYHETER

CYKLISTBLOGGEN FÅR

SVENSK CYKLINGS

OPINIONSPRIS

HALLÅ DÄR CHARLOTTE HAGSTRÖM …

…docent i etnologi vid Lunds universitet

som sedan ett par år tillbaka

driver forskningsprojektet Cykeln

och friheten tillsammans med en

kollega. Nu är hon aktuell med

rapporten Att balansera på två

hjul – en etnologisk undersökning

av cykelkurser för vuxna inom

projektet Frihet på Cykel. Charlotte

är också ny ledamot i Cykelfrämjandets

styrelse.

Du har sedan länge intresserat dig

för cykeln utifrån olika perspektiv.

Varför?

– Jag tycker själv väldigt mycket om att cykla

och har gjort det i princip varje dag sedan

jag lärde mig. Cykeln finns nästan över hela

världen men kan tillskrivas många olika

betydelser beroende på sammanhang. Det

är inte samma sak att cykla i Sverige i dag

som år 1919 och en som cyklar i exempelvis

Johannesburg har inte samma förutsättningar

som någon som cyklar här.

Tidigare har du intresserat dig för

erfarna cyklister eller personer som

använder cykeln flitigt. Sedan tog det

en annan vändning och du riktade in

dig på dem som inte kan cykla – men

vill lära sig. Hur kom det sig?

– Jag har en del utländska studenter som

inte kan cykla och det fick mig att börja

fundera på det som är så självklart för

mig och oss som kan det. Att inte kunna

cykla kan innebära ett utanförskap, det

kan nästan jämföras med att inte kunna

läsa. Och sedan när man har lärt sig får

man tillgång till olika sammanhang man

tidigare varit utesluten från. I min forskning

har jag kommit fram till fyra huvudsakliga

skäl till varför personer inte har

lärt sig cykla: skador eller sjukdom, att

något skrämmande har skett när man

som liten försökte lära sig, trafikmiljöfaktorer

samt kulturella faktorer, som

att det har ansetts vara en ”pojkgrej” och

inte för flickor.

Vad är skillnaden mellan att lära sig

cykla som barn och som vuxen?

– Det är lite som att lära sig spela ett

instrument som barn, då inser man inte

att det är svårt. Men som vuxen vet man

att det är svårt och därför blir det också

det. Många som lär sig säger det, att man

måste försöka sluta tänka och bara göra.

Barn lär sig nya saker hela tiden men som

vuxen gör man ju inte det på samma sätt

och det är också därför det blir en så stor

sak när det väl sker.

Studien handlar inte bara om kursdeltagarna

utan även om instruktörerna

som är där på volontär basis?

Berätta om dem!

– Jag började intressera mig för dem som

engagerar sig volontärt och ville undersöka

deras drivkrafter. Många gör det för att de

känner att de får så mycket tillbaka, att det

är så fantastiskt att vara med när någon lär

sig något som man som vuxen förväntas

kunna. Slående är också att instruktörerna

har väldigt olika förhållningssätt till cykeln.

Vissa är hängivna cyklister som också gillar

att meka medan andra nästan aldrig ens

cyklar själva. Det är en stor bredd.

Du blev sedan själv lockad till

instruktörssidan?

– Jag var ju först med på kurserna i egenskap

av forskare och skulle göra observationer

men sedan blev jag tillfrågad att hjälpa till

och då blev jag fast. Jag trodde inte att jag

skulle gå ingång så mycket som jag gjorde.

Hur ser din personliga relation till

cykeln ut?

– Jag cyklar på olika sätt beroende på situation.

Dels är jag vardagscyklist och cyklar

till jobbet varje dag. För några år sedan

skaffade jag också en mountainbike. Jag

är 50 plus så jag cyklar ganska försiktigt

men hade jag varit 30 hade jag cyklat på

ett annat sätt. Jag har också en landsvägscykel

och när jag cyklar på den går jag in

för att träningscykla.

Fanny Westin

Framtidens cykel garage är här

Är framtiden här nu? Ja, det verkar

så. I alla fall av det nya helautomatiska

cykelgaraget Cykelsnurran

att döma. Garaget finns i Ropsten

i Stockholm och här finns 24 förhyrda

platser. Hur funkar det då?

Jo, den elektroniska nyckeln läggs

på nyckelläsaren och fram snurrar

den förhyrda platsen och dörren

öppnas. Cykeln parkeras och dörren

stängs därefter automatiskt.

Kostnaden är 200 kronor i månaden.

Cykelsnurran är ett pilotprojekt hos

Stockholm Parkering och är en del i

utvecklingsarbetet inom ramen för

hållbar mobilitet.

Region Gävleborg och Biketo

prisas för vintersatsning

Att få fler bilpendlare att låta bilen

stå under vinterhalvåret och i stället

ta cykeln till jobbet samt att påverka

snöröjningen genom att studera

cyklisternas framkomlighet. Så kan

Region Gävleborgs vinnande vintercyklingsprojekt

och tillika bidrag

till innovationstävlingen Cykel Plus

Minus sammanfattas. För att kunna

studera och kartlägga cyklisternas

rutter och framkomlighet har de

samarbetat med den digitala plattformen

Biketo för att via en app

samla in information. Genom appen

kunde de deltagande cyklisterna

också betygsätta framkomlighet och

snöröjning på olika sträckor. Hedersutnämnande

för årets idé går till

cykelreparatörerna Pedal Republic

som med sin lättillgängliga mobila

cykelservice har potential att vara

en grogrund för att göra fler trasiga

eller av annat skäl övergivna cyklar

brukbara.

De stockholmsbaserade vardagscyklisterna

Christian Gillinger och Jeroen

Wolfers driver sedan 2010 amatörbloggen

Cyklistbloggen. Här skriver de om cykelinfrastruktur

– och bristen på den – med

en tydlig vision om att cykling ska kännas

lika säkert och få samma villkor som

alla andra trafikslag. Nu har de tilldelats

paraplyorganisationen Svensk Cyklings

opinionspris. Här följer (en del av) motiveringen:

”Cyklistbloggen är en megafon

för att få tjänstemän och politiker som

jobbar med trafiksituationen i Stockholm

att ta hänsyn till cyklisternas behov och

en dynamo för att sprida cykelglädje. Det

gör Cyklistbloggen till en viktig pådrivare

för ett hållbart samhälle.”

Tips! Missa inte Jeroen Wolfers krönika

längst bak i tidningen.

SYDKUSTLEDEN INVIGD

Sverige har fått sin tredje nationella

cykelled för turism och rekreation – Sydkustleden,

som går längs kusten mellan

Simris hamn och Helsingborg. Sydkustleden

knyter samman de andra nationella

cykellederna Kattegattleden (Helsingborg­

Göteborg) och Sydostleden (Växjö-Simrishamn).

Tillsammans bildar de cirka 90 mil

sammanhängande cykelled.

6 Cykling nummer 2, 2019 Cykling nummer 2, 2019 7


NYHETER

NYHETER

Gekko fx HP Velotechnik

Cykelglädje

på tre hjul

specialcyklar

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35

www.jary.se • 0709-70 60 46

Christiania • Bullitt • Birdy • Nihola • Brompton

UPPSALA UTSEDD TILL BÄSTA

CYKEL FRÄMJARSTADEN

För andra året i rad är Uppsala bäst i Sverige på att

jobba för ökad cykling. Det visar årets upplaga av

Kommunvelometern, Cykelfrämjandets omfattande

granskning av kommunernas cykelarbete –

som i år firar tio år. På andra plats kommer Linköping

och på tredje plats Lund. 45 kommuner från norr till

söder har deltagit i årets undersökning och av storstäderna

är det Göteborg som sticker ut med sin placering

på åttonde plats, följt av Malmö på elfte plats

och Stockholm på trettonde. Kommunvelometern

mäter kommunernas insatser för cykling och sedan

2018 gör Cykelfrämjandet också en nöjdhetsundersökning

bland cyklister, Cyklistvelometern. Som vi

berättade om i förra numret toppade Malmö listan

över bästa cykelstad. Läs mer om undersökningarna

på Cykelfrämjandets webbsida.

För att uppmuntra och stötta arbetsplatser

att underlätta för sina medarbetare

att cykla till och från jobbet startar

Stockholms stad och Cykelfrämjandet

projektet Cykelvänligast i Stockholm. Alla

arbets platser i Stock holm är välkomna att

anmäla sig och deltagandet är kostnadsfritt.

Cykelvänlig arbetsplats

– nu även i Stockholm

Cykla med

oss i Europa

Ambitionen med projektet är att öka andelen

aktiva transporter till arbetet i Stockholm och

samtidigt bidra till en förbättrad folkhälsa. Målet

är att rekrytera minst 100 företag som medlemmar

i Cykelvänligast i Stockholm och att andelen cykelpendlare

ska öka med minst fem procent bland de

anställda i de medverkande företagen. Medlemsföretagen

får tillgång till ett verktyg som hjälper

dem utveckla och utvärdera sitt arbete mot att bli

en cykelvänligare arbetsplats.

– Det finns många fördelar med att uppmuntra

och stötta sina medarbetare att cykla, säger Viktor

Nordahl Bäcklund, projektledare för Cykelvänligast

i Stockholm. Du får friskare medarbetare som

presterar bättre och profilerar dig som en modern

och attraktiv arbetsgivare samtidigt som du bidrar

till bättre framkomlighet och renare luft i Stockholms

stad.

För att kunna mäta hur cykelvänlig en arbetsplats

är finns 47 kriterier fördelade över fem nivåer,

från en till fem stjärnor. Arbetsplatsen ska uppfylla

sex kriterier i varje nivå för att kunna gå vidare

till nästa. Ju fler stjärnor desto cykelvänligare

arbetsplats.

– Cykelvänliga arbetsplatser finns redan runt

om i Sverige, inte minst i Uppsala kommun som

är en av våra förebilder för projektet. Med Cykelvänligast

i Stockholm vill vi utveckla konceptet

och hjälpa företag etablerade i huvudstaden att

arbeta för cykling.

Bor du inte i

Stockholm?

Motsvarande initiativ finns

även här:

Gävleborgsregionen

Helsingborg

Linköping

Mälardalen

Nacka

Region Örebro

Sundsvall

Uppsala

Västmanland

Västsverige

Växjö

CYKLA, LADDA, PUMPA, HANDLA

STOR POTENTIAL FÖR ÖKAD CYKLING I HELA LANDET

www.francetours.se

#dinresadinupplevelse

Ica satsar på sina cyklande kunder, i alla fall i butikerna

Ica Maxi i Örebro och Ica Kvantum i Norrköping,

där man nu testar en ny service – cykeldepåer.

Depåerna har plats för 6-8 cyklar och här

finns rejäla bågar för fastlåsning, pumpstation och

låsbara skåp för batteri och hjälm. Skåpen är utrustade

med eluttag för möjlighet att ladda batteriet.

Inte mindre än fyra av tio hallänningar

har max 30 minuters cykling till jobbet.

Det visar Hallands första cykelpotentialstudie.

Liknande studier har gjorts på

andra håll i landet och studierna visar att

en betydligt större andel än vad som nu

gör det – har möjlighet att sig till jobb och

skola med cykel på kortare tid än en halvtimme.

Men – för att fler ska välja cykeln

framför bilen eller kollektiva alternativ

behövs attraktiva och säkra cykelvägar.

Ökade resurser är den mest avgörande

faktorn för att få en infrastruktur som

tillgodoser behoven.

8 Cykling nummer 1, 2019

Cykling nummer 2, 2019 9


NYHETER PROFILEN

PROFILEN NYHETER

”Cykelaktivister älskar sina

städer mer än bilisterna gör”

Filmaren Fredrik Gertten tar cykeln var i världen han än råkar befinna sig. Till

inspelningen i New York, premiärvisningen i Tokyo – eller om han bara är på jakt

efter riktigt bra kaffe hemma i Malmö för den delen. TEXT & FOTO: MATTIAS BJÖRKLUND

FREDRIK GERTTEN

Ålder: 63 år.

Bor: Malmö.

Familj: Två barn och

flickvän.

Gör: Prisade dokumentärfilmer

bland annat

Bananas! (för vilken

Fredrik stämdes av fruktjätten

Dole) och Bike vs

Cars, om cykel aktivisters

kamp mot bilismen.

Aktuell: Åker runt i

världen och marknadsför

nya filmen Push som har

premiär i september.

Första cykel: En blå

Monark när jag gick

i första klass. Sedan

cyklade jag till skolan själv.

ellan två föreläsningar

i Stockholm respektive

Uppsala tar Cykling en

urban cykeltur med

Fredrik Gertten. Den skånske filmaren,

som 2015 i Bike vs Cars skildrade

cykelaktivisters globala kamp mot

bilismen, har alltid cyklat. På en

lånad Brompton håller han hög fart

på jakt efter kaffe, cyklistens bensin,

i Stockholms innerstad.

– Det här är en favoritcykel, hojtar

han om den lånade cykeln som han

får upp i en imponerande hastighet

samtidigt som han väjer för vägarbeten

och trottoarkanter.

När kaffet är upphällt blir Fredrik

lugn. Han pratar om cyklingens

uppsving.

Cyklingen har fått ett genombrott

de senaste åren, i Stockholm

har det blivit mycket bättre även om

stadscykling här skapar mycket konflikter.

All frustration kommer från

dålig stadsplanering. Många städer

har en lång väg kvar men såväl trafikplanerare

som politiker har börjat

förstå att cykeln behövs för att lätta

på trycket.

Var cyklar du själv helst?

– Jag gillar att cykla i städer. Att cykla

är ju överlägset att gå eller åka bil,

man tillåts vara mer nyfiken. Alla

stora, ogreppbara städer som São

Paulo, LA och New York är jävligt

häftiga att cykla i.

Du har kommit in i cykelcommunities

med Bike vs Cars?

– Precis. Jag har lärt känna cykelaktivister

på olika håll i världen. När

jag var i Los Angeles för premiären

av Bikes vs Cars sågs vi i en cykel affär

och satt och snackade och tog en öl.

När det sedan var dags att cykla till

biografen visade det sig att den låg

två mil bort. Men vi hann, säger Fredrik

och skrattar.

Beskriv en bra cykelupplevelse!

– Japan, senast jag var där, var kul.

Jag fick låna en hopfällbar cykel,

ingen Brompton utan en kopia. Jag

cyklade hela tiden vilse och kom

för sent till alla intervjuer eftersom

Google Maps alltid visade fel väg.

Min agent ringde hela tiden och

undrade var jag höll hus.

Har du cyklat fel och hamnat i

några dåliga områden?

– Nja. Jag har filmat mycket i Brasilien.

Det är så vackert att glida runt längs

med havet och palmerna i Rio de

Janeiro. Det är inte osäkert att cykla

där men det finns vissa platser man

kanske ska undvika, vilket jag i och

för sig inte har gjort.

Vilken typ av cyklist är du

hemma i Malmö?

– Jag har en rostig damcykel som jag

köpte begagnad av Cykel-Ohlsson på

Möllevångstorget 1980. Jag har bytt

ut allt – till och med ramen – utom

låset och bakskärmen. Hemma vill

jag ha en cykel som kan parkeras

överallt utan att bli snodd.

Varför är du så fäst vid cykeln

som fenomen?

– Jag är född i en stad där cykeln aldrig

dog ut. Förut, när arbetarna gick av

skiftet på Kockums, fylldes gatorna

av cyklister. Det är jag uppväxt i och

en del av. Alla jag känner har alltid

cyklat. Malmö är en jättebra cykelstad,

det finns eller byggs cykelbanor

överallt. Det coola med cyklister

och cykelaktivister är att de älskar

sina städer mer än bilisterna gör. En

cyklist kan alltid ta en extra svängom

och hitta en vacker plats och som

cyklist ser du staden, vackra byggnader

himlen på ett annat sätt.

10 Cykling nummer 2, 2019 Cykling nummer 2, 2019 11


UTBLICK

UTBLICK

MER OM BYCS

Grundades 2016 i

Amsterdam och är ett

slags konsultföretag som

hjälper städer, organisationer

och företag se och

förstå potentialen i ökad

cykling.

Delar av vinsten investeras

i icke vinstdrivande

program som exempelvis

Bicycle Mayors. Denna

del av verksamheten

finansieras delvis genom

donationer.

Andra kärnaktiviteter är

Cykle Labs som är events

kring cykling och innovation

i en lokal kontext. Det

var under ett sådant event

i Amsterdam som idén till

Bicycle Mayors föddes.

När får Sverige

sin första

Bicycle Mayor?

Nu är de drygt 30 men till årsskiftet ska det finnas 200

Bicycle Mayors runt om i världen. Tanken är att de ska vara

nyckeln till ett bättre och mer cykelvänligt samhälle.

TEXT: PER CORNELL, FOTO: BYCS

I år är det också dags för

Bicycle Architecture Biennale

– en fotoutställning

om innovativ cykelinfrastruktur

och arkitektur.

Europas cykelhuvudstad Amsterdam

jobbar konsultföretaget BYCS för högtryck

med en nästan omöjlig vision.

BYCS verkar inom cykling och samhällsförändring

och hjälper städer, organisationer

och företag till en mer cykelvänlig inställning.

Visionen de har satt upp kallar de 50by30.

– Vårt mål är att hälften av resor i städerna ska

göras med cykel. Cykling förändrar städer och

städer förändrar världen. Det är en kaxig vision

men vi behöver den för att motivera oss att jobba

hårdare, säger Adam Stones, kommunikationschef

på BYCS.

som en del i BYCS arbete har de sjösatt ett icke

vinstdrivande program med hjälp av externa partners.

De utser så kallade Bicycle Mayors i städer

runt om i värden – nyckelpersoner som ska kunna

driva på utvecklingen samt fungera som en länk

mellan myndigheter och samhälle. Den första

tillträdde 2016 i Amsterdam och ett år senare var

de sex mayors. Nu finns det sammanlagt cirka 30

stycken spridda i samtliga världsdelar.

– Vi ska växa kraftigt i år, när 2019 är slut är

målet att ha 200 Bicycle Mayors. Vi hoppas bland

annat att vi ska få en i Sverige där vi hittills inte

har haft någon. Detsamma gäller övriga Norden,

säger Adam Stones.

– Huvudsyftet för dem är att de ska få cyklandet

att accelerera. Grunden i allt vi gör handlar om

att cykling inte bara är transport utan transformation

av samhällen. Cykling är en stark kraft

som kan leda till bättre städer, bättre hälsa och

bättre miljö.

grunden är alltså densamma för den som är

Bycycle Mayor i Kampala som i den i São Paulo

men förutsättningarna skiljer sig åt. I Bombay

12 Cykling nummer 2, 2019 Cykling nummer 2, 2019 13


UTBLICK

UTBLICK

AMSTERDAM: KATELIJNE BOERMA

OCH LOTTA CROK

Utmaningen för Katelijne och hennes

Junior Bicycle Mayor Lotta är att göra

Amsterdam mer cykelvänligt för barn.

Lotta kom med i programmet efter

hennes idé om att ha lånecyklar även

för barn i staden.

– Vi har kommit långt med cykling

i Amsterdam och det är därför vi kan

fokusera på cykling för barn. Men alla

städer är olika och för en annan Bicycle

Mayor finns det andra utmaningar.

forts.

kan luftföroreningar vara den centrala frågan

medan det i Kapstaden handlar om att lära folk

att cykla.

– I Amsterdam cyklar cirka 60 procent av invånarna,

men allt är inte perfekt. Det finns trängsel

och säkerhetsrisker. Inte minst för barn. Här har

vår Bicycle Mayor fått en medhjälpare i tioåriga

Lotta, vår första Junior Bicycle Mayor. Tillsammans

ska de göra staden säkrare för barn att cykla i.

det blir så klart tufft att hinna utse så många

nya mayors under året – Adam Stones hoppas att

BYCS ska hitta nya partners till projektet inom

kort. Själv talade han nyligen på en konferens i

Oslo kring detta samt höll ett Ted Talk i ämnet.

Det finns två olika vägar till att en stad får en

Bicycle Mayor. Antingen hjälper BYCS staden att

ordna en omröstning där mayorn väljs. Det går

också att nominera sig själv eller någon annan via

bycs.org.

– Det är viktigt att det blir bra personer. De får

gärna ha ett stort nätverk eller en stark lokal förankring

sedan tidigare.

Adam Stones tror att en av anledningarna till

varför Sverige inte har någon mayor än är att programmet

inte har marknadsförts så mycket i Norden.

Men nu hoppas han att tiden är mogen.

– Vi behöver ha representanter i så många länder

som möjligt. Då kan våra Bicycle Mayors fungera

som en stark kraft tillsammans.

MEXICO CITY: ARELI CARRÉON

Areli har arbetat med cykelsäkerhet

i sin stad i över 20 år genom organisationen

Bicitekas. Fokus har legat

på att minska olyckorna och påverka

politikerna att bygga cykelbanor.

– En annan viktig del i mitt uppdrag

som Bicycle Mayor är att uppmuntra

människor som bor i stadens utkanter

att cykla mer för och skapa en bättre

rörlighet för invånarna.

Om Sweden by Bike

KAMPALA: AMANDA NGABIRANO

I Ugandas huvudstad verkar stadsplaneraren

Amanda som Bicycle Mayor. Hennes

drivkraft är delvis att hon önskar att

hon själv skulle kunna cykla mer i sin

hemstad. Hon vill också ge möjligheten

till både unga och gamla att kunna ta sig

fram säkert på cykeln i Kampala.

– Den största utmaningen är att infrastruktur

med cykelbanor och parkering

inte är tillräckligt bra. Det finns också ett

problem med inställningen till att cykla.

Det anses inte helt naturligt att personer

som jag cyklar, det behöver vi ändra på.

Färdiga cykelpaket och

cykelturer med charm

Hos oss hittar du cykelpaketresor med boende, mat och föreslagna

turer. Har du inte med dig din egen cykel finns det alltid

möjlighet att hyra på plats. Du kan välja mellan olika kategorier

som till exempel Kultur, Familjevänligt, Djurvänner och MTB.

Bokar du ditt cykelpaket via oss får du alltid garanterat lägsta pris.

Dessutom ingår en försäkring under hela resan och för cykelpaket

med övernattning så bjuder vi på en cykelkarta.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev via swedenbybike.com/nyhetsbrev så får du

användbara tips, nyheter och fina erbjudanden med e­post.

Gå gärna in på vår webbplats swedenbybike.com och planera din cykelsemester.

Det är mycket roligare än att läsa den här texten ;)

Cykelleder, kartor och

cykelvänliga boenden

För dig som vill planera cykelsemestern på egen hand kan det vara

en bra idé att följa någon av Sveriges cykelleder. Och glöm inte att

skaffa en cykelkarta av hög kvalitet. Du hittar mer information

på vår webbplats, där vi också presenterar cykelvänliga boenden

med särskild service för dig som cyklist (bl a säker cykelförvaring).

14 Cykling nummer 2, 2019 Cykling nummer 2, 2019 15


ETT MEDVETET VAL

För Åsa Axelsson har cykeln alltid haft en central roll. Som

barn lekte hon att cykeln var en häst och i ett numera downshiftat

liv är cykeln hennes huvudsakliga transportmedel.

TEXT OCH FOTO: LEONARDA ARCIDIACONO

”Att cykla ger mig

en uppåtkick”

ÅSA AXELSSONS SPARTIPS

Maten. Barnfamiljer slänger i genomsnitt en

tredjedel av maten de köper. Laga mat som

barnen gillar och ta vara på resterna genom

nya fiffiga kreativa maträtter. Låt barnen vara

med och hitta på. Potatismacka? Kalla fiskpinnar

med fruktsallad? Ingen dör om man inte

följer tallriksmodellen varje dag.

Shopping. Undvik platser där du blir frestad

att konsumera. Ignorera reklam, sluta läs inredningstidningar

och undvik att gå på stan om du

inte har ett specifikt ärende.

Resor. Byt Thailandsresan mot en resa till ett

grannland. Byt Londonweekend mot Stockholmsweekend.

Eller turista i din egen stad. Där finns

säkert sevärdheter, restauranger eller naturområden

du aldrig haft tid att upptäcka. Billigast

av allt: turista i ditt eget hem! Ät frukost i sängen,

lunch i parken eller middag i en koja under bordet.

Tråkigt? Inte om du tänker på vad du kan få i

stället: ledig tid! Eller en större summa pengar

som du kan lägga på något verkligt meningsfullt

en dag.

sa Axelsson, författare till den nyutkomna

boken Jag lämnar ekorrhjulet –

ett liv utan lönearbete, ställer sig frågan

om vi har råd att arbeta så mycket som

vi gör. Med denna bok vill hon skildra två stora

samhällsproblem: den växande psykiska ohälsan –

framför allt hos kvinnor – och klimathotet.

– Jag vill berätta min historia och varna andra

för att springa för fort i ekorrhjulet. Då slipper de

kanske bli utbrända, som jag blev.

Umeåbon Åsa Axlesson är i grunden gymnasielärare.

Men efter att ha drabbats av utmattningssyndrom

följt av en mindre lyckad tandoperation

tog hon en paus från jobbet. När det

var dags att gå tillbaka till jobbet efter sjukskrivningen

kände hon sig dock inte redo. Då väcktes

tanken på att lämna lönearbetet och vardagsstressen

och säga tack och hejdå till det ekorrhjul hon

sprang allt snabbare i.

– Jag frågade min man om han kunde tänka sig

att testa med att familjen bara skulle leva på hans

inkomst och efter lite betänketid sa han ja. Vi räknade

på det och kom fram till att det skulle kunna

funka ekonomiskt.

Åsa började med att se över familjens kostnader

och hittade områden där de kunde dra ner på utgifterna

rejält. Maten var ett sådant, genom att börja

köpa mat på extrapris och baka eget bröd kunde de

spara en hel del. Det fick också vara slut på de fyra

barnens evighetsduschar och Greklandsresan fick

bytas ut mot grönsaksodling. Bilkörandet var en

annan stor kostnad, som i och för sig inte berodde på

Åsa, eftersom hon alltid har varit en cyklande person.

– Det fungerar väldigt bra att cykla i Umeå, det

är en cykelvänlig stad. Jag cyklar vart jag än ska.

åsa tror på cyklingen, inte bara för att det är

utmärkt transportmedel för den som vill dra in på

utgifterna, utan kanske framför allt för att man

mår så bra av att cykla.

– Att cykla ger vardagsmotion och jag tror det

är mer välgörande än att stå inomhus på ett gym

och träna.

På tal om välbefinnande berättar Åsa att den

nya livsstilen har gett henne en tillvaro i balans.

Att livet har blivit roligare, friskare och rikare än

på länge. Och att det faktiskt råder balans även på

bankkontot.

ÅSA AXELSSON

Bor: Umeå

Ålder: 51

Gör: Författare, föreläsare

och i grunden

gymnasielärare

Det bästa med att

cykla: Det ger mig en

uppåtkick

Cykling nummer 2, 2019 17


RESOR

Henrik Orre är stjärnkocken som

har lagat mat till såväl Tour de

France­vinnarlaget Team Sky

som till Michelinkrogsbesökare.

Nu har han flyttat ut grytorna till

den öppna elden för att laga mat

utomhus – och inspirera andra att

göra detsamma.

TEXT: FANNY WESTIN, FOTO: PATRIK ENGSTRÖM

Svamprisotto med granskott, asiatiska blåmusslor

eller varmrökt kyckling med bakad spetskål – inget

tycks vara för avancerat eller för omständligt för

Henrik Orre att laga ute i det fria. Han beskriver att

han själv har försökt maxa möjligheterna och visa

att utomhusmatlagning kan vara så mycket mer än

att hälla lite vatten över något frystorkat. Men det

behöver inte vara så märkvärdigt.

– Känn dig fram och börja med det enklaste av

det enkla, råder han. Grilla korv eller gör varma

mackor. Det viktigaste är att man tar sig ut.

Kanske är det det norska arvet som gör sig

påmint – längtan efter att ta sig ut på tur. Henrik

är född och uppvuxen i Tönsberg i Norge. Pappa

Magne var elitcyklist (kom fyra i OS 1972 som

största merit) och storebror Henning följde hans

spår. Själv hade Henrik aldrig något sug efter

att börja tävla men han gillade miljön, prylarna

och allt runt omkring cyklingen. I stället var det

matlagandet som blev hans stora kall och genom

att kombinera sina två stora intressen har han

gjort sig ett namn som vélochef – cykelkocken.

Nu har hans tredje kokbok, Outside is Free, landat

i bokhandlarna och här finns gott om recept och

inspiration för den som vill utforska utomhusmatlagningens

möjligheter.

I tidigare kokböcker har Henrik skrivit om mat

utifrån ett träningsperspektiv, något han själv som

kock för Tour de France-vinnande Team Sky, och

dessförinnan för det norska cykellandslaget, kan

en hel del om.

– Från början visste jag inget om nutrition och

gick in med inställningen: ”Jag ska göra gott käk”.

19


RESOR

HENRIK ORRE

Gör: Kock och kokboksförfattare

Aktuell med: Kokboken

Outside is Free och på

väg att starta cykelcafét

The Service Course i Oslo.

(”En stad där man satsar

väldigt mycket på cyklister

och vars stadskärna snart

är befriad från biltrafik.”)

Meritlista: Var med i

det guldvinnande norska

kocklandslaget 2004–

2006, kock på Mattias

Dahlgrens Bon Lloc samt

köksmästare på Matsalen

(Grand Hôtel). Kock åt

norska cykellandslaget

samt åt Team Sky.

Favoritcykel ute på

tur: Jag cyklar allra helst

på min gravelbike från

Crema Cycles. Den är

nästan som en racer, men

ramen klarar av bredare

däck vilket ger en skön

känsla på grus och stigar.

Ramen är i stål vilket jag

föredrar framför kolfiber,

och är skapad enligt mina

önskemål om geometri.

Men jag lärde mig under resans gång. 6000–7000

kalorier per dygn ska proffscyklister få i sig under

långa intensiva lopp vilket kan vara en utmaning

eftersom de samtidigt är så fokuserade på sin vikt.

De vill till varje pris undvika att dra med sig extra

gram och tenderar att hela tiden äta för lite. Varje

morgon under de stora tävlingarna kom därför en

läkare och kollade vikten och sedan hade vi en våg

bredvid maten för att de skulle kunna väga maten

och se att de fick i sig tillräckligt.

Hur gick det till rent praktiskt när du

lagade mat vid stora cykeltävlingar?

– Vi hade ett rullande restaurangkök inrymt i en

stor lastbil och längst fram fanns det plats för de

tävlande att sitta och äta. Dagen började med frukost

innan dagens tävlingsetapp. Sedan packade vi

ihop, handlade och körde iväg till nästa hotell där

middagen serverades. Detta gjorde vi på repeat i

tre eller fyra veckor.

nog för att en elitcyklist måste jobba på kaloriintaget

men hur ser det egentligen ut för motionscyklister

eller andra vanliga dödliga som vill cykla

längre sträckor? Henrik menar att hans intryck är

att många, kanske främst män i 35–40-årsåldern,

tenderar att ta det här med träningskosten på lite

för stort allvar. Han ställer sig också något kritisk

till den uppsjö av träningsbars och geléer som finns

på marknaden, som gör grova pengar på den bris­

Cykling nummer 2, 2019 21


RESOR

”Cyklar du runt i Sörmland finns det butiker

överallt men är du i fjällen måste du preppa

på ett annat sätt.”

Våfflor med grädde och hallon

Ingridienser (ca 10 våfflor)

250 g vetemjöl

75 g strösocker

2 ägg

1 tsk mald kardemumma

1 tsk mald kanel

½ liter mjölk

½ dl vatten

100 g smör till smeten + lite till våffeljärnet

2 dl skakad vispgrädde till topping

1 ask hallon till topping

shaker till vispgrädden

Gör så här:

hemma:

1. Blanda ihop mjöl, socker, ägg, kryddor, mjölk

och vatten.

2. Smält smöret och vänd ner det i smeten.

3. Häll upp på en cykelflaska. Låt röran svälla i

flaskan i minst en timme.

tande kunskap och osäkerhet som finns hos många

motionärer.

– Ska du ut och cykla i två timmar räcker det i

regel med två flaskor vatten.

På frågan om hur man går tillväga och hur man

ska tänka om man inte har med sig ett rullande

restaurangkök men är sugen på att testa något

annat än den där grillade korven svarar Henrik

att nyckeln är att förbereda allt hemma.

– Skär upp det som behöver skäras eller hackas

hemma i stället för att ta med tre lökar, kniv och

skärbräda… När du väl kommer fram är det bara

att börja laga. Ofta är man väldigt hungrig när man

är ute, då vill man inte stå och laga mat i en timme

utan vill ha det klart på en kvart.

Hur mycket ska man ta med?

– Det beror på hur länge du ska vara ute och var du

befinner dig. Cyklar du runt i Sörmland finns det

butiker överallt men är du i fjällen måste du preppa

på ett annat sätt.

Vad är din främsta go-to-rätt att laga om du

själv är ute med familj eller vänner?

– Jag gillar att få någon form av belöning – en favorit

är att grädda våfflor. Ta med våffelsmet på flaska och

ett våffeljärn som du kan sätta på primusköket eller

på ett galler i elden. Här vill jag också passa på att slå

ett slag för frystorkade bär: hallon eller jordgubbar

som man skvätter lite vatten på. Det är otroligt gott.

Eller ännu bättre så klart, hitta egna bär i skogen!

på plats:

1. Pensla våffeljärnet (icke-elektriskt!) med smör

och häll lite smet direkt ur flaskan i järnet.

Grädda våfflorna.

2. Skaka vispgrädden och servera våfflorna med

grädden och färska hallon.

22 Cykling nummer 2, 2019


ÅSIKT

KULTUR

VÄRLDENS BÄSTA CYKELVÄGAR?

itta på den här bilden.

Den visar vägbanan mellan

Köpenhamn och Helsingör:

en fil för gångtrafikanter

på strandpromenaden. En

fil för löpare och inlinesåkare. En fil

för dem som cyklar. Och så en fil för

dem som kör bil. På andra sidan vägbanan

finns en fil för cyklister och en

för bilburna som färdas i den andra

riktningen.

De bilburna har fått en fil i vardera

riktningen, cyklisterna har fått en,

och de två andra slagen av trafik på

denna sträckning har också fått sin

del av asfalten. Det är denna asfalt

som cykelpolitiken handlar om.

Medan cykelboomen i flera danska

städer verkar avta, ökar Köpenhamn

sin osannolika andel till över 60 procent

cykelburna pendlare. Hälften av

resterande åker bil, och resten går eller

åker kollektivt (vi får anta att nya mindre,

eldrivna fordon såsom elsparkcyklar

räknas in som cyklar i detta fall).

Cykeln är alltså klart vanligare än alla

andra trafikslag – tillsammans. Och

det är på asfalten det avgörs.

För det är ingen slump att Köpenhamns

invånare cyklar. Genom strategiskt,

långsiktigt arbete har nämligen

politiken berett plats för dem,

och ju fler som cyklar, desto lättare

blir det för andra att behandla cyklingen

som vad det faktiskt är: ett

eget trafikslag.

”Det är på asfalten

det avgörs”

Rödljus för cyklister,

höger- och vänsterfiler

och markeringar

i gatan som

visar cykelöverfarter i

korsningar. Där har vi

viktiga element som

ökar tydligheten för

trafikslaget cyklister.

Gemensamma överenskommelser

som

etableras varje dag av

beteenden och som

upprätthålls av gemensamma

regler. Tänk en

vardagsmorgon med

vägarbete, hur skulle

det se ut om bilarna

inte blev hänvisade

någonstans?

När de cyklande köpenhamnarna

själva får svara på varför de

tar cykeln, svarar de till ungefär lika

delar för hälsans och vardagsmotionens

skull, för att spara tid och

för att spara pengar. Nästan ingen

nämner klimatet – det är en positiv

sidoeffekt, men cykeln måste bli en

del av att få ihop sitt vardagspussel

och sin ekonomi.

Och hur det görs, det visar Köpenhamn.

Det görs med mer asfalt för

cykeln, och mindre för bilen.

Anna Lindén,

ansvarig Mobilitet, 2030-sekretariatet

Det här är en bok för den som vill få

inspiration till olika cykelresor runt om

i världen eller för den som tycker om att

drömma sig bort genom reseberättelser.

Världens bästa cykelvägar (Lonely Planet,

svensk utgivning Pagina) innehåller 50

reseberättelser från cykelresor runt om

i världen. Resorna delas in i olika svårighetsgrad

(lätt, medelsvårt, svårt) och

här finns både korta dagsturer och längre

varianter för den som vill vara borta flera

dagar eller månader. Boken riktar sig inte

till någon viss ”typ” av cyklist utan inspirerar

till olika slags cykelresor för äventyraren,

stadsmänniskan, långdistansaren

och barnfamiljen.

Det är en smakfullt utformad bok med

vackra bilder från världens alla hörn. Till

varje reseberättelse finns en liten faktaruta

med matnyttig information. Där framgår

vilken tid på året resan är lämplig att

genomföra och vi får tips på boende, cykeluthyrning

och annat. Men det är inte en

utförlig resehandbok i stil med hur vi kanske

känner till Lonely Planet sedan tidigare.

Ambitionen är i stället att visa vilka olika

uttryck cykelentusiasmen kan ta sig vilket

författaren har lyckats bra med. Själv har jag

redan börjat planera för en familjecykeltur

på den franska ön Ile de Ré och drömma om

att cykla Drakleden genom Bhutan…

Isabella Thöger

SOMMARENS MEK-UTMANING

– BYGG DIN EGEN CYKEL MED HOW TO BUILD A BIKE

Jenni Gwiazdowski, grundare av London

Bike Kitchen, har skrivit How to Build a

Bike: a simple guide to making your own

ride (Frances Lincoln). Boken guidar dig

steg för steg i hur du bygger en egen så

kallad single-speed-cykel (oväxlad). Här

får du handfasta tips om hur du hittar en

ram som passar dig och vilka verktyg som

behövs. Du får också kloka råd om hur du

får upp en fastrostad sadelstolpe eller hur

du med hävkraft kan maximera din styrka

för att få loss envisa bultar. Bokens budskap:

vem som helst kan lära sig meka.

Ett plus, som samtidigt också kan

vara ett minus, är att detta är en guide

till att bygga en specifik cykel – nämligen

en single-speed med caliperbromsar och

stålram. Denna avgränsning gör att författaren

kan fokusera på tydliga steg för

steg-instruktioner utan alltför många

undantagsregler. Resultatet blir en stilig

och avskalad cykel men som troligtvis inte

passar allas behov.

Så, anta sommarens mek-utmaning:

skaffa fram en gammal cykel med en ram

som ”talar till dig”. För mödan kommer

du få en snabb, snygg och unik skapelse.

Känslan av att rulla fram snabbt och tyst

på en egenbyggd cykel är oslagbar. Likaså

känslan av att veta att man kan och vet hur

ens egen cykel funkar in i minsta detalj.

Och om du fastnar, inte hittar rätt delar

eller om den där rostiga muttern vägrar

lossna – konsultera internet och kom ihåg

Jennis och London Bike Kitchens motto:

Fix Shit or Cry Trying.

How to Build a Bike finns på engelska,

franska och italienska.

Emilia Sternberg

”This book is for everybody who loves cycling and wants to get more involved in how their

bike works, learn new skills and generally get stuck in. Gender has nothing to do with nuts,

bolts or tools; some of the best mechanics I know are women.” JENNI GWIAZDOWSKI

24 Cykling nummer 2, 2019 Cykling nummer 2, 2019 25


MEKA MED FABIENNE

Rätt lufttryck i

däcken – guld värt

ILLUSTRATION: JONATAN SAHLIN

Hur viktigt är det att ha rätt lufttryck i

däcken? Svaret är: mycket! Luften i däcken

påverkar cyklingen mer än du kanske tror.

Hur gör du då för att hitta det perfekta

trycket som är snällt mot dina däck och gör

cyklingen bekväm? Fabienne Roux delar

med sig av sina bästa tips.

För lågt tryck

· ökar motståndet

· ger ökad risk för punktering

· ger ökat slitage på däcket och risk för skador på fälgen

För högt tryck

· leder till obekväm cykling eftersom cykeln

kommer studsa onödigt mycket

· ger ökat slitaget på däcket

· minskar greppet mot underlaget

PUMP

Till att börja med behöver du en bra pump. Det

bekvämaste är att ha en golvpump hemma. Den är

praktisk, stabil och effektiv och har ofta en manometer

där du kan läsa av trycket i däcket. En liten

handpump är inte lika bekväm att pumpa med men

är toppen att ha till hands om du behöver fixa ett

däck på språng. Handpump passar fint i cykelväskan

tillsammans med punkakit och enklare verktyg.

Hur mycket ska man pumpa?

Oftast står det på dina däck hur mycket luft de

ska ha. Det anges i PSI eller i bar. Har du ingen

manometer kan du känna med handen eller –

ännu bättre – trycka på sadeln med hela din

vikt och känna hur mycket däcket sjunker ihop.

Du ska ha lite fjädring, men trycks däcket ihop

mer än 20 procent behöver du mer luft. Tänk på

att trycket beror på din kroppsvikt (och vikten

på det du transporterar) och att bakre däcket

belastas högre. Därför är det bra att ha lite mer

luft i det. Dessutom är bredden på däcken en

viktig faktor: tunnare däck behöver högre tryck

än bredare däck.

VENTILER

Det finns tre olika vanliga ventiler på cyklar.

Cykelventil (Dunlop)

När du vill pumpa ett däck som har cykelventil

är det viktigt att kolla att ventilen är ordentligt

åtdragen, eftersom luften annars kan pysa ut.

Munstycket på pumpen som passar en cykelventil

har oftast ett litet hål. Fäst munstycket på ventilen

och pumpa. Vill du släppa ut luft ur däcket? Skruva

försiktigt upp ventilen så att luften kommer ut.

Tyvärr är cykelventiler ganska känsliga vilket gör

att de kan börja pysa och läcka luft. Fördelen är

dock att de är lätta att skruva loss och byta. Nya

ventiler kan köpas i cykelaffären.

Bilventil (Schrader)

Bilventilen är en kraftigare variant som också

finns på bildäck (surprise!) och barnvagnar, och

ofta också på cyklar med bredare däck. Fäst munstycket,

som ofta har ett större hål, mot ventilen

och pumpa. Själva ventilsystemet syns när man tittar

inne i ventilen, som en liten pigg rakt i mitten.

Vill du släppa ut luft – tryck på piggen.

Racerventil (Presta)

Racerventilen är den nättaste varianten av dessa tre

och finns oftast på tunnare däck som behöver högre

tryck. Här behöver du lossa på ventilen (som en

liten pigg) för att kunna pumpa. Var försiktig med

ventilen, särskilt när du fäster eller tar loss munstycket,

eftersom piggen lätt kan böjas. Vill du

få ut luften är det bara att trycka på piggen när

den är avskruvad så att luften pyser ut. Kom

ihåg att skruva tillbaka piggen/ventilen när

du har pumpat klart.

Alla pumpar funkar inte till alla ventiler.

Generellt behöver en bilventil ett större hål

i munstycket medan racer- och cykelventil

behöver ett mindre. Obs! Alla pumpar som funkar

för cykelventil funkar inte för racerventil

och vice versa. Kolla hur pumpen är märkt.

Missa inte Fabiennes

pedagogiska mekarfilmer!

Sök efter Cykelfrämjandet

på Youtube och lär dig

mer om däckpumpning

och lufttryck, cykelinställningar

och vad du ska

tänka på när du köper

begagnat.

CYKELVENTIL

(DUNLOP)

BILVENTIL

(SCHRADER)

RACERVENTIL

(PRESTA)

26

27


IKONEN

”Världsmästarcykeln”

Sveriges mest sålda racercykel

TEXT OCH URVAL: HENRIK REX JAKOBSSON, CYKELHISTORISKA FÖRENINGEN

FOTO: CLAES OLSSON

Vill du bidra till ett

bättre cykelsverige?

Stöd oss!

Ditt bidrag möjliggör vårt jobb för en bättre, säkrare och mer attraktiv cykling.

Det skapar också möjligheter för fler att lära sig cykla och uppleva frihet på

cykel genom våra cykelkurser.

Swish: 123 607 0262, Plusgiro: 578 53-4

modellen började tillverkas 1963 hos de nyss sammanslagna

cykeltillverkarna Monark-Crescent i Varberg. Crescents

Märk gärna din inbetalning som ”gåva”. Tack!

namn på denna racercykel var egentligen 92320 för tävlingsmodellen

samt 92319 för den enklare träningsmodellen. I folkmun

har de dock kommit att kallas ”pepita” – efter den målflaggsrutiga

dekoren på ramen – samt ”världsmästarcykeln”.

Crescent har i marknadsföringssyfte kallat olika cykelmodeller

”världsmästarcykeln” ända sedan Harry Snell 1948 tog

VM-guld på en Crescent, och ovan nämnda storsäljare kom alltså

decennier senare att bli känd under namnet. Den klarorange färgen,

pepitarutorna och världsmästartiteln har förekommit även

på nyare modeller i Crescents sortiment vilka lånar sin glans från

denna ikoniska tävlingscykel som årligen tillverkades i omkring

tusen exemplar perioden 1963–1980.

28


CYKELPAKET I EUROPA

www.cyclingsweden.se

Toscana

Provence

Moseldalen

Mallorca

Kroatien

Holland

och många fler!

Välkommen att prata

cykelresor med mig.

Diana 070-670 55 93

Cycling Sweden Active Escapes AB info@cyclingsweden.se

Längs hela floden sträcker sig en antastiskt

fin cykelväg. Vi ordnar trevliga ho‐

Cykelgruppen

tell, mat, bagagetransport & hotell, mellan & båt

hotellen, båttur på floden, cyklar.

2019 års resor ute nu!

Våra övriga cykelturer

• Vinvägen i Alsace Cykel & båt.

• Provence och Camargue

Boka redan nu för 2019

– platserna tar

• Slott och vin i Loiredalen

fort slut.

• Salzkammergut i Österrike

• Boden‐sjön

• Toscana • Mallorca

Cykel & båt en populär kombination

Cykel & hotell, bagagetransport

ingår alltid!

Flera alternativ, från 3

dagar och uppåt.

• Moseldalen, vår specialitet!

• Alsace – vinvägen

• Bodensjön runt

• Mallorca

• Moselfloden

• Toscana – flera alternativ

• Venedig-regionen

• Holland • Donau

• Donau cykelväg

• Holland – cykelparadiset

• Moselfloden, Rhen

• Hollands kanaler

och sjöar

• Donau

• Elbe och Moldau

• Kroatiska övärlden

• Po-dalen i Italien

• Provence & Camargue

• Kroatiska övärlden

• Grekiska öar

Gå in på vår hemsida

www.queentravel.com Gå in på vår hemsida eller

www.queentravel.se

ring 0503‐21900

eller ring 070-626 0791

Vandring och cykling på Sardinien

Välkomna till Sardinien och Medelhavet

Sardinien, när Italien är som bäst!

Cykelresa med guide avresa 21/9

Cykelresor på egen hand med GPS

MTB Cykelresor, Vandringsresor och Vinresor

Cykel

gruppen

Boka resan på www.mittimedelhavet.se 073-9677381 info@mittimedelhavet.se

Bo bekvämt på cykelvänligt B&B i vackra Rättvik, nära vandringsoch

cykelleder. Några elcyklar och MTB finns för uthyrning. Vi har

även en cykelverkstad och låsbart utrymme för din cykel.

Satsning på

hållbara leder

Cykelfrämjandet stödjer kommuner och

regioner i planering och anläggning av hållbara

leder i naturen. Fokus ligger på tätortsnära och

välbesökta områden i behov av åtgärder.

Tipsa gärna om lokala aktörer och projekt!

Kontakt: hans.stoops@cykelfrämjandet.se

Efterlysning inför

85-årsfirande!

Cykelfrämjandet fyller 85 år i år. Vi samlar därför in

historiskt material. Har du gamla bilder eller tidningar

från förr som du gärna delar med dig av?

Maila info@cykelframjandet.se eller posta till

Cykelfrämjandet, Box 3, 101 20 Stockholm.

Cykla i vacker

miljö på södra öland

VÄLKOMMEN TILL

GRÖNHÖGENS

STUGBY

Prisvärt boende på södra Öland!

10 stugor i vacker omgivning i samhället

Grönhögen på södra Öland. Stugorna har

3–5 bäddar på 26 m 2 och är utrustade för

självhushåll.

För mer information och bokning

www.gronhogensstugby.se

070-387 62 62

0248-10039 www.lustigsgarden.se


MEDLEM

MEDLEM

Sista kongressen

i Hallsberg?

Vilka är styrelsens nya ledamöter?

raditionsenligt samlades

Cykelfrämjandet i Hallsberg

för kongress i april.

Frågan är om det var för

sista gången då kongressen troligtvis

kommer att läggas i samband med

Svenska Cykelmässan i Stockholm

20–22 mars. Årets kongress var konstruktiv

och framåtblickande. Mycket

tid lades på att diskutera förslaget till

verksamhetsplan, motioner och propositioner.

Det mesta gick styrelsens

väg men som sig bör i en förening

med en levande interndemokrati fick

styrelsen se sig besegrad på en punkt.

Styrelsen hade föreslagit ett par

stadgeändringar. För det första ville

styrelsen anpassa stadgarna som en

konsekvens av Cykelfrämjandets

medlemskap i Svenskt Friluftsliv: de

nya stadgarna betonar friluftsliv på

ett tydligare sätt än tidigare. På sätt

och vis anknyter den nya ordningen

till vårt bildande. Vid Cykelfrämjandets

tillkomst, 1934, var Friluftsfrämjandet

väldigt stöttande eftersom

de betraktade cykeln som ett slags

skidor för sommaren. På den tiden

ägnade sig Friluftsfrämjandet främst

åt skidor men nu samverkar 25 organisationer

inom Svenskt Friluftsliv.

Stadgeändringen behöver bekräftas

på nästa kongress, antingen den

ordinarie kongressen nästa år eller en

extra kongress i höst.

under ett par år har det förts en

diskussion om att göra det möjligt

för företag att bli medlemmar i

Cykelfrämjandet. Styrelsen hade

därför skrivit fram ett förslag till

stadgeändring för detta men kongressombuden

valde en annan väg:

även fortsättningsvis är det endast

privatpersoner som kan vara medlemmar.

Därmed är frågan utredd

och avgjord för överskådlig framtid.

Redan i dag finns det goda möjligheter

för de företag som vill stötta

verksamheten, exempelvis att

annonsera i denna tidning. Med stor

sannolikhet kommer Cykelfrämjandet

att bli mer involverade i certifieringen

av ”cykelvänliga arbetsplatser”

vilket kan bli en intäktskälla.

Den föreslagna stadge ändringen

skulle också ge en möjlighet för

andra cykelföreningar att bli associerade

medlemmar. Redan i dag

finns goda möjligheter till fruktbara

samarbeten utan medlemskap.

Dag två på kongressen ägnades

åt erfarenhetsutbyte mellan kretsarna.

Bland annat berättade Erik

Sandblom om Göteborgskretsens

trafikpolitiska arbete för att få fram

en bättre cykelinfrastruktur i staden.

Allan Hedlund från riksstyrelsen

berättade om sina erfarenheter av

att cykla efter en stroke.

Jöran Fagerlund

Vice ordförande, riksstyrelsen

SANDRA VIKTOR

Bor: I Linköping

Gör: Miljösamordnare

på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

samt hållbarhetsnavigatör

på Science Park Mjärdevi.

Varit medlem i: Sex år.

Viktig cykelfråga: Cykling

ur ett mångfalds- och

jämställdhetsperspektiv

och att fler barn och unga

får chans att cykla till

skolan. Bättre infrastruktur

och mer fördelaktigt att

cykla till jobbet.

Vill bidra till

styrelsen med: Som

året runt-pendlare,

mountainbike:are och

som förälder med

barn i en ”cyklande

skolbuss” hoppas jag

ha känsla och förståelse

för utmaningarna och

förutsättningarna som

behövs för att göra

Sverige till cykellandet

nummer ett.

MARIAM AL-SABTY

Bor: I Örebro

Gör: Pluggar rättsvetenskap

med internationell

inriktning på Örebro

Universitet.

Varit medlem i: Två år.

Viktig cykelfråga:

Att man ska kunna cykla

säkert och inte behöva

cykla bland bilar.

Vill bidra till styrelsen

med: Ett ungdomsperspektiv.

Jag vill att fler

ungdomar och unga

vuxna ska börja använda

cykeln som transportmedel

i stället för bil- eller

kollektivtrafik.

LINA JÖNSSON

Bor: I Hillarp, två mil norr

om Hässleholm

Gör: Projektledare på

Region Skåne med fokus

att utveckla cykelleder för

rekreation och turism.

Varit medlem i: Har

precis blivit medlem.

Viktig cykelfråga: Att

få kommuner och regioner

att prioritera cykeln

i sin samhällsplanering,

men också möjligheten att

ta med cykeln i kollektivtrafiken.

Vill bidra till styrelsen

med: Kunskap, kontaktnät,

glädje och inspiration.

CHARLOTTE HAGSTRÖM

Bor: I Lund

Gör: Docent i etnologi

vid Lunds universitet och

verksam som lärare och

forskare vid Institutionen

för kulturvetenskaper.

Varit medlem i: Två år.

Viktig cykelfråga:

Engagerad i Cykelfrämjandets

cykelkurser och

tycker att alla ska få möjlighet

att lära sig cykla.

Vill bidra till styrelsen

med: Att vi finns till för alla

slags cyklister – inte bara

dem som alltid har cyklat.

Alla måste få möjlighet att

cykla på sina villkor.

INGÅR I STYRELSEN SEDAN TIDIGARE:

Lars Strömgren, ordförande

Allan Hedlund

Kent Larsson

Jöran Fagerlund, vice ordförande Jakob Hammarbäck Rune Karlberg

KRISTINA GLITTERSTAM

Bor: I Nacka i Stockholm

Gör: Projektledare inom

stadsbyggnad på Stockholms

stad.

Varit medlem i: Har

precis blivit medlem.

Viktig cykelfråga:

Säkerhet och framkomlighet

för pendlingscyklister,

cykling bland barn och

unga, cykelturism i Sverige.

Vill bidra till styrelsen

med: Jag har länge jobbat

med frågor rörande

cykel i storstadsmiljöer så

jag hoppas kunna bidra

med något utifrån det

perspektivet.

Tobias Adolfsson

32 Cykling nummer 2, 2019 Cykling nummer 2, 2019 33


MEDLEM

MEDLEM

Undersökning av

implementering av Göteborgs

cykelpolicy belönas

TEXT: FANNY WESTIN

Chalmersstudenten Adrien Moysset tilldelas Cykelfrämjandets

uppsats stipendium på 10 000 kronor

för sin masteruppsats om implementering av cykelpolicy

i Göteborg; Implementing Local Cycling Policies:

Barriers and Success Factors in Gothenburg.

Barriärer och framgångsfaktorer

när det kommer till

implementering av cykelpolicy.

Hur kom du fram till att det var

detta du ville undersöka?

– Jag är intresserad av cykelpolicys

och ville bättre förstå hur implementeringsprocessen

går till och hur

idéer verkställs – hur man går från

ord till handling. Som vardagscyklist

i Göteborg blev valet av stad självklart

och intressant från ett personligt

perspektiv.

Din uppsats ger inblick i hur och

varför cykling fortsätter att

vara ett trafikslag på undantag

trots mål om att öka cyklingens

andelar i städer såsom Göteborg.

Vad tänker du om det?

– Detta var tydligt i frågan om integrerad

trafik- och bebyggelseplanering,

där processen är beroende

av att tjänstemännen har kunskap

eller intresse av cykelperspektivet.

Om så inte är fallet riskerar cykeln

att glömmas bort. Processen är mer

beroende av ett fåtal sakkunniga

experter på Trafikkontoret, som

övriga tjänstemän kan vända sig till,

i stället för att på ett mer naturligt

sätt i form av tydliga rutiner och

stödjande dokument, vara integrerad

i planeringsprocessen. Det framgick

även att man, om målkonflikter

uppstår, ofta ger cykeln en lägre

prioritet.

Din uppsats vittnar om flera

barriärer när det kommer implementering

av cykelpolicyn. Men

vilka är framgångsfaktorerna?

– Det finns flera framgångsfaktorer

som utkristalliserade sig under

arbetets gång. På Trafikkontoret

finns bland annat en cykelgrupp

som arbetar med att driva diverse

frågor. Även om tjänstemännen

visade sig vara beroende av ett fåtal

sakkunniga kollegor, ansågs de sakkunniga

vara en stor tillgång. Det

finns tjänstemän som är eldsjälar

och experimenterar med nya åtgärder,

även om denna process ibland

visar sig vara tungrodd. Fler framgångsfaktorer

var det faktum att det

faktiskt finns ett cykelprogram att

stödja sig mot, med en årlig handlingsplan

och uppföljning av denna,

och att det finns samarbeten mellan

olika aktörer i staden.

På ett personligt plan – vad

betyder cykeln för dig?

– För mig ger cykeln en känsla av frihet.

Det är även det transportmedel

som oftast leder mig från A till B på

kortast tid i Göteborg.

KALENDARIUM:

Här hittar du ett urval av Cykelfrämjandets cykelturer

under sommaren – fler hittar du på webben.

GOTLAND

Turer på 30–40 km i lugn takt. Medtag gärna fika.

Alla välkomna. Ingen avgift.

15 juni – från hamn till huk

Kl 10. Start: hamnen Kappelshamn.

Info: Bengt 073 055 60 42, Evy 0498 22 47 58.

29 juni – Visby 1361

Kl 10. Start: Vattentornet Visby.

Info: Sören 076 767 96 76, Lars 076 141 28 78.

13 juli – design och trulltur

Kl 10. Start: Norrlanda k:a.

Info: Hans-Ove 073 583 11 38.

27 juli – Fröjelturen

Kl 10. Start: Fröjel k:a.

Info: Anne-Mari 076 213 12 32, Berit 070 418 20 95

10 augusti – sudernatur

Kl 10. Start: Hamra k:a.

Info: Sören 076 767 96 76, Lars 076 141 28 78

24 augusti – Hogränsgrillen

Kl 10. Start: Hogrän k:a.

Info Anneli 070 512 87 94, Allan: 073 906 66 90.

HALMSTAD-LAHOLM

18 juni – Tistings trädgård i Eldsberga

Kl 18. Start: slottet. Trädgården bjuder på både

vanliga och ovanliga växter. Vivian Tisting guidar.

Info: Göran Sidén 076 363 71 00. Ca 30 km.

25 juni – Danska fallen (söder om Simlångsdalen)

Kl 11. Start: slottet. Gammal bokskog, bergbranter

och vattenfall. Ca 40 km.

Info: Claes Roland Tagesson 073 438 31 73.

2 juli – Tylösandsleden

Kl 18. Start: slottet. Nyinvigd led som passerar

slottet, Tylösand, Söndrums kyrka, Galgberget,

Hallandsgården och Norre katts park. Ca 25 km.

Info: Clas Roland Tagesson 073 438 31 73.

9 juli föreningen KRIS i Mickedala

Kl 18. Start: slottet. Ca 25 km.

Info: Clas Roland Tagesson 073 438 31 73.

16 juli – Halmstads frigymnaster i Frösakull

Kl 18. Start: slottet. Krister Larsson berättar om

verksamheten. Ca 20 km.

Info: Eivor Johansson 070 309 21 95.

23 juli – Grötviks småbåtshamn

Kl 18. Start: slottet. Dan Karlsson guidar. Ca 15 km.

Info: Clas Roland Tagesson 073 438 31 73.

30 juli – besök hos ”Mr Gelato"

Kl 18. Start: slottet. "Mr Gelato" i Gullbrandstorp

tillverkar italiensk glass. Joakim Sundbaum guidar.

Ca 25 km.

Info: Lars Green 073 931 53 28.

6 aug – Halmstad Arenas museum

Kl 18. Start: slottet. Stellan Andersson informerar.

Ca 10 km. Info: Lars Green 073 931 53 28.

13 aug – Höganäs Halmstad järnverk.

Kl 18. Start: slottet. Platschefen Charlie Wedell

informerar. Ca 10 km.

Info: Olle Haraldsson 073 757 84 19.

20 aug – Västkustägg AB, Eldsberga

Kl 12:30. Start: slottet. Västkustägg drivs av tredje

generationen i familjen Olsson. Ca 30 km.

Info: Sven-Ove Jacobsson 070 092 51 09.

27 aug – Lizzies Café, Holm

Sommarfinal. Caféet serverar kvällsmåltid och

något gott till kaffet för 75 kr. Obs! Cykellyse

behövs på hemfärden. Ca 20 km.

Info: Claes Roland Tagesson 073 438 31 73.

JÖNKÖPING

Måndagsturer start kl. 10 och torsdagsturer start

kl 16.30.

17 juni – Rocksjön

Kretsen bjuder på fika.

Ledare: Irene och Roland Roman 076 107 56 74.

27 juni – Tenhults Hembygdsgård

Start: Smedbyn.

Ledare: Arne Sandell: 076 230 07 27.

8 augusti – cykeltur till hemligt mål.

Start: Preem Hva.

Ledare: Rune Djerv 076-307 40 83.

12 augusti

Start: Preem Hva.

Ledare: Kjell Forsèn 073 635 25 37.

15 augusti – cykeltur till Sevdabo

Start: Mariebo vändplan. Vi besöker Krister

Ekdahls miniby.

Ledare: Eiron Bokvist 070 223 89 25.

19 augusti – Rocksjön

Ledare: Irene Roman 073 678 00 59.

22 augusti – cykeltur till Siringe

Start: Preem Hva.

Ledare: Roland Roman 076 107 56 74.

26 augusti – Röde Påle

Ledare: Eiron Boqvist 070 223 89 25.

29 augusti – cykeltur till Lyckås gård

Start: Preem Hva. Gguidning av Staffan Lindblad.

Kostnad 100 kr/50 kr/person.

Ledare: Kjell Forsèn 073 635 25 37.

2 september – Rocksjön

Ledare: Sven-Olof Ydreborg 070 314 10 88.

5 september – Cykeltur till Camilla Ståhls Studio

Start: hamnpiren.

Ledare:Sven-Olof Ydreborg 070 314 10 88.

9 september – hamnpiren

Ledare: Arne Sandell 076 230 07 27.

16 september – Rocksjön.

Ledare: Conny Axelsson 070 397 05 10

23 Sept – hamnpiren

Ledare: Rune Djerv 076 307 40 83.

2 oktober – avslutning

Start: Gallerian NBV, Barnarpsgatan 39 kl 18.

KARLSTAD

19 juni

Kl 18. Start: Värmlands museum.

Ledare: Marianne Nilsson.

26 juni

Kl 18. Start: Värmlands museum.

Ledare: Marianne Nilsson.

1 juli – dagstur för medlemmar

Kl 10. Start: Värmlands museum.

Mer info på webben.

7 augusti

Kl 18. Start: Värmlands museum.

Ledare: Erik Ruhe.

14 augusti

Kl 18. Start: Värmlands museum.

Ledare: Birgitta Bånkestad

NÄSSJÖ

16 juni – banvallscykling

Kl 9. Bussresa.

18 juni – Ryssbysjön runt

Kl 18:30. Start: Stortorget.

34 Cykling nummer 2, 2019 Cykling nummer 2, 2019 35


MEDLEM

MEDLEM

25 juni – Bokskogen

Kl 18:30. Start: Stortorget. Korvgrillning i Lövhult.

4 augusti – Solberga hembygdsgård

Kl 14.

6 augusti – Gransäng

Kl 18:30. Start: Stortorget.

15 september – Nackarunda (ca 35 km).

Kl 10. Start: vid Värmdöleden, nedanför Nacka kyrka.

Ledare Jane Frigell 076 217 68 68.

29 september – säsongsavslutning till Ekerö

Kl 10. Start: Karlbergs slott. Möjlighet att ta båt

tillbaka. Konstrundan, ca 25 km.

Ledare: Anita Henriksson 070 713 70 80.

15 aug – Erikshjälpen i Holsby

Kl 10. Start: torget.

19 aug – Kleva gruva

Kl 17.30. Start: torget.

22 aug – Tords tur

Kl 10. Start: torget.

Minnesord om en omtyckt och respekterad Malmöprofil

av Nils Wemmenhed för Cykelfrämjandet Malmö-Lund.

10 aug – Ohs Bruk

Kl 08:45. Samåkning.

13 augusti – Isåsa, Björkhaga

Kl 18:30. Start: Stortorget.

18 augusti – ”lär känna din stad”

Kl 14.

20 augusti – hemligt mål

Kl 18:30. Start: Stortorget.

27 augusti – avslutningstur till Lövhult

Kl 18:30. Start: Stortorget.

STORSTOCKHOLM

Ta gärna med matsäck på våra turer.

16 juni – Färingsörundan

Kl 10. Start: Drottningholms slott (vid Pressbyrån).

Ca 50 km.

Ledare: Åke Sartz 070 593 16 53.

30 juni – Ljusterö

Kl 9. Start: Upplands Väsby pendeltågsstation.

Tillfälle till bad. Hemfärd med båt. Ca 75 km.

Ledare: Greta Westermark tel 073 380 68 27.

3 juli – Lidingö norra

Kl 18.30. Start: Gamla Lidingöbron (Lidingösidan).

Ca 20 km.

Ledare Catharina Skote: 070 152 38 39.

17 juli – gröna oaser i norr

Kl 18.30. Start: Odenplans pendeltågsstation,

utgång mot Vanadisplan. Ca 20 km.

Ledare: Kästi Krigsman 070 603 46 47

och Anita Henriksson tel 070 713 70 80.

17–18 augusti – weekendutflykt till mellersta

Sörmland

(Se separat inbjudan till medlemmar)

Ledare Magnus Nilsson: 070 737 25 26

25 augusti – en skön sväng i Haninge

Kl. 10. Start: pendeltågsstationen i Västerhaninge.

Ta med badkläder! Ca 30 km.

Ledare: Conny Jansson 073 827 19 04 och

Kerstin Abrahamson 076 207 80 10.

1 september – slottstur

Kl 10. Start: Ulriksdals pendeltågsstation, utgång

mot Ulriksdal. Ta med matsäck! Ca 35 km.

Ledare Åke Sartz: 070 593 16 53.

SÖRMLAND

24 september – cykeltur längs Eskilstunaån

Kl 9.45. Start: Rothoffsparken i Eskilstuna.

Hälsans Stig till Torshälla.

UPPSALA

11 augusti – cykelutflykt till Wik

Kl 10. Start: infarten till Stenhagen centrum vid

väg 55. Vi passerar Focksta kvarn och Ölsta kvarn

i Sävaåns ravin. Sedan vidare mot Wik för ett

uppfriskande bad och picknick. Glöm inte picknick

– ingen servering längs vägen. Ca 60 km.

Kontakt: Björn Engström 070 251 13 88.

VARBERG

18 juni – cykeltur till Vareborg

Kl 17. Start: Gamlebyskolan.

Info: Britta Bergqvist 070 766 02 01.

8 augusti – cykeltur till kvarnen Norra näs

Kl 17. Start: Gamlebyskolan. Bertil Bengtsson

guidar vid väderkvarnen i Trönningenäs.

Info: Elisabeth Hagberg 070 558 36 27.

20 augusti – cykeltur till Johnssons gård, Vare

Kl 17. Start: samling Gamlebyskolan.

Rundvandring på gården.

Info: Bengt Ivarsson 070 223 63 87.

3 september – hemlig cykeltur

Kl 17. Start: Gamlebyskolan. Rundtur i staden

som avslutas med höstmöte i klubblokalen på

Eskilsgatan. Vi bjuder på fika.

VETLANDA

17 juni – avslutning vid föredadammen

Kl 18.30. Start: torget. Tipsrunda.

Ta med korv att grilla!

1 aug – sopplunch i Skede

Kl 10.45. Start: torget.

5 aug – Tvillinggölarna

Kl 18.30. Start: torget.

12 aug – industrimuséet i Ekenässjön med

guidning

Kl 18.30. Start: torget.

26 aug – stadstur

Kl 18.30. Start: torget. Besök på Vetlanda museum.

29 aug – Hällinge

Kl 10. Start: torget.

2 sept – avslutning i Korpstugan i Östanå

Kl 18.30. CF bjuder på lättare förtäring, underhållning

och lotteri.

ÖREBRO

17 juni – Rosängen

Kl 11. Start: Hamnplan. Lunch i Rosängen. Ca 10 km.

Turledare: Marianne.

1 juli – stadstur tema nybyggnation.

Kl 17.00 strat: Ronnie Peterson-statyn.

Turledare: Åsa.

15 juli – Hemfjärden Runt.

Kl 10. Start: Slussen (USÖ-sidan). Ca 40 km.

Turledare: Marianne och Inge.

26 aug – grilltur till badplatsen i Snavlunda.

Kl 17. Start: Vasatorget. CF bjuder på korv med

bröd. Turledare: Inge och Marianne.

Ca 10 km.

2 september – tranorna i Kvismaren

Kl 16. Start: Ronnie Peterson-statyn. Ca 32 km.

Turledare: Inge.

ÖSTERSUND

15 juni – cykling till Bynäset på Frösön

Kl 10.30. Start: Västra station. Tag med fika. Vi

bjuder på korv.

Info: Mait 063 12 32 51.

17 augusti – fika på Sommarhagens café

Kl 11. Start: Västra station.

Info: Mait 063 12 32 51.

15 september – cykling till Fröjas kafé i Ås

Kl 12. Samling: Västra station.

Info: Gerd 063 51 21 09.

Trafikingenjör Leif Jönsson

har gått ur tiden

ed stor sorg erfar vi

att ”Cykel-Leif”, en i

trafikkretsar känd och

respekterad Malmöprofil,

lämnat oss efter en kort tids

sjukdom. Leif fick förmånen att på

Malmö gatukontors trafikavdelning

helt ägna sig åt sin hjärtefråga: cykeltrafik.

Hans befattning finns tyvärr

knappast kvar längre. Leifs arbete

har ändå burit frukt. Varje år intar

Malmö en tätplats på Cykelfrämjandets

Kommunvelometer över

Sveriges cykelvänligaste kommuner.

I liknande internationella undersökningar

utmärker sig Malmö som en

av världens bästa cykelstäder.

I början fick Leif däremot ofta

kämpa i motvind. Det fanns på

70-talet starka krafter som verkade

för en förment utvecklingsbejakande,

modern trafikbild i form av fler bilar

och färre otidsenliga, flödesstörande

cyklar i stan. I dag råder politisk

konsensus om cykelns förträfflighet

ur hållbarhetssynvinkel, även

om många cyklisters uppträdande

lämnar en del i övrigt att önska. Leif

betonade ständigt vikten av vett och

hänsyn i trafiken och var själv en

förebild även i detta avseende både

som bilist och cyklist.

Leif anlitades ofta som föredragshållare

inom sitt specialgebit. På sin

lugna malmöitiska förmedlade han

sitt budskap så pedagogiskt att också

alla utan fackkunskaper

förstod. Sin vackra,

djupa, bärande röst

skolade han för övrigt

genom körsång. Under

tjänsteresor i Danmark,

Holland, Frankrike

och Kanada lät han sig

inspireras och omsatte

idéerna på hemmaplan.

Exempelvis den

holländska modellen

att låta cyklister få stå

framför bilarna vid trafikljus.

Mycket beröm

har Leif fått för den

”öppna” cykeltunneln

i den tidigare olycksdrabbade

korsningen

Spårvägsgatan-Nobelvägen.

Och förstås för

Malmös alla fina, separerade

cykelvägar. Omvänt var det

han som fick ta hand om utländska

trafikexperter som kom till Malmö

för att se och lära. För Leif var cykeln

inte bara ett fortskaffningsmedel.

Han framhöll också dess rekreativa

värde. Leif ledde många cykelutflykter

i närområdet och var den som höll

i trådarna under Cykelturistveckan

(CTV) i Malmö och Ystad.

med leif blev det aldrig tråkigt.

Han ägde en stor portion humor och

gillade att munhuggas om det mesta.

Utan att trycka ner sina meningsmotståndare.

Skulle vi andra av

någon anledning behöva muntras

upp, utnyttjade han sin specialkompetens:

att stå på huvudet. Socialt

engagemang visade han genom att

som pensionär ideellt undervisa

nyanlända i svenska och lära invandrarkvinnor

cykla.

Det var svårt att inte tycka om

Leif. Därför känns förlusten nu så

tung. Våra tankar går i första hand

till hustrun Anne-Marie, barn och

barnbarn.

36 Cykling nummer 2, 2019 Cykling nummer 2, 2019 37


KRÖNIKA

”För att skapa förutsättningar för att cykel ska bli ett seriöst

transportslag kan man inte ha trafikregler som behandlar

cyklister som en trafikstörning.”

2019

CYKLA

I VÄRMLAND

NYHETER

i får tips om ännu en undersökning som

kommit fram till att sju av tio personer i

regionen skulle kunna cykla till och från

jobbet på under en halvtimme. Det är

inga ovanliga artiklar, utan nästan lika talrika som

undersökningar av typen: ”Vi testade cykel, bil och

buss för att ta oss samma sträcka och cykeln vann”.

Det konstateras lite lätt yrvaket att det minsann

finns stort potential för cykling. Cyklar, de går tydligen

att använda till att ta sig till jobb och sånt.

Varje gång den här typen av undersökningar skapar

rubriker kommer vi till ungefär samma slutsats:

Det här är kunskap som redan finns. Det är inte

där skon klämmer. Det som behövs är att cykel

behandlas som ett riktigt transportslag.

Tänk om all kraft som lagts på undersökning

efter undersökning som samtliga visar vad alla

redan vet, i stället lagts på att faktiskt fixa problemet.

Tänk om. Så låt oss ge tre saker som skulle

göra cyklande mer attraktivt på riktigt.

Det måste få kosta. Att bygga infrastruktur kostar

pengar. Det är inga särskilda problem när det

kommer till bilvägar, men slutsatsen brukar bli att:

”Visst vill vi gärna prioritera cyklister. Men ni klarar

er fint ändå.” Och så har vi en rak och fin bilväg

medan cyklisterna får kryssa mellan stolpar eller

byta sida flera gånger för att följa den sträckning

där cykelvägen råkade få plats.

Det måste finnas ett tvingande regelverk. I dag

finns inga som helst tvingande regler för hur en

”cykelväg” ska se ut. Och det syns och märks. Det

finns en skrift som heter Cykel i staden från 2009

som är vettig och ger råd, tips och exempel. Men

detta är en handbok och den är inte, till skillnad

från exempelvis Vägmärkesförordningen, juridiskt

bindande. Och det är det egentliga skälet.

Ingen tvingar entreprenörer, stadsplanerare och

vägbyggare att bygga ordentligt för cyklister. Därför

är det bekvämt att placera bråte i cykelvägen.

Stolpar, skyltar, träd, hus, you name it. Riktiga

vägar, alltså bilvägar, får däremot inte utformas

hur som helst.

Trafiklagstiftningen måste reformeras. Igen,

att skapa förutsättningar för att cykel blir ett

seriöst transportslag kräver, föga förvånande, att

den behandlas som det. Och då kan man inte ha

trafikregler som behandlar cyklister som en trafikstörning.

För bilister finns Nollvisionen. För oskyddade

trafikanter finns ett gäng undersökningar och

några ibland välvilliga rekommendationer.

Så, i korthet: ja vi vet redan att cykel är ett yteffektivt,

punktligt, stabilt, tidsexakt och som en

bonus miljövänligt transportslag som skulle kunna

användas av betydligt fler. Men då måste det till

mer än ännu en undersökning.

JEROEN WOLFERS

driver sedan 2010

tillsammans med Christian

Gillinger Cyklistbloggen.se.

De skriver om vardagscykling,

trafik, politik

och utrustning. De

driver även grupperna

”Cyklistbubblan” och ”Vi

som cyklar i Stockholm”

med sammanlagt över

13 000 medlemmar.

220 KM

CYKELÄVENTYR

VÄNTAR PÅ DIG!

90 KM BILFRI CYKELLED

Från vänerhav i söder till

vildmarken i norr

120 KM VILDMARK

Från Uddeholm till Sysslebäck

38 Cykling nummer 2, 2019 Cykling nummer 2, 2019 39

Tel: +46 (0)563-54 10 81 www.klaralvsbanan.se info@klaralvsbanan.se

21-22 SEP

Anmäl dig till

Klarälvsloppet,

Sveriges längsta

rullskidlopp


NYHETER

RETURADRESS:

Cykelfrämjandet

Box 3

101 20 Stockholm

UPPTÄCK VÅRA

CYKELRESOR

På våra cykelresor ingår flyg eller

buss t/r, övernattningar med

frukost och måltider, gemensamma

utflyktsprogram med reseledare

och hyra av cykel.

Flygresor ..............................................

Flandern 6d 30/6 ..................................fr.9 475:-

Gardasjön 7d .......................................

19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9 ................ fr.16 395:-

Holland 6d 6/8 ......................................fr.8 795:-

Kitzbühel 8d 25/8 ............................. fr.11 975:-

Lazio 7d 29/9, 10/10 ............................ fr.11 675:-

Mallorca 8d 11/9, 19/9 ...................... fr.11 725:-

Toscana 7d ...........................................

16/8, 23/8, 31/8, 7/9, 13/9, 22/9 ..................fr.9 495:-

Bussresor .............................................

Bodensjön 9d 23/6, 13/7, 17/8 ........ fr.10 475:-

Danmark 4d 5/8 ...................................fr.5 495:-

Moseldalen 8d 19/7, 9/8 ....................fr.7 995:-

Se rolfsbuss.se för komplett reseprogram för respektive resa. Med reservation för prisjusteringar och slutsålt.

RUNDRESOR · SMAKRESOR · CITYBREAK · KRYSSNINGAR · CYKEL · VANDRING · MYCKET MER

Rolfs Flyg & Buss är Sveriges största gruppresearrangör med över 3 000 avgångar till mer än 400 olika resmål. I våra gruppresor

ingår reseledare, utflyktsprogram och väl utvalda hotell. Besök vår hemsida för mer information om våra resor.

www.rolfsbuss.se - 0771 15 00 00

40 Cykling nummer 2, 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!