14.06.2019 Views

Cykling nr 2 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

Nummer 2 – <strong>2019</strong><br />

RÄTT<br />

LUFTTRYCK I<br />

DÄCKEN<br />

CYKELAMBASSADÖRER SKA<br />

FÖRÄNDRA VÄRLDEN<br />

PROFILEN: FREDRIK GERTTEN<br />

VÄRLDSMÄSTARCYKELN<br />

Ut på tur med den<br />

cyklande kocken


INNEHÅLL<br />

32<br />

MEDLEM<br />

Rapport från kongressen i Hallsberg<br />

UTBLICK<br />

Vem blir Sveriges första Bicycle Mayor?<br />

12<br />

Cykla till Paris,<br />

till glasskiosken<br />

eller någon<br />

annanstans?<br />

Semester på köpet!<br />

Missa inte Cykelturveckan i Kristianstad 5–10 augusti med fler<br />

sevärdheter och besöksmål än någonsin. Flera eventområden och<br />

massor av kringaktiviteter gör att Cykelturveckan passar oavsett<br />

ålder eller kondition.<br />

Boka dagsetapper eller hela veckan på www.cykelturveckan.se<br />

där du även hittar fler erbjudanden.<br />

Paket<br />

• Boende 6 nätter i dubbelrum<br />

• Frukost<br />

• Startbevis till alla turerna under veckan<br />

• 5 cykeldagar<br />

2980:-<br />

Tillval: Hotell i Kristianstad fr. + 1305:-<br />

Hyrcykel: 7-vxl med fotbroms + 750:-<br />

Priser är per person. Obs! Vi har ett begränsat antal rum,<br />

så var ute i god tid!<br />

10<br />

PROFILEN<br />

Fredrik Gertten cyklar överallt<br />

IKONEN<br />

En knallorange storsäljare<br />

RESOR<br />

Så lagar du bättre mat ute<br />

28<br />

18<br />

Morfar var en historieberättare av<br />

rang. Särskilt minns jag när han<br />

berättade om när han tillsammans<br />

med en kompis, strax innan andra<br />

världskrigets utbrott, cyklade till<br />

Frankrike. Framme i den franska<br />

huvudstaden råkade de hamna mitt<br />

i Triumfbågens intensiva trafikkarusell<br />

och eftersom de inte hade erfarenhet<br />

av något liknande drabbades<br />

de av lätt panik. De fick cykla varv<br />

på varv tills de slutligen förstod hur<br />

de skulle ta sig ut. Lilla Lund, som<br />

de bodde i, hade väl inte riktigt gett<br />

övning i att hantera den här sortens<br />

trafikintensitet.<br />

Oavsett om du planerar att cykla<br />

till Paris, till glasskiosken eller någon<br />

helt annanstans vill vi passa på att<br />

önska en fin cykelsommar. Kanske<br />

kan ni låta er inspireras av cykelkocken<br />

He<strong>nr</strong>ik Orre, som vi har träffat,<br />

och hans entusiasm över att laga<br />

mat i det fria?<br />

Tillbaka till morfar och kompisen.<br />

I Paris skildes deras vägar åt. Morfar<br />

cyklade norr ut medan kompisen<br />

passade på att göra en liten avstickare<br />

till Baltikum. I något av de baltiska<br />

länderna kom han över en massa historiska<br />

gamla dokument om Östersjöhandeln<br />

som han fotade av. Hela<br />

arkivet ska sedan ha brunnit upp i<br />

kriget och kompisens dokument ska<br />

ha hamnat på Göteborgs universitet.<br />

Men det är en helt annan historia.<br />

Bokning Nordic Travel, tel 0411-23 66 02, bokning@nordictravel.se<br />

FANNY WESTIN,<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

www.cykelturveckan.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 3


LEDARE<br />

NYHETER<br />

”Något Uppsala bland annat jobbar med är att göra<br />

arbetsgivare och arbetsplatser mer cykelvänliga.<br />

Det önskar vi att alla Sveriges kommuner gjorde.”<br />

TIDNING<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets<br />

medlemstidning som kommer ut<br />

fyra gånger per år. Vi skriver om<br />

cykling och föreningen arbetar för<br />

det cykelvänliga samhället.<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Chefredaktör: Fanny Westin,<br />

chefredaktor@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Lars Strömgren<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

Omslagsfoto: Patrik Engström<br />

MEDLEMSKAP<br />

Huvudmedlem 275 kronor<br />

Familjemedlem 75 kronor<br />

Ungdom & student 100 kronor<br />

www.cykelframjandet.se<br />

Att cykling ger många hälsofördelar är inget nytt under solen men en<br />

ny utredning från Cykelfrämjandet sätter siffror på samhällsnyttan av<br />

en ökad cykling i Stockholms län. 149 stockholmares liv kan räddas<br />

per år – om det regionala cykelmålet uppnås till år 2030.<br />

Ny utredning: Ökad cykling<br />

innebär miljardvinster<br />

ommaren är här och<br />

cykeln rullar lätt utan<br />

dubbdäck. Inom Cykelfrämjandet<br />

har våren varit<br />

intensiv. För tionde året i rad har vi<br />

presenterat Kommunvelometern och<br />

granskat hur kommunerna jobbar för<br />

att öka cyklingen och göra den säkrare<br />

och mer attraktiv. Årets vinnare<br />

blev Uppsala som belönats för sina<br />

intensifierade satsningar. Det innebär<br />

dock inte att Uppsala är färdiga<br />

med sitt arbete – tillsammans med<br />

Cykelfrämjandets lokala krets följer<br />

vi upp och granskar det fortsatta<br />

arbetet för att göra Uppsala till en<br />

ännu bättre cykelstad. Något Uppsala<br />

bland annat jobbar med är att<br />

göra arbetsgivare och arbetsplatser<br />

mer cykelvänliga. Det önskar vi att<br />

alla Sveriges kommuner gjorde. Vi<br />

har därför inlett ett samarbete med<br />

Stockholms stad, som har tagit fram<br />

ett koncept för ”cykelvänlig arbetsplats”.<br />

På sikt ska projektet kunna<br />

övergå i Cykelfrämjandets regi och<br />

spridas över hela landet.<br />

Att fler kommuner och arbetsgivare<br />

vill att fler ska cykla är inte konstigt.<br />

Det är nämligen väldigt lönsamt.<br />

Med hjälp av verktyget HEAT (Health<br />

Economic Assessment Tool) har vi<br />

räknat på vad det skulle innebära om<br />

exempelvis cykelmålet för Region<br />

Stockholm, om 20 procents reseandel<br />

år 2030, uppnås. Att nå målet värderas<br />

till drygt sex miljarder kronor per år<br />

tack vare den minskning av antalet för<br />

tidiga dödsfall som det skulle innebära.<br />

Men cykling är inte bara hälsosamt.<br />

Det är också roligt, inte minst<br />

på semestern. Jag tror att det som<br />

lockar många till att cykelturista är<br />

friheten och möjligheten att finna<br />

det stora i det lilla. Att kunna uppleva<br />

äventyr utan att det måste bli så<br />

dyrt och att ta sig fram i sin egen takt,<br />

stanna till när du vill och låta nyfikenheten<br />

styra.<br />

Här vill jag slå ett slag för Cykelturveckan<br />

– Cykelfrämjandets årliga<br />

evenemang – som i år utgår från Kristianstad<br />

i nordöstra Skåne. Upptäck<br />

och upplev friheten och storslagen<br />

natur med familjen, gamla vänner<br />

eller nyfunna bekantskaper. Vi ses<br />

på Cykelturveckan 5–10 augusti i<br />

Kristianstad!<br />

RIKSORDFÖRANDE<br />

LARS STRÖMGREN<br />

KANSLI<br />

Cykelfrämjandet<br />

Box 3, 101 20 Stockholm<br />

(Celsiusgatan 8)<br />

08-16 00 17<br />

Nås säkrast dagtid vardagar.<br />

info@cykelframjandet.se<br />

ANNONSER<br />

Svenska Huvudmedia KB<br />

08-55 66 77 50<br />

svenska.huvudmedia@telia.com<br />

TRYCK<br />

Trydells tryckeri<br />

ISSN 0280-3038<br />

Tidningen är miljömärkt och<br />

distributionen klimatekonomisk.<br />

<strong>Cykling</strong> går även att läsa online.<br />

Inte mer än omkring sju procent av alla resor inom<br />

Stockholms län görs i dag med cykel. Enligt den<br />

regionala cykelplanen för Stockholms län ska<br />

denna siffra år 2030 vara uppe i 20 procent. Nu<br />

visar en ny utredning från Cykelfrämjandet vad<br />

detta skulle innebära för samhällsekonomin. Att<br />

nå målet till 2030 värderas till drygt 6 miljarder<br />

kronor per år, från det att målet är uppnått, tack<br />

vare en reducering av antalet för tidiga dödsfall.<br />

Men detta kommer inte ske av sig självt utan kräver<br />

att cyklingen får ökade resurser, mer yta och bättre<br />

framkomlighet.<br />

– Vi har länge vetat att det är lönsamt att investera<br />

i cykling, säger Cykelfrämjandets ordförande<br />

Lars Strömgren. Detta visar svart på vitt att samhället<br />

har allt att vinna på att fler cyklar men det<br />

kräver att politiker investerar i cykelinfrastruktur.<br />

Men också att man underlättar skattereglerna<br />

och gör det möjligt för exempelvis arbetsgivare<br />

att ge sina anställda förmånscyklar som de kan<br />

betala med sitt friskvårdsbidrag. En ökad andel<br />

cyklister skulle innebära miljardvinster utifrån ett<br />

folkhälso perspektiv.<br />

I utredningen har även Region Stockholms<br />

BOSTÄDER FÖR CYKELENTUSIASTER<br />

– NY TREND?<br />

Välutrustade cykelverkstäder, tillgång till cykelpool, krokar att<br />

hänga upp cykeln i på balkongen och lyxiga loungeavdelningar<br />

att slappa i efter cykelturen… För att sticka ut i mängden på en<br />

alltmer ansträngd bostadsmarknad satsar nu en rad byggbolag<br />

på bostäder med extra komfort för cykelburna kunder. Obos<br />

Kärnhem bygger cykelvänliga bostäder i Örebro och i Årstadal<br />

i Stockholm uppförs nu ett nytt cykelvänligt bostadskvarter<br />

under namnet Vélo.<br />

cykelkansli medverkat. Det regionala cykelkansliet<br />

är sedan årsskiftet en permanent funktion inom<br />

Region Stockholm och arbetar för att öka möjligheterna<br />

för fler stockholmare att ta cykeln i stället<br />

för andra färdmedel.<br />

utifrån den regionala cykelplanen uppskattas<br />

kostnaderna för att bygga ut cykelvägnätet för<br />

att möjliggöra målet om 20 procents cykelandel<br />

år 2030 till 2,3 miljarder kronor. Denna siffra kan<br />

ställas mot den samhällsekonomiska vinsten på 6,2<br />

miljarder per år om cykelmålet uppnås.<br />

Beräkningen gäller för ett nuläge av folkhälsovinsterna<br />

i Stockholms län och ett framtida scenario<br />

för de potentiella folkhälsovinsterna under år<br />

2030, om regionen når cykelmålet. Värt att notera<br />

är att de positiva effekterna från en ökad cykling är<br />

beräknad på årsbasis och kan därmed multipliceras<br />

över flera år, vilket innebär att ovan nämnda siffror<br />

kan multipliceras för varje år.<br />

Undersökningen är baserad på Världshälsoorganisationens<br />

(WHO) hälsokonsekvensverktyg<br />

Health Economic Assessment Tool, HEAT. Utredningen<br />

baseras på stockholmare mellan 20 och 64 år.<br />

Siffror i korthet för<br />

Stockholms län – nu<br />

och 2030<br />

förutsatt att målet om en<br />

cykelandel på 20 procent<br />

uppnås<br />

Cykelandel av alla<br />

resor<br />

<strong>2019</strong>: 7 procent<br />

2030: 20 procent<br />

För tidiga dödsfall<br />

som kan undvikas<br />

tack vare cykling<br />

<strong>2019</strong>: 53<br />

2030: 149<br />

Samhällsekonomiska<br />

vinster av cyklingen<br />

<strong>2019</strong>: 2,2 miljarder<br />

2030: 6,2 miljarder<br />

4<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 5


NYHETER<br />

NYHETER<br />

CYKLISTBLOGGEN FÅR<br />

SVENSK CYKLINGS<br />

OPINIONSPRIS<br />

HALLÅ DÄR CHARLOTTE HAGSTRÖM …<br />

…docent i etnologi vid Lunds universitet<br />

som sedan ett par år tillbaka<br />

driver forskningsprojektet Cykeln<br />

och friheten tillsammans med en<br />

kollega. Nu är hon aktuell med<br />

rapporten Att balansera på två<br />

hjul – en etnologisk undersökning<br />

av cykelkurser för vuxna inom<br />

projektet Frihet på Cykel. Charlotte<br />

är också ny ledamot i Cykelfrämjandets<br />

styrelse.<br />

Du har sedan länge intresserat dig<br />

för cykeln utifrån olika perspektiv.<br />

Varför?<br />

– Jag tycker själv väldigt mycket om att cykla<br />

och har gjort det i princip varje dag sedan<br />

jag lärde mig. Cykeln finns nästan över hela<br />

världen men kan tillskrivas många olika<br />

betydelser beroende på sammanhang. Det<br />

är inte samma sak att cykla i Sverige i dag<br />

som år 1919 och en som cyklar i exempelvis<br />

Johannesburg har inte samma förutsättningar<br />

som någon som cyklar här.<br />

Tidigare har du intresserat dig för<br />

erfarna cyklister eller personer som<br />

använder cykeln flitigt. Sedan tog det<br />

en annan vändning och du riktade in<br />

dig på dem som inte kan cykla – men<br />

vill lära sig. Hur kom det sig?<br />

– Jag har en del utländska studenter som<br />

inte kan cykla och det fick mig att börja<br />

fundera på det som är så självklart för<br />

mig och oss som kan det. Att inte kunna<br />

cykla kan innebära ett utanförskap, det<br />

kan nästan jämföras med att inte kunna<br />

läsa. Och sedan när man har lärt sig får<br />

man tillgång till olika sammanhang man<br />

tidigare varit utesluten från. I min forskning<br />

har jag kommit fram till fyra huvudsakliga<br />

skäl till varför personer inte har<br />

lärt sig cykla: skador eller sjukdom, att<br />

något skrämmande har skett när man<br />

som liten försökte lära sig, trafikmiljöfaktorer<br />

samt kulturella faktorer, som<br />

att det har ansetts vara en ”pojkgrej” och<br />

inte för flickor.<br />

Vad är skillnaden mellan att lära sig<br />

cykla som barn och som vuxen?<br />

– Det är lite som att lära sig spela ett<br />

instrument som barn, då inser man inte<br />

att det är svårt. Men som vuxen vet man<br />

att det är svårt och därför blir det också<br />

det. Många som lär sig säger det, att man<br />

måste försöka sluta tänka och bara göra.<br />

Barn lär sig nya saker hela tiden men som<br />

vuxen gör man ju inte det på samma sätt<br />

och det är också därför det blir en så stor<br />

sak när det väl sker.<br />

Studien handlar inte bara om kursdeltagarna<br />

utan även om instruktörerna<br />

som är där på volontär basis?<br />

Berätta om dem!<br />

– Jag började intressera mig för dem som<br />

engagerar sig volontärt och ville undersöka<br />

deras drivkrafter. Många gör det för att de<br />

känner att de får så mycket tillbaka, att det<br />

är så fantastiskt att vara med när någon lär<br />

sig något som man som vuxen förväntas<br />

kunna. Slående är också att instruktörerna<br />

har väldigt olika förhållningssätt till cykeln.<br />

Vissa är hängivna cyklister som också gillar<br />

att meka medan andra nästan aldrig ens<br />

cyklar själva. Det är en stor bredd.<br />

Du blev sedan själv lockad till<br />

instruktörssidan?<br />

– Jag var ju först med på kurserna i egenskap<br />

av forskare och skulle göra observationer<br />

men sedan blev jag tillfrågad att hjälpa till<br />

och då blev jag fast. Jag trodde inte att jag<br />

skulle gå ingång så mycket som jag gjorde.<br />

Hur ser din personliga relation till<br />

cykeln ut?<br />

– Jag cyklar på olika sätt beroende på situation.<br />

Dels är jag vardagscyklist och cyklar<br />

till jobbet varje dag. För några år sedan<br />

skaffade jag också en mountainbike. Jag<br />

är 50 plus så jag cyklar ganska försiktigt<br />

men hade jag varit 30 hade jag cyklat på<br />

ett annat sätt. Jag har också en landsvägscykel<br />

och när jag cyklar på den går jag in<br />

för att träningscykla.<br />

Fanny Westin<br />

Framtidens cykel garage är här<br />

Är framtiden här nu? Ja, det verkar<br />

så. I alla fall av det nya helautomatiska<br />

cykelgaraget Cykelsnurran<br />

att döma. Garaget finns i Ropsten<br />

i Stockholm och här finns 24 förhyrda<br />

platser. Hur funkar det då?<br />

Jo, den elektroniska nyckeln läggs<br />

på nyckelläsaren och fram snurrar<br />

den förhyrda platsen och dörren<br />

öppnas. Cykeln parkeras och dörren<br />

stängs därefter automatiskt.<br />

Kostnaden är 200 kronor i månaden.<br />

Cykelsnurran är ett pilotprojekt hos<br />

Stockholm Parkering och är en del i<br />

utvecklingsarbetet inom ramen för<br />

hållbar mobilitet.<br />

Region Gävleborg och Biketo<br />

prisas för vintersatsning<br />

Att få fler bilpendlare att låta bilen<br />

stå under vinterhalvåret och i stället<br />

ta cykeln till jobbet samt att påverka<br />

snöröjningen genom att studera<br />

cyklisternas framkomlighet. Så kan<br />

Region Gävleborgs vinnande vintercyklingsprojekt<br />

och tillika bidrag<br />

till innovationstävlingen Cykel Plus<br />

Minus sammanfattas. För att kunna<br />

studera och kartlägga cyklisternas<br />

rutter och framkomlighet har de<br />

samarbetat med den digitala plattformen<br />

Biketo för att via en app<br />

samla in information. Genom appen<br />

kunde de deltagande cyklisterna<br />

också betygsätta framkomlighet och<br />

snöröjning på olika sträckor. Hedersutnämnande<br />

för årets idé går till<br />

cykelreparatörerna Pedal Republic<br />

som med sin lättillgängliga mobila<br />

cykelservice har potential att vara<br />

en grogrund för att göra fler trasiga<br />

eller av annat skäl övergivna cyklar<br />

brukbara.<br />

De stockholmsbaserade vardagscyklisterna<br />

Christian Gillinger och Jeroen<br />

Wolfers driver sedan 2010 amatörbloggen<br />

Cyklistbloggen. Här skriver de om cykelinfrastruktur<br />

– och bristen på den – med<br />

en tydlig vision om att cykling ska kännas<br />

lika säkert och få samma villkor som<br />

alla andra trafikslag. Nu har de tilldelats<br />

paraplyorganisationen Svensk <strong>Cykling</strong>s<br />

opinionspris. Här följer (en del av) motiveringen:<br />

”Cyklistbloggen är en megafon<br />

för att få tjänstemän och politiker som<br />

jobbar med trafiksituationen i Stockholm<br />

att ta hänsyn till cyklisternas behov och<br />

en dynamo för att sprida cykelglädje. Det<br />

gör Cyklistbloggen till en viktig pådrivare<br />

för ett hållbart samhälle.”<br />

Tips! Missa inte Jeroen Wolfers krönika<br />

längst bak i tidningen.<br />

SYDKUSTLEDEN INVIGD<br />

Sverige har fått sin tredje nationella<br />

cykelled för turism och rekreation – Sydkustleden,<br />

som går längs kusten mellan<br />

Simris hamn och Helsingborg. Sydkustleden<br />

knyter samman de andra nationella<br />

cykellederna Kattegattleden (Helsingborg­<br />

Göteborg) och Sydostleden (Växjö-Simrishamn).<br />

Tillsammans bildar de cirka 90 mil<br />

sammanhängande cykelled.<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 7


NYHETER<br />

NYHETER<br />

Gekko fx HP Velotechnik<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

www.jary.se • 0709-70 60 46<br />

Christiania • Bullitt • Birdy • Nihola • Brompton<br />

UPPSALA UTSEDD TILL BÄSTA<br />

CYKEL FRÄMJARSTADEN<br />

För andra året i rad är Uppsala bäst i Sverige på att<br />

jobba för ökad cykling. Det visar årets upplaga av<br />

Kommunvelometern, Cykelfrämjandets omfattande<br />

granskning av kommunernas cykelarbete –<br />

som i år firar tio år. På andra plats kommer Linköping<br />

och på tredje plats Lund. 45 kommuner från norr till<br />

söder har deltagit i årets undersökning och av storstäderna<br />

är det Göteborg som sticker ut med sin placering<br />

på åttonde plats, följt av Malmö på elfte plats<br />

och Stockholm på trettonde. Kommunvelometern<br />

mäter kommunernas insatser för cykling och sedan<br />

2018 gör Cykelfrämjandet också en nöjdhetsundersökning<br />

bland cyklister, Cyklistvelometern. Som vi<br />

berättade om i förra numret toppade Malmö listan<br />

över bästa cykelstad. Läs mer om undersökningarna<br />

på Cykelfrämjandets webbsida.<br />

För att uppmuntra och stötta arbetsplatser<br />

att underlätta för sina medarbetare<br />

att cykla till och från jobbet startar<br />

Stockholms stad och Cykelfrämjandet<br />

projektet Cykelvänligast i Stockholm. Alla<br />

arbets platser i Stock holm är välkomna att<br />

anmäla sig och deltagandet är kostnadsfritt.<br />

Cykelvänlig arbetsplats<br />

– nu även i Stockholm<br />

Cykla med<br />

oss i Europa<br />

Ambitionen med projektet är att öka andelen<br />

aktiva transporter till arbetet i Stockholm och<br />

samtidigt bidra till en förbättrad folkhälsa. Målet<br />

är att rekrytera minst 100 företag som medlemmar<br />

i Cykelvänligast i Stockholm och att andelen cykelpendlare<br />

ska öka med minst fem procent bland de<br />

anställda i de medverkande företagen. Medlemsföretagen<br />

får tillgång till ett verktyg som hjälper<br />

dem utveckla och utvärdera sitt arbete mot att bli<br />

en cykelvänligare arbetsplats.<br />

– Det finns många fördelar med att uppmuntra<br />

och stötta sina medarbetare att cykla, säger Viktor<br />

Nordahl Bäcklund, projektledare för Cykelvänligast<br />

i Stockholm. Du får friskare medarbetare som<br />

presterar bättre och profilerar dig som en modern<br />

och attraktiv arbetsgivare samtidigt som du bidrar<br />

till bättre framkomlighet och renare luft i Stockholms<br />

stad.<br />

För att kunna mäta hur cykelvänlig en arbetsplats<br />

är finns 47 kriterier fördelade över fem nivåer,<br />

från en till fem stjärnor. Arbetsplatsen ska uppfylla<br />

sex kriterier i varje nivå för att kunna gå vidare<br />

till nästa. Ju fler stjärnor desto cykelvänligare<br />

arbetsplats.<br />

– Cykelvänliga arbetsplatser finns redan runt<br />

om i Sverige, inte minst i Uppsala kommun som<br />

är en av våra förebilder för projektet. Med Cykelvänligast<br />

i Stockholm vill vi utveckla konceptet<br />

och hjälpa företag etablerade i huvudstaden att<br />

arbeta för cykling.<br />

Bor du inte i<br />

Stockholm?<br />

Motsvarande initiativ finns<br />

även här:<br />

Gävleborgsregionen<br />

Helsingborg<br />

Linköping<br />

Mälardalen<br />

Nacka<br />

Region Örebro<br />

Sundsvall<br />

Uppsala<br />

Västmanland<br />

Västsverige<br />

Växjö<br />

CYKLA, LADDA, PUMPA, HANDLA<br />

STOR POTENTIAL FÖR ÖKAD CYKLING I HELA LANDET<br />

www.francetours.se<br />

#di<strong>nr</strong>esadinupplevelse<br />

Ica satsar på sina cyklande kunder, i alla fall i butikerna<br />

Ica Maxi i Örebro och Ica Kvantum i Norrköping,<br />

där man nu testar en ny service – cykeldepåer.<br />

Depåerna har plats för 6-8 cyklar och här<br />

finns rejäla bågar för fastlåsning, pumpstation och<br />

låsbara skåp för batteri och hjälm. Skåpen är utrustade<br />

med eluttag för möjlighet att ladda batteriet.<br />

Inte mindre än fyra av tio hallänningar<br />

har max 30 minuters cykling till jobbet.<br />

Det visar Hallands första cykelpotentialstudie.<br />

Liknande studier har gjorts på<br />

andra håll i landet och studierna visar att<br />

en betydligt större andel än vad som nu<br />

gör det – har möjlighet att sig till jobb och<br />

skola med cykel på kortare tid än en halvtimme.<br />

Men – för att fler ska välja cykeln<br />

framför bilen eller kollektiva alternativ<br />

behövs attraktiva och säkra cykelvägar.<br />

Ökade resurser är den mest avgörande<br />

faktorn för att få en infrastruktur som<br />

tillgodoser behoven.<br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 1, <strong>2019</strong><br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 9


NYHETER PROFILEN<br />

PROFILEN NYHETER<br />

”Cykelaktivister älskar sina<br />

städer mer än bilisterna gör”<br />

Filmaren Fredrik Gertten tar cykeln var i världen han än råkar befinna sig. Till<br />

inspelningen i New York, premiärvisningen i Tokyo – eller om han bara är på jakt<br />

efter riktigt bra kaffe hemma i Malmö för den delen. TEXT & FOTO: MATTIAS BJÖRKLUND<br />

FREDRIK GERTTEN<br />

Ålder: 63 år.<br />

Bor: Malmö.<br />

Familj: Två barn och<br />

flickvän.<br />

Gör: Prisade dokumentärfilmer<br />

bland annat<br />

Bananas! (för vilken<br />

Fredrik stämdes av fruktjätten<br />

Dole) och Bike vs<br />

Cars, om cykel aktivisters<br />

kamp mot bilismen.<br />

Aktuell: Åker runt i<br />

världen och marknadsför<br />

nya filmen Push som har<br />

premiär i september.<br />

Första cykel: En blå<br />

Monark när jag gick<br />

i första klass. Sedan<br />

cyklade jag till skolan själv.<br />

ellan två föreläsningar<br />

i Stockholm respektive<br />

Uppsala tar <strong>Cykling</strong> en<br />

urban cykeltur med<br />

Fredrik Gertten. Den skånske filmaren,<br />

som 2015 i Bike vs Cars skildrade<br />

cykelaktivisters globala kamp mot<br />

bilismen, har alltid cyklat. På en<br />

lånad Brompton håller han hög fart<br />

på jakt efter kaffe, cyklistens bensin,<br />

i Stockholms innerstad.<br />

– Det här är en favoritcykel, hojtar<br />

han om den lånade cykeln som han<br />

får upp i en imponerande hastighet<br />

samtidigt som han väjer för vägarbeten<br />

och trottoarkanter.<br />

När kaffet är upphällt blir Fredrik<br />

lugn. Han pratar om cyklingens<br />

uppsving.<br />

– <strong>Cykling</strong>en har fått ett genombrott<br />

de senaste åren, i Stockholm<br />

har det blivit mycket bättre även om<br />

stadscykling här skapar mycket konflikter.<br />

All frustration kommer från<br />

dålig stadsplanering. Många städer<br />

har en lång väg kvar men såväl trafikplanerare<br />

som politiker har börjat<br />

förstå att cykeln behövs för att lätta<br />

på trycket.<br />

Var cyklar du själv helst?<br />

– Jag gillar att cykla i städer. Att cykla<br />

är ju överlägset att gå eller åka bil,<br />

man tillåts vara mer nyfiken. Alla<br />

stora, ogreppbara städer som São<br />

Paulo, LA och New York är jävligt<br />

häftiga att cykla i.<br />

Du har kommit in i cykelcommunities<br />

med Bike vs Cars?<br />

– Precis. Jag har lärt känna cykelaktivister<br />

på olika håll i världen. När<br />

jag var i Los Angeles för premiären<br />

av Bikes vs Cars sågs vi i en cykel affär<br />

och satt och snackade och tog en öl.<br />

När det sedan var dags att cykla till<br />

biografen visade det sig att den låg<br />

två mil bort. Men vi hann, säger Fredrik<br />

och skrattar.<br />

Beskriv en bra cykelupplevelse!<br />

– Japan, senast jag var där, var kul.<br />

Jag fick låna en hopfällbar cykel,<br />

ingen Brompton utan en kopia. Jag<br />

cyklade hela tiden vilse och kom<br />

för sent till alla intervjuer eftersom<br />

Google Maps alltid visade fel väg.<br />

Min agent ringde hela tiden och<br />

undrade var jag höll hus.<br />

Har du cyklat fel och hamnat i<br />

några dåliga områden?<br />

– Nja. Jag har filmat mycket i Brasilien.<br />

Det är så vackert att glida runt längs<br />

med havet och palmerna i Rio de<br />

Janeiro. Det är inte osäkert att cykla<br />

där men det finns vissa platser man<br />

kanske ska undvika, vilket jag i och<br />

för sig inte har gjort.<br />

Vilken typ av cyklist är du<br />

hemma i Malmö?<br />

– Jag har en rostig damcykel som jag<br />

köpte begagnad av Cykel-Ohlsson på<br />

Möllevångstorget 1980. Jag har bytt<br />

ut allt – till och med ramen – utom<br />

låset och bakskärmen. Hemma vill<br />

jag ha en cykel som kan parkeras<br />

överallt utan att bli snodd.<br />

Varför är du så fäst vid cykeln<br />

som fenomen?<br />

– Jag är född i en stad där cykeln aldrig<br />

dog ut. Förut, när arbetarna gick av<br />

skiftet på Kockums, fylldes gatorna<br />

av cyklister. Det är jag uppväxt i och<br />

en del av. Alla jag känner har alltid<br />

cyklat. Malmö är en jättebra cykelstad,<br />

det finns eller byggs cykelbanor<br />

överallt. Det coola med cyklister<br />

och cykelaktivister är att de älskar<br />

sina städer mer än bilisterna gör. En<br />

cyklist kan alltid ta en extra svängom<br />

och hitta en vacker plats och som<br />

cyklist ser du staden, vackra byggnader<br />

himlen på ett annat sätt.<br />

10 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 11


UTBLICK<br />

UTBLICK<br />

MER OM BYCS<br />

Grundades 2016 i<br />

Amsterdam och är ett<br />

slags konsultföretag som<br />

hjälper städer, organisationer<br />

och företag se och<br />

förstå potentialen i ökad<br />

cykling.<br />

Delar av vinsten investeras<br />

i icke vinstdrivande<br />

program som exempelvis<br />

Bicycle Mayors. Denna<br />

del av verksamheten<br />

finansieras delvis genom<br />

donationer.<br />

Andra kärnaktiviteter är<br />

Cykle Labs som är events<br />

kring cykling och innovation<br />

i en lokal kontext. Det<br />

var under ett sådant event<br />

i Amsterdam som idén till<br />

Bicycle Mayors föddes.<br />

När får Sverige<br />

sin första<br />

Bicycle Mayor?<br />

Nu är de drygt 30 men till årsskiftet ska det finnas 200<br />

Bicycle Mayors runt om i världen. Tanken är att de ska vara<br />

nyckeln till ett bättre och mer cykelvänligt samhälle.<br />

TEXT: PER CORNELL, FOTO: BYCS<br />

I år är det också dags för<br />

Bicycle Architecture Biennale<br />

– en fotoutställning<br />

om innovativ cykelinfrastruktur<br />

och arkitektur.<br />

Europas cykelhuvudstad Amsterdam<br />

jobbar konsultföretaget BYCS för högtryck<br />

med en nästan omöjlig vision.<br />

BYCS verkar inom cykling och samhällsförändring<br />

och hjälper städer, organisationer<br />

och företag till en mer cykelvänlig inställning.<br />

Visionen de har satt upp kallar de 50by30.<br />

– Vårt mål är att hälften av resor i städerna ska<br />

göras med cykel. <strong>Cykling</strong> förändrar städer och<br />

städer förändrar världen. Det är en kaxig vision<br />

men vi behöver den för att motivera oss att jobba<br />

hårdare, säger Adam Stones, kommunikationschef<br />

på BYCS.<br />

som en del i BYCS arbete har de sjösatt ett icke<br />

vinstdrivande program med hjälp av externa partners.<br />

De utser så kallade Bicycle Mayors i städer<br />

runt om i värden – nyckelpersoner som ska kunna<br />

driva på utvecklingen samt fungera som en länk<br />

mellan myndigheter och samhälle. Den första<br />

tillträdde 2016 i Amsterdam och ett år senare var<br />

de sex mayors. Nu finns det sammanlagt cirka 30<br />

stycken spridda i samtliga världsdelar.<br />

– Vi ska växa kraftigt i år, när <strong>2019</strong> är slut är<br />

målet att ha 200 Bicycle Mayors. Vi hoppas bland<br />

annat att vi ska få en i Sverige där vi hittills inte<br />

har haft någon. Detsamma gäller övriga Norden,<br />

säger Adam Stones.<br />

– Huvudsyftet för dem är att de ska få cyklandet<br />

att accelerera. Grunden i allt vi gör handlar om<br />

att cykling inte bara är transport utan transformation<br />

av samhällen. <strong>Cykling</strong> är en stark kraft<br />

som kan leda till bättre städer, bättre hälsa och<br />

bättre miljö.<br />

grunden är alltså densamma för den som är<br />

Bycycle Mayor i Kampala som i den i São Paulo<br />

men förutsättningarna skiljer sig åt. I Bombay<br />

12 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 13


UTBLICK<br />

UTBLICK<br />

AMSTERDAM: KATELIJNE BOERMA<br />

OCH LOTTA CROK<br />

Utmaningen för Katelijne och hennes<br />

Junior Bicycle Mayor Lotta är att göra<br />

Amsterdam mer cykelvänligt för barn.<br />

Lotta kom med i programmet efter<br />

hennes idé om att ha lånecyklar även<br />

för barn i staden.<br />

– Vi har kommit långt med cykling<br />

i Amsterdam och det är därför vi kan<br />

fokusera på cykling för barn. Men alla<br />

städer är olika och för en annan Bicycle<br />

Mayor finns det andra utmaningar.<br />

forts.<br />

kan luftföroreningar vara den centrala frågan<br />

medan det i Kapstaden handlar om att lära folk<br />

att cykla.<br />

– I Amsterdam cyklar cirka 60 procent av invånarna,<br />

men allt är inte perfekt. Det finns trängsel<br />

och säkerhetsrisker. Inte minst för barn. Här har<br />

vår Bicycle Mayor fått en medhjälpare i tioåriga<br />

Lotta, vår första Junior Bicycle Mayor. Tillsammans<br />

ska de göra staden säkrare för barn att cykla i.<br />

det blir så klart tufft att hinna utse så många<br />

nya mayors under året – Adam Stones hoppas att<br />

BYCS ska hitta nya partners till projektet inom<br />

kort. Själv talade han nyligen på en konferens i<br />

Oslo kring detta samt höll ett Ted Talk i ämnet.<br />

Det finns två olika vägar till att en stad får en<br />

Bicycle Mayor. Antingen hjälper BYCS staden att<br />

ordna en omröstning där mayorn väljs. Det går<br />

också att nominera sig själv eller någon annan via<br />

bycs.org.<br />

– Det är viktigt att det blir bra personer. De får<br />

gärna ha ett stort nätverk eller en stark lokal förankring<br />

sedan tidigare.<br />

Adam Stones tror att en av anledningarna till<br />

varför Sverige inte har någon mayor än är att programmet<br />

inte har marknadsförts så mycket i Norden.<br />

Men nu hoppas han att tiden är mogen.<br />

– Vi behöver ha representanter i så många länder<br />

som möjligt. Då kan våra Bicycle Mayors fungera<br />

som en stark kraft tillsammans.<br />

MEXICO CITY: ARELI CARRÉON<br />

Areli har arbetat med cykelsäkerhet<br />

i sin stad i över 20 år genom organisationen<br />

Bicitekas. Fokus har legat<br />

på att minska olyckorna och påverka<br />

politikerna att bygga cykelbanor.<br />

– En annan viktig del i mitt uppdrag<br />

som Bicycle Mayor är att uppmuntra<br />

människor som bor i stadens utkanter<br />

att cykla mer för och skapa en bättre<br />

rörlighet för invånarna.<br />

Om Sweden by Bike<br />

KAMPALA: AMANDA NGABIRANO<br />

I Ugandas huvudstad verkar stadsplaneraren<br />

Amanda som Bicycle Mayor. Hennes<br />

drivkraft är delvis att hon önskar att<br />

hon själv skulle kunna cykla mer i sin<br />

hemstad. Hon vill också ge möjligheten<br />

till både unga och gamla att kunna ta sig<br />

fram säkert på cykeln i Kampala.<br />

– Den största utmaningen är att infrastruktur<br />

med cykelbanor och parkering<br />

inte är tillräckligt bra. Det finns också ett<br />

problem med inställningen till att cykla.<br />

Det anses inte helt naturligt att personer<br />

som jag cyklar, det behöver vi ändra på.<br />

Färdiga cykelpaket och<br />

cykelturer med charm<br />

Hos oss hittar du cykelpaketresor med boende, mat och föreslagna<br />

turer. Har du inte med dig din egen cykel finns det alltid<br />

möjlighet att hyra på plats. Du kan välja mellan olika kategorier<br />

som till exempel Kultur, Familjevänligt, Djurvänner och MTB.<br />

Bokar du ditt cykelpaket via oss får du alltid garanterat lägsta pris.<br />

Dessutom ingår en försäkring under hela resan och för cykelpaket<br />

med övernattning så bjuder vi på en cykelkarta.<br />

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev via swedenbybike.com/nyhetsbrev så får du<br />

användbara tips, nyheter och fina erbjudanden med e­post.<br />

Gå gärna in på vår webbplats swedenbybike.com och planera din cykelsemester.<br />

Det är mycket roligare än att läsa den här texten ;)<br />

Cykelleder, kartor och<br />

cykelvänliga boenden<br />

För dig som vill planera cykelsemestern på egen hand kan det vara<br />

en bra idé att följa någon av Sveriges cykelleder. Och glöm inte att<br />

skaffa en cykelkarta av hög kvalitet. Du hittar mer information<br />

på vår webbplats, där vi också presenterar cykelvänliga boenden<br />

med särskild service för dig som cyklist (bl a säker cykelförvaring).<br />

14 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 15


ETT MEDVETET VAL<br />

För Åsa Axelsson har cykeln alltid haft en central roll. Som<br />

barn lekte hon att cykeln var en häst och i ett numera downshiftat<br />

liv är cykeln hennes huvudsakliga transportmedel.<br />

TEXT OCH FOTO: LEONARDA ARCIDIACONO<br />

”Att cykla ger mig<br />

en uppåtkick”<br />

ÅSA AXELSSONS SPARTIPS<br />

Maten. Barnfamiljer slänger i genomsnitt en<br />

tredjedel av maten de köper. Laga mat som<br />

barnen gillar och ta vara på resterna genom<br />

nya fiffiga kreativa maträtter. Låt barnen vara<br />

med och hitta på. Potatismacka? Kalla fiskpinnar<br />

med fruktsallad? Ingen dör om man inte<br />

följer tallriksmodellen varje dag.<br />

Shopping. Undvik platser där du blir frestad<br />

att konsumera. Ignorera reklam, sluta läs i<strong>nr</strong>edningstidningar<br />

och undvik att gå på stan om du<br />

inte har ett specifikt ärende.<br />

Resor. Byt Thailandsresan mot en resa till ett<br />

grannland. Byt Londonweekend mot Stockholmsweekend.<br />

Eller turista i din egen stad. Där finns<br />

säkert sevärdheter, restauranger eller naturområden<br />

du aldrig haft tid att upptäcka. Billigast<br />

av allt: turista i ditt eget hem! Ät frukost i sängen,<br />

lunch i parken eller middag i en koja under bordet.<br />

Tråkigt? Inte om du tänker på vad du kan få i<br />

stället: ledig tid! Eller en större summa pengar<br />

som du kan lägga på något verkligt meningsfullt<br />

en dag.<br />

sa Axelsson, författare till den nyutkomna<br />

boken Jag lämnar ekorrhjulet –<br />

ett liv utan lönearbete, ställer sig frågan<br />

om vi har råd att arbeta så mycket som<br />

vi gör. Med denna bok vill hon skildra två stora<br />

samhällsproblem: den växande psykiska ohälsan –<br />

framför allt hos kvinnor – och klimathotet.<br />

– Jag vill berätta min historia och varna andra<br />

för att springa för fort i ekorrhjulet. Då slipper de<br />

kanske bli utbrända, som jag blev.<br />

Umeåbon Åsa Axlesson är i grunden gymnasielärare.<br />

Men efter att ha drabbats av utmattningssyndrom<br />

följt av en mindre lyckad tandoperation<br />

tog hon en paus från jobbet. När det<br />

var dags att gå tillbaka till jobbet efter sjukskrivningen<br />

kände hon sig dock inte redo. Då väcktes<br />

tanken på att lämna lönearbetet och vardagsstressen<br />

och säga tack och hejdå till det ekorrhjul hon<br />

sprang allt snabbare i.<br />

– Jag frågade min man om han kunde tänka sig<br />

att testa med att familjen bara skulle leva på hans<br />

inkomst och efter lite betänketid sa han ja. Vi räknade<br />

på det och kom fram till att det skulle kunna<br />

funka ekonomiskt.<br />

Åsa började med att se över familjens kostnader<br />

och hittade områden där de kunde dra ner på utgifterna<br />

rejält. Maten var ett sådant, genom att börja<br />

köpa mat på extrapris och baka eget bröd kunde de<br />

spara en hel del. Det fick också vara slut på de fyra<br />

barnens evighetsduschar och Greklandsresan fick<br />

bytas ut mot grönsaksodling. Bilkörandet var en<br />

annan stor kostnad, som i och för sig inte berodde på<br />

Åsa, eftersom hon alltid har varit en cyklande person.<br />

– Det fungerar väldigt bra att cykla i Umeå, det<br />

är en cykelvänlig stad. Jag cyklar vart jag än ska.<br />

åsa tror på cyklingen, inte bara för att det är<br />

utmärkt transportmedel för den som vill dra in på<br />

utgifterna, utan kanske framför allt för att man<br />

mår så bra av att cykla.<br />

– Att cykla ger vardagsmotion och jag tror det<br />

är mer välgörande än att stå inomhus på ett gym<br />

och träna.<br />

På tal om välbefinnande berättar Åsa att den<br />

nya livsstilen har gett henne en tillvaro i balans.<br />

Att livet har blivit roligare, friskare och rikare än<br />

på länge. Och att det faktiskt råder balans även på<br />

bankkontot.<br />

ÅSA AXELSSON<br />

Bor: Umeå<br />

Ålder: 51<br />

Gör: Författare, föreläsare<br />

och i grunden<br />

gymnasielärare<br />

Det bästa med att<br />

cykla: Det ger mig en<br />

uppåtkick<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 17


RESOR<br />

He<strong>nr</strong>ik Orre är stjärnkocken som<br />

har lagat mat till såväl Tour de<br />

France­vinnarlaget Team Sky<br />

som till Michelinkrogsbesökare.<br />

Nu har han flyttat ut grytorna till<br />

den öppna elden för att laga mat<br />

utomhus – och inspirera andra att<br />

göra detsamma.<br />

TEXT: FANNY WESTIN, FOTO: PATRIK ENGSTRÖM<br />

Svamprisotto med granskott, asiatiska blåmusslor<br />

eller varmrökt kyckling med bakad spetskål – inget<br />

tycks vara för avancerat eller för omständligt för<br />

He<strong>nr</strong>ik Orre att laga ute i det fria. Han beskriver att<br />

han själv har försökt maxa möjligheterna och visa<br />

att utomhusmatlagning kan vara så mycket mer än<br />

att hälla lite vatten över något frystorkat. Men det<br />

behöver inte vara så märkvärdigt.<br />

– Känn dig fram och börja med det enklaste av<br />

det enkla, råder han. Grilla korv eller gör varma<br />

mackor. Det viktigaste är att man tar sig ut.<br />

Kanske är det det norska arvet som gör sig<br />

påmint – längtan efter att ta sig ut på tur. He<strong>nr</strong>ik<br />

är född och uppvuxen i Tönsberg i Norge. Pappa<br />

Magne var elitcyklist (kom fyra i OS 1972 som<br />

största merit) och storebror Henning följde hans<br />

spår. Själv hade He<strong>nr</strong>ik aldrig något sug efter<br />

att börja tävla men han gillade miljön, prylarna<br />

och allt runt omkring cyklingen. I stället var det<br />

matlagandet som blev hans stora kall och genom<br />

att kombinera sina två stora intressen har han<br />

gjort sig ett namn som vélochef – cykelkocken.<br />

Nu har hans tredje kokbok, Outside is Free, landat<br />

i bokhandlarna och här finns gott om recept och<br />

inspiration för den som vill utforska utomhusmatlagningens<br />

möjligheter.<br />

I tidigare kokböcker har He<strong>nr</strong>ik skrivit om mat<br />

utifrån ett träningsperspektiv, något han själv som<br />

kock för Tour de France-vinnande Team Sky, och<br />

dessförinnan för det norska cykellandslaget, kan<br />

en hel del om.<br />

– Från början visste jag inget om nutrition och<br />

gick in med inställningen: ”Jag ska göra gott käk”.<br />

19


RESOR<br />

HENRIK ORRE<br />

Gör: Kock och kokboksförfattare<br />

Aktuell med: Kokboken<br />

Outside is Free och på<br />

väg att starta cykelcafét<br />

The Service Course i Oslo.<br />

(”En stad där man satsar<br />

väldigt mycket på cyklister<br />

och vars stadskärna snart<br />

är befriad från biltrafik.”)<br />

Meritlista: Var med i<br />

det guldvinnande norska<br />

kocklandslaget 2004–<br />

2006, kock på Mattias<br />

Dahlgrens Bon Lloc samt<br />

köksmästare på Matsalen<br />

(Grand Hôtel). Kock åt<br />

norska cykellandslaget<br />

samt åt Team Sky.<br />

Favoritcykel ute på<br />

tur: Jag cyklar allra helst<br />

på min gravelbike från<br />

Crema Cycles. Den är<br />

nästan som en racer, men<br />

ramen klarar av bredare<br />

däck vilket ger en skön<br />

känsla på grus och stigar.<br />

Ramen är i stål vilket jag<br />

föredrar framför kolfiber,<br />

och är skapad enligt mina<br />

önskemål om geometri.<br />

Men jag lärde mig under resans gång. 6000–7000<br />

kalorier per dygn ska proffscyklister få i sig under<br />

långa intensiva lopp vilket kan vara en utmaning<br />

eftersom de samtidigt är så fokuserade på sin vikt.<br />

De vill till varje pris undvika att dra med sig extra<br />

gram och tenderar att hela tiden äta för lite. Varje<br />

morgon under de stora tävlingarna kom därför en<br />

läkare och kollade vikten och sedan hade vi en våg<br />

bredvid maten för att de skulle kunna väga maten<br />

och se att de fick i sig tillräckligt.<br />

Hur gick det till rent praktiskt när du<br />

lagade mat vid stora cykeltävlingar?<br />

– Vi hade ett rullande restaurangkök i<strong>nr</strong>ymt i en<br />

stor lastbil och längst fram fanns det plats för de<br />

tävlande att sitta och äta. Dagen började med frukost<br />

innan dagens tävlingsetapp. Sedan packade vi<br />

ihop, handlade och körde iväg till nästa hotell där<br />

middagen serverades. Detta gjorde vi på repeat i<br />

tre eller fyra veckor.<br />

nog för att en elitcyklist måste jobba på kaloriintaget<br />

men hur ser det egentligen ut för motionscyklister<br />

eller andra vanliga dödliga som vill cykla<br />

längre sträckor? He<strong>nr</strong>ik menar att hans intryck är<br />

att många, kanske främst män i 35–40-årsåldern,<br />

tenderar att ta det här med träningskosten på lite<br />

för stort allvar. Han ställer sig också något kritisk<br />

till den uppsjö av träningsbars och geléer som finns<br />

på marknaden, som gör grova pengar på den bris­<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 21


RESOR<br />

”Cyklar du runt i Sörmland finns det butiker<br />

överallt men är du i fjällen måste du preppa<br />

på ett annat sätt.”<br />

Våfflor med grädde och hallon<br />

Ingridienser (ca 10 våfflor)<br />

250 g vetemjöl<br />

75 g strösocker<br />

2 ägg<br />

1 tsk mald kardemumma<br />

1 tsk mald kanel<br />

½ liter mjölk<br />

½ dl vatten<br />

100 g smör till smeten + lite till våffeljärnet<br />

2 dl skakad vispgrädde till topping<br />

1 ask hallon till topping<br />

shaker till vispgrädden<br />

Gör så här:<br />

hemma:<br />

1. Blanda ihop mjöl, socker, ägg, kryddor, mjölk<br />

och vatten.<br />

2. Smält smöret och vänd ner det i smeten.<br />

3. Häll upp på en cykelflaska. Låt röran svälla i<br />

flaskan i minst en timme.<br />

tande kunskap och osäkerhet som finns hos många<br />

motionärer.<br />

– Ska du ut och cykla i två timmar räcker det i<br />

regel med två flaskor vatten.<br />

På frågan om hur man går tillväga och hur man<br />

ska tänka om man inte har med sig ett rullande<br />

restaurangkök men är sugen på att testa något<br />

annat än den där grillade korven svarar He<strong>nr</strong>ik<br />

att nyckeln är att förbereda allt hemma.<br />

– Skär upp det som behöver skäras eller hackas<br />

hemma i stället för att ta med tre lökar, kniv och<br />

skärbräda… När du väl kommer fram är det bara<br />

att börja laga. Ofta är man väldigt hungrig när man<br />

är ute, då vill man inte stå och laga mat i en timme<br />

utan vill ha det klart på en kvart.<br />

Hur mycket ska man ta med?<br />

– Det beror på hur länge du ska vara ute och var du<br />

befinner dig. Cyklar du runt i Sörmland finns det<br />

butiker överallt men är du i fjällen måste du preppa<br />

på ett annat sätt.<br />

Vad är din främsta go-to-rätt att laga om du<br />

själv är ute med familj eller vänner?<br />

– Jag gillar att få någon form av belöning – en favorit<br />

är att grädda våfflor. Ta med våffelsmet på flaska och<br />

ett våffeljärn som du kan sätta på primusköket eller<br />

på ett galler i elden. Här vill jag också passa på att slå<br />

ett slag för frystorkade bär: hallon eller jordgubbar<br />

som man skvätter lite vatten på. Det är otroligt gott.<br />

Eller ännu bättre så klart, hitta egna bär i skogen!<br />

på plats:<br />

1. Pensla våffeljärnet (icke-elektriskt!) med smör<br />

och häll lite smet direkt ur flaskan i järnet.<br />

Grädda våfflorna.<br />

2. Skaka vispgrädden och servera våfflorna med<br />

grädden och färska hallon.<br />

22 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong>


ÅSIKT<br />

KULTUR<br />

VÄRLDENS BÄSTA CYKELVÄGAR?<br />

itta på den här bilden.<br />

Den visar vägbanan mellan<br />

Köpenhamn och Helsingör:<br />

en fil för gångtrafikanter<br />

på strandpromenaden. En<br />

fil för löpare och inlinesåkare. En fil<br />

för dem som cyklar. Och så en fil för<br />

dem som kör bil. På andra sidan vägbanan<br />

finns en fil för cyklister och en<br />

för bilburna som färdas i den andra<br />

riktningen.<br />

De bilburna har fått en fil i vardera<br />

riktningen, cyklisterna har fått en,<br />

och de två andra slagen av trafik på<br />

denna sträckning har också fått sin<br />

del av asfalten. Det är denna asfalt<br />

som cykelpolitiken handlar om.<br />

Medan cykelboomen i flera danska<br />

städer verkar avta, ökar Köpenhamn<br />

sin osannolika andel till över 60 procent<br />

cykelburna pendlare. Hälften av<br />

resterande åker bil, och resten går eller<br />

åker kollektivt (vi får anta att nya mindre,<br />

eldrivna fordon såsom elsparkcyklar<br />

räknas in som cyklar i detta fall).<br />

Cykeln är alltså klart vanligare än alla<br />

andra trafikslag – tillsammans. Och<br />

det är på asfalten det avgörs.<br />

För det är ingen slump att Köpenhamns<br />

invånare cyklar. Genom strategiskt,<br />

långsiktigt arbete har nämligen<br />

politiken berett plats för dem,<br />

och ju fler som cyklar, desto lättare<br />

blir det för andra att behandla cyklingen<br />

som vad det faktiskt är: ett<br />

eget trafikslag.<br />

”Det är på asfalten<br />

det avgörs”<br />

Rödljus för cyklister,<br />

höger- och vänsterfiler<br />

och markeringar<br />

i gatan som<br />

visar cykelöverfarter i<br />

korsningar. Där har vi<br />

viktiga element som<br />

ökar tydligheten för<br />

trafikslaget cyklister.<br />

Gemensamma överenskommelser<br />

som<br />

etableras varje dag av<br />

beteenden och som<br />

upprätthålls av gemensamma<br />

regler. Tänk en<br />

vardagsmorgon med<br />

vägarbete, hur skulle<br />

det se ut om bilarna<br />

inte blev hänvisade<br />

någonstans?<br />

När de cyklande köpenhamnarna<br />

själva får svara på varför de<br />

tar cykeln, svarar de till ungefär lika<br />

delar för hälsans och vardagsmotionens<br />

skull, för att spara tid och<br />

för att spara pengar. Nästan ingen<br />

nämner klimatet – det är en positiv<br />

sidoeffekt, men cykeln måste bli en<br />

del av att få ihop sitt vardagspussel<br />

och sin ekonomi.<br />

Och hur det görs, det visar Köpenhamn.<br />

Det görs med mer asfalt för<br />

cykeln, och mindre för bilen.<br />

Anna Lindén,<br />

ansvarig Mobilitet, 2030-sekretariatet<br />

Det här är en bok för den som vill få<br />

inspiration till olika cykelresor runt om<br />

i världen eller för den som tycker om att<br />

drömma sig bort genom reseberättelser.<br />

Världens bästa cykelvägar (Lonely Planet,<br />

svensk utgivning Pagina) innehåller 50<br />

reseberättelser från cykelresor runt om<br />

i världen. Resorna delas in i olika svårighetsgrad<br />

(lätt, medelsvårt, svårt) och<br />

här finns både korta dagsturer och längre<br />

varianter för den som vill vara borta flera<br />

dagar eller månader. Boken riktar sig inte<br />

till någon viss ”typ” av cyklist utan inspirerar<br />

till olika slags cykelresor för äventyraren,<br />

stadsmänniskan, långdistansaren<br />

och barnfamiljen.<br />

Det är en smakfullt utformad bok med<br />

vackra bilder från världens alla hörn. Till<br />

varje reseberättelse finns en liten faktaruta<br />

med matnyttig information. Där framgår<br />

vilken tid på året resan är lämplig att<br />

genomföra och vi får tips på boende, cykeluthyrning<br />

och annat. Men det är inte en<br />

utförlig resehandbok i stil med hur vi kanske<br />

känner till Lonely Planet sedan tidigare.<br />

Ambitionen är i stället att visa vilka olika<br />

uttryck cykelentusiasmen kan ta sig vilket<br />

författaren har lyckats bra med. Själv har jag<br />

redan börjat planera för en familjecykeltur<br />

på den franska ön Ile de Ré och drömma om<br />

att cykla Drakleden genom Bhutan…<br />

Isabella Thöger<br />

SOMMARENS MEK-UTMANING<br />

– BYGG DIN EGEN CYKEL MED HOW TO BUILD A BIKE<br />

Jenni Gwiazdowski, grundare av London<br />

Bike Kitchen, har skrivit How to Build a<br />

Bike: a simple guide to making your own<br />

ride (Frances Lincoln). Boken guidar dig<br />

steg för steg i hur du bygger en egen så<br />

kallad single-speed-cykel (oväxlad). Här<br />

får du handfasta tips om hur du hittar en<br />

ram som passar dig och vilka verktyg som<br />

behövs. Du får också kloka råd om hur du<br />

får upp en fastrostad sadelstolpe eller hur<br />

du med hävkraft kan maximera din styrka<br />

för att få loss envisa bultar. Bokens budskap:<br />

vem som helst kan lära sig meka.<br />

Ett plus, som samtidigt också kan<br />

vara ett minus, är att detta är en guide<br />

till att bygga en specifik cykel – nämligen<br />

en single-speed med caliperbromsar och<br />

stålram. Denna avgränsning gör att författaren<br />

kan fokusera på tydliga steg för<br />

steg-instruktioner utan alltför många<br />

undantagsregler. Resultatet blir en stilig<br />

och avskalad cykel men som troligtvis inte<br />

passar allas behov.<br />

Så, anta sommarens mek-utmaning:<br />

skaffa fram en gammal cykel med en ram<br />

som ”talar till dig”. För mödan kommer<br />

du få en snabb, snygg och unik skapelse.<br />

Känslan av att rulla fram snabbt och tyst<br />

på en egenbyggd cykel är oslagbar. Likaså<br />

känslan av att veta att man kan och vet hur<br />

ens egen cykel funkar in i minsta detalj.<br />

Och om du fastnar, inte hittar rätt delar<br />

eller om den där rostiga muttern vägrar<br />

lossna – konsultera internet och kom ihåg<br />

Jennis och London Bike Kitchens motto:<br />

Fix Shit or Cry Trying.<br />

How to Build a Bike finns på engelska,<br />

franska och italienska.<br />

Emilia Sternberg<br />

”This book is for everybody who loves cycling and wants to get more involved in how their<br />

bike works, learn new skills and generally get stuck in. Gender has nothing to do with nuts,<br />

bolts or tools; some of the best mechanics I know are women.” JENNI GWIAZDOWSKI<br />

24 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 25


MEKA MED FABIENNE<br />

Rätt lufttryck i<br />

däcken – guld värt<br />

ILLUSTRATION: JONATAN SAHLIN<br />

Hur viktigt är det att ha rätt lufttryck i<br />

däcken? Svaret är: mycket! Luften i däcken<br />

påverkar cyklingen mer än du kanske tror.<br />

Hur gör du då för att hitta det perfekta<br />

trycket som är snällt mot dina däck och gör<br />

cyklingen bekväm? Fabienne Roux delar<br />

med sig av sina bästa tips.<br />

För lågt tryck<br />

· ökar motståndet<br />

· ger ökad risk för punktering<br />

· ger ökat slitage på däcket och risk för skador på fälgen<br />

För högt tryck<br />

· leder till obekväm cykling eftersom cykeln<br />

kommer studsa onödigt mycket<br />

· ger ökat slitaget på däcket<br />

· minskar greppet mot underlaget<br />

PUMP<br />

Till att börja med behöver du en bra pump. Det<br />

bekvämaste är att ha en golvpump hemma. Den är<br />

praktisk, stabil och effektiv och har ofta en manometer<br />

där du kan läsa av trycket i däcket. En liten<br />

handpump är inte lika bekväm att pumpa med men<br />

är toppen att ha till hands om du behöver fixa ett<br />

däck på språng. Handpump passar fint i cykelväskan<br />

tillsammans med punkakit och enklare verktyg.<br />

Hur mycket ska man pumpa?<br />

Oftast står det på dina däck hur mycket luft de<br />

ska ha. Det anges i PSI eller i bar. Har du ingen<br />

manometer kan du känna med handen eller –<br />

ännu bättre – trycka på sadeln med hela din<br />

vikt och känna hur mycket däcket sjunker ihop.<br />

Du ska ha lite fjädring, men trycks däcket ihop<br />

mer än 20 procent behöver du mer luft. Tänk på<br />

att trycket beror på din kroppsvikt (och vikten<br />

på det du transporterar) och att bakre däcket<br />

belastas högre. Därför är det bra att ha lite mer<br />

luft i det. Dessutom är bredden på däcken en<br />

viktig faktor: tunnare däck behöver högre tryck<br />

än bredare däck.<br />

VENTILER<br />

Det finns tre olika vanliga ventiler på cyklar.<br />

Cykelventil (Dunlop)<br />

När du vill pumpa ett däck som har cykelventil<br />

är det viktigt att kolla att ventilen är ordentligt<br />

åtdragen, eftersom luften annars kan pysa ut.<br />

Munstycket på pumpen som passar en cykelventil<br />

har oftast ett litet hål. Fäst munstycket på ventilen<br />

och pumpa. Vill du släppa ut luft ur däcket? Skruva<br />

försiktigt upp ventilen så att luften kommer ut.<br />

Tyvärr är cykelventiler ganska känsliga vilket gör<br />

att de kan börja pysa och läcka luft. Fördelen är<br />

dock att de är lätta att skruva loss och byta. Nya<br />

ventiler kan köpas i cykelaffären.<br />

Bilventil (Schrader)<br />

Bilventilen är en kraftigare variant som också<br />

finns på bildäck (surprise!) och barnvagnar, och<br />

ofta också på cyklar med bredare däck. Fäst munstycket,<br />

som ofta har ett större hål, mot ventilen<br />

och pumpa. Själva ventilsystemet syns när man tittar<br />

inne i ventilen, som en liten pigg rakt i mitten.<br />

Vill du släppa ut luft – tryck på piggen.<br />

Racerventil (Presta)<br />

Racerventilen är den nättaste varianten av dessa tre<br />

och finns oftast på tunnare däck som behöver högre<br />

tryck. Här behöver du lossa på ventilen (som en<br />

liten pigg) för att kunna pumpa. Var försiktig med<br />

ventilen, särskilt när du fäster eller tar loss munstycket,<br />

eftersom piggen lätt kan böjas. Vill du<br />

få ut luften är det bara att trycka på piggen när<br />

den är avskruvad så att luften pyser ut. Kom<br />

ihåg att skruva tillbaka piggen/ventilen när<br />

du har pumpat klart.<br />

Alla pumpar funkar inte till alla ventiler.<br />

Generellt behöver en bilventil ett större hål<br />

i munstycket medan racer- och cykelventil<br />

behöver ett mindre. Obs! Alla pumpar som funkar<br />

för cykelventil funkar inte för racerventil<br />

och vice versa. Kolla hur pumpen är märkt.<br />

Missa inte Fabiennes<br />

pedagogiska mekarfilmer!<br />

Sök efter Cykelfrämjandet<br />

på Youtube och lär dig<br />

mer om däckpumpning<br />

och lufttryck, cykelinställningar<br />

och vad du ska<br />

tänka på när du köper<br />

begagnat.<br />

CYKELVENTIL<br />

(DUNLOP)<br />

BILVENTIL<br />

(SCHRADER)<br />

RACERVENTIL<br />

(PRESTA)<br />

26<br />

27


IKONEN<br />

”Världsmästarcykeln”<br />

Sveriges mest sålda racercykel<br />

TEXT OCH URVAL: HENRIK REX JAKOBSSON, CYKELHISTORISKA FÖRENINGEN<br />

FOTO: CLAES OLSSON<br />

Vill du bidra till ett<br />

bättre cykelsverige?<br />

Stöd oss!<br />

Ditt bidrag möjliggör vårt jobb för en bättre, säkrare och mer attraktiv cykling.<br />

Det skapar också möjligheter för fler att lära sig cykla och uppleva frihet på<br />

cykel genom våra cykelkurser.<br />

Swish: 123 607 0262, Plusgiro: 578 53-4<br />

modellen började tillverkas 1963 hos de nyss sammanslagna<br />

cykeltillverkarna Monark-Crescent i Varberg. Crescents<br />

Märk gärna din inbetalning som ”gåva”. Tack!<br />

namn på denna racercykel var egentligen 92320 för tävlingsmodellen<br />

samt 92319 för den enklare träningsmodellen. I folkmun<br />

har de dock kommit att kallas ”pepita” – efter den målflaggsrutiga<br />

dekoren på ramen – samt ”världsmästarcykeln”.<br />

Crescent har i marknadsföringssyfte kallat olika cykelmodeller<br />

”världsmästarcykeln” ända sedan Harry Snell 1948 tog<br />

VM-guld på en Crescent, och ovan nämnda storsäljare kom alltså<br />

decennier senare att bli känd under namnet. Den klarorange färgen,<br />

pepitarutorna och världsmästartiteln har förekommit även<br />

på nyare modeller i Crescents sortiment vilka lånar sin glans från<br />

denna ikoniska tävlingscykel som årligen tillverkades i omkring<br />

tusen exemplar perioden 1963–1980.<br />

28


CYKELPAKET I EUROPA<br />

www.cyclingsweden.se<br />

Toscana<br />

Provence<br />

Moseldalen<br />

Mallorca<br />

Kroatien<br />

Holland<br />

och många fler!<br />

Välkommen att prata<br />

cykelresor med mig.<br />

Diana 070-670 55 93<br />

Cycling Sweden Active Escapes AB info@cyclingsweden.se<br />

Längs hela floden sträcker sig en antastiskt<br />

fin cykelväg. Vi ordnar trevliga ho‐<br />

Cykelgruppen<br />

tell, mat, bagagetransport & hotell, mellan & båt<br />

hotellen, båttur på floden, cyklar.<br />

– <strong>2019</strong> års resor ute nu!<br />

Våra övriga cykelturer<br />

• Vinvägen i Alsace Cykel & båt.<br />

• Provence och Camargue<br />

Boka redan nu för <strong>2019</strong><br />

– platserna tar<br />

• Slott och vin i Loiredalen<br />

fort slut.<br />

• Salzkammergut i Österrike<br />

• Boden‐sjön<br />

• Toscana • Mallorca<br />

Cykel & båt en populär kombination<br />

Cykel & hotell, bagagetransport<br />

ingår alltid!<br />

Flera alternativ, från 3<br />

dagar och uppåt.<br />

• Moseldalen, vår specialitet!<br />

• Alsace – vinvägen<br />

• Bodensjön runt<br />

• Mallorca<br />

• Moselfloden<br />

• Toscana – flera alternativ<br />

• Venedig-regionen<br />

• Holland • Donau<br />

• Donau cykelväg<br />

• Holland – cykelparadiset<br />

• Moselfloden, Rhen<br />

• Hollands kanaler<br />

och sjöar<br />

• Donau<br />

• Elbe och Moldau<br />

• Kroatiska övärlden<br />

• Po-dalen i Italien<br />

• Provence & Camargue<br />

• Kroatiska övärlden<br />

• Grekiska öar<br />

Gå in på vår hemsida<br />

www.queentravel.com Gå in på vår hemsida eller<br />

www.queentravel.se<br />

ring 0503‐21900<br />

eller ring 070-626 0791<br />

Vandring och cykling på Sardinien<br />

Välkomna till Sardinien och Medelhavet<br />

Sardinien, när Italien är som bäst!<br />

Cykelresa med guide avresa 21/9<br />

Cykelresor på egen hand med GPS<br />

MTB Cykelresor, Vandringsresor och Vi<strong>nr</strong>esor<br />

Cykel<br />

gruppen<br />

Boka resan på www.mittimedelhavet.se 073-9677381 info@mittimedelhavet.se<br />

Bo bekvämt på cykelvänligt B&B i vackra Rättvik, nära vandringsoch<br />

cykelleder. Några elcyklar och MTB finns för uthyrning. Vi har<br />

även en cykelverkstad och låsbart utrymme för din cykel.<br />

Satsning på<br />

hållbara leder<br />

Cykelfrämjandet stödjer kommuner och<br />

regioner i planering och anläggning av hållbara<br />

leder i naturen. Fokus ligger på tätortsnära och<br />

välbesökta områden i behov av åtgärder.<br />

Tipsa gärna om lokala aktörer och projekt!<br />

Kontakt: hans.stoops@cykelfrämjandet.se<br />

Efterlysning inför<br />

85-årsfirande!<br />

Cykelfrämjandet fyller 85 år i år. Vi samlar därför in<br />

historiskt material. Har du gamla bilder eller tidningar<br />

från förr som du gärna delar med dig av?<br />

Maila info@cykelframjandet.se eller posta till<br />

Cykelfrämjandet, Box 3, 101 20 Stockholm.<br />

Cykla i vacker<br />

miljö på södra öland<br />

VÄLKOMMEN TILL<br />

GRÖNHÖGENS<br />

STUGBY<br />

Prisvärt boende på södra Öland!<br />

10 stugor i vacker omgivning i samhället<br />

Grönhögen på södra Öland. Stugorna har<br />

3–5 bäddar på 26 m 2 och är utrustade för<br />

självhushåll.<br />

För mer information och bokning<br />

www.gronhogensstugby.se<br />

070-387 62 62<br />

0248-10039 www.lustigsgarden.se


MEDLEM<br />

MEDLEM<br />

Sista kongressen<br />

i Hallsberg?<br />

Vilka är styrelsens nya ledamöter?<br />

raditionsenligt samlades<br />

Cykelfrämjandet i Hallsberg<br />

för kongress i april.<br />

Frågan är om det var för<br />

sista gången då kongressen troligtvis<br />

kommer att läggas i samband med<br />

Svenska Cykelmässan i Stockholm<br />

20–22 mars. Årets kongress var konstruktiv<br />

och framåtblickande. Mycket<br />

tid lades på att diskutera förslaget till<br />

verksamhetsplan, motioner och propositioner.<br />

Det mesta gick styrelsens<br />

väg men som sig bör i en förening<br />

med en levande interndemokrati fick<br />

styrelsen se sig besegrad på en punkt.<br />

Styrelsen hade föreslagit ett par<br />

stadgeändringar. För det första ville<br />

styrelsen anpassa stadgarna som en<br />

konsekvens av Cykelfrämjandets<br />

medlemskap i Svenskt Friluftsliv: de<br />

nya stadgarna betonar friluftsliv på<br />

ett tydligare sätt än tidigare. På sätt<br />

och vis anknyter den nya ordningen<br />

till vårt bildande. Vid Cykelfrämjandets<br />

tillkomst, 1934, var Friluftsfrämjandet<br />

väldigt stöttande eftersom<br />

de betraktade cykeln som ett slags<br />

skidor för sommaren. På den tiden<br />

ägnade sig Friluftsfrämjandet främst<br />

åt skidor men nu samverkar 25 organisationer<br />

inom Svenskt Friluftsliv.<br />

Stadgeändringen behöver bekräftas<br />

på nästa kongress, antingen den<br />

ordinarie kongressen nästa år eller en<br />

extra kongress i höst.<br />

under ett par år har det förts en<br />

diskussion om att göra det möjligt<br />

för företag att bli medlemmar i<br />

Cykelfrämjandet. Styrelsen hade<br />

därför skrivit fram ett förslag till<br />

stadgeändring för detta men kongressombuden<br />

valde en annan väg:<br />

även fortsättningsvis är det endast<br />

privatpersoner som kan vara medlemmar.<br />

Därmed är frågan utredd<br />

och avgjord för överskådlig framtid.<br />

Redan i dag finns det goda möjligheter<br />

för de företag som vill stötta<br />

verksamheten, exempelvis att<br />

annonsera i denna tidning. Med stor<br />

sannolikhet kommer Cykelfrämjandet<br />

att bli mer involverade i certifieringen<br />

av ”cykelvänliga arbetsplatser”<br />

vilket kan bli en intäktskälla.<br />

Den föreslagna stadge ändringen<br />

skulle också ge en möjlighet för<br />

andra cykelföreningar att bli associerade<br />

medlemmar. Redan i dag<br />

finns goda möjligheter till fruktbara<br />

samarbeten utan medlemskap.<br />

Dag två på kongressen ägnades<br />

åt erfarenhetsutbyte mellan kretsarna.<br />

Bland annat berättade Erik<br />

Sandblom om Göteborgskretsens<br />

trafikpolitiska arbete för att få fram<br />

en bättre cykelinfrastruktur i staden.<br />

Allan Hedlund från riksstyrelsen<br />

berättade om sina erfarenheter av<br />

att cykla efter en stroke.<br />

Jöran Fagerlund<br />

Vice ordförande, riksstyrelsen<br />

SANDRA VIKTOR<br />

Bor: I Linköping<br />

Gör: Miljösamordnare<br />

på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen<br />

samt hållbarhetsnavigatör<br />

på Science Park Mjärdevi.<br />

Varit medlem i: Sex år.<br />

Viktig cykelfråga: <strong>Cykling</strong><br />

ur ett mångfalds- och<br />

jämställdhetsperspektiv<br />

och att fler barn och unga<br />

får chans att cykla till<br />

skolan. Bättre infrastruktur<br />

och mer fördelaktigt att<br />

cykla till jobbet.<br />

Vill bidra till<br />

styrelsen med: Som<br />

året runt-pendlare,<br />

mountainbike:are och<br />

som förälder med<br />

barn i en ”cyklande<br />

skolbuss” hoppas jag<br />

ha känsla och förståelse<br />

för utmaningarna och<br />

förutsättningarna som<br />

behövs för att göra<br />

Sverige till cykellandet<br />

nummer ett.<br />

MARIAM AL-SABTY<br />

Bor: I Örebro<br />

Gör: Pluggar rättsvetenskap<br />

med internationell<br />

i<strong>nr</strong>iktning på Örebro<br />

Universitet.<br />

Varit medlem i: Två år.<br />

Viktig cykelfråga:<br />

Att man ska kunna cykla<br />

säkert och inte behöva<br />

cykla bland bilar.<br />

Vill bidra till styrelsen<br />

med: Ett ungdomsperspektiv.<br />

Jag vill att fler<br />

ungdomar och unga<br />

vuxna ska börja använda<br />

cykeln som transportmedel<br />

i stället för bil- eller<br />

kollektivtrafik.<br />

LINA JÖNSSON<br />

Bor: I Hillarp, två mil norr<br />

om Hässleholm<br />

Gör: Projektledare på<br />

Region Skåne med fokus<br />

att utveckla cykelleder för<br />

rekreation och turism.<br />

Varit medlem i: Har<br />

precis blivit medlem.<br />

Viktig cykelfråga: Att<br />

få kommuner och regioner<br />

att prioritera cykeln<br />

i sin samhällsplanering,<br />

men också möjligheten att<br />

ta med cykeln i kollektivtrafiken.<br />

Vill bidra till styrelsen<br />

med: Kunskap, kontaktnät,<br />

glädje och inspiration.<br />

CHARLOTTE HAGSTRÖM<br />

Bor: I Lund<br />

Gör: Docent i etnologi<br />

vid Lunds universitet och<br />

verksam som lärare och<br />

forskare vid Institutionen<br />

för kulturvetenskaper.<br />

Varit medlem i: Två år.<br />

Viktig cykelfråga:<br />

Engagerad i Cykelfrämjandets<br />

cykelkurser och<br />

tycker att alla ska få möjlighet<br />

att lära sig cykla.<br />

Vill bidra till styrelsen<br />

med: Att vi finns till för alla<br />

slags cyklister – inte bara<br />

dem som alltid har cyklat.<br />

Alla måste få möjlighet att<br />

cykla på sina villkor.<br />

INGÅR I STYRELSEN SEDAN TIDIGARE:<br />

Lars Strömgren, ordförande<br />

Allan Hedlund<br />

Kent Larsson<br />

Jöran Fagerlund, vice ordförande Jakob Hammarbäck Rune Karlberg<br />

KRISTINA GLITTERSTAM<br />

Bor: I Nacka i Stockholm<br />

Gör: Projektledare inom<br />

stadsbyggnad på Stockholms<br />

stad.<br />

Varit medlem i: Har<br />

precis blivit medlem.<br />

Viktig cykelfråga:<br />

Säkerhet och framkomlighet<br />

för pendlingscyklister,<br />

cykling bland barn och<br />

unga, cykelturism i Sverige.<br />

Vill bidra till styrelsen<br />

med: Jag har länge jobbat<br />

med frågor rörande<br />

cykel i storstadsmiljöer så<br />

jag hoppas kunna bidra<br />

med något utifrån det<br />

perspektivet.<br />

Tobias Adolfsson<br />

32 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 33


MEDLEM<br />

MEDLEM<br />

Undersökning av<br />

implementering av Göteborgs<br />

cykelpolicy belönas<br />

TEXT: FANNY WESTIN<br />

Chalmersstudenten Adrien Moysset tilldelas Cykelfrämjandets<br />

uppsats stipendium på 10 000 kronor<br />

för sin masteruppsats om implementering av cykelpolicy<br />

i Göteborg; Implementing Local Cycling Policies:<br />

Barriers and Success Factors in Gothenburg.<br />

Barriärer och framgångsfaktorer<br />

när det kommer till<br />

implementering av cykelpolicy.<br />

Hur kom du fram till att det var<br />

detta du ville undersöka?<br />

– Jag är intresserad av cykelpolicys<br />

och ville bättre förstå hur implementeringsprocessen<br />

går till och hur<br />

idéer verkställs – hur man går från<br />

ord till handling. Som vardagscyklist<br />

i Göteborg blev valet av stad självklart<br />

och intressant från ett personligt<br />

perspektiv.<br />

Din uppsats ger inblick i hur och<br />

varför cykling fortsätter att<br />

vara ett trafikslag på undantag<br />

trots mål om att öka cyklingens<br />

andelar i städer såsom Göteborg.<br />

Vad tänker du om det?<br />

– Detta var tydligt i frågan om integrerad<br />

trafik- och bebyggelseplanering,<br />

där processen är beroende<br />

av att tjänstemännen har kunskap<br />

eller intresse av cykelperspektivet.<br />

Om så inte är fallet riskerar cykeln<br />

att glömmas bort. Processen är mer<br />

beroende av ett fåtal sakkunniga<br />

experter på Trafikkontoret, som<br />

övriga tjänstemän kan vända sig till,<br />

i stället för att på ett mer naturligt<br />

sätt i form av tydliga rutiner och<br />

stödjande dokument, vara integrerad<br />

i planeringsprocessen. Det framgick<br />

även att man, om målkonflikter<br />

uppstår, ofta ger cykeln en lägre<br />

prioritet.<br />

Din uppsats vittnar om flera<br />

barriärer när det kommer implementering<br />

av cykelpolicyn. Men<br />

vilka är framgångsfaktorerna?<br />

– Det finns flera framgångsfaktorer<br />

som utkristalliserade sig under<br />

arbetets gång. På Trafikkontoret<br />

finns bland annat en cykelgrupp<br />

som arbetar med att driva diverse<br />

frågor. Även om tjänstemännen<br />

visade sig vara beroende av ett fåtal<br />

sakkunniga kollegor, ansågs de sakkunniga<br />

vara en stor tillgång. Det<br />

finns tjänstemän som är eldsjälar<br />

och experimenterar med nya åtgärder,<br />

även om denna process ibland<br />

visar sig vara tungrodd. Fler framgångsfaktorer<br />

var det faktum att det<br />

faktiskt finns ett cykelprogram att<br />

stödja sig mot, med en årlig handlingsplan<br />

och uppföljning av denna,<br />

och att det finns samarbeten mellan<br />

olika aktörer i staden.<br />

På ett personligt plan – vad<br />

betyder cykeln för dig?<br />

– För mig ger cykeln en känsla av frihet.<br />

Det är även det transportmedel<br />

som oftast leder mig från A till B på<br />

kortast tid i Göteborg.<br />

KALENDARIUM:<br />

Här hittar du ett urval av Cykelfrämjandets cykelturer<br />

under sommaren – fler hittar du på webben.<br />

GOTLAND<br />

Turer på 30–40 km i lugn takt. Medtag gärna fika.<br />

Alla välkomna. Ingen avgift.<br />

15 juni – från hamn till huk<br />

Kl 10. Start: hamnen Kappelshamn.<br />

Info: Bengt 073 055 60 42, Evy 0498 22 47 58.<br />

29 juni – Visby 1361<br />

Kl 10. Start: Vattentornet Visby.<br />

Info: Sören 076 767 96 76, Lars 076 141 28 78.<br />

13 juli – design och trulltur<br />

Kl 10. Start: Norrlanda k:a.<br />

Info: Hans-Ove 073 583 11 38.<br />

27 juli – Fröjelturen<br />

Kl 10. Start: Fröjel k:a.<br />

Info: Anne-Mari 076 213 12 32, Berit 070 418 20 95<br />

10 augusti – sudernatur<br />

Kl 10. Start: Hamra k:a.<br />

Info: Sören 076 767 96 76, Lars 076 141 28 78<br />

24 augusti – Hogränsgrillen<br />

Kl 10. Start: Hogrän k:a.<br />

Info Anneli 070 512 87 94, Allan: 073 906 66 90.<br />

HALMSTAD-LAHOLM<br />

18 juni – Tistings trädgård i Eldsberga<br />

Kl 18. Start: slottet. Trädgården bjuder på både<br />

vanliga och ovanliga växter. Vivian Tisting guidar.<br />

Info: Göran Sidén 076 363 71 00. Ca 30 km.<br />

25 juni – Danska fallen (söder om Simlångsdalen)<br />

Kl 11. Start: slottet. Gammal bokskog, bergbranter<br />

och vattenfall. Ca 40 km.<br />

Info: Claes Roland Tagesson 073 438 31 73.<br />

2 juli – Tylösandsleden<br />

Kl 18. Start: slottet. Nyinvigd led som passerar<br />

slottet, Tylösand, Söndrums kyrka, Galgberget,<br />

Hallandsgården och Norre katts park. Ca 25 km.<br />

Info: Clas Roland Tagesson 073 438 31 73.<br />

9 juli föreningen KRIS i Mickedala<br />

Kl 18. Start: slottet. Ca 25 km.<br />

Info: Clas Roland Tagesson 073 438 31 73.<br />

16 juli – Halmstads frigymnaster i Frösakull<br />

Kl 18. Start: slottet. Krister Larsson berättar om<br />

verksamheten. Ca 20 km.<br />

Info: Eivor Johansson 070 309 21 95.<br />

23 juli – Grötviks småbåtshamn<br />

Kl 18. Start: slottet. Dan Karlsson guidar. Ca 15 km.<br />

Info: Clas Roland Tagesson 073 438 31 73.<br />

30 juli – besök hos ”Mr Gelato"<br />

Kl 18. Start: slottet. "Mr Gelato" i Gullbrandstorp<br />

tillverkar italiensk glass. Joakim Sundbaum guidar.<br />

Ca 25 km.<br />

Info: Lars Green 073 931 53 28.<br />

6 aug – Halmstad Arenas museum<br />

Kl 18. Start: slottet. Stellan Andersson informerar.<br />

Ca 10 km. Info: Lars Green 073 931 53 28.<br />

13 aug – Höganäs Halmstad järnverk.<br />

Kl 18. Start: slottet. Platschefen Charlie Wedell<br />

informerar. Ca 10 km.<br />

Info: Olle Haraldsson 073 757 84 19.<br />

20 aug – Västkustägg AB, Eldsberga<br />

Kl 12:30. Start: slottet. Västkustägg drivs av tredje<br />

generationen i familjen Olsson. Ca 30 km.<br />

Info: Sven-Ove Jacobsson 070 092 51 09.<br />

27 aug – Lizzies Café, Holm<br />

Sommarfinal. Caféet serverar kvällsmåltid och<br />

något gott till kaffet för 75 kr. Obs! Cykellyse<br />

behövs på hemfärden. Ca 20 km.<br />

Info: Claes Roland Tagesson 073 438 31 73.<br />

JÖNKÖPING<br />

Måndagsturer start kl. 10 och torsdagsturer start<br />

kl 16.30.<br />

17 juni – Rocksjön<br />

Kretsen bjuder på fika.<br />

Ledare: Irene och Roland Roman 076 107 56 74.<br />

27 juni – Tenhults Hembygdsgård<br />

Start: Smedbyn.<br />

Ledare: Arne Sandell: 076 230 07 27.<br />

8 augusti – cykeltur till hemligt mål.<br />

Start: Preem Hva.<br />

Ledare: Rune Djerv 076-307 40 83.<br />

12 augusti<br />

Start: Preem Hva.<br />

Ledare: Kjell Forsèn 073 635 25 37.<br />

15 augusti – cykeltur till Sevdabo<br />

Start: Mariebo vändplan. Vi besöker Krister<br />

Ekdahls miniby.<br />

Ledare: Eiron Bokvist 070 223 89 25.<br />

19 augusti – Rocksjön<br />

Ledare: Irene Roman 073 678 00 59.<br />

22 augusti – cykeltur till Siringe<br />

Start: Preem Hva.<br />

Ledare: Roland Roman 076 107 56 74.<br />

26 augusti – Röde Påle<br />

Ledare: Eiron Boqvist 070 223 89 25.<br />

29 augusti – cykeltur till Lyckås gård<br />

Start: Preem Hva. Gguidning av Staffan Lindblad.<br />

Kostnad 100 kr/50 kr/person.<br />

Ledare: Kjell Forsèn 073 635 25 37.<br />

2 september – Rocksjön<br />

Ledare: Sven-Olof Ydreborg 070 314 10 88.<br />

5 september – Cykeltur till Camilla Ståhls Studio<br />

Start: hamnpiren.<br />

Ledare:Sven-Olof Ydreborg 070 314 10 88.<br />

9 september – hamnpiren<br />

Ledare: Arne Sandell 076 230 07 27.<br />

16 september – Rocksjön.<br />

Ledare: Conny Axelsson 070 397 05 10<br />

23 Sept – hamnpiren<br />

Ledare: Rune Djerv 076 307 40 83.<br />

2 oktober – avslutning<br />

Start: Gallerian NBV, Barnarpsgatan 39 kl 18.<br />

KARLSTAD<br />

19 juni<br />

Kl 18. Start: Värmlands museum.<br />

Ledare: Marianne Nilsson.<br />

26 juni<br />

Kl 18. Start: Värmlands museum.<br />

Ledare: Marianne Nilsson.<br />

1 juli – dagstur för medlemmar<br />

Kl 10. Start: Värmlands museum.<br />

Mer info på webben.<br />

7 augusti<br />

Kl 18. Start: Värmlands museum.<br />

Ledare: Erik Ruhe.<br />

14 augusti<br />

Kl 18. Start: Värmlands museum.<br />

Ledare: Birgitta Bånkestad<br />

NÄSSJÖ<br />

16 juni – banvallscykling<br />

Kl 9. Bussresa.<br />

18 juni – Ryssbysjön runt<br />

Kl 18:30. Start: Stortorget.<br />

34 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 35


MEDLEM<br />

MEDLEM<br />

25 juni – Bokskogen<br />

Kl 18:30. Start: Stortorget. Korvgrillning i Lövhult.<br />

4 augusti – Solberga hembygdsgård<br />

Kl 14.<br />

6 augusti – Gransäng<br />

Kl 18:30. Start: Stortorget.<br />

15 september – Nackarunda (ca 35 km).<br />

Kl 10. Start: vid Värmdöleden, nedanför Nacka kyrka.<br />

Ledare Jane Frigell 076 217 68 68.<br />

29 september – säsongsavslutning till Ekerö<br />

Kl 10. Start: Karlbergs slott. Möjlighet att ta båt<br />

tillbaka. Konstrundan, ca 25 km.<br />

Ledare: Anita He<strong>nr</strong>iksson 070 713 70 80.<br />

15 aug – Erikshjälpen i Holsby<br />

Kl 10. Start: torget.<br />

19 aug – Kleva gruva<br />

Kl 17.30. Start: torget.<br />

22 aug – Tords tur<br />

Kl 10. Start: torget.<br />

Minnesord om en omtyckt och respekterad Malmöprofil<br />

av Nils Wemmenhed för Cykelfrämjandet Malmö-Lund.<br />

10 aug – Ohs Bruk<br />

Kl 08:45. Samåkning.<br />

13 augusti – Isåsa, Björkhaga<br />

Kl 18:30. Start: Stortorget.<br />

18 augusti – ”lär känna din stad”<br />

Kl 14.<br />

20 augusti – hemligt mål<br />

Kl 18:30. Start: Stortorget.<br />

27 augusti – avslutningstur till Lövhult<br />

Kl 18:30. Start: Stortorget.<br />

STORSTOCKHOLM<br />

Ta gärna med matsäck på våra turer.<br />

16 juni – Färingsörundan<br />

Kl 10. Start: Drottningholms slott (vid Pressbyrån).<br />

Ca 50 km.<br />

Ledare: Åke Sartz 070 593 16 53.<br />

30 juni – Ljusterö<br />

Kl 9. Start: Upplands Väsby pendeltågsstation.<br />

Tillfälle till bad. Hemfärd med båt. Ca 75 km.<br />

Ledare: Greta Westermark tel 073 380 68 27.<br />

3 juli – Lidingö norra<br />

Kl 18.30. Start: Gamla Lidingöbron (Lidingösidan).<br />

Ca 20 km.<br />

Ledare Catharina Skote: 070 152 38 39.<br />

17 juli – gröna oaser i norr<br />

Kl 18.30. Start: Odenplans pendeltågsstation,<br />

utgång mot Vanadisplan. Ca 20 km.<br />

Ledare: Kästi Krigsman 070 603 46 47<br />

och Anita He<strong>nr</strong>iksson tel 070 713 70 80.<br />

17–18 augusti – weekendutflykt till mellersta<br />

Sörmland<br />

(Se separat inbjudan till medlemmar)<br />

Ledare Magnus Nilsson: 070 737 25 26<br />

25 augusti – en skön sväng i Haninge<br />

Kl. 10. Start: pendeltågsstationen i Västerhaninge.<br />

Ta med badkläder! Ca 30 km.<br />

Ledare: Conny Jansson 073 827 19 04 och<br />

Kerstin Abrahamson 076 207 80 10.<br />

1 september – slottstur<br />

Kl 10. Start: Ulriksdals pendeltågsstation, utgång<br />

mot Ulriksdal. Ta med matsäck! Ca 35 km.<br />

Ledare Åke Sartz: 070 593 16 53.<br />

SÖRMLAND<br />

24 september – cykeltur längs Eskilstunaån<br />

Kl 9.45. Start: Rothoffsparken i Eskilstuna.<br />

Hälsans Stig till Torshälla.<br />

UPPSALA<br />

11 augusti – cykelutflykt till Wik<br />

Kl 10. Start: infarten till Stenhagen centrum vid<br />

väg 55. Vi passerar Focksta kvarn och Ölsta kvarn<br />

i Sävaåns ravin. Sedan vidare mot Wik för ett<br />

uppfriskande bad och picknick. Glöm inte picknick<br />

– ingen servering längs vägen. Ca 60 km.<br />

Kontakt: Björn Engström 070 251 13 88.<br />

VARBERG<br />

18 juni – cykeltur till Vareborg<br />

Kl 17. Start: Gamlebyskolan.<br />

Info: Britta Bergqvist 070 766 02 01.<br />

8 augusti – cykeltur till kvarnen Norra näs<br />

Kl 17. Start: Gamlebyskolan. Bertil Bengtsson<br />

guidar vid väderkvarnen i Trönningenäs.<br />

Info: Elisabeth Hagberg 070 558 36 27.<br />

20 augusti – cykeltur till Johnssons gård, Vare<br />

Kl 17. Start: samling Gamlebyskolan.<br />

Rundvandring på gården.<br />

Info: Bengt Ivarsson 070 223 63 87.<br />

3 september – hemlig cykeltur<br />

Kl 17. Start: Gamlebyskolan. Rundtur i staden<br />

som avslutas med höstmöte i klubblokalen på<br />

Eskilsgatan. Vi bjuder på fika.<br />

VETLANDA<br />

17 juni – avslutning vid föredadammen<br />

Kl 18.30. Start: torget. Tipsrunda.<br />

Ta med korv att grilla!<br />

1 aug – sopplunch i Skede<br />

Kl 10.45. Start: torget.<br />

5 aug – Tvillinggölarna<br />

Kl 18.30. Start: torget.<br />

12 aug – industrimuséet i Ekenässjön med<br />

guidning<br />

Kl 18.30. Start: torget.<br />

26 aug – stadstur<br />

Kl 18.30. Start: torget. Besök på Vetlanda museum.<br />

29 aug – Hällinge<br />

Kl 10. Start: torget.<br />

2 sept – avslutning i Korpstugan i Östanå<br />

Kl 18.30. CF bjuder på lättare förtäring, underhållning<br />

och lotteri.<br />

ÖREBRO<br />

17 juni – Rosängen<br />

Kl 11. Start: Hamnplan. Lunch i Rosängen. Ca 10 km.<br />

Turledare: Marianne.<br />

1 juli – stadstur tema nybyggnation.<br />

Kl 17.00 strat: Ronnie Peterson-statyn.<br />

Turledare: Åsa.<br />

15 juli – Hemfjärden Runt.<br />

Kl 10. Start: Slussen (USÖ-sidan). Ca 40 km.<br />

Turledare: Marianne och Inge.<br />

26 aug – grilltur till badplatsen i Snavlunda.<br />

Kl 17. Start: Vasatorget. CF bjuder på korv med<br />

bröd. Turledare: Inge och Marianne.<br />

Ca 10 km.<br />

2 september – tranorna i Kvismaren<br />

Kl 16. Start: Ronnie Peterson-statyn. Ca 32 km.<br />

Turledare: Inge.<br />

ÖSTERSUND<br />

15 juni – cykling till Bynäset på Frösön<br />

Kl 10.30. Start: Västra station. Tag med fika. Vi<br />

bjuder på korv.<br />

Info: Mait 063 12 32 51.<br />

17 augusti – fika på Sommarhagens café<br />

Kl 11. Start: Västra station.<br />

Info: Mait 063 12 32 51.<br />

15 september – cykling till Fröjas kafé i Ås<br />

Kl 12. Samling: Västra station.<br />

Info: Gerd 063 51 21 09.<br />

Trafikingenjör Leif Jönsson<br />

har gått ur tiden<br />

ed stor sorg erfar vi<br />

att ”Cykel-Leif”, en i<br />

trafikkretsar känd och<br />

respekterad Malmöprofil,<br />

lämnat oss efter en kort tids<br />

sjukdom. Leif fick förmånen att på<br />

Malmö gatukontors trafikavdelning<br />

helt ägna sig åt sin hjärtefråga: cykeltrafik.<br />

Hans befattning finns tyvärr<br />

knappast kvar längre. Leifs arbete<br />

har ändå burit frukt. Varje år intar<br />

Malmö en tätplats på Cykelfrämjandets<br />

Kommunvelometer över<br />

Sveriges cykelvänligaste kommuner.<br />

I liknande internationella undersökningar<br />

utmärker sig Malmö som en<br />

av världens bästa cykelstäder.<br />

I början fick Leif däremot ofta<br />

kämpa i motvind. Det fanns på<br />

70-talet starka krafter som verkade<br />

för en förment utvecklingsbejakande,<br />

modern trafikbild i form av fler bilar<br />

och färre otidsenliga, flödesstörande<br />

cyklar i stan. I dag råder politisk<br />

konsensus om cykelns förträfflighet<br />

ur hållbarhetssynvinkel, även<br />

om många cyklisters uppträdande<br />

lämnar en del i övrigt att önska. Leif<br />

betonade ständigt vikten av vett och<br />

hänsyn i trafiken och var själv en<br />

förebild även i detta avseende både<br />

som bilist och cyklist.<br />

Leif anlitades ofta som föredragshållare<br />

inom sitt specialgebit. På sin<br />

lugna malmöitiska förmedlade han<br />

sitt budskap så pedagogiskt att också<br />

alla utan fackkunskaper<br />

förstod. Sin vackra,<br />

djupa, bärande röst<br />

skolade han för övrigt<br />

genom körsång. Under<br />

tjänsteresor i Danmark,<br />

Holland, Frankrike<br />

och Kanada lät han sig<br />

inspireras och omsatte<br />

idéerna på hemmaplan.<br />

Exempelvis den<br />

holländska modellen<br />

att låta cyklister få stå<br />

framför bilarna vid trafikljus.<br />

Mycket beröm<br />

har Leif fått för den<br />

”öppna” cykeltunneln<br />

i den tidigare olycksdrabbade<br />

korsningen<br />

Spårvägsgatan-Nobelvägen.<br />

Och förstås för<br />

Malmös alla fina, separerade<br />

cykelvägar. Omvänt var det<br />

han som fick ta hand om utländska<br />

trafikexperter som kom till Malmö<br />

för att se och lära. För Leif var cykeln<br />

inte bara ett fortskaffningsmedel.<br />

Han framhöll också dess rekreativa<br />

värde. Leif ledde många cykelutflykter<br />

i närområdet och var den som höll<br />

i trådarna under Cykelturistveckan<br />

(CTV) i Malmö och Ystad.<br />

med leif blev det aldrig tråkigt.<br />

Han ägde en stor portion humor och<br />

gillade att munhuggas om det mesta.<br />

Utan att trycka ner sina meningsmotståndare.<br />

Skulle vi andra av<br />

någon anledning behöva muntras<br />

upp, utnyttjade han sin specialkompetens:<br />

att stå på huvudet. Socialt<br />

engagemang visade han genom att<br />

som pensionär ideellt undervisa<br />

nyanlända i svenska och lära invandrarkvinnor<br />

cykla.<br />

Det var svårt att inte tycka om<br />

Leif. Därför känns förlusten nu så<br />

tung. Våra tankar går i första hand<br />

till hustrun Anne-Marie, barn och<br />

barnbarn.<br />

36 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 37


KRÖNIKA<br />

”För att skapa förutsättningar för att cykel ska bli ett seriöst<br />

transportslag kan man inte ha trafikregler som behandlar<br />

cyklister som en trafikstörning.”<br />

<strong>2019</strong><br />

CYKLA<br />

I VÄRMLAND<br />

NYHETER<br />

i får tips om ännu en undersökning som<br />

kommit fram till att sju av tio personer i<br />

regionen skulle kunna cykla till och från<br />

jobbet på under en halvtimme. Det är<br />

inga ovanliga artiklar, utan nästan lika talrika som<br />

undersökningar av typen: ”Vi testade cykel, bil och<br />

buss för att ta oss samma sträcka och cykeln vann”.<br />

Det konstateras lite lätt yrvaket att det minsann<br />

finns stort potential för cykling. Cyklar, de går tydligen<br />

att använda till att ta sig till jobb och sånt.<br />

Varje gång den här typen av undersökningar skapar<br />

rubriker kommer vi till ungefär samma slutsats:<br />

Det här är kunskap som redan finns. Det är inte<br />

där skon klämmer. Det som behövs är att cykel<br />

behandlas som ett riktigt transportslag.<br />

Tänk om all kraft som lagts på undersökning<br />

efter undersökning som samtliga visar vad alla<br />

redan vet, i stället lagts på att faktiskt fixa problemet.<br />

Tänk om. Så låt oss ge tre saker som skulle<br />

göra cyklande mer attraktivt på riktigt.<br />

Det måste få kosta. Att bygga infrastruktur kostar<br />

pengar. Det är inga särskilda problem när det<br />

kommer till bilvägar, men slutsatsen brukar bli att:<br />

”Visst vill vi gärna prioritera cyklister. Men ni klarar<br />

er fint ändå.” Och så har vi en rak och fin bilväg<br />

medan cyklisterna får kryssa mellan stolpar eller<br />

byta sida flera gånger för att följa den sträckning<br />

där cykelvägen råkade få plats.<br />

Det måste finnas ett tvingande regelverk. I dag<br />

finns inga som helst tvingande regler för hur en<br />

”cykelväg” ska se ut. Och det syns och märks. Det<br />

finns en skrift som heter Cykel i staden från 2009<br />

som är vettig och ger råd, tips och exempel. Men<br />

detta är en handbok och den är inte, till skillnad<br />

från exempelvis Vägmärkesförordningen, juridiskt<br />

bindande. Och det är det egentliga skälet.<br />

Ingen tvingar entreprenörer, stadsplanerare och<br />

vägbyggare att bygga ordentligt för cyklister. Därför<br />

är det bekvämt att placera bråte i cykelvägen.<br />

Stolpar, skyltar, träd, hus, you name it. Riktiga<br />

vägar, alltså bilvägar, får däremot inte utformas<br />

hur som helst.<br />

Trafiklagstiftningen måste reformeras. Igen,<br />

att skapa förutsättningar för att cykel blir ett<br />

seriöst transportslag kräver, föga förvånande, att<br />

den behandlas som det. Och då kan man inte ha<br />

trafikregler som behandlar cyklister som en trafikstörning.<br />

För bilister finns Nollvisionen. För oskyddade<br />

trafikanter finns ett gäng undersökningar och<br />

några ibland välvilliga rekommendationer.<br />

Så, i korthet: ja vi vet redan att cykel är ett yteffektivt,<br />

punktligt, stabilt, tidsexakt och som en<br />

bonus miljövänligt transportslag som skulle kunna<br />

användas av betydligt fler. Men då måste det till<br />

mer än ännu en undersökning.<br />

JEROEN WOLFERS<br />

driver sedan 2010<br />

tillsammans med Christian<br />

Gillinger Cyklistbloggen.se.<br />

De skriver om vardagscykling,<br />

trafik, politik<br />

och utrustning. De<br />

driver även grupperna<br />

”Cyklistbubblan” och ”Vi<br />

som cyklar i Stockholm”<br />

med sammanlagt över<br />

13 000 medlemmar.<br />

220 KM<br />

CYKELÄVENTYR<br />

VÄNTAR PÅ DIG!<br />

90 KM BILFRI CYKELLED<br />

Från vänerhav i söder till<br />

vildmarken i norr<br />

120 KM VILDMARK<br />

Från Uddeholm till Sysslebäck<br />

38 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong> 39<br />

Tel: +46 (0)563-54 10 81 www.klaralvsbanan.se info@klaralvsbanan.se<br />

21-22 SEP<br />

Anmäl dig till<br />

Klarälvsloppet,<br />

Sveriges längsta<br />

rullskidlopp


NYHETER<br />

RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

Box 3<br />

101 20 Stockholm<br />

UPPTÄCK VÅRA<br />

CYKELRESOR<br />

På våra cykelresor ingår flyg eller<br />

buss t/r, övernattningar med<br />

frukost och måltider, gemensamma<br />

utflyktsprogram med reseledare<br />

och hyra av cykel.<br />

Flygresor ..............................................<br />

Flandern 6d 30/6 ..................................fr.9 475:-<br />

Gardasjön 7d .......................................<br />

19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9 ................ fr.16 395:-<br />

Holland 6d 6/8 ......................................fr.8 795:-<br />

Kitzbühel 8d 25/8 ............................. fr.11 975:-<br />

Lazio 7d 29/9, 10/10 ............................ fr.11 675:-<br />

Mallorca 8d 11/9, 19/9 ...................... fr.11 725:-<br />

Toscana 7d ...........................................<br />

16/8, 23/8, 31/8, 7/9, 13/9, 22/9 ..................fr.9 495:-<br />

Bussresor .............................................<br />

Bodensjön 9d 23/6, 13/7, 17/8 ........ fr.10 475:-<br />

Danmark 4d 5/8 ...................................fr.5 495:-<br />

Moseldalen 8d 19/7, 9/8 ....................fr.7 995:-<br />

Se rolfsbuss.se för komplett reseprogram för respektive resa. Med reservation för prisjusteringar och slutsålt.<br />

RUNDRESOR · SMAKRESOR · CITYBREAK · KRYSSNINGAR · CYKEL · VANDRING · MYCKET MER<br />

Rolfs Flyg & Buss är Sveriges största gruppresearrangör med över 3 000 avgångar till mer än 400 olika resmål. I våra gruppresor<br />

ingår reseledare, utflyktsprogram och väl utvalda hotell. Besök vår hemsida för mer information om våra resor.<br />

www.rolfsbuss.se - 0771 15 00 00<br />

40 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2019</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!