26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Pomlad 2009

Letnik V, številka 1 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik V, številka 1
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K a z a l o<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

pomlad <strong>2009</strong>, zaporedna št. 61<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

TR: 04302-0001018775<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš,<br />

Katja Koželj<br />

Sodelavci:<br />

David L. Brierley, Petra Melik,<br />

Godi Keller, Eva Zupan,<br />

Mario Čuletić, Vida Talajić Čuletić<br />

OE Maribor:<br />

Andrej Rakovič, Nada Antauer,<br />

Andrej Fištravec, Maksimilijan Rimele<br />

Fotografije:<br />

Katja Koželj, Staša Petrovič,<br />

Iztok Kordiš, Breda Pavlovič,<br />

arhiv WŠL<br />

Lektoriranje:<br />

Tatjana Kamenšek<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov<br />

in knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem<br />

avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Kompromis ali združitev 3<br />

O prazniku 4<br />

<strong>Pomlad</strong>ni prazniki 4<br />

Gostujoče pero 5<br />

Več veveričk v šolo! 5<br />

Življenje, ki ga je vredno živeti 6<br />

Vzgoja 9<br />

Umetniška obdelava jezika 9<br />

Vzpostavljanje stika z otrokom 11<br />

Izobraževanje 12<br />

Intervju z Martinom Bakerjem 12<br />

Kotiček za mlade 16<br />

Prstne igre 16<br />

Utrinki 17<br />

Šola v naravi ali tek na smučeh 17<br />

Ekskurzija II. letnika 18<br />

Knjige 20<br />

David Brierley: To Read the Unwritten 20<br />

OE Maribor 21<br />

Biserna ogrlica 21<br />

Razmišljanja bodočega razrednega ... 22<br />

Waldorfsko izobraževanje 23<br />

2 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong>


U v o d n i k<br />

Kompromis ali združitev<br />

Iztok Kordiš<br />

Priprava opreme za turno smuko našega tretjega letnika me je potegnila v prav posebne vode,<br />

tako da zadnje dneve uporabljam velik del svojega prostega časa za iskanje idealnega turno<br />

smučarskega čevlja. Tak čevelj mora pri hoji navzgor ali po ravnini ves čas omogočati čim večjo<br />

gibljivost v gležnju, v času odriva pa tudi gibljivost v predelu prstov. Pri spustih pa mora biti čevelj tog, da<br />

lahko daje dobro oporo, ter omogoča čim boljšo vodljivost smuči. Naloga je torej združiti čevelj za tek na<br />

smučeh in čevelj za alpsko smučanje. Poleg tega je za udobno in učinkovito hojo zelo pomembno, da je čevelj<br />

čim lažji, saj je vsak kilogram obremenitve na nogi enak petim kilogramom, ki jih nosimo na hrbtu. Če samo<br />

na hitro pogledamo trenutno ponudbo teh čevljev, lahko takoj vidimo, da se absolutna prednost daje dobrim<br />

lastnostim pri vožnji navzdol, večina modelov je podobnih čevljem za alpsko smučanje, povprečna teža pa je<br />

okrog 3,5 kg. To je pravzaprav čudno, saj večino časa pri turni smuki hodimo navzgor, torej smo večino časa<br />

okorni in počasni. Za nekaj minut mogoče boljše vožnje navzdol smo pripravljeni trpeti več ur. Včasih je tako<br />

združevanje pomenilo kompromis oziroma odpovedovanje nekaterim dobrim lastnostim na račun drugih,<br />

danes pa nam moderni materiali omogočajo pravo združevanje, ko lahko na enem mestu združimo dobre<br />

lastnosti obeh vrst čevljev. Izvedba je seveda odvisna od ustrezne tehnologije in financ.<br />

Pred dobrim desetletjem smo bili priča pravemu razsulu modela socialistične ureditve sveta, danes<br />

mu sledi do sedaj tako opevani model prostega trga liberalnega kapitalizma. Res živimo v obdobju<br />

sprememb, ki se kažejo na vseh nivojih življenja in bilo bi kar čudno, da se spremembe ne bi dotaknile<br />

tudi družbenih ureditev. Staro ni več dobro, novega še ni. Vprašanje nove gospodarske ureditve se<br />

zdaj pojavlja v vseh debatah, razgovorih, razglabljanjih, študijah. Kako naprej? Socializem je preveč<br />

poudarjal družbo in omejeval posameznika, kapitalizem obratno. Kakšna je zdaj naša naloga. Pravzaprav<br />

podobna kot pri turno smučarskem čevlju - kako združiti dobre lastnosti obeh sistemov, torej<br />

kako ustvariti nek nov sistem, kapitalistični socializem ali socialni kapitalizem (verjetno je potrebno<br />

najti nov izraz), ki bi poudarjal razvoj individualnosti z občutkom za skupnost. Vodilno vlogo v tem<br />

sistemu bodo imeli ustvarjalni posamezniki z visoko razvito zavestjo za sočloveka in celotno skupnost.<br />

Pomembno pri vsem tem pa je, da zaradi enega ne trpi drugo, ampak ga nadgrajuje. Zato da<br />

bo čevelj lahek, ne sme biti premehek tam kjer to ni treba. Za razvoj skupnosti ne smemo omejevati<br />

iniciativ posameznika.<br />

In kakšno vlogo ima tu šola, kot pomemben faktor pri soustvarjanju te bodoče družbe. Seveda se<br />

ne sme zadovoljiti zgolj z usposabljanjem novih kadrov za potrebe gospodarstva, kot je bilo nekaj<br />

časa v modi, ampak precej več. Njena naloga ni ustvarjanje delavskega, ampak kreativnega razreda,<br />

ustvarjanje ustvarjalnih, samozavestnih posameznikov, ki znajo uresničiti svoje sanje in imajo empatijo<br />

za sočloveka. Steiner je pred skoraj stotimi leti rekel, da je waldorfska pedagogika, pedagogika<br />

21 stoletja. Ta čas je zdaj tu. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong> 3


O p r a z n i k u<br />

Maja Maletin Kolarič<br />

<strong>Pomlad</strong>ni prazniki<br />

Postni čas se v pomladnih dneh prelije v<br />

velikonočno slavje. Ob tem času so nekoč ljudje<br />

romali na sveta mesta, vendar to ni pomenilo<br />

samo fizičnega potovanja, temveč tudi potovanje v lastno<br />

notranjost in hkrati tudi osebni razvoj. Tako se ni razvijala<br />

samo narava, ampak se je prenovil tudi človek. <strong>Pomlad</strong> je<br />

lahko izziv za našo sposobnost prenove in notranje rasti.<br />

Postni čas nas opominja, da je to vedno mogoče in da se<br />

na to pripravimo tudi tako, da razumemo arhetipske slike<br />

ponovnega rojstva ali vstajenja ob času velike noči.<br />

Obdobje posta spoštuje veliko religij in kultur in to ne<br />

samo zato, da bi 'očistili' telo. Tudi naše notranje bitje,<br />

duša in duh čutijo spremembe ob drugačni hrani. V<br />

povezavi z letnimi časi in tirmi ter ob osebnem trudu<br />

doživljajo prenovo.<br />

Podeželska tradicija je tudi pri hrani uporabljala rastline,<br />

kot so regrat, kopriva, divji česen, por, kislica,<br />

ki so vzpodbujale presnovo in tako čistile kri zimskih<br />

ostalin.<br />

Velika noč je jutranji praznik – žene so prišle h grobu<br />

zelo zgodaj zjutraj. Da pa smo lahko resnično budni in<br />

užijemo to, kar nam jutro prinaša, potrebujemo dobro<br />

noč, ki smo jo prebili v miru in temi, daleč stran od<br />

zunanjega hrupa, v skritem kotičku, ki nam je domač<br />

in nam pomaga, da obnovimo naše sile.<br />

Teden pred veliko nočjo je tako tihi teden, čas kontemplacije,<br />

premišljevanja ..., danes se družina in posameznik<br />

po lastnem občutku odloči za način, kako<br />

bodo preživeli ta čas.<br />

Za otroke pa je je pri pripravi praznikov predvsem<br />

pomemben vidni vtis in dejavnosti, ki ga spremljajo.<br />

Najbolje je, če se popolnoma izognemo razlagi o ideji<br />

in pomenu praznika. Morda bo šele čez mnogo let<br />

ta otrok kot odrasel odkril in razumel idejo, ki bo za<br />

njega zato še toliko bolj dragocena. Ni otroka, ki mu<br />

ne bi zadostoval preprost odgovor na vprašanje: 'Zakaj<br />

to delamo?' Naš odgovor je lahko: 'Zato, ker je danes<br />

veliki četrtek.'<br />

Ne pozabimo, da otroci svet sprejemajo skozi stvari, ki<br />

jih vidijo in delajo. Šele veliko pozneje lahko dojamejo<br />

abstraktne ideje.<br />

Na veliki četrtek, v času tihega tedna, je po izročilu<br />

Jezus Kristus predal svojim učencem novi 'mandatum'<br />

– t.j. latinsko zapoved, ki je bila: 'Ljubite drug drugega!'<br />

(evangelij po Janezu 13:34). To je bilo na zadnji<br />

večerji.<br />

Vse kulture poznajo simbol prejemanja in dajanja<br />

hrane. Veliki četrtek je za nas lahko dan, ko skupen<br />

obed ni le zgolj potešitev lakote, temveč pomemben dogodek<br />

bratstva in prijateljstva. Bolj preprosta je hrana,<br />

pomembnejša je simbolnost dejanja.<br />

Praznik velike noči nima stalnega datuma in nastopi<br />

nekje med sredino marca in sredino aprila. Nastopi takrat,<br />

ko potečejo štirje veliki ritmi življenja: ko je sonce<br />

prešlo celo leto, od enega spomladnega enakonočja do<br />

drugega; ko se je mesečni cikel lune dopolnil in lahko<br />

vidimo polno luno; ritem tedna se mora zaključiti in<br />

končno trenutek, ki označuje prehod iz enega dne v<br />

drugega – polnoč – vse to se mora dovršiti, preden lahko<br />

resnično slavimo veliko noč.<br />

Slike iz narave se nam ponujajo, da jih sprejmemo, se<br />

začudimo, nasmehnemo. Otroci z razumevanjem teh<br />

podob nimajo težav.<br />

Spomladi, ko malo seme premine, potem ko se napije<br />

vode, da nabrekne in poči, iz njega vzklije novo življenje.<br />

Pred seboj imamo misterij smrti in vstajenja.<br />

Te podobe so povsod naokrog, nobena pa ni tako živa<br />

kot mala zelena gosenica, ki se preobrazi v pisanega<br />

metulja. Otrok se z lahkoto poveže z lepoto in čudežem<br />

takih podob.<br />

Kaj pa jajca?<br />

V rastlinah se življenjski sok dviguje hkrati s soncem.<br />

Je mogoče, da je podoba sonca, skritega v trdi lupini<br />

– jajce, ob tem prazniku simbol novega rojstva? Tako<br />

na velikonočno jutro otroci iščejo pirhe. Za odrasle so<br />

kot skriti obeti, kot upanje novega življenja. Vsi se veselimo<br />

pirhov, ki smo jih našli, ne glede na to, ali jih je<br />

velikonočni zajček položil v nastavljena gnezdeca ali pa<br />

jih je izgubil na svoji poti.<br />

In kdo prinaša pirhe? Domači kunec ali divji zajec?<br />

Kunci so plašne družinske živali, povsem drugačni od<br />

zajcev. Zajec pa je samotar. Njegovo bivališče je povsod.<br />

Poznan je kakor pogumno bitje, ki se je sposobno<br />

žrtvovati za svojega tovariša v nevarnosti. Njegova dolga<br />

ušesa nam naznanjajo njegovo zanimanje za ta svet,<br />

zato se tudi pogosto postavlja na zadnje noge in opazuje<br />

okolico. Torej je on primeren odposlanec Kristusa,<br />

ki potuje po svetu in tistim, ki iščejo, prinaša simbol<br />

novega življenja z velikonočnim jajcem.<br />

Prazniki veselja, vstajenja, preobrazbe<br />

Že ime praznika – Easter/ Ostern v angleškem in<br />

nemškem jeziku nas spomni boginje pomladi starih<br />

ljudstev Eostre, ki je prinašala na svet novo življenje,<br />

svetlobo in toploto. <br />

4 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong>


G o s t u j o č e p e r o<br />

Več veveričk<br />

v šolo!<br />

Godi Keller<br />

Ljubljana, 8. marec <strong>2009</strong><br />

Ko sem bil star osem let, nisem več hotel jesti.<br />

Takrat je zdravnica mislila, da bi me bilo dobro<br />

peljati na zrak. Predstavljala si je, da boljši zrak<br />

prinaša tek. V Švici, od koder prihajam, je dober zrak v<br />

višavah in tako so me poslali v otroško okrevališče visoko<br />

v Alpah. Razumljivo je, da je bilo prehranjevanje glavni del<br />

terapije. Vse se je merilo v kilogramu otroškega maščevja.<br />

Moj prispevek k temu je ostal neznaten.<br />

Nekega dne, pri kosilu ob dvanajstih, sem že na začetku<br />

zaslutil, da bo šlo tokrat nekaj še posebej narobe.<br />

Vonj je svaril: kislo zelje. Verjetno to v slovenščini<br />

nima takšnega hudega prizvoka. Nemško 'kislo zelje'<br />

zveni kot neki vojaški ukaz brez milosti. V Švici rečemo<br />

temu 'Suurchrut', s hripavim goltnikom, in to je prav<br />

nič lepa fonetična zlobnost.<br />

Potem se je pojavila sestra Berta (dom je bil katoliški<br />

in ne moja bližnja družina) z izredno veliko skledo,<br />

polno že omenjenega zelja, in jaz sem se podvizal, da<br />

bi si pripravil vljuden in dobro oblikovan izgovor, kot<br />

mi je to moja mladost sploh omogočala. Ko je silna gospa<br />

potem prisopihala in stala pred mano, sem kar se<br />

da ljubeznivo izdavil, ali bi bilo mogoče, ker da danes<br />

resnično ne čutim popolnoma nikakršne lakote, da bi<br />

mi bilo dovoljeno vprašati, če se lahko morda temu res<br />

odličnemu obroku odpovem. Nakar me je sestra Berta<br />

seveda blagoslovila z dvojno porcijo.<br />

Nisem pojedel. Celih šest ur sem moral sedeti pred<br />

tistim zeljem, ki se je počasi shladilo na sobno temperaturo.<br />

Potem so drugi prišli k večerji in jaz sem moral<br />

za kazen v posteljo.<br />

Takoj bom rekel: pedagogika sestre Berte s kislim zeljem<br />

pri meni ni delovala.<br />

Pozneje v življenju sem si precej razbijal glavo s tem,<br />

kaj me je takrat sploh obdržalo pri življenju. Danes<br />

vem, da so bile to veverice. V zakotni dnevni rutini<br />

redovnih sester sem namreč našel malce svobodnega<br />

časa. Takoj po zajtrku so nam za nekaj časa prizanesli<br />

s pedagogiko in smo se smeli gibati po alpski pokrajini,<br />

kakor smo želeli, ne da bi za nami kdo stal z vzgojnimi<br />

namerami. Tam so čakale moje prijateljice, veveričke.<br />

Pomagale so mi pri zajtrku, s katerim sem pred tem<br />

zvijačno natrpal žepe hlač. Dolga leta sem verjel, da so<br />

takrat jedle le veverice.<br />

Ampak slike iz zgodnjega otroštva so s časom postale<br />

bolj ostre in danes vem: pri teh živalcah je bilo tako<br />

prijetno in veselo, da zagotovo nisem pojedel le mojega<br />

dela hrane, ampak v lakoti bržkone večino.<br />

Zgodba se ponavlja. So otroci, ki jih ne odbija hrana,<br />

ampak matematika. Kar slabo jim je, ko učitelj na<br />

prašno tablo s suhoparno belo kredo napiše več kot tri<br />

številke. Ulomek je za njih 'Suurchrut' - kislo zelje. V<br />

svojem učiteljevanju sem srečal vse preveč takšnih, ki<br />

so presedeli ure pred svojimi neprebavljivimi porcijami<br />

in čakali, da se to nekoč enkrat za vselej konča.<br />

Kaj pa naredijo odgovorne osebe v šolstvu v zvezi s<br />

tem? Ja, tam sedi celotna garda redovnih sester (obeh<br />

spolov), ki predpisuje otrokom dvojne porcije. Kadar<br />

otroci ne želijo pojesti dovolj matematike, morajo število<br />

ur tega predmeta močno povečati. Za vsako ceno.<br />

Po možnosti na isti način kot sestra Berta: količino<br />

hrane ali matematike vedno delijo glede na procente.<br />

Če je količina pri normalnih, rdečeličnih ali nadarjenih<br />

otrocih 100%, nenormalni, bledi ali nenadarjeni otroci<br />

morda zaužijejo le 50%. Rešitev je enostavna: podvojimo<br />

porcijo drugi skupini in bomo zvišali 'zaužito' količino<br />

na 100%.<br />

To je logika redovnih sester. Veverice tega ne razumejo<br />

na tak način. Nikoli ne mislijo, da je želja za hrano<br />

ali za učenjem posledica gorskega zraka ali morda količine.<br />

Urni rdeči kožuščki namreč vzbujajo toliko veselja,<br />

zaupnosti in so svobodni pedagoških principov, da<br />

so si brez nadaljnjega sposobni pridobiti srce otroka.<br />

Učiteljev na noben način ne želim žaliti. Vsa čast tem<br />

vsakodnevnim herojem. Toda na vseh vejah šolstva bi<br />

lahko uporabili nekaj več veveric. <br />

prevod: Eva Zupan<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong> 5


G o s t u j o č e p e r o<br />

David L. Brierley<br />

Življenje, ki ga je<br />

vredno živeti<br />

V zadnjih dveh številkah te revije smo spremljali boj<br />

evropske mladine dvajsetega stoletja, rojene v eri samorealizacije,<br />

za njeno verodostojnost in kako so jo sile<br />

razosebljanja uspele delno ovirati. Ob posledicah prve<br />

svetovne vojne so ljudje začutili možnost za nov začetek,<br />

tudi na področju vzgoje, kar je privedlo do ustanovitve<br />

prve waldorfske šole.<br />

V tem članku poda avtor enega mnogih pogledov, ki<br />

označujejo waldorfsko pedagogiko, ki je želela ponuditi<br />

metodo dela, zmožno soočiti se z izzivi našega časa.<br />

Na vzhodu temelji dobro življenje na<br />

samodisciplini in kontemplaciji. Na zahodu pa<br />

na 'vita aktiva' – tvornem delovanju. To seveda<br />

ni nič novega. Že Aristotelov koncept 'endaimonie' temelji<br />

na teoriji, da je cilj posameznikovega življenja, da doseže<br />

srečo z uresničenjem svojih možnosti. V obdobju moderne<br />

je nemški psiholog William Stern (1871-1931) govoril, da<br />

srečo v življenju splete enkratnost vsakega posameznika,<br />

ki skupaj z drugimi zgradi bogat narod. Bogat narod v<br />

tem pomenu besede je narod, ki je srečen, zato ker je zdrav<br />

in se kolektivno zaveda svoje vrednosti in ugleda. To so<br />

vrednote, ki so osnova za vse druge aspekte vzgoje, kot so<br />

znanje, spretnost in inovativnost.<br />

To se povsem ujema z dvema etičnima principoma<br />

waldorfske šole. Odraža se tako v njenem učnem načrtu<br />

kot v metodi poučevanja.<br />

Dandanes se pojavljajo stalne zahteve po spremembi.<br />

Splošno gledano, je pedagogika zaradi stalnih političnih<br />

reform v zadnjem desetletju, ki so želele slediti potrebam<br />

spreminjajoče se družbe, v stanju kaosa.<br />

Leta 1969 je hotel Norman Bradburn svoji knjigi dati<br />

naslov 'Psihologija sreče', toda v tistem času je bilo<br />

mnenje akademskih krogov, da naslov ni dovolj resen.<br />

Izšla je pod naslovom 'Struktura psihološkega ugodja.'<br />

Danes takšna cenzura ni več potrebna, to pa zato, ker<br />

je od leta1990 dalje med mladimi v osrednji in zahodni<br />

Evropi alarmantno naraslo pomanjkanje zadovoljstva<br />

(anahedonia). Ob prelomu stoletja so bili razočarani že<br />

mladostniki od 9.-19. leta. Leta 2001 je bilo v časopisu<br />

Der Spiegel mogoče prebrati, da je z življenjem zadovoljnih<br />

le 17% mladih v starosti od 16 do 34 let. Leta<br />

2005 so starše v Skandinaviji vprašali, kaj najbolj pričakujejo<br />

od vzgoje svojega otroka in 93% jih je odgovorilo,<br />

da želijo, da bi bili njihovi otroci v življenju srečni.<br />

Večina jih je menila: 'Če<br />

so srečni otroci, smo tudi<br />

mi.' Vrednote pedagogike določa njena filozofija. Ta je<br />

odvisna od razumevanja ciljev in motivov življenja glede<br />

na potrebe in zahteve časa, v soodvisnosti s poznavanjem<br />

psihološkega razvoja zavesti v času od vrtca do<br />

zaključka srednje šole. To lahko v waldorfski pedagogiki<br />

najdemo v ideji o razvijajoči se zavesti človeka.<br />

Ljudje opravljamo svoje delo, da bi izpolnili svoje<br />

osebne potenciale. Skoraj vsakdo od nas si predstavlja,<br />

kaj bi pred smrtjo rad naredil. Po tem, kako blizu temu<br />

cilju pride, največkrat oceni kakovost svojega življenja.<br />

Če mu cilja ni uspelo doseči, je prizadet. Če ga je vsaj<br />

delno dosegel, čuti zadoščenje in je zadovoljen.<br />

Šola danes ni le mesto, kjer se človek uči biti učenec,<br />

pisatelj, umetnik, znanstvenik, ljubimec ali tesar,<br />

ampak mesto, kjer je potrebno posameznika voditi, da<br />

svojo edinstveno osebnost neomejeno razvija.<br />

Mnogi ljudje starejše generacije povedo, da 'je bilo<br />

prej vse toliko enostavneje'. Morda je res. Pri tem pravzaprav<br />

mislijo na hitri tempo sprememb v moderni<br />

družbi. Nedvomno smo nekoč imeli vsega manj, sedaj<br />

živimo v družbi obilja možnosti.<br />

Postmoderna družba je osnovana na socializaciji in<br />

individualizaciji. V šoli nas učijo, naj se v skupno dobro<br />

stopimo s sistemom družbenih zakonov, po drugi<br />

strani pa naj bi spoznali, kdo smo. To je zelo težka<br />

kombinacija. Želimo živeti v urejeni družbi, hkrati pa<br />

želimo biti avtonomni. Ko je svobode preveč, želimo zunanje<br />

ukrepe. Mladi hočejo pravila, a jih hkrati hočejo<br />

tudi kršiti. Če šola glede teh vprašanj nima trdnih<br />

stališč, ovira tako socializacijo kot individualizacijo. Če<br />

meja ni, se težko izrazim. Zato je torej velik vzgojni izziv<br />

razviti učno metodo in učni načrt, ki pomaga učencu,<br />

da odkrije svojo edinstveno identiteto in v obstoječem<br />

družbenem sistemu najde prostor zase. Ne gre za odraščanje,<br />

ampak za dozorevanje. Ko se doma na Norveškem<br />

danes pogovarjam z mladimi, mi pripovedujejo,<br />

da družba od njih vedno več zahteva. Pomeni, da se<br />

čutijo vedno bolj vodeni od zunaj in pod stalnim nadzorom.<br />

Samoobvladovanje je sicer res del odraščanja, a<br />

čutijo, da bolj ko je družba zapletena, večja je možnost<br />

za neuspeh v šoli. Pravijo, da je samospoštovanje med<br />

mladimi Norvežani visoko in da so možnosti, da kreativni<br />

posameznik uspe, velike, obenem pa PISA testi<br />

kažejo nižji nivo znanja kot pri ostalih deželah tekmicah.<br />

Upoštevajoč vse to, bi rad opisal nekatere glavne<br />

značilnosti waldorfske pedagogike, ki prožnemu po-<br />

6 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong>


samezniku pomagajo zgraditi samospoštovanje in samozavest,<br />

da bo v stalno spreminjajoči se družbi ostal<br />

neranljiv in našel svoje mesto v njej.<br />

Notranji in zunanji svet<br />

Naš čas bi lahko označili kot čas, v katerem prevladujejo<br />

zunanja dejstva. Naloga waldorfske šole, globoko<br />

vkoreninjena v njenem učnem načrtu in metodi, je,<br />

da poskrbi, da zunanji svet ne ovira razvoja notranjega<br />

sveta. Šola mora omogočiti, da sta ta dva svetova<br />

uravnotežena. Oba vsebujeta procese povezovanja s<br />

svetom (socializacijo) in s svojimi lastnimi prirojenimi<br />

možnostmi v tem svetu (individualizacijo).<br />

Beseda 'individual' pomeni 'tisti, ki ga ni mogoče razdeliti.'<br />

Do sedemnajstega stoletja je beseda pomenila<br />

isto kot 'invisible' (neviden), ki ga ni mogoče razdeliti<br />

na manjše dele. Pred letom 1650 je bil izraz izključno<br />

teološki in so ga uporabljali za opis Svetega trojstva<br />

kot nevidne enosti. V Shakespearovem 'Timonu<br />

atenskemu' je uporabljen v povezavi s poročenimi pari,<br />

tako tudi v Miltonovem 'Izgubljenem raju' (IV. knjiga).<br />

V osemnajstem stoletju se je pomen besede 'individual'<br />

v angleškem jeziku spremenil iz pridevnika v samostalnik.<br />

Tam, kjer je prisotna osebna nota, je pomen besede<br />

postal enak besedi 'sam'. V dvajsetem stoletju so z<br />

njo označevali enkratno, ločeno človeško bitje. Potreba<br />

današnjega časa je, da ustvarimo jasen opis svojega<br />

življenja ter tako omejimo identiteto. Biti posameznik<br />

pomeni imeti zgodbo o sebi.<br />

Ni se enostavno postaviti na svoje noge. Enostavneje<br />

je izbrati razosebljenost (kot sem opisal v prejšnji<br />

številki revije). Mnogi jo izberejo, ker tako ni potrebno<br />

tratiti časa in energije, da bi poskusil to, kar delaš,<br />

narediti po svojih najboljših močeh ali biti ustvarjalen.<br />

Toda narod je odvisen od posameznikov in prav tako<br />

tudi razvoj družbe v vseh njenih plasteh. Potrebno je<br />

vaditi, to pa začnemo v šoli. Naloga šole bo vedno razvijanje<br />

prožne domišljije in inovativnega, svobodnega,<br />

neodvisnega mišljenja.<br />

V času, ko je toliko zunanjih spodbud, je najpomembnejša<br />

naloga waldorfske šole negovanje domišljije, da<br />

se tako ustvari ravnotežje med zunanjim in notranjim<br />

svetom.<br />

Po drugi strani pa socializacija vključuje negovanje<br />

pogovora, dialoga z drugimi posamezniki in s svetom<br />

nasploh.<br />

Znotraj waldorfske pedagogike sta s težnjo po zadovoljitvi<br />

potreb prihajajočih generacij upoštevani obe strani<br />

naše zemeljske naloge. To je upoštevano v glavni uri,<br />

ki gre od splošnega vtisa na začetku skozi tri različne<br />

procese, dokler se svetu ne pokaže kot osebni izraz. Ta<br />

enkratni pečat je varuh jaza in je zelo pomemben faktor<br />

pri izgradnji samozavesti in razvoju samospoštovanja.<br />

Na waldorfski šoli to urimo vsak dan, čeprav z različnimi<br />

izzivi, skladno z rastjo zavesti otroka od zgodnjega<br />

otroštva do mladostništva. Preobrazba metode je nujno<br />

potrebna, sicer postane postopek rutinski.<br />

Individualizacija ni enostavna. Za kultiviranje neodvisnega<br />

duha je potrebna moč volje.<br />

Verodostojnost posameznika zahteva enakost pravic,<br />

ki pa tam, kjer je tekmovalnost, ne more obstajati. Lahko<br />

bi rekli, da v tem oziru družba v zadnjem stoletju ni<br />

prav dosti napredovala. Danes z obveznimi testiranji<br />

in preverjanji v šoli, ne le v razredu ampak tudi med<br />

šolami in celo med narodi Evrop, izginja ustvarjalnost<br />

in neodvisno mišljenje.<br />

■ William Wordsworth, portret: Benjamin Robert Haydon<br />

Ko uporabim izraz 'domišljija', opisujem zmožnost<br />

vsakega človeka, ki lahko zaznava in misli. Vpletena<br />

je v vse vrste zaznavanja sveta in mu daje pomen. Ker<br />

je to zmožnost oblikovanja slik, združuje spomin na<br />

preteklost s predvidevanjem prihodnosti, kakor tudi s<br />

srednjim dremavim stanjem, ki ni ne spomin ne predvidevanje.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong> 7


Njena moč je globoko povezana s kreativnostjo in dobrim<br />

počutjem, nikakor pa ni omejena le na ta stanja.<br />

Tisti, ki zaznavajo z bogato domišljijo, si želijo, da<br />

bi zaznano na neki način izrazili. Imajo tudi globljo<br />

refleksijo, več opazijo, o stvareh bolj dosledno razmišljajo<br />

in jih močneje občutijo. Zmožnost domišljije je<br />

treba v šoli vaditi in razvijati, saj pomaga človeku, da v<br />

svetu, v katerem živi, najde svoj smisel. Način učenja<br />

lahko sile domišljije stopnjuje. Angleški pesnik iz obdobja<br />

romantike Samuel Taylor Coleridge je v svojem<br />

avtobiografskem delu 'Biographia Literaria', ko je hotel<br />

poudariti pomen domišljije, opisal svojega dobrega<br />

prijatelja in kolega Williama Wordswortha kot osebo<br />

polno domišljije, ker v sebi nosi 'harmonijo globokih<br />

čustev in misli'. Z negovanjem domišljije pri učencu<br />

delno vzgajamo njegovo zmožnosti presoje, delno pa<br />

njegovo zmožnost zaznavanja. To lahko vodi v kreatinost,<br />

v vsakem primeru pa privede do tega, da začuti,<br />

da živi v svetu, ki je zanimivejši, boljši, in ki ga bolje<br />

razume. Občutek, da ima bogato domišljijo, lahko vodi<br />

tudi do boljšega zdravja. Njegovo dušo okrepi tako, da<br />

pomaga volji pri premagovanju težav. Več priložnosti<br />

za delovanje domišljije vodi k večjemu navdušenju in<br />

razumevanju, kar zavre zdolgočasenost, ki je med mladimi<br />

danes tako razširjena.<br />

Obstaja razlika med pravo, notranjo motivacijo (zabavno<br />

je to narediti) in nepravo, zunanjo motivacijo<br />

(vredno je to narediti). Le-ta se razvije z leti, z razvojem<br />

mišljenja, objektivnosti in občutka dolžnosti in odgovornosti.<br />

Ni pa razloga, da je učenec ne bi mogel privzeti.<br />

Ne izključuje faktorja užitka. Stvari je potrebno<br />

le pravilno izvesti; kar pomeni, narediti vse, kar je v<br />

naši moči. Tako lahko resnično spoznamo, kaj užitek<br />

pravzaprav je.<br />

Tukaj lahko vidimo povezavo med domišljijo in delom.<br />

Domišljija je zmožnost videti več, kot vidi oko, in čutiti<br />

to, kar je pred nami. Delati na nečem, začutiti, da je<br />

zanimivo, pomeni dovoliti, da se s stvarjo poigra domišljija.<br />

Začeti nekaj raziskovati z domišljijo pomeni,<br />

da vidiš, kako se ta stvar širi v neznane, neraziskane<br />

smeri. Naša naloga je, da se z delom poigramo in ga<br />

ne vidimo zgolj kot nujno opravilo. Dandanes je izziv<br />

šole doseči, da otroci v letih šolanja, ko se oblikujejo,<br />

radi delajo. Zato pa je potreben široko zasnovan učni<br />

načrt, kjer lahko stvari vidimo iz različnih zornih kotov.<br />

Človek bi moral vedeti o vsaki stvari nekaj in ne vse o<br />

neki stvari.<br />

Direktna izkušnja naravne lepote je za razvoj vzgojne<br />

metode odločilnega pomena – oblikovanje miselnih<br />

podob, zadržanje z 'notranjim očesom', razlaga le-teh,<br />

zavedanje, da so zdravilo za dolgčas. Domišljija deluje<br />

skrivno in tiho. Za delovanje 'notranjega očesa' potrebujemo<br />

mir in tišino. Negovanje samote je danes redko.<br />

Vzpon mladostne kulture ji nasprotuje. Učenci morajo<br />

izkusiti svobodo mišljenja in čutenja, medtem ko jim<br />

je snov pri pouku predstavljena urejeno in metodično.<br />

V waldorfski metodi glavna ura poskrbi za proces učenja,<br />

ki poteka vsak dan in je oblikovan tako, da vsebuje<br />

ravnotežje med zunanjim opazovanjem in spodbudo ter<br />

notranjo refleksijo in premislekom.<br />

Mišljenje se pri otroku v zibki pojavi takrat, ko se njegov<br />

pogled sreča z materinim. Naslednja faza je zmožnost,<br />

da sliši zgodbo in jo prevede v notranje slike.<br />

Tretja faza pokaže, da je otrok zrel za šolo, ko se lahko<br />

pri sedmih letih začne učiti, ko je zmožen te notranje<br />

podobe prevesti v risbo. Četrta faza pri devetih letih<br />

se zgodi, ko je zmožen učiteljevo pripoved prevesti v<br />

pisano besedilo. To kaže, da je razvoj konceptnega mišljenja,<br />

osnovanega na mišljenju, ki ga spodbudijo miselne<br />

podobe, postopen. Cilja uravnotežiti opazovanje<br />

in mišljenje ni opaziti le v metodah Steinerjevih šol,<br />

ampak tudi v njihovem učnem načrtu. V 5. razredu<br />

obravnavajo med drugim tudi rastline sveta. Učitelj<br />

ustno opiše rastline, otroci si jih predstavljajo. To poteka<br />

novembra ali januarja, ko v naravi ni mogoče videti<br />

nobenih rastlin. Tako se okrepi fantazijski vidik.<br />

Sedem let pozneje, v 3. letniku, je tema botanika. (Sedemletni<br />

ritem je pomemben faktor v procesu človekove<br />

rasti). Botanika je znanost in kot taka zasnovana<br />

na opazovanju. Znanost zahteva natančnost. Zato to<br />

temo predstavimo v maju, mesecu, ko rastline najbolj<br />

rastejo. Naloga dijakov je, da zelo natančno opazujejo.<br />

Uporabljati morajo mikroskope, da tako opazijo več,<br />

kot lahko opazi zgolj oko. Vse učenje se začne z opazovanjem,<br />

bodisi slušnim ali vidnim. Utrjevanje poteka<br />

preko zmožnosti oblikovanja notranjih slik in misli.<br />

Pogled z drugega zornega kota pokaže, da so v mentalnem<br />

razvoju adolescenta tri faze, ki jih v učnem načrtu<br />

od 7. do 12. razreda utrjujemo z reflektiranjem<br />

notranjega in zunanjega sveta. V prvi fazi je potreba po<br />

povezovanju z zunanjim svetom – kot lahko vidimo v<br />

temah pri urah geografije, astrologije, risanja perspektive<br />

in drugih, ki so bile v ospredju v obdobjih moderne<br />

in renesanse in ki jih poučujemo v sedmem razredu.<br />

To je čas raziskovalca, ki gre v svet. Druga faza prikliče<br />

potrebo po introspekciji, skladno z razvojem mišljenja,<br />

kakršno je bilo v zgodovini prisotno v obdobju razsvetljenstva<br />

in industrijske revolucije. Ta faza pri 14.,15.<br />

letu nakazuje notranji boj, ki se v kurikulumu kaže<br />

tam, kjer sta ideja in načrt centralnega pomena, kot na<br />

primer pri zgodovini pri velikih iznajditeljih ali vodjih<br />

velikih revolucij našega časa. V tretji fazi, vidni v višjih<br />

letnikih srednje šole (od 2. do 4.), je opaziti kolebanje<br />

med tema dvema svetovoma, kot je to ponazorjeno v<br />

3. letniku: od astronomije do biologije celic (od makro<br />

kozmosa do mikro kozmosa) ali od projektne geometrije<br />

do redovniškega sistema srednjega veka. V tej igri<br />

polarnosti mora posameznik najti ravnotežje med svetom<br />

znanosti, ki temelji na opazovanju, in svetom umetnosti,<br />

ki temelji na domišljiji. <br />

prevod: Marina Nuvak<br />

8 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong>


V z g o j a<br />

Umetniška<br />

obdelava jezika<br />

Rudolf Steiner<br />

Dornach, 11. februar 1924<br />

Evritmija naj ne bi bila mimika, niti zgolj umetnost<br />

gibanja in tudi ne plesna umetnost. Na odru<br />

lahko vidite ljudi oziroma skupine ljudi v<br />

gibanju ob spremljavi recitacije, deklamacije in glasbe. Tisto,<br />

kar posameznik izvaja v evritmiji, še posebej z gibi svojih<br />

najbolj izraženih organov, t.j. rok in nog, ali pa skozi gibanje<br />

celotne skupine ljudi, je nekaj, kar je našemu običajnemu<br />

gibanju podobno prav toliko, kot je brbljanje majhnega<br />

otroka podobno artikuliranemu govoru odraslega.<br />

Ko opazujemo govorjenje kakšnega bolj živahnega človeka,<br />

lahko lepo vidimo, da njegovo jezikovno izražanje<br />

spremljajo različni gibi, če ga tega seveda niso zaradi<br />

posebnih vzgojnih konvencij odvadili. Opazimo gibe, ki<br />

jih uporablja pri odobravanju, in tiste, ki jih uporablja<br />

pri zanikovanju. Gibi so zelo izraziti, če želimo kakšen<br />

občutek ali vsebino našega govora še posebej izrazno<br />

poudariti, kot na primer pri tem, ko želimo dati govoru<br />

poseben ton.<br />

S temi običajnimi gibi, ki se uporabljajo v umetnosti<br />

mimike, se kaže samo na to, kar je v govoru prežeto s<br />

čutnimi ali voljnimi impulzi. Lahko pa se, če uporabimo<br />

to, kar Goethe imenuje čutno-nadčutno opazovanje,<br />

to neartikulirano izražanje z gibi izgradi v tisto,<br />

kar nastopa kot evritmija. Človek dejansko s celo svojo<br />

dušo in tudi s celim svojim telesom tako pri govornem<br />

izražanju kot tudi pri poslušanju govorjenja notranje<br />

sledi tistemu, kar duševno doživlja. To lahko v resnici<br />

občuti v celem telesu, če na to usmeri potrebno pozornost.<br />

Lahko pa se, kot je bilo že rečeno, s čutno-nadčutnim<br />

opazovanjem preučuje, kako se človeški notranji gibi<br />

duše pretvarjajo v tiste gibe, ki se v grlu preobrazijo v<br />

gibanje zraka in ki takrat postanejo slišni. Temu, kar<br />

izhaja iz človeka pri govorjenju ali petju, lahko na neki<br />

način sledimo do samega človeškega organizma. Takrat<br />

pridemo do izgrajenega, vidnega govora in ne le<br />

do običajno neartikuliranega gibanja, ki je prisotno v<br />

umetnosti mimike.<br />

Spoznamo, da je tako, kot je neki določen ton, ki ga<br />

slišimo, izraz nečesa, kar duša čuti, pa tega ni več zavestna,<br />

tudi gibanje človekovega organizma izraz tistega,<br />

kar npr. čuti, ko nekaj spontano izraža z glasovoma I ali<br />

A. Lahko pa najdemo določene oblike giba, ki ga lahko<br />

vzporejamo s čuti ali občutki pri izgovoru soglasnikov.<br />

Na isti način, kot otrok nezavedno z oponašanjem razvija<br />

artikulirani govor in s katerim se vzgaja petje, se<br />

lahko zavestno šola vidni govor in vidno petje, kot je to<br />

primer v evritmiji.<br />

To pomeni, da kot je tonsko-glasovni smisel v petju ali<br />

notranje duševno življenje v govoru, ne v abstraktnointelektualnem<br />

smislu, ampak v umetniško-ljudskem<br />

smislu, tako neki gib pomeni ravno tisto, kar se doživlja<br />

v glasu I ali A itd. oz. tisto, kar določen ton ali glas<br />

pomeni, in tako dobimo neki resnično viden govor oz.<br />

neko resnično vidno petje.<br />

Ko to glasbeno odzvanja in se pri tem tudi evritmizira,<br />

to, kar vidimo, ni ples, ampak vidno petje. Ravno pri<br />

tem vidnem petju lahko opazimo razliko med evritmijo<br />

in običajno umetnostjo plesa. Umetnost plesa pretaka<br />

čustva in strasti v gibe človeških teles, čeprav to pri<br />

nekaterih prefinjenih plesih ne pride do izraza. A tisto<br />

evritmično, kar se kaže v gibu in je analogno muzikalnemu,<br />

je vidno petje. To so gibi, ki takt, ritem, melodičnost<br />

in tudi sam posamezni interval in ton izražajo<br />

kot samo petje.<br />

In zares je tako, ko se na odru hkrati z deklamiranjem<br />

in recitiranjem pojavljajo evritmizirani gibi kot viden govor<br />

posameznika ali cele skupine. Evritmija je v resnici<br />

že vsebovana v umetniški obdelavi jezika pri resničnih<br />

pesnikih. V pesniški umetniški obdelavi jezika, pri resničnih<br />

pesnikih, je prozaičnost vsebine pesmi popolnoma<br />

v ozadju. Sploh ni pomembno to, da neki pesnik<br />

v stihe pretaka določeno prozo, ampak je pomembno,<br />

kako pesnik prikaže to imaginativno, torej slikovito, oz.<br />

lahko bi tudi rekli, kako muzikalnost vnaša v takt, v<br />

ritem; kako jezikovno obdeluje melodičnost teme - in<br />

to je tisto, kar z obdelavo jezika v resnici želimo izraziti.<br />

Vzemimo na primer neko enostavno pesem:<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong> 9


Über allen Gipfeln<br />

Ist Ruh,<br />

In allen Wipfeln<br />

Spürest du<br />

Kaum einen Hauch;<br />

Die Vögelein schweigen<br />

im Walde.<br />

Warte nur, balde<br />

Ruhest du auch.<br />

V nebu nad vrhovi<br />

je mir<br />

in med lesovi<br />

že nikjer<br />

diha več ni;<br />

žgolenje ptic<br />

je zaspalo.<br />

Čakaj le, kmalo<br />

spal boš še ti.<br />

Pesnik pa se v resnici vedno bori proti neumetniškemu<br />

v mišljenju, tako kot mora uporabljati besede, ki mu<br />

odgovarjajo glasovno in tonsko. Miselni element je vedno<br />

nekaj neumetniškega.<br />

To neumetniško se ne pojavlja pri vidnem govoru in<br />

vidnem petju evritmije. Tu se najprej kaže tisto, kar v<br />

pesmi doživljamo kot čutno ali kot impulz volje, in od<br />

tu izvira umetnost.<br />

Tu ni pomembno to, da je rečeno: 'V nebu nad vrhovi<br />

je mir' itd., ampak je pomembno, da zvočna obdelava<br />

slikovito prikazuje – pri Goetheju je namreč obdelava<br />

jezika vedno imaginativna – tisto, kar valovi in se tke in<br />

to kot npr. v tej pesmi samo živi in se tke zunaj v naravi.<br />

Ne gre za to, da bi izrazili mir v planinskih vrhovih,<br />

ampak da jezikovni slog teče in valovi v takšnem miru,<br />

kot je tisti, ki živi zunaj v naravi.<br />

Über allen Gipfeln<br />

Ist Ruh,<br />

In allen Wipfeln<br />

Spürest du<br />

Kaum einen Hauch;<br />

V nebu nad vrhovi<br />

je mir<br />

in med lesovi<br />

že nikjer<br />

diha več ni;<br />

Pri tem želimo reči, da lahko isto mirno atmosfero,<br />

ki jo nekdo zvočno doživlja v gozdu, nekdo drug enako<br />

tako zvočno doživi iz niza prepletenih zvočnih, obarvanih<br />

slogov. In to leži za zares uspešno pesniško obdelavo<br />

jezika.<br />

Vendar je ta evritmija skrita. Recitator oz. deklamator<br />

jo mora vedno znova šele odkriti. To skrito evritmijo,<br />

ki leži v pesmi, se lahko prikaže le z jezikovnim izražanjem.<br />

Potem bo posamezna jezikovna obarvanost, iz<br />

katere je izgrajen vidni govor evritmije, postala ljudem<br />

vidna skozi celoto, eno zraven drugega. To je potem<br />

umetniško delovanje skozi vidni govor ali skozi vidno<br />

petje evritmije.<br />

Tako se z evritmijo zares lahko izrazi tisto, kar se skriva<br />

v neki pesmi ali glasbenem delu, kot se to lahko izrazi<br />

s petjem ali interpretativnim govorjenjem. Razlika<br />

je samo v tem, da imamo pri petju in interpretativnem<br />

govorjenju zraven primešane tudi miselne elemente.<br />

Schopenhauer je ravno v volji videl tisto umetniško v<br />

človeku. To je izrazil na neki abstrakten način. Lahko<br />

bi rekli, da evritmija temu daje prakso. Če je treba v<br />

pesništvu paziti, da ni misel preveč izražena, ampak je<br />

poudarek na jezikovnem oblikovanju misli, daje evritmija<br />

zares vse tisto, kar želi dati pesnik, vse, kar je<br />

nosil v sebi, dokler pesem še ni bila pretočena v govor.<br />

To pomeni, da skozi evritmijo lahko še posebej občutimo<br />

tisto, kar misli Schiller, ko reče: 'Govori duša, tako<br />

govori, ah! Že ne več duša.' Duša ima nekaj veliko bolj<br />

notranjega; duša veliko bolj povezuje tisto notranje s telesnim,<br />

recitacija in deklamacija pa lahko v obarvanju<br />

govorjenega privedeta na plan to skrito evritmičnost, če<br />

razumeta te notranje občutke. Ta skrita evritmičnost<br />

je po drugi strani lahko vtkana v gibe posameznika ali<br />

skupine ljudi. In takrat na zavesten način nastaja nekaj,<br />

kar je zelo podobno temu, kar v otroški dobi nezavedno<br />

vodi do artikuliranega govora ali petja.<br />

Zelo dobro vemo, da je umetnost evritmije šele na začetku<br />

svojega razvoja. Vendar je njen inštrument človek.<br />

Evritmijo lahko primerjamo s tistim, s čimer se<br />

jo da vzporejati, to je s plastiko, s kiparstvom. Tam<br />

imamo zunanji material. Lahko predstavimo človeka v<br />

mirovanju in človeka, ki molči, ki je v svojem notranjem<br />

svetu. Človeka, ki je znotraj v gibanju, prikazujemo<br />

v evritmiji skozi človeka v gibanju. Skozi zunanje<br />

gibe telesa prihaja na dan notranje gibanje duše. Ker je<br />

človek sam svet v malem in v sebi skriva vse skrivnosti<br />

sveta, lahko iskreno upamo, da bo to najbolj izpopolnjeno<br />

orodje, ki se kot umetniški inštrument ne uporablja<br />

nikjer drugje razen v evritmiji, omogočil evritmiji,<br />

da postane vse bolj izpopolnjena ter da bo lahko nekoč<br />

kot splošno priznana umetnost stala ob boku vsem,<br />

danes že priznanim sestrskim umetnostim.<br />

Vemo, da stanje danes ni takšno, zavedamo pa se tudi<br />

neizmerno velikih možnosti razvoja, ki ležijo v evritmiji.<br />

Zaradi tega verjamemo, da bo evritmija v prihodnosti<br />

priznana kot prava umetnost. <br />

V hrvaški jezik prevedla in priredila Vida Čuletić Talajić<br />

prevod: Eva Zupan<br />

10 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong>


V z g o j a<br />

dipl. vzg. Petra Melik<br />

Iz diplomske naloge<br />

Vzpostavljanje stika<br />

z majhnim otrokom<br />

na lutkovni način<br />

Umetnost kot neverbalna komunikacija<br />

Prav takšna 'poudarjena drugačna komunikacija, ki<br />

izhaja iz davnih ritualov, je prenesena v gledališče s<br />

tremi ravnmi stilizacije: vizualno, gibalno in glasovno'<br />

(Korošec, 2002, str. 36). V vrtcu je lahko preprosto gledališče<br />

že vzgojiteljičina roka (oder) in njeni prsti (igralci),<br />

ki otroka s svojo igro očarajo ter delujejo v vlogi<br />

posrednika med njo in otrokom. Torej med igralcem in<br />

občinstvom.<br />

Igor Cvetko (1996, str. 34) ugotavlja, da je prav temu<br />

najpreprostejšemu otroškemu prstnemu gledališču 'na<br />

kožo' napisana celo sodobna definicija gledališča, po<br />

kateri gledališče ni umetnost, v kateri naj bi živi človek<br />

oponašal (mimesis) drugega (fiktivno ali umetniško)<br />

oživljenega človeka, ampak umetnost, v kateri se<br />

živi človek spremeni v drugega fiktivnega človeka (drugo<br />

bitje) in ga s tem oživi. Prsti, ki igrajo v dlani pred<br />

otrokovimi očmi, so brez dvoma oživljena bitja nekega<br />

'fiktivnega' sveta, ki pa kot realni svet vedno in povsod<br />

je in v katerega vsi verjamemo.<br />

Vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, je: Ali se znamo,<br />

na prav tako pozitiven način, okoristiti vizualnega, gibalnega<br />

in glasovnega potenciala ter se tako globoko<br />

povezati in vživeti v lutko, da le-ta, in svet, iz katerega<br />

prihaja k nam, resnično 'oživi'?<br />

Prstne igre so med prvimi, najmanjšimi, najčistejšimi<br />

in najbolj prepoznavnimi primeri gledališča, s katerim<br />

se srečujejo vse generacije človeštva (Cvetko, 1996, str.<br />

27). In s takšnim malim, preprostim gledališčem lahko<br />

otroku precej olajšamo čustveno intenziven dogodek,<br />

kot je npr. vstop v vrtec, prav s pomočjo lastnih igrivih<br />

prstkov, ki otroku nakažejo, da je povabljen v nov socialni<br />

krog. Otroci skozi preprosto prstno igro doživijo<br />

sebe, svoje sposobnosti, uspeh in druženje. Prstna igra<br />

sama po sebi je polna življenja, zadovoljstva, dejavnosti,<br />

samoaktivnosti, gibanja, zmožnosti predstavljanja.<br />

Potreba po takšni igri je zdravemu otroku nekaj tako<br />

elementarnega, da se ji ne more upreti. Omogoča mu<br />

postopen prehod iz egocentrične v socialno fazo. Igra s<br />

čarno prstno igro je za vsakega otroka tudi nekakšen<br />

inicijacijski obred v njegov kulturni prostor (Jelena Sitar,<br />

1996, str, 35). S pomočjo malih prstnih iger lahko<br />

otroci rastejo v ožji socialni krog vrtčevske skupine.<br />

Tako prično otroci spoznavati svoje okolje, ga zaznavati<br />

in opazovati. Iz 'jaz' postane 'mi'. V prstni igri se<br />

povežejo volja, občutenje in mišljenje. S prstno igro<br />

spodbujamo predstavne sile otrok, v gibanje sprožimo<br />

duševne procese, da pred očmi otrok nastajajo slike, ki<br />

jih s svojimi telesi in z voljo pretvorijo v realno dejanje.<br />

Takšne igre se otroci igrajo z velikim navdušenjem in<br />

vztrajnostjo. Simbolno zgovorni prsti pa so skromni in<br />

hvaležni pomočniki, polni globoke modrosti, ki otroke<br />

igrivo vodijo v dejansko življenje.<br />

Prstne igre in igre stika v vrtcu<br />

Zmožnost komuniciranja, predvsem neverbalna, se<br />

od otroka do otroka zelo razlikuje. Imela sem izkušnjo,<br />

da je bil en izmed dečkov v skupini bolj zaprt vase. Velikokrat<br />

je kar predremal dopoldanske urice, medtem<br />

ko sem se z drugimi otroki igrala. Največkrat si je v sobi<br />

našel kotiček na blazini in nas opazoval. Ni vzpostavljal<br />

osebnega stika z otroki ali vzgojiteljico. Počasi se<br />

je navajal na novo okolico in ljudi. Potem ko je shodil,<br />

je pogosteje pristopil k igri. Čeprav še z zadržkom. Nekega<br />

dne pa je prišel v vrtec popolnoma spremenjen.<br />

Tako rekoč 'čez noč'. Okolica ga je zanimala in takoj se<br />

je vključil v skupno dogajanje. Do prstnih iger in iger<br />

stika ni bil več nezaupljiv. Postal je živahen in radoveden<br />

udeleženec skupine. Menim, da sem mu s svojo<br />

zadržano držo dala možnost izbire sodelovanja. Sam si<br />

je izbral primeren čas za pristop k igri in komunikaciji<br />

z lutko. Do takrat pa je deček opazoval in 'srkal' pozitivne<br />

vtise. Ti so mu pripomogli h kasnejšemu samozavestnemu<br />

pristopu. Kot pravi Majaron (2000, str. 27),<br />

otrok lažje sprejme stališče lutke, saj je lutka avtoriteta,<br />

ki jo je sam izbral.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong> 11


I z o b r a ž e v a n j e<br />

Omenjena igra je tako postala bistvena pomoč otroku<br />

na poti v zemeljsko bivanje. Otrok se je lahko počutil<br />

povabljenega in se je z zemeljskim svetom povezal poln<br />

upanja in zaupanja. Izkušnja previdnih in zaščitniških<br />

gest je razvila v otroku sposobnost nežnega ravnanja z<br />

ljudmi, živalmi, rastlinami in s stvarmi. Te izkušnje so<br />

ustvarile osnovo za spoštovanje življenja in pripravljenost<br />

za njegovo varovanje in ohranjanje.<br />

Ni slučajno, da je pri vseh starih ljudstvih z rituali<br />

povezano tudi polaganje roke. Blagoslov se na primer<br />

podeli s polaganjem roke na glavo. Velikokrat se mi je<br />

zgodilo, da sem otroka ob tolažbi spontano pobožala<br />

po glavici. In čutila sem, da je bil v takšnem trenutku<br />

dotik več vreden od besede, ki bi jo izgovorila.<br />

'Ljubkovanje je dom in zatočišče.<br />

Ljubkujem otroka, da ga obvarujem<br />

in on prejme s tem znamenje<br />

na žametu svojega obraza.'<br />

Antoine de Saint-Exupéry<br />

(po Ellersiek, 2001, str. 12)<br />

Načini izvajanja prstnih iger in iger stika so navdani<br />

s spoštovanjem, ki ga namenjam majhnemu otroku.<br />

Orientiram se po duševni naravi giba in govora. Temelji<br />

zgradbe so pulzirajoč pretok (ritem), dihajoče nihanje,<br />

(zvok) in delujoče kozmične energije ter urejenost. Nežno,<br />

skrbno ljubkovanje sočloveka tako vsebuje višjo<br />

kvaliteto in globoko delujoč učinek; postane nesebična,<br />

zaščitniška kretnja, ki nudi varovano okolje za vzpostavljanje<br />

otroške narave, otroške energije ter pozitivne<br />

simbolne komunikacije. <br />

MIŠ IZ LUKNJE JE PRITEKLA<br />

(Voglar, 1980, str. 47b)<br />

Miš iz luknje je pritekla, svojim miškam žemlje spekla.<br />

Ti jo dobiš<br />

ker se smejiš!<br />

Ti jo dobiš<br />

ker ne kričiš!<br />

Ti jo dobiš<br />

ker hitro zaspiš!<br />

Ti jo dobiš<br />

ker z bratcem deliš!<br />

Ti jo dobiš<br />

ker si najmanjša miš<br />

Primemo otrokov:<br />

Palec<br />

Kazalec<br />

Sredinec<br />

Prstanec<br />

Mezinec<br />

Katja Koželj<br />

Intervju z<br />

Martinom Bakerjem,<br />

učiteljem mednarodnega gibanja<br />

Bothmer<br />

Otroci naj se igrajo otroške igre,<br />

šport lahko počaka<br />

Martin Baker je učitelj športne vzgoje na aldorfski šoli<br />

Michael Hall v Angliji s 30-letnimi delovnimi izkušnjami.<br />

Z gibanjem Bothmer pa se ukvarja že 24 let. Od leta 1990<br />

poučuje tudi učitelje in je eden najizkušenejših učiteljev<br />

v Bothmer Movement International. Njegovih delavnic in<br />

seminarjev so deležni mnogi po celem svetu, med drugim<br />

tudi v Sloveniji, kjer seminar gimnastike Bothmer poteka<br />

že tretje leto. V začetku marca je nastal ta intervju,<br />

v katerem govori o koristnosti gibanja Bothmer tako za<br />

odrasle kot za otroke.<br />

Kaj vam pomeni gibanje Bothmer?<br />

'Zame gibanje ni samo funkcionalno, ampak ima pomen.<br />

V vseh jezikih uporabljamo prostorske opise za<br />

opisovanje moralnih vrednot (povej mi naravnost), čustev<br />

(npr. počutim se na tleh – 'down'), časa (pogled nazaj<br />

v preteklost in naprej v prihodnost). V vseh jezikih<br />

sveta ima prostor svoj pomen. Pri gibanju Bothmer vzamemo<br />

te pomene in se igramo z njimi tako, da nam pomagajo<br />

umestiti se v gibanje. Gibanje sledi in poudarja<br />

razvoj prostorske zavesti od otroka do odraslega in skozi<br />

dobo odraslosti. Kadar se gibljemo, se lahko znova spomnimo<br />

arhetipskih gibov, kot je npr. horizontala. Kadar<br />

stojimo na obali in zremo v obzorje, se v nas predramijo<br />

občutki pomirjenosti in razsežnosti, kar se razlikuje od<br />

poživljajočih in razburljivih občutkov, ki se v nas predramijo<br />

ob pogledu na razgibane gore in doline. Vse to<br />

je pretežno nevidno in se izmika analizi, saj ima za različne<br />

ljudi različen pomen. Zato je to težko opredeljiv in<br />

nedoločljiv predmet.'<br />

Ali z vajami Bothmer dosežemo notranje ravnovesje?<br />

'Da, vaje oz. gibanje Bothmer nam pomaga, da v sebi<br />

poiščemo ravnotežje. Ena izmed pomembnih stvari v odrasli<br />

dobi je, da zmoremo biti v stiku s sabo in z drugimi<br />

obenem. Da se hkrati počutimo udobno znotraj in zunaj<br />

sebe, v dejavnosti, ki jo izvajamo, da torej nismo 'iz<br />

sebe' kot otroci – to je eden izmed izzivov odraslosti. Za<br />

otroke je težko biti 'zunaj sebe', zato smo tu mi, da jim<br />

pomagamo. Če pa smo po drugi strani le 'znotraj sebe',<br />

smo bolj podobni pubertetniku, ki spoznava nove stvari<br />

o sebi in katerega svet se vrti le okrog njega samega. Vsi<br />

so takšni in prav je tako, saj se učijo biti v stiku s sabo.<br />

12 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong>


Odrasli pa iščemo način, kako sproščeno delovati v stiku<br />

s sabo, z drugimi ter z aktivnostjo, ki jo počnemo,<br />

kako torej biti znotraj in zunaj istočasno.'<br />

Kakšen pomen ima gibanje Bothmer za otroke?<br />

'Pri otroku se istočasno z zavestjo o času razvija tudi<br />

prostorska zavest. Z otroki lahko npr. ravnamo kot z<br />

zelenjavo v toplih gredah. Lahko jih pri štirih, petih letih<br />

starosti učimo gimnastičnih vaj. Tudi brati, pisati<br />

in računati jih lahko naučimo že v zgodnji starosti.<br />

Ampak to je tako, kot če bi dali zelenjavo v toplo gredo,<br />

da bi hitreje zrasla. Po mojem mnenju to ni potrebno.<br />

Obstaja naraven proces razvoja človeka. Ko se razvija<br />

otrokova zavest, se skladno z njo razvija tudi njegovo<br />

zavedanje v prostoru in mislim, da je pomembno, da<br />

spremljamo ta razvoj s primernimi izzivi. To pomeni s<br />

primernim gibanjem, igrami in aktivnostmi, ki se prilegajo<br />

in predstavljajo primeren izziv za razvijajočo se<br />

zavest. Študij gibanja Bothmer nam daje nabor bistvenih<br />

načel, iz katerih lahko izhajamo. Z mlajšimi otroki<br />

se lahko učimo prstnih iger, ročnih iger z vrvico ali<br />

iger s ploskanjem, s starejšimi delamo salte in stoje<br />

na rokah, igramo rokomet, odbojko, košarko, mečemo<br />

kopje, za vse to pa nam gibanje Bothmer daje napotek<br />

ali priporočilo, kako in kdaj to početi, kje je trenutna<br />

zavest o prostoru pri določeni starosti otrok in kaj je za<br />

njih primerno.'<br />

Kakšna je torej bistvena razlika v gibanju<br />

pri različnih starostnih obdobjih?<br />

'V razvoju prostorske zavesti velja posebno vodilo, za<br />

katerega verjamem, da se ga pri športni vzgoji pogosto<br />

ne upošteva. Prepričan sem, da bi se morali z otroki<br />

igrati otroške igre.<br />

To zveni dokaj samoumevno, pa vendar tega ne počnemo.<br />

Otroke večkrat prehitro uvajamo v šport, in to<br />

pogosto v precej težak in naporen šport, v upanju, da<br />

bodo kot odrasli imeli določene sposobnosti, na katere<br />

bomo ponosni tako mi kot oni. Vsakdo, ki je star več<br />

kot 40 let, pa se bo spomnil, da smo se kot otroci na<br />

igriščih igrali vse vrste otroških iger, ki danes izumirajo.<br />

V Angliji, od koder prijaham, je to že popolnoma<br />

izumrlo. Otroci se preprosto ne igrajo več na ulici, na<br />

vrtovih, igriščih, starejši ne učijo mlajših iger s ploskanjem,<br />

pevskih iger (Ali je kaj trden most, Lisica, kaj<br />

rada ješ …), iger z žogo (Med dvema ognjema …). Mediji<br />

nas preplavljajo s športom in tako mi kot otroci<br />

si prizadevamo biti dobri v športu. Dejansko pa nas<br />

pri športu napeljujejo bolj v vlogo opazovalcev kot pa<br />

udeležencev.<br />

Rekel bi, da so otroci mnogo bolj srečni ob igranju<br />

otroških iger. Obstaja na tisoče otroških iger, ki se jih<br />

lahko igramo z otroki, ali pa se enostavno sprehajamo<br />

po gozdu. Stvari, ki smo jih včasih počeli, so veliko bolj<br />

zdrave kot da šest-, sedemletnike urimo v karateju, teakwondoju,<br />

judu ali baletu. Poudarjam, da ne želim<br />

nikomur brati levitov. Starši morajo delati tisto, kar<br />

verjamejo, da je prav za njihovega otroka. Želim vam le<br />

podati nekaj informacij. Seveda boste dobili informacije<br />

tudi od drugod, sami pa presodite, kaj se vam zdi<br />

najbolj primerno. Sam verjamem, da majhni otroci ne<br />

potrebujejo zelo izoblikovanega gibanja. Kar potrebujejo,<br />

so slike, v katerih se lahko igrajo, da so volkovi, lisice,<br />

zajci. Enostavne igre tekanja, lovljenja … vse igre,<br />

ki smo se jih mi igrali, ko smo bili majhni. Majhne otroke<br />

prehitro zvlečemo oz. potisnemo v formalen šport.<br />

Prepričan sem, da s tem oviramo oz. ustavimo razvoj<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong> 13


prostorske zavesti, njihovo razumevanje le-te, saj jim s<br />

tem omejujemo gibalne možnosti. Z majhnimi otroki se<br />

torej moramo igrati otroške igre.<br />

Ko pa se začne puberteta in otroci postajajo težji ter<br />

je tudi v šoli čas za bolj intelektualno delo, je odličen<br />

čas, da začnemo združevati šport in odgovornost. Takrat<br />

lahko mladostniki rečejo: ko igram to igro, sem<br />

odgovoren za to. Stal bom tu, premaknil se bom tja,<br />

ustavil se bom tam. Šport je v resnici dejavnost odraslih<br />

in ponudimo ga mladostnikom, da jim pomagamo<br />

pri premiku v odraslost. Takrat je šport zares orodje.<br />

Če ponudite šport osem-, devetletnikom, bodo do 15.<br />

leta že tako nasičeni, da se zna zgoditi, da bodo vse<br />

skupaj opustili in popolnoma izgubili zanimanje. Če<br />

otroci v polni meri uživajo navdušujoče, veselo gibanje,<br />

ko so majhni, bodo kot starejši bolj veseli in odprti za<br />

učenje športa.'<br />

Poglejte, če želite postati boljši v hoji v hribe s polnim<br />

nahrbtnikom, je to to, kar morate početi. Dati nahrbtnik<br />

na rame in veliko hoditi v hribe in postali boste<br />

boljši. Če mladega, živahnega fanta spodbujate k teku<br />

in ga vključujete v živahne in glasne igre, bo v tem postal<br />

boljši. Naučil se bo biti dober v tekanju naokoli, biti<br />

živahen in hrupen. Če želite, da se otrok nauči biti tišji,<br />

bolj povezan sam s sabo, ga morate naučiti poslušati in<br />

biti tišji. Naj npr. igra glasbeni inštrument, naučite ga<br />

poslušati, narediti kaj za druge, fizično kaj ustvarjati,<br />

delati modele, kopati luknje, saditi zelenjavo … da bo<br />

pridobil kvalitete poslušanja. Če mu nudite samo veliko<br />

akcije, boste to tudi dobili. Veliko akcije, ves čas.<br />

In potem ni čudno, da otrok ne zmore sedeti pri miru.<br />

Ker je naučen, da je zelo aktiven. Otroci potrebujejo<br />

veliko akcije, aktivnosti, ne pravim, da ne. Še posebej<br />

to velja za fante. Ampak kar potrebujejo, je veliko rednega,<br />

ritmičnega naravnega gibanja. Sprehodi so zelo<br />

pomembni. Naj hodijo po gozdovih, po poljih, naj vidijo<br />

organske, naravne stvari, naj se igrajo z vodo, opazujejo<br />

živali, plezajo po drevesih, kampirajo na vrtu, kuhajo<br />

na ognju, se naučijo zakuriti ogenj ipd. Te aktivnosti<br />

pomagajo fantom, da so se sposobni umiriti in priti<br />

bližje k sebi. Ni jim treba ves čas teči po nogometnem<br />

igrišču, brcati žogo in kričati drug na drugega. To jih<br />

naredi še bolj hrupne, ne manj.'<br />

Bi potemtakem lahko rekli, da mirni otroci<br />

potrebujejo več živahnih aktivnosti?<br />

'Menim, da ni nič narobe s tihimi, občutljivimi otroki.<br />

Nič ni narobe, če je otrok občutljiv, tako deklice kot<br />

dečki. Mislim, da je dobro, če so takšni. Želimo izobraževati<br />

čute. Nekateri otroci so pač tihi, opazujejo,<br />

poslušajo … dobro. Taki otroci se lažje vključijo v izobraževalni<br />

proces. Take otroke je tudi lažje kaj naučiti.<br />

Razen če mislimo, da je kaj resno narobe. Ni nam treba<br />

otrok metati 'ven iz sebe', da se ves čas smejijo in skačejo<br />

naokoli.'<br />

■ Slovenska skupina gibanja Bothmer je 1. marca <strong>2009</strong><br />

s koreografijo vaj Bothmer otvorila koncert Branke Božič<br />

v Cankarjevem domu.<br />

Kako je z baletom?<br />

'Na neki način je balet ljubka stvar, ampak gibi pri<br />

baletu so zeli formalizirani in ne izhajajo iz ničesar. Za<br />

temi gibi ni razloga, smisla. So sicer lepi in otroci lahko<br />

zelo uživajo ob njihovem izvajanju, ne more pa se<br />

to primerjati npr. s plezanjem po drevesih. Nočem biti<br />

žaljiv do nikogar, toda samo pomislite – če tekajo po<br />

gozdu, plezajo po drevesih, gradijo stvari, res ne potrebujejo<br />

baleta.'<br />

Kje še vidite, da starši in učitelji delamo napake?<br />

'Včasih delamo napako pri zelo živahnih mladih fantih,<br />

polnih energije. Mislimo, da naši otroci potrebujejo<br />

veliko športa, še posebej fantje, ki ne zmorejo sedeti pri<br />

miru, saj jih kar razganja od energije in morajo stalno<br />

nekaj početi.<br />

Kako potem uravnotežiti pouk v razredu, kjer je<br />

vedno nekaj preveč živahnih in nekaj zelo mirnih<br />

otrok?<br />

'Moramo se naučiti živeti skupaj, združevati različnosti.<br />

To je del človeškosti. Moramo se naučiti dajati in<br />

sprejemati. Pa tudi narediti kakšno stvar, ki nam je težka,<br />

narediti prostor za druge ljudi. Ne moremo namreč<br />

kar poriniti vstran ljudi, ki nam ne ustrezajo. Svet moramo<br />

ustvarjati skupaj. Hitri, glasni otroci se bodo pač<br />

morali malo umiriti in tisti tihi, ki pri igri nimajo enake<br />

mere poguma, se bodo morali malo prebuditi in tako<br />

moramo sodelovati. Učitelj lahko zelo pomaga pri tem<br />

procesu z uporabo slik in barv, da privabi v igro tudi<br />

tiste, ki so bolj tihi in bolj, kot rečemo, 'znotraj sebe'.<br />

S slikami v igri mislim to, da povemo kratko zgodbo, v<br />

katero bodo potem otroci lahko splezali in se igrali. Ne<br />

rečemo jim samo: ti stoj tu, ti loviš ipd., temveč uporabljamo<br />

zgodbe, v katerih so zajci in korenčki in lisice in<br />

veliko dogajanja ter tako otroci splezajo v sliko, v kateri<br />

se potem igrajo.<br />

14 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong>


Eni postanejo korenčki, zajčki bežijo pred lisico ipd.<br />

Vživijo se v igro. V različnih igrah lahko damo različnim<br />

otrokom različne vloge, da poudarimo tisto, kar<br />

zmorejo in jim je bližje, ali pa tudi, da jih z neko vlogo<br />

malo umirimo ali spodbudimo. Učitelji lahko torej igre<br />

uporabljajo kot umetnik slikarsko paleto in otroke na<br />

umetniški način učijo tako, da iz njih izvabijo najboljše.<br />

Povem, da deluje. Jaz sem veliko svojega časa posvetil<br />

temu, da sem opazoval. Če bi mislil, da kar počnem, ne<br />

deluje, potem tega ne bi učil nikogar. Če bi mislil, da<br />

kdo kaj počne bolje, bi to stvar takoj prevzel. Želim biti<br />

del dobrega izobraževanja otrok. In v vseh teh letih še<br />

nisem srečal boljšega načina od tega. Se pa tudi mi ves<br />

čas razvijamo, spreminjamo, raziskujemo, analiziramo<br />

in premikamo naprej. Moramo živeti v sedanjosti. Obstajajo<br />

globoke arhetipske forme gibanja, na katere se<br />

človek odziva in jih moramo uporabiti v našem modernem,<br />

spreminjajočem se kontekstu.'<br />

Mateja Muršec, mamica, ki obiskuje vadbo<br />

Bothmer v Mariboru: 'V službi veliko časa<br />

presedim za računalnikom, zato mi vaje pri<br />

gimnastiki Bothmer pomenijo pravi balzam za<br />

hrbtenico. Poleg občutka, da nekaj naredim zase,<br />

je velika prednost omenjenega razgibavanja še<br />

prisotnost naših otrok. Otroci resnično uživajo v<br />

domiselnih igrah, ki so narejene za 'glavo in telo'.<br />

Na kratko bi opisala: prijetno s koristnim in brez<br />

nepotrebnih izgovorov, da nimamo preskrbljenega<br />

varstva za otroke.'<br />

Kje se gibanje Bothmer sreča z ostalimi predmeti<br />

na waldorfski šoli?<br />

'Prostorska zavest se razvija skupaj s tem, kar običajno<br />

imenujemo notranja zavest ali naš um. Torej morata<br />

iti z roko v roki. V bistvu bi morala iti z roko v roki<br />

pri vseh predmetih na waldorfski šoli, kar se večinoma<br />

tudi dogaja. Različni učitelji pristopamo k isti zavesti z<br />

različnih strani in skozi različne učne predmete prebujamo<br />

nekaj v otroku. Zapomnite si, da so za izobrazbo<br />

posamezni predmeti dokaj nepomembni. Matematika v<br />

resnici ni pomembna, niti pismenost, niti košarka, niti<br />

fizika, niti športna vzgoja. Na neki način, seveda – sedaj<br />

sem malo enostranski. Ampak vsi učimo skozi našo<br />

stroko, naš predmet. Svoj predmet uporabljamo kot<br />

orodje za poudarjanje ali prebujanje določene kvalitete<br />

v otroku. In da, otroci se bodo naučili računati, igrati<br />

na inštrument, vreči košarkarsko žogo skozi obroč in<br />

teči hitro, ampak to ni konec. Vse te stvari uporabljamo<br />

za razvoj otroka. In res je, da smo tukaj in zdaj in<br />

da otroci morajo narediti nekaj izpitov in morda iti na<br />

fakulteto in študirati. Te stvari so pomembne. Ampak v<br />

mislih moramo imeti to, da otroci niso samo sprejemniki,<br />

posode, ki jih polnimo z informacijami. Ne gre za to.<br />

Gre za to, da spodbudimo njihovo zavest, da seže po<br />

tistem, kar jim ponujamo. In ko njihova zavest seže po<br />

razumevanju materiala, ki jim je ponujen, lahko temu<br />

rečemo razvojni proces.'<br />

Kaj je po vaše cilj izobrazbe? Kaj poskušamo<br />

doseči?<br />

'O tem bi lahko napisali mnogo knjig. Ampak če odgovor<br />

strnemo v en sam stavek, bi rekel, da želimo razviti<br />

svobodno domišljijo posameznika. Če si nečesa ne<br />

morete predstavljati, tega tudi ne morete narediti. Da<br />

lahko nekaj uresničite, si morate to tudi predstavljati.<br />

Če to ponazorim s telesnega, fizičnega vidika: če si<br />

ne predstavljate, kam gredo žogice pri žongliranju, ne<br />

morete žonglirati. Če si ne predstavljate vsakega naslednjega<br />

koraka pri vožnji avtomobila, ga ne morete<br />

voziti. Zato imate učne ure vožnje, da bi počasi svojo<br />

domišljijo obrnili v to smer. Ko imaš svobodno domišljijo,<br />

imaš svobodno voljo in možnost, da bolj natančno<br />

izpolniš svojo osebno usodo, poslanstvo. In to je tisto,<br />

za kar se trudi waldorfska šola. Razviti svobodno domišljijo,<br />

da bi osvobodili voljo in tako dali posamezniku<br />

več možnosti, da izpolni svoje poslanstvo.' <br />

V prejšnji številki Waldorfskih novic nismo navedli vira, iz<br />

katerega smo črpali za članek o gibanju Bothmer. Vira informacij<br />

sta Martin Baker in Stephan Thilo, mednarodna učitelja<br />

Bothmer Movement International. Za napako se opravičujemo.<br />

Vadba Bothmer za odrasle in otroke<br />

v Ljubljani<br />

Kdaj: vsako sredo, od 18. do 19. ure<br />

Kje: Waldorfska šola Ljubljana<br />

Cena: odrasli 20 €, otroci 10 € mesečno<br />

Info: katja_kozelj@hotmail.com,<br />

marta.ivanusic@gmail.com<br />

v Mariboru<br />

Kdaj: vsak ponedeljek, od 18. do 19.30<br />

Kje: Srednja ekonomska šola<br />

Cena: 25 € mesečno za odrasle in otroke<br />

Info: tinka.vogrinec@gmail.com<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong> 15


K o t i č e k z a m l a d e<br />

Prstne igre<br />

… ga obrne in si ga povezne na glavo (zanko zasučeš<br />

v desno in tako zanko povezneš na kazalec)<br />

Štirje palčki s čudežnimi klobuki<br />

Nekoč so živeli štirje palčki. Vsak dan so se igrali na<br />

jasi v gozdu, kjer se jim je večkrat pridružil velikan, ki<br />

je živel v bližini. Palčki so ga imeli radi, ampak bil je<br />

zelo neroden in jih je velikokrat pohodil, pomendral.<br />

Enkrat so imeli palčki dovolj in so se odločili, da obiščejo<br />

čarovnika in ga prosijo za nasvet, kaj storiti. Ko<br />

so prišli do čarovnika, jim je ta takoj ponudil rešitev<br />

– nove štiri čudežne klobuke, ki te, takoj, ko si jih povezneš<br />

na glavo, naredijo nevidnega.<br />

Povabil je prvega palčka, da gre v kuhinjo in s pulta<br />

vzame klobuk … (potegneš zadnjo vrvico k sebi, da dobiš<br />

zanko)<br />

Za njim je šel po svoj klobuk drugi palček in storil isto<br />

(med kazalcem in sredincem potegneš zadnjo vrvico k<br />

sebi, da dobiš zanko, zasučeš v desno in povezneš na<br />

sredinec).<br />

Pa še tretji in četrti (enako kot pri prejšnjih prstih).<br />

Zvezda<br />

Vrvico zatakneš med palec in mezinec na levi in sredinec<br />

na desni roki. Nato skleneš palec in mezinec na<br />

desni roki in ju zatakneš z zgornje strani vrvice na levi<br />

roki skozi sredo vrvice (kot kaže slika).<br />

Naslednji dan, ko so se palčki zopet igrali na jasi in<br />

je prišel neroden velikan, so si poveznili klobuke in postali<br />

nevidni (spusti zanko s palca in potegni sprednjo<br />

vrvico).<br />

Nato skozi sredino vrvice zopet razpreš prsta desne<br />

roke in roki potegneš vsako k sebi.<br />

povzeto po:<br />

Michael Taylor: Finger strings:<br />

A book of cat's cradles and string figures<br />

povzeto po:<br />

Kim Brooking Payne: Games children play<br />

16 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong>


U t r i n k i<br />

ŽIVLJENJE<br />

Poglej rožo, kako cveti,<br />

pa travo, ki v vetru valovi.<br />

Ptice, ki letajo,<br />

pse, ki se podijo.<br />

Pesek, ki šumi,<br />

ko morje valovi.<br />

Ribe plavajoče,<br />

zajce skakajoče.<br />

Nebo, ko se stemni<br />

in luna zažari.<br />

Sovo, ki skovika,<br />

polža, ki se komaj premika.<br />

Sonce nasmejano,<br />

kamenje razmetano.<br />

Žabo, ki reglja,<br />

medveda, ki godrnja.<br />

Jame strašljive<br />

in reke igrive.<br />

Vesela sem, da živim,<br />

da tega vsega ne zamudim.<br />

Brina Meze Petrić, 8.r/9<br />

MOJA PESEM<br />

Naj bo življenje dolgo ali kratko,<br />

velikokrat je sladko.<br />

Kakor roža, velikokrat cveti<br />

in v naslednjem trenutku zbledi.<br />

Kamorkoli greš, ti bo sledilo,<br />

dokler ne bo preminilo.<br />

Katarina Novak 8.r/9<br />

Pisali so zgodbe;<br />

o otrocih, o ljubezni,<br />

o vojni in miru<br />

in človeštvu nasploh<br />

A človek jih ni slišal;<br />

saj človek človeku<br />

je vojne bil, je<br />

mir vzel in otroke moril<br />

Peli so legende<br />

o tišini, o harmoniji,<br />

o spoštovanju in smehu<br />

in človeštvu nasploh<br />

A človek ni poslušal;<br />

kričal je brez besed,<br />

nikoli pomislil, da bi<br />

drugemu srce podaril<br />

USTAVI SE ČAS<br />

Sara Širnik, III. letnik<br />

Čas tako hitro bežiš,<br />

kam se ti mudi?<br />

Jaz nočem naprej, ostala bi tu!<br />

Vsak nov dan prinese še več žalosti in strahu,<br />

za vsak rešen problem nastaneta nova dva,<br />

le kam me to pelje ...<br />

Zato prosim te čas, postoj za trenutek<br />

in daj mi trenutek, da se naužijem in spočijem.<br />

Daj, o, prosim daj, le en trenutek!<br />

Breda Pavlovič<br />

Šola v naravi<br />

ali tek na smučeh v Tamarju<br />

Danes je tretji dan naše prve šole v naravi. Iz<br />

avtobusa, ki nas je pripeljal do Planice, smo<br />

stopili na tekaške smuči in juhuhu do koče v<br />

Tamarju. No, za nekatere je trajalo dlje kot juhuhu. Prišli<br />

pa smo vsi!<br />

Danes je rahla kriza, vsi smo utrujeni, otroci od svežega<br />

zraka, teka in premalo spanja zaradi vznemirjenosti,<br />

jaz pa zaradi njihove vznemirjenosti.<br />

Dvajset je otrok (deset fantov in deset deklet), ena deklica<br />

si je poškodovala nogo in ni mogla z nami. Spremlja<br />

nas še (razredničarka štejem k razredu) g. Brajnik<br />

in ga. Ivanušič, ki se nam je zaradi bolezni pridružila<br />

šele danes, nadomeščala pa jo je naša bivša učenka,<br />

dijakinja in sedaj študentka na Fakulteti za šport, Anja<br />

Bošnjak.<br />

Zdaj, tretji dan, znajo že vsi bolje teči s smučkami kot<br />

jaz, sama imam tisoč opravičil za to: treba je poskrbeti<br />

za tega ali onega, postoriti tisoč stvari ...<br />

Res je lepo slišati, ko z veseljem zapojemo v koči:<br />

'Sneg pokriva vse po redu, polje, hrib in gaj ...'<br />

Kako veseli smo jasnega neba, pogleda na visoke hribe<br />

naokrog in kako šele sonca, ko posije v to lepo dolino!<br />

Alja Kek, III. letnik<br />

Pod Jalovcem stojiš,<br />

v soncu se iskriš.<br />

dolina si, da ti para ni,<br />

res prelepi Tamar si.<br />

V Tamarju je lepo<br />

in zelo mrzlo,<br />

a če potrpiš, se lahko<br />

v snegu veseliš.<br />

V našo vas gre direndaj,<br />

kje, kako in le zakaj?<br />

To so tiste pustne šeme,<br />

ki s krofi rade se sladkajo,<br />

skačejo in se igrajo.<br />

Neža Ciuha Šnajder 4.r/9<br />

Lucija Širca 4.r/9<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong> 17


U t r i n k i<br />

Otroci si delajo skakalnice in brez palic so še spretnejši<br />

na smučkah. Zagorela lička, radostne očke, nasmeh<br />

ob užitkih, ki jih nudi takšna prava zima. Marsikdo je<br />

prvič videl toliko snega. Koča in kapelica ob njej sta<br />

kot vkopani vanj. Hrana, ki nam jo pripravljajo v koči,<br />

je dobra in obilna (hmm, domače kremne rezine ...),<br />

pa še starši so nas založili s suhim sadjem in sadnimi<br />

ploščicami.<br />

Čaka nas še pustovanje, ki ga bomo imeli v četrtek<br />

zvečer. Danes bomo pripravljali in izdelovali maske,<br />

'skeče', pesmi ... Jutri pa bomo okrasili našo jedilnico<br />

in povabili pustne šeme, veselje in norčije.<br />

In potem bo kar naenkrat konec, treba bo domov,<br />

v toplo zavetje doma, mamic in očkov. Ostali pa nam<br />

bodo lepi spomini in dnevnik, ki ga pišemo in rišemo<br />

tukaj. <br />

Igor Velepič<br />

Ekskurzija II.<br />

letnika v München<br />

in Salzburg<br />

Drugi letnik WŠ ima v svojem učnem načrtu<br />

izvedbo ekskurzije z elementi zgodovine,<br />

umetnostne zgodovine ter naravoslovja. Zanjo<br />

so namenjeni trije delovni dnevi, katerim smo zavolj<br />

učinkovitosti pridodali še soboto. Nam najbližje velemesto<br />

s tovrstnimi institucijami je Muenchen, pa tudi sicer nemški<br />

svet šteje za zgled reda in racionalne oz. znanstvene misli.<br />

Ob tem je to mesto bogato tudi v ostalih ozirih.<br />

V sredo, 18. marca, zarana smo se zbrali pred šolo in<br />

se veselo odpravili proti Nemčiji, četudi so trije sošolci<br />

ostali doma. Imeli pa smo še dva gosta, Georga in Mihaila<br />

iz Romunije, ki sta se nam pridružila za ves čas<br />

ekskurzije. Pot je bila alpsko slikovita in tudi ob Chimskem<br />

jezeru smo se ustavili. Prva institucija, ki smo si<br />

jo ogledali, je bil legendarni, ogromni tehnični muzej -<br />

Deutsches Museum na reki Isar. Skupaj smo si ogledali<br />

Foucaultovo nihalo in jamo Altamiro ter del glasbene<br />

zbirke, potem pa so manjše skupine raziskovale muzej<br />

po svoje. Z nekaterimi smo šli skupaj v planetarij, ki<br />

je bil sicer zelo zanimiv (v nemščini) a je zatemnjenost<br />

in prijetna glasba delovala zelo uspavalno. Po obisku<br />

tehničnega muzeja smo si ogledali troje od starih mestnih<br />

vrat in se sprehodili po mestu ter si ogledali Stolnico,<br />

kjer je bil ravno obred v spomin žrtvam streljanja<br />

mladeniča v Nemčiji. Ogledali smo si tudi novo mestno<br />

hišo ter šli zvečer v Novo pinakoteko, kjer smo videli<br />

Van Goghove Sončnice in razne slike Muncha, Moneta,<br />

Turnerja, Gauguina, Liebermanna … ter narisali prvo<br />

risbo v skicirko.<br />

18 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong>


Zatem smo si ogledali še spomenik Bavaria in prostor,<br />

kjer se na jesen odvija Oktoberfest. Prespali smo<br />

v telovadnici waldorfske šole Muenchen-Schwabing.<br />

Naslednji dan smo imeli najprej zjutraj pouk v kemijski<br />

učilnici, potem pa so nas popeljali na ogled po šoli.<br />

Obiskali smo enajsti razred, učilnico za knjigoveštvo,<br />

šolsko zbornico z balkonom, šolsko gledališče in seveda<br />

šolsko kuhinjo, kjer smo bili deležni zelo okusnega<br />

kosila. Zatem smo se z dnevnimi kartami za metro odpravili<br />

v mesto. Z nami je šla ga. Will, ki nam je v loži<br />

na Odeonsplatzu najprej povedala marsikaj o zgodovinskem<br />

in arhitekturnem razvoju Muenchna ter o posnemanju<br />

arhitekturnih dosežkov iz drugih pomembnih<br />

mest. Nato nas je peljala na skrito, a prikupno<br />

rokokojsko stopnišče, zatem pa še v dvorno dvorano<br />

(Rezidenz). Pokazala nam je še nekaj, običajno očem<br />

skritih, interjerjev. Razšli smo se po ogledu znamenite<br />

rokokojske Asamkirche. Zvečer smo si ogledali Moderno<br />

pinakoteko, kjer smo zopet skicirali in se počasi vrnili<br />

na šolo, koder smo morali še malo počakati, da se<br />

je telovadnica izpraznila.<br />

V petek smo šli dopoldne v koncentracijsko taborišče<br />

Dachau. Med potjo nas je šofer, g. Jani, zapeljal čisto<br />

blizu nogometne arene Alianz, ki jo je navdušeno in<br />

podrobno predstavil naš Nils (in si jo je šel tudi osebno<br />

ogledat v prostem času). V taborišču, kjer je bilo vreme<br />

ravno pravšnje (veter in sneg), smo si počasi ogledali<br />

razstavo, rekonstruirane barake za zapornike, krematorij<br />

in na koncu še krajši dokumentarni film o taborišču<br />

pred in med vojno.<br />

Po obisku lokalne štacune smo se vrnili v Muenchen<br />

in si ogledali zbirko v Stari pinakoteki (Dürer, Grünevald,<br />

Tizian, Tintoretto, van Dyck, Rubens, Rembrant,<br />

Tiepolo, Canaletto, Da Vinci, El Greco, Murillo …). Potem<br />

smo odšli še v Gliptoteko in tam narisali izbrani<br />

antični kip. Zvečer smo si ogledali novozgrajeno sinagogo,<br />

se še malo vozili s tramvajem ter si šli ogledat<br />

zgradbo BMW-ja (Tine nam je povedal nekaj več o tem<br />

koncernu) z razstavo njihovih izdelkov v njej. Temu je<br />

sledilo kopanje v olimpijskemu bazenu, zatem pa še<br />

polnočni vzpon (z dvigalom) na razgledno ploščad olimpijskega<br />

stolpa ter ogled Rock muzeja.<br />

V soboto smo vse lepo pospravili, se poslovili od šole<br />

in prenesli prtljago na avtobus, nato pa smo se ob<br />

osmih dobili z g. Martinom Schrageom, ki nas je popeljal<br />

po zgradbi Univerze in nam razkazal oddelek za<br />

filozofijo. Gospod je šel še z nami do Odeonsplatza, kjer<br />

smo še zadnjič uporabljali skicirke. Poslovili smo se od<br />

njega, pa tudi od Muenchna ter se odpeljali proti Salzburgu.<br />

Tam nas je pričakala ga. Dirnberger in nam razkazala<br />

precej razkošno in prostorno waldorfsko šolo.<br />

Predvsem nas je navdušila nova koncertna dvorana (v<br />

kateri je tudi že igrala Irena Grafenauer), kjer je Isabela<br />

predstavila svoj referat o Salzburgu. Jedro mesta smo<br />

si šli zatem tudi ogledat: park Mirabel, zgradbo Mozarteuma,<br />

novi most za pešce nad Salzachom, Mozartovo<br />

rojstno hišo, nekdanjo mestno hišo, najmanjšo hišo v<br />

mestu in Stolnico. Domov smo se vrnili v naročja domačih<br />

v razumnih večernih urah nekolikanj utrujeni,<br />

a bogatejši za prenekatero spoznanje in izkušnjo – učitelji<br />

pa zadovoljni in hvaležni za res lepo sodelovanje<br />

dijakov in dijakinj. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong> 19


K n j i g e<br />

Nova knjiga<br />

David Brierley:<br />

To Read the Unwritten<br />

V<br />

izobraževanju obstajajo trije aspekti: učni<br />

načrt, ki zajema tisto, kar naj se učenci naučijo;<br />

pedagogika, to je proces, s pomočjo katerega<br />

se lahko naučijo, in proces ocenjevanja, kako dobro<br />

napredujejo. Reforme v izobraževanju so se vsa zadnja leta<br />

osredotočale predvsem na učni načrt in ocenjevanje.<br />

V novi knjigi Davida Brierleya 'To Read the Unwritten',<br />

ki je v angleškem jeziku izšla pri naši založbi Parsival,<br />

poskuša avtor pokazati, da se izboljšave v izobraževanju<br />

naj ne bi osredotočale predvsem na učni načrt in preverjanje<br />

znanja, ampak na razvijanje ključnih zmožnostih,<br />

ki dajo kreativnemu posamezniku samopotrditev. Trdi,<br />

da takšni procesi učenja lahko koristijo tako učencu kot<br />

učitelju, kot je to na waldorfskih šolah. Ključ do metode,<br />

kako odkriti latentne potenciale šolarja, ni standardizacija,<br />

ampak personalizacija. Knjiga je prispevek k evropskemu<br />

projektu Leto kreativnosti in inovativnosti <strong>2009</strong>.<br />

Avtor trdi, da je v modernem svetu, kjer v življenju posameznika<br />

prevladujejo zunanje izkušnje in čutni vtisi,<br />

poglavitna vloga izobraževanja ustvarjanje ravnotežja s<br />

kultiviranjem notranjega življenja in neodvisnosti duha<br />

kot podlage za novo mišljenje in kreativnost.<br />

Knjiga predstavlja dolgoletno raziskavo preko 200 biografskih<br />

zapisov in dnevnikov ljudi, ki so ta cilj dosegli.<br />

Mnogi med njimi so bili v šoli neuspešni, nekateri so<br />

zrasli v sovražnem okolju, mnogi niso nikoli obiskovali<br />

šole. Avtor je raziskoval, kateri skupni dejavniki so,<br />

kljub tem oviram, to omogočili, in pokaže, kako so ti faktorji<br />

vpleteni v metodo dela waldorfskega učitelja tako,<br />

da možnost ni več naključna.<br />

V mnogih pogledih je ta knjiga poglobljena obravnava<br />

njegove prejšnje knjige 'The Not Yet in the Now', ki pripoveduje<br />

o življenju waldorfskega učitelja in njegovega<br />

razreda trinajstletnikov. Knjigo so prebrali mnogi, predvsem<br />

starši in dijaki.<br />

Vsi se strinjajo, da se dolgoročni cilji izobraževanja ves<br />

čas spreminjajo. Večina se strinja s pogledi Davida Brierleya,<br />

a težko prikažejo, kako to v praksi izgleda. Knjiga<br />

'To Read the Unwritten' je poskus v tej smeri.<br />

Knjigo lahko naročite tako, da preko SMS-a na tel.<br />

št. +4741233346 sporočite svoj naslov, ali v tajništvu<br />

WŠL. Cena knjige je 25€ (poštnina je všteta).<br />

Knjigo 'The Not Yet in the Now' je prav tako mogoče<br />

naročiti na istih naslovih. <br />

VABILO NA EVRITMIJSKO PREDSTAVO<br />

Vabimo vas na predstavo diplomantov evritmije,<br />

skupine<br />

R-Kurs Eurythmeuma Stuttgart,<br />

ki bodo dva dni gostovali pri nas v Sloveniji:<br />

30. maja v Mariboru in<br />

31. maja v Ljubljani<br />

Obisk te narodnostno raznolike skupine,<br />

katere člani prihajajo iz Belgije, Estonije, Gruzije, Hrvaške,<br />

Južne Koreje, Kolumbije, Madžarske, Nemčije, Peruja, Rusije in Ukrajine,<br />

in ki je žela buren apalvz na svoji turneji po Švici, Nemčiji in Nizozemski,<br />

toplo priporočamo!<br />

20 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong>


OE Ma r i b o r<br />

dr. Andrej Fištravec<br />

Poročilo iz prakse:<br />

Biserna ogrlica<br />

Sredi novembra lani se je na Waldorfski osnovni<br />

šoli v Mariboru rodila Biserna ogrlica. To je<br />

nekakšna 'šola za starše' otrok iz mariborskega<br />

waldorfskega vrtca (dve heterogeni in dve jaslični skupini)<br />

ter petih dosedanjih razredov waldorfske osnovne šole.<br />

Štirinajstdnevnih pozno popoldanskih srečanj se udeležuje<br />

od deset do dvaindvajset staršev. Na nekatera srečanja<br />

prihajajo tudi 'zunanji' starši, torej starši, ki iščejo stik z<br />

waldorfsko pedagogiko. 'Šola' je zasnovana kot diskusijsko<br />

srečanje o temah, ki tako ali drugače vznemirjajo starše kot<br />

'laične' pedagoge. dr. Andrej Fištravec pripravlja uvodne<br />

premisleke posameznih srečanj in sploh koordinira in vodi<br />

delo. Zaradi interesa staršev je na tretjem srečanju začela z<br />

delom tudi 'bisernica' - igralna skupinica za otroke, katerih<br />

starši so na Biserni ogrlici. To delo je prevzela Tanja Planko<br />

(absolventka tretjega letnika specialističnega izobraževanja<br />

za waldorfske pedagoge v Mariboru). Nanjo prihaja<br />

skupinica petih do šestih otrok med četrtim in sedmim<br />

letom.<br />

Pobudo za neko obliko dela s starši je dal ob koncu<br />

preteklega šolskega leta Andrej Rakovič, ravnatelj<br />

mariborske waldorfske osnovne šole. Kvalitete dosedanjih<br />

desetih srečanj so različne. Najprej se mi zdi<br />

pomembna pripravljenosti staršev, da so pripravljeni v<br />

krogu biserne ogrlice spregovoriti o svojih dilemah, do<br />

katerih prihajajo ob vzgoji svojih otrok, ter dilemah, ki<br />

jim jih poraja waldorfska pedagogika. Prav tako silno<br />

pomembno je vzdušje, ki se oblikuje na samih srečanjih<br />

(in s tem tudi znotraj vrtca in šole). To je vzdušje<br />

dajanja in sprejemanja; poslušanja strahov in vprašanj<br />

drugih staršev ter lastne pripravljenosti podeljevanja<br />

svojih misli z drugimi starši v krogu s spoznavanjem<br />

lastnih omejenosti in lastnih moči, s katerimi se lotevamo<br />

domačega pedagoškega dela.<br />

Skozi predstavitvene nagovore staršev smo spoznali<br />

notranje motive, ki so jih pripeljali do in preko praga<br />

waldorfskega vrtca in šole. Nato pa vsako srečanje<br />

oblikujemo v skladu s vprašanji, ki vznemirjajo katerega<br />

od staršev. Tako smo na začetku zagrizli v pogačo<br />

osnovnih značilnosti in posebnosti waldorfske pedagogike<br />

(in jo po malem še vedno glodamo). Nato smo si<br />

skušali odgovoriti na vprašanje, kako biti (in postati)<br />

'pravi' waldorfski starš? Seveda se nismo mogli izogniti<br />

vprašanju, ali so otroci v waldorfskih vrtcih in šolah<br />

zaviti v 'vato'? Kot tudi ne, v koliko je waldorfska<br />

pedagogika 'resna' pedagogika, kakšna je organizacija<br />

pouka in kakšno je razumevanje časa – tako z vidika<br />

otrok, kot staršev in učiteljev? 'Obdelali' smo že tudi<br />

vprašanje 'vere' in 'religije' v waldorfskih šolah in vrtcih<br />

ter pokomentirali 'znanstveno razumevanje' waldorfske<br />

pedagogike, ki ga je pokazal na enem izmed internetnih<br />

forumov dr. Robi Kroflič. Obdelali smo vprašanje<br />

prehodov rubikonov v času otrokovega psihosocialnega<br />

dozorevanja ter se na zadnjem srečanju začeli ukvarjati<br />

s vprašanji gledanja televizije ter uporabe računalnikov<br />

ter na sploh različnih medijev v času otroštva<br />

naših otrok.<br />

Na Biserni ogrlici nam ni dolg čas. Upam, da bo iz<br />

srečanja v srečanje vedno bolj bleščeča. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong> 21


OE Ma r i b o r<br />

Maksimiljan Rimele<br />

razredni učitelj bodočega 1. razreda<br />

Razmišljanja<br />

bodočega<br />

razrednega ...<br />

Zanimivo, kako si vedno znova zapomnimo mesta<br />

in situacije, v katerih nas dosežejo sporočila, ki<br />

pomembno vplivajo na naša življenja. Tisto o tem,<br />

da sem izbran za razrednega učitelja naslednje generacije, me<br />

je doletelo pozno popoldan, med nakupovanjem zelenjave.<br />

Na Andrejevo sporočilo, da me je pedagoška konferenca<br />

pravkar izbrala za naslednjega razrednika, sploh nisem<br />

uspel odreagirati, ker sem bil poleg izbiranja zelenjave<br />

dodatno zaposlen s tem, da se mi naš triletnik ne izgubi med<br />

trgovskimi policami. Tako sem izdavil nekaj v tem smislu,<br />

da je to lepa novica in da sem vesel odločitve kolektiva šole<br />

…<br />

Kasneje sem razmišljal, da se je moralo Andreju zdeti<br />

čudno, ker nisem bil navdušen, a v bistvu je ta novica<br />

'padla' vame kot kamen v globok tolmun in kar nekaj<br />

časa je trajalo, da je v meni povzročila kakršno koli reakcijo.<br />

V naslednjih dneh se je v meni začelo prebujati zavedanje<br />

o tem, da se bo v prihodnjih mesecih moje življenje v<br />

marsičem korenito spremenilo. Seveda sem o tem veliko<br />

razmišljal, še preden sem poslal vlogo, a po izbiri se je<br />

znova oglasil tisti del mene, ki ne mara sprememb, ki je<br />

rad v zavetrju, ki nadvse ljubi varnost. In vsega tega v<br />

moji dosedanji službi ni manjkalo. A manjkalo je tistega<br />

nekaj več, česar si v bistvu globoko v sebi želimo vsi, a<br />

se tega ne zavedamo, ker je ta želja prekrita z vsakdanjim<br />

prizadevanjem za preživetje.<br />

Tudi sam sem bil tak, še nekaj let nazaj. A potem se je<br />

v meni začela prebujati želja po tem, da bi tudi poklicno<br />

počel nekaj, s čimer bi se lahko identificiral in da bi to<br />

delo v meni puščalo tisti dober občutek, ki ga marsikdo<br />

občuti, ko zasadi drevo. In v iskanju načina izpolnitve<br />

te želje sem se, zgolj po naključju, srečal tudi z waldorfsko<br />

pedagogiko. Seveda zdaj vem, da naključij ni, a<br />

takrat se je zdelo tako ... Pravzaprav se ne spomnim trenutka,<br />

ko mi je obiskovanje seminarja prenehalo biti le<br />

zanimiv hobi in način druženja ... A skoraj gotovo se je<br />

to zgodilo v Celovcu, v času mojih prvih hospitacij. Tam<br />

sem namreč prvič začutil 'duh waldorfske šole', prvič<br />

sem spoznal otroke, ki zares z veseljem hodijo v šolo, in<br />

prvič sem doživel, da so jih bližajoče počitnice navdajale<br />

z žalostjo ... Moji spomini na osnovno šolo žal niso niti<br />

podobni temu. In ko sem se poslavljal od razreda, ki me<br />

je gostil en teden, sem komaj povedal v nemščini pripravljen<br />

tekst, ker sem imel preveč opravka s cmokom, ki<br />

se mi je zatikal v grlu. Presenetilo me je, da sem se tako<br />

povezal s skupino tujih otrok, s katerimi se še pošteno<br />

pogovoriti nisem znal. Očitno so me nagovorili drugače,<br />

kot sem lahko dojel, saj sem iz Celovca poleg lepih<br />

spominov prinesel tudi željo po tem, da bi kdaj tudi sam<br />

delal kot razredni učitelj v waldorfski šoli.<br />

No in zdaj sem tu, pet mesecev pred tem, ko bom s<br />

'svojimi tamalimi' vstopil v razred in z njimi odraščal<br />

naslednjih devet let. Razlika med njimi in mano bo le v<br />

tem, da sem jaz to pot enkrat že prehodil, zato jim bom<br />

lahko v pomoč in morda včasih tudi v tolažbo. Učili se<br />

bomo skupaj in kakopak drug od drugega. Upam, da bo<br />

to dovolj, da me bodo lahko vzeli za svojega učitelja.<br />

Misel na to je navdušujoča in strašljiva ob enem. Zelo<br />

podobna, kot je misel na starševstvo, ko se veseliš otroka,<br />

obenem pa te skrbi, če boš otroku zmogel dati vse,<br />

kar potrebuje za to, da bo zrastel v svobodnega, ustvarjalnega<br />

in odgovornega posameznika. Kaj v življenju te<br />

sploh lahko pripravi na tako nalogo? In kaj te lahko<br />

pripravi na naloge, ki te čakajo kot waldorfskega učitelja?<br />

Razum mi pravi, da je treba za oboje prebrati prave<br />

knjige in skozi to osvojiti pravo znanje. In sem jih … v<br />

zadnjih letih res veliko. Izvedba je potem menda le še<br />

stvar rutine …<br />

A življenje in dejstva okrog nas mi dokazujejo, da je ta<br />

pristop nasploh, še posebej pa na področju vzgoje otrok,<br />

popolnoma zgrešen. Naši 'tamali' so intuitivna bitja in<br />

vidijo globoko pod podobo, ki jo zase in za druge igramo<br />

dan za dnem. In njim se ne bom mogel 'prodati' za učitelja,<br />

če bom to le z glavo in ne tudi, ali pa predvsem, s<br />

srcem.<br />

V letih, ko sem obiskoval seminar za waldorfske učitelje,<br />

sem poleg znanja, dobljenega skozi predavanja,<br />

vedno znova čutil, da se poleg tega z mano dogaja še<br />

nekaj drugega, v bistvu pomembnejšega. Še sam ne vem<br />

kako, a v meni so se vedno znova osvetljevali kotički, za<br />

katere sploh nisem vedel, da obstajajo. In ti kotički niso<br />

bili v glavi, pač pa tam nekje okrog srca. Ta odkritja so<br />

mi predstavljala zaklad, ki je bil glavni motiv, da sem<br />

seminar sploh dokončal in tudi pozneje poskušal obdržati<br />

stik z idejo waldorfske pedagogike … In ta na novo<br />

odkrit notranji svet je tisto, kar me navdaja s samozavestjo,<br />

da se zahtevne in odgovorne naloge waldorfskega<br />

učitelja, ki je pred mano, zelo veselim.<br />

Seveda bom do septembra še veliko hospitiral in se tudi<br />

drugače pripravljal na delo v razredu. A poleg tega bom<br />

ta čas izkoristiti tudi za še čim več tistih žarkov, katerih<br />

svetlobo bom lahko prinesel v svoj waldi-razred …<br />

Končno se tudi jaz veselim, da bom lahko šel v prvi<br />

razred ... <br />

22 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong>


OE Ma r i b o r<br />

Waldorfsko izobraževanje<br />

za učitelje osnovne in srednje šole<br />

18. aprila <strong>2009</strong> bo od 11.00 do 17.00 INFORMATIVNO SREČANJE, kjer se boste seznanili z osnovami<br />

waldorfske pedagogike, umetniško ustvarjali, se seznanili z nekaterimi predavatelji na izobraževanju ter<br />

izvedeli vse ostale podrobnosti. Lahko boste oddali tudi vse potrebno za vpis.<br />

Trajanje IZOBRAŽEVANJA:<br />

september <strong>2009</strong> do julij 2012/13<br />

- en vikend mesečno (PE 17.30 – NE 14.00 )<br />

- trije jesenski bloki (PE 17.30 – TO 17.00 )<br />

- trije poletni bloki po sedem do deset dni<br />

Predavatelji na izobraževanju so waldorfski učitelji<br />

iz Avstrije, Nemčije, s Hrvaške, z Danske, iz Slovenije<br />

in od drugod.<br />

Kraj izvajanja: Waldorfska šola Maribor, Wilsonova 18<br />

Šolnina je 150 EUR mesečno,<br />

vpisnina pa 25 EUR, samo ob vpisu.<br />

Vpis: pogoj za VPIS je zaključena VII. (pogojno tudi<br />

VI.) stopnja katerekoli usmeritve (lahko se vpišejo tudi<br />

študentje).<br />

V izobraževanju za waldorfskega učitelja oz. učiteljico se boste<br />

v prvem letniku seznanili z osnovami waldorfske pedagogike,<br />

kamor sodi tudi umetnost, saj je waldorfska pedagogika<br />

tako umetnost kot znanost – umetnost kot proces učiti se poslušati<br />

svet in soljudi ter v njih prepoznavati nastajajoče. Da<br />

prepoznamo nastajajoče v otroku in mu omogočimo, da se izrazi<br />

kot individuum, moramo biti tudi sami učeči in razvijajoči<br />

se ljudje in umetnost nam je v tem smislu velika učiteljica.<br />

Waldorfska pedagogika, kot tudi njeno izobraževanje učiteljev,<br />

sta vedno odprta za nove izzive, zato se bomo v tem<br />

sklopu izobraževanja spoprijateljili z izzivi SREDNJE ŠOLE.<br />

Osnovnošolski in srednješolski učitelj delujeta po istih osnovnih<br />

principih waldorfske pedagogike. Njuna razlika je le v tem,<br />

WALDORFSKA ŠOLA Maribor,<br />

Wilsonova ul. 18, Maribor<br />

Vabimo vas, da se pridružite našemu izobraževanju,<br />

ki vam ponuja možnost odkriti tančice waldorfske<br />

pedagogike in vstopiti v njen svet aktivne dejavnosti<br />

skozi<br />

um - predavanja,<br />

srce - umetnost in<br />

voljo - aktivna samopreobrazba.<br />

Če želite postati waldorfski učitelj ali želite preprosto<br />

nekaj več zvedeti o waldorfski pedagogiki in sebi, potem<br />

je naše izobraževanje pravo za vas.<br />

IZPOLNITE priloženo PRIJAVO, napišite kratek življenjepis,<br />

priložite dve fotografiji ter kopijo diplome in to<br />

čim prej pošljite na zgornji naslov.<br />

VPISANI ste, ko nam posredujete še izpolnjeno pristopno<br />

izjavo ter plačate vpisnino in prvi obrok šolnine.<br />

da potrebuje osnovnošolski učitelj široko splošno znanje iz<br />

mnogih področij, srednješolski pa mora dobro poznati eno ali<br />

več področij, ki jih poučuje. V osnovi bo izobraževanje za oba<br />

profila učiteljev potekalo skupaj, občasno pa tudi deljeno.<br />

Po zaključenem izobraževanju dobi udeleženec-ka naziv<br />

WALDORFSKI UČITELJ oz. UČITELJICA,<br />

V kolikor bi se izobraževanja radi udeležili, pa imate takšne<br />

ali drugačne ovire, bomo z veseljem skupaj z vami poskušali<br />

poiskali ustrezno rešitev:<br />

031 233 509 ali nada.antauer@triera.net<br />

MAJ - Društvo prijateljev waldorfske pedagogike<br />

Orožnova 5, 2000 Maribor, nada.antauer@triera.net<br />

PRIJAVA<br />

PRIJAVLJAM se na 'IZOBRAŽEVANJE ZA WALDORFSKE UČITELJE'<br />

IME IN PRIIMEK …………………………………………………………………………………………………………………………....<br />

NASLOV …....………………………………………………………………………………………………………………………………...<br />

E-POŠTA ………………………………………………………<br />

Mobilni TEL …………………………………….......………...<br />

PODPIS ……….…………………………………………..<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong> 23


OE Ma r i b o r<br />

24 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2009</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!