Views
7 months ago

Gorički vrh 2017

KULTURA V Občini

KULTURA V Občini Rogašovcih 17. praznovali V nedeljo, 24. aprila 2016 ... Slavnostni govornik dr. Milan Brglez, predsednik DZ RS V nedeljo, 24. aprila 2016, so v Občini Rogašovci proslavili že sedemnajsti občinski praznik, ki ga pripravljajo v čast svetega Jurija (rimski vojščak, mučenec in svetnik), zavetnika tamkajšnje rimokatoliške župnije. Da ta svetnik, katerega god se praznuje 23. aprila, pomeni vrnitev pomladi, vstajenje in napredek, so dokazale prireditve v čast občinskega praznika, ki so se pričele že nekaj tednov prej: mešani pevski zbor Maranata – zbor binkoštne cerkve iz Nuskove, je pripravil koncert ob svoji 30-letnici, Osnovna šola Sveti Jurij je pripravila dan odprtih vrat in Društvo Royal Rangers je pri Čebeljem gradiču v Serdici pripravilo srečanje Royal Rangersov. V 1100 izvodih je izšlo tudi občinsko glasilo Gorički vrh, ki ga je prejelo vsako gospodinjstvo. Osrednja prireditev je potekala v prireditvenem šotoru na igrišču v Svetem Juriju, gostitelji pa so tokrat bili vaščani Sotine in njihovo prostovoljno gasilsko društvo. Ob 11. uri je mlada glasbenica Emma Kuzmič zaigrala slovensko himno na violini ter tako naznanila pričetek osrednje prireditve. Povezovalca programa sta bila Rozvita Škodnik in Nino Gumilar, ki sta v uvodu prebrala pesem Bükev, ki jo je zapisal domači ljubiteljski pesnik Branko Pintarič. Nagovor vsem je imel župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič, ki je ob tem »ošvrknil« politični neodnos središča države do obrobnih občin, kjer prebivalstvo odhaja (za okrog tisoč se je zmanjšalo število občank in občanov v Občini Rogašovci), ker ni delovnih mest, kjer bi se lahko zaposlili. Je pa čestital vaščanom Sotine za organizacijo občinske prireditve ter pripravo pogostitve vseh. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez, podpredsednik Stranke modrega centra. Na besede župana se je odzval s pohvalo, da so prednosti obrobnih občin v turistični ponudbi, kajti gostoljubnost, ki jo vsak doživi v teh krajih ter odprtost ljudi za druženja, primanjkuje prav v osrednji Sloveniji. Sledil je kulturni program. Ob zvokih prekmurske glasbe so nastopili učenke in učenci Folklornega krožka Osnovne šole Sveti Jurij pod mentorstvom učiteljic Vide Šafer in Andreje Burina. »Vsak po svoje« je bil naslov pesmi, ki jo je zapel Mladinski pevski zbor Osnovne šole Sveti Jurij pod vodstvom zborovodkinje Mateje Klement, učenka Ina Zagorc pa je zaigrala na klarinet. Nastopili so še članice in člani domače humoristične skupine Močnikovi s prikazom dogajanja na morski plaži, kljub hladnemu vremenu v času prireditve. Župan Edvard Mihalič je ob tokratni priložnosti pred številnim občinstvom podelil občinska priznanja. Priznanja so prejeli trije zlati maturanti: Katja Gomboc iz Večeslavcev, Sanja Halb s Pertoče in Kristjan Frčko iz Rogašovcev. Posebno priznanje je bilo podeljeno trgovskemu podjetju Goričanka iz Trdkove, ki je konec lanske jeseni odprlo v Svetem Juriju nov trgovski center. Za uspehe na športnem področju sta občinsko priznanje prejela 7-letni judoist Miha Marič iz Rogašovcev (osvojil prvo mesto v kategoriji U8 na državnem prvenstvu, 3. aprila lani, na Ptuju) in Veterani Kluba malega nogometa Večeslavci. Ob podelitvi turističnih priznanj se je županu pridružila predsednica Turističnega društva Rogašovci Silva Gaber. Naziv za »naj staro domačijo« je prejela Marija Rogan iz Sotine 65, »naj kmetija« v letu 2016 v Občini Rogašovci je kmetija Cvetke in Janeza Bučeka iz Sotine 42 ter »naj domačija« v Občini Rogašovci v letu 2016 je domačija Marije in Antona Špilaka iz Sotine 56. V imenu nagrajencev se je zahvalil lastnik Goričanke Srečko Kalamar iz Trdkove. Sledila je pogostitev z že tradicionalnim bogračem, za veselo zabavno popoldne pa sta poskrbela ansambla Weekend band in Ansambel Saše Avsenika. Ves čas prazničnega dogajanja je bila pred prireditvenim šotorom na ogled tudi razstava malih živali, ki so je bili veseli zlasti najmlajši. Besedilo: Filip Matko Ficko Fotografija: arhiv Občine Rogašovci 24 | Gorički vrh · april 2017

KULTURA Uspešna na natečajih Učenka OŠ Sveti Jurij Nika Nemec je na natečaju Vsak jezik ima svoj dom in dom slovenščine je tukaj, ki ga je razpisala Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, za svojo pesem Moja slovenščina prejela izmed 135 poslanih literarnih izdelkov učencev s cele Slovenije nagrado in priznanje za 1. mesto v kategoriji posameznih triad. Prav tako je na natečaju Nücajmo jezik, ki ga od majcenoga obračamo prejela za pesmico Prva lübezen, napisano v narečju, priznanje in knjižno nagrado za izbrana najboljša dela. Besedilo: Tatjana Grah Marič MOJA SLOVENŠČINA Veliko po svetu se da potovati in v vsaki državi drug jezik spoznati. Jezik je kralj vsega sveta in vsaka država svoj'ga ima. Pravila, ločila in strešice so, besede in stavki nam vse povedo. Kako naglasiti in izgovoriti, kako pravilno mora vse biti. V Evropi doma je slovenščina, ki za Slovenca je materinščina. Dom slovenščine je tukaj, kjer jaz sem doma, kjer moja je domovina in kamor zapisuje se naša zgodovina. Slovenščina tudi narečja ima, se od Prekmurja do Primorske razlikovati zna. Gorenjci, Dolenjci, Korošči, Štajerci razlikujejo se, vsem pa knjižni jezik skupen je. Na Goričkem je veselo! PRVA LŰBEZEN Iden v oštarijo, zaglejdnen tan njou, že se zalűjben na prvo okou. Zalűjben se tak, kak se nemre fsak. kűšnete jo ščen, samo njene čobe se želen. Iden cuj k njej, pa v momenti njeno rokou man na glavej. pouče me še za slovou, pa zavolo podoknice man zaj plavo okou. Na Goričkem je veselo, že, ko prideš, to izveš. Tu se dela vsako delo, se obrača velik »keš«! Ženske hodijo na delo, moški kuhajo doma. Malo se bo čudno zdelo, pa se tak par rad ima! Na Goričkem je veselo! Tu se imamo radi vsi! Vino rdeče, grozdje zrelo, skupaj smo prijatelji! Vsi veselo žvrgolijo, da jim grozdje že zori. Ko se bratev bo začela, to bo čas najlepših dni! Naj veselje nas ne mine, ker smo tukaj vsi doma! Lepe brege in doline, kraj Goričko naš ima. Natalija Grylo Fotografija: https://www.theodysseyonline.com/lost-art-poetry Gorički vrh · april 2017 | 25

Suhokranjske poti pomlad 2013 - Občina Žužemberk
Ogledalo, številka 93, april 2013 - Občina Vojnik
Revija PRO - December 2017
Podoživeti hočem vsak prostor vrtca Zvonka Grum Vojniški vrtec kot ...
Suhokranjske poti, oktober 2009 - Občina Žužemberk
OGLEDALO, številka 82, julij 2011 - Občina Vojnik
OGLEDALO, Številka 54, 14.april 2006 - Občina Vojnik
Glasilo Vizita - št.33_34 - Splošna bolnišnica Novo mesto
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
april 2008 - Občina Logatec
Suhokranjske poti, oktober 2008 - Občina Žužemberk
Številka 1/313 - Cinkarna Celje
Od socialne delavke do uspešne podjetnice ... 3 ... - Agencija Mori doo
NOVICE OB^INE DUPLEK, letnik 11, {tevilka 3, javno glasilo
Aplenca - Občina Komenda
Ogledalo, številka 94, junij 2013 - Občina Vojnik
OGLEDALO, Številka 60, 19.april 2007 - Občina Vojnik
OGLEDALO, Številka_69, marec 2009 - Občina Vojnik
Glasnik januar - februar2009 - Občina Škofljica