Views
2 months ago

Gorički vrh 2017

FOTOREPORTAŽA

FOTOREPORTAŽA Madžarski bus z voznikom in sprevodnikom leta 1941 pred gostilno Rafl Mopedis med spretnostno vožnjo - Rogašovci 1975 Mopedist med spret. vožnjo v Rogašovcih - l. 1975 Mopedisti spretnostne vožnje - Rogašovci 03.05.1975. Mopedist med spret. vožnjo v Rogašovcih - leto 1975 Sezonci gredo v Baranjo, kolodvor M. Sobota - leto 1956 34 | Gorički vrh · april 2017

FOTOREPORTAŽA Poroka - leto 1930 Podkovni kovač Karel Šalamon - okoli leta 1965 PGD Sv. Jurij z pleh muziko - leto 1931 Pustna svadba v Sotini - leto 1965 Serdiški kosci, grabljice in mož postave - leto 1955 Gorički vrh · april 2017 | 35

Suhokranjske poti pomlad 2013 - Občina Žužemberk
Ogledalo, številka 93, april 2013 - Občina Vojnik
Podoživeti hočem vsak prostor vrtca Zvonka Grum Vojniški vrtec kot ...
Suhokranjske poti, oktober 2009 - Občina Žužemberk
OGLEDALO, številka 82, julij 2011 - Občina Vojnik
Revija PRO - December 2017
OGLEDALO, Številka 54, 14.april 2006 - Občina Vojnik
Glasilo Vizita - št.33_34 - Splošna bolnišnica Novo mesto
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
april 2008 - Občina Logatec
Suhokranjske poti, oktober 2008 - Občina Žužemberk
Številka 1/313 - Cinkarna Celje
V fokusu: Tomaž Barada, 1.del - All Europe Taekwon-do Federation
NOVICE OB^INE DUPLEK, letnik 11, {tevilka 3, javno glasilo
Aplenca - Občina Komenda
1 stevilka: 124-125 leto: 2010 www.adrenalin.si
september 07 - Občina Logatec
Urednikova beseda bf 1/2011 - Frančiškani v Sloveniji