27.05.2018 Views

SG18

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

V ďalšom čísle časopisu:<br />

Jak to myslel Darwin<br />

titulná téma:<br />

Svet Gr álu<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých<br />

duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet<br />

zmenil na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

Stretávame sa s názorom, že vznik a vývoj života je iba hračkou náhody.<br />

Naše znalosti sa však obmedzujú temer výlučne na hmotu. Existuje<br />

pritom princíp života, idea všetkého živého, ktorou sa vznik aj vývoj<br />

riadi. Významným pionierom na nevďačnej ceste za poznaním bol<br />

Charles Darwin.<br />

Svet Grálu č. 19<br />

vychádza v marci 2009<br />

Mária z Nazaretu<br />

Dramatizácia podľa knižnej predlohy<br />

Časopis Svet Grálu, ktorý<br />

vychádza súčasne aj v češtine,<br />

nadväzuje na nemecký<br />

Gr alsWelt, francúzsky<br />

Monde du Graal<br />

a anglický Gr ailWorld,<br />

ktoré si vo svojich krajinách<br />

získali už tisíce stálych čitateľov.<br />

Svet Grálu vychádza<br />

štyrikrát ročne. Informácie<br />

o predplatnom nájdete<br />

v prílohe alebo na internete:<br />

www.svetgralu.sk<br />

8.10.2008 19:54:15<br />

Nové Audio CD z edície Svet Grálu<br />

Mária-potla .indd 1 8.10.2008 20:00:27<br />

CD si môžete objednávať prostredníctvom kupónu v časopise,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

16/2008 SVěT GRÁLU<br />

SVěT GRÁLU<br />

<br />

17/2008 SVET GRÁLU<br />

červen – srpen 2008 · číslo 16<br />

strana 5<br />

Gándhí – experimenty a služba<br />

Gemmoterapie<br />

strana 9<br />

strana 12<br />

Jak pročišťovat organismus<br />

Indigové děti: Lidé budoucnosti?<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

strana 22<br />

Maria z Magdaly<br />

Seznamte se:<br />

V o d a !<br />

SVET GRÁLU<br />

<br />

september – november 2008 · číslo 17<br />

Manželstvo a rozvody<br />

…alebo je to predsa len ten pravý?<br />

strana 5<br />

Ako posilňovať vyžarovanie krvi<br />

strana 10<br />

strana 34<br />

cena 78 Kč<br />

R O Z H O V O R<br />

Království růží<br />

Bol Ježiš vševediaci?<br />

strana 14<br />

Apokalypsa<br />

strana 28<br />

Voda – 2. časť seriálu<br />

strana 30<br />

cena 87 Sk / 2,89 €<br />

Nad Tatrou sa blýska<br />

Od Štúra k Štefánikovi<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Pripravujeme pre vás<br />

Kalendár f a r i e b na rok 2009<br />

■ ešte krajšie fotografie<br />

■ ku každému dňu priradená farba<br />

■ v novom veľkom nástennom formáte<br />

Vychádza v októbri 2009<br />

Svět Gr álu<br />

www.svet.gralu.cz<br />

www.svetgralu.sk


OBSAH<br />

Osobnosť<br />

Nikola Tesla 5<br />

Rozhovor<br />

Liečiť? To je ako mať nadanie<br />

spievať alebo maľovať.<br />

Rozhovor s Helenou Bartošovou, ktorá<br />

pri liečení využíva svoje schopnosti<br />

jasnocítenia a jasnočujnosti. 8<br />

india<br />

Spev nádeje<br />

Hinduistickí mnísi Swami Gurusharanananda<br />

a Swami Mangalananda putovali po Európe<br />

aby spevom a osvetou získali prostriedky na<br />

zriadenie školy v Omkareshware. 12<br />

Zdravie<br />

Ako pôsobia farby na vyžarovanie krvi 14<br />

Téma<br />

Krása slovenčiny 18<br />

Téma<br />

Krása 21<br />

fotoreportáž<br />

„Krása v ľudských dielach“ 24<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Čo vlastne chcel Ježiš v skutočnosti?<br />

Zamyslenie sa nad výrokmi nového<br />

zákona a nad dnešnou interpretáciou<br />

Ježišových slov. 26<br />

NA ZAMYSLENIE<br />

Moderný názor na ženu (T. G. Masaryk) 29<br />

Zdravie<br />

Homeopatia. Pachové látky ako liečivé prostriedky? 32<br />

OSOBNOSŤ<br />

Abd-ru-shin – život a dielo<br />

IV. časť: V službe Posolstva Grálu 36<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov 40<br />

NA ZÁVER…<br />

Mesiáš 42<br />

Milé čitateľky, milí čitatelia,<br />

blížia sa nám zase ďalšie Vianoce,<br />

a to je taký zvláštny čas. Tak ako<br />

každý týždeň má svoju nedeľu, každý<br />

rok má zase svoje Vianoce. Vianoce<br />

sú vlastne, keď sa to tak vezme, takou<br />

nedeľou roku. Len nám odnedávna<br />

nariadili naši jazykovední otcovia<br />

z Ústavu Akadémie Vied písať slovo<br />

Vianoce veľkým písmenom, kým na<br />

Nedeľu si ešte nikto rovnakým spôsobom<br />

netrúfol. Možno preto, že<br />

nedieľ je do roka päťdesiatdva, kým<br />

Vianoce sú len jedny, a tak sú nám<br />

tie nedele také všednejšie a veľké písmeno<br />

na začiatku si proste nezaslúžia.<br />

Navyše – ateisti trávia nedele na<br />

chate alebo na lyžiarskych vlekoch,<br />

v horších prípadoch aj v obchodných<br />

centrách. Taký deň si však na veľké<br />

písmeno nemôže robiť vôbec žiadny<br />

nárok.<br />

Vianoce – to je však niečo úplne iné.<br />

Na Vianoce sa v kostoloch nehrá len<br />

obyčajná hudba, ale prinajmenšom<br />

Rybova omša alebo Händlov Mesiáš<br />

a lyžiarske vleky zívajú na Štedrý deň<br />

prázdnotou. Skrátka, aj v tej ateistickej<br />

časti národa sa pohne niečo ako<br />

svedomie alebo dokonca pocit viny,<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2009


na úvod…<br />

a ten si určite zaslúži ocenenie, aspoň<br />

tým veľkým písmenom. Vianoce<br />

sú časom obzvlášť hrejivým, časom,<br />

keď „mráz do okien duje, v izbičke<br />

pri kachliach teplo je“, práve v tom<br />

čase zimného slnovratu sa roztápa<br />

ľadová šupka okolo duše ulietaného<br />

moderného človeka a on zisťuje, že<br />

ešte stále žije, že mu v duši ešte stále<br />

nevyhasli ideály, ktoré mu do nej ten<br />

Ktosi kedysi dávno vložil. A aj keby<br />

mal zháňať opravára na chladničku,<br />

lepšie platené miesto, alebo objednať<br />

dcérke zubný strojček – nehovoriac<br />

o darčekoch pod stromček – náhle<br />

má bytostnú potrebu zastaviť sa, sadnúť<br />

si a prinajmenšom dívať sa von<br />

oknom.<br />

Radi by sme sa, milé čitateľky a čitatelia,<br />

spolu s vami v tomto čísle zaoberali<br />

jednou takou témou, ktorá<br />

akoby patrí k Vianociam, alebo<br />

k nim má blízko. Je to pojem „krása“.<br />

Krása je však témou chúlostivou, ako<br />

všetko, čo sa nedá matematicky spočítať<br />

a pri pokladni zaplatiť. Krásu,<br />

rovnako ako napríklad hudbu môžeme<br />

vnímať každý inak. Ale môžeme<br />

sa pritom vzájomne pochopiť,<br />

a hlavne pochopiť, že krása je nám<br />

sprievodcom, každému jemu vlastným,<br />

sprievodcom tým naším kľukatým<br />

svetom.<br />

Krása totiž nie je príťažlivosť. Príťažlivosť<br />

je tovar, s ktorým obchodujú<br />

autori titulných stránok časopisov.<br />

No, ten náš časopis v tom akosi<br />

pokrivkáva. Príťažlivá ženská tvár,<br />

a nielen tvár, je taký poddruh prírodnej<br />

krásy, ktorý prosto a jednoducho<br />

človeka pritiahne, aby si čo<br />

najviac okoloidúcich pri trafike tento<br />

časopis všimlo. Aby si muži povedali:<br />

„No, toto je čertovsky zaujímavá žena,<br />

tá sa mi páči“, čo si budeme hovoriť...<br />

Pritom sú muži takými ľahko<br />

oklamateľnými amatérmi. To ženy<br />

– tie vedia naproti tomu veľmi odborne<br />

oceniť ženskú tvár a postavu,<br />

a majú presne spočítané, čo im sa-<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2009<br />

mým do toho nalešteného titulného<br />

ideálu chýba. Ženy sú pritom žičlivé<br />

a nežičlivé. Tie žičlivé si pomyslia:<br />

„Dofrasa, keby som tak mala o päť<br />

kíl menej a k tomu preč tie faldy pod<br />

bradou a tuto a tamto.“ Tie nežičlivé<br />

si v duchu dajú ruky v bok, nadýchnu<br />

sa a povedia: „Tak, holúbok, teba by<br />

som rada videla vešať bielizeň a chodiť<br />

na nákupy s igelitkami. To sa ti<br />

to pózuje, keď nemusíš po práci vyzdvihnúť<br />

deti zo škôlky a šaty z čistiarne.<br />

Tiež ťa, ako vidím, nehnevá<br />

pečeň a doma nečaká predvianočné<br />

upratovanie.“<br />

Ale to sme sa trochu zarozprávali.<br />

Nedávno sme boli so skupinou turistov<br />

na zámku. Bol plný krásneho<br />

vycibreného vkusu – maľby, obrazy,<br />

nábytok, jedálenské servisy a ďalšie<br />

všelijaké pekné čačky. Pozeráte sa na<br />

to všetko, počúvate sprievodkyňu,<br />

disciplinovane sa držíte v húfe ostatných,<br />

občas niečo znalecky zamrmlete,<br />

ale po celý čas vám zo všetkého<br />

najviac vŕta hlavou otázka: aké to je,<br />

narodiť sa ako šľachtic, vyrastať od<br />

detstva v takom prostredí, nosiť brokátové<br />

šatôčky a nacvičovať s učiteľom<br />

vyberané vystupovanie? Je toto<br />

krása? Čím sa vlastne zamestnáva od<br />

rána do večera aristokrat, ktorý nemusí<br />

chodiť do kancelárie, do firmy,<br />

do továrne? Len sa rozváža po Európe<br />

a navštevuje svojich súkmeňovcov?<br />

Postáva len tak s pohárikom sherry<br />

v ruke na romantických večierkoch?<br />

Jeden taký pán dostal v reštitúcii svoj<br />

majetok naspäť a krátko nato ponuku<br />

na vstup do diplomatických služieb<br />

Českej republiky. To je úžasná a užitočná<br />

služba, v ktorej môžete zhodnotiť<br />

svoj neoficiálny šľachtický titul<br />

aj vyberané správanie. Ale on dlho<br />

nevydržal pozerať sa na plebejské lomozenie<br />

zamestnancov v závodnej<br />

jedálni a celkom neušľachtilé intrigy,<br />

závisť a nízke správanie sa ministerských<br />

úradníkov – a odišiel odtiaľ.<br />

„V tomto prostredí ja žiť nebudem“,<br />

povedal. Myslím, že potom založil<br />

nejakú dobročinnú nadáciu a podporoval<br />

študentov, alebo niečo podobného.<br />

Toto prostredie na zámku nie je<br />

krása, povedal som si, je to len kúsok<br />

krásy, zvyšok je potešenie labužníka<br />

a pocit výnimočnosti. Zrýchlil som<br />

krok, aby som dohonil sprievodkyňu<br />

a ostatných zo skupiny.<br />

Ja som krásu videl. Bola spojená<br />

s láskou ako neroztrhnuteľná dvojhviezda.<br />

Keď láska pohasne, krása<br />

zájde, stratí sa ako sfúknutý plameň<br />

lampy a prestane napĺňať dom<br />

svetlom a vôňou. Stretli sme sa na<br />

ulici, mala na sebe kabát s kapucňou<br />

a džínsy. Už sa stmievalo, ale vychádzala<br />

z nej taká žiara. Dlho sme sa<br />

nevideli. „Ako sa máte?“ spýtal som<br />

sa. Placho sa usmiala: „Rozviedli sme<br />

sa“, povedala, „veľmi to bolelo, ale už<br />

to nešlo – žiť spolu. Nemala som odvahu<br />

to urobiť, až láska mi ju dodala.“<br />

Tu mi až došlo, čo celý ten čas presvecuje<br />

náš rozhovor. Šťastie, to je to, čo<br />

jej žiarilo z očí, úsmevu, z celej tváre.<br />

„Žijem s priateľom v podnájme…“<br />

zase ten plachý, ospravedlňujúci pohľad.<br />

Ja viem, čo znamenal – ľudia<br />

si pomyslia: »našla si iného«. Ale<br />

pozrieš sa jej do očí a vieš: je v tom<br />

čosi odinakiaľ, láska a krása. Naraz<br />

je krása v tvári, v pohyboch, v slovách,<br />

čosi pokropilo život tej ženy<br />

svätenou vodou a zrazu je všetko<br />

celkom nové a krásne. Sadol som si<br />

na lavičku v parku, pozoroval uponáhľaných<br />

ľudí, ženúcich sa za akýmisi<br />

dôležitými cieľmi, zahĺbených<br />

samých do seba, čosi riešiacich kdesi<br />

vnútri... navonok bezmyšlienkovití,<br />

nerozhliadajúci sa okolo seba… „Ľudia,<br />

buďte krásni“, hovoril som im<br />

v duchu. Krásy vôkol je málo a svet<br />

na to hynie. Ale oni nepočuli.<br />

Ľudia, buďte krásni. Krásy vôkol je<br />

málo a svet na to hynie, viete?<br />

Artur Zatloukal


Osobnosť<br />

Už v detstve sa u mladého Nikolu<br />

prejavila mimoriadna schopnosť,<br />

ktorú on sám nazýva zvláštna porucha<br />

1 .Tá spočívala v tom, že sa<br />

mu pred zrakom zjavovali obrazy,<br />

často sprevádzané silnými zábleskami<br />

svetla. Ako<br />

píše vo svojich<br />

memoároch, boli<br />

to obrázky vecí<br />

i scén, ktoré skutočne<br />

videl, neboli<br />

to iba predstav<br />

y. Niekedy<br />

nebol schopný<br />

rozlíšiť, či to, čo<br />

vidí, je skutočne<br />

hmotné alebo nie. Najprv ho táto<br />

schopnosť desila a svoju myseľ sa<br />

neželaných vnemov pokúšal zbaviť.<br />

Časom to zvládol cez mentálne<br />

cvičenia a v sedemnástich rokoch,<br />

keď sa začal zaoberať vynaliezaním,<br />

s potešením zistil, že môže<br />

s najväčšou ľahkosťou vizualizovať<br />

1 . Pri vynaliezaní nepotreboval<br />

modely, ani výkresy či experimenty.<br />

Keď mu napadla myšlienka, začal<br />

s ňou v mysli pracovať: menil konštrukciu,<br />

skúšal rôzne vylepšenia<br />

a v mysli aj svoje zariadenia uvádzal<br />

do chodu. Keď už v duchu urobil<br />

všetky možné vylepšenia a už<br />

nikde nevidel žiadne chyby, začal<br />

konštruovať konečný produkt. Výsledkom<br />

jeho tvorivého postupu bol<br />

fakt, že prístroje pracovali tak, ako<br />

ich vymyslel a experimenty prebiehali<br />

tak, ako si ich naplánoval.<br />

Spôsob, akým sa Teslovi podarilo<br />

ovládnuť svoje mimoriadne schopnosti,<br />

opisuje Tesla vo svojich spomienkach<br />

takto: „Počas svojich<br />

neustálych mentálnych cvičení<br />

som rozvinul svoje pozorovacie<br />

sily. Všimol som si, že objavovaniu<br />

sa obrazov vždy predchádzali vízie<br />

skutočných scén za zvláštnych<br />

a všeobecne veľmi výnimočných<br />

podmienok a ja som bol pri kaž-<br />

Nikola<br />

Tesla<br />

Koncom minulého roka usporiadalo Múzeum kultúry Chorvátov na<br />

Slovensku výstavu „Nikola Tesla - človek, ktorý rozsvietil svet“. Veľkí<br />

i malí návštevníci s úžasom pozorovali, ako sa žiarovka rozsvietila<br />

v ruke lektora po tom, čo spustil nejaký prístroj. Takto efektne priblížil<br />

sprievodca jeden z mnohých fyzikálnych javov, ktoré N. Tesla objavil.<br />

Pútavé demonštrácie a zaujímavé rozprávanie o životných peripetiách<br />

vynálezcu vo mne prebudili hlbší záujem o túto osobnosť. Dovtedy mi<br />

bolo meno Tesla známe ako jednotka magnetickej indukcie či názov<br />

elektrotechnického podniku v Stropkove na východnom Slovensku.<br />

kladalo, že bude posledný,<br />

sa zúfalý otec<br />

prirútil do miestdej<br />

príležitosti hnaný túžbou nájsť<br />

pôvodný impulz. Po krátkej dobe<br />

sa toto úsilie stalo takmer automatickým<br />

a získal som veľkú obratnosť<br />

v prepájaní príčiny a následku.<br />

Na svoje prekvapenie som<br />

si čoskoro uvedomil, že každá myšlienka,<br />

ktorú som pojal, mala príčinu<br />

vo vonkajšom dojme. V priebehu<br />

času mi bolo zrejmé, že som<br />

obyčajným automatom, vybaveným<br />

silou k pohybu, ktorý reaguje na stimuly<br />

zmyslových orgánov a podľa<br />

toho koná a myslí.“<br />

Táto metóda, odborne nazývaná<br />

introspekcia, mu poskytla potrebný<br />

nadhľad a vnútorný pokoj pri riešení<br />

mnohých životných zvratov.<br />

Bankrot, zničenie celého laboratória<br />

s výsledkami niekoľkoročných<br />

výskumov pri požiari, odporné<br />

osočovania konkurenciou boli len<br />

jednými z mnohých. Mimochodom,<br />

Tesla pri introspekcii poznamenal,<br />

že tlak v zamestnaní a nepretržitý<br />

prúd dojmov, ktorý sa vlieva do vedomia<br />

všetkými kanálmi, robí modernú<br />

existenciu (človeka) v mnohých<br />

ohľadoch<br />

riskantnou. Väčšina<br />

ľudí je tak pohltená<br />

pozorovaním<br />

vonkajšieho<br />

sveta, že úplne zabúda<br />

na to, čo sa<br />

deje v ich vnútri<br />

a riskuje vznik rôznych<br />

psychosomatických<br />

ochorení...<br />

OBJAVENIE ROTUJÚCEHO<br />

MAGNETICKÉHO POĽA<br />

Teslov otec bol duchovný v pravoslávnej<br />

cirkvi a nikdy nepochyboval<br />

o tom, že jeho syn bude tiež kňazom.<br />

Táto predstava spôsobovala Nikolovi<br />

veľkú traumu, pretože on sa túžil stať<br />

inžinierom. Chlapec bol fascinovaný<br />

demonštráciami fyzikálnych zákonov,<br />

ktoré predvádzal profesor fyziky. Raz<br />

bol svedkom pokusu, počas ktorého<br />

sa začala otáčať pohyblivá časť jednoduchého<br />

prístroja vplyvom účinku<br />

elektriny. Mladíkova predstavivosť<br />

sa rozpálila. Fascinovaný sa chcel<br />

o tejto podivuhodnej sile dozvedieť<br />

viac. Teslov otec bol však vo svojom<br />

rozhodnutí neoblomný. Až cholera,<br />

na ktorú jeho syn ochorel, zmenila<br />

otcovo rozhodnutie. Deväť mesiacov<br />

bol Nikola upútaný<br />

na lôžko, jeho životná<br />

energia bola<br />

vyčerpaná a ocitol<br />

sa na pokraji smrti.<br />

Po jednom záchvate,<br />

o ktorom sa predpo-<br />

Otec<br />

N. Teslu<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


Osobnosť<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

nosti k trpiacemu synovi a pokúšal sa<br />

ho povzbudiť. Nikola spomenul, že by<br />

sa mu snáď uľavilo, keby ho nechali<br />

študovať inžinierstvo. „Pôjdeš študovať<br />

na tú najlepšiu technickú inštitúciu<br />

na svete,“ sľúbil otec. Zo srdca mladíka<br />

spadlo veľké závažie, ale nebyť zázračného<br />

lieku táto úľava by prišla neskoro.<br />

V rámci ročnej rekonvalescencie sa<br />

Tesla často potuloval po horách, čo<br />

malo blahodarný vplyv na jeho telo<br />

i ducha. V tomto období sa začalo aj<br />

jeho vynaliezanie, rozvíjal množstvo<br />

nápadov, ale bez znalosti princípov si<br />

uvedomoval, že boli nerealizovateľné.<br />

Teoretické i praktické vedomosti si<br />

dopĺňal štúdiom na technickej univerzite<br />

v Grazi.<br />

Enormná túžba<br />

po vedomostiach<br />

hnala mladého<br />

Nikolu do dvadsaťhodinového<br />

štúdia denne,<br />

čo trvalo mesiace.<br />

Raz profesor<br />

demonštroval<br />

rôzne účinky<br />

jednosmerného elektrického prúdu na<br />

dyname. Pri predvádzaní stroja zberné<br />

kartáče veľmi iskrili a robili problémy.<br />

Inštinkt Teslovi napovedal, že by<br />

bolo možné zostrojiť motor i bez nich<br />

a spomenul to pred profesorom. Ten<br />

prehlásil, že by to bolo niečo ako perpetuum<br />

mobile, teda nemožné. Tesla<br />

vychádzal z objavu M. Faradaya, ktorý<br />

zistil, že ak nechal otáčať drôtenú špirálu<br />

v magnetickom<br />

poli,<br />

pretekal ňou<br />

striedavý prúd.<br />

Teslovi napadlo,<br />

že ak striedavý<br />

elektrický<br />

prúd vzniká<br />

otáčavým pohybom<br />

v magnetickom<br />

poli,<br />

potom by bolo<br />

možné dosiahnuť otáčavý pohyb silou<br />

magnetického poľa vytvoreného striedavým<br />

prúdom. Po dokončení štúdií<br />

odišiel Tesla do Prahy, aby si rozšíril<br />

poznatky z elektrotechniky. Z Prahy<br />

Tesla prišiel do Budapešti. Práve v Budapešti<br />

Tesla konečne objavil riešenie<br />

„Praktický úspech nejakej myšlienky, bez ohľadu na jej<br />

vlastnú hodnotu, závisí od postoja súčasníkov. Ak prichádza<br />

vo vhodnom čase, prijmú ju; ak nie, môže dopadnúť<br />

podobne ako výhonky, ktoré vyláka zo zeme teplé slnko,<br />

len aby ich poškodil a spomalil ich rast nasledujúci mráz.“<br />

Nikola Tesla<br />

problému - rotujúce magnetické pole<br />

vytvorené dvojicou striedavých prúdov.<br />

Tomu však predchádzalo úplné<br />

nervové i fyzické zrútenie vynálezcu,<br />

kam ho doviedlo jeho nadmerné prepínanie<br />

duševných i telesných síl. Po<br />

tomto objave Tesla v rýchlom slede objavil<br />

a vypracoval podrobnosti celého<br />

systému založeného na striedavom<br />

prúde, a tak dnes, vďaka Teslovi, varíme,<br />

perieme,<br />

vysávame či<br />

umývame riad,<br />

alebo pracujeme<br />

na počítači,<br />

využívame<br />

internet<br />

či cestujeme<br />

r ý c h l i k o m<br />

alebo metrom.<br />

Tesla v Amerike<br />

Tesla sa po predaji budapeštianskej<br />

spoločnosti presťahoval do Paríža,<br />

kde sa zamestnal v Edisonovej<br />

spoločnosti. Spoločnosť sa v čase<br />

Teslovho príchodu nachádzala vo<br />

veľkých problémoch. Dodala kompletný<br />

Edisonov osvetľovací systém<br />

pre nemecké železnice. Pracovníci<br />

pri inštalácii systému urobili niekoľko<br />

závažných chýb, ktoré pri uvedení<br />

spôsobili skrat a zdemolovanie<br />

steny, a to pred očami nemeckého<br />

cisára 2 . Edisonovi hrozilo zničenie<br />

povesti i jeho európskej spoločnosti.<br />

Pri odstraňovaní chýb sa uplatnil<br />

nápadmi sršiaci<br />

mladý<br />

Tesla. Tu si ho<br />

všimol Edisonov<br />

najbližší<br />

spolupracovník<br />

Charles Batchellor<br />

a navrhol<br />

Teslovi, aby<br />

prišiel pracovať<br />

do Ameriky<br />

k Edisonovi. Tesla, ktorý návrh prijal,<br />

mal už v tom čase vyriešenú teóriu<br />

striedavého prúdu a veril, že keď si<br />

Edison uvedomí jeho výhody, predovšetkým<br />

možnosť prenosu elektriny<br />

na veľké vzdialenosti, čo u jednosmerného<br />

prúdu nebolo možné, dá<br />

prednosť striedavému pred jednosmerným<br />

prúdom. Edisonove spoločnosti<br />

však mali všetky patenty<br />

na jednosmerný prúd a investovali<br />

veľké prostriedky do systémov výroby<br />

a rozvodov jednosmerného<br />

prúdu. Edison sa na začiatku rozvoja<br />

využívania elektriny v Amerike<br />

spojil s viacerými investormi, medzi<br />

ktorými bol aj bankár J. P. Morgan,<br />

ktorý neskôr vstúpil zásadným spôsobom<br />

do Teslovho života. Tesla na<br />

rozdiel od Edisona žil vo svete svojich<br />

ideí a vynálezov, málo sa zaujímal<br />

o financie či nejakú návratnosť


Osobnosť<br />

kapitálu. Celkom zákonite sa tí dvaja<br />

museli rozísť a Tesla po odchode od<br />

Edisona zakladá vlastnú spoločnosť.<br />

V tom čase prihlasuje najvýznamnejšie<br />

patenty týkajúce sa viacfázového<br />

prenosu elektrickej energie.<br />

O rok nato, v čase veľkej ekonomickej<br />

krízy spoločnosť zaniká a Tesla<br />

sa musí živiť fyzickou prácou. Avšak<br />

Teslove objavy nezostali nepovšimnuté<br />

a Americká spoločnosť elektroinžinierov<br />

pozýva Teslu, aby prednášal<br />

o prednostiach striedavého<br />

prúdu. Na prednáške bol prítomný aj<br />

George Westinghouse, konkurent T.<br />

A. Edisona a ponúkol Teslovi milión<br />

dolárov za všetky jeho patenty súvisiace<br />

so striedavým prúdom. Ideálmi<br />

žijúci vynálezca jeho ponuku<br />

prijal a neuvedomil si dôsledky tohto<br />

rozhodnutia pre jeho budúcnosť. Zo<br />

ziskov plynúcich z využívania Teslových<br />

patentov sa časom vytvorila<br />

najbohatšia spoločnosť v USA a ich<br />

autor z toho nemal ani cent. Tesla<br />

peniaze od Westinghousa využil na<br />

zriadenie laboratória, v ktorom sa<br />

zaoberal výskumom prúdu pri vysokých<br />

napätiach a frekvenciách a tiež<br />

rezonanciou - javom, ktorý zosilňuje<br />

a zväčšuje malé pohyby. Zistil,<br />

že elektrické obvody s cievkami<br />

a kondenzátormi, ktoré už dávnejšie<br />

objavil, sa správajú rezonančne<br />

a že keď v pravom čase dodá takému<br />

obvodu len malé množstvo elektrickej<br />

energie, získa veľmi vysoké<br />

napätie a veľmi vysokú frekvenciu 2 .<br />

Počas tohto najtvorivejšieho<br />

obdobia prišiel<br />

na spôsob prenosu<br />

energie na akúkoľvek<br />

vzdialenosť bez použitia<br />

drôtov. Tieto objavy<br />

viedli k vývoju rozhlasového<br />

prijímača a televízie,<br />

elektromotora<br />

pre pohon automobilov,<br />

ovládania lodí<br />

bezdrôtovým prenosom<br />

i ďalších vynálezov, z ktorých<br />

sa niektoré začali využívať až sto rokov<br />

po ich objavení. Veľmi podobne,<br />

ako to bolo s využívaním striedavého<br />

elektrického<br />

prúdu, sa začala<br />

odvíjať história<br />

ďalšieho zásadného<br />

Teslovho<br />

objavu - prenosu<br />

energie bezdrôtovým<br />

spôsobom.<br />

Tesla napísal článok<br />

do novín o svojich nových objavoch<br />

súvisiacich s bezdrôtovým prenosom<br />

energie. V článku nazvanom<br />

Problém zvýšenia dodávky energie<br />

ľudstvu navrhol Tesla svetový systém,<br />

ktorý umožní okamžitý a presný bezdrôtový<br />

prenos akýchkoľvek signálov,<br />

správ alebo znakov do všetkých kútov<br />

sveta. Najneobyčajnejším bolo<br />

tvrdenie, že človek bude môcť získavať<br />

zo zeme zadarmo neohraničené<br />

množstvo energie. Článok si prečítal<br />

aj J. P. Morgan, jeden z rozhodujúcich<br />

investorov do spoločnosti<br />

General Electric, ktorá vybudovala<br />

rozvodnú elektrickú sieť a predávala<br />

elektrickú energiu po celej krajine.<br />

Pri čítaní článku si uvedomil,<br />

že úspech jeho spoločnosti spočíva<br />

na Teslových patentoch na striedavý<br />

prúd a Tesla prichádza s novým systémom,<br />

ktorý ich má nahradiť. Ak by<br />

mal Tesla pravdu, celý elektrotechnický<br />

priemysel by začínal odznova.<br />

Ak by pravdu nemal, jeho investície<br />

do General Electric by<br />

boli bezpečné. Morgan<br />

chcel mať istotu<br />

a ponúkol Teslovi<br />

podporu pri vybudovaní<br />

Celosvetového<br />

bezdrôtového systému.<br />

Tesla nemal dostatok<br />

financií na realizáciu<br />

tak ohromného projektu<br />

a tak bol nútený<br />

prijať Morganove podmienky<br />

– 150 000 $ za 51 percentný<br />

podiel na všetkých „bezdrôtových“<br />

patentoch. Projekt CBS sa rozbehol,<br />

vybudovali sa potrebné zariadenia.<br />

Pred uvedením<br />

systému do skúšobnej<br />

prevádzky,<br />

keď bolo potrebné<br />

už iba umiestniť<br />

na vrchol vysielacej<br />

veže medenú<br />

kupolu, odmietol<br />

J. P. Morgan poskytnúť<br />

prostriedky na dokončenie<br />

projektu. Zúfalý Tesla ho požiadal,<br />

aby mu vrátil právo na jeho vynálezy,<br />

dúfajúc, že nájde iných investorov.<br />

Oslovil kanadskú vládu, ktorá<br />

bola ochotná mu pomôcť. Morgan<br />

odpovedal, že zmluva je zmluva a nebude<br />

ju meniť. Teslove vynálezy už<br />

nemohli ohroziť systém striedavého<br />

elektrického prúdu i celý elektrotechnický<br />

priemysel. Zdiskreditovaný<br />

Tesla sa v nasledujúcich rokoch<br />

zaoberal vynálezmi, ktoré súviseli so<br />

strojárstvom. Vynašiel turbínu bez<br />

lopatiek, „letúň s vertikálnym vzletom“<br />

a ďalšie. V posledných rokoch<br />

Teslovho života ho verejnosť začala,<br />

vďaka jeho extravagantným novinovým<br />

stĺpcom, vnímať ako „bláznivého“<br />

starca, ktorý predpovedá zázraky.<br />

Dnes vieme, že väčšina ním<br />

popísaných „zázrakov“ sa stala skutočnosťou.<br />

1. Neobyčejný život Nikoly Tesly<br />

Rudolf Harčarík<br />

2. Robert Lomas: Muž, ktorý vynašiel 20.storočie<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


Rozhovor<br />

Liečiť?<br />

To je ako mať nadanie spievať alebo maľovať<br />

„To nie je len očko, pani Šuláková. Ja ten tlak cítim aj v nose a celej tejto časti<br />

hlavy,“ hovorí mi liečiteľka, ktorej som sa spýtala na večne zapálené oko<br />

môjho synčeka. „Tak aspoň vidíte, ako to funguje v praxi,” hovorí po našom<br />

rozhovore pre časopis. Helena Bartošová učila trinásť rokov na strednej škole.<br />

Dnes sa štyridsaťdvaročná matka dvoch detí živí ako liečiteľka – teda oficiálne<br />

ako psychoporadkyňa. Využíva pri tom schopnosti jasnocítenia a jasnočujnosti<br />

– ich prostredníctvom pomáha už štvrtý rok, navštívilo ju zhruba tri tisíc<br />

ľudí… Hovorí, že učiteľstvo bolo dobrou prípravou na povolanie liečiteľky.<br />

Učila telesnú výchovu, kde sa zaoberala fyzickým telom a základy spoločenských<br />

vied, kde učila napríklad filozofiu, sociológiu a psychológiu.<br />

Rozhovor s liečiteľkou Helenou Bartošovou<br />

SG: Učiteľstvo – liečiteľstvo – to sa<br />

pekne rýmuje… Ako ste sa k liečiteľstvu<br />

dostali? Prešli ste aj sama<br />

nejakou skúsenosťou, kedy ste potrebovali<br />

pomoc liečiteľa?<br />

V podstate to tak bolo. Ako malá<br />

som nemávala žiadne mimoriadne<br />

vnemy, ktoré by nasvedčovali tomu,<br />

že z „toho dievčaťa raz bude liečiteľka“.<br />

Zato som vraj oplývala učiteľskými<br />

maniermi ako je riadenie,<br />

vedenie, hodnotenie, známkovanie,<br />

túžba pomáhať druhým a „občas<br />

im vnútiť niečo svoje“, ale aj schopnosť<br />

komunikácie a kreativity. Môj<br />

mladší brat na toto obdobie nerád<br />

spomína, pretože on bol obeťou<br />

uplatňovania mojich vrodených<br />

vlôh. Nakoniec som si ako „barania<br />

žena“ splnila svoj prvý profesijný<br />

sen a skutočne som sa stala učiteľkou.<br />

Z trinástich rokov strávených<br />

učením na strednej škole som desať<br />

rokov snívala o praxi zameranej na<br />

duševnú a fyzickú regeneráciu. Už<br />

vtedy ma liečiteľstvo a alternatívna<br />

medicína priťahovali a mrzelo ma,<br />

že „tie liečiteľské schopnosti proste<br />

nemám“. Veľmi som po nich túžila<br />

a vôbec som netušila, že už vo mne<br />

dávno driemu a striehnu na pravú<br />

chvíľu, aby sa prejavili.<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

SG: Takže – kedy sa vynorili?<br />

V roku 1993, keď som sa po splnení<br />

svojich dovtedajších životných prianí<br />

paradoxne ocitla na fyzickom i psychickom<br />

dne, sa mi „náhodou“ dostala<br />

do ruky kniha lekára a liečiteľa<br />

MUDr. Jana Paloučka „Cesta k životu“.<br />

Šesť rokov nato som sa stala<br />

jeho pacientkou a za ďalších šesť rokov<br />

„žiačkou“. Podelím sa s vami<br />

o zážitky z mojej prvej návštevy, aby<br />

som svojich súčasných i potenciálnych<br />

„pacientov“ povzbudila, že ani<br />

ja som nebola žiadnou výnimkou.<br />

Pán Palouček ma vtedy usadil na stoličku,<br />

uprel zrak do mojej solárnej<br />

čakry a začal vymenovávať moje energeticko-fyzické<br />

oslabenia. A keďže<br />

všetko „trafil“, získal si okamžite<br />

moju dôveru. Potom nasledovali dve<br />

otázky prenesené veľmi prísnym hlasom:<br />

„Akým spôsobom sa chcete v živote<br />

realizovať?“ a „Aký je váš vzťah<br />

k vašim deťom?“ Prekvapil ma, obe<br />

som totiž v tom čase usilovne riešila.<br />

Pán doktor ma proste svojimi schopnosťami<br />

ohromil a tak som si pomyslela:<br />

„To by bolo, takto to vedieť! Len<br />

sa tak pozrieť a hneď všetko vedieť!<br />

A dnes ďakujem, že sa u mňa vtedy<br />

nič takého neotvorilo, pretože človek<br />

plný pýchy, ako som bola ja, by<br />

napáchal omnoho viac zla než dobra.<br />

Vzhľadom na to, že dnes už smiem<br />

pracovať s jasnocítením a jasnočujnosťou,<br />

verím, že som v lekciách pokory<br />

predsa len trochu pokročila.<br />

SG: Aké to bolo, keď sa u vás začali<br />

prejavovať schopnosti jasnočujnosti<br />

a jasnocítenia?<br />

Túžbu po spojení s duchovnými<br />

sprievodcami vo mne vyvolávali<br />

knihy, ktoré som už roky čítala. A pretože<br />

moje chcenie bolo veľké, naskytala<br />

sa možnosť realizácie. Pamätám<br />

sa, že som sa bála „niečo vidieť“, tak<br />

som vysielala do éteru, že chcem len<br />

počuť! A jedného dňa som si náhle<br />

uvedomila, že si na otázky odpovedám<br />

rýchlejšie, než stačím vo svojej<br />

hlave vymyslieť odpovede. Spojenie<br />

bolo nadviazané. Bolo milé, zvláštne,<br />

dobrodružné a neuveriteľné. Najskôr<br />

bolo možné prijímať informácie len<br />

pre seba, neskôr aj pre druhých. S mojím<br />

duchovným rastom sa menia aj<br />

moji duchovní sprievodcovia. Je to<br />

logické, sprievodcovia musia byť vždy<br />

o krôčik pred nami, aby nás mohli<br />

viesť. Vyplýva to z tzv. zákona rovnorodosti,<br />

že rovnaké priťahuje vždy<br />

zase rovnaké. Tak sa naplnil môj<br />

druhý profesijný sen. Po desiatich rokoch<br />

čakania pracujem vo svojej praxi<br />

duševnej a fyzickej regenerácie a ďakujem<br />

životu, že mi to nedovolil skôr.


Rozhovor<br />

SG: Prečo to, podľa vás, muselo trvať<br />

tak dlho?<br />

Spätne sa ukazuje, že išlo o nevyhnutnú<br />

prípravu, vďaka ktorej som dnes<br />

schopná „ustáť“ spoluprežívanie ťažkých<br />

ľudských osudov, pracovať bez<br />

ujmy so silami, s ktorými nie je radno<br />

sa zahrávať, a pritom nezmalomyseľnieť<br />

z ekonomických podmienok pre<br />

malých podnikateľov. Za ten čas som<br />

sa naučila väčšej trpezlivosti, vytrvalosti<br />

– nevzdávať sa svojich snov,<br />

ktoré v sebe často nesieme s určitým<br />

účelom, a tiež dôverovať najvyššej sile,<br />

ktorá to s nami vždy myslí dobre.<br />

SG: Dalo by sa povedať, že teraz už<br />

je liečiteľstvo vaším povolaním. Vy<br />

ste však začínali najprv Dornovou<br />

terapiou a Breussovou masážou. Vysvetlíte<br />

nám ešte, o čo v nich vlastne<br />

ide?<br />

V čase, keď som si chcela otvoriť<br />

prax, hľadala som metódy založené<br />

na celostnom prístupe. Vtedy prišla<br />

ponuka Dornovej terapie a Breussovej<br />

masáže. Veľmi stručne povedané –<br />

Dornova terapia spoločne s Breussovou<br />

masážou pomáhajú pri bolestiach<br />

chrbta, krížov, panvy a kĺbov, a veľmi<br />

dobre sa dopĺňajú. Ide o laickú liečbu,<br />

ktorá spája manuálne techniky, prácu<br />

s energiou, s reflexnými bodmi, a navyše<br />

hľadá aj duševné príčiny ochorení.<br />

Pri Breussovej masáži pôsobíme<br />

manuálne a energeticky. Pokiaľ<br />

máme dobré vyciťovanie (intuíciu),<br />

môžeme pri nej odhaliť aj duševné<br />

príčiny fyzického ochorenia.<br />

SG: Pokiaľ viem, vy ste sa nedržali<br />

striktne nejakého návodu, ako takú<br />

masáž robiť… a vďaka tomu sa u vás<br />

začali prejavovať aj ďalšie schopnosti.<br />

Je to tak?<br />

Áno. Pôsobila som na jednotlivé<br />

miesta, kým som cítila, že to tečie<br />

(smiech) – hovorím o energii. Nepôsobila<br />

som tam minútu alebo dve,<br />

ako hovorí návod. Časom som začala<br />

pociťovať, že tu alebo tam nie je niečo<br />

v poriadku. Pýtala som sa: Čo sa to tu<br />

deje? Tam je hrozný smútok… a začala<br />

som si vyhodnocovať tú informáciu,<br />

ktorú cítim telesne a ktorá mi prišla<br />

akoby z éteru: Problémy s manželom…<br />

a v tom okamihu som si uvedomila,<br />

že liečim rukami a k tomu naraz počujem<br />

aj tú duševnú príčinu, ktorú<br />

nemožno vymyslieť hlavou, pretože<br />

tých ľudí nepoznám, takže o ich problémoch<br />

nemôžem vedieť. Pomocou<br />

týchto metód som si potom riadila<br />

postup práce podľa seba. Vedela som<br />

už, že keď sa na človeka naladím, tak<br />

jeho fyzické problémy cítim vo svojom<br />

tele; podľa intenzity vnímam, či<br />

je to práca pre lekára, alebo či na to<br />

stačí liečiteľ… a hlavne, čo pre to má<br />

urobiť dotyčný sám… Takže sa v tom<br />

krásne spájajú tieto dve schopnosti –<br />

jasnocítenie, ktoré používam pre úroveň<br />

energeticko-fyzickú a jasnočujnosť<br />

na príjem informácií z vyšších<br />

nemateriálnych úrovní.<br />

SG: Predstavujem si, že to musí byť<br />

veľmi zaťažujúce cítiť na svojom vlastnom<br />

tele problémy niekoľkých ľudí za<br />

deň… Ako to zvládate?<br />

V stave, v ktorom som bola pred<br />

tými desiatimi rokmi, by som tie<br />

ťažké stavy ľudí – psychické i fyzické<br />

– nevydržala. No mala som dobrú<br />

prípravu: školstvo i môj osobný život,<br />

ktorý vôbec nebol ľahký – takže<br />

som mala na čom stavať. Vďaka tomu<br />

dnes už zmôžem veci, ktoré by som<br />

v minulosti nezvládla. No a musím<br />

sa o seba duševne aj fyzicky starať,<br />

v čom, priznám sa, niekedy pokrivkávam.<br />

Ale snažím sa.<br />

SG: Mnoho našich čitateľov bude<br />

určite zaujímať, kto sú tí vaši „duchovní<br />

poradcovia“?<br />

Ja ich vnímam ako duše ľudí, ktorí<br />

žili na zemi a na „druhej strane” teraz<br />

pokračujú vo svojom duchovnom vývoji.<br />

Snažia sa byť lepšími, niekam sa<br />

vyvinúť, posunúť – tým, že nám pomáhajú,<br />

rastú aj oni. Takže vlastne ide<br />

o akúsi vzájomnú spoluprácu. Predstavujem<br />

si ich ako svetelné bytosti, bez<br />

hmotného tela, iba s jeho obrysmi. Pokiaľ<br />

som mala nejaký vizuálny vnem,<br />

bola to vždy postava podobná figúrke<br />

z „Človeče nehnevaj sa” – z bielej hmloviny.<br />

Farby nevidím, iba biele svetlo.<br />

Prevažne ich vnímam citom. Asi ako<br />

keď je niekto za dverami. Vy ho nevidíte,<br />

ale viete, že tam je. Stupeň duchovnej<br />

zrelosti liečiteľa alebo mediálneho<br />

človeka pritom podstatným spôsobom<br />

rozhoduje o tom, s akými úrovňami,<br />

alebo s kým je možné nadviazať spojenie.<br />

Každý liečiteľ by mal vedieť, že aj<br />

keď je jeho dar alebo skôr nadanie hocijako<br />

veľké, môže vidieť, počuť a cítiť<br />

v skutočnosti len toľko, koľko mu dovolí<br />

jeho vlastná vnútorná zrelosť! Nemožno<br />

proste vidieť alebo počuť nič iné<br />

než to, čo je s ním rovnorodé. Žiadne<br />

kurzy ani metódy nemôžu zaručiť, že<br />

sa takto pracujúci človek vyvíja aj po<br />

duševnej a duchovnej stránke. Čistota<br />

liečivej sily, ktorá cez vás prúdi pri liečení<br />

vkladaním rúk alebo pri prijímaní<br />

informácií z vyšších úrovní vždy zákonite<br />

zodpovedá čistote vášho vnútra.<br />

Tým sa stávate zodpovedným nielen<br />

za seba, ale aj za toho, kto vám prejavuje<br />

dôveru. Samoľúbosť, nedostatok<br />

pokory a polovičaté vedenie prináša do<br />

tejto profesie len polovičaté výsledky<br />

a nebezpečenstvo omylov. Je osobnou<br />

zodpovednosťou človeka, akú pomoc<br />

prijíma – a osobnou zodpovednosťou<br />

liečiteľa, akú pomoc ponúka.<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


Rozhovor<br />

SG: Ako si máme predstaviť sedenie<br />

u vás: prídem a poviem vám, že<br />

ma bolí ruka? Alebo na to prídete<br />

sama?<br />

Keď mi poviete, že vás bolí ruka,<br />

odpoviem vám, že nie som automechanik<br />

a neopravujem súčiastky…<br />

a potom je na vás, či odídete, alebo<br />

zostanete...<br />

SG: …tak ja zostanem. Čo sa bude<br />

diať?<br />

Áno, väčšina klientov tiež zostane…<br />

(smiech) Moje prvé stretnutie s klientom<br />

začína vždy teóriou, nie praxou.<br />

V úvode vysvetlím, že všetky metódy,<br />

ktoré využívam, či už pre telo,<br />

energiu alebo dušu, sú založené na<br />

princípoch celostnej medicíny. Pokiaľ<br />

sa dotyčný stotožňuje s mojím<br />

prístupom k liečeniu, navrhnem mu<br />

„zmapovanie“ zdravotného stavu po<br />

stránke fyzickej i psychickej. A tu<br />

nastupuje ono využitie schopnosti<br />

„vcítenia“ sa do informačného energetického<br />

poľa človeka s poskytnutím<br />

informácií z tzv. vyšších úrovní.<br />

Vysvetlím, že aj keď ste prišli s rukou,<br />

treba sa liečiť na troch úrovniach –<br />

fyzickej, energetickej a duševnej. Poviem<br />

vám, čo bude potrebné urobiť<br />

pre každú z nich. Mnoho ľudí vôbec<br />

nechápe, že by ich choroba alebo úraz<br />

mohli súvisieť s duševným stavom.<br />

Takže im vysvetlím, ako sa choroba<br />

z duše somatizuje do fyzického tela.<br />

Potom sa “naladím” do biopoľa toho<br />

človeka a cítim na sebe, ako silno je<br />

tá ruka zasiahnutá – necítim to síce<br />

ako bolesť, ktorú má ten pacient, ale<br />

cítim tiaž, alebo brnenie… Vnímam<br />

dokonca aj akúsi náladu tých orgánov<br />

– smútok, veselosť, zaujatosť, pocit<br />

beznádeje… a k tomu potom počujem<br />

napríklad informáciu, čoho sa<br />

tá beznádej týka… Klient väčšinou<br />

hneď na začiatku zaregistruje, že si<br />

tieto informácie nemôžem vymyslieť,<br />

jednoducho preto, lebo sme sa nikdy<br />

nevideli. A on je tiež jediný, kto môže<br />

posúdiť ich pravdivosť.<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

SG: To musí byť niekedy veľmi<br />

ťažké – počujete napríklad nejakú nepríjemnú<br />

informáciu a máte ju podať<br />

ďalej…<br />

Ja som sa predtým skôr stavala len<br />

do úlohy sprostredkovateľa, ktorý<br />

„iba“ odovzdáva informácie zhora.<br />

A hovorila som si, že je len vecou<br />

klienta, ako s týmito informáciami<br />

naloží, že je to jeho zodpovednosť.<br />

Rovnako som si myslela, že tá úroveň<br />

nado mnou je tiež zodpovedná za to,<br />

čo mi odovzdáva, aby som to poslala<br />

ďalej. Tak funguje väčšina liečiteľov.<br />

Časom ma však život naučil, že ja tiež<br />

nesiem zodpovednosť za to, čo ľuďom<br />

poviem. A uvedomila som si, že nie<br />

som len tlmočník…, ale nesiem zodpovednosť<br />

za to, ako to tým ľuďom<br />

poviem, s akou intonáciou v hlase;<br />

skrátka, aby odo mňa odchádzali nasmerovaní<br />

k niečomu lepšiemu…<br />

SG: Vráťme sa ešte znovu ku hmote<br />

a energiám. Z toho, čo ste povedali,<br />

vyplýva, že každý človek vyžaruje určitú<br />

energiu vnútri aj zvonku tela…<br />

Sú rôzne možnosti, ako sa dá toto<br />

žiarenie vnímať. Ako som už povedala,<br />

ja osobne nič nevidím, ale energetické<br />

a fyzické oslabenie ľudí cítim<br />

vo svojom tele. Pri tzv. jasnocítení vychádzam<br />

z toho, že cit – intuícia nás<br />

nikdy nesklame, kým rozum sa často<br />

mýli. Rozum je produktom mozgu<br />

a ako taký sa viaže na priestor a čas.<br />

Intuícia náleží k mimozmyslovému<br />

vnímaniu. Je to onen šiesty zmysel,<br />

o ktorom všetci hovoríme, ale už<br />

dávno, dávno sme ho prestali používať.<br />

Informácie týkajúce sa duševných<br />

stavov, zablokovaných emócií,<br />

životných situácií, tráum a pod.<br />

prijímam z vyšších nemateriálnych<br />

úrovní. Počujem ich tzv. vnútorným<br />

hlasom. Kvôli lepšej predstave by sme<br />

to mohli prirovnať k tichému dialógu,<br />

ktorý vediete vo svojej hlave s niekým<br />

iným. Onen vnútorný hlas však<br />

môžeme počuť len vtedy, ak sa vieme<br />

naladiť na správnu frekvenciu. Toho<br />

je schopný každý, pokiaľ len trochu<br />

chce a vyvinie nejaké úsilie. Avšak je<br />

to rovnaké ako v prípade rádia. Ak<br />

nenaladíte správnu frekvenciu, nezačujete<br />

nič. Hlava plná chaotických<br />

myšlienok nemôže počuť jemný tichý<br />

hlas vášho vnútra, nie je to v jej<br />

silách. Posolstvá sú nielen verbálne,<br />

ale často aj v obrazoch, v prísloviach,<br />

v dejoch, vo forme otázok… Niekedy<br />

som vyzvaná, aby som použila svoje<br />

vlastné skúsenosti. Sú podávané ako<br />

nápovede pre toho, kto hľadá, nie ako<br />

výčitka alebo kritika. Človek, ktorý<br />

takto pracuje, nesmie zasahovať do<br />

klientovej slobodnej vôle svojimi želaniami,<br />

ani posudzovať a hodnotiť,<br />

koho má pred sebou. V opačnom prípade<br />

„prestáva počuť“. Na mojich webových<br />

stránkach (adresa je uvedená<br />

nižšie) je niekoľko článkov na tému<br />

hmota, energia a človek ako energetický<br />

systém.<br />

SG: Často sa dnes u liečiteľov dozvedáme<br />

informácie z minulých životov.<br />

Je to dôležité? Nechodia potom<br />

ľudia k liečiteľom napríklad zo zvedavosti<br />

alebo senzáciechtivosti?<br />

Pre niektoré druhy ochorení sú<br />

informácie z niektorých úsekov minulých<br />

životov užitočné, a to v prípade,<br />

keď to človeku pomôže v jeho<br />

duchovnom vývoji. Nikdy nie zo<br />

zvedavosti. Zo skúsenosti vidím, že<br />

toto je väčšinou povolené len tam,<br />

kde už človek vynaložil určité úsilie<br />

k vnútornej zmene a momentálne<br />

stagnuje. Dostane sa mu tak vysvetlenie,<br />

prečo sa v jeho súčasnom živote<br />

opakovane vracia<br />

určitý problém.<br />

Nikdy nikoho<br />

nevediem<br />

do zmeneného<br />

stavu vedomia,<br />

čo osobne považujem<br />

za nebezpečné.<br />

Minulé<br />

životy sú<br />

pre mňa „den-


Rozhovor<br />

Lekár môže byť výborným „mechanikom“,<br />

ale nemusí byť dobrým človekom,<br />

aby bol z dnešného hľadiska<br />

dobrým lekárom. Liečiteľ musí byť<br />

dobrým človekom, aby mohol byť<br />

dobrým liečiteľom. Jemu vzdelanie<br />

a šikovné ruky nestačia. Pravá liečivá<br />

sila kladie svoje požiadavky!<br />

SG: Niekedy sa st retáva me<br />

s rôznymi názormi ľudí, pokiaľ<br />

ide o ohodnotenie práce liečiteľov.<br />

Večná dilema: platiť či neplatiť.<br />

„Veď je to dar od Boha“, hovoria<br />

mnohí…<br />

Ako som už načrtla – liečivý<br />

magnetizmus a ostatné liečiteľské<br />

schopnosti sú nám vlastné prirodzenosťou.<br />

Pokiaľ ide o pravú, účinnú<br />

liečivú silu, potom je skutočne darom<br />

od Boha v tom zmysle, že sa<br />

ju nedá naučiť. Iba rastie tým, ako<br />

rastie duchovná zrelosť človeka. No<br />

nie je to niečo, čo by sme mohli dostať<br />

zadarmo. Iba ak by sme popreli<br />

zákon príčiny a dôsledku alebo zákon<br />

vyrovnania… Rovnako ako je<br />

maliar či spevák platený za prácu,<br />

v ktorej využíva svoj talent, som<br />

presvedčená, že aj liečiteľ si zaslúži<br />

odmenu za dobre vykonanú prácu.<br />

Určiť cenu, nakoľko si svoju prácu<br />

vážime, nie je vždy jednoduché, ale<br />

vždy je to úmerné tomu, nakoľko si<br />

vážime sami seba.<br />

SG: Liečitelia a lekári – to sú dnes<br />

stále akoby dva oddelené svety. Je to<br />

škoda – nemyslíte?<br />

Áno. Je to vlastne môj veľký sen –<br />

ktorý sa zatiaľ javí ako utópia. Spojenie<br />

lekárov a liečiteľov pod jednou<br />

strechou s jediným, spoločným<br />

cieľom sa skutočne zatiaľ javí ako<br />

science-fiction. Osobne považujem<br />

boj medzi lekármi a liečiteľmi<br />

za nedôstojný pre obe strany a na<br />

úkor pacientov. Predpokladám, že<br />

Stvoriteľ dal ľuďom lekárov s určitým<br />

zámerom a poľom pôsobnosti,<br />

a rovnako tak im dal aj liečiteľov.<br />

Vzhľadom na to, že sa na zemi vyným<br />

chlebom“ a reinkarnácia patrí<br />

k môjmu presvedčeniu. Doposiaľ<br />

som nenašla iné vysvetlenie, aby<br />

som mohla logicky pochopiť zmysel<br />

života, osudovú rozdielnosť medzi<br />

ľuďmi alebo spravodlivosť.<br />

SG: Myslíte si, že sa liečiteľom môže<br />

stať každý, kto po tom túži?<br />

Schopnosť jasnozrivosti, jasnočujnosti,<br />

jasnocítenia, liečenia duchovnou<br />

silou, aj telepatia a pod. sú úplnou<br />

prirodzenosťou každého človeka.<br />

Sú iba nadaním, talentom, rovnako<br />

ako spev alebo maľovanie. Každý ich<br />

máme v sebe, len niekto svoj talent<br />

rozvinie viac a rozhodne sa byť ním<br />

užitočný pre druhých. Je smutnou iróniou<br />

osudu, že sme tieto úžasné dary<br />

zamkli na zámok a plačeme nad tým,<br />

aký je život ťažký a nespravodlivý.<br />

K tomuto poznaniu som nedospela<br />

dobrovoľne, ale ťažkými životnými<br />

lekciami. Odmenou sa mi stalo spontánne<br />

otvorenie schopností, ktoré si<br />

veľmi vážim, a preto ich nepredvádzam<br />

nedôverčivým ľuďom ako cirkusový<br />

kúsok, ani sa týmito ľuďmi<br />

nenechávam „preskúšavať“. Jasnozriví<br />

ľudia môžu vidieť do minulosti<br />

aj do budúcnosti. Ale vždy to bude<br />

len pravdepodobnosť, pretože naša<br />

slobodná vôľa stojí nad všetkým. Je<br />

veľmi mocná a sme to my, kto ju riadime.<br />

Minulosť už skončila, budúcnosť<br />

ešte nenastala a jediný čas, v ktorom<br />

môžeme žiť, je prítomnosť – tu<br />

a teraz. Je to jedno z najťažších umení<br />

života. Ale prináša radosť. Liečiteľské<br />

schopnosti nie je možné získať naučením.<br />

Ak ide človek poctivou cestou,<br />

otvoria sa samé, spontánne, bez<br />

akéhokoľvek napomáhania, v pravý<br />

čas. Vyššími a účinnejšími sa stávajú<br />

úmerne duchovnému rastu a vnútornej<br />

čistote liečiteľa. Potom ich nemožno<br />

stratiť ani ich nikomu odobrať.<br />

Stanú sa jeho súčasťou. A tu mi prichádza<br />

na um malé zamyslenie nad<br />

rozdielom medzi lekármi<br />

a liečiteľmi.<br />

skytujú obe formy pomoci, nechápem,<br />

prečo by sa jedni mali usilovať<br />

o „vyhubenie“ druhých. Iba ak<br />

ide o „obyčajnú“ ľudskú samoľúbosť,<br />

kvôli ktorej budú naďalej umierať<br />

ľudia, aj keby im spoločnými silami<br />

bolo možné pomôcť. Keď si predstavím,<br />

že by sa môj sen uskutočnil,<br />

bolo by menej úmrtí, pretože<br />

v pravú chvíľu by pracovali tí praví.<br />

Takže napríklad: úrazy – to je záležitosť<br />

lekárov. U chronických ochorení<br />

je naproti tomu oveľa úspešnejšia<br />

alternatívna medicína, pretože<br />

pre klasickú medicínu výraz chronický<br />

rovná sa nevyliečiteľný. A to<br />

je liečiteľstvo schopné vyvrátiť. Ja sa<br />

však málokedy vzdávam nádeje a tak<br />

by som tu na záver nášho rozhovoru<br />

rada spojila štyri citáty do jedinej<br />

múdrosti, ktorá by mohla potvrdiť,<br />

že „budúcnosť patrí tým, ktorí veria<br />

v krásu a užitočnosť svojich snov“.<br />

„Dobr ý úmysel môže zmeniť<br />

mnohé okolnosti; premeň teda svoje<br />

túžobné želania na mocnú silu vôle,<br />

pretože neexistuje nič, čo by v priebehu<br />

času nemohlo byť dosiahnuté,<br />

pretože nemožné je len to, na čo sme<br />

sa neodvážili!“<br />

Vždy som verila v zázraky…<br />

a stále verím.<br />

A ja vám zase ďakujem za milý<br />

rozhovor.<br />

Marie Šuláková<br />

V prípade záujmu môžete navštíviť webové<br />

stránky Mgr. Heleny Bartošovej:<br />

www.isis-leceni.eu<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


Život<br />

Spev<br />

nádeje<br />

India. Od roku 2000 žije v tejto krajine medzi Himalájami a Indickým oceánom oficiálne viac než jedna<br />

miliarda ľudí. Každý rok sa ich počet zvyšuje asi o 15 miliónov, čo predstavuje najväčší nárast počtu obyvateľstva<br />

na svete. Mnoho obyvateľov Indie je veľmi chudobných. Žijú v krajine, ktorá je už 60 rokov nezávislá<br />

a podľa jej ústavy z roku 1950 aj demokratická. Len každý druhý obyvateľ má k dispozícii viac než<br />

jedno euro denne a štvrtina obyvateľov si nemôže dopriať dostatočné množstvo potravín. Nezamestnanosť<br />

je vysoká, vzdelávací systém nedokonalý. V mnohých prípadoch nie sú na vidieku ani školy, mladým<br />

ľuďom chýba nielen nádej do budúcnosti, ale častokrát aj pocit sebavedomia. Napriek tomu však<br />

existujú aj záblesky nádeje – síce ojedinelé, ale predsa. O jednom takom rozpráva nasledujúci príbeh.<br />

Omkareshwar, tradičné pútnické<br />

mesto v strednej Indii s 2000<br />

obyvateľmi, idylicky situované na<br />

jednom z ostrovov rieky Narmada,<br />

asi 100 km juhovýchodne od Indory.<br />

Nie sú tu takmer žiadne príležitosti<br />

na zárobkovú činnosť, ak nerátame<br />

tých niekoľko pútnikov, ktorí si občas<br />

kúpia arašidové orechy. Je to miesto,<br />

kde všetci obyvatelia patria medzi<br />

tých najchudobnejších, kde donedávna<br />

nebola ani škola, v ktorej by sa<br />

mohli deti niečomu naučiť a získať<br />

tak základ pre lepšie bytie.<br />

Jedného dňa, niekedy v roku 2001,<br />

sa Swami Kedarnath rozhodol, že sa<br />

pokúsi prispieť k tomu, aby sa život<br />

v Omkareshware utváral ľudskejšie.<br />

Oslovenie Swami<br />

pred menom znamená<br />

niečo ako<br />

mních a poukazuje<br />

na náboženské<br />

presvedčenie<br />

a duchovnú zrelosť<br />

človeka. Viac než<br />

80 percent Indov<br />

vyznáva hinduizmus,<br />

v porovnaní<br />

s len asi 13 percentami<br />

moslimov a ani nie 2,5 percentami<br />

kresťanov.<br />

Hinduizmus nemá jednotné vyznanie,<br />

ani zakladateľa cirkvi a ani centrálnu<br />

inštitúciu, na ktorú by sa dalo<br />

odvolávať. Hinduisti sa síce opierajú<br />

o staré tradície a texty, ktoré siahajú<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

do polovice 2. tisícročia pred Kristom<br />

a podľa niektorých indických názorov<br />

dokonca až do doby 4000 rokov pred<br />

Kristom, ale zároveň sú presvedčení,<br />

že Boh sa mnohým osvieteným ľuďom<br />

prejavoval a stále prejavuje svojimi<br />

posolstvami. V Indii je mnoho<br />

svätých, mnoho učiteľov náboženstva,<br />

takzvaných guru a mnoho ašramov,<br />

meditačných centier podobných kláštorom,<br />

ktoré pozývajú k pokoju, stíšeniu<br />

a rozjímaniu. Ašram znamená –<br />

„opustiť námahu“, „vzdať sa námahy“.<br />

V jednom takom ašrame v pútnickom<br />

mieste Omkareshwar založil<br />

Swami Kedarnath v roku 2001 školu,<br />

ktorá mala spočiatku tri ročníky.<br />

Dnes v nej 12 učiteľov vyučuje 350<br />

žiačok a žiakov.<br />

V siedmich miestnostiach<br />

je zriadených<br />

10 tried<br />

a kvôli nedostatku<br />

miesta sa vyučuje<br />

aj vonku.<br />

Tento projekt<br />

školy bol a je neuveriteľne<br />

úspešný:<br />

deti pochádzajúce<br />

zo žalostných rodinných<br />

pomerov, podvyživené, nesebavedomé,<br />

bez najmenšieho tušenia<br />

o základoch hygieny, a čo je najhoršie,<br />

aj bez životného cieľa, sa počas niekoľkých<br />

pár mesiacov premenia na celkom<br />

iných ľudí. „V ich očiach sa rozsvieti<br />

svetlo,“ hovorí Swami Gurusharana-<br />

nanda, hind<br />

u i s t i c k ý<br />

mních a riaditeľ<br />

školy.<br />

Deti majú<br />

zabezpečenú<br />

vhodnú<br />

stravu, odev<br />

a postupne<br />

získavajú sebavedomie<br />

a rozvíjajú<br />

svoje jedinečné<br />

talenty<br />

a nadania.<br />

Výučba sa orientuje na prax a životné<br />

situácie, nezahŕňa len matematiku,<br />

dejiny a rozvíjanie rozumových<br />

schopností, ale napríklad aj spev, hru<br />

na hudobné nástroje a tanec, pretože<br />

chce rozvíjať aj duchovné schopnosti.<br />

Postupuje pritom stupňovito, po krokoch:<br />

najskôr sa v deťoch prebúdza<br />

vedomie o všeobecných hodnotách,<br />

potom sa na už sprostredkovaných<br />

morálnych kvalitách rozvíja vedomie<br />

o sociálnych záležitostiach vrátane<br />

vlastenectva a napokon sú deťom vštepované<br />

základy duchovného rozvoja.<br />

Základom tohto spôsobu výučby je<br />

život a náuka Anandamay Ma (1896 –<br />

1982), vzácnej, ušľachtilej ženy, ktorá<br />

pochádzala zo zbožnej brahmanskej<br />

rodiny. Hovorí sa, že už vo svojom<br />

detstve komunikovala so stromami,<br />

zvieratami a s prírodnými bytosťami,<br />

ako keby to bola samozrejmosť. Počas


Život<br />

svojho života sa poznala aj s Mahátmom<br />

Gándhím. Anandamay Ma považovala<br />

za najvýznamnejšie poslanie<br />

človeka jeho úsilie o sebauplatnenie.<br />

Rovnako, ako náuka o karme a reinkarnácii,<br />

k hinduistickému životu<br />

nerozlučne patrí namáhavá práca<br />

na sebe samom, snaha stať sa obetavým,<br />

nesebeckým a čistým a tým sa<br />

dokázať otvoriť prúdu Božích milostí.<br />

Vznešený pojem milosti nemá v tejto<br />

tradícii nič spoločné s darom, ktorý by<br />

bol Stvoriteľ nezaslúžene daroval ľuďom.<br />

Swami<br />

Gurusharanananda<br />

prekladá<br />

hinduistický<br />

výraz<br />

pre milosť<br />

do angličt<br />

i ny slov a m i :<br />

„do and get“,,<br />

č o možno<br />

preložiť ako<br />

„ u s i l u j s a<br />

a bude ti darovaná“.<br />

Milosť<br />

Božia musí byť získaná aktívne.<br />

Každý človek sa musí sám namáhať –<br />

a napriek tomu má princíp Guru alebo<br />

Majstra v hinduistickej tradícii veľkú<br />

váhu. Pojem guru je v súčasnosti často<br />

chápaný nesprávne. V skutočnosti je<br />

guru niekto, kto dosiahol vysoké duchovné<br />

poznanie<br />

a sebauplatnenie.<br />

Láskyplne sa obklopí<br />

ľuďmi, ktorí<br />

duchovne hľadajú<br />

a s ním harmonizujú,<br />

vyučuje ich<br />

a sprostredkováva<br />

im silu, aby boli<br />

schopní ísť svojou<br />

vlastnou duchovnou cestou. Pritom<br />

guruovia sú vlastne tiež sami vedení,<br />

pretože, ako dodáva Swami Mangalananda,<br />

„v skutočnosti je len jeden<br />

Guru: Boh“. K nemu sa usilovať, vo<br />

všetkom vyciťovať jednotu a súvzťažnosť,<br />

prekonávať nesúlad – to je ten<br />

vysoký duchovný cieľ hinduizmu.<br />

Predstava hinduistického Boha sa<br />

odlišuje od kresťanského<br />

hlavne<br />

tým, že uznáva<br />

božstvo nielen nad<br />

všetkými svetmi,<br />

ale aj vo Stvorení.<br />

To podstatné<br />

v každodennom<br />

náboženskom živote<br />

spočíva v poznaní<br />

podporujúcej<br />

všadeprítomosti Božej lásky. „My<br />

sa dívame na celý vesmír ako na školu,“<br />

hovorí Swami Mangalananda (často<br />

používaná koncovka mena – ananda<br />

znamená blaženosť). „Všetko, čo robíme,<br />

sa k nám vráti, ale my to neberieme<br />

ako trest rozhnevaného Boha,,<br />

ale ako možnosť niečo sa naučiť.“<br />

Toto tradičné poznanie a vyznanie<br />

lásky k Bohu sprostredkovávajú aj duchovné<br />

ľudové piesne z Indie, ktoré sa<br />

nazývajú bhajany. Swami Gurusharanananda<br />

a Swami Mangalananda<br />

cestovali v roku 2007 niekoľko mesiacov<br />

po mnohých krajinách Európy,<br />

aby spevom a prednáškami oboznámili<br />

poslucháčov so svojím veľkým<br />

cieľom: zriadením školy v Omkareshware.<br />

Zámerom bolo otvorenie ďalších<br />

ročníkov so záverečnými skúškami<br />

a 20 km od<br />

pútnického mesta<br />

je plánovaná výstavba<br />

ďalšej školy.<br />

Na to bolo potrebných<br />

veľa peňazí<br />

– veľa na indické<br />

pomery, ale málo<br />

na európske. V Indii<br />

má jedno euro<br />

osem až desaťkrát vyššiu hodnotu ako<br />

u nás. Obaja mnísi chceli vyspievať<br />

peniaze, no zároveň aj prezentovať autentický<br />

obraz hudby a kultúry Indie.<br />

„V piesňach bhajan sa prejavuje esen-<br />

cia indickej kultúry,“ hovorí Swami<br />

Mangalananda. „Deti ich počúvajú<br />

od malička a radi ich spievajú.“<br />

V rámci týchto predstavení sprostredkovali<br />

mnísi zrejme<br />

viac z hinduistickej<br />

tradície než ponúkajú<br />

víkendové meditatívne<br />

semináre<br />

či ezoterické festivaly<br />

.<br />

Swami Mangalananda<br />

je presvedčený,<br />

že mierumilovná<br />

hinduistická<br />

tradícia zanechá u obecenstva dlhodobý<br />

dojem: „V tradičnej viere západnej<br />

kultúry prevláda názor, že človek<br />

má len jeden život, po ktorom nasleduje<br />

buď nebeská blaženosť alebo večné<br />

zatratenie. My vychádzame z toho, že<br />

ľudská duša je sama osebe čistá a že<br />

našou úlohou je iba to nečisté odstrániť.<br />

K tomuto vývoju je nám darovaná<br />

možnosť opakovaných životov. Nemusíme<br />

preto nikoho ovplyvňovať, aby<br />

prestúpil na inú vieru, len aby sme ho<br />

zachránili pred večným zatratením.“<br />

Vylučuje teda hinduizmus náboženský<br />

fanatizmus? „Fanatizmus sa môže<br />

vyvinúť u každého človeka,“ hovorí<br />

Swami Mangalananda, „ale všeobecne<br />

sa dá povedať, že hinduisti sú veľmi tolerantní<br />

voči moslimom a kresťanom,<br />

ktorí prídu do Indie. Aj veľmi odlišné<br />

skupiny obyvateľstva sa navzájom akceptujú.<br />

Je správne, keď všetci nábožensky<br />

orientovaní ľudia spolupracujú.<br />

Preto si ceníme aj ústretovosť vášho časopisu.<br />

“<br />

Werner Huemer<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


Ako pôsobia farby<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

Farebné zložky našej stravy pôsobia<br />

na vyžarovanie krvi. Zameriame sa<br />

preto na účinky farieb na hmotné<br />

telo a jemnejšie energetické úrovne.<br />

Priaznivý vplyv výrazne zafarbených<br />

surovín bol zistený už dávno<br />

Z ČOHO VYPLÝVA<br />

ZAFARBENIE NAŠEJ KRVI<br />

a súčasná veda ho potvrdila<br />

a uznáva. Medzi prírodnými<br />

farbivami sa totiž nachádzajú<br />

vitamíny, významné antioxidanty<br />

(t. j. látky zabraňujúce epriaznivým<br />

zmenám pôsobením kyslíka),<br />

Keď rozpustíme farebné častice<br />

v kvapaline, či už je to voda alebo<br />

naša krv, zodpovedajúcim spôsobom<br />

ju zafarbíme. Obdobne pôsobia farebné<br />

potravinárske suroviny, ktoré<br />

po strávení prechádzajú do našej<br />

krvi: menia nielen jej zloženie, ale aj<br />

zafarbenie. Aby sme čo najlepšie pochopili<br />

tieto deje, uvedieme si najprv<br />

niektoré vlastnosti krvi.<br />

Krv môže vizuálne nadobúdať<br />

viacero odtieňov – od ružovej,<br />

šarlátovej, hrdzavej,<br />

sýto- červenej až po červenomodrú.<br />

Je známe, že na jej sfarbenie<br />

majú vplyv mnohé faktory. Napríklad<br />

pri otrave niektorými látkami<br />

možno pozorovať zreteľné odchýlky<br />

od normálneho sfarbenia; napríklad<br />

dusitany (sú prítomné najviac v údeninách)<br />

zapríčiňujú hnednutie krvi.<br />

Aby krv mala práve potrebné sfarbenie<br />

a mohla bezchybne plniť všetky<br />

svoje funkcie, musí obsahovať zodpovedajúcu<br />

hladinu všetkých nevyhnutných<br />

krvných súčastí. A naopak,<br />

nemala by obsahovať látky, ktoré jej<br />

vyžarovanie zakaľujú alebo poškodzujú,<br />

čo spôsobujú hlavne umelé<br />

a toxické zlúčeniny.<br />

Prirodzené sfarbenie krvi vyplýva<br />

prevažne z prítomnosti zlúčenín určitých<br />

nevyhnutných látok ako je<br />

železo, kobalt a iné. Okrem toho sa<br />

v krvi vyskytujú ďalšie výrazne sfarbené<br />

zlúčeniny, častokrát aj odpadové<br />

produkty metabolizmu. Ak chceme<br />

antikarcinogény (t. j. látky<br />

s overeným účinkom proti vzniku<br />

rakoviny) a ďalšie priaznivo<br />

pôsobiace látky, ktorých liečebný<br />

účinok je všeobecne uznávaný.<br />

vedome ovplyvňovať zafarbenie krvi,<br />

musíme sa najprv stručne zoznámiť<br />

s jej základnými súčasťami.<br />

Červené sfarbenie krvi závisí hlavne<br />

na dostatočnom množstve normálnych<br />

červených krviniek, ktorých<br />

neoddeliteľnou súčasťou je železo<br />

viazané v hemoglobíne. Vzťah medzi<br />

zafarbením stravy a krvi si najprv<br />

uvedieme u jej vizuálne prevažujúcej<br />

farby. Najvýznamnejšími zdrojmi hemového<br />

železa v strave sú sýtočervené<br />

potraviny živočíšneho pôvodu, napríklad<br />

čerstvá pečeň, červené mäso a<br />

ďalšie. Okrem toho je na tvorbu červených<br />

krviniek potrebný sýtočervený<br />

vitamín B12, ktorý sa rovnako vyskytuje<br />

vo vyššie uvedených surovinách.<br />

Ďalšou dôležitou súčasťou krvi je<br />

plazma, čo je v podstate tekutá zložka<br />

krvi, obsahujúca prevažne vodu,<br />

v ktorej sú ostatné krvné častice rozptýlené<br />

alebo rozpustené. Obrovský<br />

význam krvnej plazmy je zrejmý už z


publikáciách. Napríklad je odporúčané<br />

ožarovať oblasti najdôležitejších<br />

energetických centier (čakier)<br />

farebnými svetlami, ktoré zodpovedajú<br />

ich farbe. Keď si uvedomíme<br />

základné princípy týchto metód,<br />

pochopíme, že sfarbenie potravín<br />

bude tiež významne ovplyvňovať vyžarovanie<br />

jednotlivých energetických<br />

centier.<br />

To potvrdzujú aj klinické pokusy.<br />

Napríklad bolo preukázané, že ľudia,<br />

ktorí majú v krvi vysoké hladiny lykopenu,<br />

ktorý je hlavným farbivom<br />

paradajok, vykazujú oveľa nižšie riziko<br />

rozvoja nádorových ochorení<br />

močového mechúra a ďalších orgánov<br />

tejto oblasti. Preto možno usúdiť,<br />

že toto sýtooranžové prírodné<br />

farbivo posilňuje a harmonizuje už<br />

spomínané orgány, ležiace približne<br />

v úrovni druhej čakry.<br />

Iba stručne si uveďme, že na posilnenie<br />

prvej čakry sú vhodné hlavne<br />

červené suroviny, tak živočíšneho<br />

ako i rastlinného pôvodu. Mnohé<br />

žlto sfarbené suroviny, napr. lúpané<br />

proso, pôsobia priaznivo na<br />

žalúdok a ďalšie orgány prislúchajúce<br />

k tretej čakre. Zelené potraviny<br />

zas pomáhajú pri ochore-<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

na vyžarovanie krvi<br />

toho, že obsahuje životne dôležité minerály,<br />

organické látky najrozmanitejších<br />

úloh a odvádza splodiny látkovej<br />

výmeny. V neposlednom rade rozvádza<br />

živiny a ostatné potrebné látky,<br />

ktoré boli vstrebané tráviacim traktom<br />

zo stravy. Keďže sa tu venujeme prevažne<br />

vplyvu výživy, budeme sa ďalej<br />

zaoberať iba touto jej funkciou.<br />

Pri odbere krvi možno podľa<br />

vzhľadu plazmy určiť, ktorí ľudia sú<br />

po výdatnom jedle a ktorí nalačno. Je<br />

tiež preukázané, že mnohé výrazne<br />

žlté, oranžové či inak sfarbené vitamíny<br />

prechádzajú zo stravy do krvnej<br />

plazmy a môžeme ich v nej zistiť.<br />

Napriek tomu, že ide o nízke množstvá,<br />

ktoré nebudú v krvi okom bežne<br />

viditeľné, ide o látky výrazného vyžarovania<br />

(viď. článok: Ktoré látky pôsobia<br />

priaznivo na vyžarovanie krvi, SG17).<br />

Práve uvedený prípad, tzn. skutočnosť,<br />

že farbivá zo stravy prechádzajú<br />

do našej krvi, čím do nej akoby „zabudovávajú“<br />

určitý druh farebného<br />

žiarenia, je veľmi významný. Tento<br />

spôsob má výraznejšie, trvalejšie<br />

a hlbšie pôsobenie, než ostatné metódy<br />

liečenia farbami, pri ktorých farebné<br />

žiarenie pôsobí zvonka, napr.<br />

cez povrch tela.<br />

Okrem už spomenutých farbív<br />

našej stravy, ktorých typ sfarbenia<br />

zostáva rovnaký aj po ich vstrebaní,<br />

stretávame sa ešte aj s ďalšími možnosťami<br />

ovplyvňovania zafarbenia<br />

krvi. Napríklad stopové prvky, ktoré<br />

sa v strave vyskytujú vo veľmi nízkych<br />

množstvách, nemusia určovať<br />

základné sfarbenie stravy.<br />

V potravinách prítomné zlúčeniny<br />

tiež nemusia zodpovedať farbe, ktorá<br />

vzniká po zabudovaní týchto prvkov<br />

do funkčných častíc krvi. Ako príklad<br />

možno uviesť meď, ktorej významné<br />

zdroje, ako je pečeň, hríby,<br />

kakao a ďalšie suroviny, nie sú tak<br />

sfarbené, ako je modrý ceruloplasmín,<br />

ktorý je najdôležitejšou krvnou bielkovinou<br />

viažucou meď. Týmto reakciám<br />

stopových prvkov sa však teraz<br />

venovať nebudeme, pretože ide o<br />

odbornú problematiku, presahujúcu<br />

rámec tohto článku.<br />

MOŽNOSTI<br />

HARMONIZÁCIE<br />

ORGANIZMU FARBAMI<br />

Liečenie farbami sa využívalo už oddávna,<br />

ale i využitie farebných kameňov<br />

či lúčov je opisované v mnohých


Zdravie<br />

niach srdca a spodnej časti pľúc,<br />

ktoré sú priraďované k štvrtej čakre.<br />

Modré a modrofialové suroviny<br />

pôsobia priaznivo na úrovne piatej<br />

a šiestej čakry.<br />

Pri liečebnom použití je však potrebné<br />

brať do úvahy pôsobenie jednotlivých<br />

farieb na rôzne ochorenia.<br />

Napríklad pri zápaloch nie je vhodná<br />

červená ani blízko nej ležiace farby.<br />

Aby sme farebnou terapiou pôsobili<br />

len priaznivo, musíme sa stručne zoznámiť<br />

so všeobecným rozdelením<br />

farieb svetelného spektra a ich pôsobením.<br />

Všeobecne sa farby rozdeľujú<br />

podľa ich pôsobenia na hrubohmotnej<br />

úrovni do dvoch skupín:<br />

Do prvej patria tzv. teplé, t. j. červená,<br />

oranžová a žltá, ktoré podnecujú<br />

k vyššej aktivite, povzbudzujú<br />

činnosť vegetatívneho nervstva<br />

a ďalších orgánov. Farby tejto skupiny<br />

vykazujú nižšiu frekvenciu pohybu<br />

elementárnych častíc svetla. Preto<br />

ich hrubá hmota viac absorbuje,<br />

z čoho vyplýva aj to, že ju výraznejšie<br />

zahrievajú. Z liečebného hľadiska<br />

je preto vhodné využívať takto<br />

sfarbené suroviny obzvlášť vtedy, ak<br />

potrebujeme prehriať danú časť tela,<br />

zaktivizovať určité orgány či celkovo<br />

daného človeka.<br />

Farby druhej skupiny, označované<br />

ako studené, medzi ktoré<br />

patrí zelená, modrá a fialová zase<br />

upokojujú organizmus a vyvolávajú<br />

útlm telesných funkcií. Keďže smerom<br />

k fialovej sa zvyšuje frekven-<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

cia, a teda aj miera energie, budú<br />

tieto farby pôsobiť viac na jemnejšie<br />

úrovne.<br />

Doplňme si ešte všeobecne známu<br />

skutočnosť, že medzi prirodzenými<br />

surovinami nachádzame nielen<br />

vyššieuvedené farby, ale aj bielu podporujúcu<br />

čistotu a hnedú, ktorá posilňuje<br />

obzvlášť „uzemnenie“.<br />

Zopakujme si, že priaznivo pôsobia<br />

iba tie farbivá našej stravy, ktoré<br />

sú skutočne prirodzeného pôvodu.<br />

Veď len prírode môžeme plne dôverovať.<br />

Umelé farbivá, ktoré sú získavané<br />

chemickou syntézou (napr.<br />

z dechtu), pôsobia úplne odlišne, pretože<br />

zakaľujú vyžarovanie krvi. To<br />

vyvoláva nepriaznivé zmeny činnosti<br />

organizmu a vnímania, preto by sme<br />

ich nemali prijímať.<br />

AKO ZJASŇOVAŤ FARBY<br />

Keď vychádzame z toho, že svetlo je<br />

energia a farba vykazuje jej druh, môžeme<br />

pokročiť ešte ďalej a povedať,<br />

že má aj svoju sýtosť a jasnosť. Základné<br />

vyššieuvedené farby majú byť<br />

sýte a ich vyžarovanie sa pozmeňuje<br />

nielen ich vzájomnou kombináciou,<br />

ale aj miešaním s farbami nepestrými,<br />

t. j. s čiernou a bielou. Čierna symbolizuje<br />

ohraničenie či dôstojnosť, biela<br />

zase čistotu, svetlo atď.<br />

Keď primiešame do základných<br />

sýtych farieb čiernu, docielime tým<br />

stmavnutie pôvodného odtieňa.<br />

Čierna farba brzdí energiu, zhusťuje<br />

a sťahuje ju, možno tiež povedať, že<br />

ju „drží pod tlakom“. Naopak, zmiešaním<br />

s bielou farbou získame svetlejšie<br />

odtiene tzv. pastelových farieb.<br />

Biela uvoľňuje energiu, zjemňuje<br />

a prečisťuje, čím pôsobí viac na jemnejšie<br />

úrovne. Nežne pastelové farby<br />

budú preferovať obzvlášť citlivejší<br />

jedinci, ktorým budú v dôsledku ich<br />

jemnejšieho vnímania aj „odlišného<br />

videnia“ vyhovovať viac.<br />

V oblasti polarity medzi čiernou<br />

a bielou môže výrazne spolupôsobiť<br />

náš duch, pretože ak sa usiluje dosiahnuť<br />

čistotu a svetlo, bude celkové<br />

vyžarovanie jeho obalov svetlejšie<br />

a žiarivejšie. Z toho potom vyplýva<br />

aj to, že sa môže živšie prejavovať<br />

a dokáže viac pochopiť. Rovnako<br />

môže rýchlejšie stúpať do svetlých<br />

výšin.<br />

Ak sa ale<br />

nechá duch priťahovať<br />

temným<br />

pôsobením,<br />

bude dochádzať k zakaľovaniu jeho<br />

najbližšieho okolia. Voľný duch sa<br />

potom stáva spútaným a teda menej<br />

pohyblivým, pričom sa zatemňuje aj<br />

schopnosť jeho „videnia“ a výrazne<br />

sa obmedzuje jeho rozhľad. Tým<br />

riskuje, že neuvidí tú správnu cestu,<br />

napriek tomu, že na ňu napríklad<br />

narazí, a nebude sa preto môcť ako<br />

vedomý duch navrátiť do svetlých<br />

úrovní, z ktorých svojou podstatou<br />

pochádza.<br />

VŠEOBECNÉ ZÁSADY<br />

PRI VÝBERE FARIEB<br />

V prvom rade by sa každý sám mal<br />

snažiť vycítiť, aký typ zafarbenia ho<br />

v určitej dobe priťahuje. Nemali by sme<br />

sa ale nechať ovplyvňovať predsudkami,<br />

módnymi trendmi a ďalšími vplyvmi,<br />

ktoré vychádzajú prevažne z činnosti<br />

rozumu. Naopak, je pritom vhodnejšie<br />

svoj rozum akoby „vypnúť“ a snažiť sa<br />

vnímať vnútorné impulzy, ako sú napr.<br />

obrazy.<br />

Vnem, ktorý prichádza z jemnohmotných<br />

alebo ďalších svetlých úrovní,<br />

často vnímaný aj formou „vnútorného<br />

hlasu“, smeruje vždy k nášmu skutočnému<br />

prospechu. Preto nás zjavne<br />

nebude nabádať ku konzumácii často


Zdravie<br />

prijímaných pochutín, ale naopak nás<br />

skôr upozorní na niečo, čo sme dlhšie<br />

nejedli a čo naše telo nevyhnutne<br />

potrebuje. Ako môžu mnohí potvrdiť,<br />

môže byť skutočná inšpirácia natoľko<br />

prekvapivá, že ju niekedy sprevádza až<br />

nadšený úžas.<br />

Tiež nám môže byť ukázaná iba určitá<br />

farba, pričom je ponechávané na<br />

našom rozhodnutí, ktorú konkrétnu<br />

surovinu si vyberieme. Takéto „správy“<br />

by sme mali brať vážne a čo najskôr zaradiť<br />

do svojho jedálného lístka zodpovedajúce<br />

suroviny.<br />

Ak však konzumujeme častejšie určité<br />

potraviny, ktorých druh zafarbenia<br />

a žiarenia nás „priťahuje“, je potrebné<br />

dávať pozor na opačný extrém, tzn. aby<br />

to neviedlo k jednostrannosti. Bežne sa<br />

odporúča, aby sa v dennom stravovacom<br />

režime vyskytoval určitý podiel<br />

potravín všetkých základných farieb. Farebnú<br />

pestrosť zdrojov stravy by mala<br />

doplniť aj rozmanitosť ich spracovania.<br />

Samozrejme, by sme sa mali snažiť užívať<br />

pokiaľ možno čo najširší okruh potravinárskych<br />

surovín, tzn. zbytočne<br />

sa nevyhýbať ničomu, čo nám ponúka<br />

naše zemepisné pásmo a kontinent.<br />

Ak robíme výraznejšie zásahy do<br />

jedálného lístka, mali by sme brať do<br />

úvahy obmedzenia a zákazy niektorých<br />

potravín pri určitých ochoreniach.<br />

Vhodné či nevhodné potraviny,<br />

rovnako ako chýbajúce farby či ďalšie<br />

údaje, možno stanoviť napr. svalovým<br />

testom. 1 Tiež je dôležitý pohovor týkajúci<br />

sa zdravotného stavu, zvyklostí<br />

pacienta a pod. Rozumové informácie<br />

by ale mali slúžiť hlavne na to, aby<br />

sme zmenou stravovacieho režimu niekomu<br />

neuškodili. Nemalo by to však<br />

viesť k „diétnej diktatúre“, pretože potom<br />

sa zo stravovania vytráca toľko potrebná<br />

radosť! Jedlo nás má priťahovať<br />

a okrem toho by malo byť aj „pastvou“<br />

pre oči, pretože pokiaľ sa na nás z taniera<br />

„usmieva“ krásne upravené jedlo<br />

pestrých farieb, podporí to aj dobrú<br />

náladu.<br />

ČO VŠETKO MOŽNO<br />

POUŽÍVAŤ NA<br />

LIEČENIE FARBAMI<br />

Keď chceme ľudskému duchu napomáhať<br />

pri putovaní, aby čo najlepšie<br />

dozrieval a smeroval len k ušľachtilým<br />

cieľom, mali by sme mu prostredníctvom<br />

vyžarovania krvi ponúkať pre<br />

neho vhodné a pokiaľ možno čo najčistejšie<br />

farby. Okrem toho možno pomocou<br />

farieb harmonizovať aj ďalšie<br />

telesné obaly. Najznámejšie je pôsobenie<br />

drahých kameňov a vhodne zafarbeného<br />

oblečenia, avšak možno využiť<br />

aj mnohé ďalšie možnosti.<br />

V tomto článku sa ale venujeme pôsobeniu<br />

stravy a nápojov. Okrem výrazne<br />

zafarbených potravinárskych<br />

surovín možno na ovplyvnenie farby<br />

vyžarovania krvi používať aj bežne<br />

známe liečivé bylinky. Istotne to nie<br />

je náhoda, že rastliny majú tak pestré<br />

farby kvetov! Keď pozorujeme napríklad<br />

nádherne fialový zvonček, vidíme<br />

aj podľa tvaru jeho kvetu, aké úžasné<br />

energie prináša!<br />

Kto si chce urobiť širší prehľad o rozličných<br />

zdrojoch prirodzených farbív,<br />

môže nahliadnuť do knihy „Tajomstvo<br />

krvi“ 2 , v ktorej sú v kap. 4.11. uvedené<br />

súpisy farebných surovín, ktoré<br />

sú užívané ako potraviny, prípadne<br />

ako liečivé bylinky. Nemálo surovín<br />

možno zaradiť súčasne do oboch skupín,<br />

pretože potravina môže byť zároveň<br />

liečivom.<br />

Farby patria k najvýznamnejším<br />

podnetom, ktoré môžeme v prírode<br />

pozorovať. Veď každého, kto sa v nej<br />

rozhliadne, osloví nádherná pestrosť<br />

rozkvitnutej lúky, modrá obloha, upokojujúce<br />

tlmené farby lesa alebo jesenná<br />

nádhera, keď akoby nám chceli<br />

ukázať, koľko odtieňov dokážu vytvoriť.<br />

Aj ponuka farieb plodov a ďalších<br />

produktov prírody, ktoré sú určené<br />

pre naše stravovanie, je nesmierne<br />

pestrá.<br />

Je teda<br />

v našom vlastnom záujme,<br />

aby sme sa snažili poznávať všetky<br />

zákonitosti, ktorými k nám príroda<br />

prehovára – okrem iného aj sfarbením<br />

svojich produktov. Ak využijeme svoje<br />

poznatky a vedomosti vo svoj prospech,<br />

tzn. ak sa budeme podľa daných<br />

zákonitostí riadiť, môžeme posilniť<br />

nielen oslabené orgány, ale ovplyvňovať<br />

aj prejavy temperamentu a ďalšie<br />

úrovne nášho bytia. Keď sa naučíme<br />

vedome rozvíjať a riadiť farby vyžarovania<br />

krvi, nájdeme tak opäť jeden zo<br />

stratených kľúčov k umeniu života aj<br />

k stupňom duchovného vzostupu.<br />

Vít Syrový<br />

1 viď Metóda testovania na http://natur.toe.cz<br />

2 Literatura: Základná použitá literatúra<br />

a podrobnejšie objasnenie tejto oblasti<br />

sú uvedené v knihe „Tajomstvo krvi“<br />

od Víta Syrového<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


Je to už niekoľ ko rokov, čo mi<br />

k a m a r á t v y r o z p r áv a l p r í b e h<br />

s úsmevnou pointou, hodnou<br />

zamyslenia. Cestoval pr v ýkrát<br />

s p o l u s o s vo j í m št vo r r oč ný m<br />

s y n č e k o m d o N e m e c k a , n a<br />

návštevu k známym. Priatelia<br />

m a l i t r o j r o č n ú d c é r k u ,<br />

a deti sa nikdy predtým nestretli.<br />

Po zvítaní sa dospelí posadili na<br />

terasu domu, mali z nej dobrý<br />

v ýhľ ad do záhrady na detské<br />

ihrisko. Spočiatku sa každé dieťa<br />

hralo osve, no net r valo d l ho<br />

k ým prekonali ostych a začali<br />

sa spolu hrať. Celé popoludnie<br />

vydržali pospolu a vyzeralo to, že<br />

si výborne rozumejú.<br />

KRÁSA<br />

slovenčiny<br />

Keď matka dievčatka šla odniesť<br />

deťom občerstvenie, chvíľku ich<br />

pozorovala. Odrazu si uvedomila,<br />

že deti medzi sebou komunikujú<br />

vo svojej reči, chlapček po slovensky<br />

a dievčatko po nemecky. Celá<br />

prekvapená sa opýtala dcérky, či<br />

rozumie malému kamarátovi. Ešte<br />

prekvapenejšia zostala po dcérkinej<br />

odpovedi, že rozumie všetko.<br />

Vyzeralo to tak, že si deti v zápale<br />

hry vôbec neuvedomovali, že používajú<br />

odlišné slová na označenie<br />

tých istých pojmov. Predviedli príklad<br />

efektívnej komunikácie, keď<br />

sa celkom prirodzene snažili jeden<br />

druhému porozumieť, na rozdiel<br />

od toho, ako je dnes zaužívané, po-<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

užívať jazyk na získanie výhod pre<br />

seba.<br />

Zastavme sa na chvíľu pri pojmoch<br />

reč a jazyk. Podľa definície lexikónu<br />

slovenského jazyka reč je schopnosť<br />

ľudí vyjadrovať svoje myšlienky, názory<br />

či city. Tieto sa dajú vyjadriť<br />

viacerými spôsobmi, nielen slovami<br />

ale napríklad mimikou, posunkami,<br />

postojom tela a pod. Reč teda nemusí<br />

byť nutne verbálna. Jazykom<br />

sa označuje už nie schopnosť, ale<br />

sústava vyjadrovacích znakových<br />

prostriedkov istého spoločenstva,<br />

ktorá mu slúži ako nástroj myslenia,<br />

dorozumievania a ukladania<br />

poznatkov spoločenstva. 1<br />

Pre obyvateľov Slovenska je dorozumievacím<br />

jazykom slovenčina.<br />

Majster slova, prekladateľ Blahoslav<br />

Hečko, vzdal hold kráse našej<br />

rodnej reči: „Slovenčina, to je jazyk<br />

s ústredným zemepisným i jazykovým<br />

postavením medzi slovanskými<br />

jazykmi. Zachovala si svoju krásu<br />

a ľubozvučnosť, pričom sa napájala<br />

aj potôčikmi susedných slovanských<br />

jazykov.“ V slovenčine sa<br />

zachvieva láska, nadšenie i odhodlanie<br />

mnohých, ktorí ju vypiplali<br />

do jej vrcholnej podoby. Slovenčina<br />

ako všetky slovanské jazyky<br />

má svoj pôvod v spoločnom jazyku<br />

všetkých slovanských kmeňov –<br />

v praslovančine. Čím hlbšie pre-


téma<br />

Pavol Országh – Hviezdoslav<br />

PROLOG NA<br />

STOROČNÚ PAMIATKU SMRTI<br />

ANTONA BERNOLÁKA<br />

(úryvok)<br />

A či jest vyššia v svete povinnosť,<br />

než zachovať reč roditeľky-matky,<br />

ju milovať, ctiť dedičný jak skvost,<br />

nímž ľza sa pýšiť v nedele a v sviatky,<br />

a keď v nej národa tkvie nesmrtnosť<br />

i erb, tá skrýva duchovné mu statky,<br />

vzor priekom-vztekom lže a pomluvy<br />

aj hájiť ju jak truhlu úmluvy…?<br />

nikáme do minulosti archaických<br />

jazykov, tým nachádzame menej<br />

prostriedkov na vyjadrovanie abstraktných<br />

(“nepredmetných”) pojmov.<br />

Schopnosť vyjadrovať a chápať<br />

abstraktné veci je aj v dnešnej<br />

dobe znakom vyššej inteligencie.<br />

A tak môžeme byť právom hrdí<br />

na to, že už staroslovienčina mala<br />

k dispozícii výrazové prostriedky<br />

pre abstraktné pojmy. Vďaka tomu<br />

mohli Konštantín a Metod preložiť<br />

z gréčtiny do staroslovienčiny<br />

náboženské a bohoslužobné knihy.<br />

Obdobie, v ktorom sa mohla živo<br />

rozvíjať staroslovienčina, bolo príliš<br />

krátke. V krátkom čase, pod<br />

vonkajším nátlakom, prestala byť<br />

liturgickým i kultúrnym jazykom.<br />

Z historických prameňov vieme,<br />

že v tom období sa Praslovania<br />

rozdelili na niekoľko vetiev, ktoré<br />

si časom vyvinuli vlastné jazyky<br />

vrátane slovenčiny. Po prvýkrát<br />

sa objavuje pomenovanie Slováci<br />

v roku 1315. Na území dnešného<br />

Slovenska sa síce písalo po latinsky,<br />

ale široké ľudové masy sa medzi<br />

sebou dorozumievali v nárečiach:<br />

západoslovenskom, stredoslovenskom<br />

a východoslovenskom. V atmosfére<br />

vytvorenej osvietenstvom<br />

sa zrodila myšlienka uviesť slovenčinu<br />

ako spisovný jazyk do literatúry.<br />

Prvý pokus urobil Jozef Ignác<br />

Bajza vo svojich Epigramoch<br />

a prvom slovenskom románe René<br />

mládenca príhoďi a skúsenosťi<br />

v roku 1783. Bajzova slovenčina<br />

bola zmesou viacerých jazykov –<br />

českého, moravského, poľského,<br />

chorvátskeho a rusnáckeho. Používal<br />

g namiesto j a w namiesto<br />

v. No skutočne prvým uzákoniteľom<br />

sa stal až Anton Bernolák,<br />

ktorý napísal Jazykovednokritickú<br />

rozpravu o slovenských<br />

písmenách, Slovenskú gramatikú<br />

a Slovár Slowenskí–Česko–Latinsko–Nemecko–Uherskí.<br />

Bernolákovčina<br />

sa síce nestala spisovným<br />

jazykom všetkých Slovákov,<br />

no používala sa až do r. 1843, teda<br />

vyše 50 rokov. Bernolákovské obdobie<br />

bolo obdobím tvorivým po<br />

celý čas svojho trvania. J. I. Bajza<br />

sa venoval tvorbe literárnych diel<br />

s dobovou svetskou i cirkevnou tematikou,<br />

J. Fándly sa venoval písaniu<br />

početných osvetovo-ľudových<br />

spisov a A. Bernolák pracoval na<br />

príprave a koncipovaní svojho Slovára.<br />

Hnutie bernolákovcov, ktoré<br />

trvalo vyše 50 rokov, ich literárne<br />

diela, dennodenná práca medzi<br />

Slovákmi a vzdelancami vytvorili<br />

podmienky pre druhú kodifikáciu<br />

slovenského jazyka, ktorú<br />

uskutočnili v roku 1843 Ľudovít<br />

Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michalom<br />

Miloslav Hodža. Po Ľudovítovi<br />

Štúrovi bol druhým kodifikátorom<br />

štúrovskej spisovnej<br />

slovenčiny Martin Hattala. Ako<br />

prvý profesionálny a vysoko kvalifikovaný<br />

slovenský jazykovedec<br />

(niekoľko desaťročí pôsobil<br />

ako profesor slovanskej filológie<br />

na Karlovej univerzite v Prahe a<br />

bol členom viacerých zahraničných<br />

vedeckých spoločností) získal<br />

veľké zásluhy vo vedeckom<br />

výskume a v opise slovenského<br />

jazyka. Ďalší vývin spisovnej<br />

slovenčiny ani slovenskej jazykovedy<br />

si bez neho vonkoncom<br />

nemožno predstaviť. Ľubozvučnosť<br />

reči sa podľa neho zakladá<br />

na súmernom spojení samohlások<br />

a spoluhlások. Hattalova práca<br />

Zvukosloví jazyka staro- i novočeského<br />

a slovenského, vydaná<br />

v roku 1854 za pomoci Matice českej<br />

bola venovaná P. J. Šafárikovi.<br />

Autor sa v nej zaoberal hláskami:<br />

najprv sa hláskam venoval všeobecne,<br />

potom aj jednotlivo. Spoluhlásky<br />

prirovnal ku kostiam<br />

a svalom tela, samohlásky ku krvi<br />

a duchu. Hattala vo svojej práci<br />

zhrnul všeobecné i konkrétne<br />

poznatky o hláskach aj v širšom<br />

slovanskom resp. indoeurópskom<br />

meradle.³ Slovenčina dostávala<br />

svoju podobu aj v dvadsiatom<br />

storočí. V roku 1902 vydal<br />

Samo Czambel Rukoväť spisovnej<br />

slovenskej reči, Václav Vážny<br />

sa venoval slovenským nárečiam,<br />

Ján Stanislav sa zaoberal výskumom<br />

staroslovienčiny a v neposlednom<br />

rade Jozef Mistrík, ktorý<br />

sa venoval štylistike slovenského<br />

jazyka. Veľa zanietencov má zásluhu<br />

na tom, že slovenčinu, pôvodne<br />

reč prostého ľudu vycibrili<br />

až na úroveň umeleckého jazyka.<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


téma<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

Jeden z klasikov povedal, že kultúrna<br />

vyspelosť národa sa začína<br />

vtedy, keď má národ prekladateľsky<br />

zmapované vrcholné diela svetovej<br />

klasiky, čo slovenčina svojou<br />

tvárnosťou umožnila. Dnes<br />

máme vo svojom rodnom jazyku<br />

k dispozícii stovky najhodnotnejších<br />

diel svetovej literatúry. Môžeme<br />

byť hrdí na to, že naša slovenčina,<br />

jazyk až zázračne tvárny,<br />

je schopná oživiť aj najnáročnejšie<br />

inonárodné diela. Ako napísal<br />

prekladateľ Blahoslav Hečko 2 ,<br />

slovenčine patrí popredné miesto<br />

medzi slovanskými jazykmi najmä<br />

preto, že proporcionalita samohlá-<br />

Anton Bernolák<br />

Blahoslav Hečko<br />

sok a spoluhlások ju z fonetického<br />

hľadiska veľmi približuje k taliančine.<br />

Navyše, prednes literárnych diel<br />

v podaní našich dramatických umelcov<br />

dokáže vnímavého poslucháča<br />

presvedčiť o krištáľovej čistote, zvukomalebnosti<br />

a ľubozvučnosti slovenčiny.<br />

K hlbšiemu, duchovnému rozmeru<br />

reči Ľ. Štúr napísal: „…hlbokým<br />

pohnutím predmet zvonku do<br />

hlbiny človeka sa prenesie,<br />

nie síce v svojej hmotovitosti,<br />

ale v obraze svojom,<br />

a tento obraz,<br />

keď v človekovi sa vyjaví,<br />

voláme predstavením,<br />

v ktorom je zavinutá vec vnešná.“<br />

Žiaľ, dnes nie je žiadnym tajomstvom,<br />

že sa z roka na rok znižuje jazyková<br />

spôsobilosť mladej generácie.<br />

V škole, rodine a masovokomunikačných<br />

prostriedkoch sa jazykovej príprave<br />

venuje minimálna pozornosť.<br />

Dôvod je jednoduchý – rozhodujúcim<br />

aspektom používania jazyka v spoločnosti<br />

sa stáva pragmatickosť. Vidíme a<br />

počúvame to u „profesionálov“ slova,<br />

ktorí často neovládajú základné pravidlá<br />

spisovnej výslovnosti a na prvú<br />

priečku sa v ich jazykovom prejave dostáva<br />

snaha zaujať. Pred pár rokmi prebehol<br />

výskum zameraný na vnímanie<br />

spisovnej slovenčiny mladými ľuďmi<br />

v hovorenej podobe a na zistenie,<br />

kto sú ich výslovnostné vzory. Výskum<br />

3 potvrdil, že práca ľudí pôsobiacich<br />

pred mikrofónmi a televíznymi<br />

kamerami má nesmierny<br />

vplyv na jazykové cítenie, ktoré sa následne<br />

premieta do spôsobu komunikácie<br />

poslucháčov. Šokujúco pôsobí<br />

zistenie, že divadelné prostredie<br />

a dramatickí umelci sa nachádzali<br />

na periférii záujmu respondentov.<br />

V nedávnej minulosti bola práve<br />

vycizelovaná javisková reč vzorom<br />

výslovnosti a kultúry jazyka.<br />

A tak nečudo, že v bežnej komunikácii<br />

sa čoraz výraznejšie prejavuje<br />

hovorená podoba jazyka s<br />

nespisovnými variantmi. Z pohľadu<br />

histórie vývoja spisovnej<br />

slovenčiny sa dnešný trend jazykovej<br />

kultúry nedá vnímať inak<br />

ako úpadok v národe, čo nakoniec<br />

len potvrdzuje slová Ľudovíta<br />

Štúra, ktorý už v roku 1846<br />

napísal: „Národ práve tak ako jednotlivec<br />

prejavuje jazykom svoje<br />

najhlbšie vnútro, v jazyku takrečeno<br />

stelesňuje svojho ducha; táto<br />

vonkajšia podoba presne zodpovedá<br />

vnútru národa na všetkých<br />

stupňoch jeho vývinu, v jazyku<br />

a s jazykom sa vyvíja duch národa<br />

ako v najzodpovedajúcejšej mu<br />

forme: oba sú navzájom závislé<br />

a jeden bez druhého nemôžu teda<br />

jestvovať.“<br />

Sotvakomu dnes, pri rozsiahlej<br />

devalvácii slova, príde na myseľ, že<br />

slová majú formujúcu silu s ďalekosiahlymi<br />

účinkami. Majú moc tvoriť<br />

krásu i krásu ničiť, môžu prinášať<br />

radosť i bolesť, spôsobiť rozkvet<br />

i úpadok. Každému človeku boli<br />

dané schopnosti, aby vycítil pravý<br />

spôsob ich používania a tak sa stal<br />

strojcom svojho šťastia či nešťastia.<br />

Deti zmienené v úvode článku nám<br />

to názorne predviedli.<br />

1 Lexikón slovenského jazyka<br />

Rudolf Harčarík<br />

Rudolf Harčarík<br />

2 Blahoslav Hečko „Nehádžte perly sviniam“<br />

3 informácie prevzaté z internetových<br />

stránok


téma<br />

Krása<br />

Dobrodružstvo v kuchyni:<br />

takto vzniká kvapka<br />

Krása prostých vecí – máme<br />

ich okolo seba mnoho<br />

Krása je nepopísateľná, nezachytiteľná,<br />

nevypovedateľná. Podobne<br />

ako napríklad hudba. Čím viac ju<br />

budeme chcieť rozoberať, opisovať,<br />

siahať po nej, čím pozemskejšími<br />

prostriedkami budeme krásu skúmať<br />

a posudzovať ju, tým viac sa nám bude<br />

rozplývať v nejasnostiach. Skončíme<br />

v akejsi odbornej diskusii, k torej<br />

nikto nerozumie a na nič mu nie je.<br />

A vôbec – potrebujeme ešte v dnešnom<br />

praktickom veku takú hmlistú vec, ako<br />

je krása? Slúži nám aj na niečo iné, než<br />

len ako zdroj potešenia, rozptýlenia,<br />

ako nadbytočná ozdoba a luxus,<br />

ako zhovievavo trpená samoúčelná<br />

nadstavba k životu?<br />

KRÁSA A PRIRODZENOSŤ<br />

Čo je neprirodzené, nie je krásne. Na<br />

tom sa spravidla zhodnú posudzovatelia,<br />

kritici aj obyčajní ľudia, zaoberajúci<br />

sa pojmom krásy. Dávajú tak<br />

najavo, že krása je nejakými zadnými<br />

vrátkami spojená s prirodzenosťou:<br />

krása pohybov, tvarov i tónov, krása<br />

prírody, zvierat, ľudí aj ľudských výtvorov.<br />

Aj prirodzenosť je, už z povahy<br />

slova samého, zase nejako spätá<br />

s prírodou.<br />

Vezmime si napríklad praobyčajný<br />

džbán ako dielo ľudských rúk, napoly<br />

umelecký výtvor, napoly praktický<br />

predmet. Džbány mávajú všelijaké<br />

tvary, ale keby sme ich postavili vedľa<br />

seba na takú prehliadku, iste by sme<br />

uvideli, že medzi nimi prevláda jedna<br />

forma už od doby vynájdenia hrnčiarstva:<br />

džbán hruškovitý, s úzkym hrdlom<br />

a širokým bruchom. Zdá sa nám<br />

krásny. U moderných tvorcov džbánov<br />

možno už tie praveké spojitosti vyhasli<br />

a zašli. Viac než na prirodzenosti im<br />

záleží na niečom prazvláštnom, čo tu<br />

ešte nebolo a nad čím sa ich zákazníci<br />

viac začudujú, než zaradujú; a tak sú<br />

moderné džbány už aj hranaté, šišaté<br />

a vôbec všelijaké. Ale stále sú v presile<br />

tie hruškovité džbány. Odkiaľ vzal<br />

hrnčiar takúto predstavu? Od hrušiek?<br />

Aj v krajinách južných morí, kde namiesto<br />

hrušiek rastú figy a olivy?<br />

Snímky zachytené obyčajným mobilom<br />

nemajú kvalitu ani kompozíciu,<br />

napriek tomu majú svoju krásu: ich<br />

autorovi pripomínajú osobný zážitok<br />

Ak sa posadíme do kuchyne<br />

ku kvapkajúcemu vodovodnému<br />

kohútiku, môžeme pozorovať,<br />

ako na konci hubice<br />

pomaly narastá vodná kvapka:<br />

najprv sa vodná hladina odspodu<br />

zaguľatí, prehne sa a oťažie, postupne<br />

sa mení na visiacu hrušku,<br />

až nakoniec neudrží vlastnú váhu,<br />

odtrhne sa a odkvapne. Do poslednej<br />

chvíle sa voda bráni odtrhnutiu<br />

tým, že sa snaží zbaliť do čo najmenšej<br />

guľôčky, a pritom sa preťahuje<br />

vlastnou váhou nadol. Tento<br />

tvar je vlastný vode, hruškám…<br />

a džbánom. Ľudia tú vlastnosť, tvar,<br />

odpozorovali a použili. A považujú<br />

ho za krásny – tá krivka vznikajúcej<br />

kvapky na obrázku má vskutku prekrásny<br />

tvar. Aj v kuchyni, ako vidieť,<br />

možno zažiť malé dobrodružstvo poznávania.<br />

Ten prapôvod krásy teda nájdeme –<br />

a nielen u nášho džbánika – v prírode.<br />

KRÁSA A PRÍRODA<br />

Spali ste niekedy len tak pod šírym nebom?<br />

Nemyslím v autokempingu, stanovom<br />

tábore alebo inom zariadení,<br />

zostavenom ľudskou rukou – myslím<br />

tým uprostred prírody, kde nie sme<br />

pánmi, ale pokornými hosťami.<br />

Asi takto: dôjdete na kraj lesa, pod<br />

vami sa zvažuje ľúbezná lúka, po<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


téma<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

horúcom dni ešte sála teplom, kým<br />

z lesa už stúpajú večerné vône. Belasé<br />

nebo pomaly chladne, kdesi vo veľkej<br />

výške po ňom neviditeľná ruka<br />

natiahla dlhú chmáru od obzoru po<br />

obzor. V tráve sa činia cvrčky, veľký<br />

čierny vták sa zatrepoce medzi vetvami<br />

a stratí sa v bezpečí lesa. Vy<br />

zhodíte z pliec ruksak, chvíľu bojujete<br />

s pokušením stratiť sa tiež niekam<br />

do ľudského úkrytu, k teplým<br />

svetlám a medzi rovnakých tvorov,<br />

ako ste vy, ale aj tak už dopredu viete:<br />

toto je to miesto, tu zostanem. Roztiahnete<br />

spací vak, aby bolo na čom<br />

sedieť, žujete večerný krajec a cítite,<br />

že človek vie vnímať nielen očami,<br />

ale úplne všetkým: pórmi kože, srdcom,<br />

ušami… uši, tie dokážu počuť<br />

nielen večerného chrapkáča (Chrapkáč<br />

poľný, lat. Crex crex – druh<br />

vtáka) v tráve, ale akýsi tón, neviditeľne<br />

visiaci v priestore a tiahnuci<br />

sa nad krajinou ako závoj. Potom už<br />

je úplné šero, na svetlom nebi neisto<br />

skúša svietiť prvá hviezda, večerná<br />

zver ožíva, v tráve funí<br />

ježko, preletí sova, nečujná<br />

ako tieň, vy napoly<br />

ležíte s ruksakom<br />

pod hlavou a chce sa<br />

vám spať, ale zároveň<br />

je vám ľúto každej<br />

neprebdenej minúty.<br />

Beztak sa potom<br />

v noci budíte, tu zabečí<br />

vyplašený srnec, tam<br />

pr a s k n e ve t v i č k a<br />

pod ktovie čiou nohou<br />

alebo labkou, to<br />

už nebo naplno žiari<br />

miliardami hviezd na<br />

čiernočiernom zamate, chvíľu hľadáte<br />

Polárku, Plejády a Orión, ale<br />

zase sa vám zavrú oči, ponárate sa<br />

do svojho spánku, no pritom viete:<br />

som tu a nasávam celým telom aj dušou<br />

tie šťavy a žiarenie navôkol.<br />

Zrazu svitá, nohy na spacáku máte<br />

vlhké od rosy, ako ste sa v spánku<br />

vykotúľali spod prístrešku kra, krajina<br />

je najprv sivá a akoby unavená<br />

či neprebudená, nebo začína ako<br />

prvé prechádzať zo sivej do svetlobelasej<br />

a v nesmiernej výške naprieč<br />

ním tiahne vták… Iste nie za potravou<br />

– vtáci majú svoje tajomné túžby,<br />

rituály a hodnoty, o ktorých sa my,<br />

žijúci v meste medzi rinčiacimi električkami,<br />

nikdy nedozvieme. Nad<br />

hlavou vám spieva drozd, zobák má<br />

obrátený presne k východu – kedykoľvek<br />

som šiel pri východe slnka okolo<br />

penice alebo drozda, vždy spievali<br />

k východu a dodnes neviem, či sa to<br />

tak patrí, alebo je to náhoda. Zrazu<br />

je už nebo roztavené do strieborna,<br />

a tu sa špičky najvyššieho smreku dotkne<br />

prvý slnečný lúč a cinkne ako<br />

zlatý vlas deda Vševeda. Svet je krásny<br />

ako čerstvo vylúpnutý gaštan z ruky<br />

Stvoriteľovej.<br />

O čom sme to chceli premýšľať?<br />

Aha, o kráse!<br />

V prírode nemusíme chodiť po krásu<br />

ďaleko, sme ňou hojne obklopení zo<br />

Zviera je prirodzené, pôvabné, krásne<br />

všetkých strán. Lesy, lúky, mokrade<br />

i skalnaté stráne nás oslovujú skromnou<br />

ľúbeznosťou, vo všetkých ročných<br />

obdobiach, v každom počasí. Čím to<br />

je? A zvieratá – srna so zaklonenou<br />

hlavou, vlhkou papuľkou a velikánskymi<br />

pozornými ušami je neskonale<br />

krásna a pôvabná; mača, ktoré máte<br />

odmalička doma, zdatne útočí labkami<br />

i zubami na listy papiera i na zmeták<br />

a srší pritom radosťou a pôvabom.<br />

Čím to je? Príroda o krásu neusiluje,<br />

nemusí sa o ňu uchádzať, je jej vlastná.<br />

Kým my ľudia, vrcholné výtvory vývoja,<br />

sme nepekní a nepôvabní, v najlepšom<br />

prípade sa o pôvab a krásu usilovne<br />

snažíme. Prečo je to tak?<br />

Podľa materialistickej predstavy<br />

povstal svet z chaosu slepou zhodou<br />

náhod. Postupným výberom najschopnejších<br />

jedincov sa nakoniec<br />

vyvinul smerom k väčšej dokonalosti.<br />

Ale skutočnosť, že je na svete krása,<br />

tejto predstave protirečí. Skôr to vyzerá<br />

tak, že my, ľudské pokolenie sa<br />

zosypávame kamsi naspäť do chaosu,<br />

kým to, čo je prírodné, je pekné, usporiadané<br />

a funkčné.<br />

Príroda je – dovolíme si mať<br />

opačný názor – dielom Stvoriteľovým.<br />

A všetko, čo pochádza neporušené<br />

z jeho dielne, možno nazývať krásnym<br />

a skutočne je krásnym. Prírode, svetom<br />

vládnu od samého počiatku zákonitosti,<br />

teda tvorivá vôľa.<br />

Čo podľa nich vzniká, čo<br />

sa nimi riadi, je krásne.<br />

Príroda sa nimi riadi, a<br />

ani to nedokáže inak. A<br />

preto je krásna. Krása je,<br />

ako ju pozorujeme v samotnej<br />

prírode, dôkazom<br />

Božej vôle, Božej múdrosti,<br />

dokonalosti, vysoko<br />

presahujúcimi našu<br />

čiastočnosť a, s prepáčením,<br />

hlúposť. Roky chodíme<br />

po svete s predstavou,<br />

že neexistuje dôkaz<br />

o Božej existencii; iste, nie<br />

je žiadny prístroj, ktorého ručička by<br />

signalizovala súcnosť Boha, a sovietsky<br />

kozmonaut Jurij Gagarin sa preslávil<br />

vetou „Na nebi som bol, ale Boha<br />

som tam nevidel.“ A napriek tomu<br />

taký dôkaz existuje. Nedá sa vyjadriť<br />

matematicky, uchopiť do rúk ako sekera,<br />

je jemný, krehký, poznateľný len


téma<br />

cítením: je to krása, harmónia, pôvab<br />

v prírode.<br />

KRÁSA A ČLOVEK<br />

Ak sú zvieratá, rastliny a prírodné<br />

sily schopné radosti a harmónie, obšťastňujú<br />

svojou krásou, a ak to všetko<br />

vytvárajú samozrejme a samočinne,<br />

bez inžinierskych výpočtov, plánov<br />

a manažérskeho úsilia, proste životom<br />

samým – čo sa asi očakávalo od<br />

nás, ľudského výkvetu celého vývoja,<br />

ktorí v sebe nosíme vyššie schopnosti<br />

ducha?<br />

My, ľudské bytosti sme dostali do<br />

vienka na svoj vývoj a dozrievanie jeden<br />

taký danajský dar: schopnosť slobodne<br />

sa rozhodovať a nutnosť túto<br />

schopnosť používať. Mala nám slúžiť<br />

na poznávanie, rozlišovanie a prežívanie.<br />

Nemusíme sa iste navzájom presviedčať<br />

o skutočnosti, že sme dávno<br />

opustili správnu cestu vývoja k zdokonaľovaniu,<br />

dozrievaniu, zušľachťovaniu<br />

a ku šťastiu, ktorú nám Stvoriteľ<br />

ukázal. Svedčí o tom takmer všetko,<br />

na čo siahneme, čo vezmeme do rúk,<br />

ako aj spúšť, ktorú – sami pritom nešťastní<br />

– za sebou zanechávame. Niektorí<br />

z nás sme si toho bolestne vedomí<br />

a radi by sme sa na túto cestu vrátili.<br />

Ale ako? Čomu alebo komu veriť v tej<br />

húštine protichodných názorov, v tej<br />

záplave najrôznejších kníh?<br />

Práve krása je sprievodcom, ktorý<br />

nám môže pomôcť túto napoly zasypanú<br />

cestu nájsť a vykročiť po nej.<br />

Krása nesporne pochádza zhora. Hovoríme<br />

podvedome o „nebeskej kráse“<br />

hudobného diela, o „božskej kráse“<br />

gréckych sôch, o „inšpirácii zhora“,<br />

talentu, ktorý si umelec na svet „priniesol<br />

so sebou“. Nielen to, už deťom<br />

hovoríme „nie je pekné klamať“ a<br />

vlastne tým vyjadrujeme, že pekné<br />

je to isté ako dobré a správne. Vyzerá<br />

to, že sami podvedome uznávame<br />

cennosť krásy. A navyše sme práve<br />

dospeli k poznaniu, že krása je preukazom<br />

toho, čo neskrivene nasleduje<br />

tvorivú vôľu Boha.<br />

KRÁSA NIE JE „IN“<br />

Krása sa dnes akosi veľmi nenosí.<br />

Mnoho ľudí ju nepokladá za modernú,<br />

dôležitú a ani zaujímavú; kto sa drží<br />

starobylej a prekonanej krásy, je považovaný<br />

za zľahka sentimentálneho a aj<br />

trošičku prihlúpleho. Príznakom doby<br />

je disharmónia všetkého druhu, nevídané<br />

tvary a farby vlasov na hlave, divočina<br />

tónov a netónov v hudbe, honba za<br />

všetkým možným, čo nepoteší ani nepovznesie,<br />

len udiví a zarazí. Najlepšie<br />

je, keď to priamo šokuje, pretože niečo<br />

také tu ešte nebolo, a tak je to nové,<br />

kreatívne, moderné a „in“. Niekoľkokrát<br />

denne chodím okolo plagátov z<br />

výstavy módy a zakaždým ma čerstvo<br />

vydesí nepríčetný pohľad vyziabnutej<br />

dievčiny, sporo priodetej zmesou plaviek<br />

a rímskej tuniky – akože vzorom<br />

krásy pre budúcu sezónu.<br />

Dnes už nikto nespochybňuje znečisťovanie<br />

vzduchu, vody, nezdravý životný<br />

štýl, krízu vzťahov medzi ľuďmi. Je načase<br />

si priznať si aj to, že si my, ľudia, pílime<br />

pod sebou konár aj spochybnením<br />

pojmu krásy a jeho vyradením zo života<br />

kamsi do múzea mosadzných mlynčekov<br />

na kávu a kočiarových automobilov.<br />

Berieme tak pôdu pod nohami tomu,<br />

čo nás drží pri živote a pomáha nám<br />

znášať strasti a ťažkosti. Pretože krása<br />

nám našepkáva: dôveruj, človeče, nevzdávaj<br />

svoju ľudskosť, ja som a svedčím<br />

o svete, z ktorého si vyšiel a kam patríš.<br />

KADIAĽ KU KRÁSE<br />

Krása oslovuje ducha, teda podstatu<br />

našej bytosti; nepožaduje intelekt ani<br />

umelecké vzdelanie a nie je vecou<br />

rozumového bádania. Ak sa chceme<br />

priblížiť ku kráse, pôvabu rozumovým<br />

prístupom, zistíme, že sa dokážeme<br />

zamerať vždy len na jedinú vec, nie<br />

na celok. Povedzme si napríklad: kurník-šopa,<br />

mal by som predsa poriadne<br />

a zhlboka dýchať, tak teraz začnem<br />

dole od bránice a pôjdem postupne<br />

nahor do pľúc… chvíľu to skúšate<br />

a potom na to buď zase zabudnete,<br />

alebo vám ďalej napadne: a čo držanie<br />

tela, mal by som sedieť priamo, aby<br />

ma nebolel chrbát, a pri chôdzi držať<br />

hlavu pekne hore, a neklátiť toľko<br />

rukami… o chvíľu si pripadáte ako v<br />

zle ušitých šatách a o<br />

ďalšiu chvíľu to celé<br />

hodíte cez palubu.<br />

Prečo? Táto snaha<br />

nevyplynula sama<br />

zo seba z prirodzenosti<br />

vašej povahy, je<br />

nanútená a chcená.<br />

Môže byť záchrannou<br />

brzdou, začiatkom<br />

cesty; ale až keď<br />

si skutočne privlastníme<br />

niektoré črty<br />

povahy, stanú sa nám<br />

všetky tie poučky samozrejmosťou,<br />

tak, že ani nebudeme<br />

chcieť inak.<br />

V okamihu citového vzrušenia sa<br />

potrebujeme sami od seba zhlboka<br />

nadýchnuť a ani nemôžeme, ani nechceme<br />

inak. Rovnako sa aj vnútorná<br />

živosť prejaví náhle ohromnou potrebou<br />

ovládať svoje pohyby, obklopiť sa<br />

pekným prostredím, pekne sa obliekať,<br />

byť krásnym človekom.<br />

V každom z nás sú skryté veľké<br />

hodnoty – nechajme ich prebudiť<br />

a rozvinúť, a krása nám v tom bude<br />

cenným sprievodcom.<br />

Artur Zatloukal<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


1 2 3<br />

Krása v ľudských dielach<br />

4<br />

5<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

1) Albrecht Dürer, autoportrét, kresba (1484);<br />

2) Albrecht Dürer, autoportrét, olej (1500); 3) Leonardo<br />

da Vinci, ľalia (detail), kresba (1480); 4) John William<br />

Godward, A Classical Beauty/Klasická krása,<br />

olej (okolo r.1900); 5) Thutmose, hlava Nefertiti,<br />

plastika (1338 pred Kr.); 6) Michelangelo Buonarroti,<br />

Cleopatra, kresba (1533); 7) Donatello, Zvestovanie<br />

(detail), plastika (1435); 8) Michelangelo Buonarroti,<br />

Madona s dieťaťom (detail), plastika (1501); 9) Giotto<br />

di Bondone, interiér kaplnky (1303); 10) Johannes<br />

Coersemans, interiér kostola v Delfte, kresba (1663);<br />

11) Leonardo da Vinci, hlava Krista, tempera (1494)


6<br />

7 8<br />

9<br />

11<br />

10<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


Čo vlastne chcel Ježiš v<br />

skutočnosti?<br />

Aké bolo jeho posolstvo a čo z neho zostalo<br />

Medzi výskumom a vierou: O živote a smrti Ježiša Krista sa ešte stále vedú početné diskusie. „Historický Ježiš“<br />

sa oddeľuje od „Ježiša viery“. Mimo diskusií však zostáva Ježišovo učenie, ktoré hýbe svetom.<br />

Každý rok si na Vianoce pripomíname,<br />

že pred zhruba 2000 rokmi došlo k mimoriadnej<br />

udalosti, udalosti, ktorá pohla<br />

svetom. Bolo ňou narodenie Ježiša<br />

Krista. Jeho život a smrť sa stali neoddeliteľnou<br />

súčasťou viery v Boha pre nespočetné<br />

množstvo ľudí. Ježišovo učenie<br />

pretrvalo storočia a jeho jednotlivé výroky<br />

a podobenstvá sú pevne zakotvené<br />

aj v mysliach ateistov. A predsa je obsah<br />

Ježišovho učenia ako celku dôverne<br />

známy len relatívne malému počtu veriacich.<br />

Martin Ernst a Werner Huemer<br />

prešli evanjeliá Nového zákona a zamysleli<br />

sa nad tým, čo Ježiš skutočne chcel.<br />

o vlastne chcel Ježiš? Čo učil? Čo<br />

Č zvestoval? Niekedy má človek dojem,<br />

že tieto otázky stoja v kresťanských<br />

náboženstvách trochu v pozadí.<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

V centre pozornosti sú skôr zázraky,<br />

ktoré činil, jeho smrť na kríži a zmŕtvychvstanie.<br />

Na tieto udalosti môžu<br />

mať ľudia rôzne názory, no Ježišovo<br />

učenie v podstate nikto nespochybňuje.<br />

A právom, pretože to je klenot, ktorý<br />

pretrval generácie – občerstvoval, obšťastňoval<br />

a nadchýnal. Aj dnes budia<br />

Ježišove slová nádej a do sŕdc mnohých<br />

ľudí zasievajú dôveru v budúcnosť.<br />

Čo teda učil Ježiš? V čom spočívalo<br />

jeho posolstvo?<br />

Posolstvo Syna<br />

Božieho<br />

eď sa jeden z učencov spýtal Ježiša,<br />

K čo má robiť, aby žil správne podľa<br />

jeho učenia, dostal okrem iného túto<br />

odpoveď:<br />

„Milovať budeš Pána, svojho Boha,<br />

z celého svojho srdca, z celej svojej duše,<br />

zo všetkých svojich síl a z celej svojej<br />

mysle a svojho blížneho ako seba samého!“<br />

(Lukáš 10,27)<br />

Tým zhrnul Ježiš jadro svojho učenia.<br />

Ale rovnako ako dnes chýbala mnohým<br />

ľuďom viera aj pred 2000 rokmi –<br />

prípadne bolo ich myslenie v mnohých<br />

smeroch veľmi jednostranné a zúžené.<br />

Z tradovaných slov Ježiša Krista tak<br />

vzniká aj nový, na svoju dobu až revolučný<br />

obraz Boha, ktorý pozýva k živej<br />

viere: Stvoriteľ nie je len nepredstaviteľný,<br />

prísny a vzdialený panovník,<br />

ktorý od svojho ľudu vyžaduje poslušnosť;<br />

On je predovšetkým Láska. Tá<br />

Božia Láska, z ktorej všetko vzniklo<br />

a ktorá sa v osobe Ježiša Krista teraz<br />

nachádza uprostred ľudí; ktorá pomáha<br />

a lieči, dáva istotu a dôveru, ale<br />

tiež ukazuje doposiaľ duchovne „slepým“<br />

ľuďom cestu do nového života:<br />

„Súdiť som prišiel na tento svet: aby<br />

tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby<br />

oslepli.“ (Ján 9,39)<br />

Ľudia už nemajú nazerať na svoj život<br />

len z hľadiska pominuteľnosti fyzického<br />

sveta, ich viera v Boha ich má<br />

zbaviť tejto „tmy“ a pomôcť im nájsť<br />

duchovné spojenie so svetlom, s „ríšou<br />

Boha“.<br />

„otčenáš“ –<br />

majstrovské dielo<br />

ežiš chcel ľuďom sprostredkovať<br />

J priamy vzťah k Bohu, taký, ktorý by<br />

skutočne prežívali. Preto tiež zostavil<br />

slová modlitby, s ktorou sa majú ľudia<br />

s dôverou obracať k Bohu a ktorá<br />

je dnes na celom svete známa ako<br />

„Otčenáš“ (Matúš 6,9–14). Len hĺbka<br />

a rýdzosť citu pri modlitbe môže naše<br />

prosby vyniesť k nohám Božieho<br />

trónu. Preto môžu slová „Otčenáša“<br />

rozvinúť svoje pôsobenie len vedy,


Náboženstvo<br />

Rozhoduje hĺbka citu.<br />

Odriekavané modlitby<br />

nemajú účinok.<br />

keď nie sú bezmyšlienkovite odriekavané.<br />

Ani početnosť takého odriekavania<br />

modlitby nezosilňuje jej<br />

účinok. „Keď sa modlíte, nehovorte<br />

veľa ako pohania. Myslia si, že budú<br />

vypočutí pre svoju mnohovravnosť.<br />

Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie,<br />

čo potrebujete prv, ako by ste ho prosili.“<br />

(Matúš 6,7–8)<br />

Zvestovanie božej ríše<br />

ilovať Boha, blížiť sa Stvoriteľovi<br />

M v pokore – to obsahuje aj ochotu<br />

mu slúžiť, teda dodržiavať Božie prikázania.<br />

Tieto prikázania boli známe už<br />

od dôb Mojžišových a Ježiš chcel stavať<br />

na tom, čo bolo ľudstvu v minulosti<br />

zvestované:<br />

„Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon<br />

alebo Prorokov; neprišiel som ich<br />

zrušiť, ale naplniť.“ (Matúš 5,17)<br />

Toto spĺňanie ale znamenalo,<br />

že Ježiš musel mnohé podania<br />

nanovo vyložiť. Ľuďom napríklad<br />

vysvetľoval, že ich nesprávne<br />

počínanie a s ním spojená zodpovednosť<br />

nie sú viazané len na<br />

dokonaný čin, ale že pôsobia už<br />

pri úmysle, myšlienkach a slovách.<br />

Hlboké pochopenie prikázaní,<br />

zodpovedný život a konanie<br />

podľa Božích zákonov<br />

vedie k vnútornej čistote a tým<br />

k duchovnému vzostupu, ktorý<br />

môže človeka priviesť do blízkosti<br />

Božej.<br />

Ježiš niekoľkokrát zvestoval<br />

Božiu ríšu na zemi. V blízkosti<br />

Syna Božieho mohli ľudia vidieť,<br />

ako harmonicky, mieruplne<br />

a blahodarne by sa mohol<br />

život utvárať, keby pohnútkou<br />

k činom neboli len pozemské,<br />

ale duchovné ciele. Boli by tiež mohli<br />

nazbierať oveľa viac skúseností, keby<br />

Kristus nebol zavraždený, a tým ako<br />

nepríjemný zvestovateľ Pravdy odstránený<br />

z cesty.<br />

Miluj blížneho svojho<br />

V<br />

dobách útlaku a násilností, keď boli<br />

ľudia verejne mučení a pribíjaní na<br />

kríž, vystupoval Ježiš nekompromisne<br />

proti princípu pomsty a žiadal, aby sa<br />

násilie neoplácalo násilím:<br />

„Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za<br />

oko a zub za zub.“ (pôvodne Mojžiš –<br />

Exodus 21, 24) No ja vám hovorím:<br />

Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie<br />

po pravom líci, nadstav mu aj druhé.“<br />

(Matúš 5,38–39)<br />

Násilie a boj má človek celkom prenechať<br />

svojmu protivníkovi. Zároveň<br />

nemá túžiť po odplate v zmysle slov:<br />

„Mne patrí pomsta, ja sa odplatím“ (R<br />

12,19). To je však obzvlášť veľká požiadavka<br />

a dodnes nie je ľudstvo zrejme<br />

dosť zrelé na to, aby ju splnilo. Princíp<br />

odplaty – oko za oko – väzí príliš<br />

hlboko vo všeobecnom povedomí;<br />

je to však princíp, ktorý spôsobí, že<br />

Kristus od V. M. Vasnecova (1848–1926). Model pre fresku hlavnej kupoly<br />

Vladimírskej katedrály v Kyjeve<br />

„nakoniec oslepne celý svet“, ako povedal<br />

takmer 2000 rokov po Kristovi<br />

M. Gándhí.<br />

výzva k činu<br />

ežišovo posolstvo je výzvou k činu,<br />

J k vedomému konaniu a k práci na<br />

sebe samom. Vyžaduje oveľa viac, ako<br />

len vieru. Čin, ktorý Ježiš od ľudí požadoval,<br />

zahŕňa tiež sebapoznanie, teda<br />

schopnosť nehľadať nedostatky a chyby<br />

len u druhých, ale predovšetkým každý<br />

sám v sebe. Pretože presne to, čo nám<br />

najviac vadí na druhých, ukazuje na<br />

naše vlastné slabosti:<br />

„Prečo vidíš smietku v oku svojho<br />

brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?<br />

… Pokrytec, vyhoď najprv brvno<br />

zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš<br />

môcť vybrať smietku z oka svojho<br />

brata.“ (Matúš 7,3.5)<br />

Ježišove slová boli teda naliehavé,<br />

priame a požadujúce. Nemali nič spoločné<br />

so zmäkčilosťou a povoľnosťou,<br />

ktoré sa dnes Synovi Božiemu pripisujú.<br />

Svojim príkladným životom<br />

v láske a spravodlivosti ukazoval ľuďom,<br />

ako by mali v zmysle Božej vôle<br />

žiť a konať. Od tých, ktorí<br />

ho chceli nasledovať očakával<br />

oveľa viac než len<br />

jednoducho vieru v neho<br />

a jeho poslanie. Očakával<br />

čin – to je obzvlášť jasné<br />

z nasledujúceho citátu<br />

z Matúšovho evanjelia:<br />

„Nie každý, kto mi hovorí:<br />

„Pane, Pane,“ vojde do nebeského<br />

kráľovstva, ale iba<br />

ten, kto plní vôľu môjho<br />

Otca, ktorý je na nebesiach.“<br />

(Matúš 7,21)<br />

Cesta činu a práce na<br />

sebe je ťažká, ale Ježiš nabádal<br />

ľudí, aby po nej kráčali,<br />

aj keď to nie je cesta<br />

pre „široké masy“: „Vchádzajte<br />

tesnou bránou, lebo<br />

široká brána a priestranná<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


Náboženstvo<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

„Milosrdný Kristus“: obraz z 12. storočia, Carihrad<br />

cesta vedie do zatratenia a mnoho je<br />

tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná<br />

je brána a úzka cesta, čo vedie do života,<br />

a málo je tých, čo ju nachádzajú!“<br />

( Matúš 7,13–14)<br />

Varovanie pred<br />

duchovnou smrťou<br />

ž Ježiš teda varoval pred dodnes<br />

U rozšíreným názorom, že cesta<br />

k Svetlu je „široká a pohodlná“ alebo<br />

že môže byť nejakým spôsobom „vykúpená“.<br />

Nestačí ústami vyznávať<br />

náboženstvo, aby človek dospel do<br />

ríše Božej. Tým, ktorí sa dostatočne<br />

nenamáhajú, aby poznali svoje nesprávne<br />

cesty, včas sa z nich vrátili<br />

a stali sa v sebe novými, hrozí „večné<br />

zavrhnutie“, čiže duchovná smrť.<br />

Podľa Ježišovho učenia teda nenájde<br />

každý človek cestu do duchovnej ríše.<br />

V dobe „súdu“, teda v čase „žatvy“<br />

sa ľudia budú musieť zodpovedať zo<br />

všetkých svojich myšlienok, slov a činov<br />

– „Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať<br />

z každého daromného slova,<br />

ktoré vyslovia.“ (Matúš 12,36).<br />

Tento vážny, až hrozivý aspekt<br />

v Kristovom posolstve sa často prehliada<br />

– je nepohodlný a akoby ani nepatril<br />

do našej doby. Pojmy „zatratenie“<br />

a „duchovná smrť“ sa akosi nezlučujú<br />

s obrazom všeodpúšťajúcej Božej lásky,<br />

ktorá sa Ježišovi rada pripisuje. Možno<br />

sa ľudia obávajú, že predstavy o poslednom<br />

súde slúžia skôr náboženskému<br />

fanatizmu a fundamentalizmu. Myšlienka,<br />

že Boh sám zachráni svojich veriacich,<br />

kým neveriaci zaniknú v súde,<br />

už vo svete napáchala mnoho zla. Napriek<br />

tomu nemožno tento významný<br />

odkaz v Ježišovom učení len tak prehliadnuť.<br />

Čo ak predsa len existuje pre<br />

ľudstvo posledný súd? Okamih na ceste<br />

každého jednotlivca, kedy už musí byť<br />

duchovne zrelý, pretože čas určený na<br />

jeho dozrievanie neúprosne vypršal –<br />

podobne ako jesenný zber v prírode<br />

znamená koniec jedného rastového<br />

a vývojového cyklu v rastlinnej ríši.<br />

Mali by sme vychádzať z toho, že<br />

varovné slová Ježiša Krista vo vzťahu<br />

k poslednému súdu boli mienené ako<br />

podnet, pomoc a že sa nevzťahovali<br />

len k vtedajšej dobe. Je totiž celkom<br />

možné, že „čas žatvy“ stojí práve pred<br />

nami. Toho by si mal byť každý človek<br />

neustále vedomý a svojím konaním<br />

a celým životom by sa mal usilovať<br />

o zdokonaľovanie svojej osobnosti.<br />

Čo zostalo<br />

z Ježišovho učenia?<br />

o teda zostalo z Ježišovho učenia<br />

Č po 2000 rokoch? Keď prehliadneme<br />

všetky chyby prekladov, rôzne<br />

výklady, dodatky a škrty, ktoré sa<br />

v priebehu dejín nejakým spôsobom<br />

dotkli biblických textov Nového zákona,<br />

vidíme v ňom stále žiariť cenný<br />

klenot, ktorý nestratil nič zo svojho<br />

lesku. Je duchovným ukazovateľom<br />

cesty“ pre človeka, sám v sebe taký<br />

silný a všeobecne platný, že sa môže<br />

bez všetkého ďalšieho stať základom<br />

viery. Žiadneho kresťana nemusí<br />

preto vyviesť z miery poznanie, že<br />

zmysel Ježišovej misie nespočíval vo<br />

vykupiteľskej smrti na kríži, konaní<br />

zázrakov a zmŕtvychvstaní.<br />

Po 2000 rokoch náboženských tradícií<br />

sa však musíme snažiť poznať<br />

pravé jadro Ježišovho učenia o láske<br />

k Bohu a k blížnemu. Svojím učením<br />

nám Ježiš ponúka vzkriesenie z nášho<br />

Ježiš varoval, že<br />

cesta k Svetlu nie je<br />

„široká a pohodlná“<br />

nevedomého bytia k vedomému životu<br />

vo večnom raji, ak budeme nasledovať<br />

jeho slová. Keď sa teda Jeho pravda<br />

stane základom všetkého nášho konania<br />

a svoje myslenie a činy prispôsobíme<br />

budovaniu mieru a ľudskosti,<br />

spoznáme veľmi rýchlo, aké je učenie<br />

Ježiša Krista nadčasové, veľkolepé, blahodarné<br />

a účinné.<br />

Martin Ernst, Werner Huemer<br />

Stále živé slová Ježiša Krista<br />

Mnohé Ježišove výroky sa v priebehu času stali<br />

natoľko všeobecne známymi, že ľudia často ani<br />

nevedia, že tieto citáty majú svoj pôvod v Novom<br />

zákone. Tu je niekoľko príkladov:<br />

„Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi<br />

jeho príbuznými a v jeho dome.“<br />

(Marek 6,4)<br />

„Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď<br />

slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“<br />

(Matúš15,14)<br />

„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie,<br />

Bohu.“<br />

(Matúš 22,21)<br />

„Nezostane tu kameň na kameni!““<br />

(Matúš 24,2)<br />

„Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať,<br />

a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“<br />

(Lukáš 12,48)<br />

„Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“<br />

(Matúš 26,41)<br />

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej<br />

kameň.“<br />

(Ján 8,7)<br />

„Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly<br />

pred svine.“<br />

(Matúš 7,6)<br />

„Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“<br />

(Matúš 8,22)


Z cyklu prednášok<br />

pre Dievčenskú<br />

akadémiu v Brne<br />

usporiadaných<br />

v r. 1904<br />

T. G. Masaryk:<br />

Moderný<br />

názor<br />

na<br />

ženu<br />

oderným je úsilie posilniť a povzniesť<br />

energiu človeka a pocit<br />

M<br />

osobnej zodpovednosti, harmonicky<br />

vypestovať všetky jeho danosti, každého<br />

jednotlivca postaviť v spoločnosti<br />

na roveň. Rovnosť nie je totožnosťou:<br />

každému jednotlivcovi má<br />

byť daná príležitosť normálne sa vyvíjať<br />

a pre celok sa majú využiť všetky<br />

jeho pekné a dobré sily. Moderným je<br />

úsilie zrušiť výsady niektorých tried<br />

a jednotlivcov v tých triedach – silnejší<br />

má pomáhať slabšiemu – to je<br />

prikázanie najlepších a najpokročilejších<br />

duchov novej doby.<br />

Z tohto hľadiska posudzovaný starý<br />

názor o žene hovoril, že žena je pre<br />

muža; Eva bola stvorená pre Adama –<br />

to je vo všetkej stručnosti starý názor,<br />

že žena je tu pre mužovo pohodlie,<br />

Názorov na ženu takzvane „moderných“ je<br />

dnes už veľmi veľa. Ich prehľad a kritika by<br />

boli poučné a zaujímavé, ale tentoraz to nie<br />

je mojou úlohou; chcem pozitívne sformulovať<br />

to, čo sa mi zdá názorom o žene skutočne<br />

moderným, pokrokovým.<br />

v najlepšom prípade pre odchovanie<br />

jeho detí.<br />

Tento starý názor doposiaľ najsilnejšie<br />

držia a posväcujú oficiálne náboženstvá.<br />

Starý i Nový zákon (tu<br />

hlavne Pavol); literatúra, dekadentná<br />

literatúra všetkých smerov (»novoromantizmus«<br />

a pod). Prakticky ho<br />

podporuje a vykonáva politika, vojenstvo<br />

a kapitalizmus. Avšak veda tento<br />

názor ešte stále háji, najmä medicína<br />

a psychológia. Aj umenie.<br />

A predsa tento starý názor je celkom<br />

pochybný, nepekný a nemravný.<br />

Muž a žena sú si rovní. Sú medzi<br />

nimi rozdielnosti, avšak nie také, že<br />

by sa smelo hovoriť o nerovnosti prirodzenej.<br />

Rozdiel medzi obomi je fyziologický.<br />

Hovorí sa, že žena je fyzicky<br />

slabšia – možno; ak však prihliadame<br />

na to, ako sa využívajú práve fyzické<br />

sily slabšej ženy, zdá sa, že sila ženy<br />

je iná, než mužova, ale slabšia nie je.<br />

Myslím, že odchovanie niekoľkých<br />

detí, najmä v menších či dokonca stiesnených<br />

hospodárskych pomeroch, vyžaduje<br />

oveľa viac psychických síl než<br />

mužovo učenie na školách a úradnícka<br />

či akákoľvek iná služba.<br />

Duchovne sú si muž a žena rovní,<br />

a mravne tiež. Muž nie je silnejší rozumom.<br />

Ak nemeriame rozum učenosťou<br />

a storočiami vycvičenou rutinou<br />

rôznych tzv. inteligentných zamestnaní,<br />

musíme uznať, že naše matky<br />

a ženy čo do kapacity, hĺbky a prenikavosti<br />

nemyslia menej a horšie než<br />

my. Slušné zabezpečovanie skromnejšej<br />

domácnosti a všetka s tým spojená<br />

starosť si vyžaduje väčšie rozumové<br />

vypätie než činnosť v nejakom úrade<br />

alebo na katedre či kazateľnici.<br />

Žena a muž sú tiež rovní mravne.<br />

Tým sa vzpieram starému chytráckemu<br />

vychvaľovaniu vraj vyššej ženskej<br />

mravnosti, jej jemnejších a slabších<br />

citov a jej ideálnosti – to sú frázy,<br />

aby muž smel na všetky tie ideály a city<br />

dôsledne šliapať, alebo, aby si vo svojom<br />

zhýraleckom vysilení smel po­<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


Na zamyslenie<br />

Láska – koľko povier<br />

sa tají v tomto toľko<br />

zneužívanom slove…<br />

hodlne a lacno obstarať ošetrovateľku.<br />

Nie, žena nie je lepšia, avšak ani horšia<br />

než muž; to záleží od jednotlivca.<br />

Žena a muž sa od počiatku vyvíjajú<br />

spoločne, všade na seba navzájom pôsobili<br />

a stále pôsobia a preto ani nie je<br />

možné, aby mravný a vôbec duchovný<br />

stav jedného alebo druhého bol nižší<br />

alebo vyšší.<br />

Nerovnosť medzi mužom a ženou<br />

nie je prirodzená, nie je od prírody, ale<br />

sa vyvinula historicky; a ako sa v histórii<br />

robilo mnoho chýb a to často osudných,<br />

tak sa rovnako potlačením ženy<br />

stala chyba, a to veľká chyba.<br />

Nerovnosť ženy a muža nie je v spoločnosti<br />

jedinou nerovnosťou; doposiaľ<br />

bola a je pravidlom aristokratická<br />

nerovnosť – moderní ľudia pracujú na<br />

odstránení všetkých neoprávnených<br />

nerovností.<br />

Potlačenie ženy je motivované zástancami<br />

starého spoločenského poriadku<br />

z niekoľkých pohnútok, čerpajúcich<br />

z chybnej psychológie<br />

a sociológie.<br />

Na prvom mieste lepšiemu pochopeniu<br />

prekáža povera domácnosti.<br />

Živo si pamätám, ako som v detstve<br />

počúval, že sa chlieb nesmie kupovať,<br />

že poriadna gazdinka ho musí<br />

piecť doma. Dnes je to otázka peňazí<br />

a deľby práce: keď sa kupujú od pekára<br />

rožky a žemle, od cukrára torty,<br />

prečo by sa rovnako nemohol kúpiť<br />

chlieb, keď sa tým žena uvoľní pre<br />

inú a cennejšiu prácu? Staršie generácie<br />

rovnako žiadali, aby žena doma<br />

priadla, tkala a šila – dnes sa tieto názory<br />

držia len tam, kde spoločnosť žije<br />

hospodársky zaostalo.<br />

V Anglicku som videl rodiny hospodáriace<br />

spoločne, v združení domácností:<br />

prečo by sa aj u nás známi<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

na vidieku alebo aj v meste nespojili,<br />

aby sebe a svojim ženám uľavili? (Dom<br />

obývaný známymi by mohol mať spoločné<br />

kúrenie, osvetlenie atď.)<br />

Domácnosť – áno, buď posvätená<br />

a svätá, ale na to je predovšetkým potrebné,<br />

aby žena v domácnosti nebola<br />

otrokom! V mene domácnosti odďaľujeme<br />

ženy od verejnej práce. Vo<br />

svojich pedagogikách a ekonomikách<br />

síce velebíme konkurenciu (cemuláciu –<br />

povedal Kollár), vplyv napodobňovania,<br />

ceníme si všetky tie silné podnety<br />

k činnosti, plynúce z verejnosti,<br />

ale svoje ženy a dcéry odsudzujeme<br />

do úkrytu domácnosti, zužujeme ich<br />

obzor a umŕtvujeme ich energiu, plytvajúc<br />

ich prirodzeným nadaním.<br />

Túto poveru o domácnosti opierame<br />

o zvláštnu poveru o hospodárstve. Žena<br />

je vraj príliš nežný tvor, aby sme ju<br />

chceli pustiť do všeobecnej konkurencie<br />

– tá by ju vraj zničila. Avšak: žena<br />

sa predsa musí živiť; kto ju živí? Otec,<br />

muž, brat, keď sa nedokáže uživiť sama;<br />

tí kvôli tomu musia tým húževnatejšie<br />

súťažiť, pretože majú väčšie hospodárske<br />

bremeno, než keď im žena, sama si<br />

zarábajúc, pomáha. Prečo by nezarábala,<br />

keď je toho schopná?<br />

Skutočne to smiešne a škaredé poľovanie<br />

na muža, to nemožné vychovanie<br />

k domácnosti, akého sa naším patricijským<br />

dcérkam doposiaľ dostáva – trochu<br />

nemčiny, francúzštiny, brnkania<br />

na klavír, šitia a sústreďovania výbavy –<br />

aké je to nepraktické, hlúpe, ponižujúce!<br />

A k tomu všetkému: ako to tie<br />

nadanejšie, jemnejšie a rozumnejšie<br />

ženy vysiľuje, oveľa viac než tie domnelé<br />

účinky konkurencie.<br />

Tým však nie je povedané, že by<br />

žiadna žena nesmela variť a viesť domácnosť.<br />

Mnohé ženy budú mať v tom<br />

záľubu – varenie a gazdovanie iste nie<br />

je činnosťou nečestnou a ponižujúcou;<br />

ale ide o to, aby zlou ekonómiou žena<br />

netrpela, aby svoje sily, ak ich má, využívala<br />

lepšie, ale aj hospodársky výdatnejšie.<br />

No nielen v zámožnejších a stredných<br />

kruhoch, aj v chudobných, robotníckych<br />

panuje nerozumná ekonómia<br />

síl – Macharova »otrokyňa otroka« hovorí<br />

za všetko.<br />

Žena ako aj muž má sociálnu úlohu. –<br />

Dnes je sociálna otázka taká naliehavá,<br />

že nielen muž, ale rovnako aj žena sa<br />

ňou musí zaoberať, musí o sociálnych<br />

úlohách premýšľať a už na nich s mužom<br />

spolupracovať.<br />

Sociálna otázka však už nie je filantropickým,<br />

humanitným športom, je<br />

prácou na zákonnom zabezpečení sociálnej<br />

spravodlivosti. Žena preto musí<br />

chápať verejné a politické úlohy doby,<br />

rovnako ako muž a venovať sa spolu<br />

s ním verejnosti.<br />

Nepriatelia spoločenského pokroku<br />

sa proti týmto požiadavkám dovolávajú<br />

– lásky. Láska – koľko povier sa<br />

tají v tomto toľko zneužívanom slove...<br />

Zmyselnosť, egoizmus a sentimentálnosť,<br />

slabošská precitlivenosť, neschopná<br />

silných citov, predstierajúca<br />

posvätnosť manželstva a lásky, aby<br />

udržala, stručne povedané, prostitúciu<br />

– verejnú, utajovanú, zákonnú – vo<br />

všetkých formách, aj manželskú.<br />

Dekadentnými frázami o žene spasiteľke,<br />

o jej záhadnosti a tajomnosti,<br />

o ochrankyni manželského krbu a pod.<br />

zastiera sa honba za peniazmi a pohodlím,<br />

honba po kuchárke a milenke,<br />

po ošetrovateľke a gazdinej v jednej<br />

osobe…<br />

Láska a manželstvo je aj spojením<br />

duší, zdravých duší v zdravom tele;


Na zamyslenie<br />

manželstvo je zlúčením samostatných<br />

osobností, duše oproti duši – otrokyňa<br />

je však dnešnému mužovi milšia. Pre<br />

tuctového muža, ktorého lásku ospevujú<br />

stovky básnikov, holdujúcich starým<br />

názorom a zvykom, znamená<br />

manželstvo koniec duchovného baženia<br />

a dychtenia, pre zdravých a silných<br />

je však počiatkom spoločného vývoja,<br />

spoločnej práce na celú dobu života,<br />

na večnosť.<br />

Pravá láska znamená prísne monogamný<br />

vzťah. Tejto láske prekáža medicínsky<br />

predsudok, veda v službách<br />

starého spoločenského poriadku a jeho<br />

zmrzačenej rodiny, prekáža jej aj literatúra,<br />

prekáža náboženstvo.<br />

Pravá láska u nás ešte len vznikne,<br />

keď bude prekonaný asketický katolícky<br />

ideál. Toto prekonanie sa však<br />

nestane bezuzdnou nečistotou, sentimentálne<br />

a romanticky vzdychajúcou<br />

po čistote, nestane sa potácaním<br />

medzi madonou a prostitútkou,<br />

oltárom a nevestincom, ktorý podľa<br />

parížskych vzorov líči naša dekadentná<br />

literatúra, ale mužnou čestnosťou.<br />

Čistota nie je len vo fyzickom<br />

panenstve, čistota je v silnej mužnosti.<br />

Katolicizmus podáva asketický ideál<br />

madony, ale zároveň ho zásadne znehodnocuje<br />

svojím hrubým názorom<br />

o nižšej hodnote ženy, čím sa vypestoval<br />

ten zvláštny zmyselný jezuitizmus.<br />

Katolicizmus pôsobí prakticky<br />

nemravne celibátom svojich kňazov,<br />

dávajúcich vo veľkej väčšine prípadov<br />

zlý príklad.<br />

Žena je vraj od prírody predurčená<br />

byť matkou, tak znie heslo mnohoženstva<br />

a mnohomužstva; to nie je pravda,<br />

nie je to o nič väčšia pravda než že muž<br />

má byť od prírody otcom. Meno matka<br />

nie je o nič svätejšie než meno otca,<br />

obaja majú úlohu bdieť nad dušami<br />

svojich detí.<br />

Muž však zvaľuje svoje rodinné povinnosti<br />

na ženu. Poznám prípad, keď<br />

žena, unavená prebdenými nocami<br />

pri kolíske chorého dieťaťa, po dennej<br />

práci v domácnosti a starostlivosti<br />

o malé deti sa nadýchala otravného<br />

plynu, aby sa občerstvila na uvítanie<br />

muža, keď mal večer prísť z úradu. On<br />

smel byť unavený po svojej práci, ona<br />

nie; ona mala muža potešiť – vedela, že<br />

ak nebude aspoň veselo vyzerať, hrozí –<br />

krčma.<br />

Ó, tie hrozné, české krčmy, olupujúce<br />

muža a otca a ničiace posvätnosť<br />

rodiny. A ako tí českí muži, toľko<br />

túžiaci po domácnosti, trávia svoj<br />

voľný čas v dyme krčmy a alkoholizme!<br />

Moderným pre muža a ženu<br />

je konať dobro a neprekážať žene, aby<br />

kedykoľvek a kdekoľvek mohla konať<br />

dobro.<br />

Moderná žena preto všade a vo všetkom,<br />

súkromne aj verejne, bude pracovať<br />

proti tým predsudkom, ktoré dusia<br />

rovnako ju aj muža. Moderná žena<br />

ako moderný muž pôjde za pravdou!<br />

Moderná žena sa nebude riadiť mužom,<br />

nebude robiť všetko, čo robí muž.<br />

Či robia muži len pekné a dobré? To,<br />

čomu sa hovorí emancipácia, a nie je<br />

ničím iným, než napodobňovaním –<br />

napríklad fajčenie, pitie a tak podobne,<br />

je obyčajným spiatočníctvom.<br />

Nehovoril som a nerád hovorím<br />

o ženskej otázke. Pretože niet ženskej<br />

otázky, ako nie je ani mužská otázka: je<br />

len otázka spoločnosti. Muž a žena od<br />

samého počiatku kultúrneho vývoja<br />

boli spolu a dokázali všetko robiť spoločne,<br />

vždy tu bola vzájomnosť – každá<br />

vnútorná zmena ženy je zmenou muža,<br />

muža aj ženy.<br />

Je nesprávne stavať proti sebe mužov<br />

a ženy – spoločnosť, národ, sú milióny<br />

mužov a žien, milióny jednotlivcov<br />

vzájomne spojených do celku<br />

a preto musí byť základnou starosťou<br />

muža aj ženy, aby bol tento celok organický.<br />

Je dobré, ak sa asociujú do rôznych<br />

spolkov. Asociácia je dnes zbraňou<br />

všetkých slabších, je prostriedkom<br />

na výdatnejšiu spoluprácu. Je preto pokrokom,<br />

keď sa tvoria rozmanité ženské<br />

spolky a kluby, či už spolky žien<br />

samých alebo zároveň s mužmi.<br />

Pokiaľ dokážem vidieť do našich pomerov<br />

– je potešiteľné, že ženy a muži<br />

tak často postupujú spoločne: ako<br />

je poskromne moderných žien, tak<br />

poskromne je aj moderných mužov<br />

a preto sa môžu dobre podporovať vo<br />

svojom úsilí.<br />

Toto moderné úsilie mužov a žien<br />

je nutným pokračovaním v národnej<br />

obrodzovacej práci. Naše obrodenie<br />

nebude skutkom, kým sa duchovne,<br />

mravne a sociálne neobrodí český muž<br />

s českou ženou.<br />

Žena je vraj od<br />

prírody predurčená<br />

byť matkou, tak znie<br />

heslo mnohoženstva<br />

a mnohomužstva<br />

Ak je literatúra prejavom národnej<br />

duše, máme prvú českú ženu v Máchovi.<br />

Pochopiteľne Máchovi doterajšia<br />

literárna história, písaná c. a k. profesormi<br />

pre c. a k. rakúske školy, nerozumie.<br />

Sympatizuje s učenou Kollárovou<br />

poéziou a preto bol pre ňu Mácha »romantik«.<br />

Áno, je romantik, ale tým nie<br />

je o obsahu a zmysle jeho poézie povedané<br />

viac, než keď sa dnes povie, že<br />

Machar je realista. Ale Máchova biografia<br />

hovorí pre cítiacich ľudí veľmi<br />

zrozumiteľnou rečou: odlúpnite tie<br />

romantické obaly a zostane vám zničená<br />

česká rodina – otec, nepoz najúci<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


Jaeger – jeho meno je dnes svetovo<br />

známou luxusnou značkou anglického<br />

oblečenia. V Európe sa<br />

Jae gerova kolekcia predáva vo viac<br />

ako 130 obchodoch, ktorých tradícia<br />

už viac než storočie vychádza z kvality<br />

vlnených látok. Dámske a pánske<br />

exkluzívne oblečenie a módne<br />

doplnky od Jaegera je možné kúpiť<br />

v obchodoch od Japonska cez Taiwan<br />

až po Dubai, alebo pohodlne na internete:<br />

(www.jaeger.co.uk).<br />

Menej známy je však pôvod tohto<br />

vlneného impéria. Ten leží v nemeczdravie<br />

svojho syna a nivočiaci jeho dievča.<br />

Ten syn pyká za svoju pomstu a desí sa<br />

v žalári pred tým hrozným – Nič; ale<br />

je to české Nič, ktorému samozrejme<br />

rakúski a vlasteneckí literárni historici<br />

nemôžu a nesmú rozumieť. Nová<br />

česká literatúra začína však od tohto<br />

Nič, od zúfania nad českým rodinným<br />

životom…<br />

A preto nie je náhodou, že po Máchovi<br />

bola prvým pokročilejším básnikom<br />

žena, Božena Němcová. Tej tiež<br />

tí c. a k. rakúski historici nesmú rozumieť;<br />

»Babička« áno – ale poviedky<br />

o českých slúžkach a ich mravnom<br />

utrpení, to do českej, degenerovanou<br />

Viedňou ochraňovanej literatúry nepatrí.<br />

A nepatrí tam ani Nerudova<br />

zdržanlivosť, nepatrí tam Macharov<br />

mužný cit.<br />

V »Magdaléne« zas máme ten istý<br />

problém ako v »Máji«, ibaže plnšie a realistickejšie.<br />

Mácha – Němcová – Neruda – Machar<br />

sú pozitívni a českí ľudia, priekopníci<br />

českej ženy, českého muža, českej<br />

lásky.<br />

Som si vedomý,<br />

že v obrodeneckej<br />

práci modernej<br />

ženy to ono je len<br />

pokusom, to ono<br />

bude i pochybené –<br />

ale, nerobia pokusy<br />

a chyby muži a nemoderní<br />

muži na svojich vyšliapaných<br />

cestách?<br />

Moderná česká žena znamená pre<br />

náš malý národ zdvojenie našich síl.<br />

Zo srdca vítam všetku mužskú<br />

i ženskú prácu, smerujúcu k nášmu<br />

národnému uvedomeniu, povzneseniu<br />

a obrodeniu; vítam aj snahy Brnianskej<br />

dievčenskej akadémie. Mám<br />

príležitosť pozorovať dievčatá na univerzite;<br />

môžem vysloviť len radosť<br />

z toho, že ako celok tak pekne pracujú;<br />

som aj osobne vďačný slečne Krásnohorskej,<br />

že našim dcéram umožnila<br />

vyššie vzdelanie.<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

HomeopatiA<br />

Pachové látky<br />

ako liečivé<br />

prostriedky?<br />

Vynikajúci nemecký lekár a prírodovedec<br />

Prof. Dr. med. Gustav Jaeger (23. 6.<br />

1832–17. 5. 1917) sa stal svetovo známym<br />

predovšetkým vďaka svojmu impériu vlnenej<br />

bielizne. Bol odporcom homeopatie<br />

a svoj postoj chcel aj vedecky dokázať.<br />

Pre doktora Jaegera to však nakoniec<br />

dopadlo inak, než predpokladal. Našiel<br />

totiž účinný prostriedok homeopatie:<br />

vysoko zriedené pachové látky.<br />

Jeho prapravnučka Selma Giengerová po<br />

mnohých rokoch znovu objavuje takmer<br />

zabudnuté poznatky svojho slávneho<br />

predka. Nadväzuje na jeho výskum<br />

a s veľ kým úspechom rozvíja terapiu,<br />

v ktorej sa užívajú „antropíny“– ľudské<br />

pachové látky – ako liečivé prostriedky.<br />

Dielo veľkolepého<br />

bádateľa života<br />

kom Bürgu. Tam 23. júna 1832 uvidela<br />

švábske svetlo sveta pôsobivá<br />

osobnosť Gustava Jaegera, najmladšieho<br />

syna početnej rodiny miestneho<br />

farára.<br />

Nadšenie pre prírodu a túžba poznávať<br />

nabádala bystrého, silného<br />

mladíka už od šiestich rokov k túlaniu<br />

po lesoch a lúkach. „Všetkým<br />

vedel vysvetliť, čo sa kde mihne“, napísal<br />

Dr. H. Göhrum neskôr o detstve<br />

a dospievaní Jaegera; 1 už vtedy<br />

sa zároveň prejavila aj zrejmá schopnosť<br />

viesť: „V seminári v Urachu bol<br />

po zdolaní svojho najväčšieho a najobávanejšieho<br />

spolužiaka ustanovený<br />

telocvikárom. Po úspešne zvládnutej<br />

skúške v evanjelicko-teologickom<br />

ústave v Tübingene sa najskôr stal<br />

domácim učiteľom v jednej spriatelenej<br />

rodine. Neskôr nasledoval svoju<br />

najvnútornejšiu túžbu – venoval sa<br />

štúdiu prírodných vied a medicíny.“<br />

Z toho dôvodu spočiatku preparoval<br />

a skúmal kostry vtákov a malých<br />

cicavcov. V roku 1856 sa dostal do<br />

jednej váženej rodiny viedenského<br />

priemyselníka ako „správca statku“,<br />

dosiahol docentúru a stal sa súkromným<br />

docentom pre zoológiu a porovnávaciu<br />

anatómiu. Napriek tomu<br />

nedostal miesto profesora na katedre,<br />

ako sa pôvodne plánovanlo. Jaegerovi<br />

bolo naznačené, že pre univerzitnú<br />

dráhu je potrebné, aby zmenil<br />

svoje náboženské presvedčenie, čo sa


zdravie<br />

mu však priečilo. Tak vybudoval najprv<br />

morské akvárium a v roku 1864<br />

založil prvú „biologickú zvieraciu<br />

záhradu“ vo viedenskom Prátri.<br />

Po vojne v roku 1866 sa Gustav Jaeger<br />

vrátil späť do Nemecka. Tam sa<br />

mu čoskoro otvorili viaceré možnosti<br />

pôsobenia na akademickej pôde. Získal<br />

pedagogický úväzok v Honenheime<br />

a Stuttgarte, vyučoval zoológiu,<br />

antroposofiu, psychológiu, histológiu<br />

a iné odbory. Venoval sa aj výskumnej<br />

a publikačnej činnosti.<br />

Z jeho „Zoologických listov“ prehovárala<br />

bohatá prírodovedecká skúsenosť.<br />

Gustav Jaeger nadchol svojich<br />

čitateľov aj pre mikroskopiu. Nakoniec<br />

toho bolo na jedného človeka<br />

príliš mnoho, pretože jeho „hygienické<br />

práce“, ktoré sa zaoberali aj<br />

významom pachových látok, vyžadovali<br />

čoraz viac času. V deväťdesiatych<br />

rokoch 19. storočia bádateľa<br />

už plne vyťažovala činnosť týkajúca<br />

sa jeho „vlneného programu“. Pritom<br />

však nestáli v popredí obchodnícke<br />

motívy. Už od šesťdesiatych rokov sa<br />

Gustav Jaeger oveľa viac venoval skúmaniu<br />

účinkov cvičenia na ľudské<br />

telo. Telesný pohyb, ako sa už vtedy<br />

predpokladalo, vhodne podporuje<br />

činnosť nervového systému, zvyšuje<br />

výkonnosť a „telesnú silu ako aj odolnosť<br />

voči nákazlivým chorobám“.<br />

Vzhľadom na zvýšené vylučovanie<br />

potu pri pohybe sa však Jaeger<br />

zamýšľal nad uspôsobením ideálneho<br />

oblečenia, aby optimálne podporovalo<br />

činnosť kože a prospievalo<br />

zdraviu. Pomocou špeciálnej analytickej<br />

metódy dospel k rozhodujúcej<br />

súvislosti, ktorá je dnes takmer neznáma:<br />

škodlivé látky sa pri vylučovaní<br />

z pokožky zhromažďujú skôr<br />

vo vláknach rastlinného pôvodu vo<br />

forme zvýšenej vlhkosti, kým vylučované<br />

látky podporujúce zdravie<br />

sa zachytávajú prevažne vo vláknach<br />

živočíšneho pôvodu, ktoré obsahujú<br />

tuk. Jednoducho povedané:<br />

Prof. Dr. med. Gustav Jaeger<br />

dobrá vlnená bielizeň, na rozdiel od<br />

bavlny alebo dokonca umelých vlákien,<br />

ktoré sa vtedy ešte nepoužívali,<br />

v značnej miere prospieva zdraviu.<br />

Tento poznatok bol pre Jaegera rozhodujúcim<br />

podnetom, aby sa angažoval<br />

v odbore odievania.<br />

Z odporcu zástanca<br />

Khomeopatii sa prírodovedci<br />

najskôr stavali skepticky – ako<br />

ku všetkému, čo sa zdalo bezprostredne<br />

nedokázateľné. „V mojom<br />

období vzdoru som to metafyzické<br />

nielen ignoroval, ale priamo<br />

popieral“, neskôr otvorene priznáva<br />

Jaeger. A predsa sa z odporcu stáva<br />

zástanca. Dôvodom bola skutočnosť,<br />

že výskum, ktorý mal homeopatiu<br />

vlastne vyvrátiť, ho priviedol<br />

k výsledku, že homeopatické lieky<br />

predsa len účinkujú. Gustav Jaeger<br />

dokonca zdokumentoval rozhodujúci<br />

mechanizmus pôsobenia: sú to<br />

vysoko riedené pachové látky, ktoré<br />

majú nečakane silný účinok na nervový<br />

systém organizmu. Počas rozsiahlych,<br />

niekoľko rokov trvajúcich<br />

výskumov mohol Gustav Jaeger<br />

stanoviť a neskôr doplniť základné<br />

princípy homeopatie. Tak napríklad<br />

formuloval „zákon kvantitatívneho<br />

antagonizmu“. Určitým spôsobom<br />

riedená látka rozvíja presne opačné<br />

pôsobenie, než aké vykazuje tá istá<br />

látka v koncentrovanej dávke. Každý<br />

jed sa teda môže stať v homeopatickom<br />

riedení liekom.<br />

Podľa „zákona príťažlivosti“ môže<br />

riedená látka dodaná telu zvonku<br />

uviesť do pohybu látky rovnakého<br />

druhu, alebo im podobné, usadené<br />

v tele. Zriedené látky prenášajú silu<br />

ich vyššieho molekulárneho pohybu<br />

na koncentrované látky s nižším molekulárnym<br />

pohybom. Tým sa môže<br />

uviesť do pohybu vylučovanie, ktoré<br />

je sprevádzané symptómami takzvaného<br />

homeopatického zhoršenia.<br />

Zdôvodnenie, prečo vysoká potencia,<br />

teda vyššie riedenie homeopatických<br />

liečiv pôsobí silnejšie, sa dá<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


zdravie<br />

odvodiť z ďalších základných princípov,<br />

ktoré formuloval Gustav Jaeger:<br />

„Čím menší je v určitom priestore<br />

počet plynných molekúl, alebo čím<br />

menší počet molekúl je v určitom<br />

množstve správneho roztoku, tým<br />

rýchlejší je ich pohyb“. Nepatrné<br />

a ešte menšie množstvo určitej látky<br />

podnecuje neobyčajne silne rýchlosť<br />

nervového vedenia a tým aj životný<br />

pohyb.<br />

V prchavých pachových látkach našiel<br />

profesor Jaeger kľúč k účinnosti<br />

homeopatie, o ktorej bol po všetkých<br />

svojich výskumoch jednoznačne presvedčený.<br />

V spise „70. narodeniny profesora<br />

Jaegera“ 2 sa uvádza: „Zásluhy profesora<br />

Jaegera v homeopatii a isopatii<br />

3 spočívajú v tom, že on ako prvý<br />

objasnil správnosť homeopatických<br />

princípov similia similibus, tak ako<br />

homeopatickej potencie (riedenia)<br />

na prírodovedeckom základe molekulárnej<br />

fyziky.<br />

Gustav Jaeger smelo označil špecifické<br />

pachové látky ako „dušu“,<br />

pretože v nich rozpoznal pre ľudský<br />

život rozhodujúcu jemnohmotnú<br />

silu. Pritom sa odvolával aj na pôvodný<br />

význam slova „duša“ písaného<br />

v sanskrte schuschma, čo znamená<br />

„ja-vôňa“. Na druhej strane uznával aj<br />

nemateriálneho ducha človeka.<br />

Vo svojej čitateľsky hodnotnej<br />

knihe „Objavenie duše“ 4 (znova vydaná<br />

v roku 2007), pôsobivo dokumentoval,<br />

aké účinky majú vdychované<br />

pachové látky. Svojimi<br />

výsledkami výskumu tak napr. dokázal,<br />

že každá aromatická látka –<br />

aj v prípade vysokého homeopatického<br />

riedenia – spôsobuje špecifickú<br />

zmenu pulzu. Ani v partnerskom<br />

spolužití nie je jedno, aké aromatické<br />

látky vdychujeme. Sympatie a antipatie,<br />

láska a sexualita – všetko je vecou<br />

pachu, a keď „nemôžete niekoho ani<br />

cítiť“, potom za tým väzí viac než len<br />

obrazné symbolické úslovie.<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

Selma Giengerová<br />

Tajomstvo<br />

ľudského pachu<br />

Ako zoológ sa profesor Gustav<br />

Jaeger intenzívne zaoberal<br />

významom pachových látok<br />

u zvierat. Objavil v nich rozhodujúcu<br />

„hybnú silu“ prírody a dokumentoval<br />

vo svojich spisoch nespočetné<br />

príklady veľkého významu pachov,<br />

počínajúc skutočnosťou, že spermia<br />

rozpozná vaječnú bunku podľa pachu,<br />

až po individuálne vylučovanie<br />

pachu každého človeka, ktoré môže<br />

vnímať pes ako pachovú stopu.<br />

V oblasti výskumu pachu človeka<br />

vykonal profesor Jaeger v 2. polovici<br />

19. storočia rozsiahlu pioniersku<br />

prácu, ktorej hodnota sa dnes opäť<br />

pomaly spoznáva. Predovšetkým<br />

odhalil, že špecifická pachová látka<br />

človeka, ktorú označil 5 ako antropín<br />

(z gréckeho antropos = človek), má<br />

pri cielenom homeopatickom použití<br />

výrazný liečebný účinok. Podľa ním<br />

objaveného princípu, že látky podporujúce<br />

zdravie sa pri vyparovaní<br />

usadzujú v živočíšnych vláknach obsahujúcich<br />

tuk, vyvinul a patentoval<br />

guľôčky (globule) vlasovej vône, teda<br />

homeopatické prostriedky vyrobené<br />

z ľudského vlasu – ideálneho nositeľa<br />

antropínu.<br />

S týmito antropínovými guľôčkami,<br />

ktorých vôňa sa uvoľní až pri<br />

kontakte s ústnou sliznicou, docielil<br />

profesor Jaeger pozoruhodné výsledky.<br />

Pacienti cítili zreteľný nárast<br />

životnej sily, zlepšili sa samoozdravné<br />

schopnosti organizmu a docielili sa aj<br />

mnohé iné blahodarné účinky.<br />

Pri ošetrovaní používal Dr. Jaeger<br />

buď antropínové guľôčky vyrobené<br />

z vlasov samotného pacienta, alebo<br />

postupoval podľa vlastného sformulovaného<br />

„pravidla prekríženia“: guľôčky<br />

zo ženských vlasov používal<br />

ako liečebný prostriedok pre mužov<br />

a opačne.<br />

Podľa tohto princípu vyrobil Jaeger<br />

23 druhov antropínov. Na kĺbové<br />

a dýchacie ťažkosti u starších žien<br />

používal napríklad antropín číslo 2.<br />

Tieto homeopatické „rýchlobežecké<br />

guľôčky“ boli vyrobené z vlasov<br />

Fritza Käpernicka, vtedajšieho najrýchlejšieho<br />

bežca Európy. Skladateľ<br />

a klavírny virtuóz Franz Liszt zase<br />

poskytol svoje vlasy na výrobu antropínu<br />

č. 16. Tento liek bol s úspechom<br />

podávaný pri problémoch kĺbov ruky<br />

a bol aplikovaný aj klaviristom, ktorí<br />

trpeli poruchou obratnosti.<br />

Antropín číslo 7, takzvaný panenský<br />

antropín, bol liekom pre starších<br />

pánov, ktorého pôsobenie bolo<br />

v roku 1879 charakterizované ako<br />

„rozveseľujúce a oživujúce“. Antropín<br />

číslo 22, vyrobený z vlasov tmavovlasého<br />

muža, sa osvedčil ako prostriedok<br />

pre ženy trpiace migrénou alebo<br />

menštruačnými problémami.<br />

Znovuobjavenie<br />

po 100 rokoch<br />

Profesor Dr. med. Gustav Jaeger<br />

zomrel 17. mája 1917 v Stuttgarte,<br />

vo svojich nedožitých 85<br />

rokoch. Jeho výskumy a praktické<br />

úspechy mu priniesli veľké uznanie,<br />

avšak ocenenia za svoje priekopnícke<br />

vedecké dielo sa nedožil. Jeho myšlienky<br />

boli príliš neobvyklé, ďaleko<br />

predbehli svoju dobu a zostali do<br />

posledných chvíľ sporné. On sám<br />

komentoval osočovanie svojho výskumu<br />

slovami: „Vedec bude pre­


zdravie<br />

Selma Giengerová<br />

rých knihách, ktoré<br />

mala doma v knižnici.<br />

Až niekoľko<br />

takmer neuveriteľných<br />

náhod ju primälo<br />

k tomu, aby<br />

sa podrobne začala<br />

zaoberať životom<br />

a dielom jej prapradedka.<br />

6 Postupne<br />

zistila, aké závažné<br />

dedičstvo má pred<br />

sebou.<br />

D n e s p r a c u j e<br />

Selma Giengerová<br />

neúnavne na tom,<br />

aby upozornila na<br />

význam pachových<br />

látok v pôsobení<br />

homeopatie (okrem<br />

iného), a aby pokračovala<br />

v práci Gustava Jaegera.<br />

V roku 2002 jej vyšla kniha „Prečo<br />

sa ľudia bozkávajú?“ 7 , v ktorej čitateľovi<br />

ukazuje mnoho aspektov nášho<br />

každodenného „hľadania pachových<br />

stôp“. V roku 2007 sama začala s výrobou<br />

antropínových guľôčok. Po<br />

pokusných aplikáciách sa koncepcia<br />

„liečenia človeka ľudským pachom“<br />

znova ukázala ako vysoko úspešná<br />

– nielen pri telesných, ale aj pri duševných<br />

problémoch. „Napríklad<br />

sebavedomie je možné posilniť antropínovými<br />

guľôčkami veľmi zreteľne“,<br />

hovorí Selma Giengerová na<br />

základe poznatkov zo svojej praxe.<br />

„Neviete si predstaviť, koľko ľudí, na<br />

ktorých to nie je vidieť, trpí nízkym<br />

Profesorka farmakológie Karen Nieberová z univerzity v Lipsku svojimi<br />

pokusmi preukázala, že účinnosť homeopatických liečiv rozhodujúcim<br />

spôsobom súvisí práve s procesom pretrepávania, teda tzv. potencovaním.<br />

V sérii svojich pokusov používala paralelne rovnaké riedenie liečiv potencovaných<br />

a takých, ktoré iba riedila v sklenenej skúmavke. Ukázalo sa, že<br />

tieto „iba riedené“ preparáty na rozdiel od potencovaných nevykazovali<br />

žiadne liečebné účinky. Podrobný popis pokusov opisuje vo svojej knihe<br />

„Mit deinen Händen heilen“ (Liečenie vlastnými rukami).<br />

Johanna Arnold, Mníchov<br />

hlasovaný za blázna dovtedy, kým<br />

ho nebudú môcť nasledovať aj tí<br />

ostatní.“<br />

Meno Jaegera zostalo naďalej<br />

známe predovšetkým v súvislosti<br />

s hygienickým výskumom na poli<br />

ľudského odievania a tiež vďaka luxusnej<br />

značke „Jaeger“.<br />

Až na začiatku 21. storočia sa začal<br />

znovu odhaľovať význam jeho<br />

výskumu v oblasti pachových látok<br />

a homeopatie. Kľúčovú úlohu<br />

pritom zohráva Selma Giengerová,<br />

prapravnučka profesora Jaegera.<br />

Táto nemecká homeopatka a liečiteľka<br />

dlhú dobu nemala ani tušenia<br />

o výnimočnej práci svojho známeho<br />

predka. Vedela len o niekoľkých stasebavedomím.“<br />

V mnohých takých<br />

prípadoch pomohla práve terapiou<br />

ľudským pachom. Zmizli aj poruchy<br />

spánku a pocity strachu, kožné<br />

choroby a významne sa zlepšili tiež<br />

alergie.<br />

Hlavná koncepcia Selmy Giengerovej<br />

spočíva v ošetrovaní antropínovými<br />

guľôčkami profesora Jaegera,<br />

ktoré sú vyrobené z vlastných vlasov<br />

pacienta. Ošetrovať nimi možno<br />

podľa jej skúseností ľudí každého<br />

veku. Nie je treba obávať sa žiadnych<br />

nežiaducich účinkov.<br />

Popri jej činnosti vo vlastnej ordinácii<br />

usporadúva Selma Giengerová<br />

aj verejné prednášky o význame<br />

ľudských pachov pre partnerstvo. Jej<br />

cieľom je – plne v súlade s Gustavom<br />

Jaegerom – osloviť čo najviac ľudí,<br />

ktorí nechcú „používať svoj nos iba<br />

ako podperu na okuliare“.<br />

Werner Huemer •<br />

Poznámky<br />

(1) Zdroj: „Dielo bádateľa života – k 25. výročiu<br />

úmrtia Gustava Jaegera“, príloha<br />

k „Stuttgarter Neuen Tagblatt“ zo<br />

16. mája 1942.<br />

(2) Nakladateľstvo Kohlhammer, Stuttgart<br />

1902<br />

(3) Základné pravidlo izopatie: „Aequalia<br />

aequalibus curentur“ (rovnaké môže byť<br />

vyliečené rovnakým) a princíp homeopatie:<br />

„Similia similibus curentur“ (podobné<br />

môže byť vyliečené podobným).<br />

(4) Originálny text v podobe „elektronickej<br />

knihy“ na CD je v ponuke nakladateľstva<br />

Selma-Grönbeck-Verlag (Manfred-Behr-<br />

Straße 43, 75428 Illingen-Schützingen).<br />

(5) Dnes sú tieto aromatické látky známe<br />

pod názvom feromóny.<br />

(6) Selma Giengerová podrobne opisuje<br />

tieto udalosti v rozhovore pre časopis<br />

GralsWelt, Themenheft č. 15/2005, strana<br />

35, „Tajomstvo pachových látok“.<br />

(7) ISBN 3-9808420-0-2, S. Grönbeck-Verlag,<br />

Schützingen 2002.<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


4.diel<br />

Abd-ru-shin<br />

– v službe Posolstva Grálu<br />

V tomto čísle časopisu Svet Grálu prinášame predposlednú časť životopisu nemeckého spisovateľa<br />

Oskara Ernsta Bernhardta, ktorý je známy predovšetkým ako autor svetonázorového diela Vo Svetle<br />

Pravdy – Posolstvo Grálu a s ním súvisiacich spisov. Napísal ich v období rokov 1923 – 1931 pod pseudonymom<br />

Abd-ru-shin (posledné úpravy však pochádzajú z neskoršieho obdobia). Dnes, rovnako ako v období pred druhou svetovou vojnou,<br />

niektorí ľudia nachádzajú v Posolstve Grálu poznanie, ktoré hlboko zasahuje ich vnútro. Abd-ru-shin však čitateľov svojich spisov<br />

vyzýva, aby „nebrali ohľad na rečníka, ale skúmali sami v sebe slová, ktoré prináša“ a tiež aby „toto vecné skúmali vecne“. Týmito<br />

slovami odmietol kult osobnosti, ktorý by mal byť s ním spojený. Náš seriál teda možno chápať len ako skromný doplnok k štúdiu<br />

samotných diel. V tomto pokračovaní nášho seriálu sa zameriame na dovŕšenie životnej úlohy, ktorú prijal Oskar Ernst Bernhardt<br />

za svoju: odhaliť závoj z pôsobenia duchovných zákonov vo stvorení a tým objasniť skryté súvislosti ľudského bytia.<br />

Naše rozprávanie sme prerušili v povojnových<br />

tridsiatych rokoch, keď sa<br />

Nemecko len pomaly spamätávalo z hrôz<br />

prvej svetovej vojny. Jeho hospodárstvo<br />

bolo neúmerne zaťažené odvádzaním<br />

reparácií víťazným mocnostiam a ľudia<br />

prežívali dezilúziu z bezmocnosti<br />

jednotlivca zoči-voči osudovým udalostiam<br />

masového rozsahu. Nič už nebolo<br />

také, ako pred touto „priemyselnou<br />

vojnou“. Dôvera v politiku a cirkvi<br />

sa otriasala v základoch. Prvýkrát príslušníci<br />

kresťanských národov zabíjali<br />

iných kresťanov v takom obludnom rozsahu,<br />

ktorý si dovtedy nikto nedokázal<br />

predstaviť. Tento vojnový vír zasiahol<br />

aj Oskara Ernsta Bernhardta. Štyri roky<br />

bol jedným z tisícov vojnových zajatcov<br />

na ostrove Man, patriacom pod vládu<br />

Veľkej Británie, bez spojenia s rodinou<br />

a takmer bez možnosti slobodne tvoriť.<br />

Práve toto obdobie mu však umožnilo,<br />

aby v jeho vnútri dozrelo duchovné poznanie,<br />

ktoré chcel odovzdať ľudstvu.<br />

Posolstvo Grálu<br />

TToto poznanie, ktoré sa pozvoľna menilo<br />

na vedenie, bolo pre Oskara E.<br />

Bernhardta najneskôr od povojnových<br />

čias pevne spojené s pojmom<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

Grál. Grál je najmä v anglosaskej<br />

kultúre známym, v umení často<br />

zobrazovaným symbolom. Básnici,<br />

spisovatelia a duchovní bádatelia si<br />

pod týmto pojmom predstavujú nadpozemský<br />

zdroj sily, prepožičiavajúci<br />

večný život (ako vo Wagnerovej<br />

opere Parsifal), oporu nezištnej lásky,<br />

záruku ochrany vysokých morálnych<br />

hodnôt a cieľ rytierskeho putovania<br />

do blízkosti Božej. Snáď najvýstižnejším<br />

vyjadrením pojmu Grál je slovné<br />

spojenie „prameň vody živej“, ktorý<br />

nájdeme v oveľa staršom texte, ktorým<br />

je Zjavenie Jána – Apokalypsa.<br />

Grál je jedným z najdôležitejších bodov,<br />

o ktoré sa opiera a k čomu smeruje<br />

aj knižné dielo Oskara Ernsta<br />

Bernhardta, vznikajúce v tomto období.<br />

1 Píše už pod pseudonymom<br />

Abd-ru-shin (slovo zložené z perzko-<br />

-arabských jazykových prvkov s významom<br />

„Služobník Svetla“). 2<br />

Prvými podnetmi k písomnému<br />

zaznamenávaniu prednášok O. E.<br />

Bernhardta, ktoré neskôr začal uverejňovať<br />

vo svojich „Listoch Grálu“,<br />

boli diskusie s ľuďmi, ktorých oslovil<br />

jeho priamy a mnohokrát veľmi<br />

prekvapujúci náhľad na život. Pre<br />

niektorých z nich bolo jeho životné<br />

presvedčenie natoľko príťažlivé, že<br />

pravidelne prichádzali na stretnutia,<br />

kde mu mohli klásť otázky a diskutovať<br />

s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi.<br />

Postupne sa kruh sympatizantov nového<br />

učenia o duchovných súvislostiach<br />

v živote začal rozrastať a preto<br />

sa Abd-ru-shin rozhodol spoločným<br />

stretávaniam vznikajúceho spoločenstva<br />

dať určitú formu. Založil „Rád<br />

Grálu“, nie ako inštitúciu náboženského<br />

rázu, ale ako voľné zoskupenie<br />

„vážnych duchovných hľadačov“.<br />

Hneď od začiatku pritom odmietol<br />

náboženský fundamentalizmus<br />

a prial si, aby Rád bol nápomocný<br />

v duchovnom napredovaní jednotlivca,<br />

no zároveň od neho vyžadoval<br />

vlastné neúprosné skúmanie a preciťovanie<br />

nových poznatkov. Pozemsky<br />

sa to prejavilo vo verejnom účinkovaní<br />

Abd-ru-shina, kde očividne<br />

nešlo o žiadny nábor stúpencov.<br />

V úvode k svojim prednáškam píše:<br />

„Len v presvedčení je pravá viera<br />

a k presvedčeniu sa prichádza jedine<br />

prísnym uvažovaním a skúmaním!“<br />

3 Určité podmienky a pravidlá<br />

boli však stanovené pre všetkých členov<br />

Rádu; najmä povinnosť rozvíjať<br />

pravé človečenstvo a neúnavné du-


Oskar Ernst Bernhardt a Mária<br />

Bernhardt v Heilbrunne<br />

V Heilbrunne nadobudla myšlienka „útočiska mieru“ po prvýkrát konkrétnu podobu.<br />

Abd-ru-shin tu pracoval na prvých prednáškach svojho diela Posolstvo Grálu.<br />

chovné hľadanie, a v zmysle Grálu aj<br />

vonkajšie – teda všeobecne prospešné,<br />

podporujúce – pôsobenie v spoločnosti.<br />

Dôrazne odmietol okultizmus<br />

a pochybné „mystické teórie“, zároveň<br />

opakovane poukazoval na nebezpečenstvá<br />

v tej dobe módnych experimentov<br />

so záhrobím.<br />

Hľadanie<br />

útočiska mieru<br />

V súlade so svojím názorovým presvedčením<br />

Abd-ru-shin pocítil, že<br />

pre jeho ďalšie pôsobenie nie sú<br />

v Kötzschenbrode-Drážďanoch najvhodnejšie<br />

pomery. Začal preto hľadať<br />

miesto, ktoré by aj vonkajšou<br />

krásou a harmóniou zodpovedalo<br />

jeho predstave, kde by založil útočisko<br />

mieru, ako si predsavzal. Presťahoval<br />

sa z Drážďan do Horného<br />

Bavorska. Na jar roku 1924 kúpil vidiecky<br />

dom a usadlosť, ktorú spolu<br />

s ním obývalo ešte niekoľko blízkych<br />

ľudí. V septembri 1924 sa druhýkrát<br />

oženil – s ovdovelou Máriou Freyer,<br />

ktorá sa so svojimi troma deťmi<br />

prisťahovala do Heilbrunnu. Svoju<br />

myšlienku vytvoriť praktický model<br />

života v zmysle svojho duchovného<br />

presvedčenia sa mu po prvýkrát<br />

podarilo zrealizovať v Heilbrunne.<br />

Súhra vo všetkých oblastiach života<br />

– to bol podľa Abd-ru-shina spôsob,<br />

ako pomôcť vytvoriť mier a harmóniu,<br />

o ktoré sa usiloval. Na usadlosti<br />

sa chovalo niekoľko hospodárskych<br />

zvierat, pestovali sa záhradné plodiny<br />

- pre vlastnú potrebu aj na<br />

predaj, uskutočňovala sa tu školská<br />

výučba detí. Mária Bernhardt<br />

bola štátom uznaná „magnetopatka“<br />

a svoj liečivý magnetizmus využívala<br />

na úžitok mnohých pacientov. Oskar<br />

E. Bernhardt pracoval na prednáškach,<br />

ktoré postupne uverejňoval<br />

v siedmich zväzkoch „Listov Grálu“,<br />

vo vlastnom nakladateľstve rovnakého<br />

mena. Malá skupina ľudí sa na<br />

usadlosti zhromažďovala aj pri spoločných<br />

sviatočných chvíľach uctievania<br />

Boha, pre ktoré Abd-ru-shin<br />

našiel jednoduchú vonkajšiu formu –<br />

bez strnulých cirkevných úkonov<br />

a dogmatických prímesí, ktoré odmietal.<br />

Do tejto malej idyly – ktorá<br />

sa tešila uznaniu a záujmu okolia –<br />

však zakrátko zasiahli prvé nepríjemnosti.<br />

Ako sa to neskôr zopakovalo<br />

ešte mnohokrát, niektorí ľudia<br />

prenášali na osobu Abd-ru-shina<br />

V „Buchenhause“ / Tutzing žil Abd-ru-shin<br />

so svojou rodinou v rokoch 1926 až 1928.<br />

Odtiaľto podnikal svoje prednáškové cesty.<br />

svoje nereálne, až fantastické očakávania,<br />

alebo dúfali, že budú mať<br />

zo spojenia s ním hmatateľný prospech.<br />

Niet divu, že kvôli jeho nekompromisným<br />

postojom, ktoré<br />

vychádzali z iných hodnôt, museli<br />

byť časom sklamaní a nezriedka sa<br />

stávali Abd-ru-shinovými zarytými<br />

protivníkmi. Takto došlo aj k ohováraniu<br />

a hanobeniu myšlienok Posolstva<br />

Grálu z radov jeho pôvodných<br />

stúpencov. Hoci boli tieto skúsenosti<br />

pre manželov Bernhardtových<br />

veľmi bolestné, neboli dôvodom ich<br />

ďalšieho presídlenia, ktoré sa udialo<br />

v marci 1926. Tentoraz do Imstu,<br />

malebného kúta na horskej planine<br />

blízko Innsbrucku. No ich hľadanie<br />

„zvláštneho miesta“ ani tu nedospelo<br />

k cieľu a viedlo ešte začiatkom septembra<br />

1926 späť do Horného Bavorska:<br />

do Tutzingu pri Starnbergerskom<br />

jazere. Tu v „Buchenhause“<br />

sa mohol Abd-ru-shin počas nasledujúcich<br />

dvoch rokov venovať nerušene<br />

svojmu dielu. Nebolo to len<br />

písanie. Cestoval aj na prednáškové<br />

turné (napríklad do Stuttgartu, Mníchova,<br />

Viedne) a získal si tam oduševnené<br />

publikum. V roku 1926 bol<br />

v jeho Nakladateľstve Listov Grálu<br />

vydaný prvý súbor štyridsiatich štyroch<br />

prednášok v knižnej forme s titulom:<br />

„Vo Svetle Pravdy – Nové Posolstvo<br />

Grálu od Abdrushina“. Od<br />

augusta 1927 vydáva dvojmesačník<br />

„pre všetko pokrokové vedenie“ v nakladateľstve<br />

Der Ruf (Hlas). Autormi<br />

príspevkov boli prevažne iní autori<br />

než on sám, i keď v nich badať sú-<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


osobnosť<br />

Pohľady na „Dom Grálu“ na Vomperbergu v Tirolsku, 1928 príp. 1930<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

V osade Grálu sa pozvoľna rozvinul<br />

model života ako duchovne podporujúce<br />

spolužitie v mnohých oblastiach<br />

ľudského pôsobenia: vznikol<br />

poľnohospodársky podnik – vrátane<br />

záhradníctva – s chovom hovädzieho<br />

dobytka, salašníctvom a lesným hospodárstvom,<br />

ktorého produkty slúžili<br />

najmä obyvateľom osady. Funhlasné<br />

myšlienky. „Buchenhaus“ pri<br />

Tutzingerskom Höhenbergu sa nakoniec<br />

takisto nestal cieľovou stanicou<br />

v hľadaní miesta pre útočisko mieru.<br />

13. februára 1928 sa Oskar a Mária<br />

Bernhardtovci s už odrastenými<br />

deťmi presťahovali na miesto, ktoré<br />

vo všetkých ohľadoch uspokojovalo<br />

ich predstavy. Odišli do jednoduchého<br />

vidieckeho domu na Vomperbergu<br />

v Tirolsku, ktorý sa nachádza<br />

neďaleko Innsbrucku na náhornej<br />

planine nad údolím rieky Inn.<br />

Výstavba osady<br />

Grálu<br />

TTu sa začalo pre Oskara Ernsta Bernhardta<br />

– Abd-ru-shina desaťročie<br />

plné nádeje, v ktorom dúfal, že bude<br />

môcť naplno rozvinúť duchovnú i pozemskú<br />

výstavbu v zmysle svojho<br />

Posolstva Grálu. Ruka v ruke s jeho<br />

duchovným impulzom sa aj navonok<br />

rozvíjala čulá stavebná činnosť.<br />

V priebehu troch či štyroch rokov<br />

vyrástla na tomto idylickom kúsku<br />

zeme malebná horská osada. Vo svojich<br />

základných črtách zostala dodnes<br />

nezmenená a je v okolí známa ako<br />

„Osada Grálu Vomperberg“. Mnohí<br />

čitatelia jeho diel si želali usídliť sa<br />

v jeho blízkosti, hoci Abd-ru-shin sám<br />

nevyvíjal v tomto smere žiadne úsilie.<br />

V spoločenstve podobne zmýšľajúcich<br />

ľudí hľadali spôsob, ako „žiť inak“<br />

a vo vzájomnej pomoci tu v zmysle<br />

duchovného poznania utvárali svoj<br />

pozemský život. Prirodzene, že rozvoj<br />

osady na Vomperbergu nezostal<br />

bez povšimnutia okolia. Innsbruckské<br />

noviny „Neueste Zeitung“ z 5. novembra<br />

1932 o tom informujú v článku<br />

pod titulom „Návšteva na Vomperbergu:<br />

„Abdrushinova usadlosť na<br />

Vomperbergu sa čoraz viac rozmáha.<br />

V tomto roku boli postavené takzvané<br />

radové domy, do ktorých sa obyvatelia<br />

nasťahovali len prednedávnom. (...)<br />

Osada sa skvelo zveľadila, dokonca<br />

sa zároveň vytvorila požiarna čata.(...)<br />

K domom neskôr pribudla jednoduchá<br />

drevená stavba, kde Abd-ru-shin<br />

prednášal pozvanému kruhu poslucháčov.<br />

V nej napokon noví osadníci<br />

na Vomperbergu aj jedávali a organizovali<br />

nedeľné pobožnosti a slávnosti<br />

Grálu.<br />

govali tu rôzne remeselnícke dielne<br />

(stolárstvo, tesárstvo, kováčstvo, automechanika<br />

atď.) a dokonca vlastný<br />

požiarny útvar. Okrem toho bola so<br />

súhlasom úradov zriadená súkromná<br />

ľudová škola prístupná širokej verejnosti.<br />

Ani umenie nezostalo bokom:<br />

v osade pracoval jeden maliar<br />

s vlastným ateliérom, zišli sa tu skúsení<br />

hudobníci, speváci aj skladatelia,<br />

vznikali a redigovali sa literárne rukopisy.<br />

Toto všetko bolo obohatením<br />

„všedného života“ na Vomperbergu.<br />

Rozvíjala sa aj činnosť na podporu<br />

zdravia, správnej výživy a liečenia:<br />

podľa návodu Márie Bernhardt bol<br />

vyvinutý celistvý koncept zdravia,<br />

Vľavo: prvá hala (z roku 1929) na Vomperbergu bola po zriadení druhej haly<br />

ďalej využívaná záhradníctvom; vpravo: Abd-ru-shin v roku 1927<br />

úradne registrovaný ako „Yaspis“.<br />

Okrem iného zahŕňal využitie liečivej<br />

sily farieb a prírodných kryštálov<br />

ako aj fytoterapiu, ponúkal aj podporný<br />

program výživy. Kvôli nemu<br />

sa tu mala rozbehnúť hromadná výroba<br />

a distribúcia obilných, hrachových,<br />

šošovicových a gaštanových<br />

vločiek (pozn.: niekoľko desaťročí


osobnosť<br />

pred ich všeobecným rozšírením vo<br />

výžive). Rozsah práce samotného Oskara<br />

Ernsta Bernhardta bol obdivuhodný;<br />

každodenný život osady prinášal<br />

nové úlohy, pre ktoré sa vždy<br />

usiloval nájsť tie najlepšie technické<br />

riešenia (inštaloval nákladný výťah<br />

z údolia na Vomperberg, postavil<br />

spojovaciu cestu medzi východnou<br />

a západnou časťou planiny, bola vybudovaná<br />

Bernhardtstrasse – ešte<br />

dnes je táto cesta z dediny Vomp na<br />

Vomperberg používaná. Oveľa viac<br />

Yaspis – podnik výživy bol<br />

súčasťou celostného životného<br />

modelu na Vomperbergu<br />

ho však zamestnávalo dokončenie<br />

jeho hlavného diela. V roku 1931 vydal<br />

v nakladateľstve Der Ruf (Hlas)<br />

tzv. „veľké vydanie“ knihy Vo Svetle<br />

Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdru-shina.<br />

Okrem toho už v rokoch<br />

1932/1933 publikovalo nakladateľstvo<br />

anglický, český a francúzsky preklad<br />

tohto nemeckého vydania. Aj osobný<br />

život bol v prvej polovici desaťročia<br />

pre Oskara Ernsta Bernhardta radostný:<br />

Manželka Mária Bernhardt<br />

bola preňho ideálne doplňujúcou<br />

družkou – chápala ho a jeho úsilie<br />

podporovala. Obe jej dcéry, rovnako<br />

ako syn Alexander celkom samozrejme<br />

vzali na seba úlohy, ktoré<br />

súviseli so spoločným dielom. Navyše,<br />

v roku 1931 navštívila Vomperberg<br />

aj prvá manželka Oskara Ernsta,<br />

Martha Bernhardt s dcérou Edith. Je<br />

zrejmé, že po rokoch aj ona pochopila<br />

to, o čo sa jej bývalý manžel dlhé<br />

obdobie usiloval a stala sa zástankyňou<br />

jeho diela. Zúčastnila sa aj na<br />

Slávnosti Grálu. Žiadna idyla však na<br />

zemi netrvá večne:<br />

o niekoľko rokov do<br />

harmónie na Vomperbergu<br />

začali prenikať<br />

rušivé vplyvy,<br />

ktoré, ako sa zdá,<br />

mali rozvoj osady<br />

ak nie potlačiť, tak<br />

aspoň obmedziť. Už<br />

spomínané noviny<br />

„Neueste Zeitung“<br />

z Innsbrucku zo<br />

dňa 1. apríla 1933<br />

síce opäť prinášajú uznanlivé hodnotenie<br />

„Osady Grálu Abdrushina<br />

na Vomperbergu“, ale z niektorých<br />

pasáží textu zreteľne vidieť, že voči<br />

osade a jej zakladateľovi sa objavovali<br />

aj určité výhrady:<br />

„(...) Tajomstvá na Vomperbergu<br />

nie sú, obec Grálu nie je sekta s tajomstvami,<br />

vôľa prívržencov nie je<br />

nikomu vnucovaná, to, čo učenie Abdrushina<br />

chce, je predložené otvorene<br />

a písomne.“ Ďalej článok cituje<br />

informáciu z časopisu „Der Ruf “,<br />

v ktorej Abd-ru-shin na otázku čitateľa,<br />

či je jasnovidec alebo čerpá<br />

z cudzích prameňov, odpovedá takto:<br />

„(...) Nie som jasnovidec v známom<br />

zmysle, o to menej však čerpám z cudzích<br />

prameňov. Ani jedno ani druhé<br />

nepotrebujem. Tiež nepreberám vedomosti<br />

od žiadnej strany, ako sa poniektorí<br />

domnievajú. ... Sám čerpám<br />

a nezostavujem! Kto sa s tým nechce<br />

Pohľad na hornú časť Osady Grálu Vomperberg, cca 1934<br />

uspokojiť, ten by nerozumel, ani keby<br />

som chcel vysvetliť ešte viac. Chcem,<br />

aby človek skúmal slová a prijal ich<br />

do seba, nakoľko to len dokáže; pretože<br />

bez vlastného presvedčenia to<br />

nemá pre človeka vôbec žiadnu hodnotu.<br />

Presvedčenie však nesmie byť<br />

kvôli tomu, kto slovo prináša, lež<br />

musí vzísť z vnútorného súladu s tým,<br />

čo sa hovorí!“<br />

(Záverečná časť v nasledujúcom<br />

čísle Sveta Grálu.)<br />

Monika Schulze<br />

Vľavo: druhá hala postavená<br />

v roku 1932 so zvonicou,<br />

ktorá k nej bola dobudovaná<br />

v roku 1948. Vpravo: väzba<br />

knihy / výstrižok vydania<br />

Posolstva Grálu z roku 1931<br />

Poznámky a literatúra:<br />

(1) Abd-ru-shin „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu“, prednáška „Svätý Grál“<br />

(2) Informácia katedry pre semitistiku / Univerzita<br />

Mníchov (1970) vysvetľuje časť<br />

mena „Abd“ ako arabskú vo význame<br />

„Sluha, služobník“. Pre časť slova „ru-shin“<br />

by sa mohlo uvažovať o perzskom slove<br />

„róšan“, čo znamená „žiarivo, jasne, čisto“.<br />

(3) Abd-ru-shin „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu“, „Na úvod“<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


názory<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 18/2008, vyšlo 1. 12. 2008.<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

telefón 055/678 6420<br />

mobil 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík, Košice<br />

Roman Levický, Slanec<br />

Mária Majerová, Košice<br />

Rastislav Podivinský, Trenčianske Teplice<br />

Anna Štefková, Zlín<br />

Marie Šuláková, Veselíčko<br />

Artur Zatloukal st., Brno<br />

Artur Zatloukal ml., Brno<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Ján Dobrota, Beáta Kseňáková, Maroš<br />

Látal, Mária Majerová, Rastislav Podivinský,<br />

Andrea Stúpalová, Mária Pesselová, Dana<br />

Zlatohlávková<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, s. r. o., Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, s. r. o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala, Bratislava<br />

Ján Spišiak, Banská Bystrica<br />

Distribúcia:<br />

Ľuboš Záhora, Košice<br />

Grafika:<br />

Jozef Lehotkai, Ráztočno<br />

Mário Comisso, Košice<br />

Martin Pukančík, Košice<br />

Alena Nairn, Praha<br />

Kristýna Franková, Brno<br />

Pavel Roškota, Pardubice<br />

Marek Frank, Brno<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrácie:<br />

Scott Griessel, Green Valley, USA/* (titul); J. Hire, Mansfield, USA, stock.<br />

xchng (www.sxc.hu) (5-7); Wikimedia Commons (2, 5-7, 18-20, 24-25);<br />

H. Bartošová, Hořice (3, 8-11); GralsWelt č. 45/2007 (3, 12-13); D. Hooks,<br />

Montgomery, USA/* (14); E. Bochkarev, Folsom, USA/* (14-17); J. Tuchkov,<br />

Timaševsk, Rusko/* (16); I. Dutina, Trebinje, Bosna a Hercegovina/* (14);<br />

P. Roškota, Pardubice (18); A. Zatloukal st., Brno (21, 23); Zhang L., Peking,<br />

Čína/* (22); AKG, Berlín (3, 26-28); anonym/* (1, 29); E. Marzocchi,<br />

Bologna, Itálie/* (30-31); A. Babich, Charkov, Ukrajina/* (32); M. Yesilgöz,<br />

Heilbronn, Německo a GralsWelt č. 48/2008 (32-35); GralsWelt č. 17-20<br />

(36-39). Ostatné obrázky GralsWelt a redakcia. *) – Dreamstime.com.<br />

Fotografia na zadnej strane obálky:<br />

Karel Prskavec, Liberec<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo 87 Sk / 2,89 €<br />

Predplatné (4 čísla) 320 Sk / 10,62 €<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky. Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu si možno<br />

objednať na adrese: Nováčkova 26,<br />

614 00 Brno, www.svet.gralu.cz.<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už<br />

súhlasné, alebo kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme<br />

radi, ak náš časopis prispeje k väčšej hĺbke Vášho života.<br />

Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Za všetkých alebo za mnohých?<br />

(Kristus nezomrel za všetkých, Svet<br />

Grálu 17)<br />

Slová eucharistickej modlitby katolíckej<br />

cirkvi v našich krajinách sa<br />

podriaďujú zvláštnostiam nášho jazyka<br />

a problémom s prekladom z latinčiny,<br />

kde slová „pro multis“ znamenajú<br />

„za všetkých“, ale tak isto aj „za mnohých“.<br />

Tento význam slov v latinčine<br />

je teológmi veľmi priaznivo hodnotený<br />

a dobre vystihuje pravdu, že Kristus<br />

prelial krv za všetkých ľudí na Zemi,<br />

ale zároveň aj že nie všetci túto obeť<br />

účinne využívajú. To však spôsobuje<br />

v niektorých jazykoch problém s prekladom.<br />

Je to aj u nás, pretože také<br />

viacznačné slovo v češtine ani v slovenčine<br />

nemáme. Česká biskupská konferencia<br />

zatiaľ nevyhlásila takúto formuláciu<br />

ako záväznú. Je však možné, že<br />

snáď nejaký kňaz tieto slová používa.<br />

Je pravda, že v ekumenickom preklade<br />

Biblie sa objavuje spojenie „za mnohých“,<br />

tento preklad však bol vytvorený<br />

dohodou odborníkov rôznych vyznaní.<br />

Ak si to zhrnieme, potom oba varianty<br />

v českom a v slovenskom jazyku môžu<br />

označovať čiastočnú pravdu, pričom<br />

originálne latinské slovo obsahuje obe<br />

pravdy súčasne.<br />

“Zmena nepriateľstva katolíckej<br />

cirkvi k telu, ktoré sa prejavuje v jej<br />

postojoch k sexualite…“<br />

Obe tieto tvrdenia sú nepravdivé. Je<br />

možné, že niekedy pred sto rokmi alebo<br />

niektorí starí a dosluhujúci kňazi ešte<br />

majú „nepriateľské“ postoje k telu<br />

alebo sexualite. To je však len ich<br />

osobný názor. Všeobecný postoj katolíckej<br />

cirkvi je však úplne opačný. Môžeme<br />

uviesť príklad za všetky – predchádzajúci<br />

pápež Ján Pavol II. napísal<br />

rozsiahle teologické dielo Teológia tela,<br />

jasne ukazujúce veľmi kladný vzťah<br />

katolíckej náuky k telu a sexualite ako<br />

jedinečnému Božiemu dielu, ktoré je<br />

integrálnou súčasťou človeka a jeho života<br />

(podobne aj v novom Katechizme<br />

katolíckej cirkvi). Tento trend sa tiež<br />

silne objavuje v 60-tych rokoch po II.<br />

vatikánskom koncile, ktorý znamenal<br />

významnú obrodu katolíckej cirkvi.<br />

V bežnom živote môžeme kladný vzťah<br />

veriacich k tejto oblasti vidieť na samotných<br />

ich rodinách s veľkým počtom<br />

detí. A v politickom dianí aj v pred pár<br />

dňami zverejnených pripomienkach<br />

Českej biskupskej konferencie k návrhu<br />

nového občianskeho zákonníka, kde sa<br />

hovorí o manželstve a rodine. Niektoré<br />

výroky predstaviteľov katolíckej cirkvi<br />

sú tak celkom nesprávne pochopené,<br />

pretože ony nepranierujú telo alebo<br />

sexualitu, ale nemravné správanie sa<br />

v týchto oblastiach.<br />

Prajem Vám všetko dobré.<br />

(meno v redakcii)<br />

Vaše spresňujúce informácie k článku,<br />

uverejnenému v predošlom čísle<br />

časopisu, vychádzajú z teologického<br />

učenia katolíckej cirkvi a týkajú sa<br />

jednak zaužívaného používania slov<br />

pri samotnej omši v tejto cirkvi, a jednak<br />

textov, súvisiacich so sexualitou,<br />

ktorých autorom je predchádzajúci<br />

pápež Ján Pavol II.<br />

Pri takých závažných tvrdeniach,<br />

ako je prvé v spomínanom článku,<br />

že totiž „Kristus prelial svoju krv<br />

za mnohých“, je nevyhnutné najprv<br />

urobiť si jasno v tom, akým spôsobom<br />

sa môže dotýkať samotný fakt


názory<br />

ukrižovania Ježiša Krista jednotlivca.<br />

Pri uvažovaní o tomto probléme<br />

musíme prísť k záveru, že smrť<br />

Ježiša Krista bola pre jeho súčasníkov<br />

dôkazom o jeho vernosti učeniu,<br />

ktoré hlásal, pre dnešných kresťanov<br />

by snáď mohla byť varovnou pripomienkou,<br />

že učenie Ježišovo bolo<br />

skutočne spečatené krvavou obeťou.<br />

Tiež je mementom, že v tých časoch,<br />

rovnako ako dnes môžu byť najväčšími<br />

nepriateľmi slobodného hľadania<br />

(a hlásania) nadčasovej pravdy<br />

aj niektorí predstavitelia oficiálnych<br />

cirkví. Pokiaľ ide o Vami spomínaný<br />

pojem „účinné využívanie obete“,<br />

rád by som na tomto mieste uviedol<br />

stanovisko, s ktorým sa stotožňujem,<br />

že učenie i obeť Ježiša Krista môže<br />

priniesť úžitok jedine tomu, kto toto<br />

učenie dokáže preniesť do vlastného<br />

života a dokáže si ho aj správne vyložiť.<br />

Preto teda správnejší termín „za<br />

mnohých“.<br />

Pokiaľ ide o vzťah katolíckej cirkvi<br />

k sexualite, autor článku sa venuje<br />

najmä problému celibátu, ktorý je<br />

dlho diskutovanou témou a z pohľadu<br />

mnohých ľudí – i veriacich, značne<br />

diskutabilnou. Súhlasím však, že autor<br />

v texte neuvádza iné, umiernené<br />

postoje, ktoré v cirkvi boli prijaté<br />

v posledných desaťročiach. Okrem celibátu<br />

je však ďalšou problémovou oblasťou<br />

učenia katolíckej cirkvi jej kategoricky<br />

zamietavý postoj k umelým<br />

antikoncepčným prostriedkom, ktorý<br />

je najmä v rozvojových krajinách prinajmenšom<br />

ťažko pochopiteľný, a to<br />

vzhľadom na tamojšiu situáciu v sociálnej<br />

a zdravotníckej oblasti.<br />

(RL)<br />

Abrahám a Izák<br />

V 16. čísle Sveta Grálu padol dotaz<br />

týkajúci sa „nabádania“ Abraháma<br />

k vražde svojho syna Izáka, a to<br />

samotným Bohom, ktorý je neskôr<br />

v Novom Zákone líčený ako milujúci<br />

otec všetkého živého. Odpoveďou na<br />

túto otázku bolo odporúčanie nenazerať<br />

na biblické texty ako na opis<br />

historických udalostí, ale považovať<br />

ho skôr za podobenstvo ku znázorneniu<br />

vnútorných hodnôt alebo zákonitostí.<br />

Plne sa stotožňujem s touto<br />

odpoveďou, len by som chcel ešte<br />

trochu hlbšie rozviesť tento fenomén<br />

podobenstva, pretože jeho nepochopenie<br />

býva príčinou mnohých mylných<br />

výkladov.<br />

Podobenstvá sú dvojakého druhu.<br />

Prvý druh sú tie podobenstvá, ktoré<br />

prorok alebo učiteľ dáva preto, aby<br />

priblížil a vysvetlil duchovné zákonitosti<br />

na nejakom príklade z reálneho<br />

každodenného života. Príkladom<br />

môže byť napr. podobenstvo<br />

o zlých vinároch, a mnohé iné. Starý<br />

zákon a evanjeliá sú však plné ešte<br />

iného druhu podobenstiev, a to takých,<br />

ktoré boli prežité jemnohmotne,<br />

alebo boli prijaté vo videní.<br />

Zvlášť kniha Genesis je postavená<br />

na „videní“, možno snáď preto, že bola<br />

prijatá Mojžišom prostredníctvom videní.<br />

Stvorenie sveta je od začiatku do<br />

konca len symbolický odraz diania vysoko<br />

v duchovnom. Ale aj Praotcovia,<br />

aj keď už líčia pozemské diania, nutne<br />

ich popretkávali podobenstvami prežitými<br />

vo videniach. „I nazvala Agar<br />

meno Hospodinovo, ktorý jej hovoril:<br />

Ty si silný Boh videnia. Alebo tiež povedala:<br />

A či teraz tiež nevidím po tom,<br />

ktorý mňa videl.“<br />

V Odpovediach na otázky dáva<br />

Abd-ru-shin vysvetlenie tohto deja<br />

„videnia“, a to v odpovedi na dotaz týkajúci<br />

sa neveriaceho Tomáša; a zároveň<br />

načrtáva, že tieto prežitia sú<br />

natoľko skutočné, že ich prežívajúci<br />

môžu buď považovať za prežitia hrubohmotné,<br />

alebo už pre nich proste<br />

nie je dôležité, či sa stali tu či v iných<br />

úrovniach, pretože sa proste stali.<br />

Všetko, čo sa deje v pozemskom, má<br />

svoj zodpovedajúci vzor v jemnohmotnom<br />

či duševnom alebo duchovnom,<br />

a tento vzor alebo predobraz lepšie<br />

a jasnejšie<br />

vystihuje podstatu<br />

vlastného<br />

deja než samotný<br />

hrubohmotný dej.<br />

Tak si vysvetľujem napríklad<br />

Ježišovo chodenie po rozbúrenom<br />

mori ako duchovný dej, ktorý<br />

mohli vidieť učeníci a pri ktorom im<br />

mal byť ukázaný vlastný význam<br />

a účel Ježišovho pôsobenia na zemi –<br />

teda prinesenie Slova, ktoré ako jediný<br />

pevný a nemenný bod sa vznáša<br />

nad rozbúrenými a zmätenými<br />

prúdmi ľudského chcenia, myšlienok<br />

a činov.<br />

Takto možno vysvetliť aj zdanlivé<br />

pokušenie Abraháma, aby obetoval<br />

svojho vlastného syna.<br />

V dobách Abrahámových, keď celým<br />

majetkom ľudí bol ich dobytok, symbolicky<br />

vyjadrovali a pri obradoch aj<br />

spečaťovali „nelipnutie“ na majetku<br />

obetovaním svojich najlepších kusov<br />

zo stáda Bohu. Uctievanie Boha teda<br />

správne chápali ako nutnosť nemať<br />

nič pred Bohom, a všetko, čo by sa<br />

tam mohlo dostať, sa muselo odstrániť,<br />

teda obetovať Jemu. Ale Abrahám<br />

lipol na svojom synovi Izákovi, miloval<br />

ho nadovšetko a dopustil sa kvôli<br />

nemu aj neprávosti, keď vyhnal egyptskú<br />

dievčinu Agar a jej syna Izmaela,<br />

len aby zaistil Izákovi nárok na dedičstvo.<br />

A tak dal Boh Abrahámovi<br />

videnie, v ktorom mu dal najavo, kde<br />

chybuje. Abrahám to včas pochopil<br />

a svoj postoj zmenil.<br />

Možné je aj to, že Abrahám pozemským<br />

spôsobom, ale napriek tomu<br />

správne, prežil svoj duchovný boj,<br />

a podobenstvo s obetovaním syna<br />

Izáka bolo zjavené iba Mojžišovi,<br />

ktorý ho potom takto zapísal. Ako to<br />

skutočne bolo, to sa asi nedozvieme,<br />

ale myslím si, že v tomto zjavení, či<br />

už ho prežil Abrahám alebo Mojžiš,<br />

išlo o vyjadrenie kontrastu medzi lipnutím<br />

na pozemskom a prvým prikázaním.<br />

<br />

(meno v redakcii)<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008


Mesiáš<br />

Začiatok roku 1741 bol pre hudobného skladateľa<br />

Georga Friedricha Händla čiernym obdobím života.<br />

Dovtedajšia tvorivá radosť, úspechy v Anglicku aj<br />

vo svete a rešpekt v spoločnosti náhle vystriedala jedna<br />

rana za druhou. Odrieknuté predstavenia, nepochopenie<br />

publika, posmech kritikov, neúspech, narastajúce dlhy…<br />

nakoniec prišiel úder zo všetkých najväčší: vyschol prameň<br />

jeho umenia, vyhasol oheň tvorenia a zmenil sa na vlažný<br />

popol. Už mu dušou netiahli prúdy farebnej hudby, nebolo<br />

čo chvatne zachytávať do notových liniek, zatiahlo sa okno<br />

inšpirácie do mocného sveta tónov, zakalilo sa, vyhasol<br />

jas v duši a potemnel do matného pološera. Händel stratil<br />

najväčšiu radosť svojho života. Vystriedala ju prázdnota,<br />

skľúčenosť, únava, ľahostajnosť.<br />

Zabudnúť, spať, rozplynúť sa v ničotu, zomrieť… Skladateľ<br />

postával na moste nad čiernou hladinou Temže a hlavou<br />

mu tiahli temné myšlienky. Aké to je, skočiť dolu a nebyť?<br />

… Muž mohutnej postavy a zanedbaného zovňajšku<br />

váhal, potom potriasol hlavou a odchádzal. Chodieval si<br />

sadnúť do krčmy k poháru vína; spomínal na krv, kypiacu<br />

radosťou a šťastím uprostred búrky tónov, prúdiacich dušou<br />

ako rozvodnený potok… namiesto toho sa mu rozlievalo<br />

telom otupujúce omámenie, ľahostajnosť, ochabnuté<br />

teplo. Skladateľ potriasal hlavou, vstával od stola a odchádzal.<br />

Tak plynul neutešene mesiac za mesiacom.<br />

Jedného horúceho augustového večera sa vracal domov,<br />

ako obvykle, až neskoro. Potme vystúpil po vŕzgajúcich<br />

schodoch, hore v izbe zakresal, zapálil sviečku a zamieril<br />

k posteli. Spať, len spať a zabudnúť na celú mizériu<br />

svojho života. Tu si všimol balíček, ležiaci na stole. Asi<br />

ho priniesla pošta a odovzdala sluhovi. Vzal ho do rúk.<br />

Bol od Charlesa Jennensa, vidieckeho básnika, ktorý pre<br />

neho zložil už niekoľko libriet. V úctivom liste odporúčal<br />

do majstrovej milostivej pozornosti svoje posledné<br />

dielo – libreto k oratóriu… Händla bodlo pri srdci. Čo<br />

ten malý človiečik môže vedieť o pekle bezmocnosti a ničotnosti,<br />

ktoré sa mu rozlieva po duši? A predsa… čosi sa<br />

v ňom pohlo, nepokoj v ňom vzrastal, nedočkavo obrátil<br />

stránku. „Mesiáš“, čítal. „Potešte, potešte môj ľud, vraví<br />

váš Boh… prevolajte k nemu: Čas jeho služby sa naplnil,<br />

odpykal si svoje previnenie – Pripravte na púšti cestu pre<br />

Hospodina!“<br />

Ako hojivý balzam zapôsobili tieto slová na skladateľovu<br />

boľavú dušu. Ako často sa, my ľudia, prenasledujeme<br />

prísnymi a pichľavými slovami, myšlienkami a činmi, ako<br />

bádame o vzdialených múdrostiach, a pritom zabúdame,<br />

akú veľkú moc má obyčajné láskavé slovo, uistenia o dobrote…<br />

Čas mojej služby sa naplnil, vedel náhle Händel; je<br />

tu, práve teraz.<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

18 | 2008<br />

Kdesi hore sa prudko otvorili stavidlá. Ako vodopád vtrhla<br />

do izby búrka tónov. Valili sa a stekali kaskádami z kameňa<br />

na kameň, rozstrekovali sa kvapkami do všetkých strán<br />

a znovu sa zlievali, šumeli a penili, a nad všetkým tým prúdom<br />

sa rozklenula dúha ako sľub spojenia s výšinami. Georg<br />

Friedrich chvatne sadol k stolu a začal písať. Písal nepretržite<br />

celú noc, celý deň a ďalšiu noc, potom zase celý deň. Písal<br />

gigantické hudobné dielo pre štyri ľudské hlasy, zbor a orchester.<br />

Na nesmelé klopanie sluhu s jedlom odpovedal nevrlým<br />

levím zavrčaním; popamäti si bral z tácky sústa a ani<br />

na sekundu neodtŕhal zrak od notových liniek. Návštevy<br />

zvonku odchádzali naprázdno. Občas vstával, prechádzal<br />

miestnosťou ťažkými krokmi a nôtil si melódiu; inokedy<br />

sadal k čembalu, ktoré rozozvučal tónmi v celom rozsahu<br />

klávesnice, od zamatových hĺbok až po sklenené cencúle<br />

tých najvyšších tónov; ale uprostred melódie nástroj náhle<br />

zmĺkol a Händel sa ponáhľal zase k stolu. Občas, keď pre<br />

únavu nemohol ďalej, upadal do krátkeho spánku, z ktorého<br />

sa zakrátko zase budil a nedočkavo sa ponáhľal k dielu.<br />

Spaľovaný tvorivou horúčkou, prežiarený šťastím sa<br />

predieral víchricou radosti z tvorivosti a sotva stačil zachytávať<br />

vlny, prelievajúce sa z farebného sveta hudby do<br />

úzkych notových liniek. „Kde je, smrť, osteň tvoj? Kde je,<br />

hrob, tvoje víťazstvo?“ jasali v ňom biblické slová libreta<br />

a formovali sa do dvojspevu hlasov. Navzájom sa dopĺňali<br />

a posilňovali, podporované hlasmi z orchestra, až napokon<br />

zaburácal celý zbor: „Vďaka buď Bohu, ktorý nám dáva<br />

víťazstvá skrze Pána nášho Ježiša Krista!“<br />

Neuveriteľne krátkych dvadsaťštyri dní potreboval<br />

Händel na najväčšie dielo svojho života. Keď potom dopísal<br />

poslednú časť, záverečné „Amen!“ v jasavej, jasnej tónine<br />

D-dur, doznieval ešte chvíľu posledný akord v jeho<br />

duši ako ozvena v sieňach katedrály. Postupne sa rozbiehala<br />

do najširších kútov, tíchla až zmĺkla celkom. Händel<br />

sa vzpriamil a odložil pero. Katedrála zmizla, ozvena sa<br />

stratila. Náhle sedel v tichu, neschopný slova a prepadnutý<br />

únavou malého smrteľníka po návrate z vesmíru. Bol<br />

vyčerpaný do posledného zvyšku svojich síl, vyčerpaný<br />

únavou šťastného človeka. Po troch týždňoch nesmierneho<br />

vypätia vstal, ale nohy mu vypovedali službu. Vstal,<br />

znovu držiac sa steny, potácal sa do spálne. Tam padol do<br />

postele a spal dlhých sedemnásť hodín spánkom človeka,<br />

ktorý vstal z mŕtvych.<br />

* * *<br />

Händlovo oratórium Mesiáš je jednou z najčastejšie hraných<br />

skladieb počas Vianoc. Sťažka si niekto z jeho poslucháčov<br />

uvedomí, že je plodom krátkych troch týždňov<br />

horúceho leta a zmŕtvychvstania z ničoty a depresie.<br />

Artur Zatloukal •


Knižná ponuka<br />

Všenápr ava<br />

Jan Amos Komenský<br />

Podľa prekladu Josefa Hendricha z roku 1950 nákladom Dipl. Ing. Miroslava Jirků, Eq. M.<br />

vydalo nakladateľstvo Soliton, Brno 2008.<br />

Pevnú väzbu zdobí portrétna medaila, ktorej autorom je akademický sochár André<br />

Vícha z Uherského Hradišťa.<br />

Formát 17,3 x 24,6 cm, 312 strán, pevná väzba s medailou, ISBN 978-80-254-1145-2<br />

Cena 1330 Sk (44,15 €)<br />

Súčasťou prvých 120 kusov kníh je audio CD s projektom pánov Alfreda Strejčka a Štěpána<br />

Raka VIVAT COMENIUS zadarmo.<br />

Knihu môžete objednávať prostredníctvom kupónu v časopise, alebo v našom on-line<br />

obchode na stránke www.svetgralu.sk.<br />

Všenáprava je snáď najzaujímavejšia kniha celej Všeobecnej porady J. A. Komenského.<br />

Rukopis latinského spisu vznikal asi v polovici 17. storočia. Kniha nebola u nás vydaná<br />

samostatne od svojho prvého vydania roku 1950. Jedným z dôvodov môže byť<br />

skutočnosť, že Komenský mnohé vytýka mocným tohto sveta, a to spôsobom veľmi<br />

dôrazným a súčasným.<br />

Náboženské témy – v novom pohľade<br />

Herbert Vollmann<br />

Formát 13 x 20 cm, 168 strán, mäkká väzba, ISBN 978-80-254-1145-2<br />

Cena 170 Sk (5,64 €)<br />

Objednávajte prostredníctvom objednávacieho kupónu na konci časopisu alebo v našom<br />

on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

Mnoho ľudí zanevrie na duchovné aspekty bytia, pretože v náukách cirkví nenachádza<br />

odpovede na svoje otázky. Odpovede, ktoré by mu pomohli objasniť napr. to, čo je to<br />

vlastne duša človeka, ak nejaká vôbec je, čo sa s ňou stane po smrti a pod. Náuky hovoria<br />

o nebi a pekle, no tí, čo sa vrátili z klinickej smrti do života, tvrdia zasa niečo iné.<br />

Ako je to teda vlastne, kde je pravda? Veď je toľko rôznych ezoterických kníh, ktoré si<br />

mnohokrát odporujú. Nie je pravda len vecou názoru a teda relatívna?<br />

I tu platí zlaté pravidlo, že kto hľadá, nájde. Knižka Herberta Vollmanna Náboženské<br />

témy prináša svetlo do vybraných náboženských otázok, akými sú napr. Božie a ľudské<br />

zázraky, záhada prázdneho hrobu, opakované pozemské životy, obdobie konca<br />

a návrat Betlehemskej hviezdy, proroctvo tisícročnej ríše, preľudnenie – príčina a riešenie,<br />

a ďalšie témy.


Svet nebol stvorený na iný účel,<br />

než aby bol človeku predohrou k samotnej večnosti,<br />

to jest nižšou školou, do ktorej sme poslaní skôr<br />

ako nastúpime do nebeskej akadémie.<br />

A. Komenský

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!