27.05.2018 Views

SG27

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

marec 2010 – máj 2010<br />

„Za Baťovcov bývalo všetko lepšie.“<br />

strana 5<br />

Rozhovor s Margot Ruis<br />

strana 22<br />

Umenie prvotného princípu<br />

strana 39<br />

Nové skutočnosti<br />

o záhadnom ochorení<br />

strana 44<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

september 2010 – november 2010<br />

Čo s prebytkom CO 2 v atmosfére?<br />

Vrátiť do pôdy!<br />

strana 20<br />

Varovné proroctvo krásnej Panej<br />

strana 39<br />

Ako súvisia čakry, aura<br />

a energetické pole?<br />

strana 46<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

Bohovia minulosti a prírodné bytosti boli<br />

kedysi neodmysliteľnou súčasťou života<br />

ľudí tak, ako je trojjediný Boh súčasťou<br />

života každého kresťana.<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Rozhovor<br />

s Annou Sasarakovouarakov<br />

strana 10<br />

Záhada „Kristových rán“.<br />

Sú postihnutí stigmami svätí<br />

alebo tí, ktorí sa previnili?<br />

strana 35<br />

Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Stuttgart<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

jún 2010 – august 2010<br />

Neviditeľné skutky, ktoré menia život<br />

strana 10<br />

Neviditeľný svet, ktorý sa riadi rovnakými<br />

zákonmi ako ten viditeľný<br />

strana 19<br />

Výber mena a<br />

výchova pred narodením<br />

strana 25<br />

Liečivá ivá sila a zázračné uzdravenie<br />

strana 33<br />

Výskum starých december jazykov 2010 – február 2011<br />

prináša nový pohľad<br />

na nejasné miesta Koránu<br />

strana 12<br />

strana 13<br />

alebo ako sa do hory volá,<br />

tak sa z hory ozýva<br />

Seriál MUDr. Jana Paloučka<br />

strana 16<br />

strana 17<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

strana 21<br />

MUDr. Denisou Borošovou<br />

strana 25<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Príroda ich potrebuje,<br />

my ich<br />

potrebujeme.<br />

em<br />

Napriek<br />

tomu miznú...<br />

strana 5<br />

Rozhovor s homeopatkou<br />

Teréziou Stankovskou<br />

strana 15<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana 7<br />

strana 36<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 28<br />

Svetová ekonomika<br />

ako hazardná hra<br />

Vytvorenie spoločnej svetovej ekonomiky<br />

sľubovalo bohatstvo, stabilitu a prosperitu<br />

pre všetky krajiny, ktoré sa tohto procesu<br />

zúčastnia. Dnes sa tieto ideály otriasajú<br />

vo svojich základoch.<br />

Vychádza v júni 2011<br />

Svet Grálu<br />

23<br />

Bohovia<br />

starých čias<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

Tajomná moc<br />

myšlienok<br />

Svet, ktorý nevidíme,<br />

ale ktorý vidí nás.<br />

Svet Grálu<br />

V čom bol Baťa fenomén?<br />

Zamenila a som<br />

istotu za dôveru<br />

“Kiežby boli všetky<br />

prírodné bytosti šťastné!”<br />

u<br />

24<br />

22 0<br />

Tchaj-ťi čchüan<br />

Stigmy<br />

Výskum myšlienok<br />

Dospievanie –<br />

Prečo miznú<br />

Autizmus<br />

včely?<br />

kľúč k dospelosti Mágia – cesta do neznáma<br />

Pre okolie olie neľahké obdobie života,<br />

pre človeka samotného rozhodujúce<br />

Homeopatia –<br />

hľadanie životných postojov.<br />

Tajomstvo zrodenia 2012<br />

vášeň na celý<br />

Predposledné Vianoce,<br />

život<br />

Cesta k alebo životu<br />

zbytočná panika ?<br />

Svet Grálu<br />

25<br />

Humus – šanca pre klímu<br />

Turzovka – slovenské Lurdy<br />

Tajomstvo energetickej<br />

výmeny<br />

Svet Grálu<br />

Svet Ako rozlúštiť<br />

Grálu<br />

Korán?<br />

26<br />

Zánik sveta v decembri 2012?<br />

Dospievajúca<br />

mládež zblízka<br />

Karma – čo to je?<br />

Josef Bohuslav Foerster<br />

Keď sa práca stáva službou Bohu<br />

Svetlo, ktoré lieči<br />

Rozhovor s psychoterapeutkou<br />

8 STRÁN NAVIAC !<br />

Milí čitatelia,<br />

od tohto čísla pre vás<br />

časopis opäť rozširujeme<br />

za nezmenenú cenu.<br />

Feng Shui<br />

Energia priestoru pre<br />

zdravý a harmonický<br />

život<br />

Skrytý národ<br />

O podivuhodnej<br />

spolupráci medzi<br />

prírodou a človekom<br />

Richard Steinpach: Ako to, že žijeme po smrti<br />

Naša cena: 3,54 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 3,43 €<br />

Nadšení bádatelia vo svojich výskumoch<br />

zdokumentovali už mnoho prípadov zážitkov<br />

z klinickej smrti. Toto skúmanie poukázalo<br />

na ich udivujúcu podobnosť bez ohľadu<br />

na príslušnosť k národu alebo náboženstvu,<br />

zatiaľ však bez uspokojivého vysvetlenia<br />

prebiehajúcich udalostí.<br />

Dr. Richard Steinpach v tejto knižke logicky<br />

a presvedčivo objasňuje neviditeľné<br />

deje sprevádzajúce odchod človeka z nášho<br />

sveta, ako aj život po smrti. Veď smrť znamená<br />

len odloženie pozemského tela; my<br />

však žijeme ďalej. Toto poznanie otvára<br />

bránu k pochopeniu nášho bytia a prináša<br />

odpoveď aj na otázku o zmysle života.<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu na konci časopisu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


sudy ľudí, ktorým život zachránila<br />

O transplantácia orgánu, zvyčajne<br />

nepatria k námetom pre celovečerné<br />

filmy. Ale pamätám si na jeden príbeh,<br />

ktorý svojou problémovosťou filmárov<br />

zaujal. Podľa skutočnej udalosti natočili<br />

príbeh mladej dievčiny, ktorá sa podrobila<br />

transplantácii pľúc, keď jej vlastné<br />

úplne vypovedali službu. Keby sa jej život<br />

po zákroku vrátil do normálnych<br />

koľají, nič „zaujímavé“ by sa asi nestalo.<br />

Lenže do hry vstúpil fenomén, ktorému<br />

sa v medicíne hovorí transplantačný<br />

syndróm. V živote „po“ bola pacientka<br />

vystavená nečakaným duševným stavom<br />

a aj výrazným povahovým zmenám,<br />

ktoré si ona sama a ani jej okolie<br />

nedokázali vysvetliť. Tieto intenzívne<br />

pocity a nutkavé myšlienky ju neustále<br />

privádzali k uvažovaniu o darcovi pľúc.<br />

Veľmi zreteľne totiž vnímala, že s novým<br />

orgánom neprijala do svojho života len<br />

kus biologickej hmoty. Miestami sa dokonca<br />

zdalo, akoby sa jej osobnosť štiepila<br />

medzi dve odlišné osoby. So svojím<br />

darcom sa nakoniec aj stretla – i keď<br />

iba vo sne. Obrovské vnútorné napätie,<br />

ktoré prežívala dlhé obdobie, pominulo<br />

až vtedy, keď v tomto snovom priestore<br />

prežila očistné stretnutie „zoči-voči“,<br />

keď spolu s mladým mužom, ktorého<br />

pľúca „žili“ v jej tele, prežila intenzívny<br />

akt zmierenia. Až vtedy zosnulý odišiel<br />

z jej života navždy. Zdá sa, že určité percento<br />

transplantovaných pacientov prežíva<br />

podobné „nežiadúce duševné stavy“.<br />

Odhliadnuc od toho, môže vôbec niekto<br />

vidieť v darcovstve orgánov niečo iné,<br />

než ušľachtilú službu ľudstvu? Ide predsa<br />

o záchranu života, i keď... existujú aj tienisté<br />

stránky transplantácie. Je vhodné<br />

hovoriť aj o nich, aby sme mohli premýšľať<br />

o transplantačnej medicíne z komplexnejšieho<br />

pohľadu. Predovšetkým,<br />

hovorme nielen o príbehoch pacientov<br />

so šťastným koncom, ale aj o anonymných<br />

„darcoch“. Dovoľujeme si najprv<br />

slovo „darca“ dať do úvodzoviek – keďže<br />

z právneho hľadiska je potencionálnym<br />

darcom orgánov na Slovensku vlastne<br />

každý relatívne zdravý človek do určitého<br />

veku. Existuje iba jedna výnimka<br />

– ak ste do kartotéky Slovenského centra<br />

orgánových transplantácií zaslali notársky<br />

overené prehlásenie, že s odberom<br />

orgánov po svojej smrti nesúhlasíte.<br />

Inak sa počíta s „predpokladaným súhlasom“.<br />

Tu sme pri najtraumatickejšom<br />

bode našej témy. Aby orgány v novom<br />

tele fungovali, je potrebné ich čo najskôr<br />

po smrti odobrať mŕtvemu. Lenže – je<br />

človek niekoľko desiatok minút po smrti<br />

naozaj „spoľahlivo mŕtvy“ ? Ešte naši<br />

starí rodičia úzkostlivo dodržiavali<br />

trojdennú lehotu, ktorá musela uplynúť<br />

medzi úmrtím a pohrebom. Čo ak<br />

by predsa domnelý mŕtvy prišiel k vedomiu?<br />

(Aj také prípady sa podľa historických<br />

správ stali!) Ešte donedávna<br />

ľudia najmä na dedinách umierali v pokoji<br />

domova. Neboli chladiace boxy, a aj<br />

keď sa dostali do používania, mnohým<br />

pozostalým pripadalo neľudské milého<br />

príbuzného šupnúť do chladničky. Tak<br />

ešte moja prababička ležala v tichej až<br />

nábožne pokojnej miestnosti od chvíle,<br />

keď naposledy vydýchla, až do pohrebu,<br />

obklopená sviečkami, kvetinami a občas<br />

v tichosti prísediacim susedom, či<br />

potomkom. Dnešný moderný výskum<br />

smrti a umierania týmto starým zvykom<br />

akoby dával za pravdu. Zážitky pacientov<br />

z klinickej smrti sú pre mnoho<br />

ľudí dôkazom, že vedomie existuje aj<br />

po smrti. A aj keby sme toto všetko odsunuli<br />

do ríše povier, stále tu máme nepríjemný<br />

problém Lazarovho syndrómu.<br />

Časť „mŕtvych“ totiž pri odbere orgánov<br />

reaguje kŕčovitými pohybmi, akoby<br />

ešte mali istý druh vedomia... Preto je<br />

namieste zamýšľať sa i nad etickými<br />

otázkami transplantácie. Je správne,<br />

že orgán možno odobrať prakticky komukoľvek,<br />

ak to výslovne počas života<br />

„nezakázal“? Alebo by sa malo striktne<br />

trvať aspoň na súhlase najbližších príbuzných?<br />

Čoho prejavom je Lazarov<br />

syndróm? Ak je sídlo vedomia v mozgu<br />

(a ten je už spoľahlivo nefunkčný), prečo<br />

sa potom „mŕtve“ telo ešte prejavuje? Je<br />

NA ÚVOD…<br />

správne, ak sa na zoznam pacientov čakajúcich<br />

na transplantáciu opakovane<br />

dostane človek, ktorý si silným fajčením<br />

zničil nie len svoje, ale už aj „náhradné“<br />

orgány? A potom paradoxy<br />

dnešnej doby: nezriedka sa do transplantačného<br />

programu dostanú mladí<br />

ľudia so zničeným srdcom len preto, že<br />

si „nemohli dovoliť“ vyležať obyčajnú<br />

chrípku. Zmení sa ich život po operácii,<br />

alebo budú ďalej pokračovať v horúčkovitom<br />

tempe? Nie, nechcem tu maľovať<br />

celú oblasť transplantačnej medicíny<br />

v čiernych farbách. Iste sa nemožno čudovať<br />

ľuďom, ktorí trpia na nevyliečiteľnú<br />

chorobu, že túžia dostať druhú<br />

šancu. A už vôbec nie rodičom dieťaťa,<br />

ktoré ich náhle opúšťa napríklad pre<br />

vrodenú chorobu. Určite je obojstrannou<br />

radosťou, ak sa podarí transplantovať<br />

jeden z párových orgánov od živého<br />

darcu, ako je to u obličiek. No nič<br />

by sme nemali hodnotiť jednostranne<br />

a nepotláčať etické otázniky tam, kde<br />

sa môžu ľahko zmeniť na výkričník. Ak<br />

budeme mať odvahu premýšľať, budeme<br />

schopní prijať aj rozhodnutia, ktoré si<br />

dokážeme kedykoľvek obhájiť – predovšetkým<br />

sami pred sebou.<br />

Roman Levický<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


OBSAH<br />

VÝCHOVA<br />

Kde bolo, tam bolo...<br />

Čítanie dnes opäť letí - a to je dobre!<br />

VESMÍR<br />

Zánik hmoty<br />

HISTÓRIA<br />

1944: Posledný proces<br />

s čarodejnicami<br />

Nebolo to tak dávno, ako by mnohí predpokladali<br />

TÉMA<br />

Duchovné poznanie a vedecké<br />

objavy sa vzájomne dopĺňajú<br />

Fenomén<br />

„Transplantácie spomienok“<br />

TÉMA<br />

Zážitky z blízkosti smrti<br />

Odvrátená strana transplantačnej<br />

medicíny<br />

Rozhovor s nemeckým tanatológom Bernardom Jakobym<br />

ZDRAVIE<br />

Cesta k životu<br />

HUDBA<br />

Obrazy zo života<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

Peter Iľjič Čajkovskij<br />

Diagnóza – nádej – uzdravenie<br />

5<br />

6<br />

10<br />

13<br />

17<br />

21<br />

24<br />

ROZHOVOR<br />

Radiestézia – cesta<br />

k harmonickému prostrediu<br />

Rozhovor s Karolom Gúgyelom – zakladateľom<br />

holistického centra zdravia<br />

RECENZIA<br />

Tiene mŕtvych<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Mohla byť Mária Magdaléna ženou Ježiša?<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

Káthmándú<br />

Napínavá filmová fikcia o nájdení<br />

telesných pozostatkov Ježiša<br />

Tajomstvo Márie Magdalény<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Z pokladov Biblie<br />

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť“<br />

CIVILIZÁCIA<br />

Ako sa s ním vyrovnať?<br />

30<br />

34<br />

37<br />

Pestrá zmes kultúr a náboženstiev<br />

Stres – fenomén našej doby<br />

ZDRAVIE<br />

Uzdravíme sa sami ?<br />

Počúvajme signály svojho tela<br />

41<br />

42<br />

46<br />

50<br />

PRIKÁZANIA<br />

Siedme prikázanie 55<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov 56


VÝCHOVA<br />

Kde bolo, tam bolo...<br />

Znovuobjavené čítanie<br />

redčítanie je úžasná vec nielen pre<br />

P poslucháčov, ale aj pre predčítajúceho.<br />

Minulé leto som prevzal patronát nad<br />

predčítaním v jednej školskej družine.<br />

Každý týždeň ma znovu a znovu napĺňala<br />

radosť z malých ľúbezných detí, ktoré<br />

sedeli okolo mňa v polkruhu. Tu rozosmiate,<br />

inokedy zase vážne so zaujatými<br />

tvárami načúvali môjmu rozprávaniu.<br />

„Predčítanie je napínavejšie než sledovanie<br />

televízie,“ povedal jeden malý chlapček.<br />

Zamyslel som sa nad tým a zrazu mi<br />

bolo jasné, prečo má ten chlapec pravdu.<br />

Môžeme si to predstaviť: pri sledovaní<br />

rozprávky v televízii sa dej odohráva<br />

predovšetkým na obrazovke a dieťa ho<br />

vníma očami. Televízna rozprávka v ňom<br />

vyvolá však iba povrchné dojmy. To, čo<br />

vidí, je totiž dianie, ktoré sa už odohralo<br />

úplne niekde inde. Dieťa iba konzumuje<br />

výsledok – vonkajší obraz. Sedí oproti<br />

nemu a pasívne sa pozerá. Takto však<br />

nemá priestor na fantáziu a nemusí si vytvárať<br />

svoj vlastný vnútorný obraz.<br />

Pri počúvaní sa deje niečo iné. Počúvanú<br />

rozprávku si dieťa musí najskôr preložiť<br />

do vnútorných obrazov, ak ju má pochopiť.<br />

To sú potom tie obrazy, ktoré sú<br />

naozaj vnútorne prežívané a môžu viesť<br />

k duševnému obohateniu. Predčítanie<br />

dopĺňa aj ľudský kontakt prostredníctvom<br />

hlasu prítomnej osoby.<br />

Pri rozprávke z obrazovky je vnútorný<br />

obraz nadbytočný, lebo už existuje vonkajší<br />

obraz. Ten je často veľmi farebný, príťažlivý,<br />

akčný a ponúka naraz množstvo<br />

informácií. Dôsledkom je strata vlastnej<br />

predstavivosti a tvorivosti dieťaťa.<br />

Raz ma trasa sťahovavých vtákov,<br />

ktorá vedie nad naším mestom, inšpirovala<br />

k čítaniu príbehu o Nilsovi Holgerssonovi.<br />

Ten bol pre zlý skutok premenený<br />

na malinkého elfa a s divými husami<br />

odletel do Laponska. Keď sme potom<br />

„Všetci chceme, aby z našich detí vyrástli<br />

múdri, dobrí a šťastní ľudia. Ako to môžeme dosiahnuť?<br />

Keď budeme deťom čítať!“<br />

Rodičovské predčítanie pomáha emocionálnemu,<br />

morálnemu a myšlienkovému vývoju dieťaťa. Na začiatku<br />

nového tisícročia, keď detskej zábave kraľuje<br />

odosobnený svet počítačov, internetu a televízie, musíme<br />

zapracovať na záchrane prirodzenej ľudskej potreby<br />

– vrúcnej osobnej komunikácie medzi rodičmi<br />

a deťmi. Televízia dieťa neobjíme, nepritúli ho k sebe,<br />

neodpovie na jeho otázky. Naproti tomu, pri predčítaní<br />

ide o múdry a prirodzený kontakt s dieťaťom, o neoceniteľný<br />

vklad do malého človeka. Prehlbujú sa vzájomné<br />

väzby, rastie dôvera v rodičov, dieťa sa cíti v bezpečí,<br />

dôležité a milované. Rozširuje sa jeho slovná zásoba,<br />

myšlienkové obzory, postupne získava pozitívnu závislosť<br />

na knihe. Malá časová investícia môže pre dieťa,<br />

ale aj jeho rodičov, znamenať obrovský prínos. Niektoré<br />

účinky sa prejavia ihneď, niektoré až za niekoľko rokov,<br />

niektoré ešte neskôr. Ale všetky budú pozitívne.<br />

Vedeli ste, že u nás existuje občianske združenie<br />

Celé Slovensko číta deťom? Kontakt nájdete na webovej<br />

stránke: www.celeslovenskocitadetom.sk. V Českej<br />

republike je to www.celeceskoctedetem.cz a v niektorom<br />

z budúcich čísel Sveta Grálu sa môžete tešiť<br />

na rozhovor so zakladateľkou a riaditeľkou českej spoločnosti<br />

Mgr. Evou Katrušákovou.<br />

Marie Šuláková<br />

marie.sulakova@svetgralu.cz<br />

spolu s deťmi pozorovali toto prírodné<br />

divadlo nad našimi hlavami,<br />

v mysliach sa im vynárali otázky<br />

jedna za druhou. V rozhovore sme<br />

sa tak dotkli nespočetného množstva<br />

ďalších tém.<br />

Život väčšiny detí v súčasnosti<br />

ovplyvňuje množstvo médií – televízia,<br />

počítač a mobil hrajú čoraz<br />

väčšiu rolu. Aby sa v nich deti<br />

dobre orientovali, treba posilniť<br />

ich vlastnú zodpovednosť a viesť<br />

ich správnym smerom.<br />

A ako to vyzerá s chuťou do čítania?<br />

Dnes keď oproti čitateľskej<br />

tradícii stojí obrovský nadbytok<br />

digitálnych ponúk, je otázne ako<br />

to do budúcna ovplyvní potrebu<br />

ľudí čítať. Dokedy bude ešte čítanie<br />

tlačeného textu zohrávať nejakú<br />

úlohu vo vzdelávaní, rozširovaní<br />

svojich obzorov či voľnom<br />

čase? Upadne raz azda kniha<br />

do zabudnutia?<br />

Žiaľ, dnes má čítanie i predčítanie<br />

svoje miesto už len v tretine<br />

rodín s deťmi do 10 rokov. Namiesto<br />

kníh sa v detských izbách<br />

čoraz častejšie objavujú druhé televízory.<br />

Napríklad v Nemecku<br />

má štvrtina pätnásťročných ťažkosti<br />

s čítaním, pritom približne<br />

polovica z nich si nikdy nevezme do ruky<br />

knihu len tak pre potešenie.<br />

Pre vývoj detí je však dôležité viesť ich<br />

k čítaniu a počúvaniu. Kto ako dieťa objaví<br />

lásku ku knihám, bude rád čítať aj<br />

neskôr v čase dospievania a dospelosti.<br />

Samozrejme, existuje veľké množstvo<br />

kvalitných a vzácnych filmov a rozhodne<br />

nejde o to deťom ich upierať. No je dôležité<br />

vyvážiť pomer medzi pasívnym vnímaním<br />

televízie a rozvíjaním zanedbávaných<br />

stránok detskej duše čítaním či<br />

počúvaním kníh.<br />

Knihy nám prinášajú potešenie i útechu,<br />

ponúkajú nám rady, a sprostredkovávajú<br />

staré i nové myšlienky. Cez<br />

ich stránky sa púšťame do sveta. Nedopusťme,<br />

aby sa na to raz zabudlo. Nech<br />

nespomíname v budúcnosti na knihy už<br />

len s povzdychom „kedysi“.<br />

Manfred Grietens<br />

grietens@svetgralu.sk<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


Niet pochýb, že v našom svete je ešte vždy mnoho vecí,<br />

ktoré sú za hranicou nášho pochopenia. A neplatí to len<br />

pre myslenie bežného smrteľníka. Aj vedecké a všeobecne<br />

uznávané teórie, ktoré uzreli svetlo sveta pred niekoľkými<br />

desaťročiami, ešte stále pôsobia na ľudskú obrazotvornosť,<br />

akoby boli vystrihnuté z knihy Alenka v ríši divov.<br />

Ide najmä o objavy v oblasti kvantovej fyziky a astrofyziky.<br />

V dvadsiatom storočí sa ukázalo, že newtonovský<br />

obraz o svete, ktorý sa zakladal na trojrozmernom modeli<br />

hmotných telies, je už nedostatočnou predstavou. V našom<br />

článku si priblížime niekoľko prekvapení, na ktoré<br />

narazila moderná fyzika a astronómia v obrovských priestoroch<br />

vesmíru. Okrem toho sa pozrieme na pozoruhodnú<br />

zhodu v predpovediach o zániku hmoty – medzi vedou<br />

a popismi výsostne duchovne zameraného knižného diela.<br />

DUCHOVNÉ POZNANIE<br />

PODPORENÉ VEDECKÝMI<br />

OBJAVMI<br />

ozorovania vzdialených nebeských<br />

telies – rovnako ako pozoro-<br />

P<br />

vania najmenších častíc v experimentálnych<br />

podmienkach – vyvolali pred<br />

niekoľkými desaťročiami vo vede podobnú<br />

revolúciu, ako kedysi Kopernikove<br />

dôkazy heliocentrizmu. Čo si<br />

vôbec máme myslieť o svete, ktorého<br />

hmotné usporiadanie sme považovali<br />

za pevne dané, keď zrazu zistíme, že<br />

čas a priestor v ňom sú len veľmi relatívne<br />

konštanty? Alebo o svete, kde si<br />

jeho najmenšie častice robia posmech<br />

z vážnych experimentov? Povedzme<br />

taký jav kvantového skoku: pozorovaná<br />

častica vo fyzikálnom laboratóriu<br />

celkom pokojne zmizne z nášho<br />

„dohľadu“, aby sa zrazu z ničoho nič<br />

zjavila na inom mieste sledovanej,<br />

zdanlivo pevnej štruktúry. Pri experimente<br />

s laserovým lúčom, kde<br />

sa skúma hybnosť a energia fotónu,<br />

musíme konštatovať, že náš postoj pri<br />

pozorovaní ovplyvňuje, ba dokonca<br />

určuje výsledok experimentu. Čím<br />

presnejšie chceme poznať polohu<br />

častice, tým väčšia je odchýlka pri<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

meraní jej energetickej hladiny. Túto<br />

„neurčitosť“ vieme aj matematicky<br />

vyjadriť. Kvantová fyzika nám ukázala<br />

hranice nášho „presného a jasne<br />

rozlíšeného poznania“, ktoré kedysi<br />

presadzoval Descartes. Možno ešte<br />

viac prekvapujúce, predtým nepredstaviteľné<br />

dôsledky priniesla slávna,<br />

v čase jej vzniku veľmi rezervovane<br />

prijímaná fyzikálna teória, ktorej potvrdenie<br />

sme našli až vo vzdialenom<br />

vesmíre. Ide o všeobecnú teóriu relativity.<br />

Vezmime si jednu jej tézu:<br />

Albert Einstein prišiel s nápadom, že<br />

gravitačná sila nespôsobuje len jednoduché<br />

priťahovanie hmotných telies<br />

(ako sa domnieval Isaac Newton),<br />

ale že spôsobuje aj deformáciu<br />

„časopriestoru“. Vezmime si najprv<br />

ten priestor: v roku 1915 vyslovil objaviteľ<br />

relativity myšlienku, že svetlo,<br />

ako nositeľ energie, je vo veľkých<br />

vzdialenostiach vesmíru preukázateľne<br />

deformované gravitáciou. Táto<br />

prečudesná myšlienka bola onedlho<br />

experimentálne overená a potvrdená.<br />

Stalo sa tak pri astronomickom


VESMÍR<br />

„Pokiaľ sa teda ľudský duch nachádza<br />

teraz v hmotnosti, koná<br />

s ňou časť veľkého večného kolobehu,<br />

samozrejme bez toho, že by to<br />

sám pozoroval. A tak jedného dňa<br />

dostane sa spolu s ňou konečne tiež<br />

na hranicu, kde tá časť sveta, na<br />

ktorej sa nachádza, blíži sa pomaly<br />

k rozkladu. Potom je ale najvyšší čas<br />

pre všetkých ľudských duchov, nachádzajúcich<br />

sa ešte v hmotnosti,<br />

aby sa poponáhľali stať sa takými,<br />

aby mohli vystúpiť nahor k bezpečnému,<br />

jasnému prístavu večnej ríše.<br />

Aby teda našli pravú a predovšetkým<br />

najkratšiu cestu, ako sa dostať<br />

z dosahu začínajúcich nebezpečenstiev<br />

skôr, než ich tieto budú môcť<br />

strhnúť so sebou.“<br />

(Abd-ru-shin: Vo svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu, prednáška Ja som vzkriesenie i život...)<br />

pozorovaní úplného zatmenia slnka<br />

o štyri roky neskôr. Ukázalo sa, že<br />

v blízkosti celkom zakrytého slnečného<br />

kotúča sú lúče hviezd gravitačne<br />

zakrivené. „Svet nemá iba tri<br />

rozmery, môže ich byť viac!“ – mohli<br />

celkom pokojne písať denníky v tieto<br />

pamätné dni. Potvrdenie teórie relativity<br />

pritiahlo k osobe čudáckeho fyzika<br />

celosvetovú pozornosť. Skutočne<br />

je to tak: veľký hmotný objekt (napríklad<br />

galaxia), ležiaca medzi zdrojom<br />

žiarenia a pozorovateľom môže<br />

svetlo zakriviť a obraz vysielaný<br />

z jeho zdroja zosilniť, alebo vytvoriť<br />

zdvojený, „zrkadlový“ obraz. A preto<br />

vzdialené vesmírne objekty, ktoré pozorujeme<br />

na oblohe, vôbec neležia<br />

na ideálnej priamke vychádzajúcej<br />

z nášho oka. Dokonca môžu byť len<br />

odrazom objektu, nachádzajúceho sa<br />

o pár svetelných rokov „vedľa“.<br />

UMIERAJÚCE HVIEZDY<br />

šetky hviezdy, ktoré pozorujeme,<br />

V existujú vďaka rovnováhe medzi<br />

tlakom termonukleárnych reakcií<br />

v ich jadre, a tlakom gravitácie, ktorou<br />

pôsobí ich obrovská hmotnosť<br />

smerom do ich stredu. Čo sa stane,<br />

ak hviezde „dôjde palivo“, čo spôsobí<br />

gravitačná sila na jej povrchu?<br />

Zistilo sa, že sa to odvíja od toho,<br />

akú veľkú hmotnosť mala pôvodná,<br />

„normálna“ hviezda. Najlepšie sú<br />

na tom tie hviezdy, ktorých hmotnosť<br />

neprekročí v záverečnej fáze vývoja<br />

1,4-násobok hmotnosti Slnka.<br />

O týchto písal v roku 1931 štúdiu<br />

mladý indický astronóm Subrahmanyan<br />

Chandrasekhar. Uvažoval<br />

o existencii veľmi malých hviezd, objemovo<br />

stokrát menších ako Slnko,<br />

ktoré by vznikali po uplynutí obdobia<br />

„aktívneho života“ hviezdy<br />

následkom jej gravitačného zmrštenia.<br />

Dnes tieto minihviezdy nazývame<br />

bielymi trpaslíkmi. Pre<br />

nás sú takmer neviditeľné kvôli<br />

malej veľkosti a nízkej svietivosti,<br />

ale gravitačná sila, pôsobiaca<br />

na ich povrchu, je stotisícnásobne<br />

väčšia, než na Zemi. Horší osud<br />

majú hviezdy, ktoré boli za svojich<br />

dobrých rokov ťažšie, hmotnejšie,<br />

než 1,4-násobok slnečnej<br />

hmotnosti. „Prepadnú“ sa až<br />

do podoby takzvanej neutrónovej<br />

hviezdy, vyznačujúcej sa takým<br />

silným gravitačným poľom, že<br />

tu dochádza k drveniu atómových<br />

jadier. Neutróny v atómoch<br />

tento proces prežijú bez ujmy,<br />

ale elektróny a protóny sú vtlačené<br />

do seba, takže vzniknú opäť<br />

neutróny. Tieto malé hviezdne<br />

telesá, veľkosťou dosahujúce<br />

priemer okolo desiatich kilometrov,<br />

teda obsahujú len číry, nesmierne<br />

hustý plyn tvorený zo samých<br />

neutrónov. Pôsobivo o tom<br />

hovorí Dr. Richard Steinpach:<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


VESMÍR<br />

„Nakoniec už nie sú žiadne rozdielne<br />

prvky, dokonca ani kladne alebo záporne<br />

nabité častice, ale už len jednotvárna<br />

„hmota“ bez akejkoľvek rôznosti.<br />

Hmota je zbavená všetkých zvláštnych<br />

rozlíšení a uvedená späť do pra-stavu.<br />

(…) Mnohotvárnosť prvkov spočíva<br />

totiž v rozdielnom počte ich elementárnych<br />

častíc, ktoré podmieňujú atómovú<br />

hmotnosť, teda tiaž. Súčasne<br />

s týmto zvislým rozdelením (- hmoty,<br />

pozn. red.) prebieha však – podobné<br />

vodorovnej osi – stavebnými kameňmi<br />

hmotného sveta rozštiepenie prostredníctvom<br />

kladných alebo záporných<br />

elektrických nábojov. V tomto dvojitom<br />

členení hmoty sa (obrazne povedané)<br />

na zvislej a vodorovnej osi prejavuje<br />

kríž, ktorý je obsiahnutý v akejkoľvek<br />

rozmanitosti látok, áno, ktorá až<br />

z neho vzniká. Tak sa teda umieranie<br />

hmoty stáva obrazom otrasnej veľkosti:<br />

po strate svojho rozčlenenia uhasína<br />

aj v nej vpísaný kríž. (...) Kríž sa<br />

tým prejavuje vo svojom pravom význame:<br />

ako výraz sily, ktorá uvádza<br />

do pohybu a vytvára formu! Jeho zrútením<br />

a zmiznutím končí aj náš dôverne<br />

známy hmotný svet.“<br />

Napriek tomu, že sú neutrónové hviezdy<br />

malé telesá, ich hmotnosť je 1,4–2-násobok<br />

slnečnej hmotnosti. Existencia<br />

takých nesmierne hutných telies bola<br />

spočiatku len nepotvrdenou vedeckou<br />

hypotézou ruského fyzika L. D. Landaua.<br />

Ich skutočné jestvovanie sa podarilo<br />

experimentálne dokázať astronomickým<br />

pozorovaním až v roku<br />

1968. Pomocou rádiového skenovania<br />

vesmíru bolo možné objaviť rýchlo rotujúce<br />

zdroje pravidelného rádiového<br />

signálu, ktoré extrémnou silou magnetického<br />

poľa zodpovedajú hypotetickej<br />

predstave neutrónových hviezd. Dnes<br />

ich poznáme pod názvom pulzary.<br />

ČIERNE DIERY<br />

o vesmíre je podľa astronómov pomerne<br />

vzácnym javom situácia, keď<br />

V<br />

si hviezda až do záverečnej fázy svojho<br />

vývoja zachová hmotnosť väčšiu než<br />

dve Slnká. Väčšina príliš ťažkých<br />

hviezd totiž skončí svoju existenciu pri<br />

mohutnom výbuchu hmoty, ktorému<br />

hovoríme supernova. Len veľmi „prerastené“<br />

hviezdy, ktoré neskončia ako<br />

supernovy, zmenia sa na čosi, čo je aj<br />

dnes veľmi ťažké popísať. Pri gravitačnom<br />

zrútení takého mohutného telesa<br />

nastane jav, ktorý pripomína trikový<br />

záber – úplne totiž „zmizne“ z nášho<br />

sveta, pretože nejestvuje žiadna látka,<br />

ktorá by vydržala taký silný tlak.<br />

Tento jav teoreticky predpokladal už<br />

v roku 1916 Karl Schwarzschild, ale až<br />

v roku 1968 našiel americký fyzik John<br />

A. Wheeler priliehavé meno pre tieto<br />

objekty – a nazval ich čiernymi dierami,<br />

pretože ich gravitačné pole nemôže<br />

opustiť ani svetlo. Sú preto neviditeľné.<br />

A až v tomto období našli astronómovia<br />

nepriame dôkazy, že čierne diery skutočne<br />

existujú. Nie je možné ich zachytiť<br />

žiadnym iným spôsobom, než zistením<br />

veľmi silného zdroja gravitácie,<br />

ktorý k sebe strháva hmotu z okolitého<br />

vesmíru. Tu sa dostávame k problému<br />

s časom. Na základe prepočtov vychádzajúcich<br />

z teórie relativity sa usudzuje,<br />

že pre vonkajšieho pozorovateľa, ktorý<br />

by sa nachádzal v blízkosti čiernej diery,<br />

by procesy v jej vnútri trvali nekonečne<br />

dlho – pokiaľ by tam mohol nahliadnuť.<br />

Je to však relatívne. Pre človeka,<br />

ktorý by do takéhoto deformovaného<br />

priestoru padal, by prekročenie kritického<br />

horizontu na okraji dosahu čiernej<br />

diery trvalo len okamih. Iste nie je<br />

cieľom tohto článku, aby sme sa v ňom<br />

hlbšie venovali fyzikálnym teóriám<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


VESMÍR<br />

a predpokladom, plynúcim z existencie<br />

čiernych dier. Predsa však môžeme<br />

aspoň v náznakoch uvažovať, čo sa<br />

stane s hmotou potom, keď sa prepadne<br />

z pôvodne kolosálneho hmotného telesa<br />

až do matematicky nulového bodu.<br />

Možno si predstaviť, že potom, čo<br />

„zmizne“ z nášho sveta, objaví sa v celkom<br />

iných súradniciach mimo nášho<br />

pozorovateľného vesmíru, podobne ako<br />

sa piesok v presýpacích hodinách presunie<br />

z jednej nádobky do druhej? Tu sa<br />

už pohybujeme v rovine špekulácií. Iná<br />

otázka, ktorá v tejto súvislosti vyvstáva,<br />

znie, či je hmota rozprášená v „ničotu“<br />

nejako schopná znovu sa sformovať.<br />

Nás v tejto súvislosti budú zaujímať výpovede,<br />

pochádzajúce z knižného diela<br />

Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu. Sú<br />

zaujímavé aj tým, že presne zodpovedajú<br />

vedeckým opisom čiernych dier<br />

a aj – len niekoľko desaťročí starým –<br />

astronomickým dôkazom.<br />

O<br />

„VÝLEVKY VESMÍRU“<br />

skar Ernst Bernhardt, autor Posolstva<br />

Grálu, písal prednášky<br />

zoradené vo svojej knihe v tridsiatych<br />

rokoch dvadsiateho storočia, pod<br />

pseudonymom Abd-ru-shin. Nájdeme<br />

v nich aj opisy veľkého kolobehu<br />

hmoty, ktorému je podľa autora podrobený<br />

celý hmotný svet. Ten zaujíma<br />

v Abd-ru-shinovom kozmologickom<br />

prehľade spodnú, „najhutnejšiu“ vrstvu<br />

stvorenia. Pre svoju vzdialenosť<br />

od zdroja všetkej existencie, Božského<br />

Prasvetla, potrebuje hmota neustále<br />

obnovovanie formujúcej sily v cykle<br />

vzniku a zániku. Záver a nový začiatok<br />

tohto kolobehu prebieha v kozmických<br />

„výlevkách“, kde dochádza k „rozomletiu“<br />

a úplnému rozrušeniu hmoty<br />

a následne k jej novému sformovaniu.<br />

Všimnime si, že pojem výlevka zodpovedá<br />

vedeckým predstavám o mohutnej<br />

deformácii časopriestoru v okolí čiernych<br />

dier. Skutočne v nich dochádza<br />

aj k enormnému stlačeniu a úplnému<br />

zničeniu hmoty. Zároveň s gravitačným<br />

kolapsom dochádza v okolí čiernej<br />

diery k enormnému zrýchleniu vírivého<br />

pohybu, ktorý je schopný odsať<br />

z „blízkeho“ vesmíru všetky hmotné<br />

i energetické častice. Podľa Abd-ru-<br />

-shina je tak hmota „rozprášená na prasemeno“.<br />

Podľa súčasných vedcov sa<br />

všetky predtým rozlíšiteľné čiastočky<br />

hmoty alebo zmenia na neutróny (pri<br />

pulzaroch), alebo sú stlačené až do „abstraktna“,<br />

teda úplne mimo náš pozorovateľný<br />

svet. Čo sa s hmotou stane<br />

potom, popisuje autor Posolstva Grálu<br />

takto: Po vsatí do výlevky sa hmota<br />

„rozpráši“ a následne nanovo formuje,<br />

aby dala postupne vznik novým hmotným<br />

telesám na začiatku nového kolobehu<br />

hmotného stvorenia.<br />

DEJE VO VESMÍRE<br />

SÚVISIA S DUCHOVNÝM<br />

SVETOM<br />

P<br />

odľa Posolstva Grálu je celý hmotný<br />

svet substrátom, ktorý slúži na vývoj<br />

ľudských duchov z pôvodne nevedomých<br />

duchovných zárodkov. Ľudské<br />

bytosti sú na svojej ceste hmotným<br />

stvorením podporované vysoko vyvinutými<br />

duchmi, ktorí poznajú konečný<br />

cieľ vývoja duchovného človeka. Týmto<br />

cieľom je duchovne - bytostná časť stvorenia,<br />

nachádzajúca sa mimo dosahu<br />

kolobehu hmotného vesmíru. To je oblasť,<br />

ktorá už nie je vystavená nebezpečiu<br />

zániku hmoty. Na to, aby sa duch<br />

pozemského človeka dostal na túto, pre<br />

neho najvyššiu možnú úroveň, musí sa<br />

prežívaním v hmotnosti postupne zbaviť<br />

všetkých temných žiadostí a vášní.<br />

Musí sebavedomým a slobodným rozhodnutím<br />

dospieť k túžbe spolupracovať<br />

na ďalšom vývoji stvorenia a tým<br />

zároveň slúžiť svojmu Stvoriteľovi. Len<br />

vďaka tomuto snaženiu od neho postupne<br />

„odpadnú“ všetky hmotné záhaly,<br />

vrátane jemnohmotného, teda<br />

duševného tela, alebo sa aspoň stanú<br />

„ľahkými“ a priepustnými pre vyžarovanie<br />

z duchovného. Takto očistený<br />

duchovný človek dokáže vedome prežívať<br />

prúdenia z duchovnej ríše čiastočne<br />

už aj tu na Zemi. Jeho motivácia<br />

sa stáva nesebeckou, dávajúcou, čím je<br />

vzorom a pomocou pre svojich blížnych.<br />

Na druhej strane, pre tých ľudských duchov,<br />

ktorí sa na základe svojej slobodnej<br />

vôle odvrátili od duchovných hodnôt<br />

a pokladajú za hodnotnú a jedine<br />

existujúcu iba hmotu, pútajú sa k nej<br />

a to sa stáva prekážkou ich vzostupu.<br />

Vystavujú sa tak riziku, že budú pre<br />

lipnutie na hrubohmotnom, či jemnohmotnom<br />

svete spolu s temnejšími<br />

a hutnejšími časťami vesmíru strhnutí<br />

k rozkladu. Preto je čas vývoja<br />

ľudského ducha v hmote obmedzený<br />

na obdobie, keď ešte nenastáva „prestarnutie“<br />

a rozpad hmoty v pralátku.<br />

V Biblii spomínané „večné zatratenie“,<br />

či vymazanie z knihy života nie je podľa<br />

Posolstva Grálu ničím iným, než zovretím<br />

a zadržaním ducha človeka v umierajúcej<br />

hmote. Tu však treba zdôrazniť,<br />

že pod pojmom hmota Abd-ru-shin<br />

nechápe len náš fyzický svet. Jeho obdobou<br />

je takzvaný jemnohmotný svet,<br />

ktorý človeka očakáva po pozemskej<br />

smrti. Je to svet jeho vlastných túžob,<br />

prianí a myšlienok, ktorý vznikol v dôsledku<br />

samočinnej činnosti „zákonov<br />

stvorenia“. Človek k vzniku jemnohmotného<br />

sveta prispieva vždy – tým,<br />

ako myslí, cíti a koná už tu na Zemi.<br />

Takto si podľa autora Posolstva Grálu<br />

treba vysvetliť aj biblický výrok „Ich<br />

činy pôjdu za nimi.“ Je len na každom<br />

človeku, aký obraz si vytvorí z vyššie<br />

uvedených poznatkov. Či ho bude považovať<br />

iba za náboženské blúznenie,<br />

alebo sa rozhodne dôkladne preskúmať<br />

pramene, ktoré o tomto veľkom svetovom<br />

dianí podrobne<br />

hovoria.<br />

Roman Levický<br />

levicky@svetgralu.sk<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


Príbeh jedného<br />

z najzvláštnejších procesov<br />

v dejinách modernej justície<br />

Ak listujeme Brockhausovou encyklopédiou,<br />

dozvieme sa, že posledný<br />

proces s čarodejnicami sa konal v roku<br />

1793 v Poznani. To však nezodpovedá<br />

pravde. Posledný proces proti čarodejniciam<br />

sa uskutočnil počas druhej svetovej<br />

vojny vo Veľkej Británii v roku<br />

1944. Bol namierený proti mediálne<br />

nadanej žene zo Škótska na základe<br />

200 rokov starého zákona proti čarodejníctvu<br />

a kúzelníctvu.<br />

H<br />

HELEN DUNCAN –<br />

NADANÉ MÉDIUM<br />

elen Duncanová (1897 – 1956) sa<br />

narodila v Škótsku, kde bola neskôr<br />

známa ako médium. Viac ako 10<br />

rokov vykonávala rôzne špiritistické<br />

experimenty, napríklad zhmotnenie<br />

zomrelých do formy ľudských tiel,<br />

ktoré sa mohli pohybovať a rozprávať.<br />

Títo duchovia privolaní z „onoho<br />

sveta“ ohromovali pri seansách prítomných<br />

príbuzných tajomstvami,<br />

ktoré boli známe len v najužšom rodinnom<br />

kruhu.<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

Na prvý pohľad to vyzeralo ako<br />

nevinná záležitosť, zvlášť v Anglicku.<br />

Práve Anglicko je totiž povestné ezoterickými<br />

predstavami, od strašidiel<br />

v starých hradoch a zámkoch až<br />

po vieru v najrôznejšie bájne bytosti<br />

a ďalšie špiritistické fenomény.<br />

V<br />

HLÁSI SA MŔTVY<br />

NÁMORNÍK<br />

krajinách zasiahnutých vojnou<br />

mnohí ľudia pátrali rôznymi<br />

špiritistickými metódami po osude<br />

svojich príbuzných a priateľov,


HISTÓRIA<br />

od ktorých nedostávali žiadne správy,<br />

alebo ktorí boli nezvestní. Využívali<br />

pritom astrológiu, vykladanie kariet,<br />

nekromanciu (veštenie za pomoci<br />

duchov zomrelých), ďalej kyvadlo<br />

a ďalšie okultné pomôcky. Tak prišli<br />

aj k Helen Duncanovej. Pri niektorej<br />

z jej seáns sa účastníci snažili nadviazať<br />

kontakt s námorníkom vojenskej<br />

lode „H. M. S. Barham“, bojovej lode<br />

triedy Queen Elizabeth z roku 1914,<br />

ktorú v roku 1941 potopila nemecká<br />

ponorka v Stredozemnom mori a anglická<br />

vláda túto stratu tajila.<br />

Spojenie so zomrelým námorníkom<br />

sa podarilo. Mohol sa u Helen<br />

Duncanovej zhmotniť a podať správu<br />

o potopení lode, pri ktorom on sám<br />

prišiel o život. A tak Helen Duncanovú,<br />

ktorá o strate lode nemohla nič<br />

vedieť, podozrievala tajná služba M15<br />

zo špionáže. Keď potom prebiehali<br />

prípravy na vylodenie v Normandii<br />

(ktoré sa uskutočnilo v júni 1944),<br />

boli agenti tajnej služby M15 nervózni,<br />

najmä keď Helen v máji 1941<br />

podala správu o „strate jednej veľkej<br />

bojovej lode („Hood“)“, o ktorej admiralita<br />

predtým nevedela.<br />

Obávala sa tajná polícia, že by<br />

Helen Duncanová mohla vyzradiť<br />

aj termín a miesto plánovaného<br />

vylodenia?<br />

T<br />

VÄZNENIE<br />

ZA ČARODEJNÍCTVO<br />

A KÚZELNÍCTVO<br />

ak došlo začiatkom roku 1944<br />

k jednému z najabsurdnejších<br />

procesov v anglických dejinách kriminalistiky.<br />

Najprv sa musela Helen<br />

Duncanová dostaviť do Portsmouthu<br />

pred súd. Ten však nenašiel žiadny<br />

dôvod, pre ktorý by ju odsúdil<br />

na vyšší trest, než je malá pokuta.<br />

A tak bola gazdiná, ktorej dvaja synovia<br />

bojovali na fronte, prepravená<br />

do Londýna a predvedená pred<br />

chýrny veľký trestný súd „Old Bailey“.<br />

Tam sa po „prehrabovaní sa“<br />

v zaprášených spisoch našiel konečne<br />

dôvod na obžalobu: bol ním<br />

„Witchcraft Act“, zákon proti čarodejníctvu<br />

a kúzelníctvu z roku 1735!<br />

Tieto paragrafy umožnili podľa anglického<br />

zvykového práva odsúdiť<br />

Helen Duncanovú na deväť rokov<br />

väzenia, čo je z pohľadu dnešného<br />

práva nezvyčajné.<br />

Nepomohlo ani verejné rozhorčenie<br />

špiritistických spoločností nad<br />

nespravodlivým rozsudkom. Revízia<br />

chybných rozsudkov nebola<br />

uprostred vojny povolená, a tak musela<br />

ísť Helen do väzenia. Personál<br />

väznice vedel o zámernom omyle<br />

justície a uľahčoval Helen pobyt vo<br />

väzení, ako len mohol. Jej cela zostávala<br />

stále otvorená a mohla naďalej<br />

vykonávať ezoterickú činnosť.<br />

Strážcovia väzenia a osadenstvo väznice<br />

využívali možnosti získať vďaka<br />

prominentnej väzenkyni špiritistické<br />

skúsenosti. Helen navštevovali vo väzení<br />

známi špiritisti, dokonca sa tam<br />

vraj objavil i britský premiér Winston<br />

Churchill. Vedel o nespravodlivom<br />

rozsudku, ale sám nemohol,<br />

alebo nechcel zasahovať.<br />

Po šiestich mesiacoch väzenia bola<br />

Helen Duncanovej udelená milosť<br />

a prepustili ju. Vylodenie v Normandii<br />

prebehlo v júni 1944 a ďalšie nebezpečenstvo<br />

z „prezradenia tajomstva“<br />

nehrozilo.<br />

DO DNEŠNÉHO DŇA<br />

ŽIADNA REHABILITÁCIA<br />

S<br />

nahy o rehabilitáciu Helen Duncanovej<br />

zostali do dnešného dňa<br />

bez úspechu, i keď sotva niekto pochyboval<br />

o tom, že v rozsudku šlo<br />

o tragický omyl, ktorý nemá v dejinách<br />

modernej kriminalistiky obdobu.<br />

Ale pre úradníkov, obzvlášť<br />

v justícii, je veľmi ťažké pripustiť<br />

chybné rozhodnutie. Nielen vo Veľkej<br />

Británii.<br />

Siegfried Hagl<br />

hagl@svetgralu.sk<br />

Literatúra:<br />

(1) Shandler Nina, The strange of Hellish Nell,<br />

Da Capo Press, Cambridge MA, 2006<br />

(2) http://www.helenduncan.org.uk/<br />

(3) http://www.orf.at/070117-8209/index.<br />

html<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


TÉMA


Fenomén<br />

Werner Huemer<br />

„transplantácie spomienok“<br />

Po transplantáciách sa u príjemcov orgánov často objavujú vlastnosti ich darcov.<br />

Ako dochádza k tomuto záhadnému fenoménu?<br />

laire Sylvia dostala prostredníctvom<br />

transplantácie nové srdce<br />

C<br />

a pľúca. Ako väčšina príjemcov orgánov<br />

nevie, od koho orgány pochádzajú.<br />

Po implantácii však pocítila,<br />

že sa zmenila. Niekedy má pocit,<br />

že v nej je „ešte niekto iný“, že jej<br />

doterajšie vedomie vlastného ja je<br />

prekryté „prítomnosťou niekoho<br />

ďalšieho“. Do určitej doby po implantácii<br />

sa jej snívali sny o mladíkovi<br />

menom Tim, ku ktorému cítila<br />

lásku. Neskôr sa ukázalo, že Tim sa<br />

volal darca orgánov, mladík, ktorý<br />

prišiel o život pri nehode na motocykli.<br />

Keď raz večer šla so svojím<br />

známym vysokou rýchlosťou na motorke,<br />

naplnil ju pocit obrovského<br />

šťastia…<br />

Claire Sylvia bola v roku 1998<br />

jednou z prvých osôb, ktoré verejne<br />

hovorili o týchto skúsenostiach.<br />

Spoločne s Williamom Novakom<br />

napísala autobiografickú knihu<br />

„Herzensfremd“ (Cudzie srdce).<br />

Medzitým bolo zdokumentovaných<br />

mnoho ďalších prípadov,<br />

v ktorých pacienti po transplantáciách<br />

srdca prežívali nápadné zmeny<br />

vo svojich pocitoch a správaní, ktoré<br />

pozostalí po zosnulom darcovi orgánov<br />

spoznávali ako jeho osobné<br />

vlastnosti. Napríklad osemnásťročnej<br />

Danielle sa vyvinulo nadšenie<br />

pre hudbu, naučila sa hrať na gitare<br />

a začala spievať. Srdce, ktoré získala,<br />

pochádzalo od osemnásťročného<br />

mladíka, ktorý bol hudobníkom<br />

a písal básne. Chlapec, ktorému<br />

bolo implantované srdce utopeného<br />

Príjemcovia orgánov<br />

často trpia zmenami<br />

osobnosti, konfliktmi<br />

identity, strachom<br />

a depresiami<br />

dieťaťa, začal naraz trpieť iracionálnym<br />

strachom z vody. Iný chlapec,<br />

Carter, ktorý vo veku sedem<br />

mesiacov dostal srdce šestnásťmesačného<br />

Jerryho, sa naraz začal<br />

správať spôsobom typickým pre<br />

Jerryho. Jerryho matka sa o prvom<br />

stretnutí s Carterom vyjadrila nasledovne:<br />

„Keď ma objal, cítila som<br />

vlastného syna, jeho energiu. Carter<br />

vyslovoval vo svojej detskej reči rovnaké<br />

slová a hral sa s mojím nosom<br />

úplne rovnaným spôsobom, ako to<br />

robieval Jerry.“ Mladý príjemca orgánu<br />

nadviazal s Jerryho rodičmi<br />

zvláštny vzťah a nazýval ich dokonca<br />

„mama“ a „tata“.<br />

Podobné svedectvá nie sú ojedinelými<br />

prípadmi. Americký kardiológ,<br />

doktor Paul Pearsall, sa zhováral<br />

s viac než stovkou príjemcov<br />

srdca, ktorí sú presvedčení o tom,<br />

že cítia spojenie so zosnulým darcom<br />

orgánu. Ich výpovede preskúmal<br />

tak, že vždy vyhľadal rodinných<br />

príslušníkov, príbuzných<br />

a priateľov darcu a pýtal sa ich<br />

na jeho vlastnosti v rôznych oblastiach<br />

života.<br />

Výsledky výskumných prác<br />

Dr. Pearsalla, ktoré zverejnil v odbornom<br />

časopise „Journal of Near-<br />

-Death-Studies“ (Časopis pre štúdie<br />

prípadov blízkych smrti) a v knihe<br />

„Heilung aus dem Herzen“ (1999;<br />

Vyliečenie zo srdca), priniesli<br />

na svetlo sveta pozoruhodné skutočnosti:<br />

u viac než 10 percent ľudí,<br />

ktorým bolo transplantované srdce,<br />

sa po operácii objavilo až päť nápadných<br />

paralel so životom darcu<br />

orgánu. V súčasnosti je tento fenomén<br />

často označovaný ako „transplantácia<br />

spomienok“ (transplanted<br />

memories).<br />

Týmto fenoménom nie sú postihnutí<br />

len príjemcovia srdca, ale aj<br />

iných orgánov. Známy je napríklad<br />

prípad štyridsaťsedemročného robotníka,<br />

ktorý začal náhle po implantácii<br />

pečene prejavovať veľkú<br />

lásku ku klasickej hudbe, ktorá ho<br />

pred operáciou vôbec nezaujímala.<br />

Orgán, ktorý dostal, pochádzal<br />

od mladého huslistu…<br />

Niekto môže namietať, že takéto<br />

príklady sú len senzačnými opismi<br />

mimoriadnych prípadov transplantácií,<br />

ktoré sú dnes viac-menej<br />

tabuizované. Zriedkavo sa hovorí<br />

o tom, že sa po týchto zákrokoch<br />

objavujú psychické ťažkosti. Anna<br />

Bergmannová ich zhrnula vo svojej<br />

vynikajúcej knihe „Der entseelte<br />

Patient“ (2004; Pacient bez duše):<br />

„Transplantačná medicína vytvorila<br />

nový typ pacienta s úplne unikátnymi<br />

psychickými problémami.<br />

Okolo 50 až 70 percent príjemcov<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


TÉMA<br />

životne dôležitých orgánov (srdce,<br />

pečeň, obličky, pankreas, pľúca)<br />

trpí zmenami osobnosti, konfliktmi<br />

identity, strachom a depresiami.<br />

V USA vznikol pre tieto špeciálne<br />

problémy nový psychiatrický<br />

odbor „Organ Transplantation Psychiatry<br />

(OTP)“. V prvých dvoch<br />

týždňoch po operácii sa u príjemcov<br />

orgánov môžu objaviť blúznivé<br />

stavy, v ďalšom priebehu potom<br />

depresie, psychózy a dokonca i nebezpečenstvo<br />

samovraždy. Predpokladá<br />

sa i vysoký počet štatisticky<br />

nepodchytených prípadov, pretože<br />

mnohí z týchto pacientov sa o svojich<br />

problémoch boja hovoriť.<br />

Výpovede pacientov prevracajú<br />

naruby základný predpoklad transplantačného<br />

lekárstva, že jednotlivé<br />

diely ľudského tela sú vymeniteľné<br />

rovnako ako pokazené diely stroja.<br />

Naopak. Opäť sa ukazuje, že človek<br />

je očividne viac než len súbor svojich<br />

telesných častí.<br />

L<br />

MAJÚ BUNKY<br />

PAMÄŤ?<br />

ekárska veda zistila, že procesy<br />

vovnútri ľudského tela nie sú<br />

bezpodmienečne viazané na určité<br />

miesta alebo orgány, ako sa dlho<br />

predpokladalo. Niektoré experimenty<br />

ukázali, že mnohé deje sú preukázateľné<br />

i za hranicou tela.<br />

Srdce je napríklad silným generátorom<br />

elektromagnetickej energie.<br />

Zo srdca prúdi toľko elektrického<br />

prúdu, že by sme ním mohli rozsvietiť<br />

žiarovku. Aj jeho magnetické<br />

pole je pozoruhodné. Pomocou citlivého<br />

magnetometra je možné zaznamenať<br />

ľudské telo dokonca zo<br />

vzdialenosti 30 metrov. Preto sa dá<br />

predpokladať, že s energiou srdca<br />

sa prenášajú aj informácie všetkým<br />

orgánom a miestam v tele.<br />

Vyšlo najavo, že existuje komunikácia<br />

medzi srdcom a mozgom, ktorá<br />

ďaleko presahuje doposiaľ známe<br />

nervové spojenia. Určité neurotransmittery,<br />

chemické látky nevyhnutné<br />

pre funkciu mozgu, sa nachádzajú<br />

v mozgu aj v srdci a prostredníctvom<br />

krvi kolujú v celom tele.<br />

Existujú teda jasné indície, že určité<br />

osobné charakteristické vlastnosti,<br />

ktoré boli doposiaľ spájané<br />

len s mozgovou činnosťou, sú skutočne<br />

prenášané a ukladané do ostatných<br />

buniek v tele. Veda preto<br />

prišla s teóriou bunkovej pamäte.<br />

Podľa nej každý telesný orgán, a predovšetkým<br />

„telesný generátor“ srdce,<br />

nesie v sebe to, čo patrí k jeho osobnosti.<br />

A pri transplantácii orgánu<br />

sa potom tieto „spomienky“ údajne<br />

prenášajú na príjemcu.<br />

Materialisticky orientovaní vedci<br />

sa s týmto pokusom o vysvetlenie<br />

fenoménu „transplantácie spomienok“<br />

možno uspokoja, hoci zostáva<br />

len špekuláciou. V zásade totiž<br />

vychádzajú z toho, že osobnosť<br />

človeka – náš vnútorný duševný svet,<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


TÉMA<br />

naše emócie, naše vedomie, ducha –<br />

možno uspokojivo vysvetliť len<br />

funkciami mozgu a tela.<br />

Ak si však pod pojmom človek<br />

predstavíme duchovnú bytosť, ktorá<br />

sa ku svojmu fyzickému telu len pripojila,<br />

ako sa zmení náš pohľad?<br />

Keď vychádzame z toho, že naše vedomie<br />

nie je produktom mozgu, ale<br />

výsledkom nehmotných duševných<br />

procesov?<br />

Tento predpoklad už dnes nie je len<br />

púhou otázkou viery, alebo nedoložiteľnou<br />

hypotézou. Ľudia, skúmajúci<br />

zážitky blízke smrti, medzi ktorých<br />

patrí napríklad aj holandský kardiológ<br />

Pim van Lommel, vo svojich štúdiách<br />

potvrdili, že ľudské vedomie<br />

môže existovať aj mimo tela.<br />

V<br />

„SPIRITUÁLNA<br />

OKUPÁCIA“<br />

Z ONOHO SVETA?<br />

ychádzajme teda z toho, že človek<br />

je spojením tela a duše. Ľudská<br />

duša opúšťa v priebehu explantácie<br />

– odoberania orgánu – svoju<br />

telesnú schránku a telo umiera. Je<br />

preto možné, aby prenosom orgánu<br />

zo zosnulého tela a jeho oživením<br />

v inom tele zostalo zachované spojenie<br />

medzi dušou, ktorá prešla<br />

na onen svet, a príjemcom orgánu?<br />

Niektorí autori odpovedajú na túto<br />

otázku kladne.<br />

Vychádzajúc z predpokladu existencie<br />

nehmotnej duše, ktorá pri<br />

smrti opúšťa telo a žije ďalej vo<br />

sfére onoho sveta, je prirodzene<br />

mysliteľné, že táto duša mnohokrát<br />

hľadá spojenie s pozemským svetom.<br />

V prípade spomínanej Claire<br />

Sylvie to vyzerá tak, že Tim – mladík,<br />

od ktorého dostala srdce – chcel<br />

priviesť príjemkyňu svojho orgánu<br />

k svojej niekdajšej rodine. „Pevne<br />

verím, že ma Tim naviedol k tomu,<br />

aby som vyhľadala jeho rodinu, aby<br />

s nimi opäť mohol byť v kontakte<br />

a možno aj preto, aby to, čo za jeho<br />

života zostalo nevyriešené, sa mohlo<br />

vyriešiť a dokončiť,“ napísala Claire<br />

Sylvia.<br />

Ďalší mimoriadny prípad, ktorý<br />

rovnako naznačuje nadviazanie<br />

kontaktu z onoho sveta, sa týkal desaťročného<br />

dievčaťa, ktoré získalo<br />

srdce od zavraždeného osemročného<br />

dieťaťa. Dievčatko sa muselo liečiť<br />

na psychiatrii, pretože od implantácie<br />

trpelo desivými snami. Počas sedení<br />

u lekára rozprávalo tak detailne<br />

a realisticky o tom, ako bolo vo svojich<br />

snoch zabité, že bola privolaná<br />

polícia. Na údiv zúčastnených informácie<br />

o trestnom čine zodpovedali<br />

opisu skutočných udalostí.<br />

V<br />

EXPERIMENT<br />

SKÚMA DNA…<br />

ráťme sa najskôr ku koncepcii<br />

bunkovej pamäte. Je pochopiteľné,<br />

že všetky orgány a časti tela<br />

obsahujú informácie o osobnosti<br />

človeka, pretože touto osobnosťou<br />

boli utvárané a vyvinuli sa pod jej<br />

vplyvom. Kvôli tomu si nemusíme<br />

myslieť, že by snáď osobnosť vznikala<br />

v tele.<br />

Vychádzajme teda z predpokladu,<br />

že duša, sídlo ľudskej osobnosti,<br />

vstupuje do tela (a pri smrti ho opäť<br />

opúšťa), oživuje ho a formuje. Ale<br />

ako dochádza k jeho ovplyvňovaniu?<br />

Na túto otázku dáva odpoveď<br />

zaujímavý experiment, s ktorým<br />

prišiel Američan Cleve Backster, vynálezca<br />

detektora lži. Skúmal biele<br />

krvinky, ktoré odoberal pokusným<br />

osobám z ústnej sliznice a udržiaval<br />

ich pri živote v živnom médiu.<br />

Backster zistil, že leukocyty (teda<br />

krvinky) reagovali, akonáhle testovaným<br />

osobám, ktorým boli odobrané,<br />

ukázal emocionálne ladené<br />

alebo sexuálne vzrušujúce obrázky<br />

– a to i vtedy, keď boli skúmavky<br />

s bunkami vzdialené kilometre<br />

od pokusných osôb, alebo chránené<br />

pred elektromagnetickým žiarením.<br />

Očividne existuje medzi telesnými<br />

bunkami a nositeľom vedomia, ktorému<br />

patrili, tajomné spojenie, ktoré<br />

trvá dovtedy, kým sú bunky aktívne.<br />

Pim van Lommel k tejto téme vo<br />

svojej knihe „Endloses Bewußtsein“<br />

(2009; Nekonečné vedomie) napísal:<br />

„Tento fenomén možno uspokojivo<br />

vysvetliť, pokiaľ vychádzame z toho,<br />

že DNA je rezonančným miestom<br />

osobného špecifického nelokálneho<br />

vedomia.“ Tento holandský<br />

kardio lóg označuje pojmom „nelokálny“<br />

skutočnosť, že ľudské vedomie<br />

nemá svoj pôvod vo fyzickom<br />

svete. Tvrdí, že ľudská DNA, ktorá<br />

odráža na telesnej úrovni našu individualitu<br />

a je považovaná len za nositeľku<br />

dedičných informácií, má<br />

v skutočnosti ešte obsiahlejší význam.<br />

DNA v každej bunke by mohla<br />

slúžiť ako rozhranie medzi nehmotným<br />

ľudským vedomím a telom. To<br />

by znamenalo, že má za úlohu spájať<br />

každú bunku s duševnou osobitosťou<br />

človeka a prenášať informácie<br />

z vlastnej osobnosti do každej telesnej<br />

bunky.<br />

Táto teória korešponduje aj s výskumom<br />

biofotónov Dr.F.A. Poppa,<br />

ktorý objavil, že z DNA vychádza<br />

zvláštne svetlo, tzv.„biologický<br />

laser“, ktorý sa významným spôsobom<br />

podieľa na komunikácii<br />

v bunkách.<br />

Pokiaľ teda prostredníctvom DNA<br />

prijíma každá bunka v tele informácie<br />

z netelesného vedomia, s ktorým<br />

bola alebo je spojená, vyriešila by sa<br />

hádanka, prečo v zmieňovanom experimente<br />

dokázali biele krvinky reagovať<br />

na svojho „majiteľa“ i na odclonenom<br />

a priestorovo vzdialenom<br />

mieste. I keď bunky nie sú vo fyzickom<br />

spojení s telom pokusnej<br />

osoby, napriek tomu komunikujú<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


TÉMA<br />

s jej vedomím prostredníctvom neviditeľného<br />

spojenia.<br />

To ešte viac upresňuje fungovanie<br />

transplantácie spomienok. Každý<br />

pacient, ktorému je transplantovaný<br />

orgán, s ním získava i špeciálnu<br />

DNA darcu orgánu, ktorá bola<br />

(alebo dokonca stále je) utváraná<br />

iným vedomím a odráža aj jeho<br />

vlastnosti alebo osobné záľuby. To<br />

je ten „cudzí vplyv“, o ktorom hovoria<br />

svedectvá príjemcov orgánov,<br />

ktorí ho musia integrovať do vlastného<br />

života. Vplyv získanej DNA<br />

a jej pôvodného majiteľa je silnejší,<br />

ak príjemca získa srdce, alebo ak nie<br />

je dostatočne silnou osobnosťou.<br />

SPROSTREDKUJÚCI<br />

VPLYV ASTRÁLNEHO<br />

TELA<br />

O<br />

tázka, či prostredníctvom<br />

DNA implantovaného orgánu<br />

môže dlhodobo existovať skutočné<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

spojenie s vedomím zosnulého darcu,<br />

sa zrejme nikdy nedočká vedeckého<br />

vysvetlenia. Uveďme však aspoň niekoľko<br />

súvisiacich úvah.<br />

Abd-ru-shin vo svojom diele „Vo<br />

Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“<br />

vysvetľuje, že medzi dušou človeka<br />

a fyzickým telom je nevyhnutné<br />

spojivo – astrálne telo, ktoré predchádza<br />

vývoju pozemského tela.<br />

Po odlúčení duše počas pozemskej<br />

smrti sa astrálne telo oddelí od tela<br />

fyzického a neskôr sa podobne ako<br />

pozemské telo rozloží (duša existuje<br />

i naďalej). Abd-ru-shin pritom výslovne<br />

poukazuje na to, že astrálne<br />

telo nie je závislé od tela pozemského,<br />

ale od duše. Preto sa napríklad<br />

po amputácii končatiny môžu<br />

objavovať tzv. „fantómové bolesti“,<br />

pri ktorých človek pociťuje bolesť<br />

v časti tela, ktorú už vlastne nemá.<br />

Je to preto, že napriek amputácii fyzickej<br />

časti ľudského tela jej astrálny<br />

predobraz naďalej existuje.<br />

Z toho môžeme – podľa vyššie<br />

zmienenej „teórie DNA“ odvodiť, že<br />

astrálne telo môže byť práve tým neviditeľným<br />

médiom, prostredníctvom<br />

ktorého DNA prijíma informácie<br />

od duše pôvodného majiteľa orgánu,<br />

ktorá sa nachádza na onom svete.<br />

Z prednášok diela „Vo Svetle<br />

Pravdy“ môžeme tiež vyvodiť, že<br />

umelým udržiavaním orgánu v tele<br />

príjemcu nemusí vzniknúť trvalé<br />

spojenie s dušou darcu orgánu. Pokiaľ<br />

sa darca po svojej smrti definitívne<br />

vzdá svojho astrálneho tela,<br />

neexistuje už žiadna možnosť väzby<br />

s jeho bývalými telesnými orgánmi.<br />

Je však ľahko pochopiteľné, že zosnulý,<br />

ktorý veľmi lipne na svojom<br />

fyzickom tele alebo na pozemskom<br />

dianí, svojím postojom tiež odďaľuje<br />

oslabovanie a rozpad astrálneho<br />

tela, a tým naďalej sprostredkováva<br />

impulzy k orgánom explantovaným<br />

z jeho tela.<br />

Všetky tieto súvislosti nás privádzajú<br />

k nutnosti od základov<br />

prehodnotiť súčasnú prax transplantácie<br />

orgánov. Začať treba už<br />

sporným kritériom mozgovej smrti,<br />

ktorá v zmysle našich platných noriem<br />

znamená celkovú smrť, pričom<br />

veľa zdokumentovaných prípadov<br />

dokazuje, že po smrti mozgu nenasleduje<br />

vždy zástava srdca, rozpad<br />

tela a tým odpútanie duše a skutočná<br />

fyzická smrť. Na darcov orgánov<br />

sa musíme pozerať ako na žijúcich<br />

ľudí, ktorí majú len z veľkej<br />

časti nefunkčný mozog. Okrem toho<br />

je nevyhnutné informovať o všetkých<br />

možných následkoch nielen<br />

darcu orgánov, prípadne jeho príbuzných<br />

(kvôli možnému vnímaniu<br />

bolesti počas odnímania orgánu),<br />

ale predovšetkým príjemcu orgánov<br />

(kvôli možným duševným problémom<br />

a celoživotnej závislosti na liekoch).<br />

Povolenie na odňatie orgánov<br />

by mal zodpovedne udeľovať len človek<br />

sám za seba, nie jeho príbuzní,<br />

a každý príjemca orgánov by mal<br />

vedieť, kto a za akých okolností mu<br />

ich poskytol. Pretože len tak sa dá<br />

predchádzať nepríjemným vplyvom<br />

a duševným konfliktom.<br />

Významným krokom v tejto chúlostivej<br />

problematike bude predovšetkým<br />

zmena legislatívy, ktorá<br />

jasne vymedzí zodpovednosti.<br />

Verme, že tieto zmeny prinesie už<br />

blízka budúcnosť. V dnešnej dobe,<br />

žiaľ, moderná chirurgia vníma ľudské<br />

telo skôr ako sklad náhradných<br />

dielov, z ktorého pod rúškom konania<br />

„dobra“ vyberá súčiatky bez plného<br />

uvedomenia si následkov.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk


Zážitky z blízkosti smrti<br />

rozhovor s nemeckým tanatológom Bernardom Jakobym<br />

Pán Jakoby, ako sa človek stane<br />

tanatológom?<br />

(Tanatológia – náuka o príčinách a príznakoch<br />

smrti; náuka o psychologických<br />

a lekárskych aspektoch smrti<br />

a umierania, pozn. red.)<br />

O tému zážitkov blízko smrti sa zaujímam<br />

celý život. V čase, keď som<br />

maturoval, práve vyšla Moodyho prvá<br />

kniha Život po živote. Na konci 70-<br />

tych rokov to bola svetová senzácia,<br />

pretože Moody prvýkrát v modernej<br />

dobe písal o zážitkoch blízko smrti.<br />

Neskôr bežali v nemeckej televízii podobné<br />

relácie s Elisabeth Kübler-Rossovou,<br />

ktorá ma fascinovala tým, ako<br />

otvorene na túto tabuizovanú tému<br />

hovorila. Potom som bol osobne konfrontovaný<br />

s touto témou, keď zomreli<br />

aj moji rodičia, a to je samozrejme celkom<br />

iná skúsenosť, než keď sa touto<br />

témou niekto zaoberá iba teoreticky.<br />

Zažil som aj, ako sa moja matka so<br />

mnou rozlúčila v okamihu, keď zomrela.<br />

Prešla mi srdcom. Bol to pocit<br />

radosti a šťastia. To ma podnietilo, aby<br />

som si uchoval zvedavosť, a potom som<br />

sa tým proste zaoberal. Som vlastne literárny<br />

vedec, v roku 1990 som získal<br />

magisterský titul, no a v tom istom<br />

roku mi zomreli rodičia. Uvedomil<br />

som si, že nechcem zostať na univerzite,<br />

že sa chcem zaoberať umieraním.<br />

Mohli by ste pre nás zhrnúť základné<br />

črty zážitkov blízko smrti?<br />

Jednak je to vedomie toho, že som<br />

mŕtvy, zážitok uvedomenia si určitého<br />

druhu kontinuity. Je možné, že<br />

v okamihu klinickej smrti uvidím<br />

v izbe svoju zosnulú matku. To by<br />

nebolo možné bez kontinuity vedomia.<br />

Človek zažíva aj mier a bezbolestnosť,<br />

potom mimotelesnú skúsenosť,<br />

čo je významný prvok, pretože<br />

ukazuje, že vedomie existuje nezávisle<br />

od tela. A to je rozhodujúci moment,<br />

ktorý nám ukazuje, že sme<br />

oveľa viac než toto malé pozemské<br />

Ja. Ľudia v okamihu klinickej smrti<br />

boli schopní opäť vnímať určité veci,<br />

pretože ich mozog bol vyradený. Pri<br />

umieraní teda existuje určitá hranica,<br />

kde mozog prestane pracovať, a človek<br />

by mal stratiť vedomie i vedomie seba<br />

samého. V tomto stave však ľudia vnímajú<br />

aj veci, ktoré sa zároveň odohrávajú<br />

stovky kilometrov ďaleko, pretože<br />

priestor a čas v obvyklom zmysle<br />

odpadajú. V tomto stave zmeneného<br />

vedomia, v tomto duševnom rozpoložení<br />

vnímajú veci, ktoré ako také<br />

nemôžu vidieť. Ak sa zaoberáme bez<br />

predsudkov existujúcimi správami,<br />

musíme proste povedať, že vedomie<br />

sa tu vydáva na cestu a človek vníma<br />

veci, ktoré vôbec nemôže vedieť. A to<br />

výskum smrti stále znovu potvrdzuje.<br />

Pozoruhodné je, že v okamihu<br />

blízko smrti sa všetky veci odohrávajú<br />

súčasne. Keď ľudia neskôr rozprávajú<br />

o svojom prežití, hovoria vždy o tom,<br />

ako sa celá tá skúsenosť vyvíjala – mimotelesná<br />

skúsenosť, životná retrospektíva,<br />

a že zároveň pozorovali, čo<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


TÉMA<br />

sa deje na mieste nehody alebo na operačnej<br />

sále a zároveň mysleli napríklad<br />

na svojich príbuzných, ocitli sa v ich<br />

prítomnosti a neskôr boli schopní dokonca<br />

povedať, ktorú pesničku práve<br />

hrali v rádiu. To sú predsa veci, ktoré<br />

výskum už miliónkrát dokázal.<br />

Tieto prvky umierania sa teda veľmi<br />

podobajú, respektíve dá sa u nich<br />

ľahko zistiť, ako prebiehajú. Existujú<br />

ale nejaké rozdiely u rôznych<br />

ľudí, veriacich či neveriacich, u detí<br />

či dospelých?<br />

Zvláštne na tom je práve to, že žiadne<br />

rozdiely neexistujú. Nehrá rolu, či je<br />

niekto veriaci či ateista. V konečnom<br />

dôsledku sú charakteristickými prvkami<br />

umierania vždy mimotelesná<br />

skúsenosť, stretnutie so Svetlom, skúsenosť<br />

s tunelom a aj životná retrospektíva.<br />

To prežívajú všetci ľudia rovnako,<br />

pretože umieranie je univerzálny fenomén;<br />

preto sú aj všetky správy o týchto<br />

prvkoch rovnaké. Ak existujú vôbec<br />

nejaké rozdiely, potom jedine v interpretácii,<br />

ako to potom ľudia opisujú:<br />

existujú aj také závažné rozprávania<br />

ľudí o tom, že splynuli s Bohom. Rozdiel<br />

je teda v tom, ako sa potom prežité<br />

interpretuje. Ale inak je to veľmi zaujímavé:<br />

je to totiž interkultúrne rovnaké,<br />

alebo ešte presnejšie: zhodný priebeh<br />

umierania možno sledovať v tradičných<br />

podaniach od prapočiatku až<br />

dodnes. Napríklad v Gilgamešovi, najstaršom<br />

literárnom epose svetových<br />

dejín, hrdina prechádza temnotou, tunelom,<br />

uvidí rajské krajiny, uvidí svetlo<br />

a je poslaný naspäť.<br />

Často sa hovorí, že život v dnešnej<br />

dobe je len jeden veľký obchod<br />

so strachom. Ide predovšetkým<br />

o strach zo smrti, ale strach zo<br />

smrti je vlastne strachom zo života.<br />

S tým súhlasím.<br />

Tento druh strachu je nepriateľom<br />

života. Súhlasíte?<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

Myslím si, že sa týmto spôsobom prejavuje<br />

hlavne strach z neznámeho. Ľudia,<br />

ktorí prežili blízkosť smrti a cítili lásku,<br />

aj absenciu strachu, ktorí vnímali toto<br />

pozitívne, blaženosť a šťastie a všetko,<br />

čo je s tým spájané, tí to samozrejme<br />

vnímajú inak. Tí majú vlastnú skúsenosť.<br />

Ukazuje sa to predovšetkým<br />

na kontaktoch so zosnulými. Uvediem<br />

príklad: mnoho ľudí niekedy cíti prítomnosť<br />

niekoho zosnulého. Je to veľmi<br />

jemný cit, o ktorom však viete, čo ste<br />

prežili, viete, že ste vnímali prítomnosť<br />

babičky. Zároveň o tom pochybujete,<br />

pretože to nedokážete pochopiť a mať<br />

nad tým kontrolu. Sú určité veci, ktoré<br />

sa vymykajú našej kontrole. Pravdivosť<br />

tejto blízkosti zosnulého poznáte<br />

podľa toho, že vychádza od zosnulého,<br />

proste sa to stane. To je to podstatné.<br />

Zároveň sa však vynorí množstvo pochybností,<br />

keď sa pokúsime pochopiť<br />

to rozumom. A to je práve ten strach<br />

z niečoho, čoho sa nemôžeme dotknúť.<br />

Platí to aj pre strach zo smrti; veď sa<br />

predsa netreba báť smrti – žiť môže byť<br />

oveľa horšie. Preto máte pravdu, keď<br />

hovoríte, že pokiaľ sa týmito otázkami<br />

človek nezaoberá, správa sa v zásade<br />

nepriateľsky k životu; ak potom človek<br />

stratí strach zo smrti, ale aj strach žiť, je<br />

oveľa slobodnejší.<br />

Dnešná medicína je sústredená<br />

na technickú stránku odstraňovania<br />

chorôb, pričom uzdravovanie je aj<br />

vnútornou záležitosťou, alebo dokonca<br />

predovšetkým vnútornou záležitosťou,<br />

zásadne odlišnou od toho,<br />

ako sa chápe. Mohli by ste sa, prosím,<br />

zmieniť, aké skúsenosti máte v súvislosti<br />

s transplantáciou orgánov?<br />

Keď sa ma teda pýtate na transplantáciu<br />

orgánov, je nutné povedať, že ide<br />

o zásah do procesu umierania. Kto sa<br />

zaoberá jemnohmotnými dejmi pri<br />

umieraní, vie, že duša sa určitý čas<br />

odpútava od tela, až sa nakoniec pretrhne<br />

strieborná šnúra, čo je okamih<br />

vlastnej smrti. Toto dôležité poznanie<br />

tu však všeobecne chýba. Mozgovou<br />

definíciou smrti skutočný moment<br />

smrti predbiehame, aby sme mali zámienku<br />

zasiahnuť ešte do živého organizmu.<br />

Taký človek nie je definitívne<br />

mŕtvy. Jeho mozog je mŕtvy, to je nevratné,<br />

ale treba si predstaviť, že duša<br />

je s telom napriek tomu ešte spojená<br />

a veľmi presne vníma, čo sa s telom<br />

deje. A kto sa za života nezaoberal tým,<br />

čo sa pri transplantácii deje, môže byť<br />

veľmi silne dezorientovaný. Vieme to<br />

aj od ľudí, ktorí dali k dispozícii telo<br />

zosnulého príbuzného na transplantácie.<br />

Keď neskôr toto telo uvideli, boli<br />

na ňom veľmi masívne zmeny, napríklad<br />

u devätnásťročného blonďavého<br />

chlapca, ktorý hrôzou zošedivel, čo poukazuje<br />

na to, že ešte vnímal. Inak by<br />

sa to nestalo. Často tiež dochádza k nahradeniu<br />

jedného utrpenia druhým.<br />

Nikdy sa nehovorí o tom, aké zmeny<br />

osobnosti prekonali ľudia, ktorí dostali<br />

nový orgán. To sú často veľmi rozsiahle<br />

zmeny. Ale nakoniec aj tak musí každý<br />

o sebe rozhodnúť sám. Avšak celá problematika<br />

pre mňa začína vo chvíli, keď<br />

niekto rozhoduje o niekom inom ako<br />

o darcovi orgánov.<br />

Títo ľudia sú vlastne olúpení<br />

o vlastnú smrť. V dnešnej medicíne<br />

je to teda tak, že sa rozhoduje<br />

o iných ľuďoch v domnení, že ten či<br />

onen je „mŕtvejší“ než ten druhý.<br />

Áno, v skutočnosti je to práve umierajúci,<br />

kto by potreboval starostlivosť.<br />

Myslíte si, že táto otázka bude<br />

v budúcnosti vyriešená zákonom?<br />

Hovorí sa o ochrane nenarodeného<br />

života, ale o ochrane v procese umierania<br />

by sa malo hovoriť tiež.<br />

Môžem len poukázať na to, že len<br />

prednedávnom bolo v Nemecku odhlasované<br />

vyššie právne zaistenie nakladania<br />

s pacientmi, takže bude rešpektované<br />

to, čo vopred určím, teda<br />

či chcem darovať orgány, alebo či<br />

chcem donekonečna dostávať výživu.


TÉMA<br />

Všetky tieto postupy teraz u nás určuje<br />

zákon. Z toho potom vyplýva, že<br />

je možné napríklad odstaviť umelé<br />

dýchanie. Myslím, že to je posilnenie<br />

práva na sebaurčenie, je to jediné<br />

riešenie, ktoré vidím. Ide o to, že ako<br />

laik to všetko vôbec nemôžem vidieť<br />

do dôsledkov... umieranie je v zásade<br />

veľmi silne technizované, „rozporcované“<br />

na rad udalostí, pričom<br />

jednotlivec ťažko môže povedať, kde<br />

začína a končí smrť. Preto je dôležité,<br />

aby sa o procese umierania učilo už<br />

na školách, aby to poznanie mladí<br />

ľudia mohli začleniť do svojich životov.<br />

Lekár, ktorý má päťdesiat, nemá dnes<br />

s umieraním už prakticky nič do činenia.<br />

Celý problém spočíva v tom, že<br />

väčšina ľudí zomiera v nemocnici a lekári<br />

nie sú na umieranie pripravení<br />

a často potom robia nezmyselné veci.<br />

Prirodzene, mnohé robia aj na naliehanie<br />

rodiny, to je tiež nutné povedať.<br />

Nikto z nich nechce nechať umierajúceho<br />

odísť. Potom však treba týmto<br />

snahám stanoviť hranicu, za ktorú sa<br />

nepôjde. Treba umožniť dotyčnému<br />

zomrieť – tam začína už dôstojnosť<br />

umierania.<br />

Nedávno som v jednej knihe o obdukcii<br />

(pitevná obhliadka mŕtvoly,<br />

pitva – pozn. red.) čítala zaujímavú<br />

poznámku, že keď nastáva umieranie,<br />

niečo v tele proste prestane<br />

fungovať a nie je také podstatné, čo<br />

to bolo.<br />

Nuž, sú ľudia, pre ktorých to podstatné<br />

je, tomu tiež nerozumiem. Ešte<br />

by som to chápal pri náhlej smrti, keď<br />

si človek vôbec nedokáže vysvetliť, ako<br />

k nej došlo. No tak to je, na tom nič nezmeníme.<br />

Myslím si, že na tom až tak<br />

nezáleží, pretože keď sa duša odpúta<br />

od tela a pretrhne sa definitívne strieborná<br />

šnúra, zostane tu len telo, teda<br />

akýsi obal alebo šat. Pre mnohých rodinných<br />

príslušníkov je však mimoriadne<br />

dôležité, či to bolo srdce alebo<br />

pneumotorax.<br />

Ktoré veci sú pre Vás dnes najdôležitejšie?<br />

Ako sa to vyvinulo, existujú<br />

náznaky, že sa niečo mení?<br />

Myslím, že najdôležitejšie zo všetkého<br />

je, aby sme si uvedomili, že sme duchovné<br />

bytosti a žili duchovné princípy<br />

popísané už v Biblii. Aby sme sa<br />

cítili ako jedna rodina a nie tak izolovane,<br />

neutekali od seba. A okrem toho<br />

je veľmi dôležité, aby sa medzi ľuďmi<br />

rozšírilo poznanie o dejoch, ktoré smrť<br />

sprevádzajú, ale predovšetkým o živote<br />

po smrti.<br />

To je doposiaľ veľký nedostatok. Zažívam<br />

to najmä vo veľkých talkshow,<br />

že stále vychádzajú z nedostatku kyslíka,<br />

endorfínov a ja neviem, z čoho<br />

ešte. Nikdy sa tým skutočne nezaoberali.<br />

Ale toto poznanie tu vždy bolo<br />

a je najvyšší čas začať sa s ním oboznamovať.<br />

Žijeme v dobe, keď sa témou<br />

umierania aj tak budeme musieť zaoberať,<br />

pretože staršej generácie sa tieto<br />

procesy začínajú týkať. A týka sa to<br />

takmer každej rodiny.<br />

Vo všetkých štátnych sociálnych<br />

zariadeniach cítiť veľkú bezmocnosť.<br />

Aké vidíte prognózy?<br />

Možno to raz dôjde tak ďaleko, že sa<br />

na umieranie budeme tešiť, pretože<br />

Celý rozhovor s Bernardom Jakobym<br />

„ZÁŽITKY BLÍZKO SMRTI“ na DVD!<br />

to je niečo pozitívne, hoci doposiaľ<br />

sme to vnímali ako to najhoršie, čo<br />

sa nám môže stať. No keď vidím životné<br />

okolnosti mnohých ľudí, myslím,<br />

že sú na tom oveľa horšie. Ja viem, že<br />

vstúpim do onoho svetla, pre mňa je<br />

to istota. – Ja musím túto vec robiť, to<br />

je moja úloha, moje povolanie – odovzdávať<br />

toto poznanie. Myslím si, že<br />

vedieť o týchto veciach je dôležité pre<br />

každého žijúceho človeka, pretože to<br />

poznanie má bezprostredný vplyv<br />

na náš život, pretože potom veľa problémov<br />

už vopred odpadne.<br />

Ide teda o to, aby človek utváral svoj<br />

život už s vedomím, ako to všetko<br />

bude prebiehať.<br />

Presne. A nakoniec ide iba o to dôverovať<br />

Bohu a vo všadeprítomnú pomoc.<br />

To je moja skúsenosť.<br />

Zhovárali sa PhDr. Magdaléna Havlová<br />

a Václav Kazda<br />

redakce@svetgralu.cz<br />

Bernard Jakoby je nemecký autor kníh Život po<br />

smrti, Tajomstvo umierania, Správy od zosnulých<br />

a ďalších. Dlhé roky sa zaoberá výskumom procesu<br />

umierania a smrti. Vo svojich knihách uverejnil<br />

senzačné poznatky zo svojho bádania, výpovede ľudí,<br />

ktorí sa ocitli na hranici smrti a vrátili<br />

sa späť do pozemského života.<br />

Český dabing/stereo/PAL/4:3/56 min.<br />

Cena: 3,95 €, Cena pre predplatiteľa Sveta Grálu: 3,75 €<br />

Objednávky: prostredníctvom priloženého kupónu, v on-line obchode<br />

na www.svetgralu.sk, alebo telefonicky na: 0903 907 233<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


Sprevádzanie pri<br />

smrteľnej posteli<br />

Počas umierania nastáva fáza, pri ktorej záujem umierajúceho o tento svet<br />

poľavuje. Pre príbuzných je táto situácia často ťaživá, pretože sa s ňou nevedia<br />

zmieriť. Umierajúci sa nepozerá na príbuzných, hľadí na akýsi vzdialený bod.<br />

Zatiaľ čo sa muž predtým tešil z toho, keď mohol opäť vidieť svoju manželku,<br />

ktorá sa vrátila z nákupu, teraz jej prítomnosť po niekoľkých hodinách sotva<br />

vníma. Na otázku: „Netešíš sa, že som opäť doma?“, muž s námahou sústredí<br />

svoj vzdialený pohľad, neprítomne sa na ňu pozrie a povie trýznivo: „Ale áno“.<br />

Ak si príbuzní neuvedomia, že duša už medzičasom pozerá do iného sveta,<br />

môže ľahkovážna výčitka umierajúcemu spôsobiť smútok. Vhodné, citlivé<br />

vysvetlenie situácie prinesie úľavu všetkým zúčastneným – odchádzajúcemu<br />

i pozostalým.<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

Už 2. vydanie!<br />

Naša cena: 4,55 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 4,45 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu na konci<br />

časopisu, alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


ZDRAVIE<br />

ŽIVOT<br />

LIEČENIE<br />

ENERGIE<br />

DIAGNÓZA<br />

NÁDEJ<br />

UZDRAVENIE<br />

CHOROBA<br />

ZMENA<br />

CESTA K ŽIVOTU<br />

SVEDOMIE<br />

OKOLNOSTI<br />

ČLOVEK<br />

DÔSLEDKY<br />

POSTOJ<br />

6. ZÁVEREČNÝ DIEL<br />

MUDr. Jan Palouček<br />

Tento seriál Sveta Grálu popisuje základy<br />

lekárstva budúcnosti, ktoré ľuďom<br />

pomáha nie iba podávaním liekov<br />

a operačnými zákrokmi, ale aj zásahmi<br />

v jemnejších oblastiach. Pre túto „cestu<br />

k životu“ má veľký význam poznanie<br />

o existencii jemných, sotva postrehnuteľných<br />

energií a vyžarovaní.<br />

J<br />

DIAGNÓZA<br />

edným zo základných predpokladov<br />

úspešného liečenia je stanovenie<br />

diagnózy. Pod pojmom diagnóza<br />

by sa malo rozumieť východisko<br />

choroby, pretože iba z tohto bodu je<br />

možné podniknúť účinnú nápravu.<br />

Ak je diagnózou iba prostý popis toho,<br />

čo sa deje, musí sa liečenie obmedziť<br />

iba na číre potláčanie konečného dejstva<br />

choroby.<br />

Pri stanovení diagnózy hrá teda významnú<br />

úlohu predstava o tom, kým<br />

človek vlastne je. Touto predstavou sa<br />

už od samého začiatku viažeme na<br />

určitú rovinu, v ktorej budeme hľadať<br />

odpoveď. Je potrebné poznamenať, že<br />

v každej rovine niečo nájdeme.<br />

Ak ide napríklad o zápalové ochorenie,<br />

nájdeme celkom na povrchu celej<br />

udalosti baktérie. Môžeme potom povedať,<br />

že príčinou choroby sú baktérie.<br />

Budeme mať pravdu v tom, že<br />

baktérie skutočne patria k priebehu<br />

tejto choroby. S touto predstavou vystačíme,<br />

pokiaľ sme spokojní s tvrdením,<br />

že človek je výhradne hmota.<br />

Príčinnú liečbu na tejto úrovni všetci<br />

dobre poznáme – vytiahneme do boja<br />

proti baktériám.<br />

Ak si rozšírime obzor a ak zistíme,<br />

že v tele koluje aj energia oživujúca telesné<br />

tkanivo, budeme pátrať aj v tejto<br />

rovine. Zistíme, že príčinou choroby<br />

bolo narušenie toku energie v určitej<br />

oblasti. Nasledovala porucha metabolizmu,<br />

sprístupňujúca oslabené<br />

tkanivo bakteriálnej invázii. Baktérie<br />

už v tomto poňatí nevystupujú ako<br />

vinníci, lež ako nepríjemní, jednako<br />

však pozvaní hostia. Príčinnou liečbou<br />

bude ovplyvnenie toku energie<br />

v postihnutej oblasti. Ak sa energetickým<br />

pôsobením podarí poruchu<br />

odstrániť, nie je potrebné používať<br />

žiadne lieky. Ak postúpime ešte ďalej,<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


ZDRAVIE<br />

objavíme rovinu vnútorného života.<br />

Prechodné, ale najmä dlhodobé emocionálne<br />

stavy rozhodujú o tom, kde<br />

a ako bude telo zásobené energiou.<br />

Môžeme napríklad zistiť, že k zablokovaniu<br />

energetického toku došlo<br />

v dôsledku napätia a zloby, ktorú<br />

chorý pociťoval pri stretnutí s určitou<br />

osobou. Príčinná liečba bude spočívať<br />

v ovládnutí rozbúrených emócií<br />

a v ich prerode na priaznivý emocionálny<br />

stav. Tu sa však do cesty stavia<br />

veľká prekážka. Na tento čin sa<br />

chorý musí odhodlať sám, a dokonca<br />

ho musí aj sám vykonať. Druhá osoba<br />

ho môže pri jeho rozhodovaní a snahe<br />

len povzbudzovať. To iste nie je málo,<br />

no predsa len ďalšiemu človeku je súdené<br />

iba sa prizerať, pretože rozhodovacie<br />

právo vo svojom vnútornom<br />

svete má jedine človek sám. A práve<br />

tak nesie človek i zodpovednosť za<br />

dôsledky svojho rozhodnutia, nech<br />

už bolo akékoľvek. Pokusom o ovládnutie<br />

seba samého zlepšuje chorý vyhliadky<br />

na úspešnosť ďalšieho liečebného<br />

pôsobenia a často už týmto<br />

úsilím prelomí energetickú blokádu,<br />

spôsobujúcu telesné ťažkosti.<br />

Hoci sa môže zdať, že sme už na<br />

konci úvah, zostáva ešte takmer banálna<br />

otázka. Prečo sme sa nerozhodli<br />

zostať pokojní? Žiadna situácia<br />

nemá tú moc, aby nás primäla k celkom<br />

určitému, vopred stanovenému<br />

prežívaniu. Neexistujú stresové situácie,<br />

lež iba situácie, v ktorých sa rozhodneme<br />

podľahnúť stresu. Takisto<br />

ani neexistujú situácie vyvolávajúce<br />

pocity radosti, šťastia alebo sklamania,<br />

pretože pre druh prežívania sa<br />

musíme rozhodnúť my sami. Toto<br />

rozhodovanie neprebieha samozrejme<br />

tak, že by sme zakaždým znova uskutočnili<br />

novú voľbu. Naopak, dalo by<br />

sa povedať, že o výsledku je už rozhodnuté<br />

dlho vopred, a to na základe<br />

nášho ponímania života. Svojím postojom<br />

k životu, svojimi predstavami<br />

o tom, čo je cenné alebo bezcenné,<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

o čo je potrebné bojovať a o čo nie, určujeme<br />

smer svojmu prežívaniu každý<br />

sám. Ak sme presvedčení o tom, že<br />

po smrti je koniec, zvolili sme si tragický<br />

variant prežívania pre tento prípad.<br />

Ak sme presvedčení o tom, že<br />

telesná krása má pre život zásadný význam,<br />

zvolili sme si druh prežívania<br />

pre prípad jej úbytku alebo dokonca<br />

straty. Ak sme presvedčení o čomkoľvek,<br />

vždy bude toto presvedčenie<br />

smerodajné pre druh nášho prežívania.<br />

Dokladom toho je aj skutočnosť,<br />

že totožnú situáciu prežívame<br />

vždy celkom inak, než súčasne iní<br />

ľudia. Rovnakú situáciu môžeme dokonca<br />

my sami prežívať zakaždým<br />

inak, než v predchádzajúcom prípade.<br />

Deje sa to vtedy, ak dôjdeme vplyvom<br />

predchádzajúcej skúsenosti k inému,<br />

zrelšiemu presvedčeniu. Príčinnou<br />

liečbou v tejto rovine by bolo prehodnotenie<br />

celého poňatia života. Je<br />

isté, že k tomu nemôže dôjsť v priebehu<br />

niekoľkých hodín alebo dní. Navyše<br />

chorý musí mať na túto zmenu<br />

ochotu a musí byť presvedčený o jej<br />

účelnosti, pretože inak sa všetka jeho<br />

námaha mení na strojové úsilie, ktorému<br />

chýba život. Bolo by preto naivné<br />

liečiť zápal poukazom na nutnosť<br />

zmeniť svoj postoj k životu. Hoci by<br />

to bola v podstate pravda, nemusel<br />

by sa chorý tejto zmeny dožiť. Táto<br />

príčinná rovina má však celkom zásadný<br />

význam pre liečbu závažných,<br />

prípadne chronických ochorení. Rovnako<br />

významná je i pre každého zdravého<br />

človeka. Avšak zdravý človek<br />

nemá spravidla potrebu podstatne<br />

meniť svoje predstavy o živote, pokiaľ<br />

je primerane zdravý a spokojný,<br />

alebo pokiaľ mu zostáva aspoň troška<br />

falošnej nádeje.<br />

Je zrejmé, že pri stanovení diagnózy<br />

a aj pri liečení by sa mali uplatňovať<br />

uvedené hľadiská. Takisto ako je nemysliteľné,<br />

v našom prípade, jednoducho<br />

baktérie ignorovať, malo by byť<br />

nemysliteľné ignorovať vnútorný svet<br />

človeka a jeho predstavu o živote. Len<br />

tak sa v budúcnosti môže stať diagnóza<br />

tým, čím má byť – spoľahlivým<br />

východiskom liečebného postupu,<br />

v ktorého rámci sa aj spravodlivo rozdelia<br />

úlohy. Za súčasného stavu sa zdá,<br />

že je pri liečení zamestnávaný predovšetkým<br />

ošetrujúci personál, zatiaľ čo<br />

z chorého sa často robí iba obeť nepriaznivých<br />

okolností. Také rozdelenie<br />

zodpovednosti istotne mnohým<br />

ľuďom vyhovuje, avšak mnohým ďalším<br />

už nie, pretože sa nechcú zmieriť<br />

s bezmocným vyčkávaním s nejasnou<br />

perspektívou, ktorú nemôžu<br />

ovplyvniť. Každému chorému by len<br />

prospelo, keby sa zamyslel nad tým,<br />

ako žije, to znamená pre aké ciele<br />

žije. V tom spočíva jeho ďalší osud.<br />

Ak zostáva jeho prístup k životu nezmenený,<br />

stáva sa z liečenia aj pri<br />

najlepšej vôli plátanie, akokoľvek sa<br />

pritom záplaty javia, vďaka rozvoju<br />

techniky, stále dokonalejšie. Uspokojenie<br />

z dočasných úspechov marí len<br />

vedomie, že týmto spôsobom nie je<br />

možné zabrániť tvorbe nových dier<br />

a ani nie je možné predvídať, kedy<br />

a kde sa objavia.<br />

S<br />

„VY STE MOJA<br />

POSLEDNÁ NÁDEJ!“<br />

týmito slovami často chorí vyhľadajú<br />

ďalšieho liečiteľa alebo<br />

lekára. Niektorí k tomu dodajú: „To<br />

som zvedavý, čo so mnou urobíte“.<br />

Mal som už viackrát možnosť odpovedať:<br />

„nič“. Spravidla len užasnutá<br />

tvár prezrádzala otázku: „Ako si to<br />

môže dovoliť, odmietnuť liečenie?“<br />

Liečiteľ nie je nikým iným, než<br />

sprostredkovateľom, napojeným na<br />

prúd liečivej sily, s ktorou on nemá<br />

nič spoločné. Preto ani nemôže tvrdiť,<br />

že on lieči, podobne ako elektrikár<br />

nemôže tvrdiť, že on svieti, napriek<br />

tomu, že je na rozsvietenie potrebný.<br />

Úloha liečiteľa spočíva v tom, že


ZDRAVIE<br />

svojím telom a duchovným uspôsobením<br />

poskytuje liečivej sile transformačný<br />

bod, ktorým môže táto sila<br />

plynúť ďalej do pozemskej úrovne. Až<br />

tým nadobúdajú určité druhy liečivej<br />

sily svoju účinnosť pre ľudské telo,<br />

pretože vo svojej jasnejšej, pohyblivejšej<br />

forme nemôžu pozemsky zapôsobiť.<br />

Prijatie liečivej sily celkom závisí<br />

od vnútorného postoja chorého. Vnútorným<br />

postojom však nie je mienené<br />

momentálne želanie alebo prechodný<br />

pokus o lepšie myšlienky. Je to vždy<br />

výsledok dlhodobejšieho poctivého<br />

úsilia vedúceho k prebudeniu svedomia<br />

a k pokore, ktorá sa v správaní<br />

človeka vždy jasne prejaví. Požadovanie<br />

a namyslenosť naopak zreteľne<br />

poukazujú na márnosť prípadného<br />

liečenia a mali by byť pre liečiteľa<br />

signálom na jeho odmietnutie. Nie je<br />

možné a ani nie je žiaduce, aby práve<br />

takíto ľudia existenciu liečivej sily<br />

uznávali. Preto nie je potrebné vyvíjať<br />

ani najmenšiu námahu s úmyslom<br />

tieto skutočnosti dokázať a docieliť<br />

uznanie u ľudí, ktorí ich spochybňujú.<br />

Pre takýchto ľudí sú naopak najvhodnejšie<br />

lekárske zákroky, pri ktorých<br />

nie sú výnimky, pretože lekárstvo<br />

je povinné pristupovať ku každému<br />

chorému rovnako. Na rozdiel od lekárstva<br />

však liečiteľ dáva k dispozícii<br />

svoje vlastné telo ako nástroj, ktorým<br />

budú prechádzať sily určené niekomu<br />

inému. To je spojené s enormnou záťažou<br />

celého organizmu, ktorý musí<br />

byť v každom ohľade prispôsobený<br />

tomu, aby ju mohol bez ujmy zniesť.<br />

Preto nie je liečiteľ viazaný žiadnou<br />

povinnosťou voči chorému, keďže pri<br />

každom liečení rozhoduje aj o svojom<br />

tele a o svojom zdraví. Liečiteľ<br />

má liečenie poskytovať tam, kde<br />

vníma otvorenú dušu. Tak sa liečenie<br />

stáva milosrdenstvom. Okrem toho,<br />

akékoľvek požadovanie liečenia je<br />

v absolútnom rozpore s povahou liečivej<br />

sily. Práve tak ako si človek nemôže<br />

vynútiť dar liečenia, nemôže<br />

si liečenie vynútiť ani chorý. Liečivá<br />

sila zostáva nedotknutá akoukoľvek<br />

snahou o presadenie iného hľadiska.<br />

Zostáva vysoko nad ľudským myslením<br />

a posudzovaním, vzdialená rozumovým<br />

úvahám a blízka iba citu.<br />

Kto si aspoň trocha uvedomí význam<br />

svojho vnútorného života a pocíti zaň<br />

zodpovednosť, získava nádej, s ktorou<br />

môže vzhliadnuť nahor. Potom sa určite<br />

pred ním rozvinie cesta, ktorá ho<br />

povedie k pravému životu.<br />

MUDr. Jan Palouček<br />

jan.paloucek@svetgralu.cz<br />

Seriál je voľným prepracovaním textov knihy<br />

Cesta k životu autorov Marcely Müllerovej-<br />

-Paloučkovej a MUDr. Jana Paloučka.<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


Obrazy<br />

zo života<br />

Peter Iľjič<br />

Čajkovskij<br />

Jaroslav<br />

Klimecký


HUDBA<br />

Búrlivé tóny svetlej, čistej, romantickej hudby, úžasná melodickosť,<br />

inšpirácia, veľkolepé bohatstvo hudobného sveta, rozprávková<br />

krása, očarujúce trblietanie farieb… státisíce poslucháčov na celom<br />

svete sa nechajú hudbou viesť do sveta jedného z najväčších<br />

skladateľov, do bohatstva citov a krásy. Aký však bol život tohto velikána?<br />

A aký bol on sám? Môže nás obohatiť i niečo z jeho súkromného<br />

života?<br />

Čajkovskij bol neobyčajne citlivý, vnímavý človek, schopný zachytávať<br />

hudbou tie najjemnejšie vplyvy; na druhej strane im bol silne<br />

vystavený a trpel nimi. Zažíval početné stavy melanchólie a ťažkého<br />

psychického trápenia. Niekoľko rokov spoločného života s mladučkou<br />

študentkou Antóniou Miljukovovou ho priviedlo až na prah samovraždy.<br />

Skutočným krížom jeho života však bola silná homosexualita;<br />

tej podliehal celý život. V cárskom Rusku 19. storočia to bolo neodpustiteľné<br />

previnenie, za ktoré sa ľudia posielali do vyhnanstva na Sibír.<br />

A predsa v jeho živote zažiaril čistý vzťah k žene, s ktorou sa nikdy<br />

ani osobne nestretol, ktorá ho však štrnásť rokov štedro podporovala<br />

a umožnila mu venovať sa voľne a slobodne skladateľskej činnosti.<br />

Čajkovského meno dodnes žiari medzi hviezdami na hudobnom<br />

nebi – koľko z jeho poslucháčov však vie o oddanej, nesebeckej,<br />

skromnej žene v pozadí, vďaka ktorej mohlo vzniknúť nejedno z jeho<br />

preslávených diel? Nielen peniazmi mu bola nápomocná – vrúcne city<br />

a vrúcne myšlienky bohatej mecenášky ho sprevádzali a urovnávali<br />

mu cestu k práci.<br />

Nadežda Filaretovna von Meck (1831–1894)<br />

K<br />

NEČAKANÝ LIST<br />

ončí sa rok 1876. Desať rokov<br />

už Čajkovskij pôsobí ako profesor<br />

harmónie a skladby na moskovskom<br />

konzervatóriu. Má tridsaťšesť<br />

rokov a za sebou kus tvorivej práce.<br />

Tri symfónie, l. sláčikové kvarteto<br />

D dur, balet Labutie jazero, symfonické<br />

básne Rómeo a Júlia, Franceska<br />

da Rimini.<br />

Jedného dňa, krátko pred novým<br />

rokom, dostáva Čajkovskij nečakaný<br />

list: „Vypovedať Vám, aké nadšenie<br />

vo mne vzbudzujú Vaše diela, pokladám<br />

za nevhodné… preto Vám<br />

poviem len toľko, a prosím, aby ste<br />

tomu verili doslova, že s Vašou hudbou<br />

sa žije ľahšie a príjemnejšie,“ píše<br />

jeho ctiteľka, vdova po dopravnom<br />

inžinierovi, Nadežda Filaretovna von<br />

Meck. Pani von Meck, od mlada vášnivo<br />

milujúca hudbu, je v moskovskej<br />

spoločnosti známa ako bohatá<br />

dáma--mecenáška, ktorá štedro podporuje<br />

moskovské konzervatórium,<br />

Ruský hudobný spolok a okrem<br />

iného aj istý komorný inštrumentálny<br />

súbor.<br />

Medzi súčasnými mladými skladateľmi<br />

vzbudil najväčšiu jej pozornosť<br />

práve Čajkovskij. Od jeho žiaka, huslistu<br />

Kotka, ktorého tiež podporuje,<br />

sa dozvedela o Čajkovského súčasných<br />

finančných ťažkostiach. Kotkovým<br />

prostredníctvom si začala objednávať<br />

klavírne úpravy jeho skladieb<br />

a poskytovala mu za ne bohaté honoráre.<br />

Čajkovskij sa v tom čase skutočne<br />

sťažoval svojmu bratovi Anatolijovi:<br />

„Keby si vedel, ako sa topím<br />

v dlhoch! Deň čo deň ma niekto žiada<br />

o peniaze, rozdávam naľavo napravo<br />

také sumy, že mi je nakoniec ľúto samého<br />

seba.“ Objednávky od bohatej<br />

mecenášky preto prijíma veľmi<br />

ochotne.<br />

Hoci sa nikdy osobne nezoznámili,<br />

prostredníctvom čulej korešpondencie<br />

sa medzi oboma ľuďmi nakoniec<br />

vyvinulo zvláštne, ale obdivuhodné<br />

priateľstvo, trvajúce viac než trinásť<br />

rokov. Skladateľ skoro vycítil skutočne<br />

úprimný a hlboký záujem panej<br />

von Meck, a tak sa tejto citlivej, vnímavej<br />

poslucháčke už v prvých listoch<br />

začína zdôverovať: odhaľuje jej svoje<br />

skryté myšlienky, i svojrázne črty svojej<br />

rozporuplnej povahy a nadania.<br />

V<br />

PRIATEĽ<br />

roku 1878 pracoval Čajkovskij<br />

okrem Onegina súčasne na štvrtej<br />

symfónii. Keď ju dokončil, pýtal<br />

sa pani von Meck: „Počul som, Nadežda<br />

Filaretovna, že ste nikdy nedovolili,<br />

aby Vám boli venované skladby.<br />

U mňa ste urobili výnimku a ja vám<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


HUDBA<br />

za to preveľmi ďakujem. Ale ak Vám<br />

je nepríjemné, aby Vaše meno bolo<br />

v záhlaví symfónie, je možné sa bez<br />

toho obísť. Nech len Vy a ja vieme,<br />

komu je symfónia venovaná.“<br />

A pani von Meck odpovedá: „Dovoľte<br />

mi jednu otázku: Považujete ma<br />

za svojho priateľa? Ak môžete na túto<br />

otázku odpovedať áno, potešilo by ma<br />

veľmi, keby ste na svoju symfóniu napísali,<br />

že ju venujete svojmu priateľovi,<br />

a neudávali žiadne meno.“<br />

„Nikdy nemalo venovanie hudobného<br />

diela vážnejší a naozajstnejší<br />

zmysel než v tomto prípade,“ odpovedá<br />

Čajkovskij. „Vyspovedal som sa v nej<br />

a prehovoril od srdca nielen za seba,<br />

Peter Čajkovskij (vľavo) so svojimi<br />

rodičmmi a súrodencami<br />

ale i za Vás. Je to vlastne nie moja, ale<br />

naša symfónia. Len Vy sama môžete<br />

pochopiť a precítiť všetko, čo som ja<br />

chápal a cítil, keď som ju písal. Navždy<br />

to bude moje najmilšie dielo, lebo je to<br />

pamiatka na dobu, keď mi – po dlho<br />

hroziacej chorobe a po dlhom období<br />

neznesiteľnej clivoty a znechutenia, až<br />

som takmer upadol do úplného šialenstva<br />

a záhuby – naraz zažiarili zore<br />

znovuzrodenia a šťastia v podobe tej,<br />

ktorej je symfónia venovaná. Chvejem<br />

sa hrôzou pri myšlienke, čo by sa so<br />

mnou stalo, keby ma osud nebol spojil<br />

s Vami. Som Vám zaviazaný za všetko.<br />

Za život, za možnosť ísť vpred za ďalekým<br />

cieľom, za slobodou a za šťastím…“<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

K<br />

VÝMENA NÁZOROV<br />

orešpondencia sa mení na dlhú<br />

debatu, besedu umelca s poslucháčkou.<br />

I keď mu pani von Meck vo<br />

všetkom verí, predsa niekedy oponuje…<br />

Nemá rada Raffaela ako on,<br />

Mozarta ako on, ani Puškina. Miluje<br />

naopak Michelangela, Beethovena,<br />

Schopenhauera.<br />

Došlo i na náboženstvo. Prvú<br />

otázku položil Peter Iľjič: „Čo sa týka<br />

náboženstva, som vnútorne rozdvojený<br />

a dosiaľ nemôžem nájsť riešenie.<br />

Z jednej strany môj rozum úporne<br />

odmieta priznať pravdivosť dogiem.<br />

Ako pravoslávnych, tak i ostatných<br />

kresťanských vyznaní. Čo som<br />

sa len napremýšľal o dogme odmeny<br />

a trestu, podľa toho, či<br />

ide o človeka dobrého alebo<br />

zlého… Ako stanoviť presnú<br />

hranicu medzi ovcami a vlkmi?<br />

Rovnako je pre môj rozum nedostupná<br />

viera vo večný život.<br />

Z druhej strany výchova, zvyk<br />

z detstva, poetické predstavy<br />

spojené so všetkým, čo sa týka<br />

Krista a jeho učenia... Veľmi<br />

rád by som Vás poznal z tejto<br />

strany.“<br />

Odpoveď von Meck nepoznáme.<br />

Z ďalšieho Čajkovského<br />

listu však vyplýva, že sa i ona rozišla<br />

s cirkvou a dogmami. „K cirkvi mám<br />

iný pomer než Vy,“ píše Čajkovskij.<br />

„Pre mňa si zachovala veľmi mnoho<br />

poetickej príťažlivosti… liturgia Jána<br />

Zlatoústeho je podľa môjho názoru<br />

jedno z najväčších umeleckých diel…<br />

ak sleduje človek obrad pozorne, tak,<br />

aby pochopil zmysel každého jednotlivého<br />

úkonu, nemôže pri našej pravoslávnej<br />

bohoslužbe nepocítiť duševné<br />

pohnutie… a tak som na jednej<br />

strane ešte pevne spätý s cirkvou, ale<br />

na druhej strane som už, podobne<br />

ako Vy, stratil vieru v dogmy… A tak<br />

vidíte, moja milá priateľka, že som<br />

plný rozporov, a napriek svojmu<br />

zrelému veku som sa dosiaľ k ničomu<br />

pevnému nedostal, neuspokojil<br />

svojho nepokojného ducha ani náboženstvom,<br />

ani filozofiou. Veru by som<br />

sa pomiatol na rozume, keby nebolo<br />

hudby. Tá je pravým darom nebies<br />

pre ľudstvo blúdiace v temnotách...“<br />

Von Meck prináša nové impulzy:<br />

„…Peter Iľjič, milovali ste niekedy?<br />

Myslím si, že nie. Príliš milujete<br />

hudbu, než aby ste sa mohli zamilovať<br />

do ženy. Viem o jednej milostnej<br />

príhode vo Vašom živote (Desirée<br />

Artotová, speváčka, ktorej kedysi<br />

Čajkovskij neúspešne ponúkol sobáš),<br />

ale myslím si, že takzvaná platonická<br />

láska je len polovičným citom pre človeka,<br />

ktorý nemôže existovať bez citu,<br />

týkajúceho se tela a krvi.“<br />

„…Ak položíte otázku trochu inak,“<br />

odpovedá Čajkovskij, „…to znamená,<br />

ak sa spýtate, či som prežil v láske<br />

úplné šťastie, musím Vám odpovedať:<br />

nie, nie a nie… Napokon i v mojej<br />

hudbe sa dá táto odpoveď nájsť. Ak sa<br />

ma spýtate, či si uvedomujem všetku<br />

veľkosť a intenzitu tohto citu, odpoviem<br />

Vám: áno, áno, áno, a znovu<br />

Vám poviem, že som sa neraz snažil<br />

hudbou vyjadriť trýzeň a súčasne<br />

blaho lásky. Neviem, ako sa mi to podarilo…<br />

to ponechávam na posúdenie<br />

iným…“<br />

Von Meck mala chvíle, kedy sa s ťažkosťami<br />

ovládla, aby nenapísala niečo,<br />

čo sa písať nemá: „…Končím toto písanie<br />

po návrate z koncertu, na ktorom<br />

som počula Váš Srbský (Slovanský)<br />

pochod. Nie som schopná vyjadriť<br />

slovami pocit, ktorý ma zachvátil.“<br />

Slovanský pochod mal na premiére<br />

medzi inými skladbami ohromný<br />

úspech, musel byť opakovaný. „Bolo<br />

to také blaho, že som mala v očiach<br />

slzy. Pri prežívaní tej hudby som bola<br />

nevýslovne šťastná pri myšlienke, že<br />

je jej autor v určitom stupni môj, že<br />

mi patrí a že to právo mi nikto nemôže<br />

vziať. Prvýkrát od nadviazania<br />

našich kontaktov som počúvala Vaše


HUDBA<br />

Peter Iľjič Čajkovskij v roku 1863<br />

(asi 23-ročný)<br />

dielo v inom prostredí než obyčajne.<br />

V Šľachtickom klube se mi zdáva, že<br />

mám mnoho konkurentov, že máte<br />

mnoho priateľov, ktorých máte radšej<br />

ako mňa. Ale tu, v novom prostredí,<br />

medzi toľkými poslucháčmi, sa<br />

mi zdalo, že moje city sú také silné, že<br />

sa o Vás s nikým nemusím deliť. Tu<br />

vládnem ja… prepáčte mi toto blúznenie,<br />

neľakajte sa mojej žiarlivosti,<br />

veď Vás k ničomu nezaväzuje. Je to<br />

len môj vlastný a vo mne uzavrený<br />

cit. Od vás nežiadam nič viac, ako<br />

už užívam – snáď okrem nepatrnej<br />

formálnej zmeny. Bola by som rada,<br />

keby ste si so mnou, ako je to obvyklé<br />

medzi priateľmi, tykali. Myslím si, že<br />

v korešpondenci to nie je ťažké, ale<br />

ak Vám to nevyhovuje, nebudem nič<br />

namietať, pretože som šťastná i tak.<br />

Buďte požehnaný za to šťastie! Chcela<br />

by som Vám teraz napísať, že Vás z celého<br />

srdca objímam, ale možno by<br />

sa Vám to zdalo predsa len podivné,<br />

preto Vám, ako obyčajne, poviem: dovidenia,<br />

drahý, z celého srdca Vaša…“<br />

Už nasledujúci deň si však uvedomuje,<br />

že je matkou jedenástich detí<br />

a babičkou (von Meck bola o deväť<br />

rokov staršia). Babička! Babička!,<br />

opakuje si nahlas s hlavou v chudých<br />

dlaniach. Myšlienka na mladučké<br />

študentky konzervatória, na to, že<br />

Čajkovskij píše päťstránkové listy<br />

ešte i niekomu inému, ju privádza do<br />

zúfalstva.<br />

Ale on jej odpovedá úprimne, z celého<br />

srdca: „…Vám predsa nemusím<br />

hovoriť, že ste tá, ktorú milujem<br />

všetkými poryvmi duše, pretože<br />

som ešte v živote nestretol bytosť,<br />

ktorá by mi bola bližšia ako Vy, príbuznejšia,<br />

ktorá by tak citlivo reagovala<br />

na každú moju myšlienku,<br />

všetok tep môjho srdca… zbytočne<br />

si myslíte, že by som nohol vidieť<br />

niečo čudné v tých slovách nehy vo<br />

Vašich listoch. Prijímam ich od Vás,<br />

len som trochu v rozpakoch – vždy<br />

sa mi pritom totiž zdá, že ich nie<br />

som tak úplne hoden…“ Prechod na<br />

tykanie Čajkovskij neprijal.<br />

P<br />

FLORENCIA<br />

ani von Meck ho pozýva<br />

do Florencie – má tam pripravené<br />

bývanie. Keď sa ho<br />

v liste pýtala, či nechce priniesť<br />

obeť a stráviť mesiac vo<br />

Florencii (samozrejme mu prenajme<br />

dom, vypožičia klavír,<br />

ak nechce, nemusí sa s nikým<br />

stretávať) – súhlasil.<br />

Prenajala mu vilu Bonciani<br />

so sluhom i kuchárom, sama<br />

bývala s rodinou v neďalekom<br />

paláci. S pánom Boncianim<br />

sa dohodla, že hosťa nebude<br />

ničím obťažovať, so všetkými<br />

otázkami a výdavkami sa bude<br />

obracať výhradne na ňu.<br />

„Vitajte, môj milý, drahý, jedinečný<br />

priateľ! Cítiť, že ste tak blízko, to je<br />

také blaho, že sa nedá vyjadriť slovami…“<br />

priniesol správca odkaz.<br />

Čajkovskij začal svoj pravidelný,<br />

pracovný život. Vstával o ôsmej, vypil<br />

kávu, prelistoval noviny a sadol si<br />

k libretu Panny Orleánskej, na ktorom<br />

práve pracoval. O jedenástej chodievala<br />

okolo pani von Meck na svoju<br />

prechádzku s dcérami a tajomníkom<br />

Pachulským. Niekedy to nevydržal,<br />

vedel, že je krátkozraká, postavil sa<br />

za záclonu a pozoroval, ako idú okolo.<br />

Vpredu veselý pes, za ním najmladšie<br />

dcérky Soňa a Miluška. Ďalej za<br />

nimi, medzi dcérami Júliou a Lýdiou,<br />

ona – vysoká, trochu vyziabnutá,<br />

s tmavými očami, podľa všeobecnej<br />

mienky nepekná (on s tým súhlasil)<br />

a za ňou dojka s nemluvňaťom. Niekedy<br />

vrhla nevidiaci pohľad na jeho<br />

okná.<br />

Do obeda pracoval, potom nechal<br />

zavrieť okenice s vyrezávanými srdiečkami<br />

a dal sa do čítania. Vychutnával<br />

ticho a samotu. Večer šli pred<br />

spaním znovu okolo – ona, staršie<br />

dcéry, zať, niekedy Pachulskij. Pre<br />

Peter Iľjič Čajkovskij s manželkou Antóniou<br />

Miljukovovou počas svadobnej cesty r. 1877<br />

krátkozrakosť nevidela presvitajúce<br />

srdiečka jeho izby a myslela si, že nie<br />

je doma. Hneď mala starosť, či si nezabudol<br />

vziať šatku – je tak chladno –<br />

nie je príliš unavený? A kam vôbec<br />

šiel? Kráčala okolo pevnou mužskou<br />

chôdzou, nedovolila si pozdvihnúť<br />

cvikre k jeho oknám a k Bohu vysielala<br />

akési divoké, vášnivé a materské<br />

modlitby.<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


HUDBA<br />

Bol december, blížili sa Vianoce.<br />

Oni šli do Viedne, on do Paríža.<br />

V listoch zaznelo lúčenie a nejasná<br />

nádej, že sa ten nádherný mesiac ešte<br />

niekedy zopakuje.<br />

Predsa sa raz stretli. Ona sídlila<br />

s rodinou v Brajlove a ponúkla mu<br />

Peter Iľjič Čajkovskij (1840 - 1893), fotografia z roku 1893<br />

prázdninový pobyt na svojom panstve.<br />

Rozhodol sa však pre malé hospodárstvo<br />

v Simakove, tri kilometre<br />

od Brajlova. Dokončoval tu tretie dejstvo<br />

Panny Orleánskej. Deň si rozdelil<br />

– na prácu, obed, vychádzku.<br />

Najčastejšie si zašiel v bričke do lesa.<br />

Vedel, že v Brajlove sa obeduje o štvrtej,<br />

podľa toho vychádzal – aby nikoho<br />

nestretol. A predsa sa jedného<br />

dňa stalo, že sa tri kočiare z Brajlova<br />

omeškali… V zákrute pri čistine sa<br />

oproti nemu nečakane objavil široký<br />

kočiar. – Trhol opratami. Sedela<br />

v ňom s Miluškou, najmladšou.<br />

Mala na sebe pelerínu, kockovanú<br />

šatku okolo krku. Držala dcérku za<br />

ruku. Neodvážil sa odvrátiť oči, a ich<br />

pohľady sa prvýkrát na nepatrný okamih<br />

stretli. Zahanbil sa a sňal klobúk.<br />

Nezvládla výraz tváre, bola zmätená<br />

ako dievčatko, skoro nestačila odpovedať<br />

na pozdrav. Kone prešli, prešli<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

ešte dva kočiare s veselou spoločnosťou,<br />

a potom všetko stíchlo.<br />

Večer emócie ovplyvnili všetko –<br />

chuť do jedla, spánok, srdce, žalúdok,<br />

zmocnila sa ho plačlivosť. Bol zbavený<br />

starostí, bol sám sebe pánom,<br />

robil, čo chcel, býval, kde chcel, mal<br />

všetko, čo si prial – a predsa<br />

ho prepadala taká neznesiteľná<br />

clivota, že sa mu chcelo<br />

zavrieť okná i dvere a zavýjať.<br />

Tón v jej korešpondencii bol<br />

teraz stále menej zdržanlivý.<br />

On bol preto naopak v listoch<br />

umiernenejší. Bál sa, že<br />

sa o ňom dozvie celú pravdu<br />

a odoženie ho. Iste ho podozrievala,<br />

ale ona – taká bystrá<br />

pani – si myslela, že Čajkovskij<br />

nemal nikdy takú ženu,<br />

ktorá by mu za lásku stála.<br />

Ona mu ju nahradí.<br />

„…či môžete pochopiť, ako<br />

na Vás žiarlim, i keď sa osobne<br />

nepoznáme?“ píše. „Viete<br />

vôbec, ako mi bolo ťažko, keď<br />

ste sa oženili? Akoby mi odtrhlo<br />

kus srdca. Bolelo ma to, bolo<br />

mi horko, nemohla som zniesť myšlienku,<br />

že je Vám tá žena nablízku.<br />

Nenávidela som tú ženu preto, že<br />

Vám s ňou nebolo dobre, ale nenávidela<br />

by som ju stokrát viac, keby Vám<br />

s ňou dobre bolo… Vinu na tom, že<br />

som sa preriekla, má „moja“ symfónia<br />

(prehrávala si štvorručnú úpravu<br />

jej venovanej štvrtej symfónie). Ale<br />

domnievam sa, že je lepšie, keď budete<br />

vedieť, že nie som taká ideálna<br />

bytosť, ako sa Vám zdám… to nemôže<br />

zmeniť naše vzťahy. Neprajem<br />

si, aby sa akokoľvek zmenili… chcela<br />

by som si byť istá, že sa nič nezmení<br />

do konca môjho života…“<br />

Bol jej vďačný za všetko. Už sa<br />

nebál o svoju voľnosť. Dokonca<br />

práve v pokračovaní vzťahu s von<br />

Meck videl záruku svojej slobody<br />

a – hmotnej nezávislosti. Žil teraz<br />

ako dôstojný človek. Za svoje skladby<br />

dostával dohodnuté honoráre, cestoval,<br />

z času na čas robil dlhy, neodriekal<br />

si pôžitky, niekedy zlé, ale<br />

vždy nákladné. Prenajal si veľký<br />

dom v mestečku Klin asi 100 km<br />

od Moskvy. Okolo ruská príroda,<br />

akú mal rád. Konča záhrady pretekal<br />

potok, nad brehmi brezový háj,<br />

v diaľke dedinská zvonička.<br />

Pani von Meck mu písala, že má<br />

radosť z toho, z čoho má radosť i on.<br />

Je šťastná, že našiel tichý prístav. Ale<br />

v hĺbke srdca si uvedomila, že si Čajkovskij<br />

usporiadal svoj život mimo<br />

nej a bez nej. A to navždy…<br />

Z<br />

ROZTRŽKA<br />

radil ju. Zrádzal najlepšieho<br />

priateľa. Von Meck v ňom stále<br />

videla to, čo sa pred ňou otváralo<br />

na začiatku ich korešpondencie. On<br />

však vtedajšie idey dávno zmenil.<br />

Vracali sa mu len vtedy, keď jej písal.<br />

Inak viedol svoju prácnu, úspešnú<br />

politiku slávy. Občas si uvedomoval,<br />

že medzi tým, čo si ona o ňom myslí<br />

a medzi skutočnosťou sa roztvára<br />

priepasť. Ale nemá silu ani čas tú<br />

priepasť zasypávať.<br />

Myslela si, že jej nepíše, pretože je<br />

ponorený do tvorivej práce – a on<br />

písal denne dve desiatky listov, ale<br />

ľuďom, ktorým potreboval písať viac<br />

než jej. Myslela si, že je dobrák a že<br />

mu nezáleží na peniazoch – ale on<br />

bol stále náročnejší, utrácal a robil<br />

dlhy. Myslela si, že má rád deti –<br />

a on behal za dedinskými školákmi<br />

a bál sa, aby si to nevšimli dospelí.<br />

Myslela si, že celý život nenašiel ženu,<br />

ktorú by mohol mať rád – a pre neho<br />

bola každá žena niečo ako Antónia –<br />

odpor, strach...<br />

V prvých rokoch ho skutočne svojimi<br />

listami formovala. Ale šediny,<br />

choroby, nekonečná clivota, úspechy<br />

vo svete, všetok ten zhon okolo<br />

slávy mu neumožnili udržať sa na


HUDBA<br />

úrovni, na ktorej ho videla ona. Korešpondencia<br />

redla a potom prišla<br />

roztržka. Spočiatku si ju neuvedomoval;<br />

ale prišiel deň, kedy si ju<br />

uvedomila pani von Meck. Nebola<br />

z tých, ktorí sa zmierujú, ustupujú,<br />

odpúšťajú, privierajú oči – prerušila<br />

styky naraz a navždy. Nepotrebovala<br />

formálny dôvod, ale náhly pokles jej<br />

financií jej takýto dôvod poskytol.<br />

Napísala Čajkovskému, že ďalej už<br />

mu pomáhať nebude.<br />

Poslednou kvapkou však bolo<br />

niečo iné. Prišiel deň, keď sa o ňom<br />

i ona dozvedela tú tragickú pravdu –<br />

od jeho vlastného brata –, a vyškrtla<br />

Čajkovského zo svojho srdca. Napriek<br />

tomu napísala: „Nezabudnite<br />

a niekedy si spomeňte...“<br />

Odpovedal trochu strojene:<br />

„Zrejme sama netušíte, aké nezmerné<br />

dobrodenie ste mi poskytovali! Inak<br />

by Vám ani na um neprišlo, že teraz,<br />

keď ste chudobná, budem na Vás<br />

spomínať len niekedy!!! Môžem povedať<br />

bez preháňania, že som na Vás<br />

nikdy nezabudol a nezabudnem ani<br />

minútu, pretože kedykoľvek myslím<br />

sám na seba, moje myšlienky<br />

sa nevyhnutne stretávajú s Vami.<br />

Vrúcne bozkávam Vašu ruku a prosím,<br />

aby ste boli raz a navždy uistená,<br />

že nikto s Vami nesúcití a nezdieľa<br />

Vaše starosti tak ako ja, Váš…“<br />

Odpoveď nedostal. Trápilo ho to.<br />

Napísal ešte raz. Ticho. Počkal pol<br />

roka a pokúsil sa cez jej syna (vzal<br />

si jeho neter) prezvedieť, či ho skutočne<br />

nechala. Nič nezistil. Obrátil<br />

sa na Pachulského a dlhým listom<br />

prosil, aby zmenila svoj postoj<br />

k nemu. Nezmenila. Čajkovskij zostal<br />

sám v živote i v smrti. Zostala<br />

len krivda.<br />

A zase ako predtým: pracovať,<br />

pracovať, pracovať. Ako keď obuvník<br />

šije topánky, hovorieval; komponoval<br />

balet Luskáčik. Jednotlivé<br />

čísla napĺňal hudbou podľa pokynov<br />

choreografa.<br />

U<br />

PATETICKÁ<br />

tekali mesiace. Pri všednej práci,<br />

na cestách ho už dlho prenasledovala<br />

túžba – napísať niečo, po čom<br />

by sa už nemusel báť smrti. Neprestajne<br />

na to myslel – doma,<br />

vo svojej chronickej clivote,<br />

v zahraničí, všade. Symfónia.<br />

Nová symfónia. Šiesta. O tom,<br />

prečo žil na tomto svete,<br />

o tom, že raz zomrie, o svojej<br />

láske, o ktorej nesmie hovoriť<br />

nahlas, vyspovedal sa…<br />

Šiestu symfóniu nazval, na<br />

návrh brata Modesta, Patetickou.<br />

Premiéru sa rozhodol<br />

dirigovať sám.<br />

Do Petrohradu odišiel 9.<br />

októbra 1893. Starý kamarát<br />

Kaškin bol u neho v hoteli<br />

a spoločne spomínali na<br />

dávne časy. Ako mnoho ľudí<br />

už odišlo z ich života. Kaškin<br />

spomenul aj pani von Meck.<br />

„Umiera?“ poľakal sa Čajkovskij.<br />

„To nie je možné!“ „Nie,<br />

neumiera, ale vraj sa nervovo<br />

zrútila, nikoho nepoznáva,<br />

nič nechápe. Najstarší syn je<br />

duševne chorý syfilitik, premrhal<br />

všetok rodinný majetok<br />

so ženami a v kartách,<br />

teraz sú bez prostriedkov<br />

a starena žije v chudobe…“<br />

Čajkovskij smutne pozeral<br />

bokom a v očiach mal slzy.<br />

Orchestrálne skúšky začali druhý<br />

deň a trvali celý týždeň vrátane soboty<br />

šestnásteho, keď bol koncert.<br />

Ani na hudobníkov, ani na poslucháčov<br />

neurobila symfónia dojem.<br />

Neporozumeli jej ani jedni, ani<br />

druhí. Publikum tlieskalo vlažne,<br />

bez nadšenia. A keď šiel Čajkovskij<br />

po koncerte s Glazunovom drožkou<br />

na večeru, mlčali obaja. Balakirev,<br />

zakladateľ novoruskej školy, po<br />

prvom vypočutí Patetickej, keď doznel<br />

rezignujúci záver štvrtej časti,<br />

vraj zamyslene povedal: „Ako musel<br />

trpieť tento človek, aby mohol napísať<br />

niečo takéto…“<br />

Vo štvrtok 21. októbra Čajkovskij<br />

ochorel. Už večer konštatoval lekár<br />

choleru s veľmi ťažkým priebehom.<br />

Čajkovského hrob v Kláštore Alexandra Nevského<br />

V nedeľu, už v blúznení, niekomu<br />

niečo vyčítal, plakal, dohováral.<br />

Bola to pani von Meck. Niekoľkokrát<br />

ju v slzách volal: „Nadežda Filaretovna…<br />

Nadežda Filaretovna…“<br />

Jaroslav Klimecký<br />

jaroslav.klimecky@svetgralu.cz<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


ROZHOVOR<br />

Ak sa začne hovoriť o harmonizácii<br />

priestoru, zvyčajne každému napadne starodávne<br />

čínske učenie feng-shui, ktorého<br />

cieľom je vytvoriť zdravé, pokojné<br />

a vyvážené prostredie.<br />

Okrem neho však existuje aj<br />

učenie o radiestézii, ktorej<br />

cieľom je zisťovanie a meranie<br />

neviditeľných žiarení,<br />

ktoré vplývajú na psychický<br />

a fyzický stav živých bytostí.<br />

Niektorí odborníci dokonca<br />

tvrdia, že uplatnenie feng-<br />

-shui bez radiestézie prináša<br />

len dočasné zlepšenie. O radiestézii sme<br />

sa zhovárali so zakladateľom holistického<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

centra zdravia v obci Chľaba pri Štúrove,<br />

ktorý organizuje prednášky na tému radiestézie<br />

a feng-shui, pánom Karolom<br />

Gúgyelom.<br />

Ak zadáme do vyhľadávača<br />

na internete slovo<br />

„radiestézia“ veľa informácií<br />

nezískame. Mohli by ste<br />

nám tento pojem priblížiť?<br />

Tento výraz sa spája<br />

s menom francúzskeho<br />

kňaza abbé Boulyho<br />

a vznikol spojením latinského<br />

„radius“ (lúč) a gréckeho „aisthesis“<br />

(pociťovať) a prekladáme ho<br />

ako „pociťovanie žiarenia“. Radiestézia<br />

vychádza z toho, že všetky živočíchy,<br />

predmety a materiály zo seba vydávajú<br />

žiarenia, ktoré pôsobia na svoje okolie.<br />

Toto pôsobenie môže mať na zdravie<br />

človeka v určitých prípadoch negatívny<br />

dopad. Cieľom radiestézie je zistiť prítomnosť<br />

týchto žiarení na konkrétnom<br />

mieste a čo najúčinnejšie ich škodlivý<br />

vplyv eliminovať.<br />

Čo vás priviedlo k tomu, aby ste<br />

sa tejto náuke venovali a neskôr ju aj<br />

vyučovali?<br />

Pôvodným povolaním som elektroinžinier.<br />

Zaoberal som sa mikrovlnnými


ROZHOVOR<br />

obvodmi a informatikou. Z určitých<br />

dôvodov som sa však neskôr rozhodol<br />

študovať alternatívnu medicínu v Budapešti.<br />

Po jej úspešnom absolvovaní<br />

v rokoch 1993 – 1996 som sa začal zaoberať<br />

liečením ľudí. U niektorých pacientov<br />

som zistil, že napriek tomu, že<br />

sme vyriešili rôzne vnútorné príčiny<br />

chorobných stavov tela i psychiky, nedošlo<br />

u nich k úplnému uzdraveniu<br />

a regenerácii. Po tomto zistení som<br />

začal viac sledovať priestor, kde človek<br />

spáva, pracuje atď. Našiel som silné<br />

vonkajšie vplyvy, ktoré pôsobili ako<br />

prekážky v uzdravení. Po harmonizácii<br />

tohto priestoru došlo k vyliečeniam,<br />

ktoré by dnešná medicína mohla považovať<br />

za zázrak.<br />

S radiestéziou úzko súvisia aj geopatogénne<br />

zóny. Čo sú to geopatogénne<br />

zóny a ako vplývajú na človeka?<br />

Geopatogénne zóny predstavujú<br />

súhrn určitých vplyvov, ktoré narúšajú<br />

homogenitu priestoru. Ide o narušenie<br />

rovnováhy medzi zemským a kozmickým<br />

žiarením. Narušiť ju môžu geologické<br />

defekty – podzemná voda, geologické<br />

zlomy, železná ruda, ale napríklad<br />

aj väčšie kovové teleso pod zemou.<br />

Ďalej sú to prirodzené energoinformačné<br />

štruktúry Zeme, takzvané<br />

pásmové žiarenia, alebo telurické<br />

prúdy známe pod menami Ley, Svätý<br />

Juraj, Curry, Hartman a podobne.*<br />

V dnešnom pretechnizovanom svete<br />

okrem geopatogénnych zón na človeka<br />

výrazne pôsobí predovšetkým žiarenie<br />

antropogénneho pôvodu. Ide o technické<br />

žiarenie, elektrosmog. Patrí sem<br />

* Pásmové štruktúry, alebo telurické prúdy,<br />

známe pod názvami Ley, Hartman, Curry<br />

a pod., predstavujú energetické toky<br />

Zeme. Možno si ich predstaviť ako tepny,<br />

alebo žily Zeme. Každý druh týchto prúdov<br />

má svoje špecifické vlastnosti a pôsobenie<br />

na krajinu a organizmy v nej.<br />

Napríklad Hartmanove pásy vytvárajú<br />

takmer pravidelnú mriežku 2x2 alebo 2x<br />

2,5 m a prechádzajú Zemou v smeroch<br />

sever – juh a východ – západ.<br />

napríklad mikrovlnné žiarenie vychádzajúce<br />

z radarov v blízkosti letísk, žiarenie<br />

z antén pre mobilné siete, bežná<br />

elektroinštalácia v obytných domoch,<br />

elektrospotrebiče a podobne.<br />

Ako a prečo sa na zdraví človeka prejaví<br />

nepriaznivý vplyv týchto žiarení?<br />

Medzi človekom a jeho vonkajším<br />

prostredím musí existovať súzvuk,<br />

harmónia. Človek je voči negatívnym<br />

vplyvom do určitej miery vždy chránený<br />

svojím vnútorným vyžarovaním,<br />

ktoré nazývame<br />

aura. Toto vyžarovanie dokáže<br />

výrazne eliminovať negatívne<br />

vplyvy okolia. Ak sa však zvýšia<br />

vonkajšie vplyvy čo sa týka<br />

intenzity a času, začnú sa prejavovať<br />

degeneratívne zmeny<br />

v prvom rade vo vyžarovaní<br />

človeka. Kedy sa tieto zmeny<br />

objavia aj na fyzickom tele vo<br />

forme symptómu, je otázkou<br />

individuálnej odolnosti človeka.<br />

Ak sa nahromadí viac typov<br />

žiarenia, za veľmi krátky čas<br />

môže dôjsť k porušeniu fyzického<br />

ale aj psychického zdravia.<br />

Na podvedomej úrovni každý<br />

človek vníma toto žiarenie. Je<br />

povedzme nepokojný, alebo sa<br />

cíti nepohodlne. Predstavme<br />

si človeka, ktorý príde bývať<br />

na nové miesto. Zo začiatku len<br />

povie, že sa na danom mieste<br />

necíti najpohodlnejšie. Povie si:<br />

„Nie som na toto miesto zvyknutý,<br />

budem si musieť zvyknúť“.<br />

Pritom je často pravdepodobné,<br />

že sú tam určité negatívne<br />

vplyvy. Za tri mesiace si zvykne, bude<br />

pre neho normálne, že sa v noci dvakrát<br />

zobudí. Postupne sa však začnú objavovať<br />

aj fyzické problémy. Začne byť<br />

apatický, podráždený, mať bolesti hlavy,<br />

problémy s krvným tlakom a podobne.<br />

Ako ďaleko taký vplyv môže zájsť?<br />

Môže napríklad vyvolať rakovinu?<br />

Sú vplyvy, ktoré môžu podporovať<br />

tvorbu rakoviny, leukémie či schizofréniu.<br />

Bežná je nespavosť, ďalej chronická<br />

únava, chronické zápaly a bolesti, ktoré<br />

sa nedajú bežnou medicínou vyliečiť.<br />

Vtedy sú obvykle prítomné tieto externé<br />

vplyvy.<br />

Určite ste riešili aj nejaký zaujímavý<br />

konkrétny prípad...<br />

Raz som mal prípad 10-ročného<br />

dievčatka, ktorému diagnostikovali<br />

OBRÁZOK S PRÍKLADOM MERANIA<br />

• cez pravé rameno a hlavu prechádza vodný tok<br />

• v mieste krčnej chrbtice sa nachádza<br />

HARTMANOV a CURRY kríž<br />

• na druhú osobu vplýva len HARTMANOV pás<br />

a to na krčnú chrbticu<br />

• pás LEY prechádza cez hlavy obidvoch manželov.<br />

Súhrn týchto žiarení spôsobuje za veľmi krátke obdobie<br />

(1– 2 mesiace) vážne zdravotné problémy hlavne u osoby, ktorá<br />

spáva z nášho pohľadu vľavo a trpí nasledovnými problémami:<br />

nespavosť, ranná únava, bolesti hlavy, bolesti pravého ramena,<br />

začínajúce depresie, zhoršenie zraku. Ak by tu spávala viac<br />

rokov, následky by mohli byť veľmi ťažké až tragické. Osoba,<br />

ktorá spáva vedľa, je na tom podstatne lepšie.<br />

epilepsiu. Začala sa liečiť klasickou<br />

medicínou. Po troch týždňoch ma<br />

rodičia navštívili s tým, aby som im<br />

pomohol. Moja prvá otázka bola, či<br />

náhodou neprerábali izbu, v ktorej<br />

dievčatko spalo. Odpovedali mi, že<br />

predtým, ako dievčatko ochorelo,<br />

maľovali jej izbu, pričom premiestnili<br />

posteľ a nábytok. O niekoľko týždňov<br />

nato dievčatko ochorelo. Odporučil<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


ROZHOVOR<br />

Príklad merania v obytnom priestore<br />

som im, aby dali nábytok do pôvodného<br />

stavu, čo aj urobili. Vravel<br />

som im, aby dievčatku hneď nevysadili<br />

lieky a aby sa poradili s lekárom.<br />

Na vlastnú zodpovednosť však lieky<br />

vysadili a o mesiac bolo dievčatko<br />

zdravé.<br />

V tomto prípade išlo o prekríženie<br />

dvoch pásmových žiarení zvaných<br />

Curryho a Hartmanov kríž. Tieto žiarenia<br />

samé osebe nemajú taký silný<br />

vplyv, avšak pri ich prekrížení môžu<br />

nastať vážne zdravotné problémy, tak<br />

ako to bolo v tomto prípade.<br />

Ako sa tieto žiarenia merajú?<br />

Elektrosmog a geomagnetizmus<br />

Zeme meriame špeciálnymi detektormi.<br />

Na pásmové štruktúry ako Svätý Juraj<br />

alebo Leyova štruktúra neexistujú prístroje,<br />

dajú sa len vycítiť. Každý človek<br />

má určitú senzitivitu voči týmto vplyvom;<br />

70 percent ľudí sa toto žiarenie<br />

dokáže naučiť vnímať, potrebuje však<br />

učiteľa.<br />

Ako to ten človek vníma? Cíti nejaké<br />

brnenie?<br />

Prejavuje sa to rôzne. Môže to byť<br />

spomenuté brnenie, niekto cíti len teplo,<br />

alebo má iné telesné pocity. Prípadne<br />

sa používa aj virguľa.<br />

Existujú v tomto smere nejaké novinky,<br />

prípadne máte svoju vlastnú<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

metódu, alebo vynález?<br />

Princíp merania a systém<br />

vnímania je stále ten<br />

istý, avšak každý jednotlivec,<br />

ktorý sa tým zaoberá,<br />

si pre seba individuálne<br />

tento systém trocha prispôsobí,<br />

na základe dlhoročných<br />

skúseností.<br />

Môže bežný laik bez<br />

odborných vedomostí<br />

zistiť, kde má vo svojom<br />

dome negatívne žiarenia?<br />

Samozrejme, môže.<br />

Prejavuje sa to však rôzne.<br />

Ak sa človek niekde necíti pohodlne,<br />

má impulzy dané miesto opustiť, prípadne<br />

môže byť v extrémnych prípadoch<br />

na určitom mieste náchylný<br />

k agresívnemu konaniu... Pritom však<br />

musia byť vylúčené vonkajšie okolnosti<br />

ako prievan, nadmerné pracovné zaťaženie<br />

a podobne. Toto vnímanie existuje<br />

väčšinou na podvedomej úrovni.<br />

U zvierat je však vnímanie veľmi silné.<br />

Napríklad mačka vyhľadáva miesta,<br />

kde sú tzv. Hartmanove štruktúry. Iné<br />

zvieratá, ako napríklad osol, kôň, pes<br />

a kravy nemajú radi lokality, kde je homogenita<br />

priestoru narušená.<br />

A čo ľudia, ktorí žijú v panelákoch<br />

povedzme na dvanástom poschodí? Aj<br />

na nich pôsobia tieto žiarenia?<br />

Áno, tam sú dokonca negatívne<br />

vplyvy silnejšie, keďže vo výškach prichádzajú<br />

do úvahy ešte aj iné vplyvy,<br />

pričom medzi nimi dochádza k vzájomnej<br />

interferencii. Je tu napríklad<br />

silnejší elektrosmog, keďže vysielače<br />

sú vyššie. Na 12. poschodí v Bratislave<br />

je o 30 až 60 percent väčšia záťaž ako<br />

na prízemí.<br />

Čo má človek robiť, keď už na takom<br />

mieste býva?<br />

Najlepšie je, samozrejme, zamerať sa<br />

na výber pozemku pri kúpe bytu alebo<br />

domu. Dôležité je, aby človek nešiel<br />

bývať do blízkosti stožiarov s vysokým<br />

elektrickým napätím. Geopatogénne<br />

zóny sa dajú eliminovať napríklad prírodným<br />

materiálom. Naši predkovia<br />

spávali na slamníkoch, vreciach naplnených<br />

slamou. Ja používam dva typy<br />

eliminátorov. Prvým sú biorezonančné<br />

prístroje. Tie však nie sú univerzálne.<br />

Sú určené vždy na konkrétny problém.<br />

Dajú sa nimi celkom účinne riešiť problémy<br />

s elektrosmogom a geologické<br />

defekty. Potom sú plošné harmonizátory<br />

– cievky a programové doštičky,<br />

ktoré dokážu rušiť silné vplyvy silnejších<br />

štruktúr Hartmana, svätého Leya,<br />

pokiaľ nie je možné napríklad posteľ<br />

posunúť.<br />

Nie je možné ich bežne kúpiť v obchode,<br />

pretože s nimi dokáže pracovať<br />

len vyškolená osoba. Nestačí ich len<br />

položiť na miesto. Treba ich určitým<br />

spôsobom naladiť.<br />

Neexistujú nejaké prostriedky, napríklad<br />

polodrahokamy, ktoré stačí<br />

na problémové miesto len tak položiť?<br />

Existujú aj také prostriedky, ale nie<br />

sú ani zďaleka také účinné. V určitých<br />

prípadoch sa dokonca negatívne vplyvy<br />

zosilnia. Napríklad kryštál pôsobí<br />

veľmi účinne ako zosilňovač. Pri neodbornom<br />

zaobchádzaní, napríklad pri


ROZHOVOR<br />

položení kryštálu do pásma „Svätého<br />

Juraja“ sa žiarenie tohto pásma zosilní<br />

3- až 5-násobne. Pri dočasnom pobyte<br />

to nie je problém, avšak z dlhodobého<br />

hľadiska môže pôsobiť škodlivo.<br />

Existuje nejaká spojitosť medzi<br />

geopatogénnymi zónami a kultovými<br />

stavbami, kaplnkami, kostolmi<br />

a pútnickými miestami opradenými<br />

legendami?<br />

Tieto stavby majú spojitosť so silnejšími<br />

štruktúrami. Dedinské kaplnky<br />

a kostoly často stoja na prekrížení Leyových<br />

štruktúr. Boli postavené na starých<br />

pohanských miestach. Týka sa to<br />

aj miest, kde sú pri cestách napríklad<br />

kríže. Tieto miesta pôsobia tak, že ak<br />

na nich človek chvíľu postojí, môže načerpať<br />

silu, ktorú potrebuje na cestu,<br />

keďže v minulosti cestovali ľudia len<br />

pešo alebo na koňoch v koči. To sa<br />

však týka len starších miest, moderné<br />

kaplnky sa stavajú kdekoľvek. Môže<br />

sa však stať, že sa človek na takýchto<br />

miestach necíti príjemne. To však neznamená,<br />

že sa daná stavba nachádza<br />

na pásmovej štruktúre, ktorá by pôsobila<br />

na človeka rušivo. Často je negatívny<br />

pocit vyvolaný inými okolnosťami,<br />

ktorých je naozaj mnoho.<br />

Napríklad aj duševným rozpoložením<br />

osôb, ktoré dané miesto navštevujú,<br />

prípadne aj určité dianie z minulosti,<br />

ako napríklad vojna, vtláča danému<br />

miestu určitú pečať.<br />

Máme niekde v blízkosti takéto významné<br />

miesto?<br />

Pozitívny vplyv je napríklad v blízkom<br />

Ostrihome v bazilike. Je tam prekríženie<br />

viacerých takýchto zón priamo<br />

pod kupolou. Na takomto mieste je<br />

postavený aj Spišský hrad a Devín.<br />

Zvláštny pocit, ktorý ľudia na týchto<br />

miestach pociťujú, sa pripisuje reliéfu<br />

krajiny, kráse okolitej prírody, no veľmi<br />

často je vyvolaný vyžarovaním telurických<br />

prúdov. V zahraničí, napríklad<br />

v Anglicku, je to Stonehenge.<br />

Vaše zameranie je široké, čím<br />

sa ešte okrem radiestézie zaoberáte<br />

a ako dlho organizujete<br />

vaše kurzy?<br />

Mám svoju vlastnú internetovú<br />

stránku s informáciami<br />

o mojich seminároch a kurzoch.<br />

Inú reklamnú kampaň nerobím.<br />

Chodím tam, kam ma pozvú.<br />

Okrem radiestézie vediem prednášky<br />

o dýchaní, ďalej vyučujem<br />

v Škole vedomého rodičovstva<br />

v Prahe a v Českej škole feng-<br />

-shui. Vediem aj poradenstvo<br />

v oblasti detoxikačných očistných<br />

kúr, diét a urinoterapie.<br />

V Čechách prednášam 8 rokov.<br />

Vraj staviate aj hlinené domy...<br />

Áno, robím hlavne s hlinou<br />

a drevom. Staviam tieto domy<br />

pre priateľov a pre seba. Takýto<br />

dom pôsobí na človeka veľmi<br />

harmonizujúco. Je však dôležité,<br />

aby bol postavený na dobrom<br />

mieste a zo správneho materiálu.<br />

Okrem toho uprednostňujem<br />

oblé okrúhle tvary pred<br />

hranami.<br />

Myšlienka, že by sme dnes v takýchto<br />

domoch žili, je asi pre mnohých<br />

vábivá, ale asi ťažko zrealizovateľná...<br />

Samozrejme, v dnešnej dobe to nie je<br />

možné. Existuje mnoho faktorov, ktoré<br />

tomu bránia. Je však veľmi dobré mať<br />

takýto dom, alebo ho navštevovať raz<br />

za čas, a tým postupne obnovovať svoj<br />

vzťah k prírode. Človek dnešnej doby<br />

úplne zanedbal svoj vzťah k životnému<br />

prostrediu, ako aj k Zemi. Zem<br />

sa vníma ako niečo mŕtve, čo v sebe<br />

nemá život a môže sa s ňou zaobchádzať<br />

ako sa nám zachce. Ona nám však<br />

denne dokazuje, že má svoje pravidlá,<br />

ktorými sa musíme riadiť. Naši predkovia<br />

to vedeli a aj to rešpektovali. Neboli<br />

síce rozumovo takí vyspelí, nevedeli<br />

napríklad, čo je Leyova štruktúra<br />

a podobne, ale ich vnútorné vnímanie<br />

Elektrosmog – mikrovlnné žiarenie vychádzajúce<br />

z radarov v blízkosti letísk, žiarenia z antén<br />

pre mobilné siete, bežné elektroinštalácie<br />

v obytných domoch, elektrospotrebiče a pod.<br />

im často napovedalo, či je konkrétne<br />

miesto vhodné na bývanie, alebo nie.<br />

Dnes to vníma len málo ľudí, prútikárstvo<br />

napríklad doteraz nebolo vedecky<br />

potvrdené. Skúsenosti však hovoria jasnou<br />

rečou. Je len na nás, či ich využijeme,<br />

alebo nie.<br />

Ďakujem pekne za rozhovor.<br />

Tomáš Výboch<br />

vyboch.tomas@svetgralu.sk<br />

Bližšie informácie o radiestézii nájdete<br />

na www.biocentrum.sk<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


RECENZIA<br />

TIENE<br />

MŔTVYCH<br />

Dráma / Thriller<br />

USA / Izrael / Nemecko, 2001, 109 min.<br />

Réžia: Jonas McCord<br />

Hrajú: Antonio Banderas, Olivia Williams, John Shrapnel, Derek Jacobi,<br />

Jason Flemyng, John Wood, Ian McNeice, Mohammed Bakri<br />

starej jaskyni v Jeruzaleme bola<br />

V objavená kostra človeka, ktorej vek<br />

sa odhaduje na dvetisíc rokov. Podľa<br />

oranžového zafarbenia<br />

na kostiach nôh<br />

a zápästí, ktoré spôsobila<br />

oxidácia železa,<br />

sa dá predpokladať, že<br />

príčinou smrti bolo<br />

ukrižovanie. Všetky<br />

nájdené indície nasvedčujú<br />

tomu, že by<br />

mohlo ísť o pozostatky<br />

Ježiša Krista. Nález<br />

prichádza skúmať<br />

katolícky kňaz Matt<br />

(Antonio Banderas), ktorého vyšle<br />

Vatikán, aby “zachránil cirkev“– objavenú<br />

kostru získal a preukázal, že<br />

nejde o telo Ježiša. Spoločne s jeho<br />

objaviteľkou – izraelskou archeologičkou<br />

Sharon (Olivia Williams) sa<br />

snaží nález ochrániť a spolupracujú<br />

aj napriek rozdielnym názorom na<br />

vec. O nález sa však zaujíma aj izraelská<br />

tajná polícia, ktorá chce zo vzniknutej<br />

situácie diplomaticky čo najviac<br />

vyťažiť a chce, aby Vatikán uznal nerozdelený<br />

Jeruzalem ako hlavné mesto<br />

Izraela. To sa však nepáči palestínskym<br />

extrémistom, ktorí sa obávajú<br />

účelového spojenia medzi Vatikánom<br />

a izraelskou vládou, ktoré by mohlo<br />

spôsobiť stratu všetkých nádejí na<br />

budúcnosť palestínskeho Jeruzalemu.<br />

Nastolenú situáciu sťažujú aj ortodoxní<br />

Židia. Všetky zúčastnené strany<br />

si prihrievajú polievku vlastných záujmov<br />

a samotný prevratný<br />

fakt stojí celkom bokom.<br />

Palestínci unesú dieťa archeologičky<br />

Sharon, snažia<br />

sa tak vydieraním nájdené<br />

pozostatky získať. Matt<br />

postupne po ťažkom vnútornom<br />

zápase dospieva<br />

k presvedčeniu, že tieto<br />

pozostatky patria Kristovi,<br />

dochádza mu hlavný<br />

motív konania Vatikánu<br />

i všetkých zúčastnených<br />

strán, ktoré v skutočnosti meno Boha<br />

účelovo zneužívajú, a snaží sa Sharon<br />

pomôcť. Počas zásahu Izraelcov však<br />

Palestínci výbuchom granátu Ježišove<br />

pozostatky zničia. Rukojemník je nakoniec<br />

oslobodený. Hneď potom Izraelci<br />

zničia hrobku, všetky dokumenty<br />

sú skartované. – Matt sa napokon rozhodne<br />

slúžiť Bohu svojím vlastným<br />

spôsobom a cirkev opúšťa.<br />

Tu filmový príbeh končí. Skutočná<br />

ostáva však otázka: čo by sa asi stalo,<br />

keby sa Ježišove pozostatky skutočne<br />

našli? Mohli by sa udalosti odohrať<br />

práve takto? Znamenal by nález v skutočnosti<br />

zánik kresťanstva? Alebo by<br />

ukázal Ježiša ako omnoho silnejšieho,<br />

schopného vlastnou krvou potvrdiť<br />

pravdu, ktorú prinášal, a zameral by


RECENZIA<br />

pozornosť na jeho učenie, na Slovo,<br />

ktoré priniesol, hlásal a žil? Nález by<br />

pravdepodobne neznamenal koniec<br />

kresťanstva a zrejme ani koniec cirkvi,<br />

ale možnú transformáciu a príležitosť<br />

zmeniť pohľad na Ježišovo zmŕtvychvstanie:<br />

ako na vzkriesenie Krista<br />

v inom, jemnejšom tele, v ktorom sa<br />

ukázal vyvoleným. Náboženstvo, tak<br />

ako ho dnes poznáme, nie je založené<br />

na skutočnom poznaní, ktoré nutne<br />

musí rešpektovať prírodné zákony<br />

a tým aj racionálne dôkazy; existuje,<br />

pretože ho ľudia ako také vlastne chcú<br />

a potrebujú.<br />

Kde sa Ježišove pozostatky v skutočnosti<br />

nachádzajú, nie je dodnes<br />

jasné. Môžeme sa iba domnievať, že<br />

Ježišovo hrubohmotné telo odniesli<br />

a ukryli niektorí z učeníkov v samostatnej<br />

jaskyni a túto skutočnosť ponechali<br />

v tajnosti, aby tak zabránili jeho<br />

znesväteniu.<br />

Jiří Gottweiss<br />

jiri.gottweiss@svetgralu.cz<br />

V<br />

Talpiotska hrobka<br />

– skrývala Ježišove pozostatky ?<br />

roku 1980 odkryli robotníci pri pozemných prácach na stavbe obytného<br />

domu v jeruzalemskej štvrti Talpiot hrobku. Archeológovia našli schránky<br />

na kosti, okrem iného s nápismi „Ježiš, syn Jozefa“, a „Júda, syn Ježišov“. Čitateľný<br />

bol aj nápis „Mariamenne e Mara“, čo bolo podľa tvorcov dokumentárneho<br />

filmu „Stratená Ježišova<br />

hrobka“, ktorý bol odvysielaný<br />

televíznou stanicou Discovery,<br />

skutočné meno Márie Magdalény.<br />

Film natočil v roku 2006<br />

americký režisér James Cameron.<br />

Podľa neho v objavenej<br />

hrobke spočívali pozostatky<br />

Ježiša z Nazaretu a jeho rodiny.<br />

Film mal síce veľkú publicitu,<br />

ale odbornými kruhmi bol silno kritizovaný a bol považovaný za obdobu Da-<br />

Vinciho kódu. Kosti z odkrytej hrobky vedci momentálne k dispozícii nemajú.<br />

Krátko po objave hrobky v roku 1980 boli spolu s inými pozostatkami znovu<br />

pochované. Vtedy ich podľa denníka Jerusalem Post získalo izraelské ministerstvo<br />

náboženských záležitostí a kosti uložila na inom mieste skupina ortodoxných<br />

Židov. Kam presne, nie je jasné. Podľa archeológov však boli pozostatky<br />

veľmi poškodené. Objav upadol na dlhé roky do zabudnutia, vo vedeckých<br />

kruhoch sa o ňom opäť začalo diskutovať až na konci deväťdesiatych rokov.<br />

Počiatkom roku 2008 sa však, pravdepodobne vďaka kontroverznému filmu<br />

J. Camerona, zišlo niekoľko desiatok odborníkov a znalcov mesta a ukázalo sa,<br />

že sa názory na hrobku predsa len posúvajú. Aj keď podľa mienky odborníkov<br />

bude potrebné ďalšie skúmanie hrobky, nemožno vraj tézu o tom, že skutočne<br />

skrývala Ježišove pozostatky, jednoznačne zamietnuť.


Zaviate doby sa prebúdzajú I.<br />

Táto kniha nazerá do histórie dôležitých<br />

epoch ľudstva. Udalosti opisované v jednotlivých<br />

príbehoch sa neopierajú o archeologické<br />

bádania, ako by čitateľ zrejme očakával.<br />

Nepochádzajú ani z historických záznamov,<br />

ktoré často bývajú ovplyvnené mocenskými<br />

a politickými vplyvmi. Príbehy sú prijímané<br />

a zobrazované ľuďmi k tomu povolanými.<br />

Poodhaľujú duchovný vývoj dôb, ktoré už<br />

dávno zavial čas.<br />

Zväzok I. obsahuje:<br />

Krišna<br />

Pozemské pôsobenie v jeho svetovo historickom<br />

význame<br />

Nahome<br />

Život Nahome v ríši Is-Ra<br />

Kassandra<br />

Výňatky zo života Kassandry a jej márne varovanie<br />

pred pádom Tróje<br />

Mária z Magdaly<br />

Opisuje jej hľadanie pravej lásky, jej poznanie<br />

Syna Božieho a zavŕšenie pozemského<br />

života<br />

Bežná cena:<br />

13,13 €<br />

Cena pre predplatiteľa:<br />

12,87 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu na konci časopisu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


NÁBOŽENSTVO<br />

ŠIKOVNE<br />

KOMPONOVANÝ<br />

KRIMINÁLNY ROMÁN<br />

Mária Magdaléna, Giotto di Bondone, asi 1320,<br />

výrez z fresky v kaplnke sv. M. Magdalény v Asissi<br />

TAJOMSTVO<br />

MÁRIE<br />

MAGDALÉNY<br />

Siegfried Hagl<br />

„A družkou Spasiteľa je Mária Magdaléna. […]<br />

Ostatní učeníci boli dotknutí. Povedali mu: Prečo ju miluješ viac<br />

než nás všetkých?“<br />

(Filipovo evanjelium – patrí k tzv. apokryfným spisom, ktoré boli známe v ranom<br />

kresťanstve, ale neboli zaradené do biblického kánonu.)<br />

Odkedy sa stal napínavý triler Dana Browna Da Vinciho kód svetovým bestsellerom,<br />

vyvoláva diskusiu o histórii náboženstva. Medzitým vznikli teologické diela, ktoré<br />

pranierujú historické nepresnosti v Brownovom trileri. Jeho kritici sa na tvrdenia<br />

autora kriminálneho románu pozerajú ako na zdokumentované historické udalosti<br />

a nie ako na fiktívny príbeh. Ústrednou témou debát je − pre cirkev a kresťanov provokatívna<br />

– otázka: Mal Ježiš vzťah so ženou? Bol s ňou dokonca ženatý? Čo je historicky<br />

skutočne známe? Existuje „tajomstvo Márie Magdalény“?<br />

Da Vinciho kód Dana Browna je<br />

dômyselne napísaný a medzitým už<br />

aj sfilmovaný kriminálny román vychádzajúci<br />

z dávno známych udalostí,<br />

ktoré sa v strhujúcom dianí, po mnohých<br />

prekvapivých zvratoch konečne<br />

rozuzlia. Dielo vlastne nie je napínavejšie<br />

než iné trilery amerických autorov<br />

a iných úspešných spisovateľov.<br />

Kombinuje však kulisy, ktoré zjavne<br />

fascinujú mnoho ľudí. Tými témami<br />

sú:<br />

• Ježiš, najdôležitejšia osobnosť dejín<br />

Západu a s ním spojené kontroverzné<br />

tvrdenie: mal byť údajne zosobášený<br />

s Máriou Magdalénou. Za korunného<br />

svedka tejto špekulácie je považovaný<br />

Filip, ktorého evanjelium<br />

bolo objavené až v roku 1945 v Nag<br />

Hammadi (Horný Egypt). V gnóze (=<br />

vedomosť, poznanie, označenie rôznych<br />

náboženských snáh v prvých<br />

storočiach po Kristovi) a v rosenkruciánskej<br />

mystike sa to traduje už dlho.<br />

Veril tomu vraj aj sám Luther, ako<br />

píše Walter-Jörg Langbein vo svojej<br />

knihe „Svätokrádež a sväté ženy“.<br />

• Podľa veľmi starých, bájnych podaní<br />

Mária Magdaléna po Ježišovom ukrižovaní<br />

utiekla.<br />

Priplavila sa potom do južného<br />

Francúzska, kde sa ešte aj dnes v Les-<br />

-Saintes-Maries-de-la-Mer (Svätej<br />

Márii z mora) koná púť na pripomenutie<br />

jej príchodu. Údajne so sebou<br />

priviezla i kalich z poslednej večere.<br />

Tento – alebo iný antický kalich nejasného<br />

pôvodu − je v súčasnosti uložený<br />

v katedrále vo Valencii.<br />

• Ako sa špekuluje v trileri Dana<br />

Browna, cirkev údajne vie o pozemských<br />

potomkoch Ježiša a usiluje<br />

sa o utajenie týchto informácií, aby<br />

nespochybňovala svoj vlastný nárok<br />

na Kristovo následníctvo.<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


NÁBOŽENSTVO<br />

• Pokrvnú líniu Ježišových dedičov −<br />

podľa románu − poznali mýtami<br />

opradení templári. Po ich páde sa<br />

táto ich vedomosť traduje v jednej<br />

tajnej spoločnosti až dodnes. Ježišovi<br />

potomkovia, ktorí ešte dnes žijú, sú<br />

touto spoločnosťou chránení. Touto<br />

tajomstvom opradenou spoločnosťou<br />

vraj boli „Prieuré de Sion“. Podrobne<br />

o nej hovorí kniha „Der Heilige Gral<br />

und seine Erben“ (Svätý Grál a jeho<br />

dediči). Je však považovaná za výmysel<br />

istého spisovateľa z 20. storočia.<br />

• K tejto tajnej spoločnosti patrili<br />

v Brownovom trileri významné osoby<br />

ako Leonardo da Vinci alebo Isaac<br />

Newton, ktorí svoje tajné vedomosti<br />

odovzdali zašifrované v symboloch,<br />

aby neboli zrozumiteľné každému.<br />

Rozlúštenie týchto kryptických symbolov<br />

patrí k zásadným úlohám hrdinov<br />

napínavého Brownovho románu.<br />

• Ako moderný protivník tejto tajnej<br />

spoločnosti vystupuje u Dana<br />

Browna katolícky laický rád „Opus<br />

Dei“ (Božie dielo), ktorý od roku<br />

1928 skutočne existuje. Jeho zakladateľ,<br />

kňaz Josemaría Escrivá (1902–<br />

1975) bol pápežom Jánom Pavlom II.<br />

dokonca svätorečený.<br />

na Baigenta. Aj meno Saunière, spomínané<br />

vo vyššie menovanej populárno-náučnej<br />

knihe, sa opäť objavuje<br />

v Brownovom Da Vinciho kóde.<br />

Fyzický pôvod mal v dejinách viery<br />

vždy veľký význam. Biblické Matúšovo<br />

evanjelium sa začína detailným<br />

popisom Ježišovho rodokmeňa<br />

vedomý toho, že rozhodujúce je Ježišovo<br />

učenie a nie okolnosti jeho osobného<br />

života, o ktorom vieme len veľmi<br />

málo. Jeho slová zostávajú stále rovnaké.<br />

Bez ohľadu na túto skutočnosť<br />

si však môžeme klásť otázku, do akej<br />

miery bol pravdepodobný vzťah Ježiša<br />

s Máriou Magdalénou.<br />

Záver románu sa odohráva<br />

v kaplnke Rosslyn pri Edinburghu,<br />

o ktorej snáď už počul každý, kto sa<br />

zaujíma o templársku mystiku. Tam<br />

jedna z hlavných postáv odhaľuje, že<br />

sama v skutočnosti pochádza z Ježiša…<br />

VÝZNAM<br />

FYZICKÉHO PÔVODU<br />

Základné prvky deja, ktoré Dan<br />

Brown použil vo svojom románe, sa<br />

dajú nájsť v ezoterickej literatúre.<br />

Veľkú časť z nich publikoval tím autorov<br />

Henry Lincoln, Michael Baigent<br />

a Richard Leigh v roku 1982<br />

v angličtine. Dan Brown vo svojom<br />

trileri odkazuje anagramom „Teabing“<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

Posledná večera, Leonardo da Vinci, 1495, olejová tempera na stene,<br />

Santa Maria delle Grazie v Miláne<br />

(porovnaj 1,1–17), a síce v otcovskej<br />

línii, ktorú je možné podľa neho odvodzovať<br />

od kráľa Dávida a ešte ďalej,<br />

od Abraháma.<br />

Pred tisíc rokmi by to bola nesmierna<br />

senzácia, keby potomkovia<br />

Ježiša a kráľa Dávida žili a vzniesli by<br />

preukázateľné nároky na pápežský<br />

trón. Ešte dnes by spôsobilo rozruch,<br />

keby niekto hodnoverne tvrdil, že sa<br />

medzi jeho predkami nachádza Ježiš.<br />

Pre obhajcov celibátu by však takéto<br />

tvrdenie bolo nehoráznosťou.<br />

Kto pozná Abd-ru-shinovo dielo „Vo<br />

svetle Pravdy − Posolstvo Grálu“, je si<br />

TAJOMNÁ MÁRIA<br />

MAGDALÉNA<br />

Meno Mária bolo v Ježišových časoch<br />

jedným z najrozšírenejších ženských<br />

mien. Nový zákon sa zmieňuje<br />

o niekoľkých ženách tohto mena:<br />

o Márii z Betánie (ktorá natrela Ježiša<br />

masťou, J 12), o Márii Magdaléne,<br />

Márii z Nazaretu, Márii – matke Jakubovej<br />

(Mt 27,56, Mk 16,1, Lk 24,10)<br />

a Márii, Kleofášovej žene (J 19,25).<br />

Podľa všetkého boli tieto Márie<br />

občas nechtiac vzájomne zamieňané.<br />

Napríklad Jakub je považovaný


NÁBOŽENSTVO<br />

za pozemského Ježišovho brata – to<br />

už by boli dve ženy identické, pokiaľ<br />

by sme brali do úvahy aj to, že Mária<br />

z Nazaretu mala sestru s rovnakým<br />

menom alebo bol Jozef v prvom manželstve<br />

ženatý s inou Máriou.<br />

Mária z Betánie, ktorú niektorí bádatelia<br />

stotožňujú s Máriou Magdalénou<br />

(napr. v knihe „Das Jesus-Evangelium“<br />

/ Ježišovo evanjelium, str. 377), musela<br />

byť bohatá, keď mohla Ježiša natrieť<br />

olejom z nardu v hodnote 300 denárov<br />

1 . V čase Ježišovho života zarábal<br />

robotník alebo legionár 1 denár denne.<br />

Zaň zabezpečil rodine bývanie, stravu<br />

a oblečenie.<br />

Tá Mária, ktorá nás zaujíma, bola<br />

zámožnou ženou, údajne pochádzajúcou<br />

z prístavného mesta Magdala<br />

pri Genezaretskom jazere. Mestečko<br />

Magdala bolo vraj vzdialené asi 10 kilometrov<br />

od Kafarnaumu a je vyznačené<br />

na mapách z 1. storočia, prílohách<br />

niektorých biblií. Poloha a existencia<br />

mesta je však sporná. Nemecký autor<br />

populárno-náučných kníh Walter-Jörg<br />

Langbein vo svojej knihe „Das Sakrileg<br />

und die heiligen Frauen“ (Svätokrádež<br />

a sväté ženy) konštatuje: „V Ježišových<br />

časoch neexistovalo v Judei žiadne<br />

mesto menom Magdala, existovalo<br />

však Magdolum v Egypte. Prastaré ľudové<br />

podania popisujú Máriu ako ženu<br />

tmavej pleti. Žeby vôbec nepochádzala<br />

z Izraela? Bolo jej vlasťou egyptské<br />

Magdolum? V tom prípade by Mária<br />

Magdaléna nebola Židovka. Sobáš Ježiša,<br />

ktorý bol uctievaný a oslovovaný<br />

ako rabín, s nežidovkou by bol teda<br />

ťažkým prelomením tabu (str. 156).<br />

Zrejme z tohto podania vychádzajú<br />

niektorí bádatelia, ak vidia v Márii<br />

Magdaléne s tmavou pleťou predobraz<br />

„Čiernej madony“.<br />

EXISTUJÚ DÔKAZY<br />

O JEŽIŠOVOM<br />

MANŽELSTVE?<br />

Predovšetkým si treba uvedomiť, že<br />

sobášne listy vtedy neexistovali. Dôkazy<br />

o Ježišovom manželstve môžu<br />

teda byť nanajvýš nepriame.<br />

Najdôležitejším prameňom údajov<br />

o Ježišovom živote je Nový zákon. Ten<br />

predstavuje zbierku náboženských spisov,<br />

ktoré vyznávajú Ježiša i jeho poslanie<br />

Mesiáša. Pre evanjelistov, z ktorých<br />

vlastne ani jeden Ježiša nepoznal, nebolo<br />

predloženie historických faktov<br />

podstatné. Nápadné však je, že dokonca<br />

i v Brownovej kresťanskej obci,<br />

v ktorej dominujú muži, je Márii Magdaléne<br />

pripisovaná dôležitá úloha: bola<br />

Pánovou družkou, jeho i učeníkov finančne<br />

podporovala, objavila prázdny<br />

hrob a stretla sa so zmŕtvychvstalým.<br />

Historicky potvrdených faktov zo života<br />

tejto ženy je poskromne. Manfred<br />

Barthel vo svojej knihe „Čo skutočne<br />

stojí v biblii“ o Márii Magdaléne píše:<br />

„Je vzorovým príkladom plodných<br />

omylov. Začínajú sa už jej menom.<br />

Volala sa vlastne Mária z Magdaly.<br />

Magdalena bolo vilové predmestie<br />

rímskych kúpeľov Tiberias. Viac o nej<br />

nevieme. A predsa okolo nej rástli<br />

a bujneli legendy, ktoré začala vytvárať<br />

zbožná fantázia. Rímske kúpele, v ktorých<br />

sladký život patril k dennému<br />

a nočnému programu, boli ideálnym<br />

miestom na prácu neviestky! Robila<br />

Mária – ako sa uvažovalo – najstaršie<br />

zo všetkých remesiel? Používala svoj<br />

rýchlo získaný majetok na obživu učeníkov?<br />

V biblii o tom niet ani slova, ale<br />

dobre sa hodilo, že u Lukáša (…) sa hovorí<br />

o hriešnici, ktorá Ježišovi natrela<br />

nohy (porovnaj Lk 7, 37). O tejto žene<br />

sa nič bližšie nedozvedáme, ani jej<br />

meno; zmienka o nej však stačila, aby<br />

Mária z Magdaly splynula s hriešnicou<br />

do jednej osoby, do Márie Magdalény!”<br />

(1, str. 386).<br />

V biblii nie je žiaden odkaz na to,<br />

že by Ježiš a Mária Magdaléna tvorili<br />

pár. O aké indície sa teda špekulácie<br />

opierajú?<br />

• Stále znova sa odkazuje na obraz<br />

Leonarda da Vinci Posledná večera.<br />

Apoštol sediaci po Ježišovej pravici –<br />

nazývaný väčšinou Ján – má ženské<br />

črty a mohol by byť interpretovaný<br />

ako Ježišova družka.<br />

• Existujú aj ďalšie znázornenia Poslednej<br />

večere, na ktorých vidno<br />

osobu ženského pohlavia. Napríklad<br />

dielo francúzskeho barokového<br />

maliara Philippa de Champaigne<br />

(1602–1674), či vyobrazenie Poslednej<br />

večere v málo známom kostole<br />

v Kirchbracku v oblasti Weserbergland<br />

v Nemecku. V Kirch bracku<br />

vidno vedľa 12 apoštolov ešte aj jednu<br />

ženu (5, str. 123).<br />

• Ježiš bol oslovovaný ako „Rabín“<br />

(Majster), a rabi býval vtedy spravidla,<br />

nie však nevyhnutne, ženatý.<br />

• Sobáš v Kanaáne, z ktorého stojí<br />

za povšimnutie iba premena vody<br />

vo víno, je možné interpretovať ako<br />

Ježišovu svadbu. (5, str. 150).<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


NÁBOŽENSTVO<br />

Výrez z útržku tzv. Máriinho evanjelia,<br />

pochádzajúceho pribl. z prel. 2. a<br />

3. storočia, Ashmolean Museum of Art and<br />

Archaeology, Oxford, Veľká Británia<br />

• Rôzne apokryfné evanjeliá − nielen to<br />

Filipovo, ale aj „Máriino evanjelium“<br />

(3, str. 202) – hovorí o vzťahu medzi<br />

Ježišom a Máriou Magdalénou.<br />

• Ako málo o Ježišovom živote skutočne<br />

vieme, uvádza teologička Barbara<br />

Thiering vo svojej knihe „Jesus<br />

von Qumran“ (Ježiš z Kumránu).<br />

Na základe povestných zvitkov sa<br />

jej opis Ježišovho života, jeho úloha<br />

i pôsobenie výrazne odlišuje od známych<br />

predstáv. Pre ňu je napríklad<br />

samozrejmé, že Ježiš bol ženatý.<br />

• Možné je i to, že Mária Magdaléna<br />

bola Ježišom určená ako dedička<br />

a pokračovateľka jeho diela, a že<br />

apoštolom bola táto dominujúca<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

úloha ženy nepríjemná. Výrazné<br />

postavenie Márie Magdalény teda nebolo<br />

v evanjeliách celkom zamlčané,<br />

ale jeho pravý význam bol zastretý.<br />

KRESŤANSTVO POD<br />

ŽENSKÝM VEDENÍM<br />

Skutočne teda existuje dostatok<br />

priestoru na špekulácie a stále nové<br />

interpretácie. Človek sa môže pýtať,<br />

ako by sa kresťanstvo vyvíjalo s výraznou<br />

ženskou postavou na čele.<br />

Asi sotva by dospelo k mužmi ovládanej,<br />

násilia schopnej cirkvi, ktorá<br />

sa stala najvýznamnejším svetovým<br />

náboženstvom.<br />

Pod vedením mužov sa rané kresťanstvo<br />

rozštiepilo na rôzne, pomerne<br />

dosť rozhádané židovsko-<br />

-kresťanské a pohansko-kresťanské<br />

skupiny – ebionitov 2 , paulánov, marcionitov<br />

– alebo rôznych kresťanských<br />

gnostikov atď. Presadila sa snáď tá<br />

najbezohľadnejšia sekta, nepriatelia<br />

žien, utlačovateľskí pauláni. Ich najdôležitejší<br />

mecenáš – Konštantín I.<br />

(cisár od r. 306 do 337 po Kr.) − bol<br />

zločinecký tyran, ktorý napríklad<br />

po svojom návrate z koncilu v Nice (r.<br />

326) nechal zavraždiť svoju ženu a najstaršieho<br />

syna (3, str. 244). Tento cisár<br />

bez cti je dodnes cirkvami velebený −<br />

v arménskej, gréckej a ruskej cirkvi je<br />

dokonca uctievaný ako svätý –, zatiaľ<br />

čo Nero, zločinec podobného kalibru,<br />

býva zatracovaný. Je určite potrebné,<br />

aby sa „objektivita“ cirkevnej historiografie<br />

kriticky skúmala. Z Konštantínových<br />

čias pochádzajú jediné, dosiaľ<br />

zachované kresťanské dejiny prvých<br />

storočí, spísané Eusébiom z Cesarei<br />

(cca 260–340, od roku 313 biskup<br />

z Cesarei). Tie sú silne ovplyvnené názormi<br />

ich tvorcu. Kritici cirkvi vidia<br />

v jeho podaní dejín propagandistickú<br />

zlátaninu, plnú poloprávd. Serióznosť<br />

Eusébia ako historika spochybňuje aj<br />

fakt, že po Konštantínovej smrti napísal<br />

biografiu tohto cisára, otvorene<br />

mu v nej nadŕžajúc. Nijako potom<br />

neprekvapuje, že sa Márii Magdaléne<br />

ani v desaťzväzkovom diele nevenovala<br />

žiadna pozornosť.<br />

Pravdepodobne tak časom splynuli<br />

Mária Magdaléna, Mária z Nazaretu<br />

a iné historické a mýtické obrazy vysokého<br />

ženstva, ako sú napríklad antické<br />

bohyne alebo Veľká matka, do teologickej<br />

konštrukcie „Matky Božej“,<br />

ktorá je uctievaná ako kráľovná nebies<br />

a predstavuje aspoň malé vyrovnanie<br />

čisto mužskej nadvlády v cirkvách.<br />

Siegfried Hagl<br />

hagl@svetgralu.sk<br />

1 Plínius, rímsky učenec, uvádza 300 denárov<br />

ako cenu za libru (327, 5 g) najjemnejšej<br />

masti (porovnaj 8, str. 377)<br />

2 Ebioniti z hebrejského Ebyonim, chudobní<br />

Literatúra<br />

1) Barthel Manfred, Was wirklich in der<br />

Bibel steht, Econ, 2001<br />

2) Brown Dan, Sakrileg, Gustav Lübbe,<br />

Bergisch Gladbach 2005<br />

3) Burstein Dan, Die Wahrheit über den Da-<br />

-Vinci-Code, Goldmann, München 2004<br />

4) Deschner Karlheinz, Der gefälschte<br />

Glaube, Heyne, München 1995<br />

5) Langbein Walter-Jörg, Das Sakrileg und<br />

die heiligen Frauen, Aufbau, Berlin 2004<br />

6) Lehmann Johannes, Das Geheimnis des<br />

Rabbi J., Rasch und Röhrig, Hamburg<br />

1985<br />

7) Lincoln/Baigent/Leigh, Der Heilige Gral<br />

und seine Erben, Gustav Lübbe, Bergisch<br />

Gladbach 1982<br />

8) Schwarz Günther und Jörn, Das Jesus-<br />

-Evangelium, Ukkam, München 1993<br />

9) Thiering Barbara, Jesus von Qumran,<br />

Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1993<br />

10) http://de.wikipedia.org/wiki/<br />

Mária_Magdaléna


NÁBOŽENSTVO<br />

Z pokladov Biblie<br />

M<br />

„Hľadajte teda najprv Božie<br />

kráľovstvo a jeho spravodlivosť“<br />

ožno sa nám tento výrok Syna<br />

Božieho Ježiša spočiatku nebude<br />

zdať celkom zrozumiteľný.<br />

Niečo „hľadať“ znamená niečo robiť –<br />

po niečom túžiť a snažiť sa to dosiahnuť.<br />

Ale ako máme rozumieť pojmu<br />

„kráľovstvo Božie“? Je tým mienený<br />

náš duchovný domov, raj, ktorý sme<br />

kedysi museli opustiť, a kam sa opäť<br />

máme vrátiť?<br />

Ježiš jedného dňa, keď sa okolo<br />

neho zhromaždilo väčšie množstvo<br />

ľudí, prehovoril o tejto podivuhodnej<br />

úrovni stvorenia. Chcel skľúčených,<br />

unavených a utrápených ľudí<br />

povzbudiť a dodať im odvahy. Chcel<br />

ich svojím posolstvom vyburcovať<br />

z trudnomyseľnosti a neviery. Ľudia<br />

sa mali opäť vzchopiť a hľadať to, čo<br />

má trvalú hodnotu.<br />

A Ježiš im aj ukázal cestu, ktorá<br />

do tejto zasľúbenej zeme vedie. Riekol:<br />

„Ja som cesta!“ – A mienil tým,<br />

že majú s dôverou nasledovať jeho<br />

slová. Potom budú opäť môcť dosiahnuť<br />

ostrov blažených. Všetci kedysi<br />

tento ostrov opustili, aby tu na Zemi<br />

dozrievali, a aby po užitočne strávenom<br />

pozemskom bytí boli hodní<br />

navrátiť sa späť do raja.<br />

Práve tak ako pre ľudí vtedajšej<br />

doby, platí toto Ježišovo volanie i pre<br />

nás. V prežívaní každodenného života<br />

máme zbierať skúsenosti, ktoré<br />

nás povedú k vedome dobrému konaniu.<br />

Pritom nám bude denne ukazovaný<br />

správny smer našej cesty.<br />

Nasledovaním jednotlivých „smerovníkov“<br />

sa budeme postupne blížiť<br />

k vytúženému cieľu. Pri odchýlení<br />

sa od správneho smeru prežijeme<br />

sklamania, nehody, pády, nešťastia<br />

a zostup. Pokiaľ sa z týchto prežití<br />

poučíme, budeme v hlbokej pokore<br />

postupovať vpred, až raz ako skutočne<br />

vedomí budeme môcť plní<br />

vďačnosti opäť vstúpiť do vytúženého<br />

mesta zlatých ulíc, do raja, do<br />

svetlej ríše Božej, aby sme tam vo<br />

vernosti Pánovi všetkých svetov slúžili<br />

naveky.<br />

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo<br />

a jeho spravodlivosť a toto<br />

všetko dostanete navyše.“ Pod slovom<br />

„ostatné“ mienil Ježiš prekonanie<br />

všetkých ťažkostí, starostí,<br />

úzkostí a strachu, odstránenie pozemskej<br />

núdze i ďalších trápení. Keď<br />

Bohu dôverujeme, keď nasledujeme<br />

jeho rady a pokyny, sme chránení<br />

a opatrovaní rovnako ako všetci tí,<br />

ktorí sú hodní daru jeho pomoci –<br />

bez ohľadu na to, či ide o ľudí alebo<br />

iné živé tvory. Dôležité je, aby sme<br />

toto vedenie mali stále na zreteli,<br />

aby sme neboli duchovne slepí a duchovne<br />

hluchí, ktorí nedbajú na varovné<br />

hlasy svojich pomocníkov<br />

a tak prepadajú pozemským pôžitkom.<br />

Máme sa navzdory všetkému,<br />

v pohľade nahor k Stvoriteľovi, usilovať<br />

o večné, nepominuteľné hodnoty.<br />

(Matúš 6,33)<br />

Básnik Bertold Brecht píše v úvode<br />

k jednej z piesní Žobráckej opery:<br />

„Najskôr prichádza jedlo, potom<br />

morálka!“ Ježiš však morálku stavia<br />

na prvé miesto nášho úsilia. Priniesol<br />

zvesť o láske, zachvievajúcej<br />

sa v čistote a spravodlivosti, ktorú<br />

nám Stvoriteľ daroval a ktorá nás<br />

činí pravými ľuďmi, tvormi Božími.<br />

A tak každý, kto sa snaží žiť túto<br />

lásku a nasledovať ju, plní vôľu Božiu.<br />

Týmto svojím živým úsilím sa potom<br />

približuje ku kráľovstvu Božiemu.<br />

Martin Ernst<br />

ernst@svetgralu.sk<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


Káthmándú je hlavným mestom dvadsaťšesťmiliónového<br />

Nepálu, jednej z najchudobnejších<br />

krajín sveta, ktorá je bohatá<br />

na osemtisícové vrcholy Himalájí.<br />

Káthmándú je zároveň pestré a pitoreskné<br />

mesto plné veľkých kontrastov, mesto bohato<br />

zdobených chrámov i veľkej chudoby.<br />

Všetok život sa tu odohráva na ulici, kde<br />

sa preplieta tisícročná história s bežným<br />

životom. Káthmándú je miesto stretnutia<br />

kultúr a náboženstiev, ktoré tu vedľa seba<br />

koexistujú bez konfliktov už celé storočia.<br />

Je to miesto, kde – pokiaľ si človek odmyslí<br />

automobilovú dopravu – máte dojem,<br />

že ste sa vrátili v čase späť do minulosti.<br />

Filip Langar<br />

redakce@svetgralu.cz<br />

Socha Garuda: Bájny vták objavujúci sa<br />

v hinduistickej mytológii (napr. Mahabhárata).<br />

Swayambhunath je chrámový komplex, do ktorého vedie toľko schodov, koľko je dní v roku.<br />

Swayambhunath, často nazývaný aj ako “Opičí chrám ” je dôležité pútnické miesto nepálskych<br />

budhistov. Modlitebné zástavky a mlynčeky, ktoré sú popísané mantrami a modlitbami, sú na<br />

každom kroku. Budhisti veria, že otáčanie mlynčekom má rovnaký účinok ako odriekavanie modlitieb.<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


Káthmándú<br />

काठमांडौ<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

Zhon nepálskej motropoly: zmes ľudí,<br />

psov, mačiek, pachov, vôní, odpadkov,<br />

chrámov, pouličných predajcov, rikší<br />

a motorových „Tuc-Tuc“ taxíkov.<br />

Cestovateľ, ktorý neovláda<br />

nepálčinu môže mať s orientáciou<br />

v Káthmándú problémy.<br />

Kathesimbhu stupa: Tibetské pútnické miesto v starom Káthmándú.<br />

Sádhu, hinduistický askéta ktorý sa<br />

vzdal svetského života, aby dosiahol<br />

najvyšší duchovný cieľ. Sádhu znamená<br />

v sanskrte “praktikovať”. Títo pustovníci<br />

sa zameriavajú na dosiahnutie mókš<br />

(oslobodenia) prostredníctvom meditácie.<br />

Sádhu sa vzdáva troch životných cieľov:<br />

kama (potešenie), artha (bohatstvo<br />

a sila) a dharma (povinnosť).<br />

Typická pagodová architektúra v starom Káthmándú.<br />

Pohľad z Maju Deval na Hanuman Dhoka.


Rikša je stále žiadaným dopravným prostriedkom. Pre vodiča je to často jediný majetok.<br />

Väčšina služieb a tovarov sa<br />

v Káthmándú ponúka priamo na ulici alebo<br />

v malých, do ulice otvorených krámikoch.<br />

Každá ulica je podivnou zmesou ľudí,<br />

hlasov, špiny, pachov, dažďa, odpadkov<br />

a tovaru, ktorý kupujete.<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


Pošta v Káthmándú. Aj keď je to<br />

neuveriteľné, tak aj z takýchto poštových<br />

schránok pohľadnice zaručene došli.<br />

Thamel, Káthmándú: Turistická štvrť plná hotelíkov, reštaurácií<br />

a obchodíkov, kde sa dá kúpiť všetko potrebné pred cestou do Himalájí.<br />

Štandardná dopravná situácia v centre mesta: jediné<br />

pravidlo, ktoré sa tu rešpektuje, je zákon silnejšieho<br />

alebo šikovnejšieho. Chhetrapati Chowk, Káthmándú.<br />

V Nepále žije 82 % populácie s rozpočtom menším než dva<br />

doláre na deň. Na 100 000 obyvateľov pripadá 5 lekárov (napr.<br />

v Taliansku 606, na Slovensku 336). Aká ich asi čaká budúcnosť?


Stres<br />

Svetlo hviezd na<br />

hladine rybníka alebo<br />

Ako žiť pod tlakom<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

Zdá sa, že nás dnešná doba núti stále<br />

sa za niečím naháňať. Z práce bežíme<br />

domov, kde namiesto odpočinku zase<br />

len aktívne žijeme. Akoby sme nemali<br />

čas na chvíľu odpočinku. Namiesto toho,<br />

aby nám technika prácu uľahčovala,<br />

honba za ziskom, perfekcionizmus či nereálne<br />

predstavy o našich výkonoch nás<br />

nútia pracovať stále viac. Nečudo, že žijeme<br />

pod neustálym tlakom a stres patrí<br />

medzi naše najpoužívanejšie slová. Pritom<br />

riešenie je jednoduché – stačí nájsť<br />

cestu späť k sebe, usporiadať si priority,<br />

a hlavne – aspoň na chvíľu sa zastaviť.<br />

V<br />

edeli ste, že za život obetujeme<br />

okolo 27-tisíc minút len na to,<br />

aby sme sa pozreli na hodinky?<br />

A snáď len preto, aby sme zistili, že<br />

nemáme čas. Jedným z našich najpoužívanejších<br />

slov je „stres“. Dospelí<br />

a mládež, dokonca už i deti sa ním<br />

oháňajú do tej miery, že už takmer<br />

stratilo na sile. „Je mi ľúto, ale som<br />

v strese,“ ospravedlňujeme sa ak<br />

nechceme vyhovieť niečej prosbe či<br />

prianiu. Okrem toho si viacerí takto<br />

potvrdia vlastnú dôležitosť.<br />

Osem z desiatich Nemcov vníma<br />

svoj život ako stresový a každý tretí<br />

sa cíti dlhodobo pod tlakom, tvrdí<br />

štúdia jednej veľkej nemeckej poisťovne<br />

(realizovanej v spolupráci s Inštitútom<br />

F.A.Z. a Inštitútom Forsa)<br />

„Počet pracovných neschopností


CIVILIZÁCIA<br />

Claus Georg Tornai<br />

– fenomén<br />

našej doby<br />

spôsobených syndrómom vyhorenia<br />

vzrástol v posledných piatich rokoch<br />

o 17 percent,“ hovorí Helen Heinemannová<br />

z hamburského Inštitútu<br />

na prevenciu vyhorenia. Svetová zdravotnícka<br />

organizácia (WHO) v syndróme<br />

vyhorenia vidí jedno z najväčších<br />

zdravotných rizík 21. storočia.<br />

Moderní manažéri žijú v neustálom<br />

napätí, naháňa ich termín za termínom.<br />

Vďaka moderným technológiám<br />

je totiž každý z nich dosiahnuteľný<br />

24 hodín denne. Na priek<br />

používaniu počítačov mnohí pracujúci<br />

cítia, že majú stále viac práce. Je<br />

za tým aj nadmerné znižovanie počtu<br />

pracovných miest. Zamestnanci tak<br />

musia vydržať stále väčší časový tlak<br />

a niesť bremeno stáleho rastu obratu<br />

a zisku. Po návrate z dovolenky (v ideálnom<br />

prípade skutočne zotavujúcej)<br />

ich už čaká doma či v kancelárii neurobená<br />

práca.<br />

Ženy sú vyťažené v zamestnaní a aj<br />

v domácnosti. Sú stále prepracované.<br />

Trápia ich starosti s výchovou detí,<br />

finančné ťažkosti či odsunutie vlastných<br />

záujmov a potrieb na vedľajšiu<br />

koľaj v záujme rodiny. Silnému tlaku<br />

však čelí už i školák – domáce úlohy,<br />

záujmové krúžky, aktivity s priateľmi.<br />

Horúčkovitý zhon možno vidieť<br />

v nákupných centrách, na nástupištiach,<br />

uliciach… Inak to bolo v minulosti,<br />

keď ľudia žili, pracovali,<br />

stravovali sa či zabávali v súlade<br />

s kolobehom prírody – podľa ročných<br />

období. No dnes akoby každý chcel<br />

zberať úrodu najlepšie hneď po zasadení.<br />

Prečo cítime taký veľký<br />

tlak? Ako a kam môžeme pred ním<br />

uniknúť?<br />

P<br />

KOĽKO STRESU<br />

ČLOVEK ZVLÁDNE<br />

ojem „stres“ (angl. stress: napätie)<br />

je odjakživa používaný pri testovaní<br />

materiálu v priemysle. Označuje,<br />

do akej miery je možné určitý materiál<br />

zaťažiť, kým sa unaví a podvolí<br />

v takzvanom stresovom teste. V roku<br />

1936 prebral tento pojem z fyziky<br />

lekár Hans Selye. V prenesenom význame<br />

vyjadruje, koľko záťaže vydržíme.<br />

Kedy začne telo a duša volať<br />

o pomoc, kedy sa prejavia choroby<br />

a vyhorenie, ktoré nás prinútia spomaliť<br />

a vyhľadať pokoj.<br />

Medzi stresové faktory patria aj<br />

závažné rodinné udalosti ako smrť<br />

blízkeho človeka, rozvod, nehody, nemoci<br />

alebo nezamestnanosť. Aj rôzne<br />

vonkajšie faktory ako naprí klad hluk,<br />

chlad, teplo, pachy či bežný pracovný<br />

deň.<br />

Stanoviť jednoznačnú hranicu<br />

stresu sa však nedá. Niekto dostane<br />

silnú trému, keď má prehovoriť<br />

pred ľuďmi, druhý sa<br />

rozčuľuje v do pravnej zápche,<br />

tretí spanikári, keď nestíha termín.<br />

No a ďalší sa cíti stresovaný<br />

kvôli nedostatku práce,<br />

chýbajúcemu uznaniu,<br />

osamelosti či neperspektívnosti. Čo<br />

niekto prijíma pokojne, iného rozčúli,<br />

pretože to nedokáže zniesť. Každý<br />

človek má svoju individuálnu hranicu<br />

únosnosti – teda toleranciu stresu.<br />

Stres je vlastne stratégiou tela ako<br />

prežiť. Ak stretol kedysi neandertálec<br />

šabľozubého tigra, musel sa<br />

bleskovo rozhodnúť: boj alebo útek.<br />

Každé z jeho rozhodnutí však končilo<br />

telesnou námahou zapájajúcou najviac<br />

ruky a nohy. Vylučovanie hormónov<br />

adrenalínu, noradrenalínu<br />

a kortizolu postupne zvýšili tep<br />

a končatiny sa viac prekrvili. Telesná<br />

námaha potom opäť vrátila látkovú<br />

výmenu do normálu.<br />

Dnes už nestojíme pred šabľozubým<br />

tigrom, ale pod damoklovým<br />

mečom nezamestnanosti. Reagujeme


CIVILIZÁCIA<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

naň však rovnako – stresom, pričom<br />

vzniká nebezpečenstvo trvalého zaťaženia,<br />

vypätie až k podráždenosti<br />

a strachu. Uvedené telesné pochody<br />

ukazujú, že telesnou námahou môžeme<br />

pred stresom „utiecť“. Pohyb,<br />

podľa možností spojený s pobytom<br />

v prírode, je overeným prostriedkom<br />

na zvládnutie stresu.<br />

Ž<br />

ZLOŽITEJŠÍ ŽIVOT<br />

S KOPCOM PRIANÍ<br />

ijeme rýchlo, v dobe stále zložitejšej,<br />

keď sa veci i javy striedajú<br />

v stále kratších časových úsekoch. Vidieť<br />

to vo viacerých oblastiach: zmeny<br />

klímy, hospodárstvo, nové technológie<br />

či komunikácia. Cítime vari, že<br />

nám už nezostáva veľa času? Ale času<br />

na čo? Keď niekto hovorí, že nemá<br />

ani čas žiť, zrejme nemá čas robiť veci,<br />

ktoré sú skutočne dôležité.<br />

Ak naši prarodičia mali v dva d-<br />

siatke ukončené vzdelanie a mohli pomýšľať<br />

na založenie rodiny, dnes trvá<br />

vzdelávanie výrazne dlhšie. Okrem<br />

toho väčšina mladých ľudí chce<br />

potom ešte niekoľko rokov pracovať,<br />

kým začne pomýšľať na rodičovstvo.<br />

Tlak viacerých protichodných<br />

prianí v rovnakom čase – úspech<br />

v zamestnaní, šťastná rodina, budovanie<br />

vlastného domova, cestovanie,<br />

koníčky – stále narastá, až<br />

prekročí únosnú mieru. Pod „záprahom<br />

na všetkých frontoch“ častokrát<br />

spojeným s perfekcionizmom sa človek<br />

nakoniec zrúti.<br />

PREOBLEČENÝ STRACH<br />

ZO ZLYHANIA<br />

Ľ<br />

udia sužovaní stresom sa sťažujú<br />

na prudký tep a zvýšený krvný<br />

tlak. Často trpia i tlakmi v žalúdku,<br />

chorobami srdca a krvného obehu,<br />

bolesťami hlavy, migrénou, bolesťami<br />

chrbta, zvýšenou náchylnosťou<br />

na infekcie, prekyslením. Trápia<br />

ich aj psychické problémy od porúch<br />

spánku cez rozmrzenosť a neschopnosť<br />

vypnúť, až po depresie a fóbie.<br />

Toto všetko patrí k varovným signálom.<br />

V najhoršom prípade môže stres<br />

končiť i smrťou. Japonci pojmom „karoshi“<br />

označujú smrť človeka, ktorý<br />

doslova pracuje tak dlho, dokiaľ nespadne<br />

mŕtvy na zem.<br />

Tento stres z preťaženia, takzvaný<br />

disstres, je nutné odlišovať od stresu<br />

pozitívneho – teda takzvaného<br />

eustresu. Ten totiž stupňuje našu pozornosť<br />

pri výzvach, ktoré môžeme<br />

zvládnuť a povzbudzuje nás k vyšším<br />

výkonom. Pod jeho vplyvom pociťujeme<br />

pružnosť a spokojnosť, čo vedie<br />

k zdravej únave a tým aj k zotaveniu<br />

a regenerácii.<br />

Stres z preťaženia pociťovaný pri<br />

časovej tiesni a nepríjemnej záťaži ide<br />

ruka v ruke predovšetkým so strachom,<br />

že nebudeme môcť vyhovieť<br />

vlastným či vonkajším požiadavkám.<br />

Stres sa dá definovať ako strach, že<br />

na úlohy, ktoré sme si vytýčili sami,<br />

alebo nám ich zadali iní, časovo alebo<br />

obsahovo nestačíme. Bojíme sa, že<br />

naše problémy momentálne nemajú<br />

riešenie. Taká obava sa vystupňuje až<br />

do myšlienky: „To ne zvládnem!“<br />

Typický spôsob uvažovania pri strese<br />

je:<br />

„Musím to vybaviť bezpodmienečne<br />

ešte dnes!“<br />

„Nesmiem urobiť chybu, všetko<br />

musí byť stopercentné!“<br />

„Musím sa zavďačiť, predsa nemôžem<br />

povedať ‚nie’!<br />

Pre stresovaného človeka je v danom<br />

okamihu dôležitejšia budúcnosť ako<br />

súčasnosť. Jeho myšlienky – sprevádzané<br />

strachom, že všetko nestihne<br />

včas – krúžia okolo budúceho prežitku,<br />

ktorý má dosiahnuť. Človek<br />

sa tak nezaoberá naplno tým, čo<br />

práve robí.<br />

V prírode alebo aj pri jednoduchých<br />

remeselných činnostiach je spravidla<br />

jednoduchšie zotrvať v prítomnosti,<br />

pretože pri nich človek potrebuje<br />

málo myšlienkových konštrukcií.<br />

Jednoducho vidí, čo treba urobiť,<br />

a urobí to.<br />

Ak sa teda chcem ubrániť negatívnemu<br />

stresu, je dôležité zostať duchom<br />

v prítomnosti. To je prirodzene<br />

ťažšie v návale intelektuálnych činností<br />

a doliehajúcich termínov. Situáciu<br />

sťažuje aj prítomnosť ľudí, ktorí<br />

sami pokoj nevyžarujú. Možné to<br />

však bezpochyby je.<br />

VYUŽITE VIAC<br />

SVOJHO ČASU!<br />

yužite čas, ide tak rýchlo, poriadok<br />

vás však naučí čas získavať,“<br />

„V<br />

hovorí Mefisto v Goetheho Faustovi.<br />

Ako sa dá čas, ktorý máme, prežiť lepšie?<br />

Ako urobiť viac a pritom sa vyhnúť<br />

zbytočnému stresu?<br />

Po prvé, treba preskúmať či sú naplánované<br />

činnosti skutočne dôležité<br />

a naliehavé. Tie potom v zodpovedajúcom<br />

poradí vykonať tak, aby nevznikol<br />

chaos. Tento postup je užitočný<br />

hlavne pre tých, čo majú sklon<br />

veci stále odsúvať. Upratanie a odstránenie<br />

nepotrebných vecí môže<br />

totiž pozitívne ovplyvniť duševnú<br />

rovnováhu. Časovú tieseň zmierňujú<br />

aj prestávky alebo rituály, vedome<br />

pomalá práca, vedomá kontrola dýchania<br />

či iné relaxačné techniky. Pomôcť<br />

môže i rozprávanie o stresovej<br />

situácii.<br />

Poďme však o niekoľko krokov<br />

ďalej: časová tieseň na človeka nedoľahne,<br />

ak si dopraje viac pokoja,<br />

vráti sa k jednoduchosti, obmedzí<br />

premrštené nároky a počúvne vlastné<br />

potreby.<br />

Keď zameriame svoje myšlienky<br />

len na jedinú vec alebo činnosť, zrazu<br />

ide všetko akoby samé od seba, hoci<br />

hodiny letia. Prítomnosť je totiž


CIVILIZÁCIA<br />

nadčasová. V prítomnosti je totiž<br />

vždy teraz.<br />

Aj keď sa to, čo nás čaká spočiatku<br />

nezdá zaujímavé, pomôže nám vedome<br />

zamerať svoju pozornosť. S trochou<br />

cviku nám to pôjde stále ľahšie<br />

a bude pre nás jednoduchšie žiť<br />

v prítomnosti a prijať čokoľvek. Odmietanie<br />

vedie automaticky od prítomnosti<br />

k nespokojnosti. Anglické<br />

úslovie „love it, change it or leave it“<br />

– teda „miluj to, zmeň to alebo nechaj<br />

to“ ponúka jednoduchý návod ako<br />

riešiť zaťažkávajúce situácie. Nabáda<br />

k aktívnym, vedomým rozhodnutiam,<br />

ktoré prirodzene bránia pasívnemu<br />

utrpeniu pod stresom.<br />

Kompenzovať si stres sladkosťami<br />

či sledovaním televízie problém iba<br />

odsunie. Pomôže skôr zmena v stravovaní<br />

(hlavne pomalšia konzumácia)<br />

alebo prírodné liečiteľstvo – napríklad<br />

Bachove esencie, homeopatia,<br />

akupunktúra, bylinkové čaje, relaxačné<br />

kúpele. Rozhodujúcim krokom<br />

pre stresom sužovaného človeka<br />

je hlavne zmena jeho vnútorného<br />

postoja.<br />

K tomu patrí znovu si odpovedať<br />

na otázky týkajúce sa vnútornej podstaty<br />

človeka, jeho ducha: Čo je pre<br />

mňa v živote skutočne dôležité? Aké<br />

úlohy mi Stvoriteľ vložil do života?<br />

Odpoveď bude u každého človeka<br />

iná, ako pripomínajú biblické slová:<br />

„Komu bolo mnoho dané, od toho<br />

sa mnoho očakáva, a komu mnoho<br />

zverili, od toho budú žiadať tým viac“<br />

(Lk. 12,48).<br />

Život pred nás veľakrát stavia<br />

rozhodujúce úlohy, ktoré nás tlačia<br />

k múru. Tieto úlohy by sme však<br />

mali rozpoznať a zvládnuť. Naopak<br />

na zdanlivo dôležité úlohy, ktorými<br />

nás zahlcuje náš vlastný rozum ako<br />

napríklad prehnaný perfekcionizmus,<br />

je lepšie reagovať s pokojom.<br />

Vedome usmerňujme svoj život<br />

k harmónii. Pokoj a vnútornú rovnováhu<br />

dosiahneme, keď budeme<br />

kultivovať citové roviny života. Tie<br />

nám pomôžu opäť sa spojiť s našou<br />

duchovnou vlasťou. Toto spojenie<br />

je najlepšou ochranou nielen pred<br />

škodlivým stresom, ale i pred ostatnými<br />

duševnými otrasmi. Ako hovorí<br />

jedna čínska múdrosť: „Iba na pokojnom<br />

rybníku sa zrkadlí svetlo<br />

hviezd“.<br />

Claus Georg Tornai<br />

tornai@svetgralu.sk<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


ZDRAVIE<br />

Uzdravíme sa sami ?<br />

odľa niektorých poznatkov má prejavy<br />

mnohých chorôb „na svedomí“<br />

P<br />

paradoxne práve naše svedomie, resp.<br />

podvedomie, kde sa nachádza operačný<br />

systém autonómneho (vegetatívneho)<br />

nervového systému. Je to vôľou neovplyvniteľný<br />

systém, ktorý riadi všetky<br />

životné funkcie organizmu ako sú dýchanie,<br />

krvný obeh, látková výmena<br />

a ďalšie. Ide o akýsi riadiaci a regulačný<br />

aparát nášho organizmu – softvér duše<br />

pre hardvér tela. Na prvý pohľad hypotetická<br />

súvislosť medzi svedomím ako psychologickou<br />

kategóriou a podvedomím<br />

ako kategóriou na hranici neurobiológie<br />

a teoretickej psychiatrie však prirodzenému<br />

a intuitívnemu ponímaniu nijako<br />

neodporuje. Skutočnosť, že to v nás funguje,<br />

a za akých podmienok dochádza<br />

k poruchám tohto jedinečne nastaveného<br />

komplexu, by mala byť pre výskum dôležitejšia:<br />

napomôže viac chrániť zdravie<br />

než analyzovať už vzniknutú chorobu<br />

na morfologickej úrovni.<br />

Jednoznačne bude potrebné viac pozornosti<br />

venovať skôr udržiavaniu zdravia<br />

a prevencii než viac či menej zdarne<br />

„opravovať“ opotrebovaný a oslabený organizmus.<br />

Paradoxné pri tom je, že pre<br />

väčšinu z nás je naše telo vcelku neznámy<br />

nástroj, o ktorého fungovaní – vrátane<br />

funkcie centrálneho riadiaceho systému,<br />

ktorým je mozog a sústava nervov – toho<br />

vieme skutočne dosť málo.<br />

Aj posledné výskumy dokazujú, že svoj<br />

mozog využívame iba na jedno percento<br />

a genetický kód nášho života (DNA) je<br />

preskúmaný asi z troch percent. Človek<br />

sa len veľmi nedostatočne a povrchne<br />

zaoberá tým podstatným vo svojom živote<br />

a – na svoju škodu – nehľadá odpovede<br />

na základné otázky existencie života<br />

vôbec. Prečo? Veď už v starom Grécku,<br />

kolíske európskej kultúry, bolo úsilie<br />

o poznanie seba samého jednou z najdôležitejších<br />

snáh. Aj keď už uplynulo viac<br />

ako 100 rokov od Einsteinových objavov<br />

a poznania revolučných zákonitostí,<br />

ktoré úplne prehodnotili dovtedajšie zjednodušené<br />

mechanistické predstavy newtonovskej<br />

fyziky a nahradili ich modernou<br />

koncepciou kvantovej fyziky, lipneme<br />

radšej na tej „pohodlnejšej“, prekonanej<br />

verzii. V kvantovej fyzike platí, že hmota<br />

a energia sú prejavy jednej podstaty (entity)<br />

a podľa zákona o ekvivalencii hmoty<br />

a energie sa energia môže prejavovať vo


Súčasná moderná medicína aj napriek<br />

obdivuhodným čiastkovým pokrokom<br />

v diagnostike a liečbe mnohých ochorení<br />

nedokáže ešte ani dnes uspokojivo<br />

odpovedať na úplne základné otázky<br />

o skutočnom pôvode chorôb. Ochorenia<br />

sa skúmajú predovšetkým ako hmotný<br />

prejav v tele, ako dôsledok niečoho, čo<br />

zostáva stále veľkou neznámou. Aj napriek<br />

veľkému množstvu nových poznatkov<br />

stále chýba odpoveď na to najdôležitejšie:<br />

prečo ochorenie vôbec vzniká,<br />

a prečo rovnaká choroba vyvolá u rôznych<br />

ľudí odlišné príznaky.<br />

Dávnejšie hypotézy o príčinách známych<br />

a rozšírených ochorení sú z času na čas<br />

nahrádzané teóriami novými, lieky na ne<br />

možno počítať na vagóny, chorých ľudí<br />

však aj napriek tomu akosi neubúda.<br />

Vzrastá počet moderných vyšetrovacích<br />

a diagnostických metód, čím stúpajú<br />

i náklady na ne – spolu s rizikom, že sa<br />

štátom dotovaný systém zdravotnej starostlivosti<br />

ekonomicky vyčerpá a zrúti.<br />

forme hmoty a naopak, hmotné teleso disponuje<br />

energiou, aj keď je v pokoji. Keby<br />

sa podľa známej rovnice E = m.c 2 mala<br />

stopercentne využiť energia len z jedného<br />

gramu akejkoľvek hmoty, stačila by napr.<br />

na zodvihnutie vlaku s niekoľkými stovkami<br />

plne naložených vagónov niekoľko<br />

stoviek kilometrov nad zemský povrch<br />

(ako píšu v knihe „Skryté dimenze života“<br />

M. Mihulová a M. Svoboda). No človek sa<br />

stále správa akosi „po starom“ a o nejakú<br />

mentálnu energiu alebo energiu myšlienok<br />

sa nestará.<br />

Hmota a energia sa teda jednoducho<br />

povedané môžu vzájomne zmeniť jedna<br />

na druhú. Výmena a prenos energie nie je<br />

však plynulý proces, ale prebieha v kvantoch<br />

(akýchsi porciách, skokoch). Tu tiež<br />

zlyháva predstava pôvodného modelu<br />

atómu s jadrom uprostred a elektrónov<br />

obiehajúcich okolo neho.<br />

Keby sa tento model mnohonásobne<br />

zväčšil, vznikol by okolo jadra ničím nevyplnený<br />

priestor veľký ako reštaurácia<br />

so zrnkom maku uprostred a s bližšie<br />

neidentifikovateľnými ďalšími zrnkami<br />

vyskytujúcimi sa v niekoľkometrovej<br />

vzdialenosti od nej. Viac ako 99 % celkovej<br />

hmotnosti atómu je však koncentrovaných<br />

do jeho jadra. Dlho sa nevedelo,<br />

čím je toto „prázdno“ vyplnené.<br />

Poznaním o jestvovaní energie vypĺňajúcej<br />

tento priestor niekdajšia predstava<br />

vákua padla a naplnila vedcov úžasom,<br />

že podobne je to aj vo vesmíre. Ani medziplanetárny<br />

kozmický priestor teda nie<br />

je v žiadnom prípade prázdnym priestorom<br />

s nulovou energiou, ako sa donedávna<br />

myslelo. Moderná fyzika už vie, že<br />

„prázdnota“ v priestore neexistuje. Každý<br />

priestor je naplnený aktívnymi časticami,<br />

ktoré sa objavujú a zanikajú s neobyčajnou<br />

rýchlosťou. Fyzikálne „vákuum“<br />

preto skôr pripomína divoko klokotajúci<br />

kotol. Hustota energie tohto kypenia je<br />

taká veľká, že doslova desí myseľ. Kúsok<br />

„prázdneho priestoru“ o veľkosti kocky<br />

cukru obsahuje toľko „klokotajúcej elektromagnetickej<br />

energie“, že by nám mohla<br />

dodávať všetku potrebnú elektrickú energiu<br />

po milióny rokov, píše Tom Bearden<br />

v článku energia z vákua.<br />

Ako možno z uvedeného odvodiť, neexistuje<br />

prázdnota v pravom zmysle slova<br />

a súčasne platí, že keď „nič“ nevidíme, neznamená<br />

to, že tu „niečo“ nie je. Alebo, že<br />

svet a my v ňom sme v skutočnosti úplne<br />

niečím iným než sa nám to javí. Rovnako<br />

ako nevidíme rádiové vlny, neznamená to,<br />

že neexistujú – o čom sa presvedčíme, len<br />

čo si naladíme príslušnú stanicu na rozhlasovom<br />

prijímači. Aj náš zrakový analyzátor<br />

je nastavený na príjem určitého<br />

vymedzeného spektra elektromagnetického<br />

vlnenia: vnímame len to, čo zachytia<br />

citlivé bunky očného pozadia a aj keď je<br />

toho relatívne dosť, predsa len nevidíme<br />

všetko. Tak ako nevidíme rozhlasové vlny,<br />

nevidíme, že vlastne všetko je to určitá<br />

energia, aj keď ju našimi zmyslami nepostrehujeme.<br />

Naše zmysly nám o realite<br />

poskytujú len veľmi obmedzené a nedostatočné<br />

poznatky.<br />

Zaujímavé je, že v starovekej filozofii<br />

východu bola aj ľudská myseľ počítaná<br />

medzi zmysly so všetkými ich obmedzeniami<br />

a možnosťami. Vonkajšia realita<br />

(vedeckým materializmom nazývaná<br />

scestne realitou objektívnou) bola nazývaná<br />

poetickým slovom „mája“ – svet<br />

klamu a ilúzie. Hmotný svet okolo nás<br />

je teda všetkým iným, len nie objektívnym<br />

a skutočným. Poznáme ho taký,<br />

ako sa javí našim zmyslom, a keďže<br />

sme si na tento obraz skutočnosti zvykli<br />

a tejto hypnóze zmyslov uverili, pripadá<br />

nám potom lož ako pravda a skutočnej<br />

pravde neveríme.<br />

Majme toto dôležité poznanie na pamäti;<br />

môže nás chrániť pred možnými<br />

zlovoľnými snahami manipulovať<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


ZDRAVIE<br />

s ľudskými emóciami a zámerne mocensky<br />

zneužívať ľudskú bytosť pomocou<br />

strachu. Strach je jednou z najmocnejších<br />

ale i najnebezpečnejších ilúzií a omylov.<br />

„Strach ti klame a ty mu veríš“ hovorí F.<br />

Nietzsche. Strach je trpkým plodom neporozumenia,<br />

povrchného a nedostatočného<br />

chápania činnosti našej mysle.<br />

Otázka fungovania mysle je vôbec veľmi<br />

tajomnou záležitosťou. Rovnako ako<br />

problematika životnej energie, i poznanie<br />

mentálnej energie je veľmi chabé<br />

a zatiaľ ešte stále pomerne nedostatočné.<br />

Predpokladajme, že aj taký „dobre známy“<br />

jav, akým je myslenie, prípadne cítenie, je<br />

energetickým procesom a funguje na základe<br />

platných prírodných zákonitostí<br />

(neexistuje perpetuum mobile – systém,<br />

ktorý pracuje bez toho aby spotrebovával<br />

energiu). Skutočnosť, že vnímame vo<br />

svojej hlave myšlienky a umožňujeme<br />

im realizovať sa teda znamená, že i tento<br />

dej vyžaduje na svoje fungovanie energiu.<br />

Odkiaľ táto energia pochádza, kde<br />

vzniká a v čo sa mení, je ešte aj dnes pre<br />

vedu veľkou neznámou. Keďže však nič<br />

nie je náhoda – všetko podlieha určitým<br />

zákonitostiam –, platia aj pre mentálne<br />

prejavy isté pravidlá. Pokiaľ ich nepoznáme,<br />

tak to ešte neznamená, že pri ich<br />

nerešpektovaní nebudeme konfrontovaní<br />

s následkami. Podobne ako pri ignorovaní<br />

zákona o zemskej príťažlivosti nebudeme<br />

po vyskočení z okna lietať, ale<br />

dopadneme tvrdo na zem so všetkými<br />

dôsledkami.<br />

Pre svet myšlienok, svet jemných<br />

energií, platia prinajmenšom už známe<br />

zákony ako zákon zachovania energie<br />

a zákon akcie a reakcie. Inak povedané:<br />

žiadna myšlienka sa nestráca, a každá<br />

myšlienka, čiže akcia, vyvolá i odozvu<br />

s tendenciou sa uskutočniť, teda reakciu.<br />

Vyplatí sa preto uvedomovať si obsah svojej<br />

mysle a s myšlienkami nakladať ako<br />

s viditeľnými vecami (viď. zákon ekvivalencie<br />

hmoty a energie).<br />

Myšlienky nie sú teda nejaké chimérické<br />

nič, vždy predstavujú niečo. Múdri<br />

učitelia filozofie Východu viedli svojich<br />

žiakov k bdelosti nad svojimi myšlienkami,<br />

pretože tie, rovnako ako činy,<br />

podliehajú zákonu karmy, teda vlastne<br />

zákonu vyrovnania, zákonu príčiny a následku.<br />

Buddha povedal: „Stanete sa a ste<br />

takým, čo myslíte. Stali ste sa tým, čo ste<br />

mysleli.“<br />

Staroveká, napr. tradičná čínska medicína,<br />

ajurvéda alebo ďalšie systémy<br />

liečenia a regenerácie organizmu ako je<br />

jóga, a pod., s jemnou životnou energiou<br />

nielen počítajú, ale s ňou aj pracujú a potvrdzujú<br />

jej existenciu už viac ako 5000<br />

rokov. Napriek tomu novodobí učenci<br />

stále nie sú schopní jej fungovanie a prejavy<br />

– na škodu nás všetkých – popísať,<br />

jasne definovať a vyvodiť z tohto poznania<br />

pre nás praktické dôsledky. Podľa<br />

starobylých, najmä východných náuk je<br />

stav zdravia človeka podmienený stavom<br />

rovnováhy tejto energie prejavujúcej sa<br />

v dvoch polaritách – zápornej a kladnej,<br />

„jin“ a „jang“. Tieto dva póly, pomyselné<br />

batérie, vytvárajú určité napätie indukujúce<br />

prúdenie nielen elektrickej energie<br />

v bežne známom zmysle slova, ale aj tej životnej<br />

sily, ktorú Číňania nazývajú „čchi“,<br />

Japonci „ki“ a Indovia „prána“. Platí to<br />

však nielen v orientálnom prostredí, odkiaľ<br />

tieto pojmy pochádzajú.<br />

Naša európska kultúra vďaka antickej<br />

(gréckej a rímskej) filozofii definovala<br />

životnú silu slovom entelechia. Ide o filozofický<br />

pojem, ktorým známy antický<br />

učenec Aristoteles (žiak Platónov a učiteľ<br />

Alexandra Macedónskeho) označuje<br />

vývoj a pohyb živých organizmov i človeka<br />

k nejakému vnútorne danému cieľu,<br />

k druhovo špecifickej dokonalosti. Entelechiou<br />

húsenice je kukla a motýľ, entelechiou<br />

človeka je duša (zdroj: Wikipedia).<br />

V poznaní tajomstva tejto energie<br />

máme ešte stále čo objavovať (aj keď Albert<br />

Einstein už počiatkom minulého<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


ZDRAVIE<br />

storočia povedal, že všetko sú vibrácie,<br />

čiže energia).<br />

Súčasne s neodhalenými pravdami<br />

o ľudskom zdraví naše poznanie v tejto<br />

oblasti zreteľne zaostáva za extrémne rozvinutými<br />

poznatkami na poli techniky,<br />

kybernetiky a informačných technológií.<br />

Ľudský rozum tak, ako je doposiaľ využívaný,<br />

stále nedokáže dať odpoveď na tajomnú<br />

otázku bytia. Otázka: „Kto som<br />

JA a aký má život zmysel?“ je aj v časoch<br />

dobývania vesmíru stále tajomstvom. Zámerne<br />

uvádzam ľudský rozum, pretože<br />

pokiaľ sa bude veda a rozum pasovať vo<br />

svojej všemohúcnosti na Boha, nebudú<br />

jej závery pre človeka vždy len priaznivé.<br />

Mnohí sú presvedčení, že kvalita nášho<br />

myslenia a cítenia vrátane úrovne prejavu<br />

charakterových vlastností je tou skutočnou<br />

príčinou, stojacou nielen za fyzickými<br />

ťažkosťami, ale aj duševnými chorobami.<br />

Pokiaľ nebudú lekári sami so sebou<br />

v súlade – v súlade so svojím svedomím –,<br />

nemôžu byť vo svojom povolaní na svojom<br />

mieste a pacienti nemôžu očakávať<br />

efektivitu zdravotníctva. Pravda, týka sa<br />

to aj mnohých iných odborov, spomeňme<br />

napr. aspoň pedagógov. Prax opretá len<br />

o logiku účelu bez prítomnosti citu, bez<br />

schopnosti rozlišovať a bez citlivého svedomia<br />

je nebezpečne jednostranná; vedie<br />

prinajmenšom k fanatizmu, povrchnému<br />

a tým nedostatočnému vnímaniu a hodnoteniu<br />

skutočnosti. Som presvedčený, že<br />

ako človek zmýšľa a cíti, tak aj vyžaruje<br />

a ovplyvňuje tým prostredie, v ktorom sa<br />

nachádza. Najviac však ovplyvňuje ľudí<br />

okolo seba – a to buď v pozitívnom alebo<br />

negatívnom zmysle. Vzhľadom na to, že<br />

sa táto energia nestráca, sme potom sami<br />

vystavení tomu, čo sme vyžiarili. Z tohto<br />

uhla pohľadu má určite veľkú budúcnosť<br />

napr. etikoterapia (liečebná metóda odhaľujúca<br />

príčiny nemocí v prekračovaní<br />

všeobecne prijímaných morálno-etických<br />

noriem), aj metódy vychádzajúce z psychoterapie<br />

a z práce s energiou.<br />

Pokiaľ ide o inštrumentálne odbory<br />

tzv. alternatívnej medicíny, budúcnosť<br />

má napr. subtílnejšia, ale o to praktickejšia<br />

forma homeopatie, ďalej Bachova<br />

esenciálna terapia – metóda taktiež vychádzajúca<br />

zo zákona podobnosti, zameraná<br />

viac na psychickú úroveň človeka,<br />

a potom vedy zaoberajúce sa sebapoznávaním<br />

ako je duchovná jóga a pravidelná<br />

prax meditácie.<br />

Mnohí sú presvedčení, že kvalita nášho myslenia<br />

a cítenia vrátane prejavu charakterových<br />

vlastností je príčinou, stojacou za fyzickými<br />

ťažkosťami a duševnými chorobami.<br />

Myslenie je energetický proces; pokiaľ<br />

tento najzákladnejší prejav ľudskej psychiky<br />

neovládame a nechávame sa ním<br />

strhávať, ovplyvňovať a vydierať, ponesieme<br />

aj následky. Na nás však je, aby sme<br />

si to nielen uvedomili, ale súčasne s tým<br />

aj (napr. podľa rád duchovných učiteľov)<br />

niečo urobili. Pri neschopnosti vypnúť<br />

a vedome prepnúť mozog do režimu regenerácie<br />

je jednou z možností odklonenie<br />

svojej pozornosti na niečo pre nás<br />

významnejšieho: napr. na svoj dych. Bez<br />

dýchania a z neho vyplývajúceho okysličovania<br />

tkanív nemožno žiť dlhšie než<br />

5 minút. Dych je teda významným energetickým<br />

prostriedkom, keď spaľovanie<br />

kyslíka a ďalších činiteľov je podobne<br />

ako spaľovanie benzínovej zmesi v motore<br />

nutným impulzom k fungovaniu<br />

tela. Vzduch ani kyslík síce nevidíme,<br />

ale nepochybujeme, že existuje. Podobne<br />

mnohí z nás akceptujú existenciu životnej<br />

energie, ktorú síce nemôžeme ohmatať,<br />

ani dostupnými prostriedkami napr.<br />

odvážiť alebo zmerať, ale všetci poznáme<br />

ten pocit, keď energiu máme alebo keď<br />

nám chýba.<br />

Koncentrácia na dych je významným<br />

prostriedkom upokojenia mysle a používajú<br />

ho majstri meditácie, keď do duchovných<br />

náuk uvádzajú svojich žiakov. Práca<br />

s dychom je podľa učenia starovekej jógy<br />

jedným z prostriedkov doplnenia energetického<br />

náboja. Podľa pôvodných učení sa<br />

tento systém nazýva pranajáma – náuka<br />

o dychu; v ňom je obsiahnutá všadeprítomná<br />

energia, ktorú čerpáme a spracovávame<br />

prostredníctvom vedomého dýchania.<br />

Jednoduchou a účinnou metódou<br />

je napr. koncentrácia na dych v oblasti<br />

nosných dierok alebo brucha v úrovni<br />

pupku. Slovo dych je podobné slovu duch,<br />

a to aj významom.<br />

Ďalšou metódou upokojenia a ovládnutia<br />

mysle je metóda skôr psychologická.<br />

Je ňou mentálna technika uvedomenia si<br />

skutočnosti „tu a teraz“, ako o tom píše<br />

napr. Eckhart Tolle, novodobý mystik<br />

nemeckého pôvodu žijúci v Kanade, vo<br />

svojej knihe „Moc prítomného okamihu“.<br />

Ego existuje len v minulosti a budúcnosti.<br />

Nie je jednoduché plne si uvedomiť, vnímať<br />

a zažiť ono „večné teraz“.<br />

Chce to veľa trpezlivej snahy a tréningu.<br />

Ak sa nám to podarí, zažijeme vyslobodenie<br />

z otroctva strachu, bolesti a utrpenia<br />

a získame energiu na to, čo máme<br />

práve tu a práve teraz vykonať, zariadiť<br />

a prežiť. Metóda koncentrácie na plný<br />

53<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


Meditácia<br />

Je vyššou, a dnes už i vedecky overovanou mentálnou technikou, ktorej účelom je najprv<br />

ovládnuť a potom vyprázdniť myseľ a nastoliť tak mieruplnú bdelosť a ostrosť vnímania.<br />

Meditácia, ako učia skúsení duchovní učitelia, je okrem kľúča k poznávaniu seba samého<br />

i nesmierne účinným prostriedkom regenerácie síl. Najskôr uvoľňuje telo a odľahčí dušu<br />

od záťaže myšlienok a pocitov, ktoré pokladáme za pravdivé len preto, že ich vo svojej roztržitej<br />

pozornosti zamieňame za skutočnosť, a tým vytvára podmienky k prejavu vyššieho<br />

vedomia. Pokiaľ by sme mali tento stav rozšíreného, prehĺbeného, jasnejšieho a teda kvalitatívne<br />

vyššieho stavu vedomia charakterizovať pojmami už zmienenej kvantovej fyziky,<br />

nemožno nespomenúť záhadný štvrtý (vyšší) rozmer. Možnosťami presahuje ten náš trojrozmerný,<br />

tromi osami obmedzený, ktorého priestorovým modelom je napr. kocka, kváder<br />

alebo guľa. Keďže však naše poznanie už prekročilo lineárne zobrazovanie troch súradníc<br />

a hoci pojem čiernej diery sa nám zdá viac-menej fantastický – aj keď je možno v tomto<br />

zrútení hmoty „samej do seba“, keď je pohyb dovnútra rýchlejší než svetlo, už vedecky preukázaný<br />

zánikom hviezd vo vesmíre – máme vyznačený smer cesty do 4. dimenzie v mikrokozme<br />

našej fyzickej existencie. Už staré duchovné a alchymistické texty poukazujú na to,<br />

že tento vyšší rozmer nemožno nájsť mimo seba, ale k jeho nájdeniu sa máme koncentrovať,<br />

alebo stiahnuť vedomie do jediného bodu, atómu vlastného bytia. Aj keď oba príklady<br />

porovnávajú dva svety – jeden fyzicko-kozmický a druhý mentálny –, iste táto príbuznosť<br />

predstavuje niečo viac než len náhodnú podobnosť. (Citované z knihy M. Mihulovej a M.<br />

Svobody - Skryté dimenze života - nakl. Santal Liberec 1993).<br />

zážitok prítomného okamihu sa využíva<br />

napr. v zen-budhizme. Prítomnosť<br />

je kľúčom k úspechu, k úspechu a zdaru<br />

sebauzdravovania. Keďže sa sústredením<br />

mysle na prítomný moment koncentruje<br />

súčasne životná energia, dochádza k jej<br />

intenzívnejšiemu prejavu a pôsobeniu, čo<br />

môže stimulovať naše vlastné oslabené<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

regeneračné a samouzdravovacie procesy<br />

v organizme, ktoré máme k dispozícii, aj<br />

keď o nich nevieme.<br />

Úlohou novodobých lekárov je náležité<br />

poznanie ľuďom nielen sprostredkovať,<br />

ale ešte oveľa viac: naučiť ich s touto<br />

pravdou pracovať. Dnešnému človeku<br />

sa stále nedostáva tých najzákladnejších<br />

informácií o sebe samom. Napriek tomu –<br />

či práve preto? – zhromažďujeme najmä<br />

informácie z vonkajšieho sveta namiesto<br />

toho, aby sme ich čerpali zo svojho vnútra.<br />

Myšlienky o pravde však nie sú pravdou<br />

samotnou, a pravá skutočnosť sa nachádza<br />

až za (pod, nad) hladinou mysle<br />

v oblasti, ktorú predstavuje univerzálne<br />

vedomie. Myseľ je iba časťou tohto vedomia<br />

a predstavuje symbolicky rozčerenú<br />

hladinu jazera. Toto jazero na svojom dne<br />

skrýva poklad – našu pravú podstatu.<br />

Preniknutím pozornosti k tejto podstate<br />

spoznáme, kým v skutočnosti sme; zažijeme<br />

oslobodzujúci moment sebapoznania<br />

a tým i sebauzdravenia. Okrem<br />

upokojenia rozvlnenej hladiny nášho vedomia<br />

je nevyhnutné usilovať sa aj o jeho<br />

čistotu, pretože dovidieť až na dno možno<br />

len vtedy, keď je voda v jazere priezračná,<br />

neznečistená prejavmi násilia, zloby<br />

a deštruktívnych tendencií. Podobnou<br />

symbolikou je čisté, a jasné bezoblačné<br />

nebo, na ktorom svieti slnko – naša Podstata,<br />

ktorá je zdrojom životodarnej energie,<br />

Svetla poznania a všetkej múdrosti.<br />

Každý vie, aký je to rozdiel, keď je nebo<br />

zatiahnuté a pre mraky slnko nevidieť,<br />

alebo keď máme nad hlavou bezoblačnú,<br />

blankytnú, žiarivo čistú a slnkom rozžiarenú<br />

oblohu.<br />

Dr. Tomáš Kilian<br />

redakcia@svetgralu.sk


PRIKÁZANIA<br />

„Nepokradneš!“<br />

Martin Ernst<br />

Siedme<br />

prikázanie<br />

Nemohol som to pochopiť. Ráno som<br />

odstavil svoj bicykel pred univerzitou,<br />

priviazal som ho k stĺpu, a keď<br />

som na obed chcel ísť domov, bol preč!<br />

Na zemi ležala len prerezaná reťaz. Bezradný<br />

som išiel nahlásiť stratu na políciu.<br />

Pre tú to však bola všedná záležitosť<br />

– denne je predsa v meste odcudzených<br />

niekoľko bicyklov. Poisťovňa mi po niekoľkých<br />

týždňoch hmotnú škodu nahradila,<br />

ale ročúlenie a sklamanie vo<br />

mne zostalo. Stal sa aj iný prípad: sedemnásťročný<br />

mladík ukradol 14 áut<br />

a preháňal sa s nimi po okolí takým<br />

spôsobom, že nakoniec boli všetky<br />

vhodné akurát tak na zošrotovanie.<br />

Sudca vo svojom rozsudku konštatoval,<br />

že mladík si neuvedomoval dosah<br />

svojho činu.<br />

Ako vychovávateľ alebo rodič či učiteľ<br />

odovzdávam dospievajúcim poznatky,<br />

ktoré si budú môcť overiť vlastným<br />

prežitím. Snažím sa poskytnúť deťom<br />

a mládeži znalosti, ku ktorým nazbierajú<br />

vlastné skúsenosti, a tie ich povedú<br />

k správnym úsudkom a názorom. Človek<br />

potrebuje morálne meradlá, ktoré<br />

mu umožnia viesť zmysluplný život<br />

v spoločnosti.<br />

Raz jeden sudca vyniesol rozsudok<br />

nad tromi mladíkmi, ktorí poškodili<br />

nasprejovanými grafitmi čerstvo namaľované<br />

domy. Svojím rozsudkom určil,<br />

že títo traja mladí ľudia musia vykonať<br />

25 hodín nápravných prác. Keď si mladíci<br />

vypočuli rozsudok, padla im sánka.<br />

Nočná „tvorba“ grafitov trvala o niečo<br />

viac ako hodinu. Teraz museli dvadsaťpäťkrát<br />

dlhšiu dobu čistiť pomaľované<br />

fasády domov! Robili to neochotne,<br />

bolo to predsa len dosť namáhavé.<br />

Okrem toho si od chodcov, prechádzajúcich<br />

okolo nich, vypočuli poznámky,<br />

ktoré zrejme neboli lichotivé.<br />

Považujem za správne, že títo mladíci<br />

neskončili vo väzení, kde by sotva<br />

dospeli k novému pohľadu na svoje<br />

chybné konanie. Takto však možno<br />

pochopili, že všetko, čo niekto získal<br />

poctivou prácou, je nedotknuteľné. Že<br />

nemáme právo poškodzovať, alebo<br />

dokonca brať niečo, čo druhý čestne<br />

nadobudol. Títo mladíci si prežitím<br />

na vlastnej koži uvedomili, že škodu,<br />

ktorú spôsobili, musí niekto napraviť.<br />

Myslím si, že táto lekcia prispela k väčšiemu<br />

pocitu zodpovednosti za svoje<br />

skutky a že chúťky na podobné akcie<br />

si určite dobre rozmyslia.<br />

Čím skôr deti pochopia výrok:<br />

„Nerob to, čo nechceš,<br />

aby iní robili tebe,“<br />

tým skôr môžu získať<br />

aj rešpekt pred<br />

siedmym prikázaním<br />

„Nepokradneš!“<br />

Toto prikázanie sa<br />

však nevzťahuje len<br />

na hmotné statky,<br />

ktoré niekomu odcudzím<br />

a spôsobím mu<br />

Knihu<br />

Desatoro Božích prikázaní,<br />

Otčenáš<br />

si môžete objednať prostredníctvom<br />

kupónu v časopise, alebo v našom on-line<br />

obchode na www.svetgralu.sk<br />

tak škodu. Ukradnúť môžem druhému<br />

aj jeho pozíciu, myšlienku, jeho vážnosť,<br />

dôveru, alebo ho pripraviť o dobrú<br />

povesť. Takéto porušenie príkázania<br />

„nepokradneš“ nie je hneď zjavné a viditeľné,<br />

zostáva však práve tak zavrhnutiahodné<br />

ako ukradnutie nejakej bežnej<br />

veci. Morálnu zodpovednosť za takýto<br />

čin človek nesie so sebou, či už ho pozemský<br />

trest stihol, alebo nie. To môže<br />

ľahko spozorovať každý, kto takýto čin<br />

niekedy spáchal, pretože výčitky svedomia<br />

na seba nenechajú dlho čakať. A ak<br />

pozorujeme svoje okolie dôsledne, môžeme<br />

veľmi ľahko spoznať, že prestúpenie<br />

tohto prikázania je pre mnohých<br />

z nás každodennou rutinou.<br />

Pokiaľ sa nad týmto prikázaním hlbšie<br />

zamyslíme, je nám jasné, že siedme<br />

prikázanie je obsiahlejšie, než za aké ho<br />

považujeme pri povrchnom prečítaní.<br />

Pripomína nám, aby sme v našich myšlienkach,<br />

slovách i činoch prejavovali<br />

voči blížnym taký rešpekt, aký sami<br />

očakávame.<br />

Martin Ernst •<br />

ernst@svetgralu.sk<br />

55<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


NÁZORY<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 27/2011, vyšlo 1. 3. 2011.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o.<br />

Rastislavova 9, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie:<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice), Roman Levický (Slanec),<br />

Rastislav Podivinský (Trenčianske Teplice), Tomáš Výboch (Komárno),<br />

Anna Štefková (Zlín), Marie Šuláková (Veselíčko),<br />

Artur Zatloukal st. (Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Mária Harčaríková, Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová,<br />

Rastislav Podivinský, Adela Slováčková, Andrea Stúpalová,<br />

Vladimír Trebichalský, Dagmar Trangošová, Tomáš Výboch<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o.<br />

Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Alena Nairn (Praha), Martin Pukančík (Košice),<br />

Pavel Patloch (Karviná)<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrácie:<br />

• DepositPhotos.com: Michael Rosenwirth, Muehltal, Germany (3);<br />

Christophe Rolland, Couternon, France (4,8); Jean-Marie Guyon, Praha<br />

10, Czech Republic (5); cluckva, Togliatty, Russian Federation (6-7); Philip<br />

Morley, UNE Armidale, Australia (6-7); Cancerus, Wroclaw, Poland (12);<br />

Ron Sumners, Baar, Switzerland (16); Lee Serenethos, Beaverton, United<br />

States (22); Oleksii Rudenko, Lutsk, Ukraine (30); Giuseppe Anello, Milano,<br />

Italy (33); Steven Frame, Pensacola, United States (41); Yuri Arcurs, Århus,<br />

Denmark (46); Petro Oliynyk, Novyi Rozdil, Ukraine (47); Benis Arapovic,<br />

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (49,50); Igor Molgun, Volgograd,<br />

Russian Federation (51); Laurentia Lisenco, Chisinau, Moldova (52); Юлия<br />

Филипенко, Ялта, Ukraine (53); Дмитрий Пичугин, Курган, Russian<br />

Federation (54); Artsiom Kireyau, Minsk, Belarus (55); Simon Gurney,<br />

Berkhamsted, United Kingdom (zadná strana)<br />

• iStockphoto.com: Lion Hector (titul), Boryak, Haifa, Israel (35)<br />

• Dreamstime.com: Ene (2), Ariadna de Raadt, Hague, Netherlands (titul, 4, 14)<br />

• www.truefreethinker.com: (35)<br />

• yourparanormal.com: (10)<br />

• www.shafe.co.uk: (titul, 4, 37)<br />

• wikimedia.org: (24-29, 38-39)<br />

• Filip Langar: (4, 42-45)<br />

• Karol Gúgyela: (30-32)<br />

• Svet Grálu: (17,23)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné, alebo<br />

kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis<br />

prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Chcem sa s Vami podeliť o svoje pocity<br />

z knihy Vo svetle pravdy – Posolstvo Grálu.<br />

Prišla som k nej náhodou – ale vlastne nič<br />

nie je náhodou :) Celý svoj život vlastne<br />

hľadám („tú správnu cestu“), a až teraz,<br />

keď som našla túto knihu, som vlastne<br />

NAŠLA. Je to krásny pocit, aj keď občas<br />

ma prepadne smútok, že som k nej prišla<br />

až teraz, vo svojich 38 rokoch... a zisťujem,<br />

koľko chýb som v živote narobila.<br />

Ešte som ju síce nedočítala, ale každý deň<br />

sa teším, ked si môžem nájsť tichú chvíľu<br />

na jej čítanie.<br />

Odporučila som ju aj svojej sestre, dokonca<br />

aj kolega si ju už zakúpil :)<br />

Mám však momentálne jednu otázku –<br />

týka sa 40-dňového pôstu – viete mi prosím<br />

napísať na tento zvyk svoj názor? Ako<br />

sa má správne vnímať celé toto obdobie?<br />

Ďakujem Vám veľmi pekne a želám veľa<br />

ďalších nových čitateľov.<br />

(Meno v redakcii)<br />

Vaša správa súvisiaca s obsahom diela<br />

Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu nás<br />

mimoriadne teší. Pokiaľ ide o 40-dňový<br />

pôst, je na tento zvyk potrebné pozerať sa<br />

z dvoch dopĺňajúcich sa stanovísk. Tým<br />

prvým je praktický prínos pôstu pre ľudské<br />

telo, ktoré sa počas roka nepochybne<br />

potrebuje očistiť – aj formou vynechania<br />

určitých pokrmov, nápojov a podobne.<br />

Konkrétnu podobu pôstu a jeho dĺžku je<br />

však potrebné prispôsobiť zdravotnému<br />

stavu a osobným možnostiam. Určitú<br />

inšpiráciu môžete nájsť okrem iného aj<br />

v knihách Ing. Víta Syrového z ponuky<br />

nášho internetového obchodu. Druhý pohľad<br />

na pôst zdôrazňuje jeho duchovný<br />

význam, ktorý súvisí s prepojením duše<br />

a tela prostredníctvom vyžarovania krvi.<br />

Pôst môže priniesť zjasnené vyžarovanie<br />

pozemského tela a určité upokojenie<br />

telesných procesov, napomáhajúce duchovné<br />

naladenie v období, keď si ľudstvo<br />

pripomína nesmiernu obeť Syna Božieho,<br />

ktorú podstúpil svojím narodením v hrubej<br />

hmotnosti. Zároveň si pripomíname<br />

tragický koniec jeho pozemského pôsobenia.<br />

Tento čas nás teda nabáda k snahe<br />

vytušiť veľkosť tejto obete, zvlášť, ak uvážime,<br />

že aj jeho posolstvo bolo neskoršími<br />

ľudskými výkladmi, nepochopením<br />

a mnohonásobným prekrucovaním znehodnocované.<br />

Takto pochopené pôstne<br />

obdobie nám preto môže priniesť nielen<br />

telesný, ale predovšetkým duchovný úžitok.<br />

Podmienkou na to je nie len očisťovanie<br />

tela, ale predovšetkým naladenie<br />

mysle.<br />

Roman Levický<br />

Bol Baťa fenomén?<br />

Vážená redakcia. Vo vašich článkoch mi<br />

niekedy chýba druhý pohľad. Rada si vytváram<br />

vlastný názor na ľudí, veci či javy.<br />

Tento druhý pohľad mi chýba napríklad<br />

pri článkoch o osobnostiach ako bol Baťa,<br />

konkrétne ide o článok Bol Baťa fenomén?<br />

Na Baťu bol predsa aj iný pohľad, iné názory<br />

na niektoré jeho opatrenia voči zamestnancom.<br />

Z tohto dôvodu mám pocit,<br />

že sa mi podsúva nejaká legenda a ja<br />

chcem vidieť veci komplexne a sama si<br />

urobiť názor. Veď to, že niekto urobil v živote<br />

aj chyby, ešte neznižuje jeho prednosti.<br />

Článok sa mi zdá neobjektívny, a tým sa<br />

pre mňa jeho kvalita znížila. Čítala som<br />

napríklad, že Baťa bol na svojich zamestnancov<br />

veľmi tvrdý, že im organizoval aj<br />

voľný čas a zasahoval i do rodinného života<br />

– čo sa vzhľadom k súčasnému spôsobu<br />

života, kde si každý stráži svoje súkromie,<br />

a sme individualisti, môže vnímať<br />

dosť negatívne. Ťažko si dnes vieme predstaviť,<br />

že by nás zamestnávateľ „trestal“


NÁZORY<br />

napríklad za neveru či za to, že sa nevenujeme<br />

deťom. Možno to v kontexte vtedajšej<br />

doby vyznievalo inak, ale v čase, keď život<br />

človeka oveľa viac, ak nie úplne určovala<br />

jeho rodina, išlo v podstate o oslobodenie<br />

ľudí z rodiny, hoci boli stále držaní „nakrátko“<br />

iným spoločenstvom.<br />

(Meno v redakcii)<br />

Píšete, že byl Baťa tvrdý vůči zaměstnancům,<br />

organizoval jim volný čas, zasahoval<br />

i do rodinného života. A také, že nezmiňuji<br />

jeho negativní vlastnosti, které by<br />

ho „polidštily“. Nevím, jestli jste kdy byla<br />

ve Zlíně, jestli jste měla možnost mluvit<br />

s někým, kdo u Baťů pracoval nebo alespoň<br />

viděla výstavu Fenomén Baťa, abyste<br />

si udělala trochu představu o tehdejším<br />

životě ve Zlíně. Nedávno jsem četla v MF<br />

Dnes článek o jednom současném podnikateli,<br />

který posuzuje své zaměstnance<br />

podle chůze. Když se někdo loudá, musí<br />

počítat s tím, že v zaměstnání brzy skončí,<br />

řekl ten podnikatel.<br />

Platí přece zaměstnance jen za práci,<br />

kterou vykonají. Je to tvrdé? Kdyby byl<br />

vyloženě lidumil a velkorysý, tak asi zkrachuje.<br />

Podnikání bylo a je tvrdé, to Vám<br />

potvrdí každý, kdo to zkusil.<br />

Máte pravdu, že mladí lidé, vlastně<br />

ještě skoro děti, které ve čtrnácti letech<br />

do Zlína přicházely, měly volný čas hodně<br />

organizovaný. Musely po práci povinně<br />

chodit do školy. Oba mí rodiče pocházeli<br />

z chudých poměrů, tatínek byl syn horníka<br />

z Ostravska a měl devět sourozenců,<br />

maminka byla dcerou ševce na vesnici.<br />

Oba byli výborní žáci a chtěli dál studovat,<br />

ale na studia rodiče neměli peníze.<br />

Pro oba bylo štěstím, že se dostali k Baťovi,<br />

protože se mohli dále vzdělávat. Jistěže<br />

to bylo po práci těžké, ale dálkově se<br />

studuje i dnes. Pamatuji si, jak mi tatínek<br />

pyšně ukazoval vysvědčení z Baťovy školy<br />

práce, ze dvou předmětů měl trojky – na<br />

ty chodil v němčině. V neděli se chodilo<br />

s vychovatelkou, kdo chtěl, do kostela, na<br />

hřišti před internáty bývala povinná rozcvička,<br />

byly i pravidelné vycházky do lesa<br />

a okolí Zlína. V těch mladých lidech se<br />

vypěstovaly návyky, které je často provázely<br />

celý život. Moje devadesátiletá<br />

maminka dodnes ráno cvičí, a sebekriticky<br />

přiznávám, že v počtu dřepů, ač<br />

téměř o čtvrt století mladší, jí nestačím.<br />

S námi dětmi (mám ještě mladší sestru)<br />

rodiče pravidelně chodívali na nedělní<br />

vycházky do zlínských lesů. Někdy nás<br />

bylo i několik rodin, všichni bývalí Baťovi<br />

zaměstnanci. Podobně jsme se snažili<br />

vychovávat i naše čtyři dnes již dospělé<br />

děti, které musely povinně chodit do jazykovky<br />

a klavíru. Měly plno mimoškolních<br />

kroužků a na hlouposti jim už nezbýval<br />

čas. Občas si stěžovaly, ale dnes vedou své<br />

děti velmi podobně. Když venčím v poledne<br />

psa, a vidím, jak u místní pivnice<br />

postávají hoši i dívky, tipuji to tak na pátou<br />

třídu, a kouří a pijí pivo z láhve, tak si<br />

říkám, že by je rodiče taky mohli víc zaměstnat.<br />

Myslím, že organizace času dětí<br />

a mladých není až tak špatná věc, nesmí<br />

se ale samozřejmě přehnat.<br />

Jestli Tomáš Baťa nějakým způsobem<br />

ovlivňoval rodinný život zaměstnanců?<br />

Vím jen, že část peněz si mladí museli<br />

ukládat a pak je dostali, když zakládali<br />

rodinu. A s tou nevěrou – dneska už nevěra<br />

nic neznamená, pro spoustu lidí je to<br />

jen zpestření života. Tenkrát nebyla morálka<br />

jen prázdným pojmem, na morální<br />

kvalitě svých zaměstnanců stavěl Baťa<br />

image své firmy. Dnes je to žel spíš dresscode,<br />

který jednotlivé firmy charakterizuje.<br />

Baťa možná ovlivňoval rodinný život<br />

svých zaměstnanců také tím, že každý<br />

člen rodiny měl mít své lůžko. To tehdy<br />

vůbec nebyla samozřejmost. Dále byl zákaz<br />

chození do práce v místních krojích –<br />

důvodem byla bezpečnost práce. Trval<br />

prý také na tom, aby zaměstnanci ráno<br />

snídali, mléko dostávali až ke dveřím<br />

půldomků. A při přijetí se adepti na zaměstnání<br />

museli vykázat potvrzením<br />

o prohlídce u zubaře, který jim většinou<br />

zanedbaný chrup spravil. Určitě příjemným<br />

zpestřením rodinného života byly<br />

volné soboty, které Baťa zavedl a které do<br />

té doby byly pouze v Americe, v Evropě<br />

prý nikde.<br />

Negativní vlastnosti Tomáše<br />

Bati – nevím. Asi nějaké<br />

měl, máme je všichni. Ale<br />

nevím o nich. Když jsem dala článek<br />

o Baťovi přečíst ještě před zveřejněním<br />

mamince, řekla mi, že byli i lidé, kteří na<br />

Baťu nadávali: komunisté, protože ty on<br />

odmítal zaměstnávat. Nechtěl si nechat<br />

rozvracet pracovní morálku hrozbou stávek.<br />

Můžeme se tomu divit? Já pracuji ve<br />

společnosti, která se v devadesátých letech<br />

stala částí jednoho německého koncernu.<br />

Odbory začaly reptat, když zjistily,<br />

jaké jsou rozdíly ve mzdách dělníků a zaměstnanců<br />

závodů koncernu v Evropě<br />

a u nás. Tehdejší jednatel to lidem vysvětlil:<br />

jakmile dosáhneme stejných platů<br />

jako mají ostatní závody v koncernu, t.zn.<br />

stejných nákladů, náš závod se zavře, jako<br />

se to stalo ve Švédsku, Francii, Belgii<br />

atd. a nové podniky se budou budovat<br />

východním směrem. Majitelé či akcionáři<br />

prostě musí vydělávat. Zatím je naše<br />

firma vlajkovou lodí koncernu s velkými<br />

investicemi.<br />

Ještě bych zde ráda zmínila pohřeb jednoho<br />

baťovce, toho, který mi poskytl nejvíc<br />

podkladů pro můj článek. Byl jedním<br />

z posledních, jedenadevadesátiletý pán,<br />

do poslední chvíle činný pro Nadaci Tomáše<br />

Bati. Kromě obřadníka se za bývalé<br />

spolupracovníky loučil i jeden z bývalých<br />

kolegů. Vzpomínal na časy, kdy zesnulý<br />

pracoval u Baťů, na to, jak vynikající odborníci<br />

u Baťů vyrůstali. Ještě po druhé<br />

světové válce znamenal pojem „baťovec“<br />

v celém světě kvalitního člověka a odborníka.<br />

Nechtěla jsem psát ódu na Baťu, chtěla<br />

jsem přiblížit mladší generaci člověka,<br />

který nejen pro náš kraj tolik znamenal.<br />

Nejsem lokální patriot. Žila jsem nějakou<br />

dobu v cizině a dokážu se na Česko podívat<br />

realistickýma očima. V čase Dušiček,<br />

kdy tuto reakci na Váš podnět píši, málokdo<br />

z těch, kteří zajdou na zlínský Lesní<br />

hřbitov k hrobu svých blízkých, nepostojí<br />

také u hrobu Tomáše Bati a nezapálí tam<br />

svíčku. Protože co by byl Zlín bez Bati?<br />

Anna Štefková, autorka článku Byl Baťa fenomén<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

27 | 2011


Tajuplná a léčivá síla vody<br />

Viktor Schauberger<br />

Výber najdôležitejších textov z nespočetného<br />

množstva článkov, statí a listov<br />

Viktora Schaubergera na tému vody. Texty<br />

sú v pôvodnom znení, doplnené komentárom.<br />

Tematicky usporiadané, odkrývajú zážitky<br />

a skúsenosti vizionárskeho nadšenca<br />

prírodovedy. Schauberger vo svojich spisoch<br />

odkrýva doslova a do písmena celkom<br />

nový obraz vody ako pralátky, a tým<br />

kladie základný kameň moderného<br />

výskumu vody. Jeho dielo je cenné i vďaka<br />

viacerým odbočkám vo výskume, kde sa<br />

zaoberal aj praktickými aspektmi: hodnotou<br />

pôdy a kvalitou vody, vplyvom teploty<br />

na tekutosť vody, rôznymi prístrojmi na<br />

oživovanie vody a na premenu morskej<br />

vody na sladkú.<br />

Privádza nás vlastne k tomu, aby sme<br />

vodu opäť začali vnímať v jej skutočnej<br />

dôležitosti: je pre nás, ľudí, i pre celú prírodu<br />

a planétu Zem zdrojom všetkého života<br />

a základom nášho bytia!<br />

Bežná cena:<br />

17,88 €<br />

Moderný človek dnes pije vodu priemyselne<br />

spracovávanú, ktorú sotva možno nazývať<br />

dobrou, čím spôsobuje svojmu telu<br />

nemalé škody.<br />

Cena pre predplatiteľa:<br />

15,93 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu na konci časopisu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

G


Efezus<br />

život a pôsobenie Hjalfdara – pripravovateľa<br />

cesty v predhistorickej dobe<br />

Kniha Efezus je zväzkom knižnej série „Pripravovatelia<br />

cesty“, ktorej obsah siaha najďalej do<br />

dejín ľudského vývoja na planéte Zem v kozmickej<br />

svetovej časti „Efezus“. Opísaná je tu epocha,<br />

ktorá zostala neurčito zachovaná vo vedomí ľudstva<br />

ako „zlatý vek“ a treba si ju predstaviť dávno<br />

pred premenami doby ľadovej.<br />

V tejto ranej epoche pôsobí pripravovateľ cesty<br />

k Pravde Hjalfdar a s ním Holda – vzor ženy. Hjalfdar<br />

a Holda zhromaždili okolo seba skupiny ľudí,<br />

ktorí sa inkarnovali na Zem, aby sa tu vyvíjali,<br />

a pomáhali im, aby si v sebe živo uchovali spojenie<br />

s ich duchovným domovom. Všetci poznali aj<br />

bytosti, ktoré – na rozdiel od ľudského ducha obdareného<br />

slobodnou vôľou – pôsobia len vo vôli<br />

Stvoriteľa. Sú to veľkí vodcovia živlov alebo aj ich<br />

menší príbuzní – pomáhajúce bytosti prírody.<br />

Pod Hjalfdarovým vedením a v harmonickom<br />

súzvuku s prírodou prekonávali ľudia nebezpečenstvá<br />

tejto pozemskej epochy a v prežití<br />

získavali skúsenosti. Hjalfdar, podporovaný Holdou,<br />

priviedol mnoho skupín ľudí na ceste ich<br />

duchovného vývoja k poznaniu nad všetkým<br />

stojaceho Božstva ako pôvodu všetkého bytia<br />

a spolu postavili prvý Boží chrám na Zemi. Tak<br />

sa rozvinula jedna raná kultúra – skutočne ako<br />

„zlatý vek“, lebo príroda a duch, nebo a zem sa<br />

ešte dokázali cez človeka a v človeku navzájom<br />

spojiť.<br />

Bežná cena:<br />

10,10 €<br />

Cena pre predplatiteľa:<br />

9,90 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu na konci časopisu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


Vízia bez práce je len sen,<br />

práca bez vízie je len drina,<br />

vízia a práca sú nádejou sveta.<br />

Nápis v jednom kostole v Sussexe (Anglicko) – približne z r. 1730

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!