05.03.2021 Views

Atken Magazine 2018 (Armenian version)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

13

ԱԱՀ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԵՆ ՓԱՅԼԵԼ

ԱԱՀ-ի ծրագրի արդյունքում վերջին

սեպտեմբերին մեր պատանիներից չորսն

ընդունվել են երաժշտական քոլեջներ և

կոնսերվատորիա։ Մենք ոգևորվեցինք, երբ

Բոստոնի YerazArt հիմնադրամը

համաձայնվեց մեկ տարվա համար վճարել

Քարագլուխ գյուղի մեր երկու

պատանիների՝ Անիի և Նարեկի ամբողջ

ուսման վճարը։

ԱԱՀ-ն շարունակում է ամբոջովին

ֆինանսավորել գյումրեցի բացառիկ

տաղանդներ քույր ու եղբայր Մարիամին

(ֆլեյտա) և Ալեքսանդրին (դաշնամուր)՝

ստանալու շաբաթական դասեր Երևանում,

լավագույն ուսուցիչներ Նարեկ Ավագյանի

(Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի

գլխավոր ֆլեյտահար) և հարգված

դաշնակահար և ուսուցիչ

Տիգրան Բերկելյանի մոտ։ Վերջիններս

ոգևորված են երեխաների աշխատանքային

էթիկայով և առաջընթացով:

Մեր վոկալի ուսուցիչ, սոպրանո Հերմինե

Գևորգյանը հիանալի արդյունք է տալիս

Արմավիրի և Կոտայքի մարզերում։

Որոշ ուսանողներ արդեն իսկ մասնակցում են

տեղական և միջազգային մրցույթների։

Անցյալ տարի ջավախքցի Աննան առաջին

մրցանակի արժանացավ Վրաստանի

մրցույթում և հատուկ մրցանակի

արժանացավ Իտալիայի Պեզարո քաղաքի

եզրափակչում (ամբողջական կրթաթոշակ

երկշաբաթյա վարպետության դասերի

համար)։ Նա անկասկած մեր լավագույն

տաղանդներից է և շարունակում է ամեն

ամիս Երևանում հաճախել Հերմինեի

դասերին (Հերմինեն սիրով հյուրընկալում է

նրան իր տանը՝ Երևանում)։ Այժմ,

14 տարեկանում, նրա բացառիկ և

հազվագյուտ ձայնը հիանալի կերպով

զարգանում է։

ԱԱՀ-ում մենք տաղանդ բացահայտելու

հիանալի հարթակ ենք ստեղծել։ Այս

տաղանդները հիմնարար զարգացման կարիք

ունեն՝ կիրառելու իրենց ամբողջ ներուժը։

Ահա թե ինչ ենք անում մենք։ Մեր

առաքելությունն է հայտնաբերել և զարգացնել

նոր Խաչատուրյաններ, Գալամյաններ,

Ազնավուրներ կամ Կոմիտասներ։

Ա Ա Հ Ե Ր Ի Տ Ա Ս Ա Ր Դ Ն Ե Ր Ը

Շ Ա Ր Ո Ւ Ն Ա Կ Ո Ւ Մ Ե Ն Փ Ա Յ Լ Ե Լ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!