05.03.2021 Views

Atken Magazine 2018 (Armenian version)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Խ Մ Բ Ա Գ Ր Ի Ն Շ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր

ԼԵՌԱՆ ԲԱՐՁՈՒՆՔՆԵՐԻՑ

Հայաստանում Ատգեն Արմենյան Հիմնադրամի

(ԱԱՀ) տասնամյա աշխատանքը մոտենում է

ավարտին։ Ձեռքբերումները շատ են: Նոր

ծրագրերը, հրաշալի դրամահավաք

միջոցառումները և մեր երիտասարդների

հաջողությունները վերջին մի քանի ամսում

ԱԱՀ-ին տվել են մի այնպիսի ոգևորություն, որ

երբևէ չէր եղել։ Հայաստանում մեր խարիսխը

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի

ռեկտոր Շաղիկ Արծրունին է, ով

նվիրաբերելով իր ազատ ժամանակը՝ օգնում է

ԱԱՀ-ի բոլոր ծրագրերի ֆինանսական և

շարունակական գործունեությանը: Նախորդ

դեկտեմբերին, Մոնրեալում մեր

դրամահավաքի միջոցառման ժամանակ, երկու

Կանադահայ երիտասարդ տաղանդավոր

ջութակահարներ Եվա Արոնյանն ու Լինեթ

Իսրաելյանը, Մոնրեալի լավագույն

ֆլեյտահարներ Ալբերտ Բրաուըրը և իր կնոջ՝

Ստեֆանի Մողոի հետ միացան Ալին

Գութանին և ինձ՝ առաջարկելով ներկայացնել

իրենց տաղանդը։ Մեր բարերաների ցանկը

գնալով մեծանում է, քանզի շատերն են

գիտակցում մեր աշխատանքի թափանցիկ

բնույթը։ ԱԱՀ-ին նվիրաբերված

յուրաքանչյուր գումար օգտագործվում է

Հայաստանում տաղանդաշատ

երիտասարդների մասնագիտական

կարողությունների հզորացման համար,

որպեսզի հասնեն Արվեստի լեռան

բարձունքներին։ Մեր լեռնաշխարհի

հեռավոր անկյուններում, հիրավի, մենք

շարունակում ենք գտնել զարմանահրաշ

տաղանդներ, ովքեր արժանի են մեր

աջակցությանը: Եվ այդ նույն լեռնաշխարհի

հեռավոր անկյուններում, մենք զարգացնում

ենք նաև գյուղատնտեսական նախագծեր՝

նպաստելով մարզի բարեկեցությանը: Մեր

համագործակցությունները

կրկնապատկվում են՝ բառացիորեն տալով

իրենց պտուղները:

Հայաստանի նոր իրականությունը իր

գեղեցիկ <<թավշյա հեղափոխությամբ>>,

հուսադրող կարգավիճակով և

վճռականությամբ բերեց նոր

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!