Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

BilagØU_120423_pkt.04_01

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Forord 1

ÅRSBERETNING 2011

Generelle bemærkninger ..……………………………………………… 3

Skoler m.v.……….. …………..………………………………………… 6

Social- og Sundhed……………………………………………………… 7

Kultur og Fritid………….. .……………………………………………… 10

Teknik.…………………. …….………………………………………………….. 12

Arbejdsmarked....................………………………... …………………………. 14

Anvendt regnskabspraksis .….……………………………………………. 16

Regnskabsopgørelse ……………………………………………………….. 20

Finansieringsoversigt ……………………………………. ……………. 20

Balance……………………………………………………………………. 21

Noter …………………………………….…………………. ……………. 22

Nøgletal … ……………………………………………………. ……………. 25

ØVRIGE OVERSIGTER m.v.

Hovedoversigt til regnskab……………………………………………… 28

Regnskabsoversigt ……………………………………………………… 29

Statusbalance ……………………………………………………………. 33

Tværgående artsoversigt ………………………………………………. 44

Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger …………………………. 45

Kautions- og Garantifortegnelse ………………………………………… 46

Opgørelse over tilbagefaldsklausuler …………………………… 47

Personaleoversigt………………………………………………………... 48

Udførelse af opgaver for andre myndigheder………………………… 51

Omkostningskalkulation vedr. personlig og praktisk bistand….. 52

Anlægsoversigt – Fysiske aktiver………………………………………… 53

Opgørelse 1, over igangværende arbejder ……………………………. 54

Opgørelse 2, over afsluttede arbejder med regnskab…………………. 57

Opgørelse 3, anvendte bevillinger, hvor der ikke skal aflægges regnskab 58

Opgørelse over overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 ………. 60

Ejendomsfortegnelse …………………………………………………… 61

SPECIELLE BEMÆRKNINGER, udvalgsopdelt

Arbejdsmarkedsudvalget………………………………………………………. 74

Ejendoms- og Arealudvalget…………………………………………………… 76

Kultur- og Fritidsudvalget………………………………………………………. 79

Skoleudvalget…………………………………………………………………… 81

Social- og Sundhedsudvalget……………………… …………………………. 84

Teknik- og Miljøudvalget……………………………… 87

Økonomiudvalget………………………….…………………………………… 91

More magazines by this user
Similar magazines