Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

Ansvarlig: Niels Bonde

Startdato: 1. jan 2010

Slutdato: 31. dec 2011

Finansiering: Augustinusfonden

Igangværende projekter:

Projektnummer 1087-1400: ’Små træer’ fra Nordøstgrønland

Dværgpiletræer fra Arktis har potentialet til dendroklimatologiske studier, men har ikke været

anvendt pga. metodiske problemer.

Prøver af Salix arctica er indsamlet ved Zackenberg Station, Nordøstgrønland. Indgående,

grundlæggende undersøgelser af den årlige tilvækst er nødvendig for at præcisere og verificere

metoden. Projektets mål er at forbedre de vedanatomiske analysemetoder for S. arctica. Dette

vigtige basale arbejde skal gøre det muligt at fremstille proxy data, som vil kunne anvendes til at

udforske fortidens klima.

Fremtidige studier vil således ikke blot belyse ændringer i f.eks. snedække og temperatur omkring

Zackenberg, men også bidrage til anvendelse af dendroklimatologi på andre lignende arter fra de

arktiske områder.

Ansvarlig: Claudia Baittinger.

Startdato: 1.1.2009.

Slutdato: 31.12.2012.

Finansiering: Augustinusfonden og KVUG.

Projektnummer 1091-1100: Jægere/samlere i nyt land.

Jægere/samlere i nyt land er et tværvidenskabeligt forskningsprojekt som har til formål at

rekonstruere det senglaciale naturmiljø, samt at bearbejde og publicerer en række senpalæolitiske

bopladser fra Danmark. De naturvidenskabelige studier tager udgangspunkt i de naturlige arkiver

som findes i sø- og moseaflejringer fra istidens afslutning.

De arkæologiske studier er koncentreret om de syddanske pladser Sølbjerg, Knudshoved, Hasselø

og Trollesgave, de nordjyske pladser Lendum og Hollendskær samt den klassiske Havelte plads i

Holland.

Ansvarlig: Charlie Christensen

Startdato: 1.1.2009.

Slutdato: 31.12.2012.

Præsentation/rapportering: peer reviewede artikler, conference proceedings,

populærvidenskabelige artikler samt foredrag.

Finansiering: Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Samarbejdspartnere: Sydsjællands Museum, Kulturstyrelsen og universitetet i Groningen.

Projektnummer 1087-2100: Landbrug på grænsen. Shetlandsøerne 4000-3000 f.v.t.

Komparativ analyse mellem neolitikum på Shetlandsøerne og i Sydskandinavien med henblik på at

belyse agerbrugssamfundenes komponenter.

Ansvarlig: Ditlev L. Mahler.

Startdato:1.1.2010.

Slutdato: 31.12.2012.

Finansiering: Augustinusfonden

27

More magazines by this user
Similar magazines