Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

John Lund: “Networks in the Hellenistic World according to the Pottery in the Eastern

Mediterranean and Beyond” i Köln 23.-26. februar. Inviteret med indlægget “Eastern Cyprus and

the northern Levantine coast: the ceramic connection”. Efter konferencen stiftedes en forening til

studiet af hellenistisk keramik: ”International Association for Research on Hellenistic

Pottery/Internationaler Verband zur Erforschung Hellenistischer Keramik. John Lund indgår i ”The

Founding Committee” på i alt syv medlemmer.

John Lund:”Discussant” i en af sessionerne ved ”The 21st Theoretical Roman Archaeological

Conference (TRAC)” i Newcastle, den 14.-17.4. 2011.

John Lund: Medarrangør af konferencen “Artefact variability, assemblage differentiation and

identity negotiation (AVADIN). Code-switching in material culture”, afholdt den 10.-11- november

2011 af det internationale Forskningsrådsstøttede netværk med samme navn ved Saxoinstituttet,

Københavns Universitet.

Bodil Bundgaard Rasmussen: “L’Europe du vase antique: collectioneurs, savants, restaurateur aux

XVIIIe et XIX siècles” på Institut national d’histoire et de l’art (INHA) i Paris 31 maj-1-juni, 2011.

Inviteret med indlægget ”A Cautious Tale – an Attic Vase in Christian VIII’s Vase Cabinet .”

Konferencens akter publiceres i 2012/2013.

Bedømmelsesvirksomhed, censorvirksomhed m.m.

Bodil Bundgaard Rasmussen er formand for censorkorpset for Klassisk arkæologi ved Københavns

Universitet og Århus Universitet.

John Lund er medlem af censorkorpset for Klassisk arkæologi ved Københavns Universitet og

Århus Universitet.

Medarbejdere inden for forskningsområdet i 2011

Inden for stillingsstrukturen

John Lund, mag.art., museumsinspektør, seniorforsker.

Medarbejdere uden for stillingsstrukturen

Anne Haslund Hansen, cand.mag., videnskabelig medarbejder.

Stephen Lumsden, ph.d., videnskabelig medarbejder.

Bodil Bundgaard Rasmussen, mag.art., overinspektør.

Ph.d. studerende

Stine Schierup, mag.art. ph.d.-stipendiat.

Cecilie Brøns, mag.art. ph.d.-stipendiat.

67

More magazines by this user
Similar magazines