Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

Deltagelse i konferencer

Henning Matthiesen har i årets løb deltaget i flg. møder, symposier o.lign:

Feltarbejde og deltagelse ved møde med Vital, Bergen, 17.-18. marts med en præsentation.

Møde om reinfiltrering, Bergen, 21.-22. marts, to præsentationer.

Feltarbejde i Nydam, 21-23. juni.

Feltarbejde Qajaa i Grønland, 8. – 14. juli

Møde om vandstandshævning, Bergen, 31. august -2. september, en præsentation.

Eurocorr konference, Stockholm, 6.-7. september med en præsentation.

Deltagelse i Polarforskerdag, DTU, 8. november.

Morten Ryhl-Svendsen deltog i INDOOR AIR 2011, Austin, Texas, 5.-11. juni 2012 med et

foredrag.

David John Gregory var medarrangør, taler og tutor ifm. Wreck-protect Final Seminar, Workshop

& Training School 11.-14. april på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Martin N Mortensen og Poul Jensen deltog i Shipwrecks 2011 - Chemistry and Preservation of

Waterlogged Wooden Shipwrecks, October 18 – 21, 2011, Stockholm, Sweden. An International

Conference Jointly Organized by The Vasa Museum and The Royal Institute of Technology. Poul

Jensen holdt foredraget: From the Skuldelev to the Roskilde Ships – 50 years of shipwreck

conservation at the National Museum of Denmark. Martin N. Mortensen holdt indlæg med titlen:

Consumption of oxygen by conserved archaeological wood.

Lars Aasbjerg Jensen, Isabelle Brajer, Mads Chr. Christensen, Poul Klenz Larsen, Maj Ringgaard,

Morten Ryhl Svendsen, Anne Lisbeth Schmidt, Yvonne Shashoua, Kristiane Strætkvern og Karin

Vestergaard Kristiansen og deltog med indlæg på ICOM-CCs 16th triennial conference i Lissabon

19.-23. september 2011.

Yvonne Shashoua deltog i FUTURE TALKS 011. Technology and Conservation of Modern

Materials in Design, München 26.-28. oktober med foredrag og ligeledes med præsentation på

konferencen: Anoxia and Microfading: The impact on collection care, 12.-13. september på Tate

Modern London: http://www.tate.org.uk/context-comment/video/anoxia-and-microfading-impacton-collection-care-part-11

Afholdte konferencer, symposier, seminarer, workshops (egne)

POPART Working Meeting 18.-20. april.

PARIS4 (Preserving Archaeological Remains in situ) 23.-26. maj.

5th joint meeting of FP7 MUSECORR project 28.-29. juni.

Flex-udstillinger med formidling af forskningsprojekter:

Nordlige verdener: 7. februar – 4. marts: Flexudstilling i forhallen 7/2-7/3, hvor der udstilledes et

profilaftræk og genstande fra Qajaa.

81

More magazines by this user
Similar magazines