Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

Projektnummer 3352: Ødekirkerne i det åbne land – status og fremtid

Gennem indsamling af eksisterende arkivmateriale at analysere og formidle omfang og årsager til

nedlæggelse af middelalderkirker, kapeller, klosterkirker og hospitalskirker fra kristendommens

indførelse til i dag. Materialet er struktureret i en database, og formidles dels digitalt i samarbejde

med Kulturstyrelsen og i bogform som et kommenteret katalog.

Ansvarlig: Niels Engberg.

Startdato: 1.1-2004.

Slutdato: 1.7.2013.

Præsentation/rapportering: Publikation og hjemmeside.

Finansiering: Intern og Kulturstyrelsen.

Projektnummer 1031-8013: Drikkehornets historie

Nationalmuseet har en enestående samling af drikkehorn fra middelalderen, som aldrig er

præsenteret internationalt. Herhjemme er der over 100 år siden, at emnet blev behandlet og derfor er

det på tide at tage drikkehornets historie op igen i bredere sammenhæng.

Hovedvægten ligger på middelalderens drikkehorn, medens brugen af drikkehorn i jernalder og

vikingetid behandles i første del af bogen. Det sidste afsnit omhandler renæssancens drikkehorn og

den senere nationalromantiske periode i 1800-tallet. Fremstillingen inddrager i høj grad de bredere

kulturhistoriske aspekter i international sammenhæng (primært den nordeuropæiske kulturkreds).

Ansvarlig: Vivian Etting.

Startdato: 1.1. 2011.

Slutdato:

Præsentation/rapportering: Publikation

Finansiering: Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond og Farumgaard-Fonden.

Projektnummer 1035-3207: ‘Europäische Burgen als herausragende Zentren frühen

Kulturaustausches im Mittelalter’

I forbindelse med den europæiske forskning omkring middelalderens borge og magtstrukturer er

etableret et samarbejde mellem en række lande: Tyskland, Danmark, Finland, Tjekkiet, Ungarn,

Letland og Slovakiet. Her er opnået støtte fra EU til en række projekter, bl.a. oprettelsen af en

fælles database for de vigtigste borganlæg, kaldet EBIDAT. Desuden afholdes en række

internationale symposier og konferencer.

Ansvarlig: Vivian Etting.

Startdato: 1.5.2011.

Slutdato: 30.9.2012.

Finansiering: Intern og EU.

Samarbejdspartner: Europäisches Burgeninstitut

Projektnummer 1031-3120: Borgene på Samsø

Formålet med projektet er at få et samlet overblik over borgene på Samsø – deres anlæggelse,

datering, bebyggelse, ejerforhold og indbyrdes relationer. Borgene skal ikke ses som isolerede

anlæg, men indgå i en vurdering af magtforholdene på Samsø gennem middelalderen, herunder

også deres relationer til øens øvrige bebyggelse og infrastruktur.

Der gennemføres udgravninger på øens 5 middelalderlige voldsteder: Gl. Brattingsborg, Vesborg,

Bisgård, Hjortholm og Blafferholmen.

Resultaterne af projektet publiceres i en større monografi.

Ansvarlig: Vivian Etting og Niels Engberg.

43

More magazines by this user
Similar magazines