Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Skatte- og afgiftssystemerne i de ti nye EU-lande

te- og afgiftssystem og yderligere, hvor det giver mening, at sammenligne

med EU15. Afsnit 2 giver en generel politisk og samfundsøkonomisk

oversigt over de ti nye EU-lande – formålet hermed er at give en kort introduktion

til, hvad det er for nogle lande, vi nu er kommet i fællesskab

med. Afsnit 3 beskriver den direkte beskatning i landene – såvel person-

som selskabsskatten, mens afsnit 4 beskriver den indirekte beskatning.

Afsnit 5 fremtrækker de væsentligste konklusioner. 1

2. En politisk og økonomisk oversigt

Den 1. maj 2004 udvides EU med ti nye medlemslande – den største udvidelse

i EU’s historie. EU udvides således fra 15 til 25 lande.

Tabel 1. BNP, befolkning og areal for hvert af de nye EU-lande samt

Danmark i forhold til det samlede EU25 i 2003.

BNP i forhold til

EU25

- 8 -

Befolkning i forhold

til EU25

Areal i forhold til

EU25

Cypern 0,11 0,2 0,2

Tjekkiet 0,81 2,3 2,0

Estland 0,07 0,3 1,1

Ungarn 0,72 2,2 2,3

Litauen 0,15 0,8 1,6

Letland 0,09 0,5 1,6

Malta 0,04 0,1 0,0

Polen 2,08 8,5 7,9

Slovenien 0,24 0,4 0,5

Slovakiet 0,26 1,2 1,2

EU15 95,41 83,5 81,4

Tyskland 1 21,96 18,3 9,0

Luxemburg 0,23 0,1 0,1

Danmark 1,91 1,2 1,1

EU25 100,00 100,0 100,0

9.611 mia. euro 454,5 mio. per. 3,977 mio. km 2

Note: 1. Tyskland er det største af de nuværende EU lande, hvad angår såvel BNP som

befolkning. Hvad angår areal, overgås Tyskland af Frankrig og Sverige, der vil

udgøre henholdsvis 13,8 og 11,3 pct. af det samlede areal i EU25

Kilde: EU-Information (2003) samt egne beregninger.

1 Generelt har der været fyldige oplysninger til rådighed for de enkelte lande. Dog tages

der forbehold for ændringer som følge af igangværende skattereformer (f.eks. i Litauen)

samt usikkerhed knyttet til ikke-entydighed i anvendelsen af skattebegreber.

More magazines by this user
Similar magazines