30.07.2015 Views

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

af hanne wiingaardSmerte – følelser – flyder – flyver rundt.Smerter – tomrum – universet – vægtløshed.Ud af min krop – væk fra mit hylster – væk.Ud af min krop – væk fra verden – væk.Kære allelandsmødedeltagereEndnu en gang tusind tak foropmærk<strong>som</strong>heden i forbindelsemed mit 10 års jubilæum ilandsledelsen.Flyde – flyve – svæve – væk.Et lille fnug – min sjæl – flyve – svæve væk.Smerte – pine – min krop – væk.Hade – smerte – smerte – følelser.Biler – hus – mennesker – kopper – træer –knappenåle – øjenbryn – dukkert – bog – mad– fugle – tæer – strand – altankasse – fjernsyn– venner – tobak – arbejde – vej – mønster –øjne – bånd – både – ferie – jul – moster – rør– finger – tråd – stol – tårer – konfirmation– pendul – besøg – tal – musik – sten – affald– måbe – vase – nu – mor – her – hvem– tone – ose – clips – skyer – smerter – plante– hvor – bus – tanke – død – ask – sløjfe – rød– kurv – øl – hår – av – måger – pibe – havet– saks – maske – hvorfor – nej – toilet – kaffe– følelser – blå – and – termometer – væk –væk – væk – vækUd af min krop – væk – lilla – lys – svæve –væk.Hvorfor.THE ROSEWOMAN – LILLIAN RANK 2010/1994At I tænkte på mig varmerrigtig meget, og er noget <strong>som</strong>giver fornyede kræfter til atkæmpe for vores forening.Jeg sidder hver dag og ser påden flotte skål og tænker påjer.MANGE KÆRLIGE HILSNERHANNEJURIDISK BISTANDTIL <strong>LAP</strong>’S MEDLEMMERSkriv til vores jurist Erik Olsenpå jurist@lap.dkeller ring på tlf. 70 27 11 85Tirsdag kl. 9-12Torsdag kl. 12-16samt kl. 19-21medlems<strong>bladet</strong> lap | www.lap.dk 31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!