13.12.2018 Views

Suomen Sahayrittäjät 4/2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Huippulaatuisia<br />

ratkaisuja saunaan<br />

Isältä pojille periytyneellä metsänhoidon kokemuksella ja puuntyöstön ammattitaidolla tehdään<br />

Liperin Leppälahdessa saunoja, joissa kelpaa saunoa ja jotka kestävät vaikka isältä pojalle.<br />

Veljekset Petri ja<br />

Aki jatkavat isänsä<br />

Kauko Parkkisen<br />

aloittamaa työtä<br />

puun jalostusarvon<br />

nostamiseksi.<br />

Liperiläinen Kauko Parkkinen<br />

alkoi muutama vuosikymmen<br />

sitten tehdä puusepäntöitä<br />

maatalouden ja metsänhoidon<br />

ohessa. Aluksi oli ajatuksena lähinnä<br />

oman kotitilan metsän puiden jalostaminen<br />

tuotteiksi, kotimaisten jalopuiden<br />

sahaaminen puuseppien käyttöön.<br />

Nyt Parkkinen on jo virallisesti eläkkeellä,<br />

mutta Erikoispuu Parkkinen Oy jatkaa<br />

samoilla tanterilla Leppälahdessa. Ruorissa<br />

ovat nyt pojat Aki ja Petri. Myös<br />

äiti Rauni työskentelee vielä yrityksessä,<br />

eikä isä Kaukokaan kauan malta ku-<br />

12<br />

vioista poissa olla. ”Ei tunnu joutenolo<br />

luonnistuvan”, valittelee pian 70 täyttävä<br />

isäntä.<br />

Työinto ja taito nähdä puut metsältä<br />

näyttävät periytyneen. Veljeksistä Petri<br />

on puuseppä ja keskittyy suunnitteluun<br />

ja markkinointiin, Aki puolestaan automaatioinsinööri<br />

ja vastaa tuotannosta,<br />

koneista ja niiden huollosta.<br />

”Ihan hyvä puuseppäkin hänestä on tässä<br />

sivussa tullut”, tunnustaa isoveli Petri<br />

hymyillen.<br />

Veljekset ovatkin kasvaneet yrityksen<br />

kanssa samaa tahtia, kun tiloja on laajennettu<br />

80-luvulta alkaen. Ensin konehalliin<br />

rakennettiin jatkoa kahteenkin<br />

kertaan, ja tehtiin lämpimäksi.<br />

Lopulta maatalouskoneet joutivat kokonaan<br />

pihalle. Latokuivurista tuli puutavarahalli.<br />

Lypsykarjasta Parkkiset luopuivat<br />

vuonna 2005. Navetassa toimii nykyään<br />

liimaamo, sekin on siis täydessä<br />

hyötykäytössä uudessakin toiminnassa.<br />

Sukupolvenvaihdos yrityksessä tehtiin<br />

vuonna 2010.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!