13.12.2018 Views

Suomen Sahayrittäjät 4/2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

”Tämä on<br />

eniten myyty<br />

malli saunajakkaroista”,<br />

toteaa Petri<br />

Parkkinen<br />

ryhdytä, jollei voida olla varmoja lopputuloksen<br />

onnistumisesta.<br />

Petri Parkkinen on tietoinen <strong>Suomen</strong><br />

Sahayrittäjien Lähipuu®-tuotemerkistä.<br />

”Kotimaisen puun laatua ja sen käyttömahdollisuuksia<br />

kannattaa tuoda esille.<br />

Nykypäivänä kuluttajat ovat erittäin kiinnostuneita<br />

puun alkuperästä ja sen hiilijalanjäljestä.”<br />

Kotimaisen ja lähellä kasvaneen puun<br />

markkinat ovat vahvassa kasvussa. Petri<br />

Parkkinen on vilpittömän innostunut<br />

mahdollisuudesta liittyä tulevaisuudessa<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien kautta<br />

Lähipuu®-tuotemerkin haltijaksi.<br />

Eri puumateriaalit<br />

antavat<br />

kuluttajalle<br />

mahdollisuuden<br />

valita<br />

mieleisensä<br />

sävy.<br />

”Joko ensi vuoden alusta?” kysyy toimittaja.<br />

”Ei, kun nyt ja heti laitetaan jäsenhakemus<br />

sisään. Lähipuu® on kiinnostava<br />

tuotemerkki, jonka näen vahvana lisänä<br />

yrityksemme markkinoinnissa”, toteaa<br />

Petri Parkkinen.<br />

Tervetuloa <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien jäseneksi<br />

ja Lähipuu®-tuotemerkin käyttäjäksi<br />

Erikoispuu Parkkinen!<br />

Erikoispuu Parkkinen hankkii muunkin<br />

puumateriaalin mahdollisimman läheltä,<br />

ketju on omissa käsissä kaadosta kuivaamisen.<br />

Haapaakin saadaan maakunnasta,<br />

mutta tervaleppää ja erikoispuulajeja<br />

joudutaan tuomaan Virosta.<br />

”Myös harmaaleppä on hyvä, ihan suotta<br />

aliarvostettu materiaali saunaan.”<br />

Kotimaisesta pienestä lepästä ei paljon<br />

saa sahattua oksatonta. Kapeanakin sitä<br />

voidaan käyttää esimerkiksi kuusen kanssa<br />

yhdessä, jolloin saadaan elävä pinta.<br />

Parkkiset korostavat, että lämpökäsiteltävän<br />

puun on oltava erityisen hyvälaatuista.<br />

Kotimaisen männyn oksaisuus ja<br />

halkeamat korostuvat lämpökäsittelyssä,<br />

sitä Parkkisilla käytetään vain laati-<br />

14<br />

koihin ja vastaaviin. Sen sijaan radiatamäntyä<br />

käytetään myös lauteisiin.<br />

”Sekin on käsitelty Suomessa, avainlipun<br />

käytön ehdot täyttyvät kaikissa<br />

tuotteissa”, korostaa Petri.<br />

Jokaisessa puulajissa on puolensa. Asiakkaan<br />

tarpeet ja mieltymykset ratkaisevat,<br />

samoin kuin käsittelyissä. Toinen<br />

haluaa tummaa, toinen vaaleaa. Toinen<br />

savusaunan tunnelmaa ja toinen kesäyön<br />

valoisuutta.<br />

Asiakkaan omia puitakin voidaan materiaalina<br />

käyttää, jos vaikka oman pihapuun<br />

elämää haluaa jatkaa sisustuksessa,<br />

lauteena tai paneelina, pöytänä<br />

tai penkkinä. Puuseppien tehtävä on toteuttaa<br />

toiveet laadulla. Tehtävään ei<br />

Senioreille tuotteita<br />

Kokonaisten saunojen tai pelkkien lauteiden<br />

lisäksi Erikoispuu Parkkinen toimittaa<br />

löylyhuoneeseen sopivia sisustuspaneeleita<br />

ja listoja eri puulajeista,<br />

sekä myös esimerkiksi terasseille sopivia<br />

puisia pientuotteita kuten jakkaroita<br />

ja pyyhetikkaita, puulaatikoita.<br />

”Kiukaan upotuskauluksia, kaiteita. Saunansa<br />

tekemiseen voi tee-se-itse-rakentaja<br />

osallistua sen verran kuin haluaa.”<br />

Kauneuden ja laadun lisäksi joissain<br />

tuotteissa on lisäominaisuuksia, joilla<br />

voidaan lisätä kotona viihtymistä iän<br />

karttuessa, kuten kaksiaskelmainen saunajakkara.<br />

Kun lauteille nouseminen on<br />

helpompaa, koti tuntuu edelleen kodilta.<br />

Seniorijakkara puolestaan helpottaa<br />

pukemista.<br />

Erikoispuu Parkkinen on saanut hyvin<br />

huomiota esimerkiksi Asuntomessujen<br />

kautta. Yritys on tehnyt monta saunaa<br />

eri yhteistyökumppaneiden taloihin eri<br />

vuosina, varsinainen läpimurto lienee<br />

ollut Hyvinkään messuilla nähty rock-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!