13.12.2018 Views

Suomen Sahayrittäjät 4/2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sahuri ja sahurin työkalut - Hokkanen on aina luottanut Kallion Konepajan tuotteisiin.<br />

18<br />

Lähipuuta markkinoille<br />

Teuvo Hokkanen luki viime talvena<br />

Maaseudun Tulevaisuudesta artikkelin<br />

<strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien Lähipuu®tuotemerkistä.<br />

Puhelin pirahti allekirjoittaneella<br />

ja yhteistä säveltä tuntui<br />

olevan.<br />

Tahtotila lähteä kehittämään kotimaista,<br />

laadukasta ja pienellä hiilijalanjäljellä varustettua<br />

lähipuuta oli vahva.<br />

”Olen ehdottomasti sitä mieltä, että<br />

markkinat ovat halukkaita ottamaan<br />

vastaan meidän pienten sahayrittäjien<br />

tuotteita. Lähipuu®-tuotemerkki ja kohta<br />

käyttöömme tuleva ympäristöseloste<br />

tulee olemaan vahva<br />

signaali kuluttajalle<br />

ekologisesta tuotteesta.<br />

Pienten sahayrittäjien<br />

kannattaa tuoda<br />

omassa markkinoinnissaan<br />

vahvasti esille ympäristöystävällisen<br />

tuotteen<br />

valmistustapa. Tuore<br />

esimerkki on minulla<br />

tältä syksyltä. Asiakas<br />

tuli ostamaan mökkityömaalleen<br />

höylätavaraa<br />

ja kun kerroin, että raaka-aine<br />

ja jatkojalostus<br />

on tehty tässä muutaman<br />

kilometrin säteellä<br />

pienellä hiilijalanjäljellä<br />

– hinnasta ei tarvinnut<br />

tinkiä. Asiakas oli todella<br />

tyytyväinen ja otettu<br />

vastuullisesta toiminnasta.”<br />

Sahan ohjauskepistä golfmailan<br />

varteen<br />

Vaikka kevät ja kesä ovat sahayrittäjälle<br />

kiireistä sesonkiaikaa, on tärkeää muistaa<br />

myös rentoutuminen. Teuvo Hokkaselle<br />

parasta vastapainoa työlle on se,<br />

kun hän pääsee muutaman kilometrin<br />

päässä sijaitsevalle golf-kentälle.<br />

”Jotenkin se vain vei mennessään, se<br />

golf. Siinä mielessä se on haasteellinen<br />

laji, että kun joskus tuntuu peli luonnistuvan<br />

voi olla varma, että seuraavalla<br />

kerralla sitä tunnetta ei tule”, nauraa sahuri<br />

ja golfharrastaja Teuvo.<br />

”Etelä-Savon yrittäjien kisoissa saavutuksena<br />

on kaksi neljättä sijaa ja lähemmäs<br />

lippua kisan voitto, mutta muuten<br />

pelaan vain omaksi ilokseni silloin kun<br />

kentälle ennätän. Entäs se tasoitus?<br />

– Siinä on seuraava haaste saada sitä<br />

alemmaksi. Nyt mennään 20,3 tasoituksella”,<br />

toteaa Teuvo ja laittaa samalla<br />

höyläkoneen käyntiin.<br />

Pitäisikö kesällä järjestää <strong>Suomen</strong> Sahayrittäjien<br />

golf- kisat…?<br />

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!