13.12.2018 Views

Suomen Sahayrittäjät 4/2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Erikoisempia tuotteita<br />

valmistettaessa joutuu<br />

paneutumaan huolellisesti<br />

höylän teräasetteisiin,<br />

näyttää Teuvo Hokkanen.<br />

Yli 70 vuotta<br />

sirkkelinsoittoa<br />

Kangasniemen Vuojalahden kylällä on sirkkelin terä<br />

halkaissut puuta jo yli 70 vuotta.<br />

Yritteliäs ote työntekoon ja positiivinen mieli<br />

suhtautumisessa elämään – siinä hyvät elämänohjeet<br />

kenelle tahansa. Näitä arvoja on Teuvo Hokkanen, 54,<br />

vaalinut koko elämänsä.<br />

Omavalmisteinen saha loi<br />

pohjan<br />

Kädenpuristus on jämäkkä, mutta samalla<br />

leppoisa, kun tilan isäntä tervehtii<br />

tulijaa. ”Nyt ollaan paikassa, joka tunnetaan<br />

Vilska-nimisenä, mutta tilan virallinen<br />

nimi on Rantala”, kertoo nykyinen<br />

isäntä Teuvo Hokkanen.<br />

Sahaus ja höyläys ovat tulleet verenperintönä<br />

Teuvolle. Koko sahaustyön aloitukseen<br />

liittyy melko traaginen tarina.<br />

16<br />

Teuvon setä Onni Hokkanen joutui rintamalle<br />

muiden ikäistensä kanssa. Sodan<br />

ankaruus tuli hänelle karusti tutuksi,<br />

kun hän haavoittui vaikeasti. Haavoittuminen<br />

oli niin paha, että lääkintämiehet<br />

nostivat jo hänet vainajia kyyditsevään<br />

kuormaan. Kyydissä ollessaan Onnilla<br />

alkoi jossain määrin tajunta palailla<br />

ja käden tai jalan heiluminen oli paljastanut<br />

kyydissä olleen ”vainajan” palailevan<br />

takaisin elävien kirjoihin!<br />

Taistelut rintamalla olivat kuitenkin hänen<br />

osaltaan ohitse. Sairaalassa vietetyn<br />

ajan jälkeen oli paluu takaisin kotiin<br />

Kangasniemelle. Ahkerana työmiehenä<br />

tiedetty Onni aavisti, että sodanjälkeinen<br />

rakentaminen vaatii sahatavaraa ja<br />

sahureita. Niinpä hän alkoi suunnittelemaan<br />

ja rakentamaan omaa kenttäsirkkeliä.<br />

Sirkkeli valmistui vuonna 1947,<br />

jolloin terä pyörähti omassa sahassa ensimmäisen<br />

kerran.<br />

Työtä oli tarjolla<br />

Sodanjälkeinen rakennustyö oli aktiivista.<br />

Puu liikkui metsistä vilkkaasti sahoille<br />

hevosten vetäminä ja sahanterät pyörivät<br />

vinhasti. ”Siitä oman sahan valmistumisesta<br />

lähtien on tällä tilalla purua lennätetty.<br />

Pari ensimmäistä vuotta osoitti<br />

sen, että työtä oli todennäköisesti tarjolla<br />

pidempäänkin. Pian omavalmisteinen<br />

saha saikin väistyä uuden tehdasvalmisteisen<br />

sahan tieltä. Rautarunkoinen Kallion<br />

Konepajan valmistama saha osoittautui<br />

maineensa veroiseksi laitteeksi.<br />

Rautarunko oli siihen aikaan aika harvoissa<br />

sahoissa. Saha oli ns. kiinteä malli<br />

ja siirrettäväksi sen sai, kun vain jollain<br />

konstilla se nostettiin peräkärryn lavalle”,<br />

muistelee setänsä tarinoita Teuvo<br />

Hokkanen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!