Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Navigere gjennom

Navigere gjennom hjemmemeny HOME-knappen gir deg tilgang til en rekke TVinnstillinger og funksjoner. Bruke NETFLIX Trykk NETFLIX-knappen på fjernkontrollen for å åpne menyen. Merk • Det er mulig at du ikke kan bruke NETFLIX via en proxyserver. Alle apper Internett-innhold kan gi deg et stort utvalg av underholdning direkte til TV-en når du vil. Du kan kose deg med favorittinnholdet ditt på Internett (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x), samt Photo Sharing Plus (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x), fotoramme-modus og FM-radio. Merk • Sørg for å koble TV-en til Internett med bredbånd og utfør [Nettverksoppsett] (side 23). Slik bruker du Internett-innhold 1 Trykk HOME og velg deretter [Alle apper]. 2 Trykk /// for å velge ønsket Internett-tjeneste på tjenestelisten og trykk . 3 Trykk for å starte ønsket Internettinnhold. Slik avslutter du Internett-innhold Trykk på HOME. Merk • Hvis du har vanskeligheter med denne funksjonen, må du sjekke at Internett-tilkoblingen er korrekt satt opp. • Grensesnittet til Internett-innholdet avhenger av leverandøren av Internett-innholdet. • For å oppdatere tjenester for Internet-innhold, trykk HOME og velg [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Oppdater Internettinnhold]. Photo Sharing Plus (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Koble til, kopiere og vise favorittfotoer på TV-en med enhetene dine (f.eks. smarttelefoner eller nettbrett). HOME [Alle apper] [Photo Sharing Plus] Merk • Følg anvisningene på skjermen for å koble enheten til TV-en. • Åpne en nettleser på enheten etter at alle tilkoblinger er opprettet, følg deretter anvisningene på skjermen for å gå til URL-adressen. Vise foto på TV-en 1 Trykk på enheten for å starte. 2 Velg et bilde. Valgt bilde vil automatisk bli vist på TVen. Lagre et foto som vises på TV-en 1 Trykk på et miniatyrbilde på enheten, hold deretter fotoet for å åpne kontekstmenyen. 2 Velg [OK]. Merk • Koble til USB-flashstasjonen for å lagre opptil 50 fotoer. • Opptil 10 smarttelefoner eller nettbrett kan kobles til TV-en samtidig. • Maksimal filstørrelse for hvert foto er 20 MB. • Du kan også spille bakgrunnsmusikk med en maksimal filstørrelse på 30 MB. • Standard nettleser for Android 2.3 eller nyere støttes. • Standard nettleser for iOS støttes, men enkelte funksjoner kan ikke brukes, avhengig av din versjon av iOS. 14 NO

Bruke TV-en som en fotoramme-modus Fotoramme-modus viser klokken og kalenderen samtidig som et bilde, og mens du lytter til musikk eller FM-radio. HOME [Alle apper] [Fotorammemodus] Starte fotoramme-modus ved avspilling av USB-media 1 Trykk på OPTIONS mens du viser et foto eller spiller av en musikkfil. 2 Trykk på / deretter for å velge [Fotorammemodus] for å starte fotoramme. Velge visningsmodus Du kan endre fotorammemodus-visningen ved å velge [Visningsmodus] i [Innstillinger for bilderamme] (side 24). Velge klokkevisningsmodus Du kan velge mellom tre klokkevisningsmoduser ved å velge [Klokkevisning] i [Innstillinger for bilderamme] (side 24). Merk • Denne TV-en har ikke et reservebatteri for klokken. Hvis det er et strømbrudd eller du kobler fra strømledningen, vil nåværende dato og klokkelsett tilbakestilles automatisk. Varighet For å spare strøm, fortsetter TV-en å spille av i fotorammemodus kontinuerlig i opptil 24 timer før den slås av automatisk. Etter automatisk avstenging, må du ikke bruke fotorammemodus på minst en time for å unngå skjerminnbrenning. Du kan endre innstillingen for [Varighet] i [Innstillinger for bilderamme] (side 24). For å unngå skjerminnbrenning, flyttes fotoet, klokken og kalenderen automatisk rundt på skjermen hver time. Lytte til FM-radio (kun Russland og Ukraina) HOME [Alle apper] [FM Radio] Merk • Trykk på PROG +/– for å velge en FM-radiostasjon. Trykk RETURN for å avslutte FM-radiomodus. Forhåndsinnstille radiostasjoner Når du bruker FM-radiofunksjonen for første gang, trykk på HOME og velg [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Kanaloppsett] [FM Radio Set-up] [Automatisk kanalsøk]. Endre forhåndsinnstilte radiostasjoner 1 Trykk på OPTIONS i FM-radiomodus. 2 Trykk på / deretter for å velge [FM Radio Presets]. 3 Trykk på / deretter for å velge radiostasjonen som du vil endre. 4 Trykk på / deretter for å endre FMfrekvensen deretter for å redigere navnet på FM-radiostasjonen. Merk • Hvis det er støy på stasjonen, kan det hende at du kan forbedre lydkvaliteten ved å trykke på /. • Når et FM-stereoprogram har statisk støy, trykk på AUDIO til [Mono] vises. Det vil ikke være en stereoeffekt, men støyen reduseres. Digitalprogramliste 1 Trykk på HOME i digital modus. 2 Trykk på / deretter for å velge [Digitalprogramliste]. 3 Trykk på /// deretter for å velge et program. 15 NO NO