Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Digital lyd ut: Stiller

Digital lyd ut: Stiller inn lydsignalet som mates ut ved å koble til med en kabel for digital lydutgang eller HDMI-kabel. Still inn til [Auto] ved tilkobling av utstyr som er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS. Still inn til [PCM] ved tilkobling av utstyr som ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS. TV-plassering: Forbedrer høyttalerinnstillingene når det er innstilt til [Bordstativ] eller [Veggmontering] i henhold til TV-ens posisjon. Innstillinger for BRAVIA Sync Lar TV-en kommunisere med utstyr som er kompatibelt med funksjonen BRAVIA Sync-kontroll, og er koblet til HDMIkontaktene på TV-en. Legg merke til at kommunikasjonsinnstillinger også må gjøres på det tilkoblede utstyret. BRAVIA Sync-kontroll: Stiller inn hvorvidt operasjonene på TV-en og det tilkoblede utstyret som er kompatibelt med BRAVIA Synckontroll er linket. Når [På] er innstilt, er følgende funksjoner tilgjengelige. Hvis det spesifikke Sony-utstyret som er kompatibelt med BRAVIA Synckontroll er koblet til, brukes denne innstillingen automatisk på det tilkoblede utstyret. Enheter automatisk av: Når dette er satt til [På], slås det tilkoblede utstyret som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontroll av når TV-en går inn i hvilemodus. TV på automatisk: Når dette er innstilt til [På], slås TV-en på når du slår på det tilkoblede utstyret som er kompatibelt med BRAVIA Synckontroll. Enhetsliste for BRAVIA Sync: Viser en liste over tilkoblet utstyr som er kompatibelt med BRAVIA Synckontroll. Velg [Aktivere] for å oppdatere [Enhetsliste for BRAVIA Sync]. 26 NO Enhetskontrolltaster: Velg knappefunksjoner på TV-ens fjernkontroll for å betjene det tilkoblede utstyret. Ingen Deaktiverer kontrollen av TV-ens fjernkontroll. Normal For grunnleggende operasjoner, som navigeringsknapper (opp, ned, venstre eller høyre, osv.). Innstillingstaster For grunnleggende operasjoner og betjening av kanalrelaterte knapper, som PROG +/– eller (0-9), osv. Nyttig når du kontrollerer en tuner eller dekoder, osv., via fjernkontrollen. Menytaster For grunnleggende operasjoner og betjening av HOME/OPTIONSknappene. Nyttig når du velger menyer på en BDspiller, osv., via fjernkontrollen. Innstilling- og menytaster For grunnleggende operasjoner og betjening av kanalrelaterte knapper og HOME/OPTIONS-knappen. Merk • Noe utstyr med [BRAVIA Sync-kontroll] støtter ikke [Enhetskontrolltaster]- funksjonen. Nettverksoppsett (kun britisk modell KDL-40RD453, 32RD433) Lar deg konfigurere IP-innstillingene til TV-ens Ethernet-port og etablere en nettverkstilkobling. Merk • For LAN-tilkoblinger, bruk en kabel i kategori 5 (følger ikke med). • Denne TV-en støtter ytterligere innhold/ tjenester gjennom funksjonen MHEG Internet Connected Services. Generelt Internett (IPTV/ Web-tjeneste /e-post osv.) støttes ikke av denne TV-en. Kundestøtte Gir informasjon om TV-ens modell, programvare og annet. For detaljer, se side 27.

Øko Tilbakestill Tilbakestiller gjeldende "Eco"-innstillinger til standardverdier. Strømsparing Reduserer strømforbruket til TV-en ved å justere bakgrunnsbelysningen. Når du velger [Bilde av], er bildet skrudd av. Lyden forblir uendret. Tidsavbrudd for standby Slår av TV-en etter at den har vært inaktiv for den forhåndsinnstilte tidsperioden. Kundestøtte Modellnavn Viser modellnavnet til TV-en. Programvareversjon Viser TV-ens gjeldende programvareversjon. Digital Velg [Systeminformasjon] for å vise digital kanalinformasjon på TV-en. AV-innganger Velg [Vis AV-forvalg] for å vise eller behandle TV-inngangen. Vis testbilde Vist testbilde: Lar deg sjekke bildeforholdet på skjermen. USB Systemoppdatering (kun KDL-40RD45x / 32RD43x) Velg for å utføre systemoppdatering. Programvareoppdatering Oppdaterer TV-systemet via USB-minne eller nettverk. Merk • Programvareoppdatering via Internett kan variere avhengig av region/land/TV-modell. • For å oppdatere programvaren, se websiden til Sony support. Auto. nedlasting av programvare Velg [På] for å laste ned programvaren automatisk. Velg [Av] for å deaktivere det. Fabrikkinnstillinger Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger. Etter at denne prosessen er fullført, vises den innledende oppsettsskjermen. Merk • Sørg for at du ikke slår av TV-en mens dette pågår (det tar omtrent 30 sekunder) eller trykker på en knapp. Initialiser personlig informasjon (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Du kan slette din personlige informasjon som er lagret i TV-en. Produktstøtte Viser TV-ens produktinformasjon. 27 NO NO