Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Nogle gange er

Nogle gange er videostreamingkvaliteten dårlig, når du bruger trådløst LAN Den trådløse netværksforbindelses kvalitet varierer afhængigt af afstand eller forhindringer (f.eks. vægge) mellem tv'et og den trådløse router (access point), miljøforstyrrelser og kvaliteten af den trådløse router (access point). Trådløs LAN-forbindelse mislykkes, eller radiomodtageforhold er dårlige Kontroller placeringen af tv'et og den trådløse router (access point). Signalforholdene kan blive påvirket af følgende årsager. Andre trådløse enheder, mikrobølger, fluorescerende lys osv. findes i nærheden. Der er gulve eller vægge mellem den trådløse router (access point) og tv'et. Hvis problemet fortsætter, selv efter ovenstående kontrol, kan du prøve lave en kablet LAN-forbindelse. Dårligt billede på internetvideo Kvaliteten afhænger af den originale video, som leveres af internetudbyderen, og din forbindelses båndbredde. Noget internetindhold viser tab af detaljer, især ved hurtige bevægelser eller mørke scener Videokvalitet og billedstørrelse afhænger af bredbåndshastigheden og indholdsleverandørernes levering. God billedkvalitet, men ingen lyd på internetindhold Kvaliteten afhænger af det originale indhold, som leveres af internetudbyderen, og din forbindelses båndbredde. På grund af egenskaberne ved internetvideo vil ikke alle videoer indeholde lyd. Tv'et kan ikke oprette forbindelse til serveren Kontroller LAN-kablet eller forbindelsen til serveren og tv'et. Kontroller, om netværket er konfigureret korrekt på tv'et. Der vil blive vist en meddelelse om, at tv'et ikke kan oprette forbindelse til netværket Kontrollér de aktuelle netværksindstillinger. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] t [Systemindstillinger] t [Opsætning] t [Netværk] t [Netværksopsætning] t [Se netværksopsætning og status]. Hvis alle dine netværksindstillinger er "-", kan serveren muligvis tilsluttes korrekt. Kontroller netværksforbindelserne og/eller serverens betjeningsvejledning for oplysninger om forbindelse. Konfigurer netværksindstillingerne igen. Hvis LAN-kablet er sluttet til en aktiv server, og tv'et har fået en IP-adresse, skal du kontrollere din DLNA Certified medieservers forbindelser og konfigurationer. Bemærk Din IP-adressekonfiguration kan vises ved at vælge muligheden [Se netværksopsætning og status]. DLNA Certified medieserver er utilgængelig, skønt den er opført under [Medier] på Home-menuen Kontroller dit LAN-kabel/forbindelse eller dine serverforbindelser. Tv'et kan have tabt forbindelsen til serveren. Udfør [Serverdiagnosticering] for at kontrollere om din medieserver kommunikerer korrekt med tv'et. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] t [Systemindstillinger] t [Opsætning] t [Netværk] t [Opsætning af hjemmenetværk] t [Serverdiagnosticering]. Ved brug af renderer-funktionen kan musikfiler ikke afspilles Nogle programmer viser en billedfil, der allerede ligger på pc'en, under musikafspilning ved brug af renderer-funktionen. Afhængigt af den forudinstallerede billedfil kan musikafspilning muligvis ikke lade sig gøre, men det kan muligvis lade sig gøre ved at ændre billedfilen. Du kunne ikke oprette forbindelse til internettet Kontroller, at LAN-kablet og netledningen på routeren/modemmet* er korrekt tilsluttet. * Din router/dit modem skal være indstillet på forhånd for at oprette forbindelse til internettet. Kontakt din internetudbyder for router-/ modemindstillinger. Du har ikke et YouTube-id Hvis du ikke har et YouTube-id og en adgangskode, kan du registrere dig via nedenstående adresse. http://www.google.com/device (Du kan også oprette et YouTube-id og en adgangskode fra din pc.) Når du har oprettet et id, kan du bruge det med det samme. Generelt Tv'et slukker automatisk (det skifter til standby) Kontroller, om [Sleeptimer] er aktiveret (side 25). Kontroller, om [Varighed] er aktiveret ved hjælp af [Aut. tænd] (side 25) eller [Indstillinger for 34 DK

fotoramme] (side 24). Kontroller, om [Standby for passivt tv] er aktiveret (side 27). Ikke alle indgangskilder kan vælges Vælg [AV-indstillinger], og vælg [Altid] for indgangskilde (side 25). Fjernbetjeningen fungerer ikke Udskift batterierne. HDMI-udstyret vises ikke i [BRAVIA Syncenhedsliste] Kontroller, om dit udstyr er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontrol. Kan ikke vælge [Fra] under [BRAVIA Syncstyring] Hvis du har valgt et lydsystem, som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontrol, kan du ikke vælge [Fra] i denne menu. Vælg [TV-højttaler] i menuen [Højttaler] for at ændre lydudgang til tvhøjttaleren (side 25). Kodeord for [Børnelås] er glemt Indtast 9999 for PIN-kode. Opdater PIN-kode ved at trykke på knappen HOME og vælg [Indstillinger] t [Systemindstillinger] t [Børnelås] t [Skift PINkode]. Gem visningstilstand eller logo vises på skærmen Tryk på RETURN på fjernbetjeningen, og tryk derefter på HOME, og vælg [Indstillinger] t [Systemindstillinger] t [Opsætning] t [Automatisk opstart]. Sørg for at vælge [Hjemme] under [Placering]. Knapperne , +, og – kan ikke findes på TV'et. Se nedenstående illustration for placering af knapperne på TV'et. Forsiden af TV'et Specifikationer System Panelsystem LCD-panel (flydende krystal), LED-baggrundslys Tv-system Afhængigt af land/område/TV-model Analog: B/G, D/K, L, I Digital: DVB-T/DVB-C DVB-T2* 1 Satellit* 1 : DVB-S/DVB-S2 Farve/videosystem Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58 (kun video), NTSC4.43 (kun video) Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP@L4.1 (Fuld HD 60fps) Kanaldækning Afhængigt af land/område/TV-model Analog: UHF/VHF/kabel Digital: UHF/VHF/kabel Satellit* 1 : IF-frekvens 950-2.150 MHz Lydeffekt (kun for 19,5 V-forsyning) 5 W + 5 W Trådløs teknologi Protokol IEEE802.11b/g/n (Kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Indgangs-/udgangsstik Antenne/kabel 75 ohm, eksternt stik til VHF/UHF Satellitantenne* 1 Hunstik type F IEC169-24, 75 ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone, enkeltkabeldistribution EN50494. / AV 21-bens scartstik (CENELEC-standard) med lyd/ videoindgang, RGB-indgang og tv-lyd/ videoudgang. HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI-video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i Pc-indgang: (Opløsning, vandret frekvens, lodret frekvens) For KDL-48WD65x / 40WD65x / 40DR45x 640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz 800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz 1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz 1.280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz 1.280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz 1.360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz 1.280 × 1.024, 64,0 kHz, 60 Hz SE DK 35 DK