Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Brug af lyd- og

Brug af lyd- og videoudstyr 1 Tænd det tilsluttede udstyr. 2 Tryk for at få indgangskilden vist. 3 Tryk på / og derefter for at vælge den ønskede indgangskilde. Det markerede punkt vælges, hvis der går 5 sekunder uden betjening. Bemærk • Ved tilslutning af et digitalt lydsystem, som ikke er kompatibelt med ARC-teknologien (Audio Return Channel - lydreturkanal), ved hjælp af et HDMI-kabel skal et optisk lydkabel tilsluttes DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* for at opnå digital lyd. • Ved tilslutning med et HDMI-kabel skal du sørge for at bruge et HighSpeed HDMI-kabel med logo for kabeltype (SONY-kabel anbefales). • Ved tilslutning af monoudstyr tilsluttes lydkablet til L-stikket (mono). * Kun ved begrænset region/land/TV-model. Brug af BRAVIA Sync-enheder Ved tilslutning af tv'et til BRAVIA Synckompatibelt udstyr kan du betjene dem sammen. Sørg for at lave de nødvendige indstillinger på forhånd. Indstillingerne for BRAVIA Sync-kontrol skal konfigureres på både tv'et og det tilsluttede udstyr. Se [BRAVIA Sync-indstillinger] (side 26) for indstillinger på tv-siden. Se betjeningsvejledningerne for det tilsluttede udstyr for indstillinger på det tilsluttede udstyrs side. Brug af skærmspejling (Kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Skærmspejling viser skærmen for en kompatibel enhed (f.eks. smartphone) på den store tvskærm ved hjælp af Miracast-teknologi. Der kræves ingen trådløs router (eller adgangspunkt) for at bruge denne funktion. 1 Tryk på knappen / , og vælg derefter [Skærmspejling] ved hjælp af knapperne /. 2 Betjen enheden, som er kompatibel med skærmspejling, for at oprette forbindelse med tv'et. Når forbindelsen er oprettet, vises enhedsskærmen på TV'et. Lav liste over tilsluttede enheder/afregistrer enheder Når venteskærmen for skærmspejling vises, skal du trykke på OPTIONS og derefter vælge [Vis enhedsliste/Slet]. Vælg enheden, som skal slettes, i listen, og tryk derefter på for at afregistrere en enhed. Vælg derefter [Ja] i bekræftelsesvinduet. Vis registreringsmeddelelse, når du prøver at forbinde en enhed med tv'et Ved at aktivere denne funktion undgås, at en uønsket enhed tilsluttes. Når standbyskærmen for skærmspejling vises, skal du trykke på OPTIONS og derefter vælge [Registreringsmeddelelse] [Til]. Bemærk, at du ikke kan tilslutte enheden, når du først har afvist en registreringsanmodning fra en enhed, medmindre du sletter den fra enhedslisten. Ændring af båndindstilling (for eksperter) Når standbyskærmen for skærmspejling vises, skal du trykke på OPTIONS og derefter vælge [Indstillinger for bånd]. Bemærk • De tilsluttede enheder skal stemme overens med følgende: Enheder, som er kompatible med skærmspejling: 2,4 GHz-forbindelse (5 GHz understøttes ikke). • For oplysninger om, hvilket trådløst bånd din enhed understøtter, henvises til enhedens betjeningsvejledning. 30 DK

Vægmontering af tv'et Tv'ets betjeningsvejledning viser trin til klargøring af tv'et, før vægmonteringen. Til kunderne: Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af tv'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Du må ikke forsøge at montere det selv. Til Sony-forhandlere og installatører: Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet. Monteringen af dette produkt kræver tilstrækkelig ekspertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde ud af, om væggen kan bære tv'ets vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sonyforhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering. Brug dit Beslag til vægmontering SU-WL450 (medfølger ikke) til vægmontering af tv'et. Når du fastgør dit Beslag til vægmontering, skal du læse den Betjeningsvejledning og det Monteringsark, der fulgte med dit Beslag til vægmontering. Se følgende websted for vejledning til montering af din tv-models beslag til vægmontering: www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual SE DK 31 DK