Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger Fejlfinding Hvis LED-lampen blinker rødt, skal du tælle, hvor mange gange den blinker (interval på tre sekunder). Hvis LED-lampen blinker rødt, skal du nulstille tv'et ved at trække strømledningen ud af tv'et i to minutter og derefter tænde tv'et. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte forhandleren eller et Sony-servicecenter og oplyse antallet af gange LED-lampen blinker rødt (interval på tre sekunder). Tryk på på tv'et for at slukke det, træk strømledningen ud, og informer forhandleren eller et Sonyservicecenter om problemet. Hvis LED-lampen ikke blinker, skal du kontrollere punkterne som følger. Hvis problemet fortsætter, skal tv'et efterses af en autoriseret servicetekniker. Billede Intet billede (skærmen er mørk) og ingen lyd Kontroller antennen/kabelforbindelsen. Slut tv'et til stikkontakten, og tryk på på tv'et eller / på fjernbetjeningen. Der vises intet billede eller ingen menuoplysninger på skærmen fra udstyr, som er tilsluttet videoindgangsstikket Tryk på for at få vist listen over tilsluttet udstyr, og vælg derefter den ønskede indgang. Kontroller forbindelsen mellem ekstraudstyret og tv'et. Dobbeltbilleder eller ghosting Kontrollér antennen (antenne)/kabelforbindelsen, placering eller retning. Der er kun sne og støj på skærmen Kontroller, om antennen er knækket eller bøjet. Kontroller, om antennen er ved at være slidt (tre til fem år ved normal brug, et til to år ved kysten). Forvrænget billede (stiplede linjer eller striber) Hold tv'et væk fra elektriske støjkilder som f.eks. biler, motorcykler, hårtørrere eller ekstraudstyr. Når du vælger en placering til ekstraudstyret, skal du sørge for, at der er afstand mellem ekstraudstyret og tv'et. Kontroller antennen/kabelforbindelsen. Placer antennekablet væk fra andre tilslutningskabler. Støj på billedet eller lyden under visning af en tv-kanal Juster [AFT] (Automatic Fine Tuning - automatisk finindstilling) for at opnå en bedre billedmodtagelse. Denne funktion er kun til analoge TV-kanaler. Små, sorte prikker og/eller lyse prikker på skærmen Billedet på en skærm består af pixel. Det er ikke en fejl, at der vises meget små sorte og/eller lyse prikker (pixel) på skærmen. Billedets konturer er forvrænget Vælg en anden indstilling for [Film-tilstand] til andre indstillinger (side 19). Programmerne vises i sort-hvid Vælg [Nulstil alt] (side 18). Der vises intet billede fra det tilsluttede udstyr på skærmen Tænd det tilsluttede udstyr. Kontroller kabelforbindelsen. Tryk på for at få vist listen over tilsluttet udstyr, og vælg derefter den ønskede indgang. Sæt hukommelseskortet eller en anden lagerenhed korrekt i digitalkameraet. Brug et hukommelseskort til et digitalt stillkamera eller en anden lagerenhed, som er blevet formateret i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, som fulgte med det digitale still-kamera. Funktioner garanteres ikke for alle USB-enheder. Funktionerne kan også være forskellige afhængigt af USB-enhedens funktioner eller de videoer, der afspilles. Kan ikke vælge det tilsluttede udstyr i menuen eller kan ikke skifte indgang Kontroller kabelforbindelsen. 32 DK

Lyd Ingen lyd, men godt billede Tryk på +/– eller (Lydløs). Kontroller, om [Højttaler] under [AV-opsætning] er indstillet til [TV-højttaler] (side 25). Kontroller, om hovedtelefonens stik er sluttet til tv'et. Ingen lyd eller støjende lyd Kontroller, om tv-systemindstillingen er passende (side 19). Kanaler Den ønskede kanal kan ikke vælges Skift mellem digital og analog tilstand, og vælg den ønskede digitale/analoge kanal. Nogle af kanalerne er tomme Kanalen er kun til kodede tjenester/ abonnementstjenester. Brug af kanalen kræver abonnement på en betalings-tv-tjeneste. Kanalen bruges kun til data (intet billede eller ingen lyd). Kontakt sendestationen for transmissionsoplysninger. Digitale kanaler vises ikke Kontakt en lokal installatør for at få oplysninger om, hvilke digitale udsendelser der sendes i dit område. Opgrader til en højere antenneforstærkning. For at ændre tuningsområdet (om tilgængeligt, afhænger af region/land) Tryk på knappen HOME, vælg herefter t [Kanalopsætning] t [Digital opsætning] t [Digital programindstilling] t [Digital automatisk programindstilling] t [Autom. programindstillingsområde]. [Normal] Søger efter tilgængelige kanaler i dit område/ land. [Fuld] Søger efter tilgængelige kanaler uanset område/ land. Bemærk • [Automatisk tjenesteopdatering], om tilgængeligt, afhænger af region/land. Tip • Du kan køre [Digital automatisk programindstilling], når du er flyttet til et nyt sted, har skiftet udbyder, eller hvis du vil lede efter nye kanaler, der lige er udbudt. • Det anbefales at indstille [Digital opsætning] t [Teknisk opsætning] t [Automatisk tjenesteopdatering] til [Til] for at tillade, at nye digitale tjenester tilføjes automatisk, når de bliver tilgængelige. Hvis indstillingen er [Fra], vil du få en besked om nye digitale tjenester, der vises som en skærmmeddelelse, men tjenesten vil ikke automatisk blive tilføjet. Om denne funktion er tilgængelig afhænger af region/land. Hvis ikke tilgængelig, udfør [Digital automatisk programindstilling] for at tilføje nye tjenester. Netværk * Kan ikke bruge VOD-tjeneste under optagelse. Hvilke slags enheder kan tilsluttes og anvende skærmspejlingsfunktionen? Enheder, der er kompatible med Sonyskærmspejling (Xperia), kan tilsluttes. Video eller lyd falder sommetider ud Enheder, der udsender radiobølger, såsom andre trådløse LAN-enheder eller mikrobølgeovne, kan forstyrre skærmspejlingsfunktionen ved brug af trådløst LAN. Hold tv'et eller enheder, der er kompatible med Sony-skærmspejling (Xperia), væk fra sådanne enheder, eller sluk dem, hvis det er muligt. Kommunikationshastigheden kan ændres afhængigt af afstand eller forhindringer mellem enheder, enhedskonfiguration, radiobølgeforhold, overbelastning på linjen, eller hvilken enhed du bruger. Der kan være udfald i kommunikationen på grund af radiobølgeforholdene. Noget betalt indhold kan ikke afspilles Kildeenheden skal være kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2,0/ 2,1-systemet. Noget betalt indhold kan muligvis ikke vises via en ikke-kompatibel kildeenhed. Apps er utilgængelige Kontroller, at LAN-kablet og netledningen på routeren/modemmet* er korrekt tilsluttet. * Din router/dit modem skal være indstillet på forhånd for at oprette forbindelse til internettet. Kontakt din internetudbyder for router-/ modemindstillinger. Prøv at bruge apps senere. Appindholdsudbyderens server kan være ude af drift. SE DK 33 DK