Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Blændeprioritet Auto

Blændeprioritet Auto programmeret Justerer området, som er i fokus eller bringer baggrunden ud af fokus. Automatisk optagelse, som giver dig mulighed for at tilpasse indstillingerne med undtagelse af eksponering (lukkerhastighed og blænde). x Kamera Giver dig mulighed for at indstille optagefunktioner såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser og blitz. DK 46 Fremf.metode Blitztilstand AF/MF-valg Autofokusområde Autofokusmetode Præcision dig. zoom Ansigtsregistrering Smiludløser Smilregistrering Blød hud-effekt Liste med optagetip Vis indhold Vælger fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser eller bracketing-optagelse. (Enkelt billede/Kontinuerligt frem/ Hast.pri.vedv.forb./Selvudløser/Selvudl.(Kont.)/ Bracket: Kont.) Vælge metoden til udløsning af blitzen. (Blitz fra/Autoblitz/Udfyld.blitz/Blitz m/lang luk/ Forsinket blitz) Vælger automatisk eller manuel fokusering. (Autofokus/Dir. man. fokus./Manuel fokus) Vælger det område, der skal fokuseres på. (Multi/Center/Fleksibelt punkt) Vælger autofokusmetode. (Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF) Indstiller den digitale zoom. Registrerer automatisk ansigter og justerer fokus og eksponering, så det passer til ansigterne. (Fra/Auto/Prioriter børn/Prioriter voksne) Hver gang kameraet registrerer et smil, udløser kameraet automatisk lukkeren. (Til/Fra) Indstiller følsomheden for funktionen Smiludløser til registrering af smil. (Stort smil/Normalt smil/Lille smil) Justerer niveauet for efftekten Blød hud. (Høj/Mellem/Lav/Fra) Gør det muligt at få vist alle optagetip. Skifter de oplysninger, der skal vises på optageskærmen. (Vis basisopl./Vis oplysninger/Vis ikke oplysn.)

x Billedformat Gør det muligt at indstille billedstørrelse og format osv. Stillbillede Billedformat Format Kvalitet 3D-panorering Billedformat Panoreringsretning Panorering Billedformat Panoreringsretning Film Billedformat Vælger billedstørrelse. (3:2: L: 16M/ M: 8,4M/ S: 4,0M 16:9: L: 14M/ M: 7,1M/ S: 3,4M) Vælger format. (3:2/16:9) Vælger komprimeringsformat. (RAW/RAW og JPEG/Fin/Standard) Vælger billedstørrelsen for 3D-panoreringsbilleder. (16:9/Standard/Bred) Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der optages 3D-panoreringsbilleder. (Højre/Venstre) Vælger billedstørrelse. (Standard/Bred) Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der optages panoreringsbilleder. (Højre/Venstre/Op/Ned) Vælger billedstørrelse. (1280 × 720 (fin)/1280 × 720 (std.)/VGA) x Lysstyrke/farve Giver dig mulighed for at foretage indstillinger for lysstyrke såsom lysmålermetode samt farveindstillinger såsom hvidbalance. Ekspon.komp. ISO Hvidbalance Kompenserer for lysstyrken for hele billedet. (–2,0 EV til +2,0 EV) Indstiller ISO-følsomheden. (ISO AUTO/200 - 12800) Justerer farvenuancerne ud fra omgivelsernes lysforhold. (Auto hv.b./Dagslys/Skygge/Overskyet/Skinnende/ Fluoresnde/Blitz/C.temp./filter/Brugerdefineret/ Specialopsætning) DK 47 Kontrol af de tilgængelige funktioner