Views
3 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

DK 4 Hvis et produkt

DK 4 Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

Indholdsfortegnelse Klargøring af kameraet Kontrol af det medfølgende tilbehør ...................................7 Identificering af dele ...........................................................8 Klargøring af batterienheden ............................................12 Montering/fjernelse af objektivet .......................................15 Indsættelse af et hukommelseskort (sælges separat) ......17 Montering af blitzen ..........................................................18 Tænding af kameraet og indstilling af dato ......................20 Håndtering af de primære funktioner Optagelse af stillbilleder ...................................................22 Optagelse af film ...............................................................23 Visning af billeder .............................................................24 Sletning af billeder ............................................................25 Brug af kontrolhjulet og funktionstaster ............................26 Brug af kameraets guidefunktion ......................................28 Brug af optagefunktionerne Indstilling af funktionen via Kreativ fotografering.............. 29 Justering af lysstyrke på stillbilleder (Eksponeringskompensation) ........................................... 32 Ændring af skærmvisningen (DISP) ................................. 32 Optagelse med forskellig fremføringsmetode .................. 33 Sådan indstilles blitztilstanden ......................................... 37 Brug af selvudløser........................................................... 38 Kontinuerlig optagelse af stillbilleder................................ 38 Valg af billedstørrelse ....................................................... 40 Brug af afspilningsfunktionerne Forstørrelse af afspilningsbilledet (Forstør) ...................... 42 Visning af billedlisten ........................................................ 43 Visning af billeder på et tv ................................................ 44 DK 5