Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Film Tabellen herunder

Film Tabellen herunder viser de omtrentlige optagelsestider, der er tilgængelige. Dette er de samlede tider for alle filmfiler. Der kan ske kontinuerlig optagelse i omtrent 29 minutter pr. optagelse. Den maksimale filstørrelse for en film er ca. 2 GB. (h (time), m (minut), s (sekund)) Kapacitet Billedstørrelse 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 1280 × 720 (fin) 26 m 53 m 1 h 48 m 3 h 37 m 7 h 16 m (20 m) (41 m) (1 h 23 m) (2 h 46 m) (5 h 34 m) 1280 × 720 (standard) 40 m (26 m) 1 h 20 m (53 m) Tallet i ( ) er den minimale optagetid. 2 h 42 m (1 h 48 m) 5 h 26 m (3 h 37 m) 10 h 54 m (7 h 16 m) Bemærk • Optagetiden for film varierer, fordi kameraet er udstyret med VBR (variabel bithastighed), som automatisk justerer billedkvaliteten efter optagescenen. Når du optager et motiv, der bevæger sig i højt tempo, er billedet tydeligere, men optagetiden er kortere, da der skal bruges en stor hukommelse til optagelsen. Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene eller dit motiv eller indstillingen af billedkvalitet/-størrelse. x Antal stillbilleder, der kan optages med en batterienhed Der kan omtrent tages 400 billeder, når kameraet bruges med en fuldt opladet batterienhed (medfølger). Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre afhængigt af forholdene under brug. DK 60 • Antallet er beregnet ud fra en fuldt opladet batterienhed og under følgende forhold: – En omgivelsestemperatur på 25 °C. – [Kvalitet] er indstillet til [Fin]. – [Autofokusmetode] er indstillet til [Enkeltbilled-AF]. – Optagelse en gang hvert 30 sekund. – Blitzen (HVL-F7S) glimter hver anden gang. – Kameraet tændes og slukkes hver tiende gang. – Brug af batterienheden, der oplades i en time, når CHARGE indikatoren slukkes. – Brug af Sony "Memory Stick PRO Duo" (sælges separat). • Målemetoden er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Liste over ikoner på LCD-skærmen Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status. Du kan ændre skærmvisningen ved hjælp af DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet. Standbytilstand A Skærm P A S M Beskrivelse Optagetilstand Valg af motiv Grafisk visning Billedeffekt Optagelse af film Bill.størrelse/format for stillbilleder Andet Afspilning RAW RAW+J FINE STD Billedkvalitet for stillbilleder 100 Antal af stillbilleder, der kan optages Billedstørrelse på film DK 61