Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Tilpasning af din

Tilpasning af din VAIO-computer > Indstilling af adgangskoden n124 N Indstilling af startadgangskode Sådan tilføjer du en startadgangskode (maskinadgangskode) 1 Tænd computeren, og tryk gentagende gange på tasten F2, indtil VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmen ikke vises, skal du genstarte computeren og prøve igen. 2 Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Security og vise Security-fanen, vælg Set Machine Password, og tryk derefter på Enter-tasten. 3 På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive adgangskoden to gange og derefter trykke på tasten Enter. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum). 4 Vælg Password when Power On under Security, og tryk på tasten Enter. 5 Skift fra Disabled til Enabled. 6 Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter-tasten. Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte.

Tilpasning af din VAIO-computer > Indstilling af adgangskoden n125 N Sådan tilføjer du en startadgangskode (brugeradgangskode) ! Du skal angive maskinadgangskoden, inden du angiver brugeradgangskoden. 1 Tænd computeren, og tryk gentagende gange på tasten F2, indtil VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmen ikke vises, skal du genstarte computeren og prøve igen. 2 Angiv maskinadgangskoden, og tryk på tasten Enter. 3 Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Security og vise Security-fanen, vælg Set User Password, og tryk derefter på Enter-tasten. 4 På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive adgangskoden to gange og derefter trykke på tasten Enter. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum). 5 Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter-tasten. Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte. Sådan ændrer eller fjerner du startadgangskoden (maskinadgangskode) 1 Tænd computeren, og tryk gentagende gange på tasten F2, indtil VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmen ikke vises, skal du genstarte computeren og prøve igen. 2 Angiv maskinadgangskoden, og tryk på tasten Enter. 3 Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Security og vise Security-fanen, vælg Set Machine Password, og tryk derefter på Enter-tasten. 4 På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive den nuværende adgangskode én gang og en ny adgangskode to gange. Tryk derefter på tasten Enter. Hvis du vil fjerne adgangskoden, skal du lade felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme og trykke på tasten Enter. 5 Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter-tasten. Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte.