Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Kom godt i gang >

Kom godt i gang > Placering af betjeningstaster og porte n 18 N Bund (uden bunddæksel) A Hukommelsesmodul (side 137) B Batteristik (side 22)

Kom godt i gang > Om indikatorlamperne n 19 N Om indikatorlamperne Din computer er udstyret med følgende indikatorlamper: Indikator Strøm 1 Opladning Indbygget kamera Medieadgang Diskdrev Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Funktioner Lyser grønt, mens computeren er i normal tilstand, blinker langsomt orange, mens computeren er i slumretilstand, og slukkes, når computeren skifter til dvaletilstand eller slukkes. Lyser, når batteriet oplades. Se Opladning af batteriet (side 27) for flere oplysninger. Lyser, når det indbyggede kamera er i brug. Lyser, når data læses fra et hukommelseskort, f.eks. "Memory Stick" og et SD-hukommelseskort. (Computeren må ikke sættes i slumretilstand eller slukkes, mens denne indikator er tændt.) Når indikatoren er slukket, er hukommelseskortet ikke i brug. Lyser mens der er dataadgang til den indbyggede lagerenhed eller optiske diskdrev. Computeren må ikke sættes i slumretilstand eller slukkes, mens denne indikator er tændt. Tryk på tasterne Fn+Num Lk for at aktivere det numeriske tastatur. Tryk en gang på tasterne for at deaktivere det numeriske tastatur. Det numeriske tastatur er ikke aktiveret, når indikatoren er slukket. Tryk på tasten Caps Lock for at skrive store bogstaver. Der skiftes til små bogstaver, hvis du trykker på tasten Shift mens indikatoren er tændt. Tryk på tasten en gang til for at slukke indikatoren. Når Caps lock-indikatoren er slukket, skiftes der til normal indtastning. Tryk på tasten Fn+Scr Lk for at ændre den måde, der rulles på i skærmbilledet. Når Scroll lock-indikatoren er slukket, skiftes der til normal rulning. Tasten Scr Lk har forskellige funktionsmåder, alt efter hvilket program du bruger, og tasten fungerer ikke i alle programmer. Lyser mens en eller flere trådløse indstillinger er aktiveret.