Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Kom godt i gang > Brug

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 26 N ✍ Sluk, hvis computeren ikke genkender batteriet, computeren og skub og hold batteriets sluk-knap i tre sekunder med en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips). Fjern, hvis det ikke løser problemet, batteriet og installer det igen. Sluk, hvis computeren har tilsluttet et udvidet batteri, computeren og fjern det udvidede udvidede batteri. Hvis dette ikke løser problemet, skal du skubbe og holde batteriets sluk-knap i tre sekunder. Fjern, hvis problemet fortsætter, batteriet og indstaller det i igen. ! Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det kraftigt at du kun bruger originale genopladelige Sony-batterier og vekselstrømsadaptere, der opfylder den standard for kvalitetssikring, der leveres af Sony til VAIO-computeren. Nogle VAIO-computere fungerer muligvis kun med et originalt Sony-batteri.

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 27 N Opladning af batteriet Det batteri, der følger med til computeren, er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet. Sådan oplader du batteriet 1 Installer batteriet. 2 Slut computeren til en strømkilde ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Opladningsindikatoren er tændt, mens batteriet oplades. Når batteriet næsten er opladet til det maksimalt valgte niveau, slukkes opladningsindikatoren. Opladerlampens status Lyser orange Blinker sammen med den grønne strømindikator Blinker sammen med den orange strømindikator Blinker hurtigt med orange lys Betydning Batteriet oplades. Batteriet er ved at løbe tør for strøm. (normal tilstand) Batteriet er ved at løbe tør for strøm. (slumretilstand) Der er opstået en batterifejl, fordi batteriet er defekt eller ikke sidder ordentligt fast. ! Oplad batteriet som beskrevet i denne vejleding under første opladning.