Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Betjening

Fejlfinding > Betjening af computeren n162 N Hvad skal jeg gøre, hvis computeren eller softwaren ikke reagerer? ❑ ❑ ❑ ❑ Hvis computeren ikke reagerer, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke programvinduet. Hvis det ikke løser problemet at trykke på Alt+F4 tasterne, skal du klikke på Start og på knappen Luk computeren for at slukke computeren. Hvis computeren ikke slukkes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på knappen Luk computeren. Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Luk computeren. Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil computeren slukkes. ❑ ❑ ❑ ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt. Træk strømledningen ud af vekselstrømsadapteren, og fjern batteriet. Vent tre-fire minutter. Installer batteriet igen, tilslut vekselstrømsadapteren igen, og tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde computeren. Prøv at installere softwaren igen. Kontakt softwareudgiveren eller udbyderen af teknisk support.

Fejlfinding > Betjening af computeren n163 N Hvorfor skifter computeren ikke til slumre- eller dvaletilstand? Din computer kan blive ustabil, hvis driftstilstanden ændres, inden computeren helt har skiftet til slumre- eller dvaletilstand. Sådan genopretter du computerens normale tilstand 1 Luk alle åbne programmer. 2 Klik på Start, pilen ud for knappen Luk computeren og Genstart. 3 Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på pilen ud for knappen Luk computeren. Klik derefter på Genstart. Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Genstart. 4 Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil computeren slukkes. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt. Hvad skal jeg gøre, hvis opladningsindikatoren blinker hurtigt, og computeren ikke starter? ❑ ❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er installeret korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren og fjerne batteriet. Installer derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i Installation/Fjernelse af batteriet (side 22). Hvis problemet fortsætter er batteriet ikke kompatibelt. Fjern batteriet og kontakt et autoriseret Sony service-/ supportcenter. Du kan finde nærmeste center eller forhandler i Flere oplysninger om din VAIO-computeren (side 5).