Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af trådløst WAN n 76 N 4 Skub holderen til SIM-kortet i pilens retning (2) og løft derefter holderen. 5 Sæt SIM-kortet ind i SIM-kort-holderen med den trykte kredsløbsside opad. 6 Luk SIM-kortholderen og skub derefter holderen i pilens retning (3). ! Undlad at røre ved det trykte kredsløb på SIM-kort. Hold godt fat i computeren, før kortet fjernes eller sættes i. Undlad at beskadige SIM-kortet enten ved at bøje det eller udsætte det for hårdt tryk. 7 Luk dækslet til SIM-kortet.

Brug af VAIO-computeren > Brug af trådløst WAN n 77 N Sådan bruges trådløs WAN-kommunikation Sådan starter du trådløs WAN-kommunikation ! Sørg for at dækslet til SIM-kortet er lukket korrekt, ellers kan det være at funktionen trådløs WAN ikke virker. 1 Slå knappen WIRELESS til. 2 Klik på ikonet VAIO Smart Network på proceslinjen. 3 Sørg for i vinduet VAIO Smart Network at knappen ved siden af Wireless WAN er On. 4 Klik på pil ned ved siden af kontakten Wireless WAN og knappen Connect for at starte softwaren til forbindelsesstyring eller den software, der er forudinstalleret af et telefonselskab, afhængig af modellen eller land. 5 Indtast PIN-koden, når du bliver bedt om det. 6 Klik på Opret forbindelse. 7 Hvis du bliver bedt om det skal du indtaste APN-oplysninger fra dit mobiltelefonselskab. Du kan få hjælp til at bruge funktionen trådløst WAN i Hjælp-filen til VAIO Smart Network eller dit telefonselskabs dokumentation.