Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Anslutning av

Anslutning av IR-överförare Förberedelser Översikt IR OUT Anslutning Förstärkare IR OUT 8 S Detta kapitel beskriver hur den medföljande, extra IRöverföraren ansluts till förstärkaren. Denna överförare sänder de motsvarande fjärrstyrningssignaler, som sänds från fjärrkontrollerna som levereras med resp. ljud/videokällor. Anslut denna IR-överförare för att förlänga räckvidden vid fjärrstyrning, när det uppstår svårigheter vid fjärrstyrning av en viss ljud/videokälla genom att använda menyerna på tv:ns bildskärm, eller när ljud/videokällors placering gör att IRkommandokoderna från IR-överföraren på förstärkarens framsida inte kan tas emot av alla källor. Vi hänvisar till nedanstående illustration angående placering av utgången IR OUT: IR-överförare OBS! • Använd den medföljande, självhäftande tejpen för att fästa IR-överföraren, så att dess framsida vänds mot den källa som skall fjärrstyras. • När det uppstår problem vid den källans fjärrstyrning, beror det på att fjärrstyrningssignalerna från IRöverföraren inte tas emot av mottagaren på källan. I detta fall måste IR-överföraran fästas på en plats närmare källan ifråga. Anslutningarna till ljudkällor Översikt Detta kapitel beskriver anslutning av ljudkällor till förstärkaren. Vi hänvisar till nedanstående illustration angående de olika ljudin/utgångarnas placering: CTRL A1 PHONO Vilka kablar krävs det? Ljudkablar (tillval) (en var för anslutning av en CD-spelare, och en skivspelare; två var för anslutning av ett kassettdäck, ett DAT-däck eller en MD-spelare) Vit (V) Röd (H) Anslutningarna Pilen ç anger signalflödet. CD-spelare Kassettdäck DAT-däck/MD-spelare TAPE TUNER CD DAT/MD Förstärkare L R IN CD Förstärkare L R REC OUT TAPE IN Förstärkare L R REC OUT DAT/MD IN CD-spelare OUTPUT LINE L R Kassettdäck OUTPUT LINE INPUT LINE DAT-däck/MDspelare OUTPUT LINE INPUT LINE Vit (V) Röd (H) L R L R

Förberedelser Radiomottagare Skivspelare Förstärkare L R IN TUNER Förstärkare L R IN PHONO Radiomottagare OUTPUT • När skivspelaren har en jordledning Anslut jordledningen till jorduttaget y SIGNAL GND på förstärkaren. Anslutningarna till in/utgångarna CTRL-A1 • Vid anslutning av Sonys CD-spelare eller kassettdäck med ingång/utgångarna CTRL-A1, måste kabeln CONTROL A1 (tillval) användas för att ansluta CTRL-A1 på CD-spelaren/däcket till S-LINK CTRL-A1 på denna förstärkare. Vi hänvisar till bruksanvisningen för CONTROL-A1 och till CDspelarens/kassettdäckets bruksanvisningar angående detaljer. • Efter anslutning av Sonys CD-växlare med väljaren COMMAND MODE, När det är möjligt att ändra väljarens COMMAND MODE läge mellan lägena CD 1, CD 2 och CD 3, måste väljaren på CD-växlaren ställas i läget CD 1. Anslut CD-växlaren till CD-ingångarna på denna förstärkare. Efter anslutning av Sonys CD-växlare med utgången VIDEO OUT, måste väljaren COMMAND MODE ställas i läget CD 2 eller CD 3. I detta fall skall CD-växlaren anslutas till videoingången (VIDEO 1, VIDEO 2 eller LD) på denna förstärkare. LINE OUTPUT LINE L R Skivspelare L R Högtalaranslutningarna Översikt Detta kapitel beskriver anslutning av högtalare till förstärkaren. Ett par (vänster och höger) främre högtalare måste anslutas. Utöver detta är det möjligt att ansluta en mellersta högtalare, och ett par bakre högtalare till förstärkaren. Anslutning av mellersta och bakre högtalare sörjer för förstklassig ljudåtergivning med simulerad akustik. Basåtergivningen förbättras efter anslutning av en lågbashögtalare med inbyggt förstärkarsteg. Vi hänvisar till nedanstående illustration angående högtalaruttagens placering: Placera högtalarna enligt nedanstående illustration för optimal ljudkvalitet vid ljudåtergivning med simulerad akustik: Bakre högtalare 45° WOOFER FRONT SPEAKERS REAR SPEAKERS CENTER SPEAKER Från 60 till 90 cm Främre högtalare Vilka kablar krävs det? Högtalarkablar (tillval) (en per varje högtalare) (+) (–) (+) (–) Tvinna de blottade kabeländarna, ca. 15 mm långa. Anslut högtalarkablarna på korrekt sätt: + till + och – till –. Om anslutningarna kastas om, resulterar det i basförlust. (forts.) 9 S