Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

40 S Övrigt Beskrivning

40 S Övrigt Beskrivning på framsida 1 1 Strömbrytare (POWER) 2 IR-överförare Överför fjärstyrningskoderna för fjärrstyrning av vald källa. 3 Indikator IR för fjärrstyrning Lyser när förstärkaren tar emot fjärrstyrningssignaler. 4 Fjärrstyrningsgivare Rikta fjärrkontrollen mot denna givare för att lagra i minnet andra tillverkares fjärrstyrningskoder. 5 Teckenfönster Vald källa, fjärrstyrningssättet och stationsfrekvensen visas i teckenfönstret. 6 Volymreglage (MASTER VOLUME) Används för styrning av volymnivå. 7 Väljare ljudfält (SOUND FIELD) Används för in/urkoppling av önskat ljudfält. 2 3 4 5 6 ! ª ! • ! !§ ! ! ¢ !£ ! ! ¡ 0 9 8 7 8 Videoingångarna 3 (VIDEO 3 INPUT) Avsedda för anslutning av en videokamera eller ett videospel. 9 Snabbvalsknappar +/– (PRESET TUNING) Används för val av snabbvalsstationer. 0 Väljare för skivspelare (PHONO) Används för val av skivspelare som anslutits till ingångarna PHONO. ! ¡ Väljare för radiomottagning (TUNER) Används för val av ansluten radio. ! Väljare för CD-spelare/växlare Används för val av ansluten CDspelare/växlare som anslutits till ingångarna CD. !£Väljare för DAT-däck/MDspelare (DAT/MD) Används för val av DAT-däcket eller MD-spelaren som anslutits till ingångarna DAT/MD. !¢Väljare för kabel-tv-dekoder (SATL) Används för val av kabel-tvdekoder som anslutits till ingångarna SATL. ! Väljare för laserskivspelare (LD) Används för val av laserskivspelare som anslutits till ingångarna LD. !§Väljare för video 1 - 3 (VIDEO 1 - 3) Används för val av video som anslutits till ingångarna VIDEO 1 - 3. !Knapp för ljudövervakning (TAPE MONITOR) Används för övervakning av ljudet som spelas in på anslutet kassettdäck. ! • Hörlursuttag (PHONES) Avsedda för anslutning av ett par stereohörlurar. ! ª Väljare för ljudåtergivning via högtalare (SPEAKER) Används för in/urkoppling av ljudåtergivning via högtalarna.

Övrigt Beskrivning på baksidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ª! •!!§! ! ¢ !£ ! ! ¡ 0 1 Utgång för extra, medföljande IR-överförare (IR OUT) 2 Styrutgång A1 (CTRL-A1) 3 Utgång för tv/monitor (MONITOR OUT) 4 In/utgångar för video (VIDEO 2) 5 In/utgångar för video (VIDEO 1) 6 Ljudutgång för mixat ljud MIX AUDIO OUT 7 Uttag för främre högtalare (FRONT SPEAKERS) 8 Omkopplingsbart nätuttag (SWITCHED AC OUTLET) 9 Nätkabel 0 Uttag för mellersta högtalare (CENTER SPEAKER) ! ¡ Uttag för bakre högtalare (REAR SPEAKERS) ! In/utgångar för kassettdäck (TAPE) !£In/utgångar för DAT-däck/MDspelare (DAT/MD) !¢Ingångar för CD-spelare (CD) ! Ingångar för radiomottagare (TUNER) !§Ingångar för skivspelare (PHONO) !Anslutning för kabel-tv-dekoder (SATL) ! • Jorduttag y för skivspelare (SIGNAL GND) ! ª Ingångar för laserskivspelare (LD) 41 S