Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > n114 N ❑

Fejlfinding > n114 N ❑ Tastatur (side 145) ❑ Disketter (side 147) ❑ Lyd/video (side 148) ❑ "Memory Stick" (side 151) ❑ Eksterne enheder (side 152)

Fejlfinding > Computerens drift n115 N Computerens drift Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke starter? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sørg for, at computeren er tændt og sluttet korrekt til strømforsyningen. Strømindikatorens lys angiver, at den er tændt. Afbryd forbindelsen til alle eventuelle USB-enheder, og genstart computeren. Fjern eventuelle ekstra hukommelsesmoduler, som du har installeret, efter du købte computeren, og genstart computeren. Hvis computeren er tilsluttet en stikdåse med overspændingsbeskyttelse eller en UPS-enhed, skal du kontrollere, at stikdåsen eller UPS-enheden er sluttet til strømforsyningen og tændt. Hvis den orange DISPLAY OFF-indikator er tændt, skal du trykke på DISPLAY OFF-tasten. Kontroller, at de knapper, der styrer lydstyrken og kontrasten, er indstillet korrekt. Afbryd strømmen til vekselstrømsadapteren. Vent tre-fem minutter. Tilslut vekselstrømsadapteren igen, og tryk på tænd/ sluk-knappen for at tænde computeren. Kondensdannelse kan medføre funktionsfejl i computeren. Hvis det sker, skal du undlade at bruge computeren i mindst én time. Kontroller, at du bruger den medfølgende vekselstrømsadapter fra Sony. Af sikkerhedsmæssige årsager må du kun bruge den originale Sony-vekselstrømsadapter, der leveres af Sony til VAIO-computeren. Sørg for, at computeren ikke går i slumretilstand, når du trykker på computerens tænd/sluk-knap eller slumretasten på det trådløse tastatur eller USB-tastaturet. Hvis du holder tænd/sluk-knappen nede i mere end fire sekunder, slukkes computeren automatisk.