Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Mus n140 N

Fejlfinding > Mus n140 N Mus Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke genkender min mus? ❑ ❑ Benyt følgende fremgangsmåde, når du bruger en trådløs mus: ❑ Kontroller, at tænd/sluk-knappen i bunden af den trådløse mus er i positionen ON. ❑ Kontroller, at der ikke er en anden mus tilsluttet. ❑ Kontroller, at det medfølgende AA-batteri er korrekt installeret. ❑ Det medfølgende AA-batteri er muligvis løbet tør for strøm. Udskift batteriet. ❑ Forbindelsen mellem den trådløse mus og computeren er afbrudt. Se Sådan tilslutter du den trådløse mus (side 39) for at tilslutte musen igen. Benyt følgende fremgangsmåde, når du bruger en USB-mus: ❑ Kontroller, at der ikke er en anden mus tilsluttet. ❑ Kontroller, at USB-musen er korrekt tilsluttet porten.

Fejlfinding > Mus n141 N Hvad skal jeg gøre, hvis markøren ikke flytter sig, når jeg bruger musen? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontroller, at der ikke er en anden mus tilsluttet. Hvis markøren ikke bevæger sig, mens der kører et program, skal du trykke på tasterne Alt+F4 samtidigt for at lukke programvinduet. Hvis tasterne Alt+F4 ikke fungerer, skal du trykke én gang på Windows-tasten og derefter flere gange på tasten ,. Vælg Genstart ved hjælp af tasten M eller m, og tryk på Enter for at genstarte computeren. Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælge pilen ud for knappen Luk computerne med m- og ,-tasterne og derefter Genstart med M- eller or m-tasten og derefter trykke på Enter for at genstarte computeren. Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du holde tænd/sluk-knappen nede, indtil computeren slukkes. ❑ ! Hvis du slukker computeren med tænd/sluk-knappen, kan du miste de data, der ikke er gemt. Benyt følgende fremgangsmåde, når du bruger en trådløs mus: ❑ Undgå at bruge trådløse enheder, der udveksler radiosignaler på 2,4 GHz-båndet, i nærheden af den trådløse mus. Disse enheder kan forårsage radiointerferens, så musen ikke fungerer korrekt. ❑ Placer ikke metalmøbler eller -genstande i nærheden af computeren eller den trådløse mus, da det kan forårsage radiointerferens, så musen ikke fungerer korrekt.