Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Změna jazyka zobrazení n132 N Změna jazyka zobrazení U modelů se systémem Windows 7 Ultimate nebo Windows 7 Enterprise si můžete stáhnout a nainstalovat požadovanou jazykovou sadu. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích. ! Chcete-li si stáhnout jazykovou sadu, počítač musí být připojen k Internetu. Informace o připojení počítače k internetu naleznete v části Používání sítě Internet (str. 66). Instalace jazykové sady 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy a Windows Update. 2 Klikněte na K dispozici: Volitelné aktualizace (xx) (číslo). 3 Z rozevíracího seznamu vyberte požadovanou jazykovou sadu. 4 Kliknutím na OK spust’te stahování a instalaci vybrané jazykové sady. Změna jazyka zobrazení 1 Klikněte na tlačítko Start, Ovládací panely a Hodiny, jazyk a oblast. 2 Klikněte na Oblast a jazyk. 3 Vyberte záložku Klávesnice a jazyky. 4 Z rozevíracího seznamu vyberte jazyk. 5 Klikněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení počítače VAIO > Ochrana dat před neoprávněným použitím n133 N Ochrana dat před neoprávněným použitím Deaktivace vestavených zařízení K deaktivaci následujících vestavěných zařízení a zákazu externího připojování a komunikace lze použít jednu z funkcí BIOS. ❑ USB Ports ❑ Memory Card Slot (patice pro karty „Memory Stick Duo“ a SD) ❑ Optical Disc Drive (vestavěná optická jednotka) ❑ Wireless Devices (bezdrátová sít’ LAN, WiMAX, bezdrátová sít’ WAN, BLUETOOTH a funkce GPS) ❑ LAN Device (konektor LAN) ✍ Vestavěná zařízení lze vypnout, záleží na modelu, který jste zakoupili.