Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Displej n192 N Proč se mění jas LCD automaticky? Jas LCD počítačové obrazovky se mění automaticky podle intenzity okolního světla, která je měřena senzorem okolního světla. Chcete-li vypnout automatické nastavení jasu, postupujte následovně: 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center. 2 Klikněte na Zobrazit (Display) a Automatické nastavení jasu (Automatic Brightness Settings). 3 Kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Upravit jas automaticky (Adjust brightness automatically). 4 Klikněte na tlačítko OK. Co udělat, pokud zůstane externí monitor tmavý? Výstup zobrazení můžete změnit stiskem kláves Fn+F7. Další informace najdete v kapitole Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 39). Jak spustit Windows Aero? Chcete-li spustit Windows Aero, použijte tento postup: 1 Pravým tlačítkem myši klikněte na pracovní plochu a vyberte příkaz Přizpůsobit. 2 Z nabídky Motivy prostředí Aero vyberte požadované téma. Další informace o funkcích Windows Aero (např. Windows Flip 3D) vyhledejte v části Nápověda a podpora pro systém Windows.

Řešení potíží > Tisk n193 N Tisk Co udělat, pokud nelze vytisknout dokument? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta a zda je kabel tiskárny řádně zapojen do konektorů tiskárny a počítače. Zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní s operačním systémem Windows nainstalovaným v počítači. Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače tiskárny. Další informace najdete v příručce dodané s tiskárnou. Pokud po návratu počítače z režimu snížené spotřeby (Spánek nebo Hibernace) tiskárna nefunguje, restartujte počítač. Pokud tiskárna disponuje funkcemi obousměrné komunikace, můžete tisk umožnit, když tyto funkce na počítači zrušíte. Použijte tento postup: 1 Klikněte na Start a na Zařízení a tiskárny. 2 Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti. 3 Klikněte na kartu Porty. 4 Kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit obousměrnou komunikaci. 5 Klikněte na tlačítko OK. Tak se vypne funkce obousměrné komunikace tiskárny, například přenos dat, monitorování stavu a vzdálený panel. Je-li tiskárna připojena k volitelnému replikátoru portů, zkontrolujte, zda je replikátor připojen k sít’ovému napájení. Pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS zakázali konektory USB, tiskárnu připojenou k jednomu z těchto portů nelze použít. Chcete-li konektory povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133).