Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Ochrana dat před neoprávněným použitím n134 N Jak deaktivovat vestavěná zařízení 1 Zapněte počítač a opakovaně tiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se obrazovka neobjeví, restartujte počítače a akci zopakujte. 2 Klávesou < nebo , zvolte položku Advanced. 3 Klávesou M nebo m vyberte požadované vestavěné zařízení a stiskněte klávesu Enter. 4 Klávesou M nebo m vyberte možnost Disabled a poté stiskněte klávesu Enter. ✍ Chcete-li zařízení aktivovat, vyberte možnost Enabled namísto Disabled. 5 Pokud chcete vypnout více vestavěných zařízení, opakujte kroky 3 a 4 pro každé zařízení. 6 Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.

Přizpůsobení počítače VAIO > Ochrana pevného disku n135 N Ochrana pevného disku Pokud je váš počítač vybaven vestavěným pevným diskem, potom je k dispozici funkce ochrany pevného disku. Chrání pevný disk proti otřesům. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích. ! Mějte na paměti, že ochranná funkce pevného disku nepracuje s jednotkami SSD. Funkce ochrany pevného disku je určena k minimalizaci možnosti poškození pevných disků a dat uživatelů. Nezaručuje však 100 % ochranu dat za všech okolností.