Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Ověřování otisků prstů n 84 N Ověřování otisků prstů Tento počítač může být vybaven snímačem otisků prstů usnadňujícím ověřování uživatelů. Některé funkce a možnosti uvedené v této části nemusí být na vašem počítači dostupné. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích. Po zaregistrování otisku prstu(ů) nabízí funkce ověřování otisků prstů tyto výhody: ❑ Náhrada za zadávání hesel při přihlašování do Windows (str. 88) Pokud máte pro svůj uživatelský účet zaregistrovány své otisky prstů, můžete se při přihlašování do systému Windows místo zadávání hesla identifikovat otiskem prstu. ❑ Funkce Přihlašování na webové stránky (Website Log On) pro rychlý přístup k webovým stránkám Po zaregistrování údajů (uživatelské účty, hesla atd.) pro webové servery do databáze hesel Přihlašování na webové stránky (Website Log On) lze k přístupu na webové servery chráněné heslem použít místo zadávání požadovaných údajů funkci ověřování otisků prstů. Podrobnější informace naleznete v souboru nápovědy k softwaru TrueSuite. ✍ Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy, TrueSuite a TrueSuite. ❑ ! Používání funkce Přihlašování na webové stránky (Website Log On) nemusí být možné, závisí na webovém serveru, na který přistupujete. Funkce Rychlé spuštění (Quick Launch) pro rychlý přístup k aplikacím Funkce Rychlé spuštění (Quick Launch) slouží ke spouštění oblíbené aplikace (spustitelného souboru) přiřazené některému zaregistrovanému prstu. Jakmile některému prstu přiřadíte aplikaci, budete ji moci spustit pouhým přejetím prstu přes čidlo otisků.

Práce s počítačem VAIO > Ověřování otisků prstů n 85 N Zaregistrování otisku prstu Chcete-li pracovat s funkcí ověřování otisků prstů, musíte do počítače zaregistrovat své otisky. Registrace otisku prstu 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy, TrueSuite a TrueSuite. 2 Klikněte na Začněme (Get Started). 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud počítač zobrazí okno k nastavení hesla systému Windows, nastavte toto heslo. ✍ Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k TrueSuite.