teknik pengelasan kapal jilid 2 smk

bos.fkip.uns.ac.id

teknik pengelasan kapal jilid 2 smk

DAFTAR ISI

TEKNOLOGI LAS KAPAL

KATA SAMBUTAN ..................................................................................iii

KATA PENGANTAR ............................................................................... iv

DAFTAR ISI .............................................................................................. v

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. GAMBARAN UMUM PENGELASAN PADA KAPAL ................... 1

I.2. PENGENALAN UMUM ILMU LOGAM ........................................ 2

I.2.1. Pengertian ilmu logam ................................................................. 2

I.2.2. Macam – macam logam ............................................................. 2

I.2.3. Besi dan baja ............................................................................... 3

I.2.3.1 Besi ........................................................................... 3

I.2.3.2 Baja ........................................................................... 4

I.2.3.3 Kandungan karbon dan sifat mekanis ....................... 6

I.2.3.4 Proses Pembuatan Baja............................................ 8

I.2.4 Standarisasi baja karbon ........................................................... 10

I.2.4.1 Pengertian Standarisai baja karbon ........................ 10

I.2.4.2 Sistem angka........................................................... 10

I.2.4.3 Sistem huruf ............................................................ 12

I.2.4.4 Sistem pengujian asah ............................................ 12

I.2.5 Aluminium .................................................................................. 13

I.2.5.1 Pengertian dasar aluminium.................................... 13

I.2.5.2 Sifat – sifat aluminium(Al)........................................ 13

I.2.5.3 Unsur – unsur paduan logam aluminium................. 13

I.2.5.4 Nama – nama logam aluminium paduan................. 14

I.2.6. Standarisasi Aluminium ............................................................. 14

I.2.6.1 Standarisasi aluminium ........................................... 14

I.2.6.2 Sistem angka........................................................... 15

I.2.6.3 Perlakuan paduan aluminium.................................. 15

I.2.7. Bahan pengisi pengelasan aluminium ....................................... 16

I.2.7.1 Pengertian bahan pengisian.................................... 16

I.3. PERALATAN UKUR DAN PERKAKAS TANGAN PADA

PROSES – PROSES PEKERJAAN LOGAM............................ 18

I.3.1. Peralatan ukur ........................................................................... 18

I.3.2 Perkakas tangan ....................................................................... 28

v

More magazines by this user
Similar magazines