Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Първи стъпки

Първи стъпки > n 10 N Първи стъпки Този раздел описва как да започнете да използвате своя компютър VAIO. ! Когато стартирате за първи път компютъра, към него не трябва да е свързан предварително никакъв друг хардуер, който не е доставен заедно с него. След това свързвайте различните устройства (напр. принтер, външен твърд диск, скенер и др.) едно по едно, следвайки инструкциите на техните производители. ❑ Местоположение на контроли и портове (стр. 11) ❑ Информация за индикаторите (стр. 16) ❑ Свързване на източник на електрозахранване (стр. 17) ❑ Използване на батерията (стр. 19) ❑ Безопасно изключване на компютъра (стр. 26) ❑ Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 27) ❑ Поддържане на компютъра в оптимално работно състояние (стр. 29)

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 11 N Местоположение на контроли и портове Отделете малко време, за да се запознаете с контролите и портовете, показани на следващите страници. ! Външният вид на вашия компютър може да се различава от този, показан на илюстрациите в това ръководство, поради разлики в спецификациите. Отпред A Сензор за околна светлина (стр. 35), (стр. 156) Измерва интензитета на околната светлина с цел автоматично настройване на яркостта на течнокристалния дисплей на оптималното ниво. B Индикатор за Num lock (стр. 16) C Индикатор за Caps lock (стр. 16) D Индикатор за Scroll lock (стр. 16) E Вграден микрофон (моно) F Индикатор на вградена MOTION EYE камера (стр. 16) G Вградена MOTION EYE камера (стр. 40) H LCD екран (стр. 117) I Вградени високоговорители (стерео) J Цифрова клавиатура Използвайте цифровата клавиатура, за да въвеждате числа или да извършвате основни математически изчисления. K Клавиатура (стр. 33) L Тъчпад (стр. 36) M Бутон надясно (стр. 36) N Бутон наляво (стр. 36)