Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 20 N 3 Плъзнете батерията по диагонал в отделението за батерия, докато издатините (2) от двете страни на отделението за батерията съвпаднат с U-образните разрези (3) от двете страни на батерията. 4 Натиснете батерията надолу в отделението, докато щракне на място. 5 Плъзнете превключвателя LOCK навън, за да закрепите батерията към компютъра.

Първи стъпки > Използване на батерията n 21 N Махане на батерията ! Ако извадите батерията, докато компютърът е включен, но не е свързан към променливотоковия адаптер, всички незаписани данни ще се загубят. 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана. 2 Плъзнете навътре превключвателя на батерията LOCK (1). 3 Плъзнете и задръжте фиксатора RELEASE (2) навътре, поставете върха на пръста си под пластината (3) и вдигнете батерията по посока на стрелката, след което я извадете от компютъра чрез плъзгане. ! Заради вашата сигурност е силно препоръчително да използвате само оригинални презареждаеми батерии и променливотокови адаптери на Sony, които покриват стандарта за контрол на качеството и са предоставени от Sony специално за вашия компютър VAIO. Някои компютри VAIO функционират единствено с оригинални Sony батерии.