Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Bluetooth технология n148 N Какво трябва да правя, ако не чувам звук от слушалките или аудио/видео контролера? Проверете дали вашите слушалки или аудио/видео контролер поддържат SCMS-T метода за защита на съдържание. Ако не, ще се наложи да промените настройките за SCMS-T, за да се свържете с устройството, използвайки разширен профил на аудио разпространение (A2DP). За промяна на SCMS-T настройките следвайте тези стъпки: ✍ Някои модели VAIO могат да откриват поддръжката на SCMS-T защитата на съдържание на устройството по назначение с цел автоматично прекофигуриране на SCMS-T настройките. На тези модели SCMS-T Settings в стъпка 3 няма да се покаже, тъй като за тях не е необходимо да сменяте тези настройки ръчно. 1 Щракнете върху Старт и Устройства и принтери. 2 С десния бутон на мишката щракнете върху устройството, което искате да свържете чрез използване на A2DP, след което изберете Control. 3 Щракнете върху SCMS-T Settings. 4 Щракнете върху Не, когато се появи съобщението Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection. Какво да направя, ако иконата на Bluetooth не се показва в лентата на задачите? ❑ ❑ Уверете се, че превключвателят до Bluetooth е зададен на On в прозореца VAIO Smart Network. За да покажете иконата на Bluetooth в лентата на задачите, следвайте стъпките: 1 Щракнете върху Старт и Устройства и принтери. 2 Щракнете с десния бутон върху иконата на Bluetooth устройството и щракнете върху Bluetooth настройки. 3 Щракнете върху раздела Опции и поставете отметка в квадратчето Показвай иконата на Bluetooth в областта за уведомяване.

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n149 N Оптични дискове Защо компютърът блокира, когато се опитам да прочета диск? Дискът, който компютърът се опитва да прочете, може да е замърсен или повреден. Изпълнете следните стъпки: 1 Натиснете клавишите Ctrl + Alt + Delete, щракнете върху стрелката до бутона Изключване, а след това върху Рестартиране, за да рестартирате компютъра. ! Изключването на компютъра чрез клавишите Ctrl + Alt + Delete може да доведе до загуба на незаписаните данни. 2 Извадете диска от оптичното дисково устройство. 3 Проверете дали дискът е замърсен или повреден. Ако трябва да почистите диска, вж. Дискове (стр. 114) за инструкции. Какво да правя, ако тавата на устройството не се отваря? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че компютърът е в нормален режим. Натиснете бутона за изваждане на устройството. Ако бутонът за изваждане на устройството не работи, щракнете върху бутона Старт, изберете Компютър, щракнете с десния бутон върху иконата на оптичното дисково устройство, след което щракнете върху Извади. Ако нито една от горните опции не работи, вкарайте тънък прав предмет (например кламер) в отвора за ръчно изваждане на оптичното дисково устройство. Опитайте да рестартирате компютъра.