Views
9 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на вградената камера n 40 N Използване на вградената камера Компютърът е оборудван с вградена MOTION EYE камера. С правилния софтуер за заснемане на изображения може да се изпълняват следните операции: ❑ Заснемане на неподвижни изображения и клипове ❑ Усещане и заснемане на движения на обекти с цел наблюдение ❑ Редактиране на заснетите данни ✍ При включване на компютъра ще се активира вградената камера. С подходящия софтуер е възможно осъществяването на видео разговори. ! Стартирането или излизането от програма за незабавни съобщения или за видео обработка няма да активира или да деактивира вградената камера. Не превключвайте компютъра в режим на заспиване или на хибернация, докато използвате вградената камера. За да използвате софтуера за заснемане на изображения 1 Щракнете върху Старт, Всички програми, ArcSoft WebCam Companion 3 и WebCam Companion 3. 2 Щракнете върху желаната икона в главния прозорец. За подробна информация относно използването на софтуера вж. помощния файл към него. ✍ При заснемане на изображение или клип в тъмна обстановка щракнете върху иконата Capture в главния прозорец, след което щракнете върху иконата WebCam Settings и изберете опцията за слабо осветление или компенсиране на слабо осветление в прозореца за свойства.

Използване на компютъра VAIO > Използване на оптичното дисково устройство n 41 N Използване на оптичното дисково устройство Компютърът е оборудван с оптично дисково устройство. Някои от функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър. Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър. Вкарване на диск 1 Включете компютъра. 2 Натиснете бутона за изваждане на устройството (1), за да отворите устройството. Тавата на устройството се плъзга навън.