Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Възстановяване n136 N Как може да се намали обемът на зоната за възстановяване? Вграденото съхраняващо устройство съдържа зона за възстановяване, където се съхраняват данните за възстановяване на системата. Ако компютърът включва SSD диск, можете да намалите до минимум обема на зоната за възстановяване, като изтриете тези данни. 1 Вкарайте носител за възстановяване в оптичното дисково устройство, докато компютърът е в нормален режим, след което изключете компютъра и го включете отново. ! Използвайте носителя за възстановяване, който сте създали при доставката на вашия компютър. ✍ Ако използвате външно оптично устройство (не е доставено в комплекта), рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F11 няколко пъти, когато се появи логото на VAIO. 2 Натиснете клавиша M или m, за да изберете VAIO Care Rescue, след което натиснете клавиша Enter. 3 Щракнете върху Tools и изберете Start advanced recovery wizard. ✍ Когато се появи съобщението Do you need to rescue data?, направете архивно копие на данните си, ако е необходимо. 4 Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи прозорецът Select recovery type. 5 Изберете Custom recovery - Remove recovery contents. 6 Следвайте инструкциите на екрана. ! Горната процедура включва възстановяване на системата. Всички приложения и данни, които сте добавили на съхраняващото устройство преди изтриването на данните за възстановяване на системата, ще бъдат загубени. За да възстановите системата, след като вече сте изтрили тези данни, ще ви е необходим носителят за възстановяване.

Отстраняване на неизправности > Батерия n137 N Батерия Как да проверя състоянието на зареждане на батерията? С помощта на индикатора за зареждане на батерията можете да проверите нейното състояние. За допълнителна информация вж. Зареждане на батерията (стр. 22). Кога компютърът работи на захранване от електрическата мрежа? Когато компютърът е свързан към контакта чрез променливотоковия адаптер, той използва ток от електрическата мрежа, дори ако батерията е поставена. Кога трябва да презаредя батерията? Презаредете батерията, когато: ❑ Батерията свършва и индикаторите за заряд и захранване мигат. ❑ Когато не сте използвали батерията продължително време. Кога трябва да сменя батерията? Когато краят на живота на батерията наближава, се показва съобщение, което ви подканя да смените батерията. Можете да проверите капацитета за заряд на батерията с помощта на функцията Battery във VAIO Control Center. Трябва ли да се притеснявам, ако поставената батерия е топла? Не, за батерията е нормално да е топла, когато компютърът се захранва от нея.