Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Obnovenie n130 N Obnovenie Ako možno vytvoriť médiá obnovenia? Médiá obnovenia môžete vytvoriť pomocou aplikácie VAIO Care. Tieto médiá slúžia na obnovenie výrobných nastavení systému počítača. Médiá vytvoríte spustením aplikácie VAIO Care (str. 31) a kliknutím na položky Recovery & restore, Recovery a Create Recovery Media. ! Ak počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, musíte pripojiť externú optickú jednotku (nie je súčasťou dodávky). Ďalšie informácie nájdete v príručke Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch. Ako možno obnoviť výrobné nastavenia počítačového systému? Existujú dva spôsoby obnovenia počítačového systému: z médií obnovenia a z oblasti na obnovenie. Ďalšie informácie nájdete v príručke Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch. Ako možno znova nainštalovať pôvodný softvér a ovládače? Vopred nainštalovaný softvér a ovládače môžete obnoviť pomocou aplikácie VAIO Care. Nastavenia obnovíte spustením aplikácie VAIO Care (str. 31) a kliknutím na položky Recovery & restore, Recovery a Reinstall Applications and Drivers. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie VAIO Care.

Odstraňovanie porúch > Obnovenie n131 N Ako skontrolujem veľkosť oblasti na obnovenie? Vstavané úložné zariadenie obsahuje oblasť na obnovenie, v ktorej sú uložené údaje na obnovu systému. Veľkosť oblasti na obnovenie skontrolujte nasledujúcim postupom: 1 Kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a vyberte možnosť Spravovať. 2 Kliknite na možnosť Správa diskov pod položkou Ukladací priestor na ľavej ploche. Veľkosť oblasti na obnovenie a celková veľkosť disku C sa zobrazia v riadku Disk 0 na strednej ploche.