Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Začíname > Bezpečné

Začíname > Bezpečné vypnutie počítača n 26 N Bezpečné vypnutie počítača Počítač vypínajte správne, ako je popísané nižšie, aby ste sa vyhli strate neuložených dát. Ako vypnúť počítač 1 Vypnite všetky periférne zariadenia pripojené k počítaču. 2 Uložte svoje údaje a zatvorte všetky spustené softvérové aplikácie. 3 Kliknite na tlačidlo Štart a potom na tlačidlo Vypnúť. Po chvíli sa počítač automaticky vypne. Skontrolujte, či zhasol indikátor napájania.

Začíname > Používanie režimov nízkej spotreby n 27 N Používanie režimov nízkej spotreby Nastavenia správy napájania sa dajú využiť na šetrenie batérie. V závislosti od vašich požiadaviek vám počítač okrem štandardného prevádzkového režimu ponúka aj dva odlišné režimy nízkej spotreby: režim spánku a režim dlhodobého spánku. ! Ak počítač zamýšľate nepoužívať dlhšiu dobu a nechať ho odpojený od sieťového napájacieho zdroja, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku alebo ho vypnite. Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené údaje. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Údaje by ste mali často ukladať, aby ste sa vyhli ich strate. Režim Štandardný režim Režim spánku Režim dlhodobého spánku Popis Toto je štandardný stav počítača, keď sa používa. Kým je počítač v tomto režime, svieti zelený indikátor napájania. Režim spánku vypína obrazovku LCD a uvádza vstavané úložné zariadenia a procesor do režimu nízkej spotreby. Kým je počítač v tomto režime, indikátor napájania pomaly bliká oranžovou farbou. Počítač sa dokáže zobudiť z režimu spánku rýchlejšie ako z režimu dlhodobého spánku. Režim spánku má však vyššiu spotrebu ako režim dlhodobého spánku. Kým je počítač v režime dlhodobého spánku, stav systému ostane uložený vo vstavaných úložných zariadeniach a napájanie sa vypne. Aj keď sa batéria vybije, nestratia sa žiadne údaje. Kým je počítač v tomto režime, indikátor napájania nesvieti.