Views
3 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 70 N Ako komunikovať s ďalším zariadením Bluetooth Ak chcete komunikovať s ďalším zariadením s pripojením Bluetooth, najprv musíte nastaviť funkciu Bluetooth. Informácie o nastavení a používaní funkcie Bluetooth nájdete na lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows. 1 Zapnite spínač WIRELESS. 2 Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh. 3 V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky Bluetooth, čím zmeníte jej hodnotu na On. Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor WIRELESS.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 71 N Ukončenie komunikácie Bluetooth Ako zastaviť komunikáciu Bluetooth 1 Vypnite zariadenie Bluetooth, ktoré komunikuje s vaším počítačom. 2 V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky Bluetooth, čím zmeníte jej hodnotu na Off.