Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 96 N Ako odstrániť heslo systému Windows 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na položku Používateľské kontá. 4 Kliknite na položku Odstrániť heslo. 5 Do poľa Aktuálne heslo zadajte aktuálne heslo, ktoré chcete odstrániť. 6 Kliknite na tlačidlo Odstrániť heslo.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie technológie Intel(R) VT n 97 N Používanie technológie Intel(R) VT Technológia Intel(R) Virtualization Technology (VT) umožňuje využívať softvér na virtualizáciu hardvéru, ktorý zvyšuje výkon počítača. ! Technológia Intel VT nemusí byť dostupná v závislosti od procesora nainštalovaného v počítači. Informácie o virtualizácii a spôsobe použitia softvéru na virtualizáciu hardvéru vám poskytne vydavateľ softvéru. Ako aktivovať technológiu Intel VT 1 Zapnite počítač. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Stlačením klávesu < alebo , zvoľte možnosť Advanced. 4 Stlačením klávesu M alebo m zvoľte možnosť Intel(R) Virtualization Technology alebo Intel(R) VT, stlačte kláves Enter, zvoľte možnosť Enabled a stlačte kláves Enter. ! Ak sa v okne nastavení systému BIOS nezobrazí karta Advanced alebo nemožno zvoliť možnosť Intel(R) Virtualization Technology, technológia Intel VT nie je vo vašom počítači k dispozícii. 5 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.